Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

lakseelver.no

Tabell-forslag til regulering av fiske i vassdrag 2012

Vardø 240.1Z Storelva (Vadsø)

Elva ligger i og renner ut i sjøen i Vadsø kommune

Hordaland

Bergen 061.2Z Storelva (Arna)

Bømlo 043.2Z Åreiddalselva

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

Eidfjord 050.Z Eidfjordvassdraget Ø:01.07-15.09 Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.

Eidfjordvatnet og Veig: 15.7-15.9. Bjoreio: Ikke åpnet for

fiske.

Eidfjord 050.ZXY Eio med Bjoreio

(hovedstreng)

Eidfjord 050.ZY1 Eio/Veig (sidevassdrag)

Eidfjord 050.3Z Erdalselva (Eidfjord)

Eidfjord 050.4Z Simo

Etne 041.Z Etneelva (hele

vassdraget)

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

L:15.06-15.08

Ø:15.06-15.08

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak

Etne 042.3Z Fjæraelva Ø:15.07-15.09

Etne 042.4Z Mosneselva Ø:15.07-15.09 Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.

Fitjar 044.5Z Kjærelva (inkl.

Storavatnet)

Fjell 057.2Z Fjellvassdraget

Fusa 055.3Z Hopselva (Fusa)

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

L:15.07-15.09

Ø:15.07-15.09

Granvin 052.1Z Granvinsvassdraget Ø:15.06-15.09 Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.

Jondal 047.2Z Jondalselva

Kvam 052.5Z Flatabøelva

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

Kvam 052.7AZ Fosselva (Øvsthuselva)

(sideelv til Steinsdalselvi)

Ikke åpnet for fiske.

Kvam 053.4Z Mundheimselvi

Kvam 052.7Z Steinsdalselva og

Movatnet (Kvam)

Kvam 053.2Z Strandadalselva (Bruelva i

Strandebarm)

Kvam 052.8Z Tørvikelva

L:01.07-15.09

Ø:01.07-15.09

Kvam 052.6Z Øysteseelva

7 av 68

More magazines by this user
Similar magazines