Klik her for at se Vikarguide. - Vikartimen

vikartimen.dk

Klik her for at se Vikarguide. - Vikartimen

Fag: Biologi

Klasse: 8. klasse

OpgaveSæt: Hvad ved du om lungerne?

Vikar-Guide

1. Fælles gennemgang:

Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser

det højt.

2. Efter fælles gennemgang:

Derefter skal de svare på de 12 spørgsmål ved at krydse af, ud for de svar de mener er det rigtige. Der

er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål.

De kan arbejde alene eller i små grupper.

Computere kan bruges til at finde svar på, men svarene på spørgsmålene kan også findes i teksten om

lungerne og ved at gætte sig frem.

Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - © vikartimen.dk

Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk


Vikarrespons

(Afleveres i lærerens dueslag/skuffe)

Til _________________________________ (klassens lærer / lærers initialer)

Klassen ______ havde i dag, _____dag d. / 2012, vikar fra kl. ______ til kl. _______

Klassen arbejdede med OpgaveSættet: Hvad ved du om lungerne?

Bemærkninger om vikartimens forløb:

Venlig hilsen _________________________________

Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - © vikartimen.dk


Hvad ved du om lungerne?

Patrick J. Lynch Patrick J. Lynch

Lungerne

Lungerne er nogle bløde, svampeagtige organer. Vi har to af dem, og lungerne sidder i brysthulen

godt beskyttet bag ribbenene.

Alle levende væsener har brug for ilt for at kunne leve.

Ilten indåndes gennem mund og næse og ledes derefter ned til lungerne gennem luftvejene.

Først gennem luftrøret, der er det største rør, og videre ud i alle dele af lungerne gennem et fint

forgrenet rørsystem.

Luftrøret deler sig i to store hovedbronkier, der igen forgrener sig i endnu mindre bronkier.

I bronkievæggene findes bruskringe, der sørger for, at bronkierne hele tiden er åbne. Når

bronkierne bliver så små, at de ikke længere har en bruskring, kaldes de bronkioler. Bronkiolerne

fortsætter med at dele sig i mindre og mindre grene, indtil de til sidst ender i nogle mikroskopiske

luftblærer. Disse kaldes alveoler.

Henover alveolen ligger der et net af små tyndvæggede blodårer, som bringer blodet i meget

tæt kontakt med den luft, der er i lungerne. Således at udvekslingen af ilt og kuldioxid mellem

blod og luft kan finde sted. I hvile trækker vi vejret ca. 12 - 15 gange i minuttet, og lungerne

kan rumme mellem 4 og 6 liter luft. Lungernes vigtigste opgave er at sikre, at der kommer

ilt til kroppen, og at kuldioxid og andre affaldsstoffer kommer ud igen. Når vi trækker vejret,

bruger vi respirationsmusklerne. Den vigtigste respirationsmuskel er mellemgulvsmusklen. Den

er placeret under lungerne og adskiller brysthulen fra bughulen. En mængde små muskler, der

er placeret mellem ribbenene, bidrager også til respirationen.

Opgave: Hvad ved du om lungerne? - Facitliste © Vikartimen.dk Side 3 af 5


Besvar de 12 spørgsmål - Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål.

Hvilken luftart er helt nødvendig for at vi kan leve, og for at vi kan lave mad om til energi?

Kvælstof

Brint

Kuldioxid

X Ilt

Hvor mange procent ilt er der i almindelig luft?

12%

100%

33%

X 21%

Hvad er lungernes opgave?

At holde ribbenene på plads.

X At der tilføres O2 til kroppen og sørge for at CO2 forlader kroppen.

At pumpe blod rundt i kroppen

At styrke kroppens immunsystem

Hvor mange liter ilt kan lungerne rumme?

Under 2 liter

6-8 liter

2-4 liter

X 4-6 liter

Hvor mange gange trækker vi i gennemsnit vejret i løbet af et minut, når vi sidder stille?

14-16 gange

8-10 gange

X 12-15 gange

Over 20 gange

Hvad er en "bronkie"?

Forlængelsen af spiserøret mod galdeblæren

X Forgreningerne fra luftrøret og videre ud i lungerne

En hjertelidelse der skyldes forkalkninger i lungevenerne

Bronkierne leder blodet videre til hjertet

Hvad er en "bronkiole"?

Bronkiolerne er forstadiet til lungekræft

X Bronkiolerne er ganske tynde forgreninger i forlængelse af bronkierne

Bronkiole og bronkie er det samme

Noget pigetøj

Opgave: Hvad ved du om lungerne? - Facitliste © Vikartimen.dk Side 4 af 5


Hvad er en "alveole"?

Alveoler er det samme som cancer

Alveoler er ganske tynde blodårer

X Alveolerne er mikroskopiske luftblærer

Alveoler er det latinske betegnelse for rygerlunger

Hvilken slags luftart puster vi ud fra lungerne?

Brint

X Kuldioxid

Ilt

Helium

Hvad hedder den biologiske proces, som kuldioxid er et affald fra?

Ved respiration klapper lungerne sammen

X Ved respiration udskiller CO2 og andre affaldsstoffer.

Respiration er, når lungerne holder pause

Respiration er det blod, der bliver tilovers i kroppen

Der er ingen tvivl om at rygning er skadeligt, men hvad gør røgen ved lungerne?

De smelter lige så stille mere og mere sammen.

X Røgen fremkalder en kronisk betændelsestilstand i lungerne

Røgen vil fortsætte med i maven og give mavekramper

Den varme røg forårsager brandvabler med store smerter til følge

Hvor mange dør der cirka i Danmark af rygerrelaterede sygdomme?

Mellem 3000 og 5000

Under 1000

X Over 12.000

Mellem 7000 og 10.000

Rygeren har fået

lungekræft, kræften er

den grå-hvide masse.

Emfysem kaldes "store lunger". Væggene mellem de

små lunge-sække er brudt sammen og danner store

luftlommer

Slogan.

Find på et

slogan, der

kan få børn

og unge til

at tænke sig

om, inden de

tænder den

første cigaret.

Opgave: Hvad ved du om lungerne? - Facitliste © Vikartimen.dk Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines