Nr. 1 - 2013 - Aarby Kirke

aarbykirke.dk

Nr. 1 - 2013 - Aarby Kirke

3

Årby

kirke & sogn

April · maj · juni · juli | nr. 1 | 2013

3

www.aarbykirke.dk

2 5 11

Endnu et hyggeligt

arrangement.

Her Kyndelmisse

gudstjeneste.

7 10

2013

1


2

kirken sAmler ind

hver søndAg!

Dine håndører kan bringe glæde, håb og ikke

mindst liv til andre.

Når Årby kirke og kirkerne hen over det ganske

danske land ringer til gudstjeneste, så ringer de

også til indsamling - hver eneste søndag!

Det er en af de ældste traditioner i vores kristne

kirke, at vi når vi samles, er vi også sammen om at

samle ind og give til andre - igennem Folkekirkelige

foreninger og formål. Det vil sige at foreningerne

og organisationerne, der kan kalde sig folkekirkelige,

har folkekirkens værdi- og trosgrundlag,

som deres udgangspunkt, for det arbejde de gør.

Vi har i Årby menighedsråd diskuteret og fundet

frem til fire gode formål for dette kirkeårs indsamling,

fordelt på fire perioder, formålene er udvalgt

med tanke på at pengene skal gøre godt, hvor de

kommer frem. Sådan at dine og mine penge, dine

»Når præsten holder fri, holder menigheden også

fri« - rundt omkring i landet er det vist reglen

mere end det er undtagelsen.

Men! når præsten har ferie, kommer der en vikar,

også for Årby kirkes vedkommende. Og reglerne

er nu engang sådan, at en menighed skal gives muligheden

for at gå i kirke hver søndag. Så derfor

stiller graver, organist, kirkesanger og vikarpræst

op med en gudstjeneste for hvem som har lyst.

Muligheden for at komme i kirke er der altså hver

søndag, og fremover vil kl. 9 gudstjenesterne få

et nyt, lidt kortere og dermed »slankere« udtryk,

sådan at der gås lige til biddet med vores kirkes

kerneydelser.

Så vi lancerer hermed: Den ny kl. 9 gudstjeneste!

En kortere gudstjeneste, uden nadver, med 4 salmer

i stedet for højmessens 6 salmer.

»Kort, kontant og uden omsvøb«.

og mine håndører, bringer

glæde, håb og liv hvor de

kommer frem. Og derfor har vi valgt:

Folkekirkens Nødhjælp: www.noedhjaelp.dk/

Folkekirkens ungdomskor: fuk.dk/

Kofoeds skole: www.kofoedsskole.dk/

Danmission: www.danmission.dk/

(Se side 9 Kollektlisten 2012/13)

Så kommer du/I til kirke en søndag, så er det en

af disse 4 formål vi samler ind til. Og som du/I

kan være med til at støtte ved at lade jeres bidrag

drage ud i verden med glæde, tro og liv til næsten,

som vi ikke kender. Og på den måde kan vi prøve

at gøre det vi skal, nemlig: Elske vores næste, som

os selv.

Altid med venlige hilsner

Helga T. Jensen, sognepræst i Årby

den nye kl. 9 gudstjeneste!

Skulle nogen have ønske om barnedåb til en kl. 9

gudstjeneste, så vil det naturligvis stadig være en

mulighed.

Venlig hilsen og på gensyn

Menighedsrådet

den nye gudstjenestes forløb

Præludium - orglet spiller

Salme

Bøn + evangelium

Salme

Prædiken

Salme

Bøn + velsignelse

Salme

Postludium - orglet spiller


to dejlige gudstjenester

i februAr!

kyndelmisse og fAstelAvn

Både aftengudstjenesten til Kyndelmisse og den

bidende kolde fastelavnsgudstjeneste var velbesøgte,

dejlige og hyggelige arrangementer.

... de spændte og

virkelig engagerede

konfirmander ...

Kyndelmisse var, med de spændte og virkelig engagerede

konfirmander fra begge kirkens konfirmandhold,

en stor oplevelse for alle som kom til

kirke og måske især for de gæster konfirmanderne

selv havde med, der nu rigtig kunne se hvad konfirmanderne

kan få ud af kirkerummet, gudstjenesten

og senere som værter for hele to retter mad i

sognegården.

Fastelavn faldt i år også allerede først i februar med

masser af iskold luft, det afskrækkede dog ikke

alle, og der var kø til alle tre tønder og der blev

også kåret og præmieret 3 konger, 3 dronninger og

en bedst udklædt lille monsterbrud.

Helga Tidemann Jensen

og sÅ sAnk gulvet pludseligt!

Kyndelmisse stod for døren, ja nærmere sagt var

der kun en time til konfirmandernes store projekt

skulle løbe af staben.

Lis vores graver og jeg står og snakker om aftenens

gudstjeneste ude i Sakristiet (som jo er det »hemmelige«

rum bag alteret), og pludselig mens vi snakkede,

sank gulvet 10-15 cm under vores fødder.

Sikke en forskrækkelse.

- Var det vandskade? - Var det et jordskælv? Nej,

teorien er, at jorden under gulvet, pludselig er sunket,

fordi en eller to gamle grave under gulvet er

faldet sammen.

Nationalmuseet blev kontaktet, billeder fremsendt

af skaderne og så måtte vi vente på dommen.

Nationalmuseet skulle nemlig vurdere om

skaden krævede arkæologiske undersøgelser.

Heldigvis fik vi lov til at udbedre skaderne, og

selve skaden er en forsikringsskade. Et held for ellers

havde pengene været små i lang tid fremover.

Så det spøger ikke ovre i kirken når kun lyset er

tændt i de østligste vinduer, nej det er Jørgen, der

er i fuld gang med reparationerne.

Helga Tidemann Jensen

3


4

pslAg

søren kierkegAArd

og hAns tid

temagudstjeneste søndag d. 5. maj kl. 10 (9.30)

Søren Aaby Kierkegaard fylder 200 år i 2013 og i den anledning holder vi her i Årby

en gudstjeneste præcis som på Søren Kierkegårds tid: 1830-1850’erne.

Det bliver med salmer, der var »hotte« i den tids kirkeliv.

Det bliver med indledende absolutionsgudstjeneste kl.

9.30, for dengang skulle man have sine synder forladt,

før man kunne gå til alters og modtage nadver ved den

regulære gudstjeneste.

Det bliver med indsamling i pose på stok, som også

kunne bruges til at vække sovende kirkegængere.

Det bliver med den tids populære bagværk til kirkekaffen

efterfølgende.

Til kirkekaffen kommer Gabrielle Milausen, teologisk kandidat

fra Københavns Universitet, og fortæller om Søren Kierkegaards

forhold til gudstjenesten, og hans ideer om den

gode gudstjeneste.

Og sidst men ikke mindst bliver det med en af Søren Kierkegaards

smukke nadvertaler - holdt ordret og med udlægning

efterfølgende.

Så kom og oplev en gudstjeneste, der er lidt anderledes end de fleste!

Og tag gerne tidens mode på, i større eller mindre grad - der er ikke

dresscode.

Men:

Mandens dragt efterlignede den engelske landadels påklædning

med tætsiddende frakke med skøder, knappet vest og tætsiddende,

ankellange bukser; dertil læderstøvler og hat uden pynt.

Og for kvindernes vedkommende:

Var korset under kjolelivet, store bertakraver og stivere til de mange skørter uniformen.

Helga Tidemann Jensen


kirkens fødselsdAg!

hurrA, hurrA, hurrA

Familiegudstjeneste

Pinsedag søndag d. 19. maj kl. 10

Helligånden lander pinsedag - eller den bor jo allerede i

alle døbtes hjerter - men pinsedag fejrer vi den for fulde

gardiner.

Vi fejrer den med ikke mindre end: Sang, balloner, flag,

blomster, lagkager, saftevand, kaffe og småkager og så

kommer vores korskole, børne- og ungdomskor og

giver et nummer eller to.

Så kom og vær med til en dejlig dag, hvor vi fejrer at

kristendommen blev andet og mere end 12 disciple, der

sad og mindedes deres mistede ven og lærer og

hans uretfærdige død.

Og i stedet blev flammetunger, tordenskrald og Guds ord

på alverdens sprog.

Helga Tidemann Jensen

kom som du er!

2. pinsedAg 20. mAj kl. 10.30 pÅ AmfiteAter vestsjællAnd

»Kom som du er!« er årets tema for den store fællesgudstjeneste på det imponerende Amfiteater

i Bregninge for hele Kalundborg Provsti, hvor alle kirker kan være med.

Vi har her i Årby været med i to år og det

har været dejlige arrangementer begge år.

I år er det planen, at vores børne-

og ungdomskor medvirker -

eventuelt sammen med

andre kirkers børnekor.

Så kom og vær med.

Det skal nok blive en

dejlig dag.

5


6

pslAg

sogneudflugt

søndAg d. 9. juni - kom og vær med!!

Der er gudstjeneste kl. 10 og efter gudstjenesten er der lun frokost i sognegården, herefter

drager vi mod det skønne Røsnæs, hvor et par forskellige udflugtsmål venter - her får vi også

eftermiddagskaffen og kage og så vender vi næsen hjem af ud på eftermiddagen.

Hele herligheden koster 50 kr. Det inkluderer frokost med en øl og en snaps, udflugt med kaffe

og kage - gudstjenesten er naturligvis gratis som altid.

Tilmelding nødvendig senest den 22. maj til sognepræst Helga Tidemann Jensen eller graver Lis

Hansen. Se adresseliste side 15.

Helga Tidemann Jensen

ny kunst i sognegÅrden

Lena W. Rasmussen, Svebølle er næste udstiller i rækken af spændende kunstnere, der udstiller

i Årby Sognegård. Efter gudstjenesten søndag d. 5. maj (temagudstjenesten med Søren Kierkegaard)

inviterer vi til fernisering i Sognegården.

blomster og hAven …

Natur, blomster, træer- og havemiljø er ting Lena W. Rasmussen holder meget af og derfor også

noget af det, der præger hendes billeder.

Lena W. Rasmussen startede med at male porcelæn - også her var det blomster og naturen, der

var inspirationskilde. Senere blev porcelænet skiftet ud med lærreder og porcelænsfarverne skiftet

ud med akvarel- og acrylfarver. Kom og nyd disse skønne billeder

»Jeg har altid mit akvarel-grej med når jeg er på rejser, og har en del somre været på en af de græske

øer Sumi for at male og finde inspiration. Jeg står helst udenfor og maler, da det er vigtigt for mig at

have noget konkret at holde mig til. Alt i alt er det farverne og kontrasterne, der inspirerer - stramme

former f.eks. klippede hække mod det mere diffuse, taler stærkt til mig«.

Tidligere udstillinger: Statoils Kunstforening, Casa Danica, Gørlev Rådhus, Knud Nexø´s

Kunstforening, Galleri Fjorden, Kalundborg, Magisternes A-kasse´s kunstforening, Sorø Tandplejecenter,

Vestsjællands Landbrugscenter, Sorø Bibliotek, Havnsø Hotel- og kursuscenter.

Foto: Jens Nielsen


nyt frA kirkekoret

Her et lille udsnit af koret som medvirkede ved fastelavnsgudstjenesten. En flok friske

og sangglade korister inden de forvandlede sig til prinsesser og rockstjerner ved den

efterfølgende tøndeslagning med kaffe, sodavand og fastelavnsboller i Sognegården.

Lige nu forbereder vi os til alle forårets højtidsgudstjenester.

Først og fremmest bliver det rigtig

spændende, at deltage i fællesgudstjenesten for alle

provstiets kirker på Amfiteatret i Bregninge 2. pinsedag,

og eventuelt at synge sammen med andre

kor. Alle disse planer ligger endnu i støbeskeen, så

mere her om senere.

Inden da skal vi deltage i påsketjenesterne, som

indledes med familiegudstjeneste

palmesøndag. Her fejrer

vi indtoget i Jerusalem og

er i gang med at forberede en

korsats, som handler netop om

det. Derpå følger skærtorsdag og påskedag, som

koret sædvanligvis også deltager i. I april ser vi

med forventning frem til at medvirke ved konfirmationssøndagen.

I år skal flere af korets medlemmer

konfirmeres. Derfor bliver dagen ekstra festlig

og vedkommende.

Som et helt nyt tiltag i anledning af Søren Kierkegaards

200 års fødselsdag bliver der temagudstjeneste

søndag d. 5. maj. Både orgelkoraler og

korsatser bliver musik som fremførtes på Kierkegaards

tid, og det er vi allerede i fuld gang med at

øve på. Til allersidst fejrer vi også kirkens fødselsdag

ved familiegudstjenesten pinsedag med boller

og lagkager efter tjenesten.

Der bliver altså rig lejlighed til

... vi er allerede at deltage i de mange kommen-

i fuld gang med de tjenester og også til at høre,

at øve ...

hvor fint koret har udviklet sig.

Koret tæller for tiden 18 medlemmer.

Alle har de lagt et stort arbejde i øvetimerne

og er blevet rigtig dygtige. Kom selv og hør.

Alle er hjerteligt velkomne.

Sangglade hilsener fra organist og korleder

Edith Køhl Hansen

7


8

ÅrskAlender

- over de større ArrAngementer i 2013

dato tid Arrangement

1. april kl. 10.00 2. påskedag - Fællesgudstjeneste i Nyvangskirken

21. april kl. 10.00 Konfirmation

5. maj kl. 9.30

kl. 10.00

Indledende absolutionsgudstjeneste

Søren Kierkegaard temagudstjeneste

19. maj kl. 10.00 Pinsedag - Familiegudstjeneste - hele kirkens fødselsdag

20. maj kl. 10.30 2. pinsedag - Fællesgudstjeneste på Amfiteater Vestsjælland

9. juni kl. 10.00 Gudstjeneste, kirkefrokost og sogneudflugt

25. august Udendørs sensommergudstjeneste - tidspunkt følger

1. september kl. 10.00 Gudstjeneste, velkommen til de nye konfirmander

15. september kl. 10.00 Høstgudstjeneste

17. september Høstkoncert

29. september kl. 10.00 Konfirmation

3. november kl. 16.00 Allehelgen

1. december kl. 10.00 1. søndag i advent - Familiegudstjeneste - adventskransen tændes

15. december kl. 16.00 3. søndag i advent - Lucia og de 9 læsninger

24. december kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste

26. december Fællesgudstjeneste i en af gudstjenestesamarbejdets kirker

31. december kl. 16.00 Nytårsaftensgudstjeneste m. bobler og nytårsbønner

menighedsrÅdsmøder

Som regel: 2. tirsdag i måneden kl. 19 i Årby sognegård. Med

undtagelse af juli og december, hvor vi så vidt muligt friholdes af

møder på grund af ferier og højtider.

Det vil sige at menighedsrådsmøderne i den kommende periode

lægger:

9. april kl. 19.00 · 14. maj kl. 19.00 · 11. juni kl. 19.00

jernholtpArken

besøg og

gudstjenester

18. april Besøg

30. maj Gudstjeneste


gudstjenesteliste

April · juli

dato tid Arrangement

1. april kl. 10.00 2. påskedag - Fællesgudstjeneste i Nyvangskirken

7. april kl. 10.00

14. april kl. 10.00

21. april kl. 10.00 Konfirmation

26. april kl. 10.00 Storbededag

28. april kl. 10.00

5. maj kl. 9.30

kl. 10.00

12. maj kl. 9.00 v/ Ernest W. Andersen

Indledende absolutionsgudstjeneste

Temagudstjeneste om Søren Kierkegaard og hans tid

19. maj kl. 10.00 Pinsedag - Familiegudstjeneste »kirkens fødselsdag«

20. maj kl. 10.30 2. pinsedag - Fællesgudstjeneste på Amfiteater i Bregninge

26. maj kl. 10.00

2. juni kl. 10.00

9. juni kl. 10.00 Gudstjeneste, kirkefrokost og sogneudflugt (se side 6)

16. juni kl. 10.00

23. juni kl. 10.00

30. juni kl. 9.00 v/ Ernest W. Andersen

7. juli kl. 9.00 v/ Ernest W. Andersen

14. juli kl. 10.30 v/ Ernest W. Andersen

21. juli kl. 9.00 v/ Ernest W. Andersen

28. juli kl. 10.00

kollektliste 2012-2013

I dette kirkeår forsøges med 4 indsamlingsformål,

der løber over hver sin periode i kirkeåret.

1. periode: 1. søndag i advent - Maria bebudelsesdag

indsamles til Folkekirkens nødhjælp.

2. december - 17. marts.

2. periode: Palmesøndag til 6. søndag efter

påske indsamles til Folkekirkens ungdomskor.

24. marts - 12. maj.

3. periode: Pinsedag til 14. søndag efter trinitatis

indsamles til Kofoeds skole.

19. maj - 1. september.

4. periode: 15. søndag efter trinitatis til sidste

søndag i kirkeåret indsamles til Danmission. 8.

september - 24.november.

9


10

nyt frA Årby skole

nye trøjer!

I løbet af et skoleår er der mange arrangementer

for eleverne. De er bl.a. til koncerter, teaterforestillinger

og sportsarrangementer.

Når vi er af sted har vi stor fordel af tydeligt at

kunne genkende »vores« elever, også på afstand.

Det giver også et fint signal når vores hold er klædt

på i flotte og ens trøjer. Derfor har det længe været

et ønske at vi kunne få nye skoletrøjer - men det

kneb med at finde pengene. Heldigvis har Statoil

nu venligt sponseret nye trøjer i det gode naboskabs

tegn. Det er vi meget glade for, og herover

ses en flok af vores elever i de nye trøjer:

debAt om skolecomputere

frA August 2014

Regeringen og Kommunernes Landsforening har

besluttet at alle skoleelever skal komme med deres

egen skolecomputer fra skoleåret 2015 - 2016.

Her på Årby Skole har vi planer om at tyvstarte, så

det gælder fra skoleåret 2014 - 2015.

Det rejser naturligvis mange spørgsmål og overvejelser,

og for at få en rigtig god drøftelse, har vi

oprettet et debatforum i forældreintra. Her kan

forældre og personale drøfte alle forhold vedrørende

beslutningen, her kan vi afstemme

forventningerne, og finde praktiske løsninger,

der kan blive til størst mulig nytte og

glæde for børnene.

Venlig hilsen

Søren Kæstel, Skoleleder


hold fest,

hvor er det godt …

Vi går mod lysere tider og for hver dag der går, kan

man mærke, at der kommer mere energi i kroppen.

Alt begynder igen at spire og gro udenfor, og

lige om lidt, så er det forår. Det er i mine øjne den

bedste tid på hele året!

I Årby forsamlingshus går livet sin vante gang.

Kalundborg pensionistforening har travlt i ugens

første dage med alle deres ak-

tiviteter og hver torsdag spiller

vi som altid bankospil. Efterhånden

har vi 120-130 stabile

gæster. Dejligt at I bakker op

og har lyst til at komme og

være en del af os i forsamlingshuset - i bidrager

med en god og rar stemning til bankospil, så det

er faktisk ret hyggeligt at være sammen med jer,

skal I vide. Så på gensyn til alle - vi spiller hver

torsdag klokken 18.45.

vi vil rigtig gerne

holde jeres fester

Desværre er vi ikke booket så voldsom op i weekenderne!

Vi har så meget at byde på - vi har flotte

borde -også runde, helt nye stole og helt nyt serviece.

Og ydermere er vores lokaler alle sammen

nymalede. I skrivende stund er vi ved at få malet

vores toiletter. Hele tiden gør vi det så attraktive

som muligt at holde fester her – så vi håber og appelerer

til , at i støtter op om vores alle sammens

Årby forsamlingshus.

Mht. opbakning er det til gengæld en sand fornøjelse

til vores fællesspisninger. Der kommer I bare

og er med. Hver gang ser vi nye gæster, men rigtig

mange er gengangere som efterhånden har fundet

sammen og hygger sig sammen igen og igen. Der

bliver spist og der bliver snakket. Til vores fællesspisning

i januar, havde vi bl.a. besøg af Nordvestnyt

(det gamle Kalundborg folkeblad) som kom

og fulgte os fra start til slut. De var med da vi dækkede

borde, ordnede kartofler og de kom på selve

dagen og deltog. Det var dejligt at have det besøg

og det er god gratis reklame for os også. Jeg håber

I er rigtig mange som har set artiklen i avisen.

Tirsdag d. 19. marts havde vi så sæsonens sidste

fællesspisning med vores berømte wienerschnitzel

og budding som dessert. Og også her var forsamlingshuset

atter fyldt med en masse glade mennesker,

der nød hinandens selskab.

... så er det faktisk

ret hyggeligt at være

sammen med jer ...

Til september starter vi selvfølgelig

endnu en sæson op

med fællesspisninger. Det vil

hverken I eller vi heldigvis

undvære.

Til vores Vinaften arrangement d. 1. marts blev

billetterne revet væk - og det blev lige så stor en

succes som sidste år. Det er super dejligt, at lave

arrangementer når I viser så stor interesse.

Husk i øvrigt altid at holde øje med vores arrangementer

på www.aarbyforsamlingshus.dk - her

opdaterer vi løbende hvad vi går og laver i forsamlingshuset,

- så besøg os også på vores hjemmeside.

Jeg ønsker jer alle et skønt varmt og solrigt forår

og på gensyn i forsamlingshuset.

De bedste hilsner fra Charlotte Svendsen

Formand for Årby forsamlingshus

11


12

sognets oldtid

en bronZeAlderhøj i vesterskoven

Beretningen om en bronzealderhøj i Vesterskoven

på Asnæs, der blev udgravet i 1997 og 1998, fortsætter

her. Fundene fra udgravningen kan indtil

videre ses i en lille særudstilling i Kalundborg

Museums oldtidsudstilling, Udstillingen har titlen

HAVET SLETTER ALLE SPOR ! med undertitlen

ELLER GØR DET?

Urnegraven X3 bestod af et mellemstort tøndeformet

kar med beklaskede sider og underdel. Det

har været muligt at sammensætte størstedelen af

karret, således at det fuldt ud kan rekonstrueres.

Som låg til urnen var benyttet et større sideskår

fra et andet beklasket lerkar. Dette skår er omhyggeligt

tildannet til en cirkulær form. Urnen, som

var meget sammenfaldet, var anbragt på en flad

sten og med flade til dels udkløvede sten sat rundt

om urnens sider. Øverst var urnegraven dækket

med en flad sten. Lerkarret har en højde på 19 cm.

Urnegraven X3

De 266 gram brændte

ben har ikke kunnet køns-

og aldersbestemmes...

Randdiameteren er 13 cm, største diameter ved

karrets midte 18 cm og bunddiameter 9 cm. Karret

er beklasket, men de øverste 7 cm er afglattet.

Dette forholdsvis brede afglattede parti kan

formodentlig datere urnen til periode VI, hvilket

vil sige den sidste tredjedel af yngre bronzealder.

Dateringen understøttes af, at der ved overgangen

mellem den glatte overdel og den beklaskede underdel

er placeret 5 ringformede knopper. I urnen

fandtes 2 flintafslag. Der fandtes ingen gravgaver,

der kunne anvendes til at kønsbestemme den kremerede.

Beklaskning er en overfladebehandling, der især i

yngre bronzealder er udført på en hel del af lerkarrene.

Efter at lerkarret på traditionel vis er bygget

op af lerstrimler eller -pølser og afglattet, har

man smurt eller klasket en grov lervælling på karret.

Der kan være tale om, at hele karret kan være

beklasket, eller at partiet nærmest randen er uden

beklaskning. Bredden på dette glatte parti kan i

nogen grad have dateringsmæssig betydning. Beklaskning

regnes for karakteristisk for yngre bronzealder

1.100-500 f.Kr., men forekommer dog

også i den forudgående ældre bronzealder og den

efterfølgende ældre jernalder.

De 266 gram brændte ben har ikke kunnet køns-

og aldersbestemmes, men er antropologisk beskrevet

som følger:

Generelt mindre og meget fragmentariske knoglestykker

af grålig karakter. Enkelte spongiøse (svampeagtige)

fragmenter og epifyser (ledender) fra vertebrae

(ryghvirvler) og tibia (skinnebensknogle). Kraniestykker

forekommer med sporadiske suturflader

(kraniedelenes sammenvoksninger). 1 stor oval me


tarsalknogle (mellemfodsknogle),

2 mindre phalangesstykker (digiti

pedis) (tåknogler). Del af en stor let

buet metacarpal (nr. 5) (håndrodsknogle)

med bevarede ledflader.

Rester af 2 tandrødder (premolar

eller caniner ?) (forkindtand eller

hjørnetand ?) fra over- eller underkæbe.

Fragmenter af costa (nr. ?)

(ribben) tilstede. Generelt et noget

spinkelt knoglemateriale. Alder og

køn uvis.

Urnegraven X4 bestod af et

relativt stort, nu meget sammenfaldet kar

nedsat i en lille »stenkiste«, der var opbygget af

overvejende flade sten / stenfliser formodentlig

for en dels vedkommende udkløvede. Øverst var

»stenkisten« lukket med en

større flad sten. Ud fra fund

af beg- eller harpiksklumper

må urnen have været forsynet

med låg, og der har givetvis

været tale om et større sideskår

fra et andet kar. Karret er nærmest terrinformet

og har en højde på 19,5 cm. Mundingsdiameter

16 cm, største diameter lidt under karrets

midte 21,5 cm. Bunden mangler, men den må

have haft en diameter på ca. 8 cm. Karret har ikke

kunnet sammensættes helt men dog tilstrækkeligt

til en omtrent fuldstændig rekonstruktion. I urnen

fandtes 3 mulige flintafslag. De brændte ben er bestemt

som en mulig adultus (ca. 20 - 35 år) op til

25 år, af uvist køn. Der fandtes ingen gravgaver,

der kunne anvendes til en kønsbestemmelse af den

kremerede.

De 1.060 gram knogler har ikke kunnet kønsbestemmes,

men alderen kan fastslås ifølge den antropologiske

undersøgelse:

Store og kraftige knoglestykker af blå-grønlig karakter.

En grov og ikke optimal brænding. En del større

spongiøse (svampeagtige) fragmenter og epifyser (ledender)

fra humerus (overarmsknogle), radius (højre

+ venstre)(underarmsknogle), femur (lårbensknogle),

tibia (skinnebensknogle), fibula (lægben). Dertil

spongiøse (svampeagtige) stykker fra vertebrae (ryghvirvel).

Kun få bevarede kraniefragmenter med

suturer (kraniedelenes sammenvoksninger).

Overraskende få

kraniestykker det store materiale

til trods. Minimum 2 metacarpalstykker

(håndrodsknogle)

med bevarede ledflader og min. 6 phalangesstykker

(digiti manus) (fingerknogler). Minimum 2 metatarsalstykker

(mellemfodsknogler) og minimum 4 phalangesstykker

(digiti pendis) (tåknogler). Dertil større

bevarede knogler fra costa (nr. ?) (ribben), femur

(lårbensknogle), tibia (skinnebensknogle) og fibula

(lægben). Alder på baggrund af de mange fund af

hele eller delvise epifyser (ledender) antyder en mulig

yngre adultus; op til 25 år. Køn uvis.

»Stenkisten« var

lukket med en

større flad sten...

Urnegraven X4

Farven og overfladestrukturerne antyder, at kremeringen

er udført under lavere temperaturer end de

foregående beskrevne, hvilket understøttes af det relativt

store antal af kraftige knoglefragmenter.

Af Jens Nielsen

13


14

kirkelig

informAtion

fødsel

Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes

af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det

dog kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter

fødsler til kirkekontoret.

Dog er dette vigtigt at huske, hvis man ikke er gift og

ønsker fælles forældremyndighed: udfyld og aflever

en omsorgs- og ansvarserklæring. Denne kan findes

på www.personregistrering.dk

dÅb og nAvngivelse

Alle børn skal have et navn senest seks måneder efter

deres fødsel. Det sker enten ved dåb eller navngivelse.

Til navngivelse findes blanketten også på:

www.personregistrering.dk

Henvendelse sker i begge tilfælde til sognepræsten.

Skal barnet døbes vælges mindst to og højest fem

faddere, som alle skal være døbte og som hovedregel

være over konfirmationsalderen.

lørdAgsdÅb

Det er muligt at holde barnedåb om lørdagen på bestemte

datoer - foreløbig er følgende datoer fastlagt:

den 4. maj kl. 11.00; den 29. juni kl. 11.00 og

den 3. august kl. 11.00.

voksendÅb

Det hænder, at udøbte voksne personer ønsker at

blive optaget i Folkekirken. Det kan sagtens lade sig

gøre, men dog kun ved dåb, altså voksendåb. Det

kræver desuden en vis dåbsforberedelse. Det er naturligvis

også en sag, man skal tale med sognepræsten

om.

konfirmAtion

Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin.

Der er hvert år konfirmation den tredje søndag i

april med mindre en af de store højtider falder på

denne dag. Kontakt gerne sognepræsten ved evt.

tvivlsspørgsmål. Konfirmationerne planlægges 3 år

ud i fremtiden.

vielse

Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god

tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om

udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.

Se evt. under Kalundborg kommunes hjemmeside

www.kalundborg.dk. Prøvelsesattesten afleveres til

sognepræsten sammen med navne og adresser på to

vidner ved samtalen forud for vielsen.

nAvneændring

Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sognepræsten,

som kan orientere om mulighederne.

Blanketter til navneændring og vejledning om betaling

af gebyr findes på www.personregistrering.dk.

Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.

dødsfAld

Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet

skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset

afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden.

Skal afdøde begraves eller bisættes aftales

en efterfølgende samtale med sognepræsten, som

finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.

bortkomne Attester

Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan

du gratis få udstedet en ny. Henvendelse skal ske til

kirken, til sognepræsten og kan også ske elektronisk

via www.personregistrering.dk


kirkelige hAndlinger

døbte

17. februar Tilde Pelkonen Andersen

2. marts Simon Saxtoft

2. marts Hannah Færgegaard Fabrin

vielser

Ingen

begravelser

14. december Inger Johanne Jensen

21. januar Kaj Hardy Larsen

10. februar Bent Bøtcher Jensen

kirkebil

Har du ikke mulighed for at transportere dig selv,

så ring og bestil transport hos sognepræst Helga Tidemann

Jensen, tlf. 59 50 41 05 - senest fredagen

før og inden kl. 12.00. Oplys navn, adresse og antal

personer som ønsker transport. Tøv ikke med at ringe

- alle som ønsker at komme til vores gudstjenester

og arrangementer skal have muligheden.

kirken er Åben

Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne

- alle hverdage kl. 9.00 - 17.00. Brug gerne

kirken som et fristed fra hverdagens jag og stress.

I vores smukke kirke kan man lade sindet op og

nyde rummets ophøjede ro.

næste nummer

af Årby KIRKE & SOGN udkommer den 1.

august - og husk, har du noget i tekst og billeder,

du gerne vil dele med andre i vores sogn så

kontakt Inge Johansen 2482 8024 eller mail på

if@ka-net.dk.

Adresser

sognepræst

Helga Tidemann Jensen

Årbygade 30,

4400 Kalundborg

tlf. 59 50 41 05

Træffes bedst mellem

kl. 11.30 - 13.00

Mandag træffes sognepræsten ikke

Graver

Lis Hansen

Træffes på tlf. 5950 4283

Mandag træffes graveren ikke

menighedsrÅd

Formand

Kirsten Thurø Johansen,

Bastrupvej 36,

4400 Kalundborg,

tlf. 59 50 43 03

Næstformand og sekretær

Merethe Bøttger Jürgensen

tlf. 59 50 42 53

Kasserer:

Benthe Olesen

tlf. 59 50 47 08

Kontaktperson

Marianne Madsen

tlf. 59 51 11 50

Kirkeværge

Erland Bruun

tlf. 59 50 38 04

Bygningssagkyndig

Klaus Falk-Sørensen

tlf. 59 51 04 93

Regnskabsfører

Lotte Guldbrandt

tlf. 24 94 25 93

15


16

Årets dejlige konfirmAnder

konfirmAtion 2013!

Igen i år bliver kirken fuld af skønne unge mennesker

i deres stiveste puds, ikke mindre end 16

konfirmander skal sige: JA! - når de bliver spurgt

om de vil konfirmeres i den kristne tro.

Det er en stor dag og erfaringen siger det bliver en

dejlig dag. Konfirmation betyder bekræftelse - de

unge mennesker bekræfter deres tro på Gud, og

på fællesskabet omkring vores kristne tro. Og selve

dagen er fuld af bekræftelse på netop fællesskab -

fællesskab konfirmanderne imellem, fællesskabet i

Alek FarhanBakalarz

Daniel Frank Svenningsen

Emil Kenneth Juul Cebula

Emilie Sønderup Christensen

Emilie Le Graff Larsen

Emma Wittchen Bøg

Emma Rigmor Quist

Frederikke Hansen

Kamille Damgaard Thomsen

Kevin Kristensen

Marcus Danielsen

Morten Grynderup Brun

Nicklas Tinghøj Larsen

Rebecca BittorfPedersen

Rikke Lyngbo Pedersen

Tim Bækgaard Rasmussen

og omkring familiefesten der følger, og fællesskabet

mellem himmelen og jorden på en nøgledag

som konfirmationen jo er.

Jeg ved, at vores kommende konfirmander glæder

sig, og det gør jeg også, så skal der hejses flag i

sognegården, i præstegården, hjemme hos konfirmanderne,

ja hejs gerne et flag i haven for Årbys

glade konfirmander søndag d. 21. april.

De bedste forårshilsner

Sognepræst Helga T. Jensen

More magazines by this user
Similar magazines