Læs mere om indvendig vandtætning af kælder og gulv - Skalflex

skalflex.dk

Læs mere om indvendig vandtætning af kælder og gulv - Skalflex

03/2012

INDVENDIG VANDTÆTNING

af kældervægge og gulv


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Opbygning af indvendig vandtætning

A

A

C

D

E

B

A

E

D

H

G

F

C

A

Skalflex Sokkelstop

E

Skalflex Letpuds

B

Skalflex Saltbinder

F

Skalflex Bitumen Primer

C

Sokkelpuds Vandtæt

G

Skalflex Tætningsmembran

D

Skalflex Multitæt

H

Skalflex Flydespartel/Støbebeton

2


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Indvendig vandtætning af kældervæg

Det er ikke altid muligt at fugtsikre kælderen udefra.

Specielt i tætbebyggede områder kan det være vanskeligt

at få fri adgang til udvendige kældermure.

Mange ældre huse har sokkelunderstøtning i kampesten

eller lign. Det kan være vanskeligt at lave en tætsluttende

vandtætning udenpå en så ujævn overflade.

Derfor tilbyder Skalflex et komplet system til indvendig

vandtætning af kældervægge.

Ved indvendig vandtætning foregår fugtsikringen på

overfladen af den indvendige væg. Sidelæns indtrængende

fugt vil stadig forekomme inde i selve murværket,

men denne fugt vil ikke længere have mulighed for

at vandre ind til den indvendige vægflade.

Forberedelse

Det er vigtigt at vide, hvor fugten kommer fra, så der

kan sikres bedst muligt. Der er forskellige fugtsikringer

ved eksempelvis opstigende grundfugt, sidelæns indtrængende

fugt og kondens.

Kalkbestrygning skal fjernes helt.

Er murværket efterladt med større huller eller revner,

oprettes væggen med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt.

Sørg for at afsætte tid til udførelse af fugtsikringen. Det

er vigtigt, at arbejdet med Skalflex produkter afsluttes

i løbet af 6-8 uger. Dette skyldes, at Skalflex produkterne

drager fordel af hinanden. Går der for lang tid, vil

denne virkning blive ophævet, og fugtsikringen vil ikke

virke optimalt.

Fugtsikring af sokkel/dæk

Er det kapillarbrydende lag mellem sokkel og murværk

eller mellem kældergulv og væg manglende eller beskadiget,

udbedres dette med Skalflex Sokkelstop.

Se afsnit om Kapillarbrydning.

Bekæmpelse af svampeangreb

Hvis murværket er angrebet af skimmelsvamp, er det

en god idé at behandle murværket med et svampe-bekæmpende

middel, inden selve fugtsikringen påbegyndes.

Følg anvisninger på produktet.

Mængden af indtrængende fugt skal også vurderes,

inden der træffes beslutning om det er vandtætning

eller fugttætning, der er den rigtige løsning. Ved fugttætning

(mindre grad af vandspærring), se afsnit om

Fugttætning af indvendige kældervægge.

Inden selve fugtsikringen kan påbegyndes, skal murværket

afrenses ind til fast underlag. Dvs. at evt. tapet

eller væv rykkes ned og alt løstsiddende materiale som

maling eller puds fjernes, således at det er fast og stabilt

murværk, der står tilbage.

Fugtbeskadigede og løse, porøse fuger kradses ud (i

3-5 cm dybde) og efterfyldes med Sokkelpuds Vandtæt.

Eventuelle sætningsrevner udbedres med Skalflex

Armeringssystem. Se specialbrochure.

Sætningsrevner sikres med Skalflex Armeringssystem.

Se specialbrochure.

3


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Vandtætning af kældervæg

På det stabile og rengjorte murværk påføres et lag

Skalflex Saltbinder med kost eller rulle. Dette forhindrer,

at saltudblomstringen trænger ud i den nye vægbehandling,

mens arbejdet står på.

Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Begge lag påføres med

pensel eller kost. Første lag påføres nedefr og op, andet lag

påføres med vandrette strøg. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med kost eller rulle.

Der etableres en hulkehl af Sokkelpuds Vandtæt langs

støbeskel. Dette gøres for at sikre at fugtsikringsprodukterne

kan virke optimalt i overgangen mellem væg og

gulv. Længden på rundingen skal være min. 5 cm.

Tip

Brug en flaske, et stykke glat rør eller en speciel

hulkehlsske til at skabe rundingen i hulkehlen.

vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning.

Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Afhængig af rumtemperatur skal den færdigblandede

Skalflex Multitæt anvendes inden for 0,5-1 time. Sørg

for jævnlig omrøring af produktet.

Skalflex Multitæt føres ned over hulkehlen og ca. 50

cm ind på gulvet. Sørg for at fase pudsafslutningen på

gulvet bedst muligt ud.

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes med hjørner og

ved murkanter

Min. 5 cm

Der formes en hulkehl af Skalflex Sokkelpuds Vandtæt i

støbeskel.

Herefter påføres Skalflex Multitæt på væggen. Skalflex

Multitæt er vandtættende, og har en enorm vedhæftningsevne,

som kan modstå det negative vandtryk.

Opblanding

Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret

tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og

røres med en langsomtgående pisker, indtil blandingen

er fuldstændig homogen og fri for klumper. Herefter

kan næste tredjedel af pulveret tilsættes, omrøres osv.

Påføring

Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med

pensel eller kost nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres

andet lag ligeledes med pensel eller kost, denne gang i

Multitæt-pudsen fases ud i kantområdet. Når arbejdet

genoptages, laves et overlap.

Tip

Skalflex Multitæt hærder meget langsomt

For at afkorte hærdetiden kan der påføres et lag

Skalflex Saltbinder, umiddelbart efter det andet lag

Multitæt er påført. Herved afkortes hærdetiden til

0,5 - 4 timer afhængig af rumtemperatur.

Armering

Skal væggen bære stor belastning, kan der ilægges

armeringsnet mellem de to lag Skalflex Multitæt.

Hjørneprofiler monteres i Skalflex Multitæt på udvendige

hjørner, inden selv muren bearbejdes. Indvendige

hjørner forstærkes med Hjørneprofiler.

Alle netsamlinger skal overlappe med min. 5 cm.

4


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Tætningsmembranen skæres i den ønskede længde

og rulles sammen igen. Vi anbefaler, at man bruger en

meget skarp kniv til at skære med. Kniven bør fugtes af

og til, så den ikke klæber fast.

De udskårne baner rulles ud til en længde af 50 til 100 cm,

og beskyttelsespapiret fjernes i en længde af 30-50 cm.

Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget.

Nettet skal dækkes helt af puds. Ved samlinger skal

nettet overlappe med min. 5 cm.

Slutpuds

Væggen slutpudses med Skalflex Letpuds i en lagtykkelse

på 7-8 mm. Skalflex Letpuds påføres med stålbræt.

Pudslaget føres så langt ned over hulkehlen som muligt.

Skalflex Letpuds kan males med en diffusionsåben

maling som f.eks. Skalcem 100. Følg anvisning på

produktet.

Når grunderen er tør, udlægges Skalflex Tætningsmembran,

som er det vandtættende lag, der bremser

opstigende grundfugt gennem dækket.

Tætningsmembranen føres op til ca. midt på hulkehlen.

Ved banesamlinger bør der være et overlap på min.

10 cm. Brug en gummirulle til at trykke samlinger helt

sammen. Undgå at fange luft under membranen, og at

der kommer folder. Bearbejd membranen med en blød

børste eller rulle, mens den lægges ud. Beskyttelsespapiret

skal trækkes af i én bevægelse, når membranen

rulles ud.

Vandtætning af kældergulv

Eventuelle rørgennemføringer i gulv og gulvafløb fugtsikres

med Skalflex Rør- og Gulvmanchetter. Der skal

grundes med Skalflex Bitumen Primer, inden manchetterne

monteres. Overgangen mellem manchet og rør

forsegles med Skalflex Tætningstape.

Gulv og synlig hulkehl grundes med Skalflex Bitumen

Primer i et tyndt lag. Tørretiden er 30-60 minutter afhængig

af luftfugtighed og temperatur. (Hvis fingeren

Når Skalflex Tætningsmembran lægges ud på gulvet, føres

membranen samtidig op ad hulkehlen.

Vær omhyggelig med at styre banerne, så de ikke monteres

skævt. Tætningsmembranen binder med det

samme, og placeringen kan ikke fortrydes.

Tip

Udspænd f.eks. snore til at styre efter, når

Tætningsmembranerne skal monteres.

Gulv og hulkehl grundes med Skalflex Bitumen Primer.

bliver sort ved test, er grunderen ikke tør endnu).

Grunding og udlægning af Tætningsmembran skal ske

samme dag.

Se afsnit om Skalflex Tætningsmembran for detaljeret

vejledning, inden udlægning af membran påbegyndes.

Skalflex Tætningsmembran kan tåle belastning, umiddelbart

efter den er lagt.

Efter udlægning af Tætningsmembran forsegles gulvet

med Skalflex Støbeton eller Skalflex Flydespartel i

en lagtykkelse på min. 30 mm. Anvend en pigrulle

til fordeling og nivellering af Skalflex Flydespartel.

Skalflex Støbebeton nivelleres og glattes med stålbræt.

Bemærk at Skalflex Flydespartel ikke er slidstærk, og

skal derfor dækkes af en form for gulvbelægning.

5


Skalflex Bluclad indendørs

INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Alternativ vægbekædning

I stedet for Letpuds kan væggen beklædes med Skalflex

Bluclad-plader. Hvis der ønskes et kælderrum i boligstandard,

er Bluclad-pladen en meget nem overflade at

arbejde videre på.

Skalflex Bluclad er meget diffusionsåbne letvægtsplader

i fibercement, der er velegnet som underlag for puds,

tapet, væv eller maling. Skalflex Bluclad er kalcium-silikatbaserede

plader med høj alkalitet. Dvs. at der ikke er

levebetingelser til stede for mug og skimmel. Pladerne

er desuden skruefaste og velegnede til beklædning af

ydermure samt opbygning af skillevægge.

Ved montering skal Skalflex Bluclad fuldlimes med

Multiklæb ® . Pladens printede og ru side skal vende udad.

Herefter påføres Grundpuds i en lagtykkelse på 4-5 mm

på hele overfladen. Der glattes med plastpudsebræt.

Slutbehandlinger på Bluclad

Grundpudsen skal efterbehandles på én af følgende

måder:

Murstensmønster

Et tyndt lag (1-2 mm) Grundpuds påføres ovenpå den

glatpudsede og hærdede Grundpuds. Brug Skalflex

fugeskrabere til at trække fugerne. De vandrette fuger

afsættes ved hjælp af vaterpas. Herefter afsættes de lodrette

studsfuger.

Efter hærdning (ca. 1 døgn) afgrates murstensmønstret.

Murstensmønster vandskures efterfølgende med den

indfarvede finpuds Skalcem S/CF2000.

Bluclad-pladerne monteres ved fuldlimning med Multiklæb ® .

Anvend tandspartel.

Ved hjælp af vaterpas afsættes de vandrette fuger.

Inden overfladebehandling påføres, grundes Blucladpladerne

med Beto-Binder, fortyndet i forholdet 1:3.

Ønskes en malet, vævbeklædt eller tapetseret overflade

spartles pladesamlinger med Multispartel. Når spartelmassen

er tør, kan væggen overfladebehandles som ønsket.

Armering af samlinger

Ønskes en pudset overflade, f.eks. murstensmønster,

armeres samlinger med net og Multiklæb ® .

Tip

I stedet for at køre fugeskraberen langs et vaterpas

kan et høvlet forskallingsbræt forsynet med 2 korte

skruer i hver ende bruges. Herved kommer

brættet ikke i direkte kontakt med

den våde puds, da skruerne

skaber afstand ind

til væggen.

Indfarvet slutpuds

Ønskes en glatpudset overflade påføres Skalcem

S/CF2000 i et filtselag på 0,5-2 mm. Husk at tilsætte

Beto-Binder.

Skalcem S/CF2000 er en indfarvet finpuds, som fås i 34

smukke farver. Se vejledning og farvekort i specialbrochure

om Skalcem S/CF2000.

Ved pudset overflade og murstensmønster armeres samlinger

med net og Multiklæb ® . Nettet skal arbejdes helt ind i

pudsen.

Strukturpuds

Ønskes en struktureret overflade anvendes Skalcem

3000, som er en hvid struktur- og dekorationspuds.

Se specialbrochure om Skalcem 3000.

6


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Fremgangsmåde

1. Opstigende grundfugt standses med Skalflex

Sokkelstop. Se fremgangsmåde i afsnittet

om Kapillarbrydning.

2. Skalflex Saltbinder påføres med malerrulle eller kost

på den stabile og rengjorte væg.

3. Der etableres en hulkehl langs gulvet. Brug en flaske,

et stykke glat rør eller speciel hulkehlsske til at forme

rundingen.

4. Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres

med pensel eller kost nedefra og op. Efter 2-3 timer

påføres andet lang i vandrette strøg.

Tykkelse pr. lag: 1 mm.

5. Gulv og hulkehl grundes med Skalflex Bitumen Primer.

6. Når grunderen er tør, fugtsikres hjørner og kanter

med Skalflex Tætningsmembran inden denne

lægges ud over hele gulvet. Se afsnit om Skalflex

Tætningsmembran for vejledning.

7


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Fremgangsmåde

7. Væggen pudses med Skalflex Letpuds i en lagtykkelse

på 7-8 mm. Sørg for at afdække gulvet for at

undgå tabt puds på tætningsmembranen. (Hvis væggen

beklædes med Bluclad, springes dette punkt over).

8. Der udlægges Flydespartel eller Støbebeton på hele

gulvet. Lagtykkelsen skal min. være 30 mm.

Flydespartel fordeles med pigrulle, Støbebeton

glittes med pudsebræt.

Skalflex Saltbinder/Primer

Skalflex Multitæt

Skalflex Letpuds

Hulkehl formet af

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Skalflex Bitumen Primer

Skalflex Tætningsmembran

Skalflex Støbebeton

eller Skalflex Flydespartel

Skalflex Sokkelstop

Tværsnit af den færdige løsning.

8


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Anvendte produkter

Skalflex Sokkelstop

Kapillarbrydende injektionscreme,

der danner et vandspærrende lag

i kapillarstrukturen mellem sokkel

og mur og/eller mellem kælderdæk

og mur.

5 kg

TUN-nr: 1547741

Skalflex Tætningsmembran

Vandtættende, bitumen-baseret

gummimembran, der modstår

positivt og negativt vandtryk.

Rulle á 1 × 15 meter

TUN-nr: 1547789

Skalflex Saltbinder/Primer

Tyndtflydende primer, der blokerer

for nye saltudblomstringer.

Skalflex Bitumen Primer

Grunder, der sikrer maksimal

vedhæftning af Tætningsmembran

og manchetter.

5 liter

TUN-nr: 1547792

5 liter

TUN-nr: 1547786

Sokkelpuds Vandtæt

Diffusionsåben og vandafvisende

puds. Anvendes bl.a. til lukning af

borehuller, opbygning af hulkehl

eller reparation af murskader

indvendigt.

25 kg sæk

TUN-nr: 1460851

Skalflex Rørmanchet

Manchet, der vandsikrer omkring

rørgennemføringer. 9 × 9 cm.

TUN-nr: 1547863

Skalflex Gulvmanchet

Manchet, der vandsikrer omkring

gulvafløb. 30 × 30 cm.

TUN-nr: 1547862

Skalflex Multitæt

2-komponent cement-baseret

puds til indvendigt brug. Sikrer

mod indtrængende fugt

gennem væg. Modstår det

negative vandtryk.

20 kg

TUN-nr: 1547773

Skalflex Støbebeton

Stærk beton, som er velegnet til

slidlag på gulve.

25 kg sæk

TUN-nr: 1265700

Skalflex Letpuds

Letpuds med fugtabsorberende

egenskaber.

Skalflex Flydespartel

Hurtigthærdende, selvnivellerende

flydespartel til indvendigt

brug.

20 kg sæk

TUN-nr: 1548772

20 kg sæk

TUN-nr: 1458274

9


INDVENDIG VANDTÆTNING AF KÆLDER OG GULV

Anvendte produkter

Skalflex Bluclad

Diffusionsåben plade af fibercement.

Vægbeklædning, der er

velegnet som underlag for puds.

1200 × 790 × 10: TUN-nr: 5062919

1200 × 2400 × 10: TUN-nr: 5062918

1200 × 3000 × 10: TUN-nr: 1276577

1200 × 2400 × 12: TUN-nr: 1457516

1200 × 3000 × 12: TUN-nr: 1457517

Skalflex Multiklæb ®

Cementbaseret klæber til

opsætning af Bluclad-plader.

5 kg spand: TUN-nr: 1257735

15 kg spand: TUN-nr: 1257736

20 kg sæk: TUN-nr: 1257737

Skalflex Hjørneprofil

Vinkelprofil med net til forstærkning

af vinkelrette hjørner.

2,5 m (10 × 15 cm)

TUN-nr: 5865128

Skalflex Multihjørneprofil

Profil til forstærkning af

ikke-retvinklede hjørner.

50 meter

TUN-nr: 5344211

Skaltherm Armeringsnet

Finmasket glasfibernet til forstærkning

af pudset overflade.

1 × 50 m: TUN-nr: 5852108

1 × 20 m: TUN-nr: 1280354

0,2 × 50 m: TUN-nr: 5230843

10

More magazines by this user
Similar magazines