VINTERSÆD 2009 Præsentation af årets topsorter - NSCORN

nscorn.dk

VINTERSÆD 2009 Præsentation af årets topsorter - NSCORN

Vinterraps

Vinterraps Hybrid

Giv din raps den bedste start og

beskyttelse i efteråret

Vi bejdser alt vores rapsudsæd med Cruiser OSR.

Raps skal beskyttes mod angreb af insekter og svampe lige fra starten.

Cruiser OSR indeholder de bedste insekt- og svampemidler, der er registreret

til raps i Danmark.

Cruiser OSR var det eneste middel der gav fuldstændig kontrol af de testede

svampesygdomme i forsøgene. Cruiser OSR beskytter effektivt mod

insekter og kålskimmel i efteråret.

Alt rapsudsæd fra Nordic

Seed bejdses med

fra Syngenta

– markedets bedste middel.

Med bejdsningen opnås :

• Beskyttelse mod:

Kålthrips, bladskimmel,

jord- og rapsjordlopper

• Bedre etablering i efteråret

• Øget overvintringsevne

• Et sikkert merudbytte

NK Speed - Hybrid

• Stabilt højt udbytte

• Hurtig udvikling i efteråret

• Lavt glucosinolat indhold

FHT

2008

FHT

2007

FHT

Gns.

NK Speed 104 102 103

PR46W09 100 102 101

PR46W24 102 - 102

Kilde: Landsforsøgene

Sortsbeskrivelse

NK Speed har deltaget i Landsforsøgene

i 2007 og 2008 med

et gns. udbytte på FHT 103 og

dermed ligget i toppen blandt

hybriderne. Det er en meget

spændende sort, som bør

afprøves.

Sortsbeskrivelse

DK Cabernet - Linie

Excalibur - Hybrid

Sortsbeskrivelse

DK Cabernet har vist sit værd i

Landsforsøgene 2008 med det

højeste udbytte af alle sorter

med FHT 109. DK Cabernet har

et højt indhold af olie, gode

dyrkningsegenskaber med god

resistens mod lys bladplet og

phoma, samtidig med at den

etablerer sig godt i efteråret og

er tidlig i vækst.

• Danmarks højest ydende 2008

• Højt indhold af olie

• God etablering i efteråret og

tidlig i vækst

Linie

FHT

2008

% olie i tørstof

2008

DK Cabernet 109 51,1

Castille 102 49,6

Vision 100 50,4

Kilde: Landsforsøgene

• Danmarks største hybridsort

• Stabilitet og udbytte i særklasse

• God vinterfasthed

Gns. FHT

2004-08

Excalibur 107

PR46W21 106

PR46W14 105

Kilde: Landsforsøgene

Excalibur gjorde det igen i

2008. Den markerede sig som

markedets bedste hybridsort

og var således den mest solgte

i 2008, grundet dens stabile

høje udbytte gennem årene.

Det forventes, at Excalibur

igen i 2009 vil blive markedets

største sort.

Sortsbeskrivelse

ES Astrid har deltaget i

Landsforsøgene siden 2005.

Den har i alle årene givet et

højt udbytte og har således

givet FHT 104 i gennemsnit

af afprøvningsårene. Et højt

udbytte kombineret med god

sygdomsresistens gør ES Astrid

velegnet til direkte høst.

ES Astrid - Linie

• Danmarks mest stabile liniesort

• Højt udbytte hvert år

• Velegnet til direkte høst

Linie

FHT

2008

FHT

2007

FHT

2006

FHT

Gns.

ES Astrid 104 104 104 104

Castille 102 106 103 104

Vision 100 105 106 104

Kilde: Landsforsøgene

PR45D05 - Dværghybrid

• Maksimal højde på godt 1 mtr = Lav biomasse

• Gør sprøjte- og høstarbejdet lettere

• Samme høje udbytte som alm. rapssorter

FHT

2008

PR45D05 Dværghybrid 102

PR45D03 Dværghybrid 98

PR45D01 Dværghybrid 97

Kilde: Landsforsøgene

Sortsbeskrivelse

PR45D05 er en ny dværghybridsort

og deltog i Landsforsøgene

2008 med et FHT på

102, hvilket er fuldt på højde

med de almindelige rapssorter.

I praksis har udbyttet vist sig

ofte at være højere, når den

står udenfor konkurrence af

de andre typer. Dværgrapsen

når en maksimal højde på ca.

en meter ved fuld blomstring,

hvilket letter sprøjte- og høstarbejdet.

6

7

More magazines by this user
Similar magazines