Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

lakseelver.no

Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

Grimstad 019.214X1 Grefstadbekken

(Grimstad)

Grimstad 019.216Z Groosebekken

Grimstad 019.2Z Landvikelva

Grimstad 019.2ZY1 Landvikelva/Landvikbekk

en (sidevassdrag)

Grimstad 019.2ZY3 Landvikelva/Reddalsåna

(sidevassdrag)

Grimstad 019.2ZY2 Landvikelva/Tyssekilbekk

en (sidevassdrag)

Grimstad 020.11Z Lindtveitbekken

Grimstad 019.218Z Morvikbekken

Grimstad 019.215X1 Moysandbekken

Grimstad 900.X16 Nørholmbekken

(Grimstad)

Grimstad 019.2161Z Sævelibekken

Lillesand 020.222Z Fjelldalselva

Lillesand 020.221Z Glamslandsbekken Ø:01.08-31.08 Kun tillatt å fiske i innsjøer.

Lillesand 020.1Z Grimeelv (Kaldvellelva)

Lillesand 020.3Z Holtvannsbekken

Lillesand 020.4Z Isefjærvassdraget

Lillesand 020.422Z Kvåsebekken

Lillesand 020.312Z Langebekken

Lillesand 020.2Z Moelva (Lillesand)

Lillesand 020.311Z Steindalsbekken

Lillesand 020.223Z Vallesverdelva

Lillesand 020.42Z Ånavassdraget

Risør 018.31X1 Askedalsbekken (Risør)

L:01.06-30.09

Ø:01.06-30.09

Døgnkvote 2 sjøørret.

Risør 018.322Z Bossvikbekken

Risør 018.3Z Gjerstadelva

Risør 018.512Z Gloppebekken

Risør 018.321Z Hammartjennbekken

Risør 018.3210X2 Kvennevikbekken

Risør 018.51Z Kvernevatnsbekken

Risør 018.3210X1 Vormelibekken .

Tvedestrand 018.5Z Gjevingelv

Tvedestrand 018.61Z Kråkvågbekken Ø:01.08-31.08 Kun tillatt å fiske i innsjøer.

Tvedestrand 018.ZXY Vegårsvassdraget

(hovedstreng)

Tvedestrand 018.Z Vegårsvassdraget

(Storelva)

Tvedestrand 018.62Z Østeråbekken

Ø:01.06-15.09

Døgnkvote: 2 sjøørret

Fiske ikke tillatt fra Ubergsvann til Klova.

Fiske kun i hovedvassdraget. I lagstrømmen er fiske kun

tillatt fra land.

Buskerud

Drammen 012.Z Drammenselva

L:15.05-31.10

L:15.05-30.09 nedenfor Hellefoss

2 av 68

More magazines by this user
Similar magazines