Intern kontrol i kommuner - BDO

bdo.dk
  • No tags were found...

Intern kontrol i kommuner - BDO

Intern kontroli kommunerBDO Kommunernes Revision tilbyder nu et helt nyt kursusom intern kontrol i kommuner.På dette kursus opnår du bedre forståelse for, hvad godekontroller kan sikre i en organisation. Herudover fås etgodt overblik over de forskellige kontrolmuligheder, samthvad de enkelte kontroller er med til at sikre, dvs. hvader forebyggende kontroller og efterfølgende kontroller,og hvorledes sikrer man sig imod besvigelser eller fejl ogmangler i regnskabsmaterialet.MålgruppeKurset henvender sig til ledere og medarbejder, som arbejdermed intern kontrol og revision i kommuner – uansetde arbejder i en økonomiafdeling, andre forvaltninger ellerdecentralt.ProgramKurset forløber over en dag i tidsrummet fra kl. 9:00-16.00,inkl. forplejning.Kursusprogrammet indeholder følgende indlæg:Lovens krav i bred forstandInterne kontroller vedrørende økonomiske transaktioner• Styrelseslovens § 42• Revisions- og regnskabsbestemmelser for det socialeområde• Frivillig foranstaltning-Intern revision / controller-OrganiseringEksempler på interne kontrollerHvad kan de interne kontroller sikre?• Besvigelser• Regnskabsmanipulation / ”Budgetsnyd”• MedarbejdereForståelsen af intern kontrol, og hvilken betydning den har• Hvorfor kontrol• Hvordan udføres kontrollen• EfterkontrolForretningsgange• Hvad er en forretningsgang• Intern kontrol• Regnskabsanalyser af økonomi• IT-kontrollerEksempler på konkrete interne kontroller på væsentligeområderEfterkontrol / Revisors rolle• Finansiel revision• Juridisk kritisk revision• Forvaltningsrevision (økonomisk kritisk revision)• Rapporteringsopgaven

More magazines by this user
Similar magazines