Målopfyldelse 12/13 - Herningsholm Erhvervsskole

herningsholm.dk

Målopfyldelse 12/13 - Herningsholm Erhvervsskole

1.

OMFATTER INDSATSOMRÅDER DER SKAL BEFÆSTE OG

FORTSAT FORBEDRE HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLES

OMDØMME OG OMFATTE AKTIVITETER, DER STYRKER

TILGANGEN. SÆRLIGT ERHVERVSUDDANNELSERNE

BEFINDER SIG I ET FALDENDE MARKED, MEN OGSÅ DE

GYMNASIALE UDDANNELSER MISTER PÅ NATIONALT NIVEAU

MARKEDSANDELE ISÆR TIL STX.

MÅL 1.1: EUD

SKOLESKILS

Der er udarbejdet et Herningsholm

Erhvervsskole koncept for gennemførsel af

skoleskills. Konceptet er udviklet i samarbejde

med Herning Kommune, Center for børn

og læring og UU. Skoleskills konceptet er

præsenteret for kommunens skoleledere i

november 2012. Der er endvidere indgået en

aftale med Center for børn og læring om, at

der i august 2013 gennemføres skoleskills for

samtlige skoler med 8. klasse. I september

i 2013 gennemføres konkurrence mellem de

vindende hold. Der er etableret et skoleskills

team bestående af medarbejdere fra UU,

Center for børn og læring og Herningsholm,

der skal rådgive de enkelte skoler.

Imidlertid er der kun begrænset opbakning

på kommunens folkeskoler, kun 3 skoler har

tilmeldt sig konkurrencerne.

Ikast-Brande kommune har ønsket at deltage i

konkurrencerne, og fra denne kommune er der

tilmeldt 2 skoler.

Herningsholm Erhvervsskole har gennemført

opgaven, men i lighed med tidligere viser det

sig, at der på kommunalt plan er langt fra

ledelsens beslutning om at indgå i projektet

og til, at det rent faktisk slår igennem i

folkeskolerne. Vi har en forhåbning om, at der

ved at fortsætte projektet kan opnås større

interesse i folkeskolen i Herning kommune.

I Herning kommune er der i erkendelse af

problemet etableret et sekretariat i regi af

Afdeling for By og Erhverv.

2 AFRAPPORTERING ▪ RESULTATMÅLENE

SKÆRPET

OMDØMMEMARKEDSFØRING

Skolen har i januar 2013 fået en ny

hjemmeside, som tog udgangspunkt i den

tidligere 1. generations moderne hjemmeside,

som grafisk set var meget indbydende,

men som, viste det sig i driftsfasen, havde

en problematisk ”motor”, der gjorde det

vanskeligt, ja nærmest umuligt at foretage

større ændringer, og hjemmesiden havde heller

ikke den nødvendige logiske overskuelighed.

Alle de problemer er nu løst med den nye

hjemmeside, som har vist sig at være meget

velfungerende.

Omdømmemarkedsføringen har endvidere

omfattet nedsættelse af et udvalg,

der skulle fremkomme med idéer og

koncepter til implementering i skolens

generelle markedsføring. Dette vil i næste

resultatperiode omfatte områder indenfor brug

af sociale medier, brobygning, introduktion ved

skolestart, branchedage for UU, sortiment i

kantinerne og markedsføring via testimonials

og udbygning af talentfokus.

ETABLERING AF

SAMSPILSMODELLER OG

ØGET SAMARBEJDE MED

PRODUKTIONSSKOLEN

Der er udarbejdet et katalog af samtlige

kombinationskurser, og der er gennemført

2 forløb med produktionsskolen, hvoraf 1

er evalueret med et godt resultat. Det, der

udestår, er beregning af dækningsbidrag og

økonomiske modeller for arbejdet i lidt større

skala, som ikke mindst vil blive aktualiseret ved

More magazines by this user
Similar magazines