Valløby- og St. Tårnby sogne - tryggevaeldeprovsti.dk

tryggevaeldeprovsti.dk

Valløby- og St. Tårnby sogne - tryggevaeldeprovsti.dk

kirkeblad · marts – maj 2011

Valløby- og

St. Tårnby sogne

påsken i

vores kirker

læs side 10 og 11


Sognepræst Merete Vestergaard Hansen ved

Valløby og St. Tårnby kirker er afgået ved døden

lørdag den 8. januar 2010 kun 65 år gammel

Merete ville i foråret kunne have fejret

30 års jubilæum i sognene, men det

nåede hun ikke. Merete satte gennem

de næsten 30 år hun nåede at være

præst for os i sognene sit præg på livet i

og omkring kirkerne. Merete havde sin

stærke tro og satte sin vilje ind på hvordan

tingene skulle være, også selv om

det bragte hende ud i modvind, så veg

hun ikke fra sine principper. Ved Meretes

25 års jubilæum sammenlignede en

kollega Merete med en terrier. Et godt

billede, der viste en person, der kæmper

for en sag, passer på sin menighed og

værner i usædvanlig grad om sit personale

ved kirken. Ingen skulle anfægte

det Merete stod og værnede om, og

man var aldrig i tvivl om hvad Merete

fandt rigtigt eller forkert.

Gennem de 30 år Merete fik lov at virke

i vore sogne er vi mange der har haft

gode samtaler med Merete. Merete

havde en forståelse og evne til at forstå

ikke mindst tilværelsens skyggesider.

Vi der lærte Merete at kende vil komme

til at savne hende rigtig meget.

Merete fik kræftdiagnosen i sommeren

2009, men kæmpede og bevarede

optimismen og livsglæden næsten til

det sidste. Dagen før Merete fik fred var

hendes ønske forsat at hun gerne ville

have haft et par år mere, og at hun ville

komme til at savne os. Selv i den svære

stund bevarede Merete humoren, da

jeg påpegede, at vi jo ikke vidste om

man kan føle savn efter døden. Merete

kunne smile over problemet, da hun jo

heller ikke kunne give svaret. Men vi er

mange, der vil savne Merete.

Det sidste halve år har været svært, men

her fik Merete stor støtte af sin søn Niels,

der har ydet en enestående hjælp. Vore

tanker vil i denne svære tid gå til hendes

søn Niels og hendes mor Gudrun.

Merete Vestergaard Hansen blev begravet

fra Valløby kirke den 15. januar.

På vegne af menighedsrådene i Valløby

og St. Tårnby.

Ole Eg Pedersen

”Carpe diem” sagde Horats en

gang for mange hundrede år

siden. Det betyder noget i retning

af brug dagen eller grib dagen.

For ikke helt så mange år siden skrev

Steffen Brandt sangen ”Kys det nu det

satans liv”, men betydningen er den

samme. ”Få det bedste ud af din dag og

dit liv, kys det, grib det, brug det, lad det

ikke gå til spilde, lad det ikke blive lidt krøllet,

sammenbidt og gennemblødt, nej grib

det fang det før det er forbi”.

Steffen Brandt giver os i sangen, en anvisning

på hvordan vi kan gribe dagen.

Ifølge ham er det først når vi møder et

andet menneske, at vi i virkeligheden

kysser livet. Men som vi kan læse i teksten

på dette TV 2 hit, så koster det og

noget. Det er ikke givet at man bare

giver sig hen. For hvad nu med bilen

der næsten er betalt Kan det betale sig

at kaste sig ud i det her. Steffen Brandt

viser den tvivl og usikkerhed som man

Kys det nu det satans liv

Jeg tænkte, nå, men det er så livet

sådan ser det altså ud

lidt krøllet, sammenbidt og gennemblødt

og helt almindeligt

Der er nogen chancer, som man selv kan ta

og flytte rundt med hvis man synes

lidt op og ned, du ved, man klarer sig

åh, Gud hvor åndsvagt

Kys det nu, det satans liv

grib det, fang det før det er forbi

må gribes af for rigtigt at føle livet. Man

må tro at det nok skal gå, håbe på at

livet kysser tilbage.

Hvem det er som jeget i sangen møder,

hører vi ikke noget om. Det kan være

den store kærlighed, et venskab eller en

barnefødsel, og det er sådan set ligegyldigt.

Det er det menneske, vores næste

som kræver vores hjerteblod. Det er en

chance vi må tage, vi må give et andet

menneske en plads i vores liv, for ellers

er og bliver livet tomt og uden mening.

Jesus brugte ikke helt de samme ord

som Steffen Brandt, men sagde det

samme, bare på en lidt anden måde

”Du skal elske din næste som dig selv”.

Betydningen er den samme. Det er først

når du overgiver dig helt i kærligheden

til et andet menneske, at du griber om

livets rod og livets virkelige mening går

op for dig.

Sognepræst Janne Melcher

Og bedst som livet lige gik så godt

og bilen næsten var betalt

kom du og krævede mit hjerteblod

og intet mindre

Jeg tænkte, nå, er det nu rigtig klogt

måske en smule for moderne

jeg har jo, jeg skal lige, og vent dog lidt

åh, Gud hvor åndsvagt

Kys det nu det satans liv

grib det, fang det før det er forbi

Kys mig nu godnat, farvel

gå, nej ta og bliv alligevel

2 3


Valløby

Nyt fra Valløby menighedsråd

Arbejdet i menighedsrådet har været

præget af Meretes Vestergaards sygdom,

død og begravelse. Merete havde opsagt

sin stilling på grund af sygdommen til

udgangen af april måned og havde set

frem til at holde afskedsgudstjeneste

påskedag, men sådan skulle det ikke gå.

Vi har haft forhandlinger om hvordan

præstebetjeningen i sognet kan blive

i fremtiden. Efter at have talt sammen,

dels med de to præster Janne Melcher og

Stine Lene Hansen fra Strøby, dels med

provsten og biskoppen synes vi at der er

fundet en god løsning for sognet.

Den 1. februar modtog vi brev fra

Biskoppen, at forslaget er godkendt og

træder i kraft 1. marts 2011.

Det betyder at Stine Lene Hansen flytter

ind i præstegården i Valløby i løbet af

sommeren. Både St. Tårnby og Valløby

sogne bevares, men har fælles præster

med Strøby sogn. Det betyder at vi

beholder vores præst i Valløby præstegård,

men samtidig er Janne Melcher

også præst i Valløby og St. Tårnby sogne,

således får vi to præster. Det betyder

større fleksibilitet, en fortsættelse af

samarbejdet med konfirmandundervisning,

mulighed for mini konfirmander

som vi tidl. ikke har kunnet i vores sogn.

Aktiviteten i konfirmandstuen i Valløby

vil fortsætte. Der sker ingen ændringer

for personalet ved kirken. Så vi synes det

er en god løsning og håber at hele sognet

tager godt imod de to præster Stine

Lene Hansen og Janne Melcher, som de

fleste jo allerede kender.

Der forventes at der foretages officiel

indsættelse af de to præster 1. påskedag.

Ole Eg Pedersen

Ved Sogneindsamling 2010 fik Valløbys indsamlere 8062,25 kroner i bøsserne. På landsplan samlede

ca. 23.000 indsamlere 16 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Foto: Mike Kollöffel

Sultens onde cirkel kan brydes

Søndag d. 13. marts 2011 sender Valløsogn og Folkekirkens Nødhjælp

igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i

verden ved den årlige sogneindsamling.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder

mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO

skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.

Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der

allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.

Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år

sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.

Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere

på gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til

at klare sig selv.

4 5


Vi har nu i over et år, været betjent af to dygtige præstevikarer på grund af Meretes

sygdom – æret være hendes minde - og alt for tidlige bortgang.

Vi har været spændte på, om vi fik lov til at beholde vore to ” kerubiner”, og endelig er

det lykkedes. Biskoppen har kundgjort, at sognepræst Stine Lene Hansen fremover skal

betjene de kirkelige handlinger i vort sogn i samarbejde med Janne Melcher fra Strøby.

Pr. 1. marts er de begge ansat som sognepræster her, og vi glæder os til samarbejdet

– det samarbejde, som vi har nydt godt af i en længere periode.

Et stort til lykke og hjertelig velkommen skal lyde fra St. Tårnby Sogn og Menighedsråd.

Boris

st. tårnby

Hjertelig velkommen

Faste lavns gudstjeneste i

St. Tårnby Kirke søndag

den 6. marts kl. 13.00

Faste lavn falder sent på året denne

gang; men vi i St. Tårnby holder fast i

traditionerne!

Der vil være gudstjeneste for børn og

barnlige sjæle, som Janne Melcher

står for, og efter gudstjenesten går vi i

Forsamlingshuset! Her skal vi feste, slå

katten af tønden, spise fastelavnsboller,

drikke kakao og lege med børnene! Der

vil være præmier til de bedst udklædte i

kategorien børn, teenagere og voksne!!

Og så kan der købes pølser og drikkevarer

til rimelige priser! St. Tårnby

Menighedsråd arrangerer.

2. Pinsedag!

Er der traditionen tro- for 8. gang- Pinsegudstjeneste

i Boesdal. Herom senere i

næste nr. af kirkebladet; Men arrangementet

er forholdsvist stort, med liturgi,

PR, pyntning, musik og teknik, så vi vil

spørge vore medborgere i St. Tårnby, om

nogle af jer har lyst til at være frivillige

medhjælpere til nogle af ovenstående

aktivitetsområder

Hvad de kære

børn dog siger!

Jeg vil begynde at tro på Gud, når jeg bliver

gammel, for det tilfælde at jeg kommer til at dø.

Linn Cecilie 7 år.

Vi mangler især hjælp til udsmykning

og teknik. Hvis I har tid og lyst, så ring til

Boris på tlf. 29 63 57 19 – gerne snart!

Menighedsrådsmøderne er

offent lige, og de annonceres al tid

på vor opslagstavle lige indenfor

indgangen til kirkegården

De kommende møder er:

10.februar kl. 19.00

28. april kl. 19.00

9. juni kl. 19.00

Alle møder foregår i Forsamlingshusets

lille sal. Og alle er velkomne !

Menighedsrådet er jo valgt af

medlemmer af menigheden

Vi har forsøgt at arrangere foredrag,

koncerter, fælleskirkelige handlinger,

sogneudflugter og meget andet; men vi

kunne godt tænke os, at I fra St. Tårnby

kom med ønsker om eventuelle nye

tiltag for sognets beboere! Hvad kunne

I tænke jer vi skulle arrangere i den

kommende tid

6 7


kalender

Dato Vallø St. Tårnby præst Dag

Søndag den 6. marts 13.00 Fastelavnsgudstjeneste Janne Melcher Fastelavn

Kirkebilen kan

bestilles ved alle

arrangementer.

Ring til Hårlev

taxa på

tlf 5628 8111

Søndag den 13. marts 9.00 Indsamlingsgudstjeneste Janne Melcher 1. søndag i fasten

Søndag den 20. marts 16.00 Gospelkoncert m. James Samson 9.00 Gudstjeneste Stine Lene Hansen 2. søndag i fasten

Torsdag den 24. marts

19.00 Sogneaften John Risager

Søndag den 27. marts 10.30 Gudstjeneste med børnekoret Stine Lene Hansen 3. søndag i fasten

Søndag den 3. april 9.00 Gudstjeneste Janne Melcher Midfaste

Søndag den 10. april 10.30 Gudstjeneste Stine Lene Hansen Mariæ Bebudelsesdag

Tirsdag den 12. april

19.00 Forårskoncert

Søndag den 17. april 10.00 Fælles konfirmandgudstjeneste i Strøby Kirke Stine Lene Hansen og Janne Melcher Palmesøndag

Torsdag den 21. april 17.00 Aftensgudstjeneste Stine Lene Hansen Skærtorsdag

Fredag den 22. april 17.00 Musikgudstjeneste Janne Melcher Langfredag

Søndag den 24. april 13.00 Indsættelses gudstjeneste 15.00 Indsættelses gudstjeneste Stine Lene Hansen og Janne Melcher Påskedag

Mandag den 25. april 10.30 Gudstjeneste Janne Melcher 2. Påskedag

Søndag den 1. maj 10.30 Konfirmation Stine Lene Hansen og Janne Melcher 1. søndag efter påske

Tirsdag den 3. maj 19.30 Sangaften i præstegården Tirsdag den 3. maj

Søndag den 8. maj 10.30 Konfirmation Janne Melcher 2. søndag efter påske

Søndag den 15. maj 14.00 Sommerfest i præstegårdshaven Stine Lene Hansen 3. søndag efter påske

Fredag den 20. maj 9.00 Gudstjeneste Camilla Diderichsen Store Bededag

Søndag den 22. maj 10.30 Gudstjeneste Janne Melcher 4. søndag efter påske

Søndag den 29. maj 9.00 Gudstjeneste Stine Lene Hansen 5. søndag efter påske

8 9


Påske for store og for små

Påskens gudstjenester

Palmesøndag, er den dag i kirkeåret,

hvor Jesus lige inden påskedagene

ridder på et æsel ind i Jerusalem under

stor jubel og mange festligheder. Den

17. april kl. 10 skydes påsken i gang med

en fælles Børne- familie- og ikke mindst

konfirmandgudstjeneste. Gudstjenesten

lægges denne dag fælles for alle tre

kirker i provstiet i Strøby. Med garanti

bliver denne dag lige så festlig og fuld

af jubel som den gang for 2000 år siden.

Det er nemlig ved denne lejlighed, at

børn i alle aldre får lov til at lave kirke på

deres egne præmisser, dog under kyndig

vejledning af de to præster. Der laves

altertavle på mest kreativ vis, der skabes

musik, som konfirmanderne selv udfører

under ledelse af Maria Høyer og Vibeke

Vanggaard, der laves prædikener på

egne måder og med egne effekter. Med

andre ord bliver der plads til at begejstres,

når disse fantastiske børn og unge

skal give deres bidrag til gudstjenesten.

Alle, vel mødt til stort ramasjang i Strøby

kirke. Æsler dog forment adgang.

Skærtorsdag, den 21. april kl. 17, holder

Store Tårnby kirke traditionel aftengudstjeneste,

med efterfølgende spisning i

forsamlingshuset. Aftenen kommer til

at afspejle dagen for indstiftelsen af den

første nadver, som også bliver Jesu sidste

måltid dagen inden han Langfredag

hænges på korset.

Langfredag den 22. april kl. 17.00

kommer musikken i fokus ved en liturgisk

gudstjeneste, hvor den dramatiske og

smukke musik smelter sammen med

den fortættede stemning og den store

dramatik i fortællingen og vidnesbyrdet

fra den dag Jesus blev korsfæstet.

Nu skal det i sandhed fejres, at Janne

Melcher og Stine Lene Hansen har fået

det privilegium at varetage de tre sogne

Strøby, Valløby og Store Tårnby i et fælles

pastorat. Dette gøres med to indsættelsesgudstjenester

Påskedag den 24.

april i henholdsvis Valløby kl. 13 og

Store Tårnby kl. 15. For at markere de ny

slåede bånd på tværs af åen vil både Valløbys

og Strøbys kor være samlet denne

dag i Valløby. Dagens forløb vil i ugen op

til blive annonceret i dagspressen.

2. Påskedag afholder Store Tårnby højmesse

kl. 10.30 vi skal synge påskens

dejlige salmer og hører det glædelig ud

over kirkebænkene.

Velmødt til en Påske for alle i Valløby og

Store Tårnby kirker kirke!

Påsken er kirkeårets absolutte klimaks.

Det er i påsken Jesus viser sig i skikkelse

af Guds søn, ved at dø på korset Langfredag,

og siden hen overvinde døden Påskemorgen

ved genopstandelset.

Sommerfest i Valløby præstegårdshave

søndag den 15. maj. Reserver datoen nu.

Vi glæder os til at se rigtig mange fra sognene,

børnefamiler og vokse i alle aldre.

Der bliver musik og sang til det fælles kaffebord.

Hold øje med annonseringen i Stevnsbladet.

Menighedsrådene.

10 11


Koncert i Valløby kirke søndag d.20.marts

kl.16.00 med Køge Gospelkor.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Korleder James Samson skriver om koret:

Køge Gospel er et ungt kor, da vi kun har været sammen i 10 måneder. vi er omkring

30 medlemmer, og håber på at vokse mere, og mere hen ad vejen. Vi er i alder fra

19-72. Nogle har sunget hele livet, og andre har aldrig sunget foran andre før!!

Der bliver udervist i sang teknik, og rytmik, så du kan tro at vi hygger os.

Vi har optrådte to gange indtil videre, og er meget spændte på at gøre det igen!

Vi glæder os til en forrygende eftermiddag med glad musik!

Forårskoncert med fællessange i Valløby

Kirke tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.00

Kom og syng foråret ind sammen med Valløby Kirkes Børnekor under ledelse af korleder

Maria B. Høyer og kirkens organist Birgit Pedersen.

Repertoiret ved forårskoncerten i Valløby Kirke vil være en blanding af korværker og

*solistiske indslag. Desuden vil der være fællessalmer/sange, hvor alle kan synge med

sammen med koret. Efter koncerten vil der være et glas vin og en sodavand i våbenhuset.

Koret består af 15 sangglade børn i alderen fra 9 til 15 år. Koret øver hver tirsdag eftermiddag

fra kl. 14.45 til 16.15 i Valløby præstegårds konfirmandhus. Koret medvirker

ved forskellige gudstjenester samt familiegudstjenester. Koret er medlem af FUK

(Folkekirkens Ungdomskor) og deltager i stævner forskellige steder i landet. Lørdag d.

26. marts skal koret medvirke til en kordag i OmrådeOrganistOrdningen. Dagen slutter

af med en festlig gudstjeneste i St. Heddinge Kirke kl. 15.00, hvor alle er velkommen .

Forårssangaften fra Højskolesangbogen

i Valløby præstegård tirsdag d.3.maj. kl.19.30

Traditionen tro, holder vi sangaften i præstegården. Her vil vi synge nye og ældre

sange akkompagneret af Anna Bernstein, violin, og kirkens organist Birgit Pedersen

på klaver. Mellem sangene vil der blive spillet lidt lettere klassiske musikstykker.

Efter kaffepausen er der ØNSKEKONCERT, hvor alle har mulighed for at ønske en

sang man holder af.

Kom og nyd en dejlig forårsaften i selskab, med glad musik og sang.

Alle er meget velkomne.

Hilsen Birgit

For optagelse i Børnekoret

kontakt korleder Maria B.

Høyer på maria@nanari.dk

eller 2536 0309.

Gudstjenester i foråret, hvor Børnekoret medvirker:

Søndag d. 27/3 kl. 10.30 i Valløby Kirke

Påskedag søndag d. 24/4 kl. 13.00 i Valløby Kirke

2. Pinsedag kl. 11.00 i Boesdal Kalkbrud

12 13


Foredrag om

20.000 km togrejse

John Risager fortæller og viser billeder fra hans og sin 15 årige søns tre måneder og

20.000 km lange togrejse fra Hårlev til Ho Chi Minh i Vietnem. Der bliver fortalt om de

352 timer i toget, fulde russere, røveri og tyveri i Ukraine, verdens fjerde største sø

Aralsøen, der er tørret ind til under 10 %, sprogproblemer i Kina, vandretur i bjergene i

Vietnam, guldgravning på Filippinerne og meget mere. 1½ times spænding i St. Tårnby

Forsamlingshus torsdag den 24. marts kl. 19.00

Valløby- og St. Tårnby Menighedsråd arrangerer, og der vil være kaffe, the og brød. Drikkevarer

kan købes til rimelige priser, og overskuddet går til menighedsplejen, St. Tårnby !

Valløby sogn &

St. Tårnby sogn

Graver ved Valløby kirke

Jette Jensen

Tlf 5629 2314/2160 2314

jettegraver@mail.dk

Graver ved St. Tårnby kirke

Sanne Hansen

Tlf 5626 0022/2011 8804

st.taarnbygraveren@gmail.com

Organist

(ved begge kirker)

Birgit Pedersen

Tlf 5650 3828

birgit-erik@sol.dk

Menighedsrådet

Valløby sogn:

Formand

Ole Eg Pedersen

Elverhøjen 8, Valløby

4600 Køge

Tlf 5626 6574

Ole-eg@hotmail.com

Kirkeværge og kontaktperson

Herluf Jensen

Vallørækken 34, Valløby,

4600 Køge

Tlf 5626 6218

herluf.jensen@privat.dk

Menighedsrådet

St. Tårnby sogn:

Formand

Boris Thomhav

Køgevej 79, St. Tårnby

4642 Hårlev

Tlf 2963 5719

borkir@mail.tele.dk

Kirkeværge

Susanne Kruse

Køgevej 26, St. Tårnby

4642 Hårlev

Tlf 5666 0752

info@kim-kaehne.dk

Hundrede tusindevis af knallerter i Vietnam

Guldgravning på Filippinerne

Kirkesanger

(ved begge kirker)

Jakob Rysgård

Tlf 5650 8044

jakob_rysgaard@yahoo.dk

Korleder

Maria B. Høyer

2536 0309

maria@nanari.dk

Kasserer udenfor

menighedsrådet

Anne-Lise Gyring-Nielsen

Acacievej 22, Strøby Egede

4600 Køge

Tlf 24 25 11 51

mail@annelise.nu

Kasserer

Hanne Krogh

Køgevej 25, St. Tårnby

4642 Hårlev

Tlf 2295 5009

lassa.krogh@sol.dk

14 15


Hvad gør jeg i tilfælde af:

Fødsel: fødselsanmeldelse samt evt. omsorgs- og ansvarserklæring (hvis I ikke er gift

og ønsker fælles forældre-myndighed) afleveres på Kirkekontoret senest 14 dage

efter fødslen. Dåb: aftales med Kirkekontoret. Navngivning: ønsker I at navngive

jeres barn uden dåb, skal navngivningsblanket afleveres til Kirkekontoret, inden

barnet er 6 måneder. Vielse: aftales med Kirkekontoret. Prøvelsesattest til brug for

vielsen får I udfærdiget hos Borgerservice på rådhuset. Begravelse og bisættelse:

aftales med en af præsterne, evt. via en bedemand. Samtale med præst: der er altid

mulighed for en samtale med en af sognets præster, og præsten har tavshedspligt.

Kontakt gerne Kirkekontoret for nærmere information på tlf. 5657 7114, mandag og

torsdag 9-12, samt tirsdag 14.30-17.30. Nærmere information kan findes på Kirkeministeriets

hjemmeside www.km.dk/borgerportal, på www.personregistrering.dk

hvorfra der kan printes blanketter og ansøgninger ud, samt på Strøby Kirkes hjemmeside

www.stroebykirke.dk

Alle vores 69 konfirmander er samlet til tema-dage 4

gange i foråret, billederne er fra den første temadag

om trosbekendelsen.

Konfirmanderne skal stå for gudstjenesten palmesøndag

den 17. april kl. 10.00 i Strøby Kirke, så kom

og oplev en anderledes gudstjeneste!

16

More magazines by this user
Similar magazines