Kirkeblad 29 - Branderup

branderup.dk

Kirkeblad 29 - Branderup

Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 1

Kirkeblad 29

for Arrild og Branderup sogne

December 2009 • Januar/februar 2010


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 2

2

Forsidebillede:

Billedet forestiller stalden i Betlehem.

Fra prædikestolen i Arrild.

Solskinsklæder

Juleaften 1825 sad salmedigteren

N.F.S Grundtvig i studiekammeret i

sin lejlighed i Prinsessegade i København

og havde temmelig svært

ved at komme i julestemning. Han

skulle skrive en juleprædiken, men

kunne ikke rigtigt samle tankerne.

Juleaften ser man ofte tilbage på det

år, som er gået siden sidste juleaften.

Og det forløbne år – 1825 –

havde afgjort ikke været Grundtvigs

bedste.

Han var nemlig kommet i strid med

en teologisk professor ved universitetet.

Professoren hed H.N.Clausen,

og han havde udgivet en bog, som

Grundtvig ikke kunne lide. Og når

Grundtvig følte sig provokeret, så

kom temperamentet op i ham. Han

havde derfor også skrevet en bog,

hvori han gennemkritiserede og hånede

professorens bog. Professoren

var blevet stødt over den temmelig

grove tone, som Grundtvig brugte,

og havde anlagt en injuriesag mod

Grundtvig. Og nu – juleaften – sad

Grundtvig så her på studerekammeret

med en retssag hængende

over hovedet og havde svært ved at

komme i julestemning.

Men midt i sine egne problemer,

midt i bøvlet, var der alligevel noget

andet, der pressede sig på. Noget

der skulle skrives. Fødes på papir.

Noget glæde der skulle ud.

Og det blev den kendte julesalme

Velkommen igen Guds engle. Første

vers lyder sådan her:

Velkommen igen, Guds engle små

Fra høje himmelsale

Med dejlige solskinsklæder på

i jordens skyggedale !

Trods klingende frost godt år I spå

for fugl og frø i dvale.

Det er smuk poesi. Englene bringer

bud fra de høje himmelsale, de er

budbringere og lysbringere. Der findes

solskin, på samme måde som

der findes klæder – men at sætte ordene

sammen til solskinsklæder, det

er der ikke andre end Grundtvig,

der har fundet på. Midt i mørket er

englene et varsel om, at mørket ikke

skal på lov til at fylde det hele. Og

at kulden, både en indre og den

ydre ikke skal vare ved.

Glædelig jul og godt nytår !


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 3

JULEKONCERT

i Branderup

Tirsdag den 1. december

lyder der swingende juletoner fra Branderup kirke.

Det er koret Swing-n-sing fra Skærbæk

der gæster kirken. Det gjorde de med succes

for et par år siden, så det bliver et glædeligt

genhør med Tove Tersbøl og hendes

musikalske kor.

Koret kommer forbi Branderup

på vej fra en koncert i Skærbæk,

en i Fole og på vej til koncert i Odense.

Koncerten er kl. 19.30

og der bliver en forfriskning

efter koncerten.

Der er gratis adgang.

Hans Gundesen

3


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 4

4

Krybbespil i Arrild kirke

Krybbespil

Så’r det snart jul. Og hvordan kommer vi frem til jul? Jo, vi forbereder

os. I fjernsynet viser de julekalender, vi pynter op, sætter lys i stager,

bager og sylter, køber lidt mere ind end vi plejer og spiser for meget.

Fredag den 4. december kan vi forberede os sammen med eleverne på

Arrild skole. Kirkens organist, der også er skolens musiklærer inviterer

til en fornøjelig juleforberedelses time i kirken. Lige som i Jesus og Josefine,

handler det om et krybbespil. En ældgammel tradition, som Arrild

kirke og Arrild skole vil tage op

igen. Men det bliver til nye toner og

nye tekster - gamle tekster til nye

toner og hvad vi nu ellers finder på.

Krybbespillet bliver skabt i et samspil

mellem Hans Gundesen og eleverne

på skolen - især sammen med

8. klasse, som bliver det bærende

element i forestillingen.

De ni læsninger

Som optakt til julen vil der i Arrild

kirke også i år være de 9 læsninger.

Det vil være en aften med skiftevis

tekstlæsning, musik og fællessalmer.

Vi skal synge advents og julesalmer.

Torsdag den 17. december kl. 19.30

Arrild kirke. Gratis entré.

Krybbespillet spilles fredag den 4.

december kl. 17 i Arrild kirke. Der

er ikke entre. Efter spillet får vi en

nybagt jule-småkage at gå hjem på.

Hans Kaarde Gundesen

Skolernes juleafslutning i

kirken

Branderup Friskole holder juleafslutning

i Branderup kirke fredag

den 18. december kl. 9.00.

Arrild Privatskole holder juleafslutning

i Arrild kirke lørdag den 19. december

kl. 11.00


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 5

Nytårsgudstjeneste

Efter nytårsgudstjenesten 1. januar

byder menighedsrådet både i Arrild

og i Branderup kirkegængerne på et

stykke kransekage og en kop kaffe i

våbenhuset, så vi alle kan få lejlighed

til at ønske hinanden et godt

nytår.

Nytårsparade:

Igen i år vil FDF’rne deltage i en

festlig nytårsparade i Arrild kirke

søndag den 10. januar kl. 10.30

Kirkekor:

Det er efterhånden en god stabil

gruppe børn, der hver tirsdag mødes

og øver, for ca. en gang om måneden

at kunne deltage i gudstjenester i

Arrild og Branderup. Vi synger selvfølgelig

de gamle salmer og lærer om

gudstjenesten, men vi får også sunget

mange nye salmer og sange.

Vi kan sagtens være et par stykker

til. Kender du en der har lyst, så ring

til organisten på telefon 29 39 22 14.

Hans Kaarde Gundesen

Årets minikonfirmander

i Branderup

Minikonfirmander:

Går du i skole i 3. klasse på Arrild

skole?

Så kan du komme og være med til

minikonfirmander i konfirmandstuen

i præstegården her i foråret. Vi

skal høre bibelhistorie, synge og

spille, tegne og male, og hvad vi nu

ellers kan finde på af sjove ting. Vi

skal også drikke saftevand og spise

et stort stykke kage.

Vi mødes første gang onsdag den 20.

januar og mødes så hver onsdag eftermiddag

– dog ikke uge 6 og uge 7.

Den sidste onsdag vi mødes er onsdag

den 17. marts, og så slutter minikonfirmanderne

af med at deltage i

gudstjenesten i Arrild kirke søndag

den 21. marts kl. 10.30.

5


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 6

Foredrag:

Torsdag den 28. januar er der fælles

foredrag i Rurup forsamlingshus

kl.19.00. Biskop i Lolland-Falster

stift, Steen Skovsgaard vil holde et

foredrag med titlen: »Dommedag –

måske«. I januar måned 2007 ringede

en journalist til biskoppen for

at høre om de klimaforandringer,

som vi oplever nu, kunne være et

tegn på verdens undergang og dommedag.

Biskoppen afviste det ikke

men svarede: »måske«.

Mandag den 1. marts kl. 18.30 er der

fælles filmaften i Toftlund biograf.

Filmen De usynlige vises efter et

kort oplæg og med efterfølgende

samtale. Sognepræsterne Anne

Mette Gundesen og Gerda Melchiorsen

præsenterer filmen. Filmen

Siden sidst

Dåb

Arrild kirke: Andreas Stenfeldt Petersen,

Lærke Dalsgaard Pelsen,

Lars van Zon.

Branderup kirke: Mikkel Skov Andersen,

Magnus Sørensen Hørlück,

Frederikke Facius Thøgesen.

6


vandt i 2009 den kirkelige filmpris

Gabriel, som uddeles på årsmødet i

Landsforeningen af Menighedsråd.

Filmen, der er norsk, har den danske

skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen

som Agnes. Mellem film og

samtalen bagefter serveres der boller

med pålæg og kaffe/te.

Menighedsrådsmøder:

I Branderup: tirsdag den 1. december

og torsdag den 4. februar

I Arrild:

Præstens ferie og fridage:

Præsten har fået godkendt en studieuge

af biskoppen. Det drejer sig om

uge 50, hvor jeg ikke kan træffes og

det så er Anne Mette Gundesen

(tlf.74 83 31 05), som er vikar.

Bisættelser/begravelser:

Arrild kirke: Paul Roost, Ella Petersen

(begravet i Gram), Irene Eskildsen

Branderup kirke: Didde Nissen,

Dagmar Sørup (begravet i Bovlund),

Jørgen Markussen.


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 7

Kirkelige handlinger

Dåb: Anmeldes til præsten senest 3 uger før

dåben. Barnets fødsels-/ navneattest og navne

og adresser på 2-5 faddere medbringes til samtale

hos præsten.

Vielse: Aftales med præsten i god tid. Der medbringes

dåbsattester, en prøvelsesattest som udstedes

af borgmesterkontoret i den kommune,

hvor en af parterne bor (max 3 måneder gammel),

og navne og adresser på 2 vidner. Kirketjener

kontaktes m.h.t pyntning af kirke.

Begravelse/bisættelse: Dødsfald anmeldes til

præsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Begravelseshandling og tidspunkt aftales med

Kirkelig vejviser

præsten ved den kirke, hvor begravelsen skal foregå.

Dåbsattest og vielsesattest anvendes til

udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener

kontaktes vedr. gravsted.

Besøg af præsten: Jeg kommer meget gerne på

besøg, så ring eller lad mig det vide på anden

måde, hvis man selv eller en anden ønsker besøg.

Det gælder også på sygehus. Præstegårdens dør

er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe.

Kirketaxa: Er gratis for de af sognets beboere,

der har behov for at blive kørt til gudstjeneste

eller andre kirkelige arrangementer. Kirketaxa

bestilles på 74 83 36 40.

Sognepræst: Peter Boyschau, Rugbjergvej 7, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 76

E-mail: pbo@km.dk - Fridag: mandag. Træffetid normalt: tirsdag 12-13

og onsdag 12-13

Organist: Hans Kaarde Gundesen, Præstegårdsvej 20, 6534 Agerskov,

tlf. 29 39 22 14 e-mail: organist-hans@mail.dk

Kirkesanger: Elna Jefsen Wolf, Arnumvej 25, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 41 64

Kirkesanger: Lene Pedersen, Slotsvej 17, Arrild 74 83 46 70

Arrild:

Kirketjener: Jan Bergholt, Arnumvej 18, Arrild, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 43 51

Menighedsråds- Christian Jacobsen, Skærbækvej 31, Arrild, 6520 Toftlund,

formand tlf. 74 83 42 82

Kasserer: Henning Pedersen, Annasmindevej 2 Nr. Hede, 6240 Løgumkloster,

tlf. 74 83 45 41

Kirkeværge:

Branderup:

Bent Beim, Roostvej 19, 6535 Branderup, tlf. 74 83 45 30

Kirketjener: Poul Nissen, Friskjærvej 13, 6520 Toftlund, tlf. 74 83 07 55,

kirkegården kl. 10 – 11, tlf. 74 83 50 02

Menighedsråds- Bente Møller Sørensen, Branderup Bygade 2, 6535 Branderup,

formand: tlf. 78 78 36 28

Kasserer: Kirsten Nielsen, Rundbjergvej 1, 6535 Branderup, tlf. 74 83 51 44

Kirkeværge: Jens Erik Thomsen, Friskjærvej 4 6534 Branderup, tlf. 74 83 52 87

7


Kirkeblad nr. 29 2009:Layout 1 06/11/09 12.44 Side 8

Dato Arrild Branderup

December

Søndag d. 6. december 10.30 9.00

Søndag d. 13. december Ingen 10.30

Anne Mette Gundesen

Søndag d. 20. december 9.00 10.30

Juleaften 16.00 14.30

Juledag 9.00 10.30

Anden juledag 10.30 Ingen

Julesøndag

Januar

Ingen 10.30

Anne Mette Gundesen

julesalmesangsgudstjeneste

Nytårsdag 14.30 16.00

Søndag d. 3. januar 9.00 10.30

Søndag d. 10. januar 10.30 FDF Nytårsparade 9.00

Søndag d. 17. januar 10.30 14.30

Konfirmandgudstje.

Søndag d. 24. januar 14.30

Konfirmandgudstjeneste

10.30

Søndag d. 31. januar 10.30 19.30

Februar

Søndag d. 7. februar 9.00 10.30

Søndag d. 14. februar 10.30 9.00

Søndag d. 21. februar 19.30 10.30

Søndag d. 28. februar 10.30 19.30

Gudstjenestelisten er med forbehold for eventuelle ændringer, som vil blive annonceret i Ugeavisen

Midtsyd og fra prædikestolen. Hvor intet andet er nævnt, prædiker Peter Boyschau.

More magazines by this user
Similar magazines