Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ...

ernaeringsterapi.info

Praktisk ernæringsterapi til udvalgte sygdomsgrupper i ...

Arbejdsgruppen

• Klinisk diætist, seniorforsker Anne Marie Beck, Fødevareinstituttet ved DTU

• Overlæge, Ph.D. Henrik Højgaard Rasmussen, Medicinsk gastroenterologisk

afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitets Hospital

• Professor, overlæge, dr.med. Jens Kondrup, Ernæringsenheden,

Rigshospitalet og Institut for Human Ernæring, Kgl. Veterinær &

Landbohøjskole

• Overlæge, dr.med. Karin Ladefoged, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

• Overlæge Karen Lindorff-Larsen, Kirurgisk gastroenterologisk afdeling,

Aalborg Sygehus, Århus Universitets Hospital

• Overlæge, dr.med. Michael Staun, Medicinsk gastroenterologisk afdeling,

Rigshospitalet

• Sygeplejerske Anne Wengler, Medicinsk gastroenterologisk afdeling,

Rigshospitalet

Tidligere udarbejdet af arbejdsgruppen

• Rasmussen HH, Kondrup J, Ladefoged K et al. Clinical nutrition in Danish

hospitals: a questionnaire-based investigation among doctors and nurses.

Clin Nutr 1999;18:153-8

• Mowé M, Bosaeus I, Rasmussen HH, Kondrup J, Unosson M, Irtun Ø.

Nutritional routines and attitudes among doctors and nurses in

Scandinavia: A questionnaire based survey. Clin Nutr 2006;25:524-532

• Ernæringsterapi - Mål og midler, ISBN nr. 87-987558-0-3. Kan læses på

www.fresenius-kabi.dk

• Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter,

sygehjælpere og kliniske diætister. Screening og behandling af patienter i

ernæringsmæssig risiko. Sundhedsstyrelsen 2003. Kan læses på www.sst.dk

• Lindorff-Larsen K, Hojgaard Rasmussen H, Kondrup J, Staun M, Ladefoged

K. Management and perception of hospital undernutrition - A positive

change among Danish doctors and nurses. Clin Nutr 2007;26(3):371-8

• Rasmussen HH, Kondrup J, Staun M, Ladefoged K, Lindorff K, Jorgensen

LM, Jakobsen J, Kristensen H, Wengler A.A method for implementation of

nutritional therapy in hospitals. Clin Nutr. 2006;25:515-23.

Behandlingsstrategi for

patienter i ernæringsrisiko

Målet med en aktiv ernæringsindsats er, at patienten indtager

mindst 75% af et fastlagt energi- og proteinbehov senest 3. døgn

efter indlæggelsen.

Alle patienter skal ernæringsscreenes, og er de i ernæringsrisiko,

skal de have udarbejdet en ernæringsplan. Denne plan bør

indeholde:

1. Vurdering af hvorvidt der er problemer med indtag, optagelse,

omsætning og/eller udskillelse. Såfremt det ikke er tilfældet

påbegyndes en standard ernæringsterapi.

2. Fastlæggelse af omtrentlige behov (energi og protein),

herunder øget behov ved stress-metabolisme (se side 8).

3. Ordination af ernæring; kostform, evt. supplerende

ernæringstilskud, enteral og/eller parenteral ernæring

4. Plan for monitorering af behandlingen, dvs. hvilke virkninger

og bivirkninger der skal observeres for, samt hvordan/hvornår

behandlingen skal evalueres og justeres.

Nej:

Standard ernæringsterapi

Patient i ernæringsrisiko

Er der problemer med indtag, absorption,

metabolisme eller ekskretion?

Ja:

Specifik ernæringsterapi

(Se under de forskellige

sygdomsgrupper i dette hæfte)

Kan patienten følge standardmonitorering?

Ja:

Standardmonitorering

(Se side 6)

Nej:

Specialmonitorering (Se under

de forskellige sygdomsgrupper

i dette hæfte)

Resultat af behandlingen (indtag, vægt, bivirkninger) samt forslag

til opfølgning ved udskrivelsen dokumenteres i journalen.

Klinisk diætist

Der bør udarbejdes retningslinier for, i hvilke tilfælde og hvornår i

patientforløbet der involveres kliniske diætister.

4

5

More magazines by this user
Similar magazines