Læs nyhedsbrevet for november måned Danish Agro lancerer ny ...

danishagro.dk

Læs nyhedsbrevet for november måned Danish Agro lancerer ny ...

nyheder og information fra danish agro

November 2011

læs om

Danish Agro lancerer ny hjemmeside

• Hent dine produktkort på svinefoderblandinger på kundeportalen

• Nye tabelværdier for sojaproteinkoncentrater

• Optimalt udbytte af årets grovfoderhøst

• Gode rabatter med et Statoil kontokort


Danish Agro genåbner afdelingen i Fåborg

Mandag den 7. november åbner Danish Agro igen sin afdeling i Fåborg i salgsregion

Sydjylland. Efter at vi nu har solgt afdelingerne i Roust og Nordenskov, føler vi, at der

er et behov for at åbne Fåborg-afdelingen igen.

Afdelingen er åben for bl.a. kornindlevering, gødningsudlevering, udlevering af løs

råvarer samt et begrænset sortiment i sækkevarer, kemi og folie. Afdelingen vil være

åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-15.00. Onsdag er

afdelingen lukket.

Vi markerer åbningen af afdelingen ved et åbent hus arrangement mandag den 7.

november fra kl. 13.00 til 15.00.

Vintertilbud fra Shoppen

Så er der igen et spændende katalog fra Danish Agro

Shoppen på gaden.

Her er der blandt andet fokus på foder og artikler

til vildt, vildtfugle og heste. Du kan også finde en

række gode tilbud på termodragter, vinterstøvler,

sneskrabere, vejsalt og meget mere, så du kan

blive klar til vinteren.

Husk at Shoppen holde 3 raske dage den 9.,

10. og 11. november, hvor du finder

ekstra mange gode tilbud - f.eks. på

køler- og sprinklervæske.

Vintertilbuddene er gældende i

Shoppen fra den 4.-30. november 2011.

Du finder kataloget på

www.danishagroshoppen.dk.

2

Bemærk: Shoppen i Gadstrup

holder lørdagsåbent fra 1. november (9.00-13.00).


Danish Agro lancerer ny hjemmeside

1. november lancerede vi en ny hjemmeside, som indeholder en række nye tiltag,

blandt andet:

• Kontaktoplysninger: Som noget nyt kan du finde vores salgsrettede kontaktpersoner

på hjemmesiden med oplysninger om direkte tlf., mail og mobil samt

afdelingsoplysninger.

• Under menupunktet ”Kundeservice” har vi samlet alle informationer, som er

relevante i forhold til vores samhandel f.eks. vores betalingsbetingelser, salgs- og

leveringsbetingelser, information om kundeportalen, varetur m.v.

• Hjemmeside er udformet på samme platform som de øvrige DLA medlemmer

(DLA, Nordic Seed, Vestjyllands Andel, Hedegaard, Vilomix samt de baltiske selskaber).

Siderne har nogle af de samme grafiske elementer og er dermed med til at styrke

opfattelsen af, at vi er i samme DLA-familie.

Vi håber, at vores kunder finder den nye hjemmeside brugervenlig.


svinefoder

Hent dine produktkort på kundeportalen

Som noget nyt kan du pr. 1. november selv hente dine produktkort på de standard

svinefoderblandinger, som du har indgået kontrakt på - direkte på kundeportalen.

Sammen med din dyrlæge kan du således sidde i stalden og hente produktkort på

din seneste foderlevering.

Fordele ved at trække produktkortene direkte fra kundeportalen:

• Produktkortene er altid opdaterede

• Det er nemt og hurtigt at hente dem - du behøver ikke først kontakte Danish Agro

• Du kan bruge dem til dit NPK-regnskab

Her finder du produktkortene:

På kundeportalen under ”Kontrakter” kan du se dine forskellige svinefoderblandinger.

Under hver blanding kan du hente produktkortet (klik på navnet på foderblanding

markeret med grønt).

4


svinefoder

Nye tabelværdier for sojaproteinkoncentrater

VSP - Videncenter for Svin - har den 13. oktober 2011 offentliggjort nye tabelværdier

for sojaproteinkoncentrater. Det er vigtigt ikke at sammenligne sojakoncentrater på

FEsv, da det ikke er det, som afgør, om grisene trives. Selvom en blanding bliver 1 til 2

øre billigere pr. FEsv, kan den godt blive dyrere at fodre med i den sidste ende.

VSP skriver følgende:

”Da ekstrudering ikke fjerner sucrose, stachyose og raffinose, kan det medføre, at der

opnås en højere EFOSi-værdi for AlphaSoy PIG 530 og AGB-Soja, idet andelen af

oligosaccharider vil bidrage med 100 % fordøjelighed i EFOSi-analysen. Dermed

overestimeres den ileale fordøjelighed for sojaprodukter indeholdende stachyose og

raffinose, da grisen ikke har endogene enzymer, der kan spalte disse.”

Dette kan udlægges på 2 måder :

Energiværdien fastsættes efter tal fremkommet på basis af laboratorieværdier. Det

som citatet siger er, at VSP anerkender, at modellen ikke passer til smågrise, og at den

øgede energiværdi ikke stemmer overens med det, der sker fysiologisk i smågrisen.

Når der i undersøgelser står ”107 FEsv / 100 kg ALPHA SOY 530” er det forkert, da

målingen fejlagtigt medtager energiværdien af oligosachharider.

D.v.s. jo færre FEsv, der er i sojaen, desto bedre en vare er det, da de skadelige stoffer er

fjernet.

Kontakt din nærmeste afdeling for yderligere information.

Vi kommer også gerne ud til dig til en faglig snak om sojaproteinkoncentrater.

>> Hent hele undersøgelsen på www.vsp.lf.dk og søg efter Notat 1130.

5


kvæg

Optimalt udbytte af årets grovfoderhøst

Majshøsten er godt i gang - hvis ikke allerede overstået. For at få det fulde udbytte af høsten er

det særdeles vigtigt at få en pålidelig grovfoderanalyse. Majsensilage er ikke bare majsensilage.

Erfaringerne fra sidste år viser endog meget store variationer i majsensilagens næringsstofindhold.

Specielt stivelsesindholdet var meget varierende med analyseresultater fra under 200 til

næsten 400 gram pr. kg tørstof.

Det samme gør sig gældende for græsanalyser, hvor sletnummer, slettidspunkt m.m. spiller en

afgørende rolle for ensilagens næringsstofindhold. I græsensilage er det både tørstof-, proteinog

sukker-indholdet, der kan variere meget. Husk at Danish Agro i samarbejde med BLGG Agro-

Xpertus tilbyder prøvetagning og analyse af alle typer grovfoder på fordelagtige vilkår. Med en

god grovfoderanalyse kan vi langt bedre hjælpe dig med at afpasse din foderration, så du får det

størst mulige udbytte af årets grovfoderhøst.

En grovfoderanalyse koster fra knap 800 kr, og prøveudtagning kan bestilles ved din

Danish Agro kvægkonsulent.

Nyt tørdesinfektionsmiddel til kvægstalde

Vi kan nu tilbyde vores kunder et nyt tørdesinfektionsmiddel til kvægstalde - FloorCal pH 12®.

Produktet er udviklet af det tyske grovvareselskab Agravis, som Danish Agro har et indkøbssamarbejde

med. Agravis har haft stor succes med produktet hos de tyske landmænd, og det er

takket være vores samarbejde med Agravis, at Danish Agro nu kan tilbyde FloorCal pH 12® til de

danske landmænd til en konkurrencedygtig pris.

FloorCal pH 12® er specielt designet til kvæg- og kalvestalde. Produktet har en høj sugeevne og

sikrer ved jævnlig udstrøelse et tørt miljø. Produktet dræber bakterier og virus på grund af dens

høje pH. Dette gør FloorCal pH 12 ekstra effektivt, da den også bevarer den mikrobielle drabseffekt,

selv om den bliver fugtigt. Afhængig af f. eks. luftfugtighed, underlag, smittetryk og anden

strøelse, anvendes FloorCal pH 12® med 50-100 g/m 2 . Det kan også anvendes som tørklovbad.

introduktionstilbud:

1 stk FloorCal pH 12 big bag (1.000 kg)

2800 kr.

ekskl. moms, frit leveret

Bestilling: Bestil via Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00

eller på kundeportalen under menupunktet ”Til stalden” og

”Tørdesinfektion” eller søg på ”FloorCal” i søgefeltet.


nyt fra energi-området

Gode rabatter med et Statoil En fleksibel løsning kontokort!

Har du et Statoil kontokort? I kraft af Danish Agro’s

samarbejdsaftale med Statoil kan vi tilbyde vores

landbrugskunder at få et Statoil kontokort.

Kort til firmaer

Kontokortet giver dig gode priser, når du skal tanke

dieselolie, benzin eller have vasket bil gældende på

Statoil- og 1-2-3 anlæg.

Du får følgende rabatter med et Statoil kontokort:

Produkt

Dieselolie

Benzin

Bilvask

Rabat (inkl. moms)

1,05 kr. / liter

0,28 kr. / liter

30 % (bemærk: ikke alle korttyper kan anvendes til køb af bilvask)

Skulle standerprisen ved priskrig være lavere end listeprisen minus rabat, er du altid

sikret den laveste nettopris.

Kontakt Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00 og hør mere om Statoil kontokort.

Køb smøremidler inden prisstigninger

Pga. den internationale prisudvikling på energi forventer vi i november prisstigning

på smøremidler – så benyt lejligheden til at få suppleret op, før dette sker.

Bestil dine smøremidler via Landmandsservice på tlf. 72 15 80 00.

nyt: bestil på kundeportalen

køb dine smøremidler via kundeportalen under ”Energi og brændsel”

- for et bedre resultat!

7


Danish Agro a.m.b.a.

Køgevej 55 • 4653 Karise

Tlf. 70 30 21 11 • Fax 56 76 99 75

Landmandsservice: Telefon 72 15 80 00

Propino

Planteavl

- anerkendt af de førende malterier i EU

Vælg Propino, så får du følgende fordele:

• Afsætningssikker

• Meget høj sortering

• Højt udbytte

• Gode Stråegenskaber

• God resistens mod: Bygrust, skoldplet, bladplet og ramularia

Propino - et rigtigt godt valg til den kommende

sæson, når det gælder maltbyg!

Ring til din lokale sælger og hør nærmere!

propino

- et rigtig godt valg