SKIHAJ jun 02.pdf - Glostrup Skiclubs hjemmeside

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ jun 02.pdf - Glostrup Skiclubs hjemmeside

20. ÅRGANG JUNI 2002 NR.: 1Et bordkort fra Hemsedal. Se flere inde i bladet


FORMANDMorten DyrnerLedøje Bygade 23D2765 SmørumTlf. 44646043/ Dyrner@get2net.dkBESTYRELSESMEDLEMBjarne ChristiansenDegnestræde 362670 GreveTlf. 43411090/ OB@sol.dkBESTYRELSESMEDLEMMichael AndersenSkovbuen 452605 BrøndbyTlf. 36472727/ mka@contraventum.dkBESTYRELSESMEDLEMGitte PedersenVed Kirkebjerg 34,2.th.2605 BrøndbyTlf. 43631138/gitrik@post10.tele.dkVoksneBørn under 18 årFamiliekontigentPassive medlemmerIndskud .Indskud pr. familieBESTYRELSENREDAKTIONINDMELDELSEKontigent for sæsonen 02/03KASSERERPeter Lundskov LaursenSmaragdvej 33650 ØlstykkeTlf. 47174770/ Pl@copenship.dkBESTYRELSESMEDLEMNeel HansenBirgersvej 83500 VærløseTlf. 44482294/ NH@nwt.dkBESTYRELSESMEDLEMEva ChristensenVed Østerbjerg 2,st.th2605 BrøndbyTlf. 43969224MEDLEMSREGISTRATORKira AdrianFredriksvej 2,2.th2000 FredriksbergTlf. 36151050/ Kira@Groskopf.dkKira Adrian Greisen & Jørgensen Bjarne ChristiansenFredriksvej 2,2.th Poppelhusene 52 Degnestræde 362000 Fredriksberg 2600 Glostrup 2670 GreveTlf. 36151050 Tlf. 43453686 Tlf. 43411090Kira@Groskopf.dk greisjorg@forum.dk OB@sol.dk..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................300.0085.00575.00100.00100.00100.00Gå ikke glip afnæste Skihaj”Den fede ”SommerfolderTjek ogsåhjemmesidenHar du en god historie, skiudstyrtil salg, hvad som helst,så skriv til skihajen.OB@sol.dkeller aflever dit geniale indslag tilredaktionen.Deadline17. Juni 2002indlæg indleveret senere enddenne dato kommer ikke medi næste blad.Aktivitets kalender02.06 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0005.06 Brøndbyskoven kl. 18.0009.06 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0012.06 Brøndbyskoven kl. 18.0016.06 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0019.06 Brøndbyskoven kl. 18.0023.06 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0026.06 Brøndbyskoven kl. 18.0030.06 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0003.07 Brøndbyskoven kl. 18.0007.07 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0010.07 Brøndbyskoven kl. 18.0014.07 Løbetræning på Vestvolden kl. 9.0017.07 Brøndbyskoven kl. 18.0007.08 Golf aften kl. 16.0016.08 Clubtur i sommerlandet18.08 Vallensbæk rundt kl. 10.0025.08 Esrum sø rundt kl.11.0004.09 5X5 stafet kl.18.0029.09 Berlin Marathon05.10 OpstartsfestHusk løb iBrøndbyskovenhver onsdagkl.18.00Yderligere oplysninger fås hos kasseren231


udget.- Undervisning i portkørsel i et par timer på enugetur.- Indkøb af snowblades – kan evt. udlejes tilclubbens medlemmer.Kommentarer i øvrigt:- Om der ikke kunne ydes tilskud gennem GSItil købt af videokamera og porte.- Forslag om at clubmesterskabspræmier inddragesog at Hemsemesterskaberne bliver deofficielle clubmesterskaber.Forslag om at clubmesterskaber lægges i Oslo,hvor det er nemt og billigt at komme til og hvorder næsten altid er sne.Morten fremfører, at der ved clubmesterskaberskal være ubegrænset mulighed for at deltage,30hvilket ikke er tilfældet i Hemsedal. Oslo kanovervejes.- At den ene bus til Hemsedal var en forfærdeliggammel bus med manglende sikkerhed, idetder bl.a. manglede hamre til vinduerne ogbrandslukningsudstyr. Morten lovede at følgeop på det.- Steen oplyste, at han havde kontakt til firmaetSki Data, der importerer Swatch liftkort ure- Til slut oplyste Peter, at det nedsatte tøjudvalgbestår af Murden, Helle, Liselotte og frabestyrelsen Morten og Gitte. Der kommer merenyt i clubbladet.Generalforsamlingen sluttede med at Mortentakkede for fremmødet.Clubbens 20 års jubilæumHvordan skal det afholdes?Hvis I ikke lige ved det, så bliver clubben faktisk 20 år d. 2.April 2003. Dette bør naturligvis fejres på behørig vis.Men hvordan gør vi det???For at være i god tid ( bedre end vi plejer ) opfordrer vi jer skihajertil at være med til, at sætte præg på festilighederne.Har du ideer til udsmykning, menu, festlig indslag eller vil dubare være med til noget af det mere praktiske,så giv bestyrelsen et ring.( se tlf nr. eller mail-adresser på side 2 )FORMANDEN HAR ORDET.Vivaldi – Hva’ vil De?Så er det atter tid til skift i de 4 årstider! Foråretog sommeren kommer os varmt i møde– dejligt! Det er samtidig også tegn på, atendnu en sæson i Glostrup Skiclub går påhæld. Den 19. i rækken. Og som fortalt pågeneralforsamlingen, bød også denne sæsonpå nye ting. For mit eget vedkommende kanjeg gøre status efter et år på posten, og det ermed glæde at se, at nogle af de ting vi arbejderfor i bestyrelsen er lykkedes. En af deting vi arbejder på, er at udvide staben af superaktivearrangører, og i år er det faktisklykkedes os at finde ikke mindre end 4 debuterendeturledere, nemlig Jørgen og Kira(Hippach), Niels på børneturen og Gitte(Hemsedal). Sammen med Bjarne og Boyehar I gjort et rigtig godt stykke arbejde – dettakker vi alle for. En anden ting vi arbejderfor, er at finde på nye arrangementer, og2001 bød bla. på et helt nyt golf arrangementv/Siemen. Også i den kommende sæson vilder komme nye tiltag. Dette bla. på baggrundaf alle de gode og kreative forslag vifik på Generalforsamlingen. En sidste ting vitil stadighed arbejder med, er at gøre GSCmere kendt. Dette ser også ud til at lykkes,3idet at vores medlemsskare nu er helt oppepå 450 medlemmer.Siden sidst er der en stor del af os der harværet i Hemsedal, og hvilken tur! Boye ogGitte havde tjek på tropperne, som sneg sigop i nærheden af sidste års niveau på 120,idet at der var mange som kørte selv i år. Jegtror aldrig at informationsniveauet har væretså højt før. Den nye turleder Gitte kom indtilflere på hinanden følgende gange i den sammehytte og afleverede i forvejen udleveretinformation. Dette er selvfølgelig en udsøgtservice for folk med alkohol-demens (håberikke at Gitte selv lider af det ☺). Alt klappedeog der var som sædvanlig en fantastiskstemning. Og klubbens første Hemsemester isnowboard blev kåret i år. Det var Boye,som kom ind i den suverænt bedste (-og eneste)tid! I de øvrige rækker var der i år rigtighård konkurrence, der blev ikke givet veddørene. Læs mere inde i bladet.Og så har vi haft generalforsamling, det kandu også læse mere om i bladet. Tak til jer ca.30 som møder op og giver en god og konstruktivdebat. Det er meget værdifuld inputtil os i bestyrelsen.Alle løberne forlod startboksen d. 10/4 iBrøndbyskoven under Hugo’s ledelse. Sæsonenfor afbrænding af slidbanerne på løbeskoeneer i fuld krig. Det kan stadig nås atkomme i form til Berlin Marathon, så hvisdu mener at du ikke kan gennemføre, må dufinde på en anden undskyldning. Mindre kanselvfølgelig også gøre det – mød op i Brøndbyskovenhver onsdag, og hold dig orienteretom alle de løb klubben deltager i.Når disse linier skrives, er afslutningsfestenendnu ikke afholdt. Men jeg er sikker på atdet har været et hit som sædvanlig. Jeg vilønske dig og din familie en rigtig god sommer,og se i bladet hvad du skal bruge sommertidentil, eller hold dig orienteret via voreshjemmeside.Morten


færre numre. Dette ville dog betyde, at der blevfærre annonceindtægter, så det er ikke underovervejelse p.t. Erling foreslog at man undersøgtemulighederne for reklamer på hjemmesiden.Bestyrelsen synes godt om forslaget ogundersøger mulighederne.Der blev spurgt til ungdomstilskuddet fra GlostrupKommune og hvorfor det igen var faldet.Dette skyldes ændret beregningsmetode.Regnskabet blev derefter godkendt.4. Planer for det kommende år:Boye Winther fremlagde planerne for arrangementeri det kommende år. Følgende arrangementerligger allerede nu fast: Onsdagsløb medstart 10/4, afslutningsfest den 4/5, Campingturtil Vejby Strrand den 16-18 august (Husk alleredenu at reservere denne weekend), opstartsfest5/10, skigymnastik med start i begyndelsenaf oktober og endelig 20-års jubilæumsfest den3/5 2003.Herudover er der foreløbige planer om kajak,golf og julebanko.Endelig er der de sædvanlig løbearrangementerom onsdagen glimrende coachet af Hugo Larsen,men også enkeltstående arrangementer,bl.a. Cityløb, Kvindeløb, Vallensbæk Rundt,Esrum Sø rundt, Gribskovløb og ikke at forglemmedet altid pragtfulde Berlin Marathon.Til slut ser planerne for næste års skiture såledesud:Forlænget weekendtur den 10.-15. januar 2003formentlig til Østrig v/Jørgen og Kira,Børnetur uge 6 eller 7 i 2003 v/NielsWagrain uge 9 i 2003 v/Bjarne og BoyeEvt. en tur til USA eller Canada uge 12 i 2003v/Hans HenrikHemsedal 2.-7. april 2003 v/Boye og Gitte.Læs meget mere om disse mange tilbud løbendeher i Skihajen eller på clubbens hjemmesidewww.glostrupskiklub.dk.5. Behandling af indkomne forslag:Der var ikke til bestyrelsen indkommet egentligeforslag til vedtagelse, men følgende forslagblev luftet og drøftet på generalforsamlingen:Lotte: Forslag om at arrangere udendørs barmarkstræningom søndagen - Forslaget overvejesog behandles af bestyrelsen m.fl.Karen: At man for at holde på ungdommen iclubben skulle have en ren ungdomshytte påturen til Hemsedal. Forslaget går ud på, at bestyrelsenudarbejder krav og betingelser for,hvordan en sådan ungdomshytte skal fungere ipraksis, herunder hvor gammel man skal være,tilladelse fra forældre o.lign.Torben G: Forslag om at man arrangerer enegentlig tur kun for ungdommen - Bestyrelsenhar taget forslagene ad notum og vil overvejeog arbejde videre med forslagene.Endelig foreslog Lone, at også regnskabet blevkastet op på overhead, så man ikke behøvede athuske sine briller for at se tallene i det opstillederegnskab!6. Fastsættelse af kontingent:Bestyrelsen foreslog en mindre forhøjelse afkontingentet, således:Voksne kr. 300, familier kr. 575, børn kr. 85,passive 100 og indskud uændret til kr. 100.Forslaget blev vedtaget.7. Valg af kasserer:Kasserer Peter Laursen var på valg og blevgenvalgt.8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:Bjarne Christiansen og Michael Andersen blevgenvalgt.9. Valg af to bestyrelsessuppleanter:Boye Winther og Hans Henrik Heidenslebenblev genvalgt.10. Valg af revisor og revisorsuppleant:Niels Toft blev genvalgt som revisor, mensHugo Larsen blev genvalgt som revisor suppleant.11. Eventuelt:Følgende ønsker blev fremført:- At clubben indkøber nye porte evt. brugteporte, så udgiften ikke var så stor. Steen havdekendskab til, hvordan det kunne gøres.- At clubben indkøber et videokamera til brugpå turene. Morten oplyste, at leje af videokamerafremover kan ske over den enkelte turs429


og lært nye seje tricks til at få ømme muskler.Aflysning af gymnastikhal var i år ingen undskyldningfor ikke at få rørt sig. Man flyttede blotudendørs, eller ind i svømmehallen. Så startedeefteråret med en brag af en fest, som –ganske somvi plejer- varede til langt ud på natten. Dejligt atse, at deltagerantallet er for kraftigt opadgående.Ikke færre end 80 deltog i festen. Et andet traditioneltarrangement, er årets julebanko, som igenhavde over 100 deltagere. Og i år var der så mangesponsorgaver, at ingen gik tomhændet hjem.Det er vist det første banko med gavegaranti. Åretafsluttes med vores afslutningsfest, som vi alleglæder os til.På skifronten var der i år en del nyheder. Jørgenog Kira startede i januar med en forlænget weekendtil Hippach i Østrig. Samme koncept somHemsedal, hvilket var efterspurgt ved sidste generalforsamling.En stor succes som vil blivegentaget. Herefter gik børneturen for første gangsydpå til Scheffau i Østrig. I år under ledelse afendnu en debuterende turleder, Niels. Ikke færreend 67 Skihajer, hvor halvdelen var børn, deltog.En stor flok at holde rede på, men Niels klarededet i overlegen stil. Også instruktørerne gjordeher en fantastisk indsats. En nydelse at se hvordygtige vores unger er blevet på et par ski. Endnuen nyhed stod på programmet; Canazei i Italien.Her var det årets eneste garvede turleder, og detvar godt, for udfordringen var stor i år for at findeet egnet sted til vores ugetur, men (som altid)lykkedes det Bjarne i sidste øjeblik at finde etkanon lækkert område til os, hvor skifreaksenefik frie udfoldelsesmuligheder. Årets skiture blevsluttet af med den traditionelle Hemsedalstur,som i år var ledet af Boye og Gitte. En rigtig godtur for de ca 120 deltagere med masser af sne ogsol plus et meget velarrangeret Hemsemesterskab.Til alle Jer turledere og instruktører. Tusinde takfor nogle fantastiske skioplevelser i vinterens løb.Informationsniveauet i en klub er altafgørende forat tingene fungerer. Vores gamle Skihaj, som erelsket af alle, er ved at blive overhalet indenom afteknologien. Vi har dog besluttet at videreføreSkihajen, dog ikke i så stor udstrækning somnyhedsmedie, men mere som bladet med de hyggeligereferater, seriøse og sjove indlæg. Dog erbladet blevet moderniseret ved at det fremoverproduceres digitalt, hvilket bla. vil give enbedre kvalitet på billederne. Til de hurtige nyhederhar vores hjemmeside bevist sit værd.Ikke færre end 150 medlemmer har tilmeldt sigvores nyhedstjeneste, hvor man modtager en e-mail automatisk hver gang, der er nye arrangementerpå vej. Også Skihajen vil i fremtidenblive lagt ind her. Det er ikke alle som haradgang til computer og Internet. Og de skalikke holdes udenfor. Derfor overvejer vi enSMS-nyhedstjeneste, så man får en SMS hvergang et nyt arrangement er på vej. Polle-tiderneer over os! I forbindelse med al vores informationtil vores ca. 450 medlemmer vil jeg gernetakke redaktionen på Skihajen, Bjarne, Karen,Kira og Steen for et utroligt flot stykke arbejde,og det samme gælder Lisa, som designede ogsiden hen har vedligeholdt vores hjemmeside,godt supporteret af Jørgen i vinterhalvåret.Som jeg startede med at sige, er den 19. sæsonved at gå på hæld. Det vil sige, at vi tager hulpå jubilæumssæsonen. Her kan jeg allerede nuløfte sløret for, at vi påtænker en Wagrainjubilæumstur,samt en stor jubilæumsfest, hvorvi godt kunne tænke os en revy. Dette kræverdog, at der er tilstrækkelige, som melder sig tildette arbejde med at få en sådan stablet påbenene. Vi har også iværksat de første spædeskridt til at kunne tilbyde helt nyt klub-skitøj –denne gang til alle – i sæsonen 03-04. Dette ogmeget mere vil I blive orienteret om i den kommendefremtid.Til sidst vil jeg endnu en gang sige en kæmpetak til Jer ca. 20 ildsjæle, som begejstrer vores450 medlemmer år efter år med Jeres kreativitetog kæmpeindsatser. Tak for det.”Beretningen blev godkendt.3. Forelæggelse af revideret regnskab:Kasserer Peter Laursen gennemgik regnskabet.Der er i år et underskud på knapt 3.000 kr. inkl.ungdomsregnskabet.I forhold til sidste år er træningsudgifternesteget kraftigt, hvilket skyldes instruktørernesefteruddannelsestur i efteråret.Udgifterne til Skihajen blev diskuteret, hvordanman evt. kunne spare her fx. ved udsendelse afSkihaj-GolfDet famøse skiklub-golfmesterskab skal afgøresonsdag d. 7 august kl. 16.00på Smørum golfklubs udmærkede anlæg.Igen i år mødes vi på golfklubbens drivingrange, hvor viøver os i at få bolden til at flyve ordentlig. Hvis man ikkehar køller og jern selv, kan dette lejes på stedet. Vivil herefter chippe og putte og så skulle vi være klar tilmesterskabet.Efter endt runde vil vi mødes i klubhuset til lidt godttil ganen og præmieoverrakkelse.Prisen for arrangementet vil være 200 kr.Tilmelding senest 22 juli til SeimenMail: vanleeuwen@wannadoo.dkTlf: 26-718-71528 5


Børneturen til Scheffau i Østrigaf turleder Niels Frode-JensenTurleder for første gang og så med 65 deltagere,heraf 31 børn i alderen 3 til 13. Detgiver masser af praktiske spørgsmål. Jegkendte ikke skiområdet, og klubbenskendskab til Gasthaus Leitenhof var begrænset.Faktisk var der usikkerhed til detsidste med hensyn til, om der nu var værelsernok på Leitenhof, selv om værten(Manfred) forsikrede, at det skulle han nokklare. Jo, det var med en vis spænding, atjeg mødte op ved Herlev station tirsdagden 5. februar kl. ca. halv-fire.Børneturene er en del anderledes end voksenturene.De mange små krudtugler sætterbestemt sit præg på turen. Ungerne fylderen del på sådan en tur – også i”kontoret”, som er befolket af krudtugler istedet for sprutugler. Men det bliver detbestemt ikke mere kedeligt af.Udturen forløb planmæssigt og vi var iScheffau næste morgen kl. 8. Her blev vimodtaget ude på parkeringspladsen af voresvært Manfred, som hurtigt viste sig atvære lige så gæstfri og venlig, som vi havdefået at vide. Manfred var dog lidt presset,for der var ikke værelser nok på Leitenhof.Vi (jeg) havde sagt nej til at sovepå 9 sengs-værelser og han var derfor nødttil at improvisere lidt mht. indkvarteringen.Løsningen blev, at nogle måtte sovepå andre pensionater den første nat. Tak tilalle for den udviste fleksibilitet i den forbindelse!Hurtig aflæsning af bagagen, omklædningog morgenmad på Leitenhof. Og så af sted6til ”Alpin”, hvor en del skulle leje ski ogstøvler. Jeg vender tilbage til ”Alpin” senerei referatet…Med bussen ned til gondolliften og så oppå toppen af bjerget ved Brandstadl. Endeligpå ski ! Wilde Kaiser-området vistesig at være stort og varieret og med tilstrækkeligliftkapacitet til at klare bådeGlostrup Skiklub og alle de andreskifreaks.Ungerne var på forhånd delt op i 4 hold,som de fire instruktører Kim, Torben, Karenog Steen tog sig kærligt af de næstedage. Det er sagt før, men fortjener at blivenævnt igen: skiskolen for ungerne erbare alle tiders. De har det herligt og bliverefterhånden skrappe til at stå på ski.Det viser sig jo også på Hemsedal-turenmed det uofficielle klubmesterskab, hvormange af børnene efterhånden løber ligeså hurtigt som forældrene – eller hurtigere(men så burde man også øjeblikkeligtstoppe undervisningen, og koncentrere sigom forældrene i stedet for). Morten & Co.havde også arrangeret undervisning forvoksne begyndere, så de fik en god startpå ski-karrieren.Vejret og sneen var nogenlunde. Gråvejr/vekslende skydække de første par dagemed lidt tung sne – specielt om eftermiddagen.Men de to sidste dage skinnede solenog sneen var fin.Allerbedst var vejret, da vi om fredagenhavde grillparty oppe i terrænet. Vi mød-Referat af generalforsamling i GlostrupSkiclub den 9. april 2002:Generalforsamlingen blev igen afholdt på Søndervangsskolen.Der var mødt omkring 25medlemmer op og dagsordenen var som altidudarbejdet i henhold til § 12 i vedtægterne.1. Valg af dirigent:Tommy Rishede blev valgt. Han konstateredeat generalforsamlingen var indvarslet rettidigt,men opfordrede samtidig bestyrelsen til næsteår at udsende hele dagsordenen samtidig medmeddelelsen om generalforsamlingsdatoen.2. Formandens beretning:Morten Dyrner fremlagde som foreningensformand beretning om årets gang:”Så er den 19. sæson i GSC ved at tage sinafslutning, og ser vi tilbage er der også i århændt en del. Året startede med en ny formand,og altid når man starter på en sådan post, harman som regel et mål. For mit vedkommendehar jeg 3 mål jeg ønsker at efterleve i min formandsperiode:1. At udvide den lille styrke påca. 20 personer, som står for al aktivitet i GSC.2: At bibeholde det høje aktivitetsniveau overhele året, gerne med en del nyheder. 3: At fortsætteudbredelsen af viden om vores klub, så vifår flere medlemmer vi kan glæde med voresarrangementer. Det næste som vi foretog os,var at lave en klar ansvarsfordeling i bestyrelsen.At Peter passer på pengene, er ikke nyt.Det er det derimod, at Gitte varetager al kontakttil Forbundet, Eva al kontakt til kommunen– bl.a. via Peter Madsen, som er vores nyemand i GSI. Neel som varetager vores hjemmesidei tæt samarbejde med Lisa og Jørgen. Bjarnesom har ansvaret for Skihajen – meget naturligt,idet han sidder i redaktion med Kira,Karen og Steen. Michael som varetager ansvaretfor medlemsregistreringen sammen medKira. Michael er her også et naturligt valg, dadet er ham som har designet vores medlemssystem.Boye som varetager skigymnastikken,igen fordi han selv er aktiv træner sammen med27Torben, Fritz, Karen, Lotte og Valther. Og tilsidst, det nye islæt i bestyrelsen, Hans HenrikHeidensleben, som er naturligt valgt til at væreansvarlig for skiinstruktørerne, idet han selv erinstruktør. Hver af ovenstående personer harydet en kæmpe indsats inden for hver enkeltsansvarsområde – det er vi mange der er gladefor.I år vil jeg gerne fremhæve Hans Henrik, dersom ny i bestyrelsen har ydet en ekstraordinærindsats på skiinstruktørområdet. Hen over sommerener der blevet afholdt møder med klubbensinstruktører, som har resulteret i nye undervisningsmetoderpå turene, et fremtidigttættere samarbejde med turlederne samt stillingstagentil tilskud. I oktober gennemførtesen efteruddannelsestur til Kaprun for 10 instruktørermed John som instruktør udi slalomkunsten.Tak for det, John.Årets øvrige arrangementer: Hugo’s løbeafdelinghar sædvanen tro været meget aktive isommerhalvåret. Onsdagsløberne bestod afikke færre en 80 personer, som sluttede af meden hyggelig fest. 7 drog til Stockholm Marathonog gennemførte. 6 hold deltog i dentraditionsrige 5x5 stafet, den 13. udgave afBerlin Marathon blev afholdt uden uheld ogåret blev bla. rundet af med Jule-O-løb med 45deltagere. Herudover prøvede vi noget helt nyt,golf, under Siemens kyndige instruktion. 16skihajer var mødt op en herlig augustaften ogfik nogle fornøjelige timer, og Rune kunnetrække sig tilbage som klubbens første golfmester.Så havde vi endnu en nyhed på programmet;campingtur til Vejby. Desværre blevturen annonceret for sent, så ingen havde mulighedfor at deltage med aflysning til følge.Allerede nu er der fastsat dato i august i dennye sæson, for at undgå samme situation. Skigymnastikkenblev spændende i år, idet voresbarmarkstrænere havde været på kursus i Oure


STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ERVELEGNET TIL STORE SOM SMÅMiddage,Fødselsdage,Barnedåb,Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester,Forretnings arrangementer,Kaffeborde,Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,PlatterGrill fester og Forretnings frokosterVi leverer også mad ud af huset !Ring og få et tilbudStrøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 KøgeTlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 56Frederiksen´s El servicev/ Per Torm FrederiksenAut. El-installatørTlf. 38 87 79 79FrederiksenBil. 20 87 79 79Alt s elarbejde EL udføresRing og få et gratis tilbudSpeciel rabat til medlemmer af Glostrup skiclubtes ved Brandstadl kl. 12. Masser af pølser,øl, sodavand og frugtbrændevin adlibitum (husk at købe mindre til næste år,for det er tungt ad helvede til!). Sennep ogketchup blev yndefuldt serveret af de to”sennep og ketchup-piger” June og Majbritt.Det kneb lidt med at få grillerne til atbrænde, men alle blev mætte og der varnok af drikkevarer. Vi voksne hyggede osmed en kølig øl og ungerne hyggede sigmed at give Steen en ”vasker”, og det havdehan ærligt fortjent.Senere på eftermiddagen varder tøndeslagning for alleungerne. Det foregik i barenpå Leitenhof, hvor Manfredgæstfrit havde givet os lovtil at hænge to tønder op. Vifik kåret to kattedronningerog to kattekonger og med1.200 karameller var derslik nok til alle.Den tunge sne og ungernesret høje aktivitetsniveau iterrænet og på Leitenhofmåtte give skader, og vislap da heller ikke helt. Jegnoterede mig blandt andeten hjernerystelse (det varFrederik Holgersen, somfaldt nede på Leitenhof), etforstrakt ledbånd (MichaelRandrup fløj hjem, hvilketgav mærkbart mere plads ibussen på hjemturen), influenza(Jens Nødskov havdeselv en teori om at det varfremkaldt af husets vin), ogen tur i bananen med forstraktledbånd (ChristianNødskov). På tabslistenkom også Gitte W. med tobørn, som vi glemte på færgen søndagmorgen. Alt i alt en begivenhedsrig tur.Leitenhof viste sig i øvrigt at være et påmange måder udmærket sted. På plussidenvar bl.a. prisen (det var billigt), fællesspisningen(vi fik maden serveret ogspiste sammen) og ikke mindst Manfred,som var en både gæstfri og hyggelig fætter.På minus-siden var nok afstanden tilhovedliften (3 km.), hvilket giver en delventetid ved bussen, og at Leitenhof er etSara hygger sig i sneen26 7


stort sted med 150 senge, hvilket trods altgår lidt ud over hyggen.Lørdag eftermiddag var der afrejse fra Leitenhof.Men først skulle vi aflevere detlejede skiudstyr på ”Alpin”, hvor det ikkegik helt glat – for nu at sige det mildt. Dergik kage i det med betalingen, fordi de på”Alpin” opererede med to priser: en standardprisfor ”gammeldags” ski og en forhøjetpris for carving-ski. Det gav anledningtil en del diskussion, som mundedeud i, at vi kun betalte standardprisen ogforlod forretningen med et ret surt personale.Hverken Glostrup Skiklub ellerGasthaus Leitenhof vil nogensinde igenbenytte ”Alpin”. Jeg kan i den forbindelseoplyse, at der ikke er kommet en ekstraregningefter at vi er kommet hjem.Til slut vil jeg gerne sigeTak til Michael og Karl-Erik for en ualmindeliggod busservice og fint samarbejde.Det var lækkert at have bussen dernedeog flere af dagene var der f.eks. to hjemkørslerfra hovedliften, så de der havdelyst til lidt afterskiing i terrænet kunnevælge en senere afgang. Det var fin service.Tak til skiinstruktørerne for en god skiskoleog en hjælpende hånd, når der var brugfor det. Jeg fandt i øvrigt ud af, at manALDRIG skal bede nogen om ”hjælpemed at bære de tunge tasker” …Og sidst men ikke mindst:Tak til alle deltagerne for godt humør ogfleksibilitet, når der var brug for den.Nielsvarmt, men en kanontur.De fik picnic i terrænet, mens vi andre satteos til et veldækket bord på terrassen påHotel Paramount.Apropos mad! Vi havde fuldpension ogder manglede bestemt ikke noget. Frokostenvar enten på Albergo Perret, Paramounteller som picnic. Det var det godeitalienske landkøkken – masser af smårettertil frokost og 5 retter til aften (suppe,pasta, kødret, ost og salat og til sidst kage)heriblandt gemse og ged. Desuden var deret velassorteret udbud af gode italienskevine.Lørdag - varmt og solrigt! Visakortet varrødglødende og vi tog med Alexandro udog klatre i stedet. Der er mange gode boltedeklatrevægge og vi havde en herlig dagpå en sol vendt væg.Lørdag aften var det hjemrejse. Vi var såheldige at få os en flyvebillet Torino –Kbh, oven i købet til en billigere pengeend 1 helikopterløft!!Greisen og Rishede...Jeg kan kun sige: Det var en helt fantastisk,utrolig oplevelse og det kan kun anbefales,men pas på , det er vanedannende!Tjek www.heliskivalgrisenche.itKarenFik du ikke læst omclubbens sommercampingtur,så er datoen 16.-17.-18. August 2002Stedet: Vejby Strand CampingRing/mail tilNeel 21613248/nh@nwt.dk ellerGitte gitrik@post10.tele.dk8Flof, flof,flof,flof...25


Følg sporetSnesko ….igen af evt. andre grupper. Det værste var,når vi fik at vide, at vi ikke måtte stoppeog Danillo blev til en lille bitte prik langtunder os. Det trak søm ud af lårene og pulsenvar oppe og ringe. (Der var jeg gladfor skigymnastikken og ugerne på ski forinden.)Andre gange blev vi sendt af sted ien stor vifte til ære for videokameraerne.Indimellem kørte vi på en lang række i etspor, for igen at komme ud til nye slugtereller flader. Det var fantastisk smukt. Vivar omgivet af mange kendte toppe, deriblandtMont Blanc og Matterhorn, selvGrand Motte ( Tignes gletcheren) kunne vise fra nogle af de steder, vi blev sat af.Vi nåede 5 løft den første dag og det varsom at være med i en extrem ski film ogsamtidig ganske ufatteligt.Mandag var vejret lige så smukt og vi havde4 løft – d.v.s. at pakkeprisen på 8 løftvar brugt og vi skulle have gang i den storetegnedreng. Men pyt – det var det heleværd. Sneen var perfektTirsdag kom der skyer og det var blæsende,så vi besluttede at tage til la Thuille, istedet for at flyve. Alexandro og Danillovar selvfølgelig med og tog os ud på enmasse off-piste. Vi tog lifterne så højtvi kunne og gik derefter op i ca. ½ time istiv kuling, for derefter at køre en megetsmuk off-piste tur. Desværre havde sneenpakket sig oppe, men nede i skoven havdevi en sjov tur.Onsdag væltede sneen ned. Jørgen og jegtog en ski fridag, mens de andre igen togtil La Thuille. I stedet lånte vi et par sneskoog gik en tur i en god dyne af sne. Vivar spændt på, at høre om de andres tur,for der faldt ca. ½ m. sne, men det var ogsåblevet varmere og dermed tung sne. Dethavde været temmelig vådt og hårdt at ståpå ski og som Steen udtrykte det: ” Hvemf... havde været der med den store betonblander?”Torsdag og fredag var det igen strålendesolskin og vi måtte ud og flyve. Det blevtil 3 løft hver dag. Steen valgte at gå randoneeefter sidste løft, sammen med Alexandro,Mads, Mikkel og Roland. Det var”Støvlen”24 9Tillykke til Niels Lemming, ’som er den nye ”støvle” modtager.Vandrepokalen - “Støvlen” - modtagere gennem tiderne:2001 Kira Adrian2000 Lisa Burcardi1999 Karen Jørgensen1998 Bjarne Christiansen1997 Jette Prom1996 Steen Greisen1995 Hugo Larsen1994 Michael Andersen og Karin Tønnov1993 Jubilæums Revygruppen1992 Klavs Bo Greisen1991 Merete Justesen1990 Horst Twertek1989 Lise B. Andreasen1988 Torben Jensen


Turleder ref. fra Canazei 2002Jeg har fødselsdag...10Ja for egentlig skulle turen havde væretgået til st. Anton, men penge træ´et havdeikke båret så meget frugt i år, så rimeligsent måtte jeg se mig om efter et mere humantsted, rent prismæssigt.Valget faldt på Canazei i Italien, intet mindreend verdens største skiområde…Optimistisk som en turleder nu skal være,fik jeg reserveret 52 senge hos Ski Alpin,men den store tilslutning udeblev, depositumskulle snart betales, og i samråd medbestyrelsen, blev det besluttet at reducereturen til 28 senge, men så kom der 3 tilmeldinger,så 1, og igen 2, og med lidtheld blev der fremskaffet flere senge, menikke til de priser der var i tilbuddet på deførste 28, så budgettet blev lige pludseligmeget stramt.Snart kom dagen hvor de 34 skihajer, 4instruktører, og 1 turleder, skulle af sted,eller skulle vi, En voldsom snestorm havdehærget landet , og usikkerheden varstor, kom vi overhovedet af sted til tiden,meldingen fra Ski Alpin var, vi kører somplanlagt…Som da Moses skidte vandene, forsvandtvores frygtede snestorm, og vi blev kørt tilCanazei, selvfølgelig over Jylland, udennogen form for begrundelse, men det skullevi bare…Canazei er en forholdsvis stor skisportsbypå italiensk, med italiensk mener jeg, ather taler men italiensk (eller engelsk,) hergælder det om at køre de smarteste biler,med de smarteste solbriller, altså italiensk.Sin størrelse taget i betragtning, rimeligok, med en hyggelig gammel bydel, medmasser af forretninger, ikke mindst sportsforretninger,flere købte nye ski, til rigtigegode priser.MTBDet har jeg os….23han sørget for ost, pølse og god italienskrødvin til os, inden vi fik tildelt vores værelserog kunne krybe i seng til en velfortjentnattesøvn.Søndag morgen slog vi øjnene op til etsneklædt landskab, blå himmel og sol.Vi kastede os over et stort veldækket morgenbord,-fik hilst på Torben, Jesper, Kasperog Marie, alle 4 venner til Jørgen ogsom var kommet fra Livigno, hvor de arbejdede,som instruktører.Kim, Danski`s rejseleder, bad os være klarved helikopteren kl.08.30. Udstyret medlavinebippere, skovle og sonder, traskedevi de 50 m. ned af vejen til helikopter landingspladsen.Her hilste vi på Danillo ogAlexandro, som skulle være vores bjerggeder( læs bjergførere ) hele ugen. Efterkort instruks om altid at følge vores ski oghvorledes vi skulle komme ind og ud afhelikopteren, sad vi der pludselig og varpå vej op. Der var plads til 5 forudenpiloten – 1 foran og 4 bagved. Ogudsigten – ja, det siger sig selv – denvar eventyrlig!Vi landede på den første top, tumledeud og lå på hug i en bunke, menssneen hvirvlede omkring os, indtilhelikopteren igen lettede og alt blevstille. Første hold blev altid sat til attrampe rundt i sneen med ski på, sådet var lettere for piloten at landenæste gang og næste hold kom ud imere fast sne. 3 gange måtte helikopterenhente og bringe, før vores holdvar samlet, men det gik utrolig hurtigtog effektivt. (FLOF, FLOF,FLOF, FLOF, får pludselig en heltanden og mere interessant betydning)Så stod vi pludselig der, og var klartil at lægge de fineste nye spor i dendejlige puddersne. Nå-ja, de fleste afos tog nogle herrestyrt og var fuldstændighvidklædte, men efterhånden fikvi mere styr på det, og det var svært at tørreøre til øre smilet af os. Der blev grinetog jublet.Danillo og Alexandro styrede gruppen erfarentog sikkert ned af bjergene. Det varherligt, at se de 2 på deres salomon pocketrocket, en ski som jeg selv valgte at kørepå nogle dage, da den gjorde det hele megetnemmere med dens større bæreevne.( Jeg vil dog lige sige at klubskien (læsVölkl p 50 slalom carver) slet ikke er ueffeni dyb sne – der skal blot arbejdes lidthårdere.)Hele tiden fandt vores bjerggeder nye uberørtesider. Nogle gange kørte vi enkeltkørselp.g.a. lavinefare og andre gangesagde de blot: ”you can go when youwant.” Eller ”Taliban (læs telemark), yougo last” Dog skulle vi altid sørge for atlægge sporene tæt, så siden kunne brugesDet er mig…


HELISKI• EN UBESKRIVELIG OP-LEVELSE........men jeg vil nu gøre et forsøg alligevel.Som nogen af jer ved, forlod Steen og jegklubturen i Canazei lørdag formiddag forat drage vestpå til Val Grisenche. Det varen lang rejse! Først med bus til Trento,derefter tog til Torino og derfra med bustil Casall lufthavn. Vi havde aftalt medDanski, at vi kunne køre med transfer bussentil Valgrisenche. Vi skulle blot væreder kl.21.00. Vi var der kl. 21.15 efter diverseforsinkelser og flere skift end førstplanlagt, men gudskelov tidsnok, da flygæsternelige var landet.Med fly var Jørgen Rishede ( en af klubbensinstruktører, og ham vi kan takke fordenne fantastiske tur, da det var ham derlokkede ) og hans kammerat Mads. Derud-over var der Roland, Mads (2) og Mikkel– 3 erfarne ræve udi heliskiing, som ogsåskulle med til Val Grisenche. Resten vargæster til Gressoney.Afsted i bus igen i ca. 1½ time, derefterskift til en mindre bus og videre endnu entime. Det skal lige siges, at det øsregnede,hvilket jo kun kunne betyde, at det måttesne på toppen. Og ganske rigtigt – de sidste14 km, hvor det kun gik opad, ændrederegnen sig til de dejligste snefnug og detsmukkeste hvide landskab, man kunne forestillesig.Vi kørte gennem Val Grisenche by, somabsolut kun er en flække, og videre op tilhotellet Albergo Perret i Bonne – der, hvorvejen ender. Det vil sige – 2 km. før måttebussen give op, da vejen blev for sneglattil, at vi kunne komme op. Vi blev så hentetaf hotellets minitrans.Albergo Perret er et utrolig hyggeligt hotel.Luigi, vores hotelvært, ( 59 år og ejeraf ca. 300 slips ) havde dækket op ved detstore runde bord i pejsestuen. Her havdeFriske skihajer ved SellaEfterladt i ødemarkenDer blev fejret fødselsdag, dobbelt fødselsdag,og det passede med det var en afde dage hvor der var fælles aftensmad, deellers så udmærkede guider havde reserveretbord på en nærliggende restaurant, herfik vi et ypperligt måltid, bestående af flereretter med vine, hjemmelavet punch,samt en vel oplagt tjener, der kunne underholdepå gebrokken dansk.Lige indtil regningen blev serveret, 40 europr pers, mit budget sagde 14 euro, dervar opstået en lille sprog fejl, var der blevetsagt forty eller fourteen, engelsk ersprog nr. 2, erfarede vi…Pisterne var brede og vel prepereret, taget ibetragtning af, at det uden for pisterne ikkevar meget sne, hvilket vi erfarede da viholdt vores picnic i det grønne.Canazei ligger ved det meget karakteristiskeog helt fantastiske smukke bjerg Sella,hvorfra flere af gruppen tog turen rundt,en meget flot tur i verdens største skikområde…Hytter var der mange af, lige fra de megetkedelige ( besøgt 1 gang ) til de rigtigehyggelige ( besøgt mange gange) hvor derblev indtaget adskillelige Bombardinoér(Bombardino er en italiensk hot shot, beståendeaf æggelikør, cognac, og flødeskum,drikkes varm uhmmm.)After ski, som hører sig til, på en rigtigskitur, holdt vi på ølleriet, et lille hyggeligtmed gang i den sted, i den gamle bydel,men blev efter et par dage flyttet til Oh duliber Augustin, det lå lige ved vores ligeligheder,havde live musik og serverede en22 11


Hemsemesterskaberne 2002af vores mange yndlings drinks: happyhour…Eneste lille minus ved Canazei er, at der erkun lift nede fra byen, der bliver hurtigtkø, hvis man ikke er tidligt ude. Der erkun en nedfart til byen, ”skovløjpen” denender i den modsatte ende af byen.Der spises burger isnevejr...Alt taget i betragtning, er Canazei et stedman skal tilbage til engang…En stor tak til turens instruktører, der hargjort jer lidt bedre på ski. Tak til turenshyggelige skihajer der har gjort det til enbedre tur. Tak til alle engelsk lærer….Voksne Herre Tid Voksne Kvinder Tid Junior TidIns. Fritz Krambeck 25,68 ins. Karen Jørgensen 27,18 Nicki Jensen 30,38Jørgen Pedal 25,78 Gitte Pedersen 31,38 Kenni Elsborg 31,48Rune Rasmussen 28,88 Sanne Thorbøll 32,68 Mathias Hansen 31,58Sebastian Andersen 29,38 Helle Laursen 33,38 Thomas Bonfils 31,78Bjarne Christiansen 29,88 Lene Frode-Jensen 34,06 Niclas Winther 32,78Arne Koch Nielsen 31,78 Liselotte Kristensen 34,28 Kia 33,18Christopher Petersen 32,48 Maja Rasmussen 34,48 Kira Andersen 33,88Ernst Niemann 33,08 Neel Hansen 34,58 Julie 34,76Peter Laursen 33,43 Sofie Krambeck 35,48 Sune Jensen 34,78Kenneth Larsen 33,48 Kira Adrian 36,48 Niclas Hornum 36,48Henning Andersen 33,78 Majbrit Birk 37,88 Cecilie Frode-Jensen 37,48Bent Pedersen 33,88 Helle Sørensen 38,08 Janik 38,48Peter Holgersen 34,06 Birgit Bonfils 38,68 Rikke Pedersen 39,78Michael Andersen 34,48 Jeannette Krambeck 39,08 Marja 42,78Henrik Thuesen 34,88 Monika Petersen 40,23 Seline 49,58John Riis Nielsen 35,08 Helle Bech Jensen 41,28 Børn TIDJørgen Groskopf 35,18 Vibeke Perret-Gentiz 42,28 Peter Krambeck 33,48Niels Toft 35,46 June Elsborg 52,68 Anders Bonfils 33,78Hjørliv 37,38 Tua Caspersen 1,23,78 Camilla Kristensen 36,78Ole Daldorph 37,38 Rikke Greisen 40,68Preben Elsborg 38,58 Katrine Frode.Jensen 42,75Erik B Hansen 38,68 Martin Krambeck 43,78Ralf Ernst 39,36 Niklas Elsborg 45,49Kenneth Jørgensen 39,58 Casper Rasmussen 58,58Torben Christensen 39,88 Sofie Sørensen 1,27,48Kim Pedersen 41,08 Sasha Pedersen 2,05,78Johnny Mossin 44,58 Suveræn snowbordmesterFinn Henriksen 45,08 Boye Winther 40,68Niels Frode-Jensen 48,48Chauffør Mark 49,98Ib Petersson 53,68Jens Hornum 57,96Hytte hygge ellermåske rally...1221


da han passerede målstregen i tiden25,68, dagens bedste tid, for kortforinden var Jørgen blevet noteretfor tiden 25,78. Der er således lagtop til en gyser næste år!!! Værd erdet også at nævne, at 3. pladsen giktil Rune på 17 år, som kun har kørtpå ski i 3 år.Om aftenen var der præmieoverrækkelsemed flotte gaver sponseretaf Snow Fun. Og bedst som vialle troede, at nu var det slut annonceredeBoye, at der også varpræmie til bedste på snowboard,hvorefter han sprang op på sejrsskamlen(han var nemlig den enestei den diciplin), og sjovt noknævnte han ikke noget om tiden,men jeg kan da røbe at den var40,68, hvilket var langsommereend næsten alle os andre (undskyldBoye) men hanfik da en fin præmie.Så blev den flottesteog grimmesteskidragt kåret,og de lykkeligeejere fik hver entrøje som præmie.Måske går dernæste år sport i atkøre i den grimmesteskidragt?Alle var vindereSøndag morgen pakkede vi sammen,og smed bagagen i busserne.Vores hytte havde betalt sig frarengøringen, for det var med atkomme ud at nyde de sidste timerpå ski, og det var mere end svært attage den sidste tur ned, og spændeskiene af for sidste gang, indenbussen kl. 17.00 rullede mod Danmark.Det var en kanon tur, tak til Gitteog Boye for deres store arbejdemed at arrangere det hele, og somnyt medlem i klubben kan jeg kunsige, at Glostrup Skiklub er fyldtmed dejlige, festlige medlemmerog det er ikke sidste gang vi skalmed til Hemsedal.Kærligst Maj-Britt BirkTurleder referat Hemsedal 2002Svede svede ja lidt dug kom der på pandenda vi 2 dage før afrejse manglede en af vores9 forudbetalte og reserverede hytter.Det gode bookingkontor havde desværrelige kommet til at sælge vores hytte tilnogle andre. Der var først dagen før afrejseog efter vores grumme formand måttetrue med, at vi skulle have alle vores pengeigen og vi ville finde et andet sted, atder kom andre snefnug i glasset. Nå! Derer jo kun detaljer, det blev i hvert fald onsdagog der mødte en masse glade hajer opi Værløse. Efter en lille time med godtsamarbejde og desværre igen et mindreoverlæs i vores trailer kom vi godt af tilfærgen. Turen gik efter planen og vi landedeefter en god nats øøø hvile til Hemsedalhvor de flinke indfødte havde åbneten varmehytte så vi kunne få lidt medbragtmorgenmad. De flinke turledere havdeOg vi skal have det hele med...20 13med det store overblik hurtigt fået udstyretalle med et heiskort og da de hajer derskulle låne udstyr, med hjælp af vores instruktører,var klar startede både skiskoleog resten de ”morgen friske” hajer ellersud på en dejlig skidag.Først på eftermiddagen fik vi pakket busserog mad ud til alle hytterne og det lykkedesda også at få nøgler til de fleste hytterfør kl 17.Hvad der ellers skete de næste par dagemå i læse et andet sted i bladet. Thihvertifalsom min buttede gule ven siger blevdet lørdag og kl ca. 1130 startede vore traditionsrigehemsemesterskab. Solen bragedened (engageret af turlederne) og derblev kæmpet bragt af ALLE der deltog.Efter ”skaberne” blev der hygget med lidtfugtigt til ganen og slik til alle der varsamlet til ceremonien. Der blev genvundetmesterskaber i 3 ud af4 mulige (flot klaret)kun juniorrækken fikny mester meeen dervar mange kendingepå skamlen. ØØØ dervar for resten også enhelt ny MESTER isnowbord men derkan i altid høre om.Søndag og meget stilleog roligt blev derpakket sammen i busserneog der blev kørtpå ski lige til kl. 1630hvor der blev skiftettøj og pakket sammen.Vi vinkede på gensyntil næste år og kørtemod sydligere himmelstrøgog holdt ind


og spiste aftensmad i smukke omgivelser,hvorefter vi åd en videofilm mere inden vilage og for natten.Mandag morgen i Værløse, puha lidt koldtmen hva, der blev pakket ud og kysset farvelog på gensyn og efter en time var derkun glasskårene tilbage efter, at der desværrevar indbrud i en af vores biler. Nå!Bus hygge i kontoretSki i hems….14Man skal ikke græde over noget man kanse igennem.Tak til alle der deltog og til instruktørerneog alle dem der gav en hånd med til endnuen dejlig hemsetur.Boye & GitteChristoffer havde medbragt 3 fustagerøl, Jægerthe koncentrat samtGletcher-eis 50%, og tiltrak sigderfor en naturlig opmærksomhed.Fredag var den eneste dag, hvor vinæsten ikke fik set solen, men tilgengæld var der ikke så mange påløjperne da mange rejste hjem dendag. Om aftenen havde vi rumperally.Vi fik simpelthen udlevereten sort sæk, hvor vi lavede hullertil benene, og så gik det bare ned afbakkerne, både hver for sig og i“slanger” på op til 10 personer. Vihavde helt ondt i maverne af grin,og 50-60 børn og voksne i sortesække må have været et syn forguder! For enden af børnebakkenhentede busssen os og bragte ossikkert tilbage til hytterne.Lørdag var dendag mange havdeset frem til ispænding – viskulle nemlig haveHemsemesterskabi slalom somblev afviklet for6. gang. Boye ogDyrner havde væretnede i skicentretog bestikkedem med rødvin,så vi havdefået reserveret19hele banen fra kl. 11.00 kun til osfor næsten ingen penge. Der varmusik og grillpølser og Dyrner,iført hip-hop tørklæde, styrede mikrofonen.Børnene startede, oghvor var det imponerende at se denkampånd de alle lagde for dagen,og deres tider var for de flestesvedkommende langt bedre end devoksnes. Herefter var det dame ogherre rækkens tur. Især var der storattention på herrerne, for ville detmon lykkes Fritz at erobre 1. pladsenfor 6. gang i træk? Det bedsteeksempel på vilje og kampgejstkom fra Ralf Ernst, som faldt 5 mfra målstregen; skiene fløj til allesider, men alligevel fik han kastetsig ind over stregen og var dermedmed i konkurrencen alligevel. Tilsidstvar det Fritz der skulle køre,og der gik et sus gennem publikumJuniortruppen følger med i tiderne


Hemsedal 2002Onsdag den 3. april mødtes 113forventningsfulde børn og voksnebelæsset med ski, tøj og ikkemindst proviant på Stiager i Værløse,hvorfra de 2 busser kørte præcistkl. 19.00. Vi var nogle som varkørende i egne biler, men busturenskulle efter sigende have forløbetlige så godt som sædvanligt, hvorder blev vist 2 videofilm inden busserneblev lavet om til sovebusser.Næste morgen ankom vi alle kl.7.30 til Hemsedal, ikke særligtuhvilede da der havde været megettåget siden Oslo, så udover allesvingene måtte chaufførerne af ogtil bremse op, så man blev rykketnoget rundt. Ingen af de 9 hytter viskulle bo i var klar til os, så Boye(som sammen med Gitte stod forturen) fik åbnet varmestuen, hvorvi fik mulighed for at spise noget afdet mad vi havde med hjemmefra.Vores hytte kunne så bare sidde ogse sultne ud, for vores kasse medmorgenmad stod allerbagerst i bussensbagagerum, og de trættechauffører ville forståeligt nok ikkeslæbe det hele ud en gang til.18Herefter blev der delt liftkort ud,og de 5 skiinstruktører fordelte holdene.Fritz, Karen, Steen og Lottehavde børnene, og Klavs Bo kørtebrush-up for de voksne. En kæmpestor tak skal lyde til dem alle, godthumør og ingen slinger i valsen.Utrætteligt blev de ved at fortælleos de samme ting – tilsidst tror jegvi fik det lært.Over middag var hytterne klar tilos. Hytterne var relativt nye og låperfekt lige ud til løjperne med dendejligste udsigt (tænk hvis mankunne vågne op hver morgen tilsådan en udsigt med bjerge, sne oglys fra byen), 3 badeværelser, sauna,4 soveværelser, stor stue medkøkken/alrum – så med ca. 12 personeri hver hytte var der plads nokog ingen kø til toilettet.Efter en nat i bus med meget lidtsøvn og en hel dag på ski skulleman så tro, at alle var trætte. Menså kender man ikke GlostrupSkiklub – der blev festet til kl.04.00 i “Rolator-hytten” hvor Tommyfejrede sin 63 års fødselsdag.Der blev i øvrigt festet hver aften,selvom der den sidste aften blev“leget stilleleg” i de fleste hytter,og meget hurtigt var der to hytterder fik betegnelsen “festhytten”.Bord kortTegnet af Camilla, Sune og Rikke15


Lad blot rygtet sive...Tidligere set i Wagrain-men det er altså sandt at klubbenhar jubilæum til næste år og endda20 år af slagsen. Dette skal selvfølgeligikke gå stille af sig. I denneforbindelse prøver vi at tage en afdet største klubsucceser op af posenigen, nemlig den traditionsrigetur til Wagrain og det bliver iuge 9 til næste år. Vi vil gernegenoplive nogle af de gamle traditionersom vi morede os over i”gamle” dage og om muligt, selvfølgelignogle nye.For at få så mange med så muligtpå denne herlige tur vil vi gerne haveen forhåndstilmelding fra allejer der er interesseret. Dette gøresved at indbetale et depositum alleredenu så vi kan gå i gang med atbooke pladser så hurtig så muligt. Ifår jeres depositum tilbage igenhvis i melder fra inden d. 1 Sep.2002. meeeen det er en rigtig godide at være på forkant med ferienallerede nu, så derfor lad ikke detteblad brænde sig fast i din hånd menskynd dig at tilmelde dig turen vedat indsætte kr. 500 på vores konto iNordea 0345 227 547 reg. nr. 2277Vi glæder os allerede til at se jer påturenEt stort JubihejBoye og OBNår du tilmelder dig….Har vi brug for oplysninger som disse…(ring/ skriv/ mail)Ole OlsenHelle HellesenBjergvænget 75600 Bjergkøbingole og helle @fiskenet.dk20 55 20 55/ 43 55 20 55OBS!!!Bestyrelsen har besluttet at man skal væreover 16 år for at deltage på denneklubtur...”Norges dag”1990God nat og sov godt1992Ballon dans1989Afterski hos Fedthas19911617

More magazines by this user
Similar magazines