Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

kulturarv.dk

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009

Redaktion:

Torben Dehn

Grafisk tilrettelæggelse:

BJØRNBØL Grafisk design / Line Bjørnbøl

Forsidefoto: Lilleborg på Bornholm. Foto: Kjeld Borch Vesth

Foto: Torben Dehn, hvor ikke andet fremgår.

Tryk:

Green Graphic

Oplag: 500 ex.

ISBN: 978-87-91298-35-6

Udgivet af:

Kulturarvsstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

Tlf. nr.: 33 74 51 00

E-mail: post@kulturarv.dk

Internetversionen kan ses på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside: www.kulturarv.dk

More magazines by this user
Similar magazines