Musiklærere skal arbejde mere - Dansk Musikpædagogisk Forening

dmpf.dk

Musiklærere skal arbejde mere - Dansk Musikpædagogisk Forening

12{FyensStiftstidende

NU

➤Medier NU

Hvorforværeså

elskværdig?

Deternusnartto måneder

siden, at Stine Bosse blev

udnævnt som bestyrelsesformand

for Det Kongelige

Teater. Noget af det første, vi

hørte fra hende, var, at hun

mener, at alle gymnasieelever

som en del af uddannelsen

skal indskrives til et besøg i

det kongelige. Nu har elever

nok aldrig taget skade af en

kold afvaskning, en opera

eller en balletforestilling, så

der er ingen problemer i at

føre Bosses idé ud i verden.

Tanken er også opbyggelig,

da pointen må være, at unge

der har gennemlevet ”La

Traviata” på Store Scene ikke

siden vil kunne leve uden

opera. Ideen ville øge billetsalget

og automatisk sikre

rekrutteringen af næste generation.

Det Kongelige Teaters

publikumskrise er løst.

Smart tænkt.

Ikkenokmeddet.Stine Bosse

forestillede sig også, at teatret

bør kikke på Tivoli som rollemodel.

Dér er der nemlig

gang i billetsalget. Af Berlingske

Tidende fremgår,

at Bosse er opmærksom på,

at man ikke bare skal lave

operaen om til en rockscene,

”men at vi skal arbejde med

vores identitet”, hvilket kun

kan forstås, som at tanken

slet ikke er så fjern, bare ikke

så radikal.

MedStineBossesfokuspå ”teatrets

identitet”, forstår man,

at hun er klar over, at teatrets

publikumskrise ikke løses ved

en lind strøm af formidlingsmæssige

accessories. Formidlingsbegrebet

er nemlig

håbløst forældet og ubrugeligt,

hvis man vil forstå tidens

publikumskriser. Vil man

[ Det Kongelige

Teaters publikumskrise

er løst.

Nyradiokanaltilunge

Radio: VibeFM er navnet på

en ny radiokanal for de unge.

Daniel Frank, der er radiochef,

radiovært og producer

på kanalen, kalder VibeFM

for ”hele Danmarks ungdomsradio”:

- Det var min drøm igennem

mange år at starte en

ungdomsradio, hvor både

musik og indhold skulle henvende

sig til de unge, og at

HenningPryds

LektorimedievidenskabpåSDU’s

Institutforkultur,

litteraturogmedier

have ere kunder i butikken,

er det ”identiteten”, der

skal ændres. Det er så her,

at tanken melder sig: hvad

med de, unge som gamle, der

faktisk kommer i teatret: de,

som elsker Puccini, og bruger

deres liv på at forne smagen

for opera? Hvor skal de så gå

hen?

DetvarAlexisdeTocqueville,

der i beskrivelsen af det unge

amerikanske demokrati

gjorde opmærksom på, at

kunst under den offentlige

meningsdannelse i Amerika

vil udvikle sig til det ”elskværdige”

og dermed fjerne

sig fra det ”beundringsværdige”,

som han kendte fra

den aristokratiske europæiske

kultur. Det, Bosse siger, er

det samme, som at teatret må

ændre ”identitet” til det elskværdige.

Alle skal nemlig elske

teatret, og det må teatret

så gøre sig værdig til! Hvis

ikke, mister teatret offentlig

legitimitet.

DeflesteharnuglemtStine

Bosse og Det Kongelige

Teaters publikumskrise. Medierne

er nemlig i fuld gang

med en ny publikumskrise,

den i folkekirken. Belært af

Stine Bosse burde kirkefolket

måske overveje, om det er

prisen værd at tilegne sig en

elskværdig identitet. Eller om

det ikke er bedre at frigøre

sig og nyde det smukke syn af

Minervas ugle, når den letter

i aftenskumringen.

give unge bands en mulighed

for at få deres egenproduktioner

spillet i radioen og give

dem et skub i den rigtige retning,

udtaler han i en pressemeddelelse.

Radiokanalen er blevet til i

samarbejde med DJ og radiovært

Richard Evaristo, og kan

høres www.VibeFM.dk.

Kanalen sendte første gang

1. februar klokken 12.(memi)

Redaktør:

PeterHagmund,65455161

peh@fyens.dk

Souschef:

LeneKryger,65455165,

kryger@fyens.dk

Det er krævende at undervise

små børn og mange elever på

et hold.

Det anerkender musikskoleleder

Uffe Most, men der

er ingen vej uden om timereduktion,

når Odense Musikskole

i år skal spare 900.000

kroner på budgettet.

Musikskolelederen har

over for Odense Kommune

lagt op til en løsning, hvor

ledelsen bidrager med en

tredjedel, personalet med en

Journalister:

MajaJulskjær,65455167,

mefj@fyens.dk

SimonStaun,65455160,

sim@fyens.dk

MortenVilsbæk,65455168,

mvi@fyens.dk

anden tredjedel og brugerne

med den sidste.

Vilundgåfyringer

Ifølge overenskomsten skal

musikskolelærerne undervise

1000 timer om året, og resten

er op til forhandling mellem

ledelse og medarbejdere.

Overenskomsten siger desuden,

at holdundervisere og

undervisere af mindre børn

kan få reduktion for den ekstra

belastning - ikke at de skal

have det.

- Vi har satset benhårdt på

ikke at fyre lærere, for vi vil

gerne prøve at få fyldt vores

ramme op med ere elever,

før vi begynder at fyre som i

folkeskolen, siger Uffe Most.

- Derfor beder vi lærerne

JohnBorgkilde,65455183,

jbo@fyens.dk

MaleneBirkelund,65455182,

mal@fyens.dk

om at give et nap mere med

inden for det, som ligger i deres

overenskomst, forklarer

Uffe Most.

Musikskolelederen erkender,

at bortfaldet af timereduktionen

især vil ramme

lærere med mange hold på

skemaet. Omvendt foregår

undervisningen ofte i samar-

Søndag4.marts2012

NU-listen:PiaSkarnvad

Telefontid:man-fre:9-12,

65455169,

kulturlister@fyens.dk

Redigeretaf:

IngeliseNygaardRasmussen

Musiklærereskal

■ Lærergruppe

protesterer til Odense

Byråd: Nedskæringer

rammer de mest

udsatte

Underviserne af de mindste

børn på Odense Musikskole

kommer til at arbejde væsentligt

mere fra næste sæson

- mellem 150 og 200 timer for

lærere, som udelukkende underviser

hold på grundskolen.

Odense Musikskoles ledelse

vil som Aarhus Musikskole

fjerne den såkaldte reduktion

på 20 procent for hold- og

sammenspilsundervisning,

som blandt andet omfatter

det krævende arbejde med de

mindste børn.

Ledelse og medarbejdere

på Odense Musikskole har

forhandlet gennem nogle

måneder, men kravet om at

sløjfe reduktionen har fået

lærergruppen til at skrive til

medlemmerne af Odense Byråd.

Dropfagotogvaldhorn

En gruppe undervisere kritiserer

desuden besparelserne

i et indlæg i fagbladet Modus:

De er utilfredse med, at ledelsen

ikke skærer på undervisning

i fagot, valdhorn og

andre orkesterinstrumenter,

hvor skolen må tilbyde to måneders

gratis prøvetid for at

tiltrække elever.

Lærerne foreslår desuden

besparelser på skolens aktivitetsniveau

og på orkesterundervisning,

hvor der er op til

syv lærere tilknyttet.

Gruppen ønsker desuden

en ensretning af undervisningen,

så alle instrumentallærere

i snit har to elever på

45 minutter - i dag får nogle

elever ere minutter end andre

på grund af deres niveau,

selv om forældrebetalingen

er den samme. Men gruppens

primære anke er den manglende

reduktion.

- Vi er stærkt fortørnede og

foruroligede over, at solo- og

holdundervisning sidestilles,

og at man ovenfra pålægger

lærerne en så stor forringelse

af arbejdsforholdene, særligt

for gruppen af grundskolelærere,

skriver lærerne i fagbladet

Modus.

De frygter, at den manglendereduktionforarbejdetmed

de mindste børn og holdundervisningen

fører til stress

og en generel nedprioritering

af grundskoleområdet, som

er fødekæden til undervisningen

på instrumenter.

Lærerne kritiserer desuden,

at ledelsen har afvist

deres forslag til besparelser

og først sent i forløbet kom

med kravet om at sløjfe reduktionen.

Dyretimer

I brevet til byrådsmedlemmerne

kritiserer lærergrup-

Leder:Vivil

ikkefyrefolk

■ Musikskoleleder

Uffe Most og hans

souschef skal undervise

på lederløn for at

opfylde sparekrav

pen desuden musikskoleleder

Uffe Mosts forslag om, at

han selv og souschefen skal

undervise mere, fordi lederlønnen

er højere end de me-

nige lærere, som skal gå ned

i tid.

- Musikskolelærerne mener

ikke, at det er en effektiv

måde at ledelsen nder sin

■MusikskolelederUffeMostarbejderalleredesomvikarog

skalnuudsomlærerforatopfyldesparekravene.Menigelærereskalundervisemellem150og200timermereomåret,og

brugerbetalingenstiger.Arkivfoto:PeterLeth-Larsen

bejde med en anden lærer på

folke- eller friskole.

- Underviserne i grundskolen

har meget forberedelse,

men de skal ikke være lige så

skarpe til at spille obo eller

horn som en instrumentallærer.

Men det er svært at sige,

om en grundskolelærer har

mere arbejde end en violinlæ-


Søndag4.marts2012 FyensStiftstidende{13

HolderPenalva? For første gang i Danmark udstiller

den portugisiske kunstner João Penalva

nu bl.a. sine installationer og film på Brandts.

NU’s Ellen Egemose anmelder.NUimorgen

arbejdemere

egen rammebesparelse på

150.000 kroner ved at undervise

to gange fem timer om

ugen, skriver de til byrådsmedlemmerne.

rer, mener Uffe Most.

- Men ingen kan holde sig

på topniveau uden at øve sig

nogle timer om dagen, siger

Uffe Most.

Søgningtilrytmiskmusik

Odense Musikskole mangler

årligt en halv million kroner i

budgettet på grund af faldende

elevtal, hvor især de klassiske

orkesterinstrumenter er

et problem.

- Vi oplever en meget større

interesse for de rytmiske instrumenter

- klaver, guitar

og trommer - så vi kigger på,

hvordan det hænger sammen.

Men det er som med

hønen og ægget, for vi er nødt

til at have en cellolærer for

at få celloelever, siger Uffe

Most.

Odense Musikskole sætter

desuden brugerbetalingen op

til en tredjedel, som det er politikken

i Odense Kommune.

Musikskolen skal indhente et

efterslæb, så forhøjelsen rammer

forældre og elever hårdere

end ellers.

AfMortenVilsbæk

mvi@fyens.dk

- Vi er kommet lidt bagud

de senere år, så det giver et

ekstra problem på nogle hundrede

tusinde kroner, og vi er

i en meget vanskelig situation

ved at bede dem om at betale

mere, hvis vi samtidig skal

ind og skære i tilbuddet, siger

Uffe Most.

Uffe Most og hans souschef

arbejder desuden som vikarer

og skal ifølge spareplanen

begge tage en undervisningsdag

om ugen. Uffe Most erkender,

at han kommer til

at undervise til lederløn for

at opfylde ledelsens bidrag

på en tredjedel af de 900.000

kroner.

- Ja, det er jo lidt tumpet,

men jeg kan ikke gå en arbejdsdag

ned, det kan man

ikke i Odense Kommune.

Men vi skal helst ind og

lave nogle nye timer og ikke

på baggrund af medarbejderreduktion,

siger Uffe

Most.

AfMortenVilsbæk

mvi@fyens.dk

■LærernepåOdenseMusikskoleforeslåratskærenedpåaktivitetsniveauetogantalletaflærerepåeksempelvis

symfoniorkesteret,somherer

fotograferetvednytårskoncertenijanuar.

Arkivfoto:KimRune

-Svær

øvelse

■ Formand vil søge at

få andre spareforslag

igennem

Musiklærernes faglige organisation

satser på en forhandlingsløsning

på tirsdag, når de

mødes med Odense Kommune

i sagen om besparelser på

Odense Musikskole.

- Vi forsøger at se situationen

i en større helhed og

håber på en god dialog, forklarer

Ole Helby, formand

for Dansk Musikpædagogisk

Forening.

- Både ledelsen, medarbejderne

og Odense Kommune

står i en svær situation, og besparelserne

er en nødvendig

øvelse, vi skal igennem, erkender

Ole Helby.

Men ifølge formanden er

der mange måder at gøre det

på, og han vil på mødet fremhæve

lærernes forslag.

- Netop timereduktion

rammer et følsomt område

- holdundervisning og små

børn er musikskolens kerne,

og undervisningen har større

faglig kompleksitet og kræver

mere forberedelse end

instrumentalundervisningen

- samtidig er der et større behov

for kommunikation med

forældre og ledelse, siger Ole

Helby.

AfMortenVilsbæk

mvi@fyens.dk

Destårbag

læserbrevet

LærerstabenpåOdenseMusikskoleskrevtilOdenseByråd

den20.januar,mensengruppe

harskrevetetindlægtilfagbladetModus.Deterunderviserne:MariaHørupDamianakis,TorsteinDanielsen,YvonneSchouenborg,BirgitteMomme,RikkeWegnerFyrst,JetteHolkHansen,JanusKøster,JesperHolmen,AndersSprotteogMaren

Halberg.

fyens.dk

- Glem ikke Brockmanns

hjørne, der indtil for 40 år siden

var en vigtig del af det lokale

kultur- og forlystelsesliv!

Det velmente råd kommer

fra de re musikere i pigtrådsorkestret

Menasis og er tilegnet

arkitekter og politikere,

der arbejder med planen om

bebyggelse af I. Vilh. Werners

Plads bag Odense Rådhus.

Hvorfor blander re gamle

musikere sig i den aktuelle debat

om Th. B. Thriges Gade?

- Det gør vi fordi, vi mener,

det er vigtigt i det mindste at

tænke Høloftet ind i byggeprojektet,

lyder det fra bassisten

Ole Beldgaard Larsen.

- Høloftet lå øverst på det

landskendte city-hotel. På de

store dage, f.eks. til påske og

pinse var der rock, rul og pigtråd

på alle hotellets etager.

Eninstitutionimusiklivet

- Høloftet og Brockmanns

var i 60’erne en institution i

det fynske musikliv. Til den

berømte søndagsmatiné var

der stuvende fyldt med pæne

unge mennesker, der i dag er

tæt ved pensionsalderen.

Ministerspillerkvinde. Udviklingsminister

Christian Friis Bach spiller fra i dag kvinde fra

Guatemala på Betty Nansen Teatret i København.

Læs historien på www.fyens.dk/kultur

Pigtrådsmusikerevil

haveHøloftettilbage

■ Tre 60’er-bands

tager i dag publikum

med en tur op og ned

ad mindernes boulevard

på Dexter

Da den britiske sangerinde

Amy Winehouse døde sidste

år i en alder af kun 27 år,

oprettede hendes forældre,

Mitch og Janis Winehouse,

en fond i hendes navn.

Nu fortæller faderen,

Mitch Winehouse, i et interview

til avisen The Sun, at

fonden vil give et stipendium

til et af de unge talenter, der

har brug for undervisning,

men ikke selv har råd.

- Stipendiet er sådan en

fantastisk ting efter alle opog

nedture. Intet kan gøre ta-

■StoredrengemedsmilpålæbenogBrylcremeihåret:Claus

Hyldal,PeterJørgensen,PederPedersenogOleBeldgaard.

- Kunne en pigtrådsgruppe

dokumentere, at den havde

spillet på Brockmanns, så var

alle fynske scener åbne, husker

Ole Beldgaard Larsen.

- Med de gode minder i bagagen,

glæder vi os til at fyre

den af i B’rockmanns matiné.

- Det bliver en søndag eftermiddag

med anekdoter

og snak om dengang Spacemakers,

Baronets, Candyboys,

Teenbeats og så Menasis

trak folk til loftet. Nu står

nordfynske Group Next

Door, Spector og Menasis fra

Odense på plakaten i Vindegade.

-Vi k 75 kroner, hver i hyre

og det var fantastisk. Så havde

vi råd til bagefter, at gå på Rapido,

det senere Målet i Jernbanegade

og eneste cafeteria

i Odense. Der stod den på

bet mindre, men det er skønt

for os, at kunne gøre dette for

andre.

- Vi er meget stolte over

det. Det holder Amys navn

i live på den bedst mulige

måde, siger han.

Amysskole

Undervisningen skal foregå

på den skole, hvor Amy selv

blev optaget som 13-årig,

nemlig Sylvia Young Theatre

School i London. Skolen

er en privatskole, der tilbyder

undervisning i drama, sang og

dans.

- Amy var elev på skolen,

og det var her, hendes talent

blev opdaget og udviklet. Vi

vil give et barn, hvis familie

ikke selv kan betale for undervisning,

muligheden for

at udleve sit talent, fortæller

wienerschnitzel og sodavand.

Bagefter smuttede vi ned i

Latinerkælderen, det senere

Hansens Værtshus.

- Vores trommeslager var

fyldt 18 år, så han tog os med

derned. Det var sejt. Og så var

der tilmed råd til at otte sig

med ta’ rutebilen hjem til Skt.

Klemens. Det var stort.

Det er værd at notere sig,

siger Ole Beldgaard, at Menasis

i dag er identisk med det

originale band, der blev dannet

for 48 år siden. Imponerende.

Det er Claus Hylledal, Peder

Pedersen, Peter Jørgensen

og Ole Beldgaard Larsen.

Alle still going strong.

- Og rolig. Vi har øvet os!

AfJohnBorgkilde

jbo@fyens.dk

AmyWinehouse-forældre

vilhjælpetalenter

■ Amy Winehouses

forældre tilbyder unge

talenter økonomisk

støtte i form af stipendium

fra Amys fond

Mitch Winehouse.

Skolens grundlægger, Sylvia

Young, støtter op om

fonden, og kan ikke selv

komme i tanke om en bedre

måde at ære Amy Winehouse

på.

- Vi elskede hende. Der

ndes kun en Amy, hun vil

aldrig kunne erstattes. Men

det ville være fantastisk at

nde en ny sanger, danser

eller skuespiller med et helt

unikt talent, siger hun til avisen.

Talentfabrikpåengodmåde

Sylvia Young Theatre School

er en af Londons mest anerkendte

talentfabrikker, hvor

ere kendte skuespillere,

dansere og sangere har modtaget

undervisning i årenes

løb.(ritzau)

More magazines by this user
Similar magazines