November 2011 - januar 2012 - Skærbæk Kirke

skaerbaekkirke.dk

November 2011 - januar 2012 - Skærbæk Kirke

3

KONFIRMANDUDFLUGT

På tur til Ribe

Fredag den 28. oktober tog alle

konfirmanderne på udflugt til Ribe

hvor de skulle rundvises på Ribe

Stift, Ribe Domkirke, udgravningen

ved Domkirken, og Tårnborg.

På Stiftet

Biskoppen modtog os venligt på

Ribe Stift og viste os rundt, så

konfirmanderne fik et indblik i,

hvad et Stift egentlig er og hvilket

arbejde der ligger i at skulle

aflønne, støtte og vejlede præster,

gravere, organister, kirkesangere

m.fl.

Rundturen blev afsluttet i Landemodesalen

i Bispegården, hvor

vi bl.a. sang “Hil dig, Frelser

og Forsoner”, stillede bikoppen

spørgsmål og hørte fortællinger

om hendes tur til Afrika.

Byvandring og hekse

Efter rundvisning på stiftet stødt

Torben Bramming, sognepræst v/

Domkirken, til. Han tog konfirmanderne

med på byvandring, hvor

de bl.a. så udgravningen af Danmarks

første kristne grave, så Tårnborg,

hvor biskop H. A. Brorson boede i sin

tid og hørte fortællingen om Maren

Splid, som i 1600-tallets Ribe blev

erklæret heks og brændt på bålet.

Domkirken

Der blev også tid til en tur i den flotte

Domkirke, hvor konfirmanderne bl.a.

kunne se billederne af de tidligere

biskopper og Carl-Henning Pedersens

udsmykning af apsis.

Turen gik også ad de 248 trin op til

toppen af Borgertårnet, hvor konfirmanderne

kunne nyde udsigten over

Ribe og omegn.

SKÆRBÆK

Konfirmanderne foran Ribe Stift

sammen med biskop,

Elisabeth Dons Christensen.

Torben Bramming fortæller om stenrelieffet

over kathoveddøren på Ribe

Domkirke. Bagved ses udgravningen.

More magazines by this user
Similar magazines