Statistiske Efterretninger, 2009:9 - Danmarks Statistik

dst.dk

Statistiske Efterretninger, 2009:9 - Danmarks Statistik

STATISTISKE EFTERRETNINGER

SERVICEERHVERV

2009:9 • 14. juli 2009

Ferie- og forretningsrejser. 2008

Se på www.dst.dk/se100

Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland og

Region Syddanmark var de mest valgte destinationer i Danmark. Danskerne foretog desuden

10,5 mio. korte ferierejser med 1-3 overnatninger. Det høje tal skyldes at man i undersøgelsen i

forbindelse med en omlægning i 2008 specifikt spørger til besøg hos venner og familie samt

ophold i eget sommerhus med mindst 1 overnatning. Dette har fået antallet af korte rejser til at

stige meget. Der var 1,8 mio. forretningsrejser.

Kort om statistikken: Statistikken er et led i en fælles EU-turismeundersøgelse. Den har til

formål at beskrive danskernes rejsemønster, hvad angår forretnings-, ferie- og fritidsrejser med

overnatninger uden for eget hjem. Herigennem belyses bl.a. den anvendelse af infrastruktur og

overnatningstilbud, som turismen giver anledning til. Endvidere opnås informationer om ferietype

turisternes aldersfordeling, rejsegruppens størrelse, rejsens organisation og turisternes

samlede udgifter ved rejsen. Pga. omlægning af undersøgelsen er der databrud dvs. at det ikke

er muligt at sammen resultatet for 2008 med tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen omlagt

Resultat

Oversigtstabel 1.

I 2008 gennemførtes en metodisk omlægning af undersøgelsen af ferie-og forretningsrejser.

De væsentligste ændringer er, at der nu spørges deltaljeret til de senest

tre rejser mod tidligere fem, at der spørges specifikt til besøg hos venner/familie og

ophold i eget sommerhus, samt at der ikke længere spørges 12 måneder tilbage for de

lange rejsers vedkommende (over fire overnatninger) men kun tre måneder.

Omlægningen betyder, at der kan konstateres en stor stigning i antal korte rejser,

navnlig i Danmark. Der er et fald i de lange rejser til udlandet. Dette medfører, at

indholdet i navnlig tabel 1 og 2 (Side 10) er meget anderledes end ved de tidligere

undersøgelser. Der er meget færre personer med ferierejser, hvilket der nødvendigvis

må blive, hvis der kun spørges tre måneder tilbage. Dette giver også forklaringen på,

hvorfor der er meget færre rejsende.

Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008

Antal rejser

1.000 pct.

Ferierejser i alt 16 607 100

Korte ferierejser i alt 10 474

Ferierejser i Danmark med

9 089 55

1-3 overnatninger

Ferierejser i udlandet med

1-3 overnatninger

1 385 8

Lange ferierejser i alt 6 134

Ferierejser i Danmark med mindst

2 242 14

4 overnatninger

Ferierejser i udlandet med mindst

4 overnatninger

3 888 23

Forretningsrejser i alt 1 778

Forretningsrejser i Danmark 704 40

Forretningsrejser i udlandet 1 074 60


2 2009:9

I alt 16,6 mio. ferierejser

Rejseudgifter størst

til udlandsrejser

Ud af det samlede antal ferierejser på 16,6 mio. var de 23 pct. eller 3,8 mio. udlandsrejser

med mindst 4 overnatninger, og over halvdelen var korte rejser i Danmark.

Udover de 16,6 mio. ferierejser tog danskerne på 1,8 mio. forretningsrejser. 60 pct. af

forretningsrejserne gik til udlandet.

Danskerne brugte i gennemsnit 6.400 kr. pr. rejse på lange rejser i 2008. Den gennemsnitlige

rejseudgift til udenlandske rejser ligger med 8.700 kr. pr. rejse noget

højere end udgiften til indenlandske rejser på 2.500 kr. pr. rejse. Se tabel 28.

Lange ferierejser i Danmark

Flest rejser om sommeren

Formål med ferierejsen

Det mest populære danske

rejsemål

Bilen det foretrukne

transportmiddel

Flest bor hos venner

og familie

Figur 1.

I 2008 foretog danskerne 2,2 mio. ferierejser i Danmark med over fire overnatninger.

Flest indenlandske ferierejser (49 pct.) foretages ikke overraskende i sommermånederne,

juni, juli og august. 79 pct. af rejserne havde en længde på 4-7 døgn. I gennemsnit

havde man 8 overnatninger pr. rejse. Se tabel 4 og 5.

Når danskerne i 2008 holdt ferie i Danmark, tog 39 pct. i sommerhus. 42 pct. skulle

besøge familie og venner, og 8 pct. tog på naturferie. Se tabel 3.

Halvdelen af ferierejserne i Danmark gik til regionerne Syddanmark og Midtjylland.

Region Hovedstaden havde færrest besøg med 11 pct. Se tabel 6.

På ferierejser i Danmark er det foretrukne primære transportmiddel uden sammenligning

bil. 80 pct. af danskerne anvender bilen, når de rejser i Danmark. Det næstmest

anvendte transportmiddel er toget, som blev benyttet på 12 pct. af rejserne. For

de 15-24-årige var fordelingen dog lidt anderledes. I denne aldersgruppe blev bilen

kun anvendt på 55 pct. af rejserne, mens toget blev valgt på 31 pct. af rejserne. Se

tabel 7 og figur 1.

Indkvartering hos venner og familie (inkl. lånt sommerhus) var den mest benyttede

indkvarteringsform med 43 pct. af rejserne. Dernæst følger eget feriehus med 20 pct.,

lejet feriehus med 17 pct. og camping med 11 pct. Se tabel 8 og figur 2.

Ferierejser i Danmark, indkvarteringsform og transportmiddel. 2008

90

Pct.

80

70

80

60

50

40

30

43

20

10

0

4

Hotel

11

Camping

17

Lejet

feriehus

20

Eget Familie/

feriehus enner

12

5

1

4

3

Andet Fly Bil Bus Tog Andet

Indkvarteringsform

Transportmiddel

Selvarrangerede rejser

dominerer

Lidt under en tredjedel

rejser med børn

Kun 1 pct. af de indenlandske rejser var arrangeret af et rejsebureau. 99 pct. af rejserne

var således selvarrangerede. Se tabel 9.

På rejser i Danmark var rejsegruppens størrelse gennemsnitligt på 2,38 personer fra

den samme husstand. På 30 pct. af rejserne var der børn under 15 år med. De 25-44


2009:9 3

årige var den aldersgruppe, der oftest rejste sammen med børn. Således var 58 pct. af

rejserne i denne gruppe med børn. Se tabel 10.

Rejsegruppe bestod

typisk af to personer

fra samme husstand

Den typiske rejsegruppe bestod af to personer over 14 år fra samme husstand, det var

tilfældet på 37 pct. af rejserne. For aldersgruppen 15-24 år var 58 pct. af rejserne

uden følgeskab fra andre i husstanden. For personer på 65 og derover var den dominerende

tendens at rejse to fra husstanden (63 pct.), og for aldersgruppen over 45-64

år var der to personer fra husstanden på halvdelen af rejserne. Se tabel 10.

Lange ferierejser i udlandet

3,8 mio. udlandsrejser

Badeferier populære

Sommermånederne

mest populære

Hvor lange var rejserne?

Foretrukne destination?

Figur 2.

Voksne danskere på 15 år og derover foretog i 2008 3,8 mio. udlandsrejser med

mindst fire overnatninger. Se tabel 13.

Mange danskere tager på badeferie, når de rejser til udlandet. Således tog 29 pct. af

sted på ferie for at bade. 18 pct. tog på storbyferie og 17 pct. besøgte venner og familie.

Se tabel 11.

Sommermånederne juni, juli og august var de mest populære rejsemåneder. 42 pct. af

samtlige rejser til udlandet blev foretaget i disse måneder. Juli måned var den mest

populære med 25 pct. af alle rejser. For de 15-24 årige tog en tredjedel på ferie i juli.

For de ældre på 65 år og derover var august den mest populære rejsemåned med 13

pct. af rejserne. Ikke overraskende er rejserne generelt mere spredt over hele året for

de ældres vedkommen.

59 pct. af udlandsrejserne havde en varighed på 4-7 døgn, og 29 pct. varede 8-14

døgn. De rejsende havde i gennemsnit 9,86 overnatninger pr rejse. Se tabel 13.

De tre mest populære rejsemål på de lange rejser til udlandet var Spanien, Frankrig

og Italien med henholdsvis 13 og 9 og 8 pct. af rejserne. For de ældre over 65 år er

Tyskland det næstmest foretrukne rejsemål efter Spanien. Den mest populære destination

udenfor Europa er USA med 5 pct. af rejserne. Herefter kommer Egypten med

2 pct. af rejserne og Thailand med 1 pct. Se tabel 14 og figur 2.

Ferierejser med mindst 4 overnatninger til udlandet. 2008

Spanien

Frankrig

Italien

Sverige

Tyskland

Norge

Grækenland

Storbritannien

USA

Østrig

0 2 4 6 8 10 12 14

Pct

Fly mest anvendte

transportmiddel

Flest sov på hotel

Fly var det foretrukne transportmiddel på 60 pct. af udlandsrejserne. Derefter fulgte

bil med 30 pct. og bus med 6 pct. Se tabel 15 og figur 3.

På 53 pct. af rejserne til udlandet var hotel den mest anvendte indkvarteringsform.

Indkvartering hos familie og venner blev foretrukket på 18 pct. af rejserne og lejet


4 2009:9

feriehus på 11 pct. Vandrerhjem blev benyttet af 4 pct. af de 15-24 årige mod 1-2 pct.

af de øvrige aldersgrupper. Se tabel 16 og figur 3.

Figur 3.

Ferierejser til udlandet, indkvarteringsform og transportmiddel. 2008

70

Pct.

60

50

53

60

40

30

20

10

0

Hotel

7

Camping

11

Lejet

feriehus

4

18

Eget Familie/

feriehus venner

30

6 6

3 1

Andet Fly Bil Bus Tog Andet

Indklvarteringsform

Transportmiddel

Over tre fjerdedel

arrangerede selv rejsen

Hvor mange rejser

med børn?

Rejseudgifter

I 2008 var 75 pct. af samtlige udlandsrejser selvarrangerede. For aldersgruppen over

65 år var der 36 pct., der købte en pakkerejser. Andelen af købte pakkerejser for de

øvrige aldersgrupper svingede mellem 18 pct. og 27 pct. Se tabel 17.

Rejsegruppens størrelse var i gennemsnit på 2,28 personer fra samme husstand. 27

pct. havde børn med på rejsen. Personer i aldersgruppen 25-44 år havde dog børn

med på 52 pct. af rejserne. Se tabel 18

Danskerne brugte i gennemsnit 8.700 kr. pr. person pr. rejse på lange rejser til udlandet.

Se tabel 28.

Korte ferierejser med 1-3 overnatninger

10,4 mio. korte ferierejser

Ferierejsens formål

Flest korte rejser

i Danmark

De fleste tager bilen

I 2008 foretog voksne danskere på mindst 15 år 10,5 mio. ferie/fritidsrejser med

1-3 overnatninger. Det høje tal skyldes at man i undersøgelsen i forbindelse med en

omlægning i 2008 specifikt spørger til besøg hos venner og familie samt ophold i eget

sommerhus med mindst 1 overnatning. I gennemsnit tog hver voksen dansker på lidt

over 2 korte rejse i 2008. Rejsehyppigheden var størst for personer i aldersgruppen

15-24 år, idet de tog på knap lidt over korte rejser for 3 rejser i løbet af året. Se tabel

20.

89 pct. af de i alt 10,5 mio. korte ferier brugte danskerne primært til at besøge familie

og venner eller tage i sommerhus. På de korte rejser til udlandet var det storbyerne

der trak, idet en fjerdedel af rejserne havde storbyferie som rejsens formål, hvorimod

kun 4 pct. af de korte rejser i Danmark havde storbyferie som formål. Se tabel 19.

De fleste korte rejser med 1-3 overnatninger blev afholdt indenfor Danmarks grænser,

således blev 87 pct. af rejserne holdt i Danmark. Sverige og Tyskland er de mest

populære udenlandske feriemål med henholdsvis 5 pct. og 4 pct. af de korte udenlandsrejser.

Se tabel 20.

På de korte rejser var det mest anvendte transportmiddel bil, som bliver brugt på 76

pct. af rejserne. På de korte rejser indenfor Danmark valgte danskerne bilen som

transportmiddel på 80 pct. af rejserne, mens 11 pct. rejste med tog. Bilen og flyet var

de oftest anvendte transportmidler på de korte udlandsrejser med henholdsvis 54 pct.

og 28 pct. Se tabel 21.


2009:9 5

Mange overnatter hos

familie og venner

Figur 4.

Indkvartering hos familie og venner og ophold i eget feriehus var med 81 pct. langt

det mest udbredte indkvarteringsform på de i alt 10,5 mio. korte ferierejser efterfulgt

af hotelovernatninger med 10 pct. På rejserne til udlandet var det imidlertid oftest

hoteller, der blev brugt som indkvarteringsform, det var således tilfældet på 36 pct. af

rejserne, mens det på 28 pct. af rejserne til udlandet var familie og venner, som stod

for indkvarteringen. Se tabel 22.

Ferierejser med 1-3 overnatninger, indkvarteringsform og transportmiddel. 2008

80

Pct.

70

76

60

50

63

40

30

20

10

0

10

Hotel

2

Camping

4

Lejet

feriehus

18

Eget Familie/

feriehus venner

11

3

4

4

4

Andet Fly Bil Bus Tog Andet

Indkvarteringsform

Transportmiddel

Rejseudgifter på 1.150 kr.

pr. person pr. rejse

I 2008 brugte danskerne gennemsnitligt 1.150 kr. pr. person pr. rejse. På de korte

rejser i Danmark blev der i gennemsnit anvendt knap 959 kr. pr. rejse, mens der blev

anvendt 2.405 kr. pr. rejse til udlandet. Se tabel 28.

Forretningsrejser med overnatninger

1,8 mio. forretningsrejser

Forretningsrejsens formål

60 pct. af

forretningsrejserne

gik til udlandet

Bil eller fly på

forretningsrejsen

Hotellet foretrækkes

forretningsrejser

I alt blev der i 2008 foretaget knap 1,8 mio. forretningsrejser. Det svarer til, at en

voksen dansker på 15 år og derover gennemsnitligt har foretaget 0,4 forretningsrejser

i 2008. Det gennemsnitlige antal overnatninger var 3,41 pr. forretningsrejse. Se tabel

24.

Næsten en tredjedel af forretningsrejserne blev brugt på uddannelse. 22 pct. af rejserne

blev foretaget i forbindelse med rådgivning eller undervisning, og ligeledes 22

pct. af rejserne var led i kontraktforhandlinger. Se tabel 23.

Sverige og Tyskland var de mest besøgte destinationer på forretningsrejser til udlandet

i 2008. Rejser til de to destinationer udgjorde 20 pct. af alle forretningsrejser.

Rejser indenfor Danmark udgjorde 40 pct. af alle forretningsrejser. Se tabel 24.

Generelt var fly det foretrukne transportmiddel på forretningsrejser, hvilket blev anvendt

på 50 pct. af alle rejserne. Det næstmest benyttede transportmiddel var bil, som

blev anvendt på 36 pct. af rejserne. Flytransport blev typisk anvendt på forretningsrejser

til udlandet (78 pct.), mens bilen blev foretrukket som transportmiddel på indenlandske

forretningsrejser (71 pct.). På forretningsrejser i Danmark var toget det

næstmest brugte transportmiddel med 14 pct. af rejserne. Se tabel 25.

Hotel blev benyttet på 83 pct. af alle forretningsrejserne i 2008. På forretningsrejser i

Danmark benyttes indkvartering hos familie og venner på 7 pct. af rejserne. På forretningsrejser

til udlandet blev hotel valgt på 89 pct. af rejserne. Se tabel 26.


6 2009:9

Figur 5.

Forretningsrejser med, transportmiddel. 2007

Andet

1%

Bil

36%

Fly

50%

Skib

1%

Tog

6%

Bus

6%

Rejseudgifter på

forretningsrejserne

Den gennemsnitlige rejseudgift pr. forretningsrejse til udlandet var i 2008 9.700 kr.

Tilsvarende var den gennemsnitlige udgift 3.200 kr. pr. forretningsrejse i Danmark.

Se tabel 28.

Baggrundsoplysninger

Mere information

Seneste offentliggørelse

Næste offentliggørelse

Henvendelse

Der findes ikke mere detaljeret information.

Ferie- og forretningsrejser 2007 udkom 27. juni 2008 i serien Serviceerhverv 2008:16

(Statistiske Efterretninger).

Ferie- og forretningsrejser 2009 udkommer ultimo juni 2010 i serien Serviceerhverv

(Statistiske Efterretninger).

Berit Taul, tlf. 39 17 38 74, bpd@dst.dk

Kilder og metoder

Læs mere i

varedeklarationen

På www.dst.dk/varedeklarationer/979 er der yderligere information om kilder og

metoder. Pga. metodeændringer i 2008 er sammenligninger med tidligere år ikke

mulig.

Undersøgelsens metode

Ændret spørgerskema

Undersøgelsen gennemføres ved telefoninterview spredt ud over alle årets måneder

og dage (mandag-søndag). Deltagerne i undersøgelsen er et tilfældigt udsnit af danskere

på 15 år eller derover. I 2008 er spørgerskemaet, der er grundlag for interviewundersøgelsen,

ændret. Ændringen skete som følge af ønsket om at reducere antallet

af spørgsmål. Den væsentligste ændring er, at der nu spørges specifik om man har

været i eget sommerhus eller besøgt venner og familie. Dette har ikke overraskende

medført en meget stor stigning i antallet af korte rejser i Danmark. Tidligere blev der

spurgt om antal lange rejser et år tilbage. Nu spørges der kun tre måneder tilbage,

hvilket har mindsket antallet af de lange rejser. Herudover spørges der i 2008 om

man har været på rejser med mindst en overnatning, hvorimod der tidligere blev

spurgt til om man havde været på en rejse med mindst fire overnatninger. Samlet set

medfører disse ændringer, at der er et databrud mellem statistikken for 2007 og

2008, der dermed ikke kan sammenlignes.


2009:9 7

Ca. 1.500 gennemførte

interview pr. kvt.

Der spørges tre

måneder tilbage

Opregning

Hver måned udtages der ved tilfældig udtrækning fra befolkningsregistret en stikprøve

på ca. 750 personer. I gennemsnit gennemføres der ca. 500 telefoninterviews

pr. måned. De resterende 250 udtrukne indgår ikke i undersøgelsen, enten fordi telefonnummeret

ikke eksisterer/virker/er aktivt, eller fordi personen ikke har ønsket at

deltage i undersøgelsen.

Respondenterne bliver spurgt tre måneder tilbage om henholdsvis lange rejser (+4

overnatninger), korte rejser (1-3 overnatninger) og forretningsrejser (+1 overnatning).

Der spørges detaljeret til de tre senest afviklede rejser. hvis en interviewperson har

haft flere end tre rejser imputeres der ud fra oplysninger om personens tre oplyste

rejser.

Rejseoplysningerne er opregnet til befolkningsniveau inden for grupperinger af de

interviewede efter bl.a. køn, alder, familietype, familieindkomst og sociogruppe.

Statistikkens omfang

Danskere på

15 år og derover

Ferierejser

Undersøgelsen dækker ferie- og forretningsrejser, der er foretaget af danskere på

mindst 15 år.

Ferierejser defineres som rejser, der har fornøjelser eller rekreation som det primære

formål. Herunder medtages sportsrejser, rejser for at besøge familie eller venner og

kulturelle rejser, herunder sprogrejser.

Ferierejserne opdeles i korte ferierejser med 1-3 overnatninger (typisk weekendrejser)

og ferierejser med mindst 4 overnatninger.

Forretningsrejser

Forretningsrejser dækker individuelle rejser og grupperejser med henblik på deltagelse

i møde, kursus eller konference Kombinerede ferie- og forretningsrejser regnes

som forretningsrejser, fordi rejserne næppe ville være foretaget uden forretningsrejseelementet.

For ledsagende ægtefæller mv. på forretningsrejser regnes rejsen som en ferierejse.

Undersøgelsens formål

Opfylder EU-direktiv

Beskriver danskernes

rejsemønster

Siden 1996 har Danmarks Statistik gennemført undersøgelser af danskernes ferie- og

forretningsrejser med mindst én overnatning. Undersøgelserne foretages som led i en

fælles EU-turismeundersøgelse iht. Rådets direktiv 95/57/EF. Lignende opgørelser

udarbejdes i EFTA- og øvrige EØS-lande.

Statistikkens formål er at beskrive danskernes rejsemønster for så vidt angår forretningsrejser

og ferierejser med overnatninger uden for eget hjem. Herigennem belyses

bl.a. den anvendelse af infrastruktur og overnatningstilbud, som turismen giver anledning

til. Endvidere opnås informationer om turisternes aldersfordeling, rejsegruppens

størrelse, rejsens organisation og turisternes samlede udgifter ved rejsen.

Definitioner og afgrænsninger

Lange ferierejser

Korte ferierejser

Forretningsrejser

En lang ferierejse har en varighed på fire overnatninger eller derover.

En kort ferierejse har en varighed på en til og med tre overnatninger.

De forretningsrejser, der er medtaget i indeværende statistik, har en varighed på en

overnatning eller derover.


8 2009:9

En voksen dansker

Rejsemåned

Transportmiddel

Overnatningsform

Destination

Rejsens organisation

Rejseudgifter

En voksen dansker er en person på mindst 15 år.

Rejsemåneden er den måned, hvori rejsen påbegyndes, også selv om størstedelen af

rejsen måtte ligge i den efterfølgende måned.

Som transportmiddel er opgjort det transportmiddel, som hovedsageligt er anvendt

på rejsen.

Tilsvarende er overnatningsformen den hyppigste overnatningsform, der er benyttet

på rejsen.

Ved flere opholdssteder på rejsen er hoveddestinationen valgt. I tvivlstilfælde er benyttet

den mest fjerntliggende destination.

Under rejsens organisation skelnes mellem pakkerejser, hvor som hovedregel transport

og overnatning er arrangeret af et rejsebureau eller lignende, og rejser som er

selvarrangerede.

Rejseudgifterne omfatter udgifter, der er afholdt til og på rejsen. Hvis flere personer i

en familie er rejst sammen, er der ved ferierejser indhentet oplysninger om familiens

samlede udgifter. Den interviewedes rejseudgifter er derefter fundet ved division

med antal familiemedlemmer i rejsegruppen. Ved forretningsrejser er der indsamlet

oplysninger om personens samlede rejseudgifter, herunder også udgifter, som er

betalt af firmaet. Hvis respondenten ikke har kunnet svare på deres forbrug, er udgifterne

skønnet ud fra oplysninger for tilsvarende ferie- og forretningsrejser.


2009:9 9

Tabeloversigt

Artiklen indeholder følgende tabeller:

Tabel 1. Danskernes rejseintensitet

Tabel 2. Danskernes rejseintensitet efter alder og destination

Tabel 3. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter formål.

2008

Tabel 4. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

måned. 2008

Tabel 5. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

varighed. 2008

Tabel 6. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

destination. 2008

Tabel 7. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

primære transportmiddel. 2008

Tabel 8. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

indkvarteringsform. 2008

Tabel 9. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

rejsens organisation. 2008

Tabel 10. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter

rejsegruppens størrelse. 2008

Tabel 11. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter formål.

2008

Tabel 12. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

afrejsemåned. 2008

Tabel 13. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

varighed. 2008

Tabel 14. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

destination. 2008

Tabel 15. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

primære transportmiddel. 2008

Tabel 16. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

indkvarteringsform. 2008

Tabel 17. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

organisation. 2008

Tabel 18. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter

rejsegruppens størrelse. 2008

Tabel 19 Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter formål.

2008

Tabel 20. Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter alder. 2008

Tabel 21. Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter primære

transportmiddel. 2008

Tabel 22. Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter

indkvarteringsform. 2008

Tabel 23 Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter rejsens

formål. 2008

Tabel 24. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter alder.

2008

Tabel 25. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter primære

transportmiddel. 2008

Tabel 26. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter

indkvarteringsform. 2008

Tabel 27. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter

varighed. 2008

Tabel 28. Rejser og gennemsnitlig udgift pr. rejsetype. 2008


10 2009:9

Tabel 1.

Danskernes rejseintensitet

2004 2005 1 2006 2007 2008 2

Befolkning 4 380 4 393 4 412 4 433 4 466

I alt med ferierejser 62 64 64 62 25

1 ferierejse 33 32 31 34 21

2 ferierejser 17 17 18 17 3

3 ferierejser 8 9 9 7 1

4 ferierejser 3 4 4 2 …

5 ferierejser og flere 1 2 2 2 …

Ingen ferierejser 38 36 36 39 75

Antal personer med rejser 2 802 2 721 2 814 2 756 1 127

Antal rejser 5 196 4 430 5 064 5 990 6 134

Rejser pr. rejsende 1,63 1,80 1,80 2,2 5,4

Rejser pr. voksen 1,01 1,15 1,15 1,4 1,4

Anm.: Tabellen er opgjort på baggrund af ferierejser med mindst fire overnatninger.

Anm.: Der er databrud mellem 2007 og 2008.

1

I 2004 og 2006 er der ændret på metoden. Sammenligning med tidligere år er derfor forbundet med en relativ stor usikkerhed.

2

Undersøgelsen er omlagt i 2008, således at der nu kun spørger til lange ferierejser 3 måneder tilbage mod tidligere 12 måneder. Derfor er enhver sammenligning

med de tidligere undersøgelser ikke mulig.

1.000

pct.

1.000

rejser

Tabel 2.

Danskernes rejseintensitet efter alder og destination

2008

I alt 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 og derover

Befolkning 4 466 638 1 503 1 472 853

Med ferierejser 25 1 26 28 27 16

Rejst i Danmark 8 8 9 8 5

Rejst i udlandet 15 15 17 18 9

Både Danmark og udlandet 2 2 2 2 1

Ingen ferierejser 75 74 72 73 84

Rejser pr. rejsende 5,44 6,05 5,25 5,30 5,72

Rejser pr. voksen 1,37 1,57 1,46 1,45 0,94

Anm.: Se anmærkning til tabel 1.

1

Se fodnote 2 tabel 1.

1.000

pct.

rejser

Tabel 3. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter formål. 2008

Sommerhus Badeferie Storbyferie Naturferie Kursus og Besøg hos venner

uddannelse og familie

Andet

Formål 39 4 1 8 1 42 4

pct.


2009:9 11

Tabel 4. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter måned. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2 242

Måned 100 100 100 100 100

Januar 1 1 1 1 1

Februar 4 3 4 2 3

Marts 5 9 8 3 7

April 2 4 5 7 4

Maj 3 4 5 12 6

Juni 10 6 10 15 9

Juli 34 30 27 18 28

August 8 11 14 12 12

September 3 4 5 11 5

Oktober 1 4 9 6 6

November 7 5 3 3 5

December 21 19 10 10 15

1.000

pct.

Tabel 5. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter varighed. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2 242

Varighed

4-7 døgn 84 75 81 78 79

8-14 døgn 14 16 11 13 14

15-28 døgn 2 6 5 4 5

29 døgn og derover • 3 3 5 3

1.000

pct.

overnatninger pr. rejse

Overnatninger pr. rejse 6,32 8,59 7,89 8,77 8,07

Tabel 6. Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter destination. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2 242

Destination

Region Hovedstaden 10 8 14 13 11

Region Sjælland 24 19 19 27 21

Region Syddanmark 19 28 18 23 23

Region Midtjylland 31 29 29 18 28

Region Nordjylland 16 16 21 17 18

Uoplyst • • 0 1 0

1.000

pct.


12 2009:9

Tabel 7.

Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter primære

transportmiddel. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2 242

Transportmiddel

Fly 3 • 1 1 1

Bil 55 84 87 78 80

Bus 8 4 2 5 4

Tog 31 9 7 13 12

Skib 1 2 2 1 2

Andet 2 1 • 2 1

Anm.: Bil er inklusiv motorcykel og autocamper.

1.000

pct.

Tabel 8.

Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter indkvarteringsform.

2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2 242

Indkvarteringsform

Hotel 2 3 5 5 4

Feriecenter • 3 2 1 2

Camping 10 11 10 11 11

Vandrerhjem 3 • 0 1 1

Højskole • • 1 5 1

Lejet feriehus 10 21 20 10 17

Eget feriehus 7 15 27 30 20

Familie/venner (inkl. lånt sommerhus) 67 46 33 34 43

Andet 2 1 1 3 1

Anm.: Overnatning i hytte og skihytte er placeret under ”lejet sommerhus”.

det samme gælder for lejet lejlighed medmindre der er tale om en ferielejlighed,

som er placeret under ”feriecenter”. Lejet værelse er placeret under

”andet.”

1.000

pct.

Tabel 9.

Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter rejsens organisation.

2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

1.000

Rejser 326 835 693 387 2 242

pct.

Rejsens organisation

Selvarrangeret

98 99 99 98 99

Pakkerejse eller gennem rejsebureau 2 1 1 2 1


2009:9 13

Tabel 10.

Ferierejser i Danmark med mindst 4 overnatninger fordelt efter rejsegruppens

størrelse. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 326 835 693 387 2.242

Antal personer fra husstanden

1 58 22 25 37 31

2 19 21 50 63 37

3 9 20 14 • 13

4 6 24 9 • 13

5 7 12 1 • 6

6 og derover • 2 • • 1

Rejser med børn 16 58 20 • 30

Rejser uden børn 84 42 80 100 70

1.000

pct.

personer fra husstanden

Gnsn. antal personer fra

husstanden i rejsegruppen 1,84 2,90 2,11 1,63 2,28

Voksne 1,62 1,79 1,85 1,63 1,76

Børn 0,21 1,10 0,26 0,00 0,52

Tabel 11. Ferierejse i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter formål. 2008

Sommerhus Badeferie Skiferie Storbyferie Naturferie Kursus og

uddannelse

Venner og

familie

Eventyrrejser

Andet

Formål 7 29 8 18 12 1 17 4 4

pct.

Tabel 12. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter afrejsemåned. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Afrejsemåned 100 100 100 100 100

Januar 4 6 5 2 5

Februar 9 9 9 7 9

Marts 8 6 6 8 7

April 2 5 6 5 5

Maj 3 5 8 10 6

Juni 6 6 8 11 7

Juli 34 26 24 9 25

August 10 10 8 13 10

September 5 6 10 10 8

Oktober 7 7 9 11 8

November 2 4 4 8 4

December 10 9 5 7 7

1.000

pct.


14 2009:9

Tabel 13. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter varighed. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Varighed

4-7 døgn 54 58 62 56 59

8-14 døgn 34 28 26 33 29

15-28 døgn 7 11 9 5 9

29 døgn og derover 6 3 2 6 3

1.000

pct.

overnatninger pr. rejse

Overnatninger pr. rejse 10,90 10,13 9,19 9,66 9,86

Tabel 14. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter destination. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Destination

Spanien 10 12 13 17 13

Frankrig 7 10 8 8 9

Italien 9 8 9 6 8

Sverige 8 6 10 7 8

Tyskland 7 7 8 13 8

Norge 4 9 4 7 6

Grækenland 3 6 6 4 5

Storbritannien 7 5 4 3 5

USA 6 4 5 5 5

Østrig 4 5 5 4 5

Tyrkiet 6 3 4 5 4

Polen 2 2 3 3 2

Portugal 2 2 3 1 2

Tjekkiet 2 • 3 2 2

Egypten 1 3 1 1 2

Thailand 1 2 2 0 1

Holland 1 1 1 0 1

Schweiz 1 1 1 1 1

Bulgarien 2 1 0 • 1

Ungarn 1 1 0 2 1

Andre destinationer 17 12 11 10 12

1.000

pct.


2009:9 15

Tabel 15.

Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter primært

transportmiddel. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Transportmiddel

Fly 65 61 57 58 60

Bil 21 34 32 20 30

Bus 10 2 5 15 6

Tog 4 2 3 4 3

Skib • 2 2 2 2

Andet transportmiddel • • 0 1 0

Anm.: Se anmærkning til tabel 8.

1.000

pct.

Tabel 16.

Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter indkvarteringsform.

2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Indkvarteringsform

Hotel 49 51 55 59 53

Feriecenter 3 3 4 2 3

Camping 7 8 6 2 7

Vandrerhjem 4 1 1 0 1

Lejet feriehus 9 13 11 9 11

Eget feriehus 3 3 6 5 4

Skib • • 2 3 1

Familie/venner 23 20 14 19 18

Andet 2 1 1 1 1

Anm.: Se anmærkning til tabel 9

1.000

pct

Tabel 17. Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter organisation. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Rejsens organisation

Selvarrangeret 81 76 73 64 75

Pakkerejse eller gennem rejsebureau 18 24 27 36 25

1.000

pct.


16 2009:9

Tabel 18.

Ferierejser i udlandet med mindst 4 overnatninger fordelt efter rejsegruppens

størrelse. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser 673 1 363 1 441 411 3 888

Antal personer fra husstanden

1 54 24 21 42 30

2 12 26 59 58 39

3 11 12 7 • 9

4 16 29 9 • 16

5 6 8 2 • 5

6 og derover 1 1 1 • 1

Rejser med børn 21 52 14 • 27

Rejser uden børn 79 48 86 100 73

1.000

pct.

personer fra husstanden

Gnsn. personer fra husstanden

i rejsegruppen 2,10 2,74 2,14 1,58 2,28

Voksne

1,80 1,77 1,91 1,58 1,81

Børn 0,30 0,96 0,23 0,00 0,47

Tabel 19 Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter formål. 2008

Sommerhus Badeferie Storbyferie Naturferie Venner og

familie

Kroferie Eventyr Andet

Rejser i alt 24 1 4 2 65 1 1 2

Rejser i Danmark 25 1 0 1 70 1 1 1

Rejser i udlandet 23 1 25 3 33 1 4 9

pct.

Tabel 20. Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter alder. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Befolkning 638 1 503 1 472 853 4 466

Rejser i alt 2 075 3 642 3 675 1 082 10 474

Rejser pr. person 3,25 2,42 2,5 1,27 2,35

Rejser i Danmark 90 85 86 90 87

Rejser til udlandet 10 15 14 10 13

Heraf til:

Sverige 5 5 5 6 5

Tyskland 3 4 4 2 4

Norge 0 1 1 1 1

Storbritannien 1 2 1 0 1

Frankrig 0 0 1 0 0

Overnatninger

1.000

rejser

pct.

overnatninger pr. rejse

Rejser i alt 1,53 1,72 1,74 1,75 1,69

Rejser i Danmark 1,49 1,64 1,63 1,72 1,62

Rejser i udlandet 1,91 2,14 2,36 2,04 2,18


2009:9 17

Tabel 21.

Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter primære transportmiddel.

2008

Transportmiddel

Fly Bil Bus Tog Skib Andet

Rejser i alt 4 76 4 11 1 3

Rejser i Danmark 1 80 4 11 1 3

Rejser i udlandet 28 54 6 7 5 •

Anm.: Se bemærkning til tabel 8.

pct.

Tabel 22. Danskernes ferierejser med 1-3 overnatninger fordelt efter indkvarteringsform. 2008

Indkvarteringsform

Hotel Feriecenter Campingplads

Lejet

feriehus

Eget

feriehus

Vandrehjem

Familie og

venner

Andet

pct.

Rejser i alt 10 1 2 4 18 1 63 1

Rejser i Danmark 5 1 2 3 18 1 69 1

Rejser til udlandet 36 2 1 7 19 2 28 4

Anm.: Se anmærkning til tabel 9.

Tabel 23. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter rejsens formål. 2008

Formålet med rejsen

I alt

Rådgivning eller

undervisning

Kontrakt-

forhandlinger

Uddannelse mv. EU-rejser Andet

pct.

Rejser i alt 100 22 22 32 0 23

Rejser i udlandet 100 23 14 37 • 26

Rejser i Danmark 100 22 27 29 1 22


18 2009:9

Tabel 24. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter alder. 2008

15-44 år 45 år og derover I alt

Befolkning 2 141 2 325 4 466

Rejser i alt 1 101 677 1 778

Rejser pr. person 0,51 0,29 0,40

Rejser i Danmark 41 37 40

Rejser i udlandet 59 63 60

Tyskland 10 22 14

Sverige 6 5 6

Storbritannien 6 4 5

Frankrig 6 3 5

Norge 4 5 4

Holland 6 1 4

USA 4 3 4

Tjekkiet 4 1 2

Italien 2 4 2

Schweiz 1 3 2

Andre lande 11 12 12

Overnatninger

1.000

rejser

pct.

overnatninger pr. rejse

Rejser i alt 3,49 3,27 3,41

Rejser i Danmark 2,19 1,92 2,10

Rejser i udlandet 4,41 4,06 4,27

Tabel 25.

Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter primært

transportmiddel. 2008

Transportmiddel

Fly Bil Bus Tog Skib Andet

Rejser i alt 50 36 6 6 1 1

Rejser i Danmark 8 71 6 14 • 1

Rejser i udlandet 78 13 7 1 1 •

Anm.: Se anmærkning til tabel 8.

pct.

Tabel 26. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter indkvarteringsform. 2008

Indkvarteringsform

Hotel Konferencecenter Familie og venner Andet

Rejser i alt 83 1 5 10

Rejser i Danmark 72 7 7 14

Rejser i udlandet 89 1 3 7

pct.


2009:9 19

Tabel 27. Danskernes forretningsrejser med overnatninger fordelt efter varighed. 2008

Antal overnatninger

1 2 3 4-7 8 og

derover

Rejser i alt 35 25 14 20 6

Rejser i Danmark 50 24 10 14 2

Rejser i udlandet 25 26 16 24 8

pct.

Tabel 28. Rejser og gennemsnitlig udgift pr. rejsetype. 2008

15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 år og

derover

I alt

Rejser

antal i tusinde

Forretningsrejser i alt 100 1 002 665 11 1 778

Rejser i Danmark 42 414 243 6 704

Rejser i udlandet 57 588 423 6 1 074

Korte rejser i alt 2 075 3 642 3 675 1 082 10 474

Rejser i Danmark 1 871 3 086 3 154 978 9 089

Rejser i udlandet 204 556 521 104 1 385

Lange rejser i alt 1 000 2 198 2 138 798 6 134 1

Rejser i Danmark 326 835 693 387 2 242

Rejser i udlandet 673 1 363 1 441 411 3 888

Udgifter

Forretningsrejser i alt .. .. .. .. 7 124

Rejser i Danmark .. .. .. .. 3 165

Rejser i udlandet .. .. .. .. 9 721

Korte rejser i alt 977 1 112 1 233 1 330 1 150

Rejser i Danmark 890 887 1 002 1 184 959

Rejser i udlandet 1 774 2 361 2 636 2 711 2 405

Lange rejser i alt 5 713 7 179 6 623 4 882 6 447

Rejser i Danmark 2 567 2 737 2 547 2 046 2 534

Rejser i udlandet 7 238 9 901 8 599 7 552 8 709

1

Totalen er inklusiv uoplyst.

kr./rejse

More magazines by this user
Similar magazines