Procentregning - VUC Aarhus

vucaarhus.dk

Procentregning - VUC Aarhus

Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Procentregning

Find et antal procent af................................................................61

Procent, brøk og decimaltal ........................................................63

Hvor mange procent udgør..........................................................65

Find det hele................................................................................67

Promille .......................................................................................68

Moms...........................................................................................69

Ændringer og forskelle i procent ................................................70

Procent og procentpoint ..............................................................72

Procentregning Side 60


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Find et antal procent af......

Regn så mange som muligt af opgaverne på denne side uden regnemaskine:

1: Beregn:

a: 50% af 100 kr.

b: 50% af 200 kr.

c: 50% af 40 kr.

d: 50% af 1.000 kr.

e: 50% af 20 kr.

2: Beregn:

a: 25% af 100 kr.

b: 25% af 200 kr.

c: 25% af 40 kr.

d: 25% af 1.000 kr.

e: 25% af 20 kr.

3: Beregn:

a: 75% af 100

b: 75% af 200

c: 75% af 40

d: 75% af 1.000

e: 75% af 20

4: Beregn:

a: 10% af 100

b: 10% af 200

c: 10% af 40

d: 10% af 1.000

e: 10% af 20

5: Beregn:

a: 20% af 100

b: 20% af 200

c: 20% af 40

d: 20% af 1.000

e: 20% af 20

6: Beregn:

a: 90% af 100

b: 90% af 200

c: 90% af 40

d: 90% af 1.000

e: 90% af 20

7: Beregn:

a: 1% af 100 kr.

b: 2% af 100 kr.

c: 5% af 100 kr.

d: 10% af 100 kr.

e: 90% af 100 kr.

f: 80% af 100 kr.

g: 120% af 100 kr.

h: 250% af 100 kr.

8: Beregn:

a: 1% af 200 kr.

b: 2% af 200 kr.

c: 5% af 200 kr.

d: 10% af 200 kr.

e: 90% af 200 kr.

f: 80% af 200 kr.

g: 120% af 200 kr.

h: 250% af 200 kr.

9: Beregn:

a: 1% af 50 kr.

b: 2% af 50 kr.

c: 5% af 50 kr.

d: 10% af 50 kr.

e: 90% af 50 kr.

f: 80% af 50 kr.

g: 120% af 50 kr.

h: 250% af 50 kr.

10: P. Dahls Cykler

a: Hvor mange kroner får man i rabat på en

racer-cykel?

b: Hvad bliver rabat-prisen på en racer-cykel?

c: Skriv en regning på en turist-cykel og to

børnecykler.

P. DAHLS CYKLER

Racer-cykler, normalt .......5.000 kr.

Turist-cykler, normalt ......3.000 kr.

Børne-cykler, normalt ....... 1.500 kr.

I denne uge: 20% rabat

Procentregning Side 61


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

11: Kontrol af cykler

a: Hvor mange børn kørte uden lys?

b: Hvor mange børn kørte uden hjelm

Mandag morgen mødte færdselspolitiet

op på Sildested Skole for at

kontrollere børnenes cykler.

80 børn cyklede til skole.

25% af børnene kørte uden lys.

40% af børnene kørte uden hjelm.

12: Udby Motionsløb

c: Hvor mange løb turen på 12 km?

d: Hvor mange valgte turen på 8 km?

e: Hvor mange procent tog turen på 4 km?

f: Hvor mange personer tog turen på 4 km?

520 personer deltog i Udby Motionsløb.

De kunne vælge mellem tre ture.

15% løb den lange tur på 12 km.

40% valgte en tur på 8 km.

Resten tog den korte tur på 4 km

13: Telefoner

a: Hvor mange procent har mobil-telefon?

…og hvor mange personer?

b: Hvor mange procent har fastnet-telefon?

…og hvor mange personer?

c: Hvor mange procent har ikke telefon?

…og hvor mange personer?

652 personer er blevet spurgt om,

hvilke slags telefoner de har:

- 44% har både mobil- og fastnet-telefon

- 37% har kun mobil-telefon

- 15% har kun fastnet-telefon

14: Mænd, kvinder og rygere

a: Hvor mange mænd er der på VUC Udby?

b: Hvor mange kvinder er der på VUC Udby?

c: Hvor mange af mændene ryger?

d: Hvor mange af kvinderne ryger?

e: Hvor mange af alle kursisterne ryger?

VUC Udby har 360 kursister.

- 40% er mænd

- 60% er kvinder

En undersøgelse viser at:

- 32% af mændene ryger

- 38% af kvinderne ryger

15: Beregn (en decimal):

a: 12,5% af 89,3

b: 17,2% af 11,0

c: 68,4% af 5.747

d: 0,3% af 34.619

16: Beregn (kroner med to decimaler):

a: 15% af 917 kr.

b: 74% af 12 kr.

c: 0,4% af 256.500 kr.

d: 8,7% af 12.658

Procentregning Side 62


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Procent, brøk og decimaltal

17: Tegningen herunder viser, at

1

2

50

100

= = 50% .

a: Hvad viser tegningerne til højre?

b: Lav selv tegninger der viser at

1 ≈ 33% og 2 ≈ 67 %

3

3

18: Lav disse brøker om til procenttal:

12

100

17

100

99

100

1

100

147

100

19: Lav disse brøker om til procenttal:

2

5

1

20

3

10

3

2

1

25

20: Lav disse procenttal om til brøker:

25% 20% 50% 11%

Forkort brøkerne, hvis det er muligt.

21: Lav disse procenttal om til brøker:

40% 90% 15% 1%

Forkort brøkerne, hvis det er muligt.

22: Lav disse decimaltal om til procenttal:

0,5 0,25 0,1 0,01

23: Lav disse decimaltal om til procenttal:

0,35 0,2 1,5 0,007

24: Lav disse procenttal om til decimaltal:

19% 60% 2% 250%

25: Lav disse procenttal om til decimaltal:

4,7% 0,3% 834% 0,9%

26: Hvilke af disse udsagn er sande?

a: 2% = 0,2 b: 5% = 0,05 c: 15% = 1,5 d: 120% = 1,2 e: 0,5% = 0,05

Skriv selv et sandt udsagn i stedet for de forkerte. Der er to muligheder hvert sted!

Procentregning Side 63


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

27: Hvor mange procent af hver figur er farvet?

a: b: c: d:

e: f: g: h:

i: j: k: l:

28: Udfyld de tomme pladser i tabellen. Tallene skal være ens lodret.

Brøk

1

2

1

10

1

5

Procenttal 50% 25% 5% 60%

Decimaltal 0,1 0,75

29: Lav brøkerne om til procenttal

med en decimal:

1

3

2

3

1

6

5

6

30: Lav brøkerne om til procenttal

med en decimal:

1

30

1

9

1

12

1

24

31: Udfyld de tomme pladser i skemaet.

Skriv decimaltal med tre decimaler og procenttal med en decimal.

Brøk

1

3

1

6

1

7

1

9

2

3

5

6

4

9

1

15

Decimaltal 0,333

Procenttal 33,3%

Procentregning Side 64


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Hvor mange procent udgør

Prøv om du kan regne (nogle af) opgaverne på denne side uden regnemaskine:

32: Hvor mange procent udgør:

a: 25 ud af 50?

b: 10 ud af 20?

c: 5 ud af 20?

d: 30 ud af 40?

e: 10 ud af 50?

33: Hvor mange procent udgør:

a: 500 ud af 1.000?

b: 15 ud af 60?

c: 20 ud af 50?

d: 5 ud af 50?

e: 40 ud af 200?

34: Find for hver af tegningerne:

– Hvor mange procent af figurerne er kvinder?

– Hvor mange procent af figurerne er mænd?

a: b: c:

35: Billige flyverdragter

a: Hvor mange kr. sparer man på hver af størrelserne?

b: Hvor mange procent af normalprisen sparer man

på hver af størrelserne?

Prøv evt. at finde ca.-tal uden regnemaskine!!

Billige flyverdragter

Størrelse 2 - 6 8 - 12

Normalpris 299 399

Nu kun 199 299

36: Hvor mange procent af pengene er mønter?

a: b: c:

Procentregning Side 65


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

37: Skovborg Møbelfabrik

a: Hvor mange procent af medarbejderne er kvinder?

b: Hvor mange mænd er der ansat?

c: Hvor mange procent af medarbejderne er mænd?

På Skovborg Møbelfabrik er

der ansat 187 medarbejdere.

Heraf er 26 kvinder.

38: Cykelløb

a: Hvor mange personer kørte turen på 40 km?

b: Hvor mange procent kørte turen på 40 km?

c: Hvor mange procent kørte turen på 90 km?

d: Hvor mange procent kørte turen på 150 km?

358 personer deltog i Udby Cykelklubs

motionsløb. Der var tre forskellige ture.

De fleste kørte den korte tur på 40 km.

Men der var 78 personer, der tog turen

på 90 km, og 39 personer, der kørte den

lange tur på 150 km.

39: Cirkler og firkanter

a: Hvor mange procent af figurerne er hvide?

b: Hvor mange procent af figurerne er grå?

c: Hvor mange procent af figurerne er cirkler?

d: Hvor mange procent af figurerne er firkanter?

e: Hvor mange procent af cirklerne er grå?

f: Hvor mange procent af firkanterne er grå

40: Mobiltelefon

a: Hvad er normalprisen for en telefon

og fire timers taletid?

b: Hvor mange penge sparer man?

c: Hvor man procent af normalprisen

sparer man?

Smart Mobiltelefon

fra Sonja Eriksen med

Telemobil-abonnement

og fire timers taletid:

Normalpris:

TILBUD

Kun 499 kr.

Telefon: 699 kr. Taletid: 50 øre pr. min

41: Ledighed i Udby

a: Hvor mange procent af 3F’erne er ledige?

b: I hvilken af de tre fagforeninger er

ledigheden lavest målt i procent?

c: I hvilken af de tre fagforeninger er

ledigheden højest målt i procent?

Stor forskel på ledigheden i Udbys

fagforeninger. Her er tre eksempler:

Medlemmer

I alt Heraf ledige

3F 214 24

FOA 113 18

HK 256 25

Procentregning Side 66


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Find det hele

42: Hvor mange personer

startede på uddannelsen

til social- og sundhedsassistent?

I år var der 95, der afsluttede uddannelsen

som social- og sundhedsassistent på skolen i

Elmedal. Det betyder, at 76% af dem, som

startede på uddannelsen, har gennemført.

43: Mange syge børn

a: Hvor mange børn går der

på Skrubberup Skole?

b: Hvor mange børn går der

på Sildested Skole?

Mange syge børn

På Skrubberup Skole var 72 børn syge.

Det svarer til 20%.

På Sildested Skole var 46 børn syge.

Det svarer til 21%.

44: Stor eksport fra Udby

a: Hvor meget margarine bliver der i alt

produceret på Udby Margarinefabrik?

b: Hvor meget af margarinen bliver solgt

her i landet?

c: Hvor meget marmelade bliver der i alt

produceret på Udby Marmeladefabrik?

d: Hvor meget af marmeladen bliver solgt

her i landet?

Stor eksport fra Udby

Udby Margarinefabrik eksporterede

sidste år 5.400 tons margarine.

Det betyder at 30% af produktionen

går til eksport.

Udby Marmeladefabrik eksporterede

sidste år 2.300 tons marmelade.

Det betyder at 27% af produktionen

går til eksport.

45: Find det hele (100%) når 40% af det hele er 60.

40%

46: Find det hele (100%) når:

a: 50% af det hele er 20

b: 10% af det hele er 5

c: 25% af det hele er 30

d: 75% af det hele er 600

e: 80% af det hele er 400

f: 20% af det hele er 40

g: 1% af det hele er 3

h: 2% af det hele er 10

60

Det hele (100%)

47: Hvad er normalpriserne på tøjet?

Jakke nu kun 449 kr.

Du sparer 40% af normalprisen

Bukser nu kun 159 kr.

Du sparer 60% af normalprisen

Procentregning Side 67


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Promille

48: Beregn:

a: 2‰ af 6.000

b: 8‰ af 750

c: 45‰ af 90.000

d: 1‰ af 10.000

49: Beregn:

a: 1,9‰ af 56.457 kr.

b: 7,5‰ af 5.000.000 kr.

c: 1‰ af 9.995 kr.

d: 8,2‰ af 643.076 kr.

50: Lav disse brøker om til promilletal:

3

1000

87

1000

1

500

1

200

1

250

51: Lav disse promilletal om til brøker:

17‰ 9‰ 25‰ 40‰ 200‰

52: Lav disse decimaltal om til promilletal:

0,007 0,011 0,00175 2,251

53: Lav disse promilletal om til decimaltal:

4‰ 92‰ 0,5‰ 421‰

54: Hvor mange promille udgør:

a: 10 ud af 2.000?

b: 100 ud af 10.000?

c: 22 ud af 5.780?

d: 1 mio. ud af 1 mia.?

e: 3.612 ud af 2.456.987?

f: 2.000 ud af 2,5 mio.?

55: Ældre i Skovborg Kommune.

a: Hvor mange personer er fyldt 90 år?

b: Hvor mange personer er fyldt 100 år?

Ældre i Skovborg Kommune

Skovborg Kommune havde ved den

seneste optælling 19.421 indbyggere.

Heraf var der 7‰, som var fyldt 90 år,

og 0,4‰ var endda fyldt 100 år.

56: Ældre i Udby Kommune.

a: Hvor mange promille af befolkningen

er fyldt 90 år?

b: Hvor mange promille af befolkningen

er fyldt 100 år?

Ældre i Udby Kommune

Udby Kommune havde ved den seneste

optælling 12.458 indbyggere.

Heraf var der 75, som var fyldt 90 år, og

af disse var der igen 6, som var fyldt 100 år.

57: Hvor meget margarine blev der lavet

på margarinefabrikken sidste år?

Udby Margarinefabrik måtte sidste år kassere

45 tons margarine. Det lyder af meget, men

det er faktisk kun 2,5‰ af produktionen.

Procentregning Side 68


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Moms

58: Udby Byggemarked

a: Hvad er momsen på en boremaskine?

b: Hvad koster en rundsav med moms?

c: Skriv en regning (med moms) på to

boremaskiner og en stige

Udby Byggemarked

Alle priser er uden moms

Boremaskine ...........................348 kr.

Rundsav....................................498 kr.

Stige .........................................499 kr.

59: Skovborg Havecenter

a: Hvad koster en trillebør uden moms?

b: Hvad koster en motorklipper uden moms?

c: Hvad meget udgør momsen på en

håndklipper?

d: Sammenlign prisen på en stige med prisen i

Udby Byggemarked.

Skovborg Havecenter

Alle priser er med moms

Trillebør.........................295 kr.

Plæneklippere

- håndklipper .................599 kr.

- motorklipper .............1.598 kr.

Stige..............................599 kr.

60: IT-udstyr

a: Hvad koster en computer, en printer og en

scanner tilsammen hos Skovborg Data?

Beløbet skal være inkl. moms.

b: Hvad koster en computer, en printer og en

scanner tilsammen hos Udby Computer?

Beløbet skal være inkl. moms.

c: Hvor meget udgør momsen på en computer

hos Skovborg Data?

d: Hvad koster en scanner uden moms hos

Skovborg Data?

Udby Computer

Computer, inkl. skærm.....5.999 kr.

Printer ...................................1.498 kr.

Scanner ................................... 795 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Skovborg Data

Computer, inkl. skærm ......7.499 kr.

Printer ...............................1.898 kr.

Scanner................................995 kr.

Vores priser er inkl. moms

61: Udfyld de tomme pladser i tabellen:

Vare Pris ekskl. moms Moms Pris inkl. moms

Cykel

2.396,00 kr.

En pakke gær

0,75 kr.

1 liter mælk 5,56 kr.

500 gram kaffe 5,99 kr.

Procentregning Side 69


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Ændringer og forskelle i procent

62: Udby Bybusser

Tabellen viser de nuværende priser.

a: En enkeltbillet for voksne stiger 25%.

Find den nye pris.

b: Et 10-turskort for voksne stiger 10%.

Find den nye pris.

c: Et månedskort for voksne stiger 5%.

Find den nye pris.

d: Alle priser for børn falder 20%.

Find de nye priser.

Udby Bybusser

Voksne Børn

Enkeltbillet 12 kr. 7,50 kr.

10-turskort 90 kr. 60 kr.

Månedskort 300 kr. 180 kr.

63: Beregn (gerne i hovedet) resultatet når:

a: 200 stiger med 50%

b: 400 falder med 25%

c: 20 stiger med 10%

d: 800 falder med 75%

e: 50 stiger med 300%

f: 4000 stiger med 150%

64: Beregn resultatet (helt tal) når:

a: 117 stiger med 12%

b: 999 falder med 19%

c: 247 stiger med 53%

d: 47 falder med 75%

e: 10.742 falder med 3%

f: 22 stiger med 345%

65: Skovborg kommunale værker

a: Hvor mange procent stiger prisen på el?

b: Hvor mange procent stiger prisen på vand?

Skovborg Kommunale Værker

Meddelelse om prisstigninger

Pris i dag Ny pris

El, pr. kWh 1,65 kr. 1,70 kr.

Vand, pr. m 3 45,50 kr. 48,35 kr.

66: Find (gerne i hovedet) ændringen målt i

procent når:

a: 600 vokser til 900

b: 400 falder til 300

c: 800 vokser til 1200

d: 60 falder til 15

e: 200 vokser til 240

f: 900 falder til 450

67: Find (gerne i hovedet) ændringen målt i

procent når:

a: 500 vokser til 2.000

b: 1.000 falder til 100

c: 12 vokser til 15

d: 250 falder til 200

e: 200 vokser til 1.200

f: 10 falder til 2

Procentregning Side 70


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

68: Telemobil

Hvilken pris falder mest

målt i procent?

Nu bli’r det endnu

billigere at bruge

Telemobil

Opkaldsafgift Før 25 øre Nu 18 øre

Pris pr. minut Før 60 øre Nu 45 øre

SMS Før 15 øre Nu 10 øre

69: Prisudvikling – 2000 til 2010

a: Hvor mange af priserne er steget?

b: Hvilken pris er steget mest i kr.?

c: Hvilken pris er steget mest målt i procent?

d: Hvor mange procent er prisen

på sodavand faldet?

e: Sammenlign prisudviklingen på

sodavand og rugbrød.

Forbrugergruppen har sammenlignet

nogle af priserne i Udby Storkøb fra år

2000 med de nuværende priser (2010).

2000 2010

Letmælk, pr. liter 4,95 kr. 6,45 kr.

Rugbrød, pr kg

Oksefars, pr. kg

9,95 kr. 11,95 kr.

49,95 kr. 59,95 kr.

Sodavand, 1,5 liter 11,95 kr. 9,95 kr.

70: Hvor mange procent (helt tal)…

a: …tjener Anton mere end Børge?

b: …tjener Børge mindre end Anton?

c: …tjener Carla mere end Anton?

d: …tjener Carla mindre end Dagny?

e: …tjener Elvira mere end Børge?

f: …tjener Børge mindre end Elvira?

Anton tjener 100 kr. i timen

Børge tjener 80 kr. i timen

Carla tjener 125 kr. i timen

Dagny tjener 145 kr. i timen

Elvira tjener 275 kr. i timen

71: Beregn (gerne i hovedet):

Hvor mange procent er…

a: …15 større end 10?

b: …30 mindre end 60?

c: …60 større end 20?

d: …500 større end 200?

e: …10 mindre end 40?

f: …40 mindre end 60?

g: …55 større end 50?

h: …1.000 større end 100?

i: … 300 mindre end 400?

j: … 500 større end 400?

k: …1 mio. mindre

end 2 mio.?

72: Flere i arbejde

a: Hvor mange var der sidste år ansat

på Udby Marmeladefabrik?

b: Hvor mange var der sidste år ansat

på Udby Margarinefabrik?

c: Hvor mange procent er antallet af ansatte

vokset på de to virksomheder tilsammen?

Flere i arbejde i Udby

Der er kommet flere i arbejde på to af byens

virksomheder sammenlignet med sidste år.

På Udby Marmeladefabrik er der nu ansat

48 medarbejdere. Det er en stigning på 20%.

På Udby Margarinefabrik er der nu ansat

54 medarbejdere. Det er en stigning på 15%.

Procentregning Side 71


Matematik på AVU

Opgaver til niveau G

Procent og procentpoint

73: Til og fra arbejde

Udby Kommune har to år i træk spurgt,

200 af kommunens medarbejdere,

hvordan de oftest kommer på arbejde.

a: Beregn de manglende procenttal i tabellen.

b: Hvor meget er antallet af cyklister vokset:

– målt i procentpoint?

– målt i procent?

c: Hvor meget er antallet, der kører i bil,

faldet:

– målt i procentpoint?

– målt i procent?

Transport til

og fra arbejde

Bil

Bus

Cykel

d: Hvilket tal har forandret sig mest

målt i procenpoint?

e: Hvilket tal har forandret sig mest

målt i procent?


Personer 64 42 84 10

2009

Procent 32% 5%

2010

Personer 56 36 96 12

Procent 18% 48%

74: Tomme lejligheder

a: Hvor mange lejligheder har i gennemsnit

stået tomme

b: Hvor mange procent af lejlighederne

i Granparken var tomme i juni?

c: Lav en tabel der måned for måned viser,

hvor mange procent af lejlighederne

der var tomme.

Jan Feb Osv.

Tomme lejligheder 24% 20%

De 50 nye lejligheder i Granparken er for

dyre for mange af byens boligsøgende.

Tallene for sidste år viser, at der stadig

er mange tomme lejligheder i byggeriet

Antal tomme lejligheder i Granparken

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

12 10 5 7 8 7

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

3 8 14 16 14 11

d: Hvor mange procentpoint voksede antallet

af tomme lejligheder fra marts til april?

e: Hvor mange procent voksede antallet

af tomme lejligheder fra marts til april?

f: Hvor mange procentpoint faldt antallet

af tomme lejligheder fra maj til juni?

g: Hvor mange procent faldt antallet

af tomme lejligheder fra maj til juni?

h: Hvornår (fra en måned til den næste)

voksede antallet af tomme lejligheder

mest målt i procentpoint?

i: Hvornår (fra en måned til den næste)

voksede antallet af tomme lejligheder

mest målt i procent?

j: Hvornår (fra en måned til den næste)

faldt antallet af tomme lejligheder mest

målt i procentpoint?

k: Hvornår (fra en måned til den næste)

faldt antallet af tomme lejligheder mest

målt i procent?

Procentregning Side 72

More magazines by this user
Similar magazines