Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

lakseelver.no

Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

Nesseby 241.Z Suovvajohka

(Bergebyelva)

L:01.06-31.08

Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Nordkapp 220.8Z Lafjordelva

Nordkapp 226.6Z Rekvikvassdraget

Nordkapp 222.2Z Strandelvvassdraget R:21.07-21.08

Porsanger 224.2Z Brennelva

Porsanger 225.Z Børselva (Porsanger) L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

Fiske bare tillat i Strandelvatnet

Neppe egen bestand av laks

Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Porsanger 224.Z Lakselva (Porsanger)

L:01.06-31.08

Ø:01.06-15.09

Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Porsanger 222.4Z Smørfjordelva

Porsanger 223.Z Stabburselva (Porsanger)

Porsanger 222.7Z Ytre Billefjordelva

Sør-Varanger 244.2Z Braselvvassdraget

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Sør-Varanger 247.2Z Grenelva (Myggvatn)

Sør-Varanger 243.2Z Haukelva Ingen organisering av fisket

Sør-Varanger 247.3Z Karpelva

Sør-Varanger 243.Z Klokkerelva

Sør-Varanger 244.4Z Munkelva

Sør-Varanger 246.1Z Sandneselva

Tana 234.5Z Julelva

Vadsø 239.3Z Skallelva

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

R:01.07-31.07

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Alternativ B

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

R:01.07-31.07 .

Vadsø 240.Z Vestre Jakobselv L:01.06-31.08 Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Vardø 238.4Z Austerelva (Vardø)

Vardø 239.11Z Kibergselva

Vardø 239.Z Komagelva

Vardø 240.1Z Storelva (Vadsø)

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

R:01.07-31.07

L:01.06-31.08

Ø:01.06-14.09

Alternativ A

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Isfiske forbudt i Soppavatn.

Alternativ C

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

6 av 68

More magazines by this user
Similar magazines