16 - Carlos Lamani

lamanistudio.com

16 - Carlos Lamani

2 03

Kære Læser,

Vi ser tit at forsikringer bliver tegnet i hast. Bilen bliver købt, og samme dag den leveres, bliver

forsikringsmægleren kontaktet. Måske køber man en bolig og kommer i tanke om, at man ikke har fået

tegnet en boligforsikring endnu. Når der skal handles hurtigt, er det begrænset hvor meget rådgivning man

kan nå at få inden forsikringen tegnes. Det har givet os idéen til at udgive et forsikringsmagasin. Vores

hensigt er at give nyttig information om forsikring i Spanien på godt og ondt. Vi har valgt at få firmaet

Comunica til at skrive artiklerne, for at give så alsidig information som mulig.

I magasinet kan du finde information om vores firma Kaas & Kirkemann, en spændende artikel om

sikkerhed i hjemmet, interessant oplysning om Det Spanske Konsortiet for Forsikring, interviews med

forsikringsselskaber og kunder og meget mere.

Vi håber du finder magasinet oplysende og interessant.

God fornøjelse og på gensyn

Pernille Kaas

pernille@kaaskirkemann.net

Ole Kirkemann

ole@kaaskirkemann.net

Similar magazines