PROSIT august - Prosa

prosa.dk

PROSIT august - Prosa

STUD.PROSA.DK

PROSIT

AUG 07

DE IT - STUDERENDES FAG BLAD

I dette nummer

Side 2

Arrangementer i PROSA

Studieteknik

Foredrag om ITIL

Side 3

Flere vil læse it

DIKU fl ytter

Aalborg vil have de bedste it-uddannelser

Side 4-5

PROSA kæmper for privatlivets fred

Træf for it-studerende

It, sikkerhed og privatliv

Side 6-7

Er vi agile i Danmark?

Kritiske elever i skudlinien

Få støtte til lokale aktiviteter

Side 8

Er en hund i timen OK?

Sudoku

Få et foredrag ud på dit studiested

Tag med

til træf for

it-studerende:

It, sikkerhed og privatliv

B

Afsender PROSA Overgade 54 5000 Odense C

Står dit navn her?

Ellers meld dig ind i PROSA

- medlemsskab er gratis

under studiet.

Er vi agile i Danmark?

– side 6

Er en hundredlap i timen OK?

– side 8


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 side 2

Arrangementer i PROSA

Der er masser af auktuelle og it-faglige kurser og foredrag i PROSA.

De fleste er gratis – også for studerende medlemmer.

København:

12. september 2007: 16:45 - 19:00

Artpeople - Ørstedhus,

LINQ - Language Integrated Query

i .NET / Visual Studio Orcas - foredrag

I den kommende udgave af C#, VB.NET

og .NET-frameworket fi nder man en af

de mest interessante nyskabelser vi har

set inden for programmeringssprog de

senere år.

21. til 23. september : Valby Kulturhus,

Eurocon 2007

Besøg PROSA på Eurocon 2007, årets

største Science Fiction begivenhed.

3. oktober: 16:45 - 19:00

Artpeople-Ørstedhus,

Scrum - foredrag

En af de mest populære agile projektstyrings-

og softwareudviklingsmetoder

er Scrum.

3. november 2007: 9:30 - 16:30

Databasedesign - kursus

Analyse, design og implementering

4. november : 9:30 - 16:30

SQL - kursus

Kurset retter sig til alle, der skal anvende

SQL mod relationelle databaser

dard med trådløse netkort. Desværre er

sikkerheden i de trådløse netværk ikke

altid god nok og det giver anledning til

bekymring.

Odense:

5. September, kl.18.30

Workflow i Office 2007

31. oktober, 17:30 - 20:30

Wireless sikkerhed

Trådløse netværk er overalt og alle nye

bærbare computere leveres som standard

med trådløse netkort. Desværre er

sikkerheden i de trådløse netværk ikke

altid god nok og det giver anledning til

bekymring.

12. november , kl. 18.30

Virtualisering af applikationer til

30.000 studerende

Århus:

3. oktober

InfoPath 2007 med SharePoint 2007

10. oktober

Workflow med Office 2007

og SharePoint 2007

24. oktober

Programmering af Office 2007

24. september

Workflow med Office 2007

og SharePoint 2007:

22. oktober

Programmering af Office 2007

Kolding:

29. oktober

InfoPath 2007 med

SharePoint 2007

7. november

Workflow med Office 2007

og SharePoint 2007:

14. november

Programmering af Office 2007

Herning:

6. september

Ruby On Rails

- sjov og produktiv web-udvikling

8. november 2007: 17:30 - 20:30

Wireless sikkerhed

Trådløse netværk er overalt og alle nye

bærbare computere leveres som standard

med trådløse netkort. Desværre er

sikkerheden i de trådløse netværk ikke

altid god nok og det giver anledning til

bekymring.

Studieteknik

PROSA tilbyder, at studiestederne gratis kan få et studieteknikkursus.

Planlagte studieteknikkurser:

• Esbjerg, Erhvervsakademi Vest: 30. august kl. 9.15

• DIKU: 7. september kl. 11.

• CBS:13. september

• Tietgenskolen 18. september

• Vejle, EDB-skolen: 24. september kl. 10

• Sønderborg, SDE: 27. september kl. 9.30

• Århus Købmandsskole: 9. oktober

• IT-universitetet: 10. oktober

• Derudover planlægges der kurser på BEC,

Erhvervsakademi Midtjylland og Skive Handelsskole.

Er der ikke et studieteknikkursus på vej til dit uddannelsessted

så kontakt joq@prosa.dk for at få 4 timers grundig vejledning

om indlæring, planlægning, notatteknik, læseteknik, sociale

perspektiver og repetition.

Snart færdig-møder

• Århus Købmandsskole – 30. august

• Herning - Erhvervsakademi Midtjylland 26. september

PROSA tilbyder at holde møde med de studerende, der snart

er færdige med deres uddannelse. På mødet gennemgås

vigtige emner, så man kan blive rustet til skiftet fra studieliv til

arbejdsliv. Bestil et ”snart færdig-møde”, kontakt: joq@prosa.dk

6. November: 17:00 - 20:00

Wireless sikkerhed

Trådløse netværk er overalt og alle nye

bærbare computere leveres som stan-

Aalborg

3. september

InfoPath 2007 med

SharePoint 2007

Struer:

31. oktober

Workflow i Office 2007

Læse mere og tilmeld dig på:

http://www.prosa.dk/kursus

Få det hele at vide først...

- Tilmeld dig PROSAs SMS-service

Med PROSAs SMS-service får du gratis leveret nyheder, konkurrencer,

dimittend-info, tilbud og arrangementer direkte til din mobiltelefon. På

den måde kan du alt efter interesse være opdateret på, hvad der sker i

PROSA. Du kan tilmelde på www.prosa.dk/fordele/sms.

Kom til ITIL-foredrag

i PROSA

ITIL samler ”best practice”

indenfor it-drift og er relevant for

alle it-folk – på både store og

små arbejdspladser. PROSAs

gå-hjem-møder giver dig et

indblik i, hvad ITIL er, og der

vil være debat om, hvilke

dagligdagssituationer på dit

arbejde, ITIL kan få betydning

for.

> Kolding, onsdag den 12/9

> Aalborg, onsdag den 17/9

> Århus, onsdag den 19/5

> Odense, torsdag den 27/9

> Herning, onsdag den 3/10

> København, tirsdag den 11/9

Foredraget foregår fra kl. 17-20

Tilmeld dig på www.prosa.dk/

kursus.

BLIV PROSA-REPRÆSENTANT

PÅ DIT STUDIE -

Se mere på www.prosa.dk/stud

Og vær med til at sikre at:

- Alle på dit studiested får besked om PROSA/STUDs aktiviteter

- Plakater om arrangementer kommer op på dit studiested

- Der er kontakt til jeres lokale aktiviteter

- Vi får et praj, hvis der sker noget, som fortjener at komme i de it-studerendes

eget blad, PROSIT

Du får til gengæld:

- en smart computertaske til din bærbare pc.

Se yderligere oplysninger og meld dig som PROSA-repræsentant på:

www.prosa.dk/stud

PROSIT i din mailbox!

Vil du hellere læse PROSIT på webben, så kan du tilmelde

dig PROSITs elektronisk nyhedsbrev på PROSAmin:

https://portal.prosa.dk


Har du ikke en profi l så opret en ny profi l og aktivér dig med

dit medlemsnummer, som du kan læse på adressefeltet

PROSIT og PROSAbladet. Du modtager også en

aktiveringkode med brev, den kan du også bruge til at aktivere

dig med og åbner samtidigt også til den digitale a-kasse, når/

hvis du er medlem af PROSAs a-kasse.

Du vil også kunne fravælge at få PROSIT med posten, hvis

du tilmelder dig nyhedsbrevet.

PROSIT – it-studerendes fagblad aug ´07

Udgiver: PROSA/STUD, Overgade 54, 5000 Oden se C

Telefon.: 6617 9211 • e-mail: prosit@prosa.dk

Ansvarshavende: Bjarke Walling • Redaktionssekretær: Jesper Kiel

Layout: Palle Skramsø, PROSA

Forsidefoto: Signe Rød, Oplag: 7000. Tryk: Skive Folkeblad

Deadline: 17. september ´07


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 SIDE 3

Flere vil læse it

I år har 2509 studerende søgt ind på it-studier. Det er især universiteterne

og multimediedesign, der tiltrækker de unge.

AF MADS KELLERMANN, UDDANNELSES- OG

BESKÆFTIGELSESPOLITISK SEKRETÆR

I år var der 20% flere, der søgte end

på it-uddannelserne end sidste år.

Det viser de årlige tal for optaget

på de videregående uddannelser,

der blev offentliggjort d. 28. juli

2007. En veltiltrængt stigning efter

konstant fald igennem de sidste fem

år. De fire nye bacheloruddannelser

på universiteterne har fået nogle

fornuftige optagetal og gør, at det

samlede optag på de lange videregående

uddannelser og de universitære

bachelorer er steget med

over 50% ift. året før og er på det

højeste niveau i de sidste fem år.

Til gengæld har it-diplomingeniøruddannelserne

og HA(dat) vist en

nedgang. De korte videregående

uddannelser har haft en stigning for

datamatikerne og ikke mindst multimediedesignerne

på 26% i forhold

til sidste år. It- og elektronikuddannelsen

har vist et fortsat fald og

er nu på det halve af, hvad den var

for fem år siden. Alt i alt en positiv

udvikling, men med tegn på, at de

mere tekniske og merkantile uddannelser

ikke tiltrækker så mange

nye studerende.

Hvil ikke på laurbærrene

Men der er ingen grund til at hvile

på laurbærrene Selvom der er sket

en stor stigning, og vi dermed er

kommet op på 2.509 nye it-studerende,

er optaget stadig ikke

stort nok til at dække den forventede

efterspørgsel i fremtiden.

Vi skal stadig ud og fortælle hvilken

spændende branche og hvilket

spændende og betydningsfuldt

arbejde, der ligger inden for it, med

mange udfordringer og udviklingsmuligheder.

For mange

multimediedesignere

Andelen af studerende på de kortere

videregående uddannelser er stort

set den samme igennem de sidste

fem år, mens de lange universitære

uddannelser har en stigning. Det er

de erhvervsrettede mellemlange videregående

uddannelser som taber

studerende. Vi må håbe, at den nye itprofessionsbachelor,

som forventes

at starte i efteråret 2008, vil rette op

på den skævhed i de kommende år.

En anden skævhed viser sig også:

Optaget på multimediedesigneruddannelsen

stiger stadig og er 20%

højere end for fem år siden, og multimediedesignerne

udgør efterhånden

31% af samtlige nyoptagne it-studerende.

Dette er helt ude af proportion

med efterspørgslen på itarbejdskraft

og de problemer, der

har været fremme omkring uddannelsens

manglende fokus på arbejdsmarkedet.

Der bliver nu gennemført

en stramning af den faglige profil på

multimediedesigneruddannelsen,

som muligvis kan være med til

både at gøre uddannelsen mere anvendelig

på arbejdsmarkedet - og

som måske også vil få optaget til at

falde. Vi er i hvert fald lige nu inde

i en klar overproduktionssituation

som ingen, hverken de studerende,

skolerne eller samfundet kan have

interesse i.

DIKU flytter og satser

på bedre studiemiljø

Datalogisk Institut i København har lidt under få studerende og dårligt

studiemiljø. Nu satser de på at ryste det nørdede image af sig og rykker

ud til de humanistiske studier.

Lav din opgave om til en artikel

Den it-faglige artikel i dette nummer er skrevet af studerende. Har du også

skrevet større opgave, rapport eller speciale om et emne, som du gerne vil

dele med andre? Så kontakt PROSIT. Vi bringer gerne it-faglige artikler og

hjælper også med evt. bearbejdning.

Kontakt prosit@prosa.dk

Aalborg vil have

de bedste

it-uddannelser

Dele af Datalogisk Institut flytter snart ud til humanisterne på Amager, København, for at dyrke kombinationsuddannelser

og ryste det meget nørdede af sig. Foto: Charlotte Munck

JEANETTE GRØN NIELSEN, JOURNALIST

Datalogisk Institut (DIKU) har

flytteplaner. I løbet af i år vil dele

af DIKU flytte ud til det nye Københavns

Universitet på Amager,

kaldet Søndre Campus. Dermed

kommer nogle af datalogerne i tæt

kontakt med humanisterne, der

studerer derude og IT-Universitetet

– og det er meningen.

- Vi rykker ikke alene til bedre og

nyere lokaler. Vi forventer også at

få en synergi-effekt ud af at komme

fysisk tættere på bl.a. IT-Universitet

og DR Byen. Og vores nye kombinations-uddannelse

”It og kognition”

får gode betingelser ved at ligge ude

ved de humanistiske studier, som vi

skal samarbejde med, forklarer itchef

på Datalogisk Institut, Henrik

Ingerslev. Han forudser, at klassisk

datalogi nedtones i fremtiden og i

stedet vil få følgeskab af en masse

nye kombinationsuddannelser:

- Vores bachelordel består, og man

vil stadig kunne læse ren datalogi på

overbygningen, men der kommer

mange nye muligheder for at læse

faget i kombination med et andet,

fortæller it-chefen.

Arbejder på nyt image

Datalogisk Institut har måtte høste

mange drøje hug for at have meget

få studerende og for et dårligt

studiemiljø. Det forsøger man

nu bevidst at ændre og glæder

sig over, at der i år er optaget ca.

100 nye dataloger, mod kun ca.

60 sidste år:

- Vi prøver at banke et godt studiemiljø

op. Vi har haft et meget

nørdet image, det skal ændres til

at være nørdet på den fede måde.

Det er en styrke i at gå i dybden,

det skal vi fortsætte med, men vi

skal også have bredde på – det

hjælper de nye kombinationsuddannelser

med, afslutter Henrik

Ingerslev.

Aalborg Universitet ligger i spidsen, når det gælder Informations- og Kommunikations

Teknologi (IKT). Datalogistudiet fik fx en uvildig rapports ord

for, at deres forskning var af international særklasse i 2006. Den tendens

skal fortsætte via netværk og gensidig inspiration. Derfor samler AAU

alle IKT-kræfterne på tværs af fem institutter og 14 forskningscentre for

at forblive Danmarks IKT-universitet og ”det mest samfundsnyttige videnscenter

inden for IKT”. I forvejen foregår 26 procent af den offentlige

forskning inden for IKT i Nordjylland.


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 side 4

PROSA kæmper for privatlivets fred

Distributionen af

gratis-cd´en Privatlivets

Fred gav genlyd i

alle medier. Det vakte

opsigt, at PROSA

udleverede værktøjer,

så man nemt kan

færdes anonymt på

nettet.

JEANETTE GRØN NIELSEN, JOURNALIST

Polippix er en cd, som man kan

putte i sin computer, så man kan

surfe anonymt og snakke på internettet

via krypteret IP-telefoni.

Cd´en – der har fået navnet Privatlivets

Fred – blev sendt til

PROSAs 12.000 medlemmer i medlemsbladet

i marts 2007. Den var

knap nok landet i medlemmernes

postkasser før alle landsdækkende

aviser og tv-nyheder bragte historien

om PROSAs anonymiserings-cd.

Cd´en er ment som

et indlæg i debatten om overvågning

og logning og fik bl.a.

udelt opbakning af tidligere chef

Fakta

for PET, Hans Jørgen Bonnichsen,

der er bekymret for det skred i overvågningen,

der er sket siden sidste

terrorpakke.

Hvad er der på cd´en?

Polippix cd’en er sammensat af

mange forskellige open sourceprogrammer

og Linux-distributionen

Knoppix, hvilket betyder,

at den er fuldt lovlig og frit kan distribueres

til venner og bekendte.

En væsentlig del af cd’en er beskrivelser

og forklaringer af de

teknikker, der bruges. Derudover

indeholder den software, der kan

hjælpe til at sikre anonymitet,

fortrolighed og ytringsfrihed. Du

kan fx surfe anonymt med TOR,

skifte MAC-adresse med Macchanger,

kryptere din IP-telefon

med Twinkle og lave virtuel navneserver

med Polippix. At bruge

et ikke-skrivbart medie som en cd

har den fordel, at når man slukker

sin computer, har man ikke efterladt

sig nogen spor i sin egen

ende af internettet. Man risikerer

heller ikke uforvarende at kompromittere

systemet med opdateringer

eller konfigureringer.

I forbindelse med den såkaldte anti-terrorlov blev det besluttet, at netværksudbydere

skal foretage logning og at disse data skal opbevares i et år.

Fakta om logning

Regeringens Logningsbekendtgørelse

træder i kraft den 15.

september 2007.

Oprindelig var det planen, at al

internet-trafik skulle registreres.

Det ville svare til 300 milliarder

A4 sider eller 900 terabytes. Det

endte dog med, at man ”kun” skulle

gemme oplysninger om IP-adresser

på besøgte hjemmesider og

registrere, hvem der har endt SMS,

e-mail m.v. til hvem.

Det anslås, at der fremover årligt

vil være 15.000 registreringer for

hver dansker.

Det vil koste omkring 200 mio.

kr. at etablere systemet og 50-

60 mio. kr. årligt at drive det. Det

hele betales af brugerne igennem

højere priser.

Det er fortsat relativt nemt at undgå

at blive registret. Dels er der

en række undtagelser (mindre

andelsboligforeninger, skoler, biblioteker,

åbne netværk mv.) - dels

er der mulighed for at anvende

fx de programmer, der ligger på

PROSAs cd Privatlivets fred.

Justitsministeriets logningsbekendtgørelse træder i kraft den 15. september.

Sagt om Privatlivets fred

Det er en rigtig god idé at udgive

sådan en cd-rom, som I gør – der

burde udvikles mere software

af den type. Retten til privatliv

er vigtig. Man må reagere på en

konkret mistanke og ikke registrere

alle for at fange de få.

Line Barfod, Enhedslisten

For mig at se er der kun en meget

begrænset gruppe, som kan have

gavn af cd´en. Nemlig de personer,

som har lavet eller påtænker at

lave kriminalitet af meget alvorlig

karakter, og som derfor vil forsøge

at gøre alt for at skjule deres spor.

Så kort sagt: Jeg har vanskeligt ved

at se det ædle formål med PRO-

SAbladets cd.

Lene Espersen, Justitsminister

Så længe der ikke er nogen der

holder øje med dem der holder

øje med os, så vil jeg kæmpe med

tænder og klør for min frihed.

Ikke fordi jeg har noget at skjule,

men fordi jeg ikke ved hvad informationerne

bliver brugt til og

i hvilken sammenhæng! Selv de

mest harmløse aktiviteter kan,

med den rette udvælgelse af dele

af forløbet, komme til at virke som

en kriminel handling.

Debattør i on-line debat om Privatlivets

Fred

Det er en dødsensfarlig cocktail,

hvis man har politikere, der ikke

vil eller kan sige stop, og embedsmænd,

der gerne vil gøre deres

arbejde så effektivt som muligt,

og derfor argumenterer for større

apparater og mere magt. Det fører

nødvendigvis til oprustning. Og

spørgsmålet er: Kommer der nogen

sinde et tidspunkt, hvor man af sig

selv ruster ned?

Ole Stig Andersen, PET-chef fra

1975-1984

Hvis man ikke har noget at skjule,

bør man ikke have noget imod at

blive overvåget. Jeg tror lidt, at I

ser spøgelser. Man færdes jo i dag

ret anonymt på nettet og staten er

ikke en stor ond Bastian, der sidder

og overvåger folk.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Hvis det er muligt for almindeligt

intelligente fornuftsmennesker

som jeres medlemmer at undgå

registrering, så kan folk med onde

hensigter uden tvivl også. Man kan

risikere, at det med tiden bliver

mistænkeligt ikke at blive logget:

Hvorfor vil du ikke registreres?

Er det fordi, du er et fornuftsmenneske,

eller har du noget at

skjule?

Hans Jørgen Bonnichsen, tidl.

PET-chef

Engang ville jeg have været enig med

dig om, at intet at skjule er lig med

ingen problemer med overvågning.

Men hvis man tænker lidt over det:

Hvor mange har lyst til at blive

overvåget i, hvad man gør? Kan en

udtalelse en dag komme tilbage og

forhindre dig i at få et job, fordi den

bliver taget ud af sammenhængen?

Hvis du beder en person om at „hoppe

i havet“ fordi du synes, han er et fjols,

har du så opfordret til selvmord (som

er ulovligt i Danmark) og skal straffes

derefter?

Debattør i on-line debat om Privatlivets

Fred

Cd´en er udarbejdet af i samarbejde med It-politisk Forening

og kan downloades fra PROSAs hjemmeside. Fysiske

eksemplarer kan rekvireres ved at sende navn og adresse til

prosabladet@prosa.dk.

Privatlivets fred

Udgivet af

Prosabladet

i samarbejde med

IT-Politisk Forening

bladet

Prosa

PROSA 1.0

Instruktion:

Sæt Cd´en i dit CD-ROM drev og genstart

computeren. Computeren vil nu boote fra CD´en.

Når PROSA-bladet og IT-Politisk Forenings logoer

vises, trykker du retur og venter i en rum tid

(flere minutter).

Der installeres ikke noget på din harddisk


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 SIDE 5

Træf for

it-studerende

6.-7. okt. i Vejle

Aktiv datalog fra Aalborg

Jacob Volstrup, der læser sidste år datalogi på AAU, tager med på årets

træf og generalforsamling for første gang.

– Jeg har meldt mig til, fordi jeg ikke havde set noget til Prosa

AAU. Jeg vil gerne være med til at få nogle interessante arrangementer til

studiet og få startet en tradition med informationsmøder for studerende,

der snart er færdige med studiet. Det skal handle om, hvorfor man ikke

bare skal melde sig ud af PROSA, når man får job. PROSA skal være

bedre til at orientere om fordelene ved at være medlem og stå sammen

i en forening. Det vil jeg gerne hjælpe til med, fortæller den 26årige

datalogistuderende.

It, sikkerhed og privatliv

Julie Rademacher

Line Barfod

Allan Bo Rasmussen

Michael Aastrup Jensen

Program:

Lørdag 6. okt. fra kl. 12

Paneldebat om it, overvågning og privatliv

Julie Rademacher,

folketingskandidat for Socialdemokratiet

Line Barfod,

folketingsmedlem for Enhedslisten

Allan Bo Rasmussen,

Privacyforum.dk

Michael Aastrup Jensen,

folketingsmedlem for Venstre

Foredrag/workshop

Defensiv hacking – beskyt dig selv – lær at hacke

v/ Henrik Kramshøj

Penetrationstest er den disciplin, hvor man tager

hackerens rolle og forsøger at bryde ind i sit eget

netværk. Ved at lære de samme teknikker som

hackere bruger og udføre dem struktureret, kan man

lukke af for sikkerhedshuller i sit eget netværk

Sådan fungerer PROSAs CD Privatlivets fred.

v/ Niels Elgaard

Hør hvordan CD’en kan gøre det muligt man surfe

anonymt og snakke på internettet via krypteret IPtelefoni.

Søndag 7. okt. til kl. 15

Generalforsamling i PROSA/STUD

- Debat om it-uddannelser

- Nye aktiviteter for it-studerende

- Valg af bestyrelse m.m

- Erfaringsudveksling

DET ER GRATIS for studerende medlemmer

af PROSA at deltage.

PROSA/STUD betaler for rejse, mad

og overnatning

Se mere om program og tilmelding på:

stud.prosa.dk

Indkaldelse til

Generalforsamling

i PROSA/STUD –

på Vejle Vandrerhjem

Søndag den 7. oktober

Som en del af træffet gennemføres generalforsamling,

hvor du kan være med til at forme

det kommende års aktiviteter

Dagsorden

Kl. 10-15 inkl. frokost

a) Valg af dirigent og referent.

b) Godkendelse af beslutningsdygtighed.

c) Beretning

d) Debat om it-uddannelser -

oplæg ved Mads eller Michael

e) Bestyrelsens fremlæggelse af arbejdsplan.

- Gruppearbejde

f) Behandling af og afstemning

om indkomne forslag.

g) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

h) Bestyrelsens forslag til budget.

i) Valg af bestyrelse

j) Valg af bestyrelsessuppleanter.

k) Valg af 2 revisorer.

l) Valg af 2 revisorsuppleanter.

m) Valg af supplerende delegerede til

PROSA’s Delegeretforsamling

n) Eventuelt.

Frist for forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal

indsendes til stud-best@prosa.dk, senest 23. sept. kl. 12.

Der kan stilles ændringsforslag til arbejdsplanen frem til

7. okt. 12.30

Se i øvrigt stud.prosa.dk


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 side 6

Er vi agile i Danmark?

Flertallet af danske it-professionelle er agile. Det viser en undersøgelse foretaget på Aalborg Universitet

(AAU) blandt 142 it-folk fordelt over hele landet. Agilitet hentyder i dette tilfælde dog ikke

til den gængse Karl Koders evner til at gå i split eller undvige et dårligt release, der smides efter

ham. I dette tilfælde drejer agil sig om det udviklingsparadigme, der blev støbt og søsat i 2001, og

som efterhånden har bidt sig fast som mere end bare et buzzword i softwarebranchen.

SOFTWAREINGENIØR PÅ 10. SEMESTER, THOMAS BOJE-NIELSEN I SAMARBEJDE MED

TAREGH JASEMIAN OG RASMUS S. K. MORTENSEN

Kort fortalt

Agil softwareudvikling (agile

software development) kan på

mange måder betragtes som en udviklingsfilosofi,

hvis ærkefjende er

de plan-drevne metoder. Dette kan

eksempelvis ses i filosofiens forkastning

af langtidsplanlægning.

Sat på spidsen kan man sige, at

en plan for agile udviklere blot er

en lang liste af ting, der alligevel

aldrig finder sted. Jo længere og

jo mere man planlægger i detaljer,

jo mere tid spilder man. En agil

udvikler vælger i stedet at planlægge

på kort sigt. Det vil sige, at han

måske planlægger en uge frem i

detaljer, mens den resterende tid

holdes åben eller planlægges løst.

Planlægning er dog blot en lille

del af agil softwareudvikling, og

en enkel og dækkende definition

på begrebet findes ganske simpelt

ikke. Overordnet kan man dog alligevel

sige, at agil softwareudvikling

består af en række metoder

(f.eks. XP, Scrum) og praktikker

(f.eks. par-programmering) samt

et sæt principper og underliggende

værdier (udtrykt i det agile manifest).

Undersøgelsen på AAU skelner

derfor mellem, hvad it-professionelle

gør i praksis (metoder/

praktikker) og deres holdning

(værdier/principper).

Danske it-professionelles

agilitet

Figur 1 viser sålede antallet af agile,

mellemliggende og ikke-agile itprofessionelle,

hvor næsten 60%

har givet udtryk for at have en agil

holdning til softwareudvikling.

Det er vigtigt, at disse tal ikke

fortolkes som direkte brug af agile

metoder og praktikker. Tallene skal

i stedet ses som et klart tegn på, at

de adspurgtes holdning til udvikling

af software stemmer overens med

de værdier og principper, som agil

softwareudvikling bygger på. I

eXtreme programming finder man

for eksempel praktikken ”on-sitecustomer”.

Som navnet antyder,

skal kunden gøres til en del af

udviklingsteamet sådan, at vejen

mellem forretningsviden (kunden)

og teknisk viden (udviklerne) er

kortest mulig. Praktikken ”on-sitecustomer”

er dog ikke overholdt ved

blot at placere kunden på skødet af

en tilfældig udvikler. Ganske vist

kan kunden, set fra et teknisk synspunkt,

ikke blive mere ”on-site”,

men det batter ikke, hvis der ikke

lægges vægt på de agile værdier

og principper omkring samarbejde

og værdifuld kommunikation. Den

rigtige holdning og indstilling er

altså vigtig for at kunne betragtes

som agil.

At så stor en del af netop danske

it-folk giver udtryk for en agil holdning,

er måske ikke så underligt.Ja Nej Ved ikkeDansk virksomheds- og arbejdskultur

ligger faktisk meget på linje

med mange af de agile værdier

og principper. Eksempelvis er et

fladt hierarki, fokus på samarbejde

og mennesker vigtigt både i agil

softwareudvikling og for mange

danske virksomeder. Men betyder

alt dette så, at danske udviklere

anvender agile metoder og praktikker

i praksis?

Agil i praksis

Figur 2 viser, at ud af de ca. 38%

(54) der har svaret, at de anvender

udviklingsmetoder, er der ca. 37%

(20), der rent faktisk bruger agile

metoder og/eller praktikker. Det

virker måske pænt, men omkring

halvdelen af de svar, der gives,

og som falder i den blå kasse, indeholder

mere end én metode, hvor

ikke alle er agile. Samtidig skelner

tallene ikke mellem, hvor meget

eller hvor lidt man bruger en agil

metode. Det betyder i yderste konsekvens,

at en fuld implementering

af f.eks. eXtreme programming sidestilles

med brugen af blot nogle

enkelte praktikker. Det kan altså

ikke fastslås, at agile metoder og

praktikker er særdeles anvendt i

Danmark.

Den midterste søjle i figur 2

angiver, hvor mange der slet ikke

anvender nogen udviklingsmetode.

Resultatet vil sikkert få det til at løbe

koldt ned ad ryggen på de fleste

metodeforfattere og få billeder af

kuldsejlede projekter, hvor alle står i

spaghettikode til halsen, til at flimre

for deres øjne, for tilsyneladende

følger langt de fleste it-professionelle

nemlig slet ikke nogen metode

eller model. Agile fortalere vil sikkert

mene, at det til dels skyldes, at

størstedelen af de metoder der har

været tilgængelige de sidste mange

år, lider af vokseværk. I forsøget på

at løse problemerne, har man stoppet

flere aktiviteter ind i metoderne,

men sjældent fjernet nogle. Da langt

de fleste projekter, siger de agile,

sagtens klare sig med meget mindre

metode og da manualer på flere hundrede

sider kan skræmme de fleste,

kan det faktum være en årsag til, at

så mange danske it-professionelle

helt vælger at se bort fra metoderne.

Hvis det er tilfældet, så er der god

grund til at kigge nærmere på de

agile metoder. Med meget mindre

fokus på dokumentation og en iterativ

tilgang til udviklingsprocessen

er de fleste agile metoder vældig

egnede til projekter i mindre hold

(ca. under 15) og hvor kravene er

ukendte eller hurtigt kan skifte.

Undersøgelsen viste også, at for

hovedparten af de danske projekter

var disse karakteristika tilstede. Er

man samtidig opmærksom på at tage

agile metoder i små doser og ikke

gå ”full-blown over night”, så skulle

der være rigtige gode muligheder for

agil udvikling i Danmark.


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 SIDE 7

Kritiske elever i

skudlinien

Kan en skole smide elever ud, som man mener

er illoyale og for kritiske? PROSA har netop

været involveret i en sag, hvor ledelsen havde set

sig sur på en DSR-formand.

AF JEANETTE GRØN NIELSEN,

JOURNALIST

Rekommanderede breve med advarsler

om at blive smidt af skolen.

Anklager om at være illoyal overfor

ledelsen og uroskabende adfærd

på skolen. Det er elementer i en

sag, som PROSA netop har været

involveret i. Skolens samarbejde

med De Studerendes Råd (DSR)

var gået i hårdknude, hvilket resulterede

i flere alvorlige , men

meget ukonkrete anklager mod

rådets formand. En formand der

gennem noget tid overfor ledelsen

havde påpeget en række forhold,

som DSR ikke synes fungerede.

Skolen meddelte DSR-formanden,

at såfremt han ikke stak piben ind

og samarbejdede, så ville det resultere

i, at han ville blive smidt

ud af skolen. Derfor blev PROSA

involveret og det sikrede, at den

pågældende kan færdiggøre sin uddannelse

som datamatiker på skolen

og fortsætte som DSR-formand.

PROSA forsvarer elever

Kan man blive smidt ud for at gøre

sig upopulær rent studenterpolitisk?

Nej, lyder det klare svar fra Michael

Gorm, faglig konsulent i PROSA.

- Man kan selvfølgelig blive

bortvist fra sin uddannelse, hvis

man stjæler eller er voldelig, men

der er naturligvis ingen hjemmel

til at skille sig af med elever,

som ledelsen ikke synes, man kan

samarbejde med. Det er ikke usædvanligt,

at man som DSR-formand

kommer i skudlinien, men DSR er

et vigtigt demokratisk organ, og de

studerende skal ikke skræmmes væk

fra at gå ind i dette arbejde. Derfor

er vi naturligvis med til at forsvare

deres position, siger Michael Gorm.

Han forudser, at der måske fremover

kan blive problemer på studiesteder,

hvor man ikke har tradition for,

at politisk aktive elever blander

sig. Michael Gorm anbefaler, at

såfremt man føler sig chikaneret

af sin skoles ledelse i forbindelse

med studenterpolitisk arbejde, skal

man tage kontakt til PROSA for

rådgivning og hjælp.

Få støtte til lokale aktiviteter

Fakta om De Studerendes

Råd

De Studerendes Råd, DSR, er ikke

noget rektor eller bestyrelsen har

fundet på, det er de studerendes ret

at danne et råd. Retten er givet ved

lov fra Undervisningsministeriet:

§ 1. Ved selvejende institutioner

efter selvejeloven, herunder

Centre for Videregående Uddannelse

(CVU’er) efter kapitel

7 a, har de studerende ret til at

danne et råd.

Stk. 2. Institutionens leder sørger

for, at de studerende orienteres

om deres ret til at danne

et råd, hvis de studerende ikke

selv tager initiativ hertil.

Normalt beskæftiger DSR sig med

studiets sociale liv og studiepolitiske

emner og holder jævnlige møder

med studiets ledelse. Her er de

valgte repræsentanter (max. 15)

talerør for den samlede gruppe

af studerendes klager, idéer og

spørgsmål.

Få ere penge til dig selv

Studiekonto i PROSA-Bank

- både til lærlinge og studerende:

• Gratis VISA/Dankort og MasterCard.

Gang i aktiviteterne

PROSA/STUD vil fremover stille en pulje penge til rådighed for det lokale arbejde på itstudiestederne.

Målet er at give et bedre grundlag for de lokale aktiviteter.

En 20’er årligt pr. medlem

Ordningen vil fungere sådan, at der gives tilskud til lokale aktiviteter på 20 kr. årligt pr. medlem af

PROSA på studiestedet. Puljen deles med en 10 pr. halvår og ordningen kører fra 1. august. Vi

blander os ikke i hvad pengene går til – det bestemmer I selv.

Betingelser

Det lokale studenterråd, fagråd, De studerendes Råd eller lignende skal udpege en PROSArepræsentant,

der sikrer kontakten til PROSA/STUD eller der skal vælges en PROSArepræsentant

blandt PROSA/STUDs medlemmerne på studiestedet.

Muligheder

Hvis man skaffer fl ere medlemmer lokalt vil man kunne øge støtten til det lokale arbejde. Derved

håber både at kunne styrke de lokale aktiviteter og PROSA/STUD. Udover den fast støtte vil man

altid kunne søge yderligere støtte til f.eks. foredrag mv.

Læs nærmere oplysninger på stud.prosa.dk

BLIV PROSA-REPRÆSENTANT PÅ DIT STUDIE

Og vær med til at sikre at:

- Alle på dit studiested får besked om PROSA/STUDs aktiviteter

- Plakater om arrangementer kommer op på dit studiested

- Der er kontakt til jeres lokale aktiviteter

- Vi får et praj, hvis der sker noget, som fortjener at komme i de it-studerendes eget blad, PROSIT

• Mulighed for årsrejseforsikring - kun 395 kr.

årligt.

• Kassekredit på op til 50.000 kr. uden gebyrer.

Kun 6,75% p.a. ÅOP 6,92%.

• Høj indlånsrente 5,25% p.a. op til 30.000 kr.

Over 30.000 kr. 2,50% p.a.

• Gælder op til 3 år efter endt studie.

Læs mere på www.prosa.dk eller kontakt os på telefon

3378 1974 eller prosa@lsb.dk.

Rentesatserne er gældende pr. 27.06.2007. Kreditten gives

på baggrund af en almindelig kreditvurdering og under forudsætning

af, at din SU eller løn går ind på kontoen.

bedst til private

Du får til gengæld:

- en smart computertaske til din bærbare pc.

PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), København K,

telefon 3378 1974, CVR 13538530


PROSIT - IT-STU DE REN DES FAGBLAD AUG 07 side 8

Studerende på it-arbejde:

Er en hund i timen OK?

AF JESPER KIEL, KOORDINATOR FOR PROSA/STUD

Der er mange uddannelsessteder, der bruger de it-studerende til at løse

it-support for skolens studerende. Det er jo godt for de it-studerende og

samtidigt en billig løsning for skolerne. Men nogle gange for billigt. Enkelte

steder får man kun100 kr. i timen for at løse it-opgaver. Men selvom man

arbejder for sit eget studiested, skal regler og overenskomster overholdes.

PROSIT har spurgt faglig konsulent Steen Andersen.

Er 100 kr. i timen OK?

- Nej det er det ikke! Det kommer dog an på hvilken overenskomst, studiestedet

hører under. PROSA/STATs overenskomst dækker alle it-jobs

på de videregående uddannelser og på de statslige gymnasier. Og her er

absolut mindste løntrin ca. 115 kr. i timen. Alt efter anciennitet og gennemført

studietid vil lønnen være højere.

På handelsskoler og tekniske skoler er det HK, der har overenskomsten.

I princippet ændrer det ikke på startlønnen, men vi oplever tit,

at de studerende ansættes som studentermedhjælpere i stedet for som

it-medarbejdere, hvilket giver en lavere løn. Hvis man oplever det, bør

man protestere overfor arbejdsgiveren, og kontakte PROSA, hvis det ikke

nytter. Overenskomsten skal overholdes, også for PROSA-medlemmer,

og hvis man laver rigtig it-arbejde, så bør man have noget mere end 100

kr. i timen.

Hjælper PROSA, hvis man får problemer omkring løn?

– Ja, det gør vi, hvis man altså oplyser til PROSA, at man har fået itarbejde

og betaler kontingent i forhold til antallet af det ugentlige timetal.

Men man skal altså melde sig ind og betale, inden man kommer og beder

PROSA om hjælp, hvis man er blevet fyret eller får for lidt i løn.

Behøver man have en kontrakt?

– Ja, hvis man arbejder mere end otte timer ugentligt, så skal der ligge en

ansættelseskontrakt. Er det færre timer, skal man stadig have en skriftlig

aftale om løn m.v. og man skal naturligvis have feriepenge ligesom ved

alt andet arbejde. Er man ansat i det offentlige skal man altid have en ansættelseskontrakt.

• Det er gratis for it-studerende at

være medlem af PROSA, hvis

man ikke har et it-job i fritiden.

• Kontingent for studerende med

it-arbejde er 96 kr. om måneden

(hvis man har under 15 timer om

ugen).

• PROSAs lønskala inden for

staten: http://www.prosa.dk/stat/

loenskala.shtml

• Har du yderligere spørgsmål

om studenterjobs som it-medarbejder

på undervisningssteder,

kan du kontakte faglig konsulent

Steen Andersen, san@prosa.dk,

tlf.: 3336 4121.

Få et foredrag ud på dit studiested:

Ruby On Rails

– sjov og produktiv web-udvikling

Ruby On Rails (RoR) er nyt, spændende framework til udvikling af

database-baserede websites. Frameworket giver web-udviklere fl ere og

bedre værktøjer til at løse de udfordringer moderne websites stiller, end

mange af de etablerede frameworks gør.

Foredraget giver deltagende et grundliggende indblik i Ruby On Rails således at man selv kan komme i

gang, når man kommer hjem.

Om foredragsholderen:

Nis Wilson Nissen er til daglig udvikler og medejer af Knappe & Kragh der laver software til turist- og

rejsebranchen. Nis har tidligere været programmør hos TV2-Interaktiv og hos NetDoktor. Har arbejdet

professionelt med web-udvikling i godt 8 år, primært i PHP og ASP.NET.

Få foredraget ud på dit studiested

PROSA/STUD tilbyder at I kan få foredraget ud på jeres studiested. Vi betaler foredragsholderens honorar

– hvis I kommer med forslag til tidspunkt og sørger for et lokale og en folk interesserede it-studerende.

Lyder det spændende så kontakt os: stud@prosa.dk eller tlf. 3336 4273

Vind 2 biografbilletter

Efter at have droppet vores hexadicimale

soduko, havde vi en binær sudoku. Alle

undtaget en enkelt fandt den rigtig løsning:

11

Der blev som vanligt trukket lod mellem

de rigtige svar og vinderen denne gang

blev:

Bjarne Knudsen, der studerer Datalogi på

Århus Universitet.

Modsat de hexadecimale sudokuer,

var det kun mandlige medlemmer som

kastede sig ud i den binære sudoku. Det er ikke til at sige hvad der kan være

årsagen til det……

Men nu prøver vi med en gylden middelvej en PROSIT-sudoku, hvor det er dette

blads bogstaver der skal fi ndes plads til i Sudokuen.

Man sender løsningen ved at maile bogstavrækkefølgen i de gule felter til prosit@

prosa.dk

Alle medlemmer af PROSA/STUD kan deltage og der trækkes lod om to biografbilletter

til en vinder. Svaret skal sendes senest: 20. september 2007 og vil blive

offentliggjort i næste nummer af PROSIT.

More magazines by this user
Similar magazines