se i bladet hvordan. - Spejdernet

nn.spejdernet.dk

se i bladet hvordan. - Spejdernet

_nr.15_ juni 2005

_medlemsblad for bævere og ulve

_www.spejdernet.dk/grazat

NATUR

Er du vild

med naturen

Lav dine egne fluer

se i bladet hvordan.


Dyr fra A til Å

I hele Grazat bladet vil du møde dyr

fra A-Å. Du kan slå dyrene op, og

se lidt om dem. Du kan jo selv

se, om du kan finde andre dyr, der

starter med samme bogstav.

God fornøjelse.

A

B

Blåhvalen lever oftes alene, men møde med andre blåhvaler omkring juni

og juli måned for at parre sig. En nyfødt unge vejer 2,5-3 tons og er ca.

6-9 m lang.

Når blåhvalen dykker kan den blive under vand i op til 50 min.

C

Gråanden er den mest almindelige

and herhjemme og ses

næsten overalt, hvor der er

vand. Hannen er let genkendelig

med sin grå fjerdragt,

brune bryst, metalgrønne

hoved og gule næb. Hunnen

er, som hos de fleste andre

andefugle, camouflagefarvet

brun.

D

Døgnfluen er et insekt. Døgnfluenlarven lever nede i bækken.

Larven forvandler sig til en døgnflue, der flyver ind til bredden. Den

voksne døgnflue lever kun få timer eller dage. Hannen er 13-16

mm og hunnen er 16-22 mm lang. Hannerne danner i lune sommeraftner

store sværme langs søbredder. Den spiser slet ikke som

voksen. Dens fjender er fugle. Når døgnfluen har lagt æg, dør den

samme dag. Æggene udklækkes og bliver til vandnymfer.

Chimpansen elsker især planter,

men spiser også nogle gange insekter

og kød. De kan lave mange

bevægelser, lyde og ansigtsudtryk,

ligesom os mennesker. De

er gode til at bruge deres fantasi,

f. eks når de skal lokke myrer og

termitter ud fra deres bo.

E

Egernet er en gnaver og lever

især af nødder, bog og agern,

men spiser også nogle gange insekter,

larver og fugleæg. Egernet

er et lille dyr, som vejer mellem

300 og 450 g. Den lever både i

træer og på jorden, og den bruger

sine spidse klør til at bevæge

sig rundt på træerne. Når den

springer fra træ til træ, bruger

den halen til at styre med.

2


Græshoppen kender man bedst for deres kald. De laver

lydene ved at gnide specielle deler af deres vinger eller

ben mod hinanden. Der findes to familier græshopper:

markgræshoppe og løvgræshoppe. Markgræshoppen

har korte antenner og kan hoppe 200 gange deres egen

længde. Løvgræshoppen har meget lange antenner og er

svære at se. Men prøv alligevel!

F

Der findes ca. 150.000 får i

Danmark. Fåret får ca. 4 unger

af gangen. Ungerne hedder

lam. Man kan malke et får – så

får man fåremælk. Det kan

bruges til at lave ost og yoghurt

af. Vi mennesker slagter fåret,

og så spiser vi kødet.

G

Humlebiflagermusen er verdens

mindste flagermus, den

vejer under 2 gram. De lever

i det sydvestlige Thailand.

Flagermus er det eneste flyvende

pattedyr. De jager om

natten, og sover om dagen.

Humlebiflagermusen lever af

insekter, nektar, smådyr og

blod.

H

Hvor mange gange kan du

finde mig i bladet Send svaret

til redaktøren, adressen

står på bagsiden af bladet

Iglene har fladtrykt krop

med en sugekop i hver

ende. Nogle igler lever af at

suge blod fra andre dyr. De

fleste er dog rovdyr, som

jager og spiser snegle og

larver.

I

3


SÅDAN ER DU

SIKKER NÅR DU

BADER….

Når du er på stranden og

skal bade, skal du altid

sørge for at der er en

voksen med. Du må aldrig

gå i vandet alene.

På nogle strande er der i

sommerperioden livreddere.

Men selvom der er

livreddere, betyder det

ikke, at du ikke også selv

skal passe på.

BAD SIKKERT

Når du skal bade, så lær at

svømme, inden du kaster dig ud

i bølgerne. Tag din far eller mor

med i svømmehallen, og bliv god

til at svømme inde du bader ved

stranden.

- Bad aldrig i nærheden af moler,

store sten og både, og gå ikke

længere ud end til navlen.

FLAG PÅ STRANDEN

- Spring aldrig ud på hovedet.

Der kan være sten under vandoverfladen,

som du ikke kan se.

Nogen gange kan du på stranden

se forskellige flag. Flagene

viser hvor sikkert det er at

bade.

- Fortæl altid en voksen, når du

går i vandet, og vær sikker på,

at den voksne hele tiden kan

Hvis der er et grøn flag, betyder

det, at vandet er godt at

bade i.

se dig, og du kan se ham eller

hende.

Gult flag betyder at du skal

være forsigtig. Det kan være

at bølgerne er kraftige, eller at

der er strøm i vandet.

- Råb aldrig på hjælp, med mindre

der er brug for hjælp. Du må

aldrig råbe om hjælp for sjovt.

Hvis der er et rødt flag, betyder

det, at du ikke må bade, da det

kan være farligt.

DYRENE PÅ STRANDEN

4

Hvis vejret er for koldt til at bade, eller du ikke har

lyst til at bade, kan du altid finde på noget at lave

på stranden.

Har du for eksempel nogen siden lagt mærke til alle

de dyr der findes på stranden og i vandkanten Du

har sikkert set vandmænd, som er skyllet op. Men

har du lagt mærke til nogle af de flotte sten du kan

finde, som er gullige og hedder Rav Hvis du er heldig

kan du finde et stykke rav, som er flere tusinde

år gammel, og måske indeholder det en forstening

af et gammelt dyr eller insekt.

Men du kan også tit finde konkylier og muslinger i

alle mulige farver og former.

Konkylier er faktisk det samme som et større sneglehus,

der har levet et dyr inde i det. Når en konkylie

dør, bliver huset overtaget en krebsdyr, og på et

eller andet tidspunkt, kan det være konkylien bliver

skyllet op på stranden, så du kan finde det.

Nogen gange kan man også være heldig at finde

søstjerner, som er skyllet op på stranden.

Oven over vandet er der også en masse dyr. Du vil

tit kunne se flere forskellige fugle. En af de største

en Svanen, som er Danmarks Nationaldyr. Svanen

er fredet, så du må ikke komme for tæt på dem og

skæmme dem. Det er også meget store fugle, og

hvis de bliver truet, kan de godt finde på at bide.

Men de er flotte at se på.


Om dyr bliver forelskede

i hinanden Ja, det ved

man faktisk ikke. Dog

mener nogle forskere

at elefanterne bliver

forelskede, men det er jo

svært at vide. Vi har her

samlet nogle dyr og skrevet

lidt om dyrefar, dyremor og

dyrebørnene.

Gråspurven

Sommerfuglen

Der findes rigtig, rigtig mange

forskellige sommerfugle, men

fælles for dem alle er, at de alle

er meget smukke. Når sommerfuglemor

og sommerfuglefar har

fundet sammen, parrer de sig og

efter noget tid lægger sommerfuglemor

æg. Æggene klækkes og

ud kommer en lille larve. Når larven

er klar, finder den sig et godt

sted og begynder at forpuppe sig.

Inde i puppen sker omdannelsen

af larven til den voksne sommerfugl

– og til sidst....ud kommer en

smuk sommerfugl.

Hvordan kender man forskel på gråspurvemor og gråspurvefar Gråspurvemor

er helt brun, mens gråspurvefar har en brun ryg og en lys

underside – han har også en flot grå ”hat” på hovedet, en sort hagesmæk

og lyse kinder. Når gråspurvemor og far har fundet sammen,

begynder de at bygge en rede. De er ikke bange for os mennesker, så

derfor bygge de ofte deres rede tæt på vores huse. Gråspurvene virker

altid glade – du kan høre dem synge året rundt.

Knopsvanen

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl

– og Danmarks største

fugl. I begyndelsen af maj lægger

svanemor 4-7 grågrønne æg.

Hun ligger og ruge på dem i ca.

35 døgn. Ungerne har askegrå

dunpels og ungfuglens fjerdragt

er gråbrun. Først i en alder af to

år er svanerne hvide. Når hunnerne

er tre år gamle, kan de

lægge æg.

Hesten

Hun-hesten kaldes en hoppe,

mens han-hesten kaldes en

hingst. Deres børn kaldes for føl.

Allerede 2 timer efter at et føl er

født begynder det lille føl at lære

af sin mor. En hoppe er drægtig

(gravid) i ca.11 måneder. Hesten

er et meget socialt dyr. Det betyder

at de godt kan lide at være

sammen med andre heste.

Viruz har været på spilopper. Han har fået rodet lidt rundt i navne

– hjælp Viruz med at få orden på det igen. Kan du ved hjælp af streger

sætte de rigtige ordpar sammen igen.

Kofamilien

Grisefamilien

Ko Barn Orne Mor

Tyr Mor So Barn

Kalv Far Pattegris Far

Gedefamilien

Fårfamilien

Buk Mor Lam Mor

Kid Far Vædder Far

Ged Barn Får Barn

5


Mælkebøtteblomst.

Mælkebøtter

kan vokse

overalt. Og de kan

endda vokse op

gennem asfalten.

Vorterod. Alle gule

blomster er gode

at male med.

Det er ikke kun

kaniner der kan

lide mælkebøtter.

Man kan også

bruge bladene i

salat.

Kærmindesøster.

Det er svært at

finde blomster der

kan male blå, prøv

dig frem.

Find en afbrændt

gren i bålstedet,

den er rigtig god

at tegne med.

Men husk lige at

den skal være

kold først.

Skvalderkål er en

rigtig irriterende

ukrudt. Men den

kan heldigvis også

spises.

Hyld. Alle blade

kan bruges til at

farve med. Og når

hylden blomstrer,

kan man også

bruge blomsterne.

Brunellen er en

læbeblomst.

6


Det var to fisk der var ude at svømme, og så

begyndte det at regne så sagde den ene fisk til

den anden skal vi ikke svømme under den bro

så vi ikke bliver våde.

Den lille myggebaby skulle ud på sin første

flyvetur, da den kom hjem spurgte dens mor

hvordan det var gået, fint svarede myggeungen,

de klappede alle sammen af mig.

- Hvad er det gladeste dyr i verden

Hvortil Anders svarer:

- Det er da en mariehøne!

Læren kigger undersøgende på lille Anders.

- Hvad mener du med det, Anders

- Jo, den er jo evigglad...

Gæt hvilke dyr disse 3 fantasidyr er sat sammen af.

Svarene finder du på Grazats hjemmeside: www.spejdernet.dk/grazat

En mand går ind og køber et tusindben. Da han

kommer hjem, spørger han tusindbenet:

- Vil du med hen i iskiosken og have en is

Intet svar.

En time efter spørger manden igen:

- Vil du med hen i iskiosken og have en is

Intet svar.

En time efter råber manden:

- Vil du med hen i iskiosken og have en is, eller

hvad

Tusindbenet: Så slap dog af, jeg er jo ved at

tage sko på!

• Hvad kalder man biernes nyfødte børn - babier...

• Hvad kaldes en numse på et egern - en nødudgang

• Hvad får man, hvis man parrer en gris med en

zebra - stribet flæsk

• Hvorfor har en ko en klokke om halsen - fordi

hornet ikke virker

• Hvad får man, hvis man krydser et får med en

tiger - en stribet sweater...

• Hvad gør hønen, når den fryser - den lægger sig

ind under den varme hane...

7


Det havde vi med:

• Fiskenet

• Spande og baljer

• Forstørrelsesglas – Så kan

man bedre se de små dyr

• Bestemmelsesdug – Et stort

stykke plastic med tegninger

af en masse af mosens

smådyr. Så kan man se hvad

man har fanget

Guldsmedenymfe. Inden guldsmeden bliver til

en rigtig guldsmed, lever den som en nymfe

nede i vandet. Her æder den sig stor og tyk og

på et tidspunkt sætter den sig op på et blad.

Så revner den i ryggen og ud kommer en stor

flot guldsmed.

En lille bitte fisk. Den blev

smidt ud igen. Så kan vi måske

fange den igen næste år

og spise den.

Vandbænkebideren

bliver ca. 2 cm lang.

Den tøffer rundt nede

på bunden af søen og

spiser rådne blade.

Ikki har lige fanget en masse tanglopper.

Wontolla sidder ved bestemmelsesdugen,

for at finde ud af, hvad han

har i sit net.

Bagheera og Rana har fundet noget

rigtig spændende. Måske er det en

søko.

8


Det er smart med sådan et forstørrelsesglas

synes Kalanag. Så kan

man bedre tælle hvor mange ben

dyrene har.

Langs mosen vokser der også skvalderkål.

Sambhur smagte på det.

Tanglopper findes næsten overalt.

En han-tangloppe kan blive næsten

2 cm lang. Tangloppen spiser små

insekter og bliver selv spist af fisk.

Ulvene på rad og række for at fange det

mest spændende dyr. Ligner det der ude

ikke en havfrue

Rygsvømmeren er en

vandtæge. Den hedder

en rygsvømmer fordi den

altid svømmer med ryggen

nedad. Den spiser

insekter der falder ned i

vandet.

Igle. Hvis man kigger rigtig godt efter,

kan man se at iglen har en sugekop i hver

ende. Dem bruger den til at trække sig

fremad. Iglen er tvekønnet. Det betyder at

den både er en dreng og en pige.

Dette er en vandkalvelarve. Det

er et rovdyr der lever af insekter,

småfisk og larver, som den

fanger i vandet.

9


J

Jagtedderkop

Jagtedderkopper er en gruppe edderkopper.

Fælles for arterne er, at de ikke

bygger fangstspind, men piler rundt på

jorden på jagt efter byttedyr. Når den får

øje på et bytte, løber den efter det og

hvis den fanger det, dræbes og fortæres

byttet på stedet.

Edderkopper er ikke insekter!

Mange tror, at edderkopper er insekter.

Men det er de ikke. Her er nogle forskelle

på edderkopper og insekter.

• Insekter har seks ben

Edderkopper har otte ben

• Insekter har to øjne

Edderkopper har som regel otte øjne

• Insekter har antenner

Edderkopper har ikke antenner

• Insekters krop består af tre dele - ved, forkrop og bagkrop

Edderkoppers krop består af to dele -

en forkrop med hoved og en bagkrop

Edderkopper bygger forskellige spind

hoalt

efter hvilke byttedyr de vil fange.

Nogle edderkopper laver spind for at fange

byttedyr. Edderkopperne bygger mange

forskellige slags spind. De kan for eksempel

bygge hjulspind, tragtspind eller tæppespind.

Typen af spind betyder meget for

hvilke byttedyr, der bliver fanget.

Hvis spindet for eksempel er meget

grovmasket, vil de små insekter ikke gå i

nettet. Spindet fungerer altså ligesom et

fiskenet. Man fanger ikke små fisk i net,

der er beregnet til store fisk.

Det er også vigtigt, hvor edderkopperne

placerer spindet. Hvepseedderkoppen, der

æder græshopper, laver for eksempel sit

spind tæt på jorden i græsser og urter, hvor

græshopperne ofte kommer springende.

Korsedderkoppen bygger hjulspind. Den

laver et nyt spind hver eller hver anden

dag. Om aftenen æder edderkoppen det

gamle spind for at genbruge silken til at

spinde et nyt spind næste morgen. På

den måde begynder edderkoppen dagen

med et spind, der er helt og rent.

Edderkopper lever af rov

Der lever mere end 30.000 forskellige

slags edderkopper. De kan blive op til 20

år gamle, og de lever næsten overalt på

Jorden. Antarktis er det eneste sted, hvor

der ikke lever edderkopper.

Alle edderkopper er rovdyr. De skaffer føde

ved at jage og æde andre dyr. Nogle arter

af edderkopper, som f.eks. tarantel-edderkopper,

er så store, at de kan jage små

fugle og mus. Edderkopper kan også æde

hinanden, men de fleste lever af insekter.

Korsedderkoppen spinder silketråde.

Korsedderkopper har let ved at bevæge

sig i planterne. På forkroppen har en

korsedderkop 8 ben, der er lange og

tynde. På spidsen af dem sidder der to ret

store kløer, der er gode når den skal gribe

og holde fast i planter og lignende. Mellem

de to kløer sidder der en krog formet

klo, der benyttes når skal kravle i sit net.

Ligsom andre edderkopper er korsedderkoppen

i stand til at spinde tynde

silketråde. Edderkoppen danner sit spind

i nogle små kirtler. Der er 6 stk. kirtler,

og de sidder samlet på den bageste del af

bagkroppen. Dem edderkoppen spinder

med, hedder spindevorter. Inde i kirtlerne

dannes der en væske som størkner, når

det kommer i forbindelse med luft. Nogen

gange bliver tråden en tør silketråd, andre

gange bliver den til en klæbrig tråd....

Korsedderkoppen kan selv bestemme om

dens spind skal være tørt eller klæbende.

Hvis tråden skal være tør, bruger den de

kirtler der danner tørre tråde. Det er selvfølgelig

omvendt med klæbende tråde..

Hver enkelt tråd er som regel sammensat

af flere forskellige kirtler.

10


K

En kolort!

Dejligt blød og rygende varm!

En indtørret kolort blev i gamle dage

brugt til at fyrre op med i brændeovnen.

Koen spiser græs om dagen og hviler om natten. De kan æde op til 70 kg græs om dagen og drikke 80 liter

vand!

I løbet af dagen tygges maden flere gange. Det kaldes at den tygger drøv. Foderet går igennem 4 maver: Vommen,

netmaven, bladmaven og løben. Koens øjne er placeret på siden af hovedet, langt fra mulen. Dette gør, at

koen kan se meget omkring sig, også når den æder græs.

For at kunne producere mælk er det nødvendigt at koen får én kalv om året. Normalt tages kalven fra koen i

løbet af 2 dage. Derefter kan man malke koen 2 gange hver dag. Den kan yde 18 liter mælk om dagen.

L

Laksen bliver i det vandløb, hvor den er født, indtil

den er 2 til 4 år gammel. Derefter vandrer den til

elvens, åens eller flodens udmunding og ud i havet,

hvor den langsomt tilpasser sig saltvandet. Her vokser

den hurtigt, og skindet ændrer sig fra broget til

sølvglinsende med enkelte sorte pletter. Efter 1-3 år

i havet vandrer laksen tilbage til det vandløb, hvor

den blev født, for at ligge æg.

Mariehønsenes runde skinnende krop gør

dem til nogle af de letteste genkendelige insekter.

Voksne mariehøns lever især af bladlus.

Dens klare farver advarer dens fjender

om, at den smager ubehageligt og kan være

giftige. Mariehønen går i dvale og overvintre

inde i væltede stammer, grene og bark.

M

N

Nattergalen færdes i lavt krat eller på jorden.

Den kommer til Danmark i den første uge af maj

måned, men begynder først at bygge rede ca. tre

uger senere. Nattergalen lever af edderkopper og

insekter. Nattegalen har den smukkeste sang, og

det er sådan, at vi kan kende den fra andre fugle.

Nattergalens unger kan ikke synge lige så snart

de er født. De lærer at synge ved at lytte til de

ældre fugle.

11


Skvalderkålsfrikadeller

Brændenældepandekager

Syltede bellisblomster

Ca. ½ kilo friske skvalderkålsblade

2 æggeblommer

5 spsk rasp

½ tsk salt

Skvalderkålen hakkes fint, du kan fx

bruge en kødhakkemaskine.

Bland skvalderkål godt med rasp, æg og

salt.

Smelt lidt smør på en pande. Vent til

smørret er holdt op med at boble.

Form farsen til små kugler og steg dem

ca. 5 minutter ligesom almindelige

frikadeller.

Skvalderkål

Du skal bruge de små lysegrønne planter

til at lave mad af. Og du kan også spise

dem rå, de smager lidt ligesom spinat.

Urte-te

Hyldeblomster

Hyben-blomster

Kamille

Brændenælde

Kløver

Tusindfryd

De forskellige urter plukkes og skylles

godt, pas på med brændenælderne.

Urterne puttes i en gryde med vand og

koges i ca. 10 minutter.

Hæld teen igennem en sigte eller et tefilter

inden den drikkes, så du ikke får

urterne med i koppen.

Teen smager også godt med lidt sukker

eller honning.

250 g brændenælder

2 spsk smeltet smør

200 g mel

½ tsk salt

3 æg

4 dl mælk

Brændenælderne plukkes med handsker

eller med hånden i en plasticpose.

Skyl brændenælderne under hanen og

put dem i en skål.

Hæld kogende vand over brændenælderne

og lad dem ligge lidt, så brænder

de ikke længere.

Lad brændenælderne dryppe godt af i

en sigte.

Klip de største stængler af med en saks

og hak brændenælderne fint.

Pisk smeltet smør, mel, salt og brændenælder

sammen. Rør æggene i ét efter

ét. Pisk til sidst mælken i dejen.

Smelt lidt smør på en pande. Vent til

smørret er holdt op med at boble.

Put ca. 1 dl dej på panden og spred det

forsigtigt ud med paletkniv.

Bag pandekagerne cirka 4 min på hver

side ved svag varme.

Brændenælde

De er også gode i suppe. Men husk at

koge dem, de brænder.

3 dl bellisblomsterhoveder

5 dl vand

50 salt

75 g sukker

Syltelage:

3 dl eddike

1/2 tsk peber

1/4 tsk muskat

1/4 tsk kardemomme

1 spsk honning

Skyl blomsterne godt.

Put vand, salt og sukker i en gryde og

bring det i kog. Det skal koges indtil sukker

og salt er helt opløst.

Hæld nu vandet over blomsterne og lad

det stå natten over.

Næste dag sies vandet fra blomsterne.

Et syltetøjsglas vaskes godt. Hæld derefter

lidt kogende vand i, så der er helt

rent.

Put blomsterne ned i glasset.

Kog eddike, krydderier og honning i en

gryde. Hæld det kogende vand over

blomsterne. Sæt låg på med det samme.

Bellis

Kaldes også tusindfryd. Du kan finde

dem i de fleste græsplæner. Du kan

plukke blomsterhovederne og spise dem.

13


O

Der findes mange forskellige orme, men fælles for

dem alle er at de er hvirvelløse, dvs. at de ikke har

nogen knogler. Den orm vi bedst kender er regnormen,

som kommer frem, når det har regnet.

Pindsvinet er et lille pattedyr, der vejer ca. 1,5

kg. Der sidder mellem 5000 og 7000 spidse

pigge på dens ryg. Hvis den bliver bange, ruller

den sig sammen som en kugle med strittende

pigge. Et pindsvin lugter og hører godt,

men den har et dårligt syn. Pindsvinet holder

sig tit i nærheden af mennesker, da det er lettest

at finde føde her. Pindsvinet spiser regnorme,

snegle og insekter.

P

Q

Quiz: 1. Hvilken farve er en agerhønes hoved A) gråt B) sort C) rødbrunt. (svar c) 2. Hvor meget vejer en

bæver A) 25 kg B) 20 kg C) 15 kg (svar a) 3. Hvor mange pigge har et pindsvin A) 1000 B) 5000-7000

C) 10 000 (svar b) 4. Hvad spiser mariehønen A) regnorme B) rødder C) bladlus (svar c).

R

Ræven, som er i familie med hunden,

har en tyk rød pels og en lang hale. På

maven er den gråhvid og den har store

øre, som den bruger meget. Ræven er

ikke kræsen og spiser både døde dyr,

affald, insekter, bær, høns og en lille kat

kan ende i en sulten rævs mave. Om

foråret føder hunræven mellem 4 og 8

unger nede i en hule under jorden. Når

en ræveunge fødes er den blind og først

efter et par uger åbner den øjnene.

S

Snogen er en slange, der oftest er sort. Den er ikke

giftig og kendes fra hugormen på sine to gule nakkepletter.

Man finder den stort set over hele landet. Dog

mest i moser og ved søer og vandløb. Den kan blive

op til 132 cm lang.

14


Du skal bruge:

• En pind

• 12 små skilte med tallene fra 1-12 eller 12 sted

med påskriften 1-12

• Et ur

HUSK! Du kan ikke bruge et solur, når solen er gået

ned. Deraf navnet SOLUR!

Sådan gør du:

1. Placer en pind i græsplænen.

2. Sæt et lille skilt/en sten, der hvor skyggen fra

pinden rammer.

3. Når der så er gået én time har skyggen fra pinden

rykket sig og du placere endnu et skilt/en sten.

4. Fortsæt så længe du kan – solen går jo ned.

Hjælp det lille pindsvin med at bygge et trygt hjem.

Spørg din leder, hvordan man gør.

I kan opsætte pindsvineboet tæt ved jeres spejderhytte.

Vælg et sted, hvor der er fred og ro og ikke

alt for meget lys.

Husk!

• Ikke at forstyrre pindsvinet. Det sover vintersøvn

til april-maj måned.

• Hverken store eller små pindsvin kan tåle komælk

– stil i stedet vand frem.

15


T

Tranen er en meget stor fugl og har lange ben og en

lang hals. Den er grå og har en stor fjerbusk bagtil. På

hovedet har den en rød plet – det er den nøgne hud

man kan se. Tranen spiser både smådyr, rødder og

frugter. Tranen flyver om efteråret sydpå til Egypten,

hvor den bliver og holder ”ferie”.

U

Uglen er en fugl, der sover om dagen og jager om natten.

Uglens hoved er stort og rundt, og det kan drejes i næsten

alle retninger. Dens øjne er også meget store, og den kan

tydeligt se om natten. Uglen foretrækker at jage og leve

i løvskove med lysninger og buske, men den findes og i

parker og store haver. Uglen bliver i Danmark hele året. Om

vinteren bruger den sin gode hørelse til at finde mus under

sneen.

V

Viruz er en fræk lille bladmus,

som elsker flødeboller

og rød sodavand. Man

kan ofte opleve ham på

opdagelse sammen med

en flok spejderbørn. Nogle

gange kan han være

svær at finde, da han kun

er omkring 15 cm høj.

16


Zebraen er i familie med hesten. Man kan kende den

på de mørke striber og de lidt lange øre. Zebraen lever

i flokke på de afrikanske savanner og tørre bjergområder.

En zebra er meget svær at tæmme.

Z

Æselet er også i familie med hesten. Den har længere øre,

kort manke og for enden af halen har den en dusk. Æselet

er et meget stædigt dyr, og hvis den ikke selv vil gå, så er

det næsten umuligt at få den til det.

Æ

Ø

Ørentvisten er et insekt og er rødbrun. Man kan kende

ørentvisten på dens tang, som består af to arme og sidder

på bagkroppen. Tangen kan flere ting, både forsvarer

sig med og til at løfte hunnens bagkrop op, når de parrer

sig. Den har to par vinger og de bagerste bruger den til at

flyve med. De forreste er dækvinger, som beskytter flyvevingerne,

når den ikke flyver.

Å

Ålen er en lang fisk, men ligner mest en slange. Ålen er en rovfisk,

som tager frøer, krebs og andre mindre fisk. Den kan også

godt lide larver, snegle, orme og fiskeæg. Ålen er rigtig god til

at lugte, hvilket den også bruger, når den er ude og finde føde.

17


Lav dine egne levende fluer

Det er ret nemt at lave sine egne spyfluer.

Man skal bare have en klump råt kød, en

tallerken, en sigte, 2 pløkke og tålmodighed.

Tallerkenen med kødet skal dækkes til, ellers kommer

der bare en fugl eller kat og æder kødet. Men

det skal selvfølgelig stadigvæk være muligt for

insekter, snegle osv. at komme ind.

Find en sigte med to håndtag og vend den med bunden

i vejret over tallerkenen. Sæt håndtagene fast i

jorden med to pløkke.

DAG 1

DAG 2

Kødet er lige blevet sat ud på græsplænen. Det står

i solen, så det bliver rigtig ulækkert.

Solen har gjort kødet helt hårdt. Der har været et

par snegle og myrer og smage på kødet.

DAG 4

Det har regnet lidt, så nu er kødet blevet blødt igen.

Der kravler fluer rundt på kødet, og de har sikkert

også lagt æg i det. Men æggene er så små, at man

ikke kan se dem på billedet.

18


Det tager 8-10 dage at lave en spyflue. Først ligger

den voksne flue æg i noget råddent kød. Dagen efter

er æggene blevet til maddiker. Og efter 8-10 dage

bliver maddikerne til nye fluer. De er klar til at flyve

ud og finde andre steder, hvor de kan ligge deres æg.

DAG 6

Kødet er nu ved at være helt flydende. Hvis du kigger godt efter, kan du se en lille hvid larve i al det smattede.

Det er en larveflue. Fluens larver kaldes maddiker.

DAG 8

Kødet er nu flydende. Hvis man kigger lidt på det, kan man se at det er helt levende. Det er alle maddikerne

der kravler rundt og æder sig store og tykke. Det rådne kød lugter også ret grimt.

19


Artiklerne er ikke nødvendigvis et

udtryk for KFUM-Spejdernes eller

redaktionens holdning.

Ansvarshavende redaktør:

Pernille Jensen

Holmegårdsvej 37

3400 Hillerød

Tlf.: 28 19 90 49

grazat@spejdernet.dk

For- og bagsidebilleder:

Bitten Eskerod Madsen

Tegninger: Jakob Kramer

Nr. 15, 3/2005, 3. årgang

Design: Bysted, Hellerup

Layout/Trykkeri:

PR Offset, Fredericia

Oplag: 14.500 eks.pl.

ISSN: 1602-8848

Artikler og andet indhold må citeres/

gengives når kildeangivelse »KFUM

Spejderne i Danmark – grazat« er

angivet sammen med nr. og årgang.

Bladet udgives af:

KFUM-Spejderne i Danmark

Rysensteensgade 3, 1

1564 København V

Tlf.: 70 10 26 66

info@kfumspejderne.dk

Yderligere oplysninger

på spejdernet.dk

Deadline redaktionelt:

4. juli 2005

More magazines by this user
Similar magazines