Brugermanual NY - Systemair

systemair.com

Brugermanual NY - Systemair

Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 2


Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 3


BrandsikringsautomatikKom hurtigt i gang, Spjæld system:Fysisk komponent montage (Elektriker):1. Spjældmoduler monteres på spjæld med montageplade og skruer før spjældet monteres ikanalsystemet.a. De 2 kabler fra spjældmotor tilsluttes klemmer i spjældmodul, ledernummerer i silketryk2. Spjældbus:a. Kabling mellem spjældmodulerne laves med PDS netværkskabel Cat6 AWG23. Huskkabelaflastningb. A og B skal være et twisted par (orange). +24V skal være et par (brun) og 0V skal være et par(blå). Klemmerne 1-4 / 5-8 kan frit bruges for kabel ind og udc. Sæt adresse op på spjældmoduler i henhold til placering efter strømforsyning, se skema side 6.Se også opstartsskema side 373. Husk at dokumentere placering af alle komponenter på en oversigtstegning4. Ved mere end 5 spjæld benyttes en strømforsyning for hver 8 spjælda. Vær opmærksom på IND / UD markering på klemmer for bussen på strømforsyninger. De skalmonteres rigtigt !b. Kabel til første spjældmodul laves så kort som mulig5. Kontroller at der ikke er kortslutning mellem +24V og A eller B, og mål modstand fra 0V til A og B, skalvære over 80kΩ. Måles i begge ender af bussen og skal være ens6. Panel tilsluttes kontrollerbus. Ved flere kontrollere se side 23a. Husk aktivering (Intern) af forsyning til panel via JUMPER kun må ske på en sektionskontroller7. Tryktransmitter tilsluttes kontroller og placeres i fraluft kanalsystem således at den vil detektere driftpå fraluft ventilatora. Tryktransmitter måleområde indstilles til 250Pa på jumpere (fabrik er 1000Pa)8. Branddetektor:a. Røgdetektor tilsluttes Kontroller og placeres således at den detekterer på fraluften. 4,7kOhmmodstand som er monteret i klemrække på kontrolleren monteres mellem klemme 1 og 5 irøgdetektor.OBS: 2,2kOhm modstand som leveres med røgdetektor skal IKKE bruges !b. Alternativt potentialefrit brydesignal far ABA system til klemme 18 og 19. Se også figur side 69. Signaler til/fra ventilationssystem:a. Agr. drift potentialefrit signal skal tilsluttes klemme 14 og 15. Skal indikere nårventilationsaggregat kører. For Time og DV se tabel i figur på side 2b. Frigiv agr. potentialefrit signal, klemme 22 og 23, til aggregat. Skal blokere/stoppe for aggregatdrift. For Time og DV se tabel i figur på side 2c. For Time og DV automatik sættes Alarm 10 til klasse C10. Forsyning 230V tilsluttes kontroller og eventuelle strømforsyningera. En samlet serviceafbryder foran systemer er påkrævetPanel funktioner generelt:11. Adressefelt i højre øverste hjørne viser hvilken enhed som betjenes. Adressefeltet aktiveres ved atholde OK nede i 3 seca. De 2 cifre til venstre for ”/” angiver sektionskontrolleradresse (00 = panel)b. De 2 cifre til højre for ”/” angiver spjældmodul adresse12. Menuer generelt:a. ”Værktøjer” benyttes til daglig betjening og testb. ”Opsætning” benyttes til system opsætning og konfiguration13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 4


Brandsikringsautomatik13. Yderligere se separat vejledning panel betjening side 15System opstart og konfiguration via panel:14. Efter der tændes for forsyningen ventes 20sec. (70)15. Hvis der er mere end 1 sektionskontroller skannes efter sektionskontrollere under ”Opsætning,Sektionsnet” fra paneleta. Antal bekræftes med samme tal som det antal der er fundetb. Antal SKAL stemme overens med det som er installeret16. Der skiftes til ønsket kontroller, se panelvejledning17. Fra kontrollere niveau skannes der efter spjældmoduler under ”Opsætning”, ”spjældmodulnet”a. Der SKAL fremkomme det antal som er monteret og forventetb. Bekræftes ved at skrive samme antalc. Manglende spjældmoduler kan findes ved gennemgang af ”Spjældliste” eller ”Spjældstatus”18. Kontroller signal fra røgdetektor (5,4mA) under ”Værktøjer”,19. Under ”Opsætning”, ”Brandmelder” kan ”Branddetektor” ændres til ABA hvis dette er tilgængeliga. ABA signal kan kontrolleres under ”Vis I/O værdier”b. Med ABA og uden tryktransmitter (DPT) skal ”Normal Dr. OK” under ”Trykregulering sættes til0Pa20. Ugentligt motioneringstidspunkt ændres hvis det ønskes under ”Opsætning”21. Hvis det er nødvendigt kan grænseværdier for trykovervågning indstilles under ”Trykregulering”22. Service og brandalarm afstilles under ”Værktøjer”a. Eventuelle fejl og alarmer som ikke kan fjernes, se beskrivelse side 3423. Hvis alt er OK kan det samlede system sammen med aggregat afprøvesa. Driftssignal fra aggregat skal aktivere spjæld (01)b. Ved aggregat i drift kan signal fra tryktransmitter kontrolleresc. Motionering kan aktiveres med aggregat i driftd. Frigivelsessignal til aggregat forsvinder og aggregat skal stoppe, tryk overvåges (20). Spjæld deaktiveres(00)e. Når tilbagemeldingssignaler er OK vil spjæld blive aktiveret igen (01)f. Aggregat vil blive frigivet når første sæt spjæld er åbne. Der ventes på driftssignal fra aggregat(21). Tryk fra aggregat overvåges (90)g. Status på spjæld kan følges under motioneringen24. Eventuelle fejl kan aflæses i ”Alarmlog” på sektionskontroller og spjældmodul niveau25. Nu bør service udført aktiveres under værktøjer, helt nede i bunden26. For afprøvning af stabilitet i systemet mekanisk så vel som styring/overvågning kan en automatisk testfunktion aktiveres under ”Manuel”. Her vi kontroller gå i ”brandmode” således at aggregat ikkekan/skal køre. Alle spjæld vil automatisk blive motioner hver halve time indtil funktionen stoppes ved”Frigiv man.” under ”Manuel”27. I kombination med DV/Time automatik skal det kontrolleres at alarm 10 ”Brand alarm” er sat tilprioritet C. det gøres under konfiguration, når logget ind med system niveau28. Ved flere sektionskontrollere startes fra punkt 16. igen13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 5


BrandsikringsautomatikSpjældmodul adressering:Der skal adresseres i henhold til skemaet. Ikke alle spjæld behøver at være monteret på en strømforsyningKontroll. Strømf. 1 Strømf. 2 Strømf. 3 Strømf. 4 Strømf. 5 Strømf. 6 Strømf. 7 Strømf. 81 8 16 24 32 40 48 56 62 9 17 25 33 41 49 57 73 10 18 26 34 42 50 584 11 19 27 35 43 51 595 12 20 28 36 44 52 6013 21 29 37 45 53 6114 22 30 38 46 54 6215 23 31 39 47 55 63Dipswitch: 1 2 3 4 5 6 7 8Adresse: 1 2 4 8 16 32 --- ---Adresse 2 = dipswitch 2 ON (01000000) ”---” betyder ikke i brugAdresse 5 = dipswitch 1 og 3 ON (10100000)Adresse 19 = dipswitch 1, 2 og 5 ON (11001000) Se eventuelt opstartsskema side 37Kabling og montage af spjældmodulFor at minimere tidsforbrug i forbindelse med montage af spjældmoduler er det en fordel at montere ogtilslutte spjældmoduler på spjældene før de monteres i kanalsystemet. Det vil ligeledes sikre at derefterfølgende vil være tilstrækkelig serviceadgang til alle komponenter.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 6


40Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 7


Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 8


Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 9


BrandsikringsautomatikKom hurtigt i gang Røgventileret system:Fysisk komponent montage (Elektriker):1. Spjældmoduler monteres på spjæld med montageplade og skruer før spjældet monteres ikanalsystemet.a. De 2 kabler fra spjældmotor tilsluttes klemmer i spjældmodul, ledernummerer i silketryk2. Spjældbus:a. Kabling mellem modulerne laves med PDS netværkskabel Cat6 AWG23. Husk kabelaflastningb. A og B skal være et twisted par (orange). +24V skal være et par (brun) og 0V skal være et par(blå). Klemmerne 1-4 / 5-8 kan frit bruges for kanel ind og udc. Sæt adresse op på moduler i henhold til placering. Se skema side 6. Se også opstartsskema side373. Husk at dokumentere placering af alle komponenter på en oversigtstegning4. Kontroller at der ikke er kortslutning mellem +24V og A eller B.a. Mål modstand fra 0V til A og B, skal være over 80kΩ. Måles i begge ender af bussen og skalvære ens5. Panel tilsluttes kontrollerbus. Ved flere kontrollere se side 23a. Husk aktivering (Intern) af forsyning til panel via JUMPER kun må ske på en sektionskontroller6. Tryktransmitter tilsluttes kontroller og placeres i fraluft kanalsystem således at den vil detektere driftpå fraluft ventilator og røgventilatora. Tryktransmitter måleområde indstilles til 250Pa på jumpere (fabrik er 1000Pa)7. Branddetektor:a. Temperaturføler monteres klemme 10 og 11 i kontrollerb. Alternativt potentialefrit brydesignal far ABA system til klemme 18 og 19. Se også figur side 68. Signaler til/fra ventilationssystem:a. Frigiv agr. potentialefrit signal , klemme 22 og 23, til aggregat som skal blokere/stoppe foraggregatet. For Time og DV se tabel i figur på side 2b. For Time og DV automatik sættes Alarm 10 til klasse C9. Røgventilatorstyring etableres:a. Frekvensomformer (EC ventilator) tilsluttes klemme 12 og 13, 0-10V styresignal tilsluttesklemme 53 og 55 på FC101 omformer. For EC ventilator og opsætning af FC101 se side 29b. Alternativt eksternt bryderelæ (NC) via klemme 20 og 21. Intern 24VDC forsyning fra kontrollerkan event bruges til aktivering af relæc. 3*400V til frekvensomformer. Motor forsynes direkte fra omformer via skærmet kabel10. Forsyning 230V tilsluttes kontrollera. En samlet serviceafbryder foran systemer er påkrævetPanel funktioner generelt:11. Adressefelt i højre øverste hjørne hvilken enhed som betjenes. Adressefeltet aktiveres ved at holde OKnede i 3 seca. De 2 cifre til venstre for ”/” angiver sektionskontrolleradresse (00 = panel)b. De 2 cifre til højre for ”/” angiver spjældmodul adresse12. Menuer generelt:a. Værktøjer benyttes til daglig betjening og testb. Opsætning benyttes til system opsætning og konfiguration13. Yderligere se separat vejledning panel betjening side 1513-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 10


BrandsikringsautomatikSystem opstart og konfiguration via panel:14. Efter der tændes for forsyningen ventes 20sec. (70)15. Hvis der er mere end en sektionskontroller skannes efter sektionskontrollere under ”Opsætning,Sektionsnet” på paneleta. Antal bekræftes med samme tal som det antal der er fundeta. Antal SKAL stemme overens med det som er installeret16. Der skiftes til kontroller, se panelvejledning17. Fra kontrollere niveau scannes der efter spjældmoduler under ”Opsætning”, ”Sektionsnet”a. Der SKAL fremkomme det antal som er monteret og forventesb. Bekræftes ved at skrive samme antalc. Manglende spjældmoduler kan findes ved gennemgang af ”Spjældliste” eller ”Spjældstatus”18. Under ”Opsætning”, ”Systemtype” vælges til Røgventileret19. Under ”Opsætning”, ”Brandmelder” vælges ”Branddetektor” til Temperatura. Kontroller signal fra temperaturføler under ”Værktøjer”b. Temperaturgrænse kan ændres under ”Brandmelder”, ”Temp. Setpkt.” (default 40°C)c. Alternativt kan ABA benyttes hvis dette er tilgængelig ABAd. ABA signal kan kontrolleres under ”Vis I/O værdier”b. Med ABA og hvis aggregatet stoppes under normal drift skal ”Normal Dr. OK” under”Trykregulering” sættes til 0Pa20. Ugentligt motioneringstidspunkt ændres hvis det ønskes under ”Opsætning”21. Hvis det er nødvendigt kan grænseværdier for trykovervågning indstilles under ”Trykregulering”22. Service og brandalarm afstilles under ”Værktøjer”a. Eventuelle fejl og alarmer som ikke kan fjernes, se beskrivelse side 3423. Herefter skal aggregat starte op (det frigives til drift) og spjæld aktiveres (01)24. Motionering kan aktiveres fra kontroller når systemet er i stabil drifta. Frigivelsessignal til aggregat forsvinder og aggregat skal stoppe, tryk overvåges (10). Spjæld deaktiveres(00) og røgventilator skal starte op (11)b. Når tilbagemeldingssignaler er OK vil spjæld blive aktiveret igen (01) og røgventilator stoppe.c. Aggregat vil blive frigivet når første sæt spjæld er åbne. Tryk fra aggregat overvåges (90)d. Status på spjæld kan følges under motioneringene. Signal fra tryktransmitter kan i denne forbindelse også kontrolleres25. Eventuelle fejl kan aflæses i ”Alarmlog” på sektionskontroller og spjældmodul niveau26. Nu bør ”Service udført” aktiveres under værktøjer, helt ned i bunden27. For afprøvning af stabilitet i systemet mekanisk så vel som styring/overvågning kan en automatisk testfunktion aktiveres under ”Manuel”. Her vi kontroller gå i ”brandmode” således at aggregat ikke kan/skal køre. Alle spjæld vil automatisk blive motioner hver halve time indtil funktionen stoppes ved ”Frigivman.” under ”Manuel”28. I kombination med DV/Time automatik skal det kontrolleres at alarm 10 ”Brand alarm” er sat tilprioritet C. det gøres under konfiguration. når logget ind med system niveau29. Ved flere sektionskontrollere startes fra punkt 16. igen13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 11


BrandsikringsautomatikIndholdsfortegnelse:Kom hurtigt i gang, Spjæld system: ................................................................................................................... 4Spjældmodul adressering: ............................................................................................................................. 6Kabling og montage af spjældmodul ............................................................................................................. 6Kom hurtigt i gang Røgventileret system: ....................................................................................................... 10Indholdsfortegnelse:........................................................................................................................................ 12Systembeskrivelse ........................................................................................................................................... 14Panel betjening generelt: ................................................................................................................................ 15Menu struktur Sektionskontroller: .............................................................................................................. 16Menustruktur panel niveau ......................................................................................................................... 19Menustruktur spjældmodul niveau ............................................................................................................. 19Betjeningspanel ............................................................................................................................................... 20Komponentbeskrivelse ................................................................................................................................ 20Tekniske Data: ............................................................................................................................................. 20Sektionskontroller ........................................................................................................................................... 21Komponentbeskrivelse ................................................................................................................................ 21Stand alone opsætning: ............................................................................................................................... 22Tekniske Data: ............................................................................................................................................. 22Avancerede funktioner ................................................................................................................................ 22Røgdetektorer, flere i serie ...................................................................................................................... 22Mere end 30 spjældmoduler ................................................................................................................... 23Kabler, lange ............................................................................................................................................ 23Kontrollere, flere ..................................................................................................................................... 23Flere kontrollere på 1 aggregat ............................................................................................................... 24Flere aggregater på en kontroller ............................................................................................................ 25Interlock mellem kontrollere ................................................................................................................... 25Spjældmodul .................................................................................................................................................... 25Komponentbeskrivelse ................................................................................................................................ 25Spjældmodul adressering: ........................................................................................................................... 26Fejlsøgning på spjældmodul / motor: ......................................................................................................... 26Tekniske Data: ............................................................................................................................................. 27Tekniske Data IP67: ..................................................................................................................................... 27Strømforsyning ................................................................................................................................................ 27Komponentbeskrivelse ................................................................................................................................ 27Tekniske Data: ............................................................................................................................................. 2813-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 12


BrandsikringsautomatikFrekvensomformer og EC ventilator tilslutning og opsætning ........................................................................ 29Danfoss FC101: ............................................................................................................................................ 29KBR/F-EC tilslutning: .................................................................................................................................... 29Leverandør data .............................................................................................................................................. 30Anvendelses område ................................................................................................................................... 30Generel beskrivelse ..................................................................................................................................... 30Montering ........................................................................................................................................................ 30Demontering og bortskaffelse ..................................................................................................................... 30Overensstemmelseserklæring ......................................................................................................................... 31Opstart ............................................................................................................................................................. 32Afprøvning efter installation ....................................................................................................................... 32Spjæld ...................................................................................................................................................... 32Brandmeldeenheder ................................................................................................................................ 32Frigivelsessignal til ventilationsaggregat ................................................................................................. 32Driftssignal fra ventilationsaggregat ....................................................................................................... 32Overvågning af fraluft og røgventilator ................................................................................................... 32Trykstyret røgventilator ........................................................................................................................... 32Årlig afprøvning ............................................................................................................................................... 32Aflevering......................................................................................................................................................... 33Fejlsøgning ....................................................................................................................................................... 33Alarmer Sektionskontroller ............................................................................................................................. 34Events sektionskontroller: ........................................................................................................................... 36Alarmer Spjældmodul: ................................................................................................................................. 36Events spjældmodul: ............................................................................................................................... 36Opstartsskema ................................................................................................................................................. 37Slutbrugervejledning, kan tages ud af manualen ............................................................................................ 3913-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 13


BrandsikringsautomatikSystembeskrivelseSystemair Brandsikringsautomatik BR-A2 er designet til at opfylde kravene i DS428-4. Systemet består afbetjeningspanel, sektionskontroller, spjældmoduler og strømforsyning.Der er mulighed for overvågning af brandmeldesignaler og brandspjældpositioner (PK-I- & EK-I-). Ensektionskontroller kan overvåge op til 63 spjæld og 10 røgdetektorer. Der kan tilsluttes 15sektionskontrollere til et panel. Der skal bruges en strømforsyning for hver 8 spjæld. Sektionskontroller kanstrømforsyne op til 5 spjæld direkte. Alle signaler og funktioner er udført som fejlsikre funktioner.Under normal drift overvåges fraluftventilator. Normalt vil et spjældsikret system stoppe om natten. Idenne situation skal alle brandspjæld lukke da røgdetektor ikke kan fungere uden luft fra det betjenteområde. Der motioneres ugentligt (valgfrit tidspunkt) med automatisk overvågning. I forbindelse med denugentlige motionering af spjæld overvåges en eventuel røgventilator via tryktransmitter. Systemet erbaseret på et bussystem som forbinder komponenterne. Der er kun behov for et kabel mellemkomponenterne som også indeholder strømforsyning til moduler og spjældmotorer.Fra betjeningspanel er det muligt at se status på hver enkelt spjæld switch samt alle andre eksternekomponenter. Der er mulighed for manuel motionering af et helt system eller individuelt på hvert enkeltspjæld. Brand og servicesignaler skal manuelt resettes på betjeningspanelet. Fra panelet er der adgang tilen alarmlog som gemmer de seneste 42 alarmer med tidspunkt. Ligeledes er der en eventlog som viser atde enkelte motioneringer er gennemført uden problem og hvornår der er udført service, der gemmes 84events med tidsstempling.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 14


BrandsikringsautomatikSystemair A/SNormaldriftVærktøjer:Vis navnVis RøgmelderTryk 1 gang, der kommer lys. Lys blinker ved aktiv alarm og det skrives hvor der eralarm. Hvis man går helt ”retur” til hovedmenu vil man altid kunne se hvis der en aktivalarmHer foregår alt daglig betjening og fejlsøgningHer kan man se navnet på den enhed som betjenesHvis der er monteret røgdetektor udlæses af aktuel strøm i mA til røgdetektor oghvilken status det giver. 5-6 mA = ingen fejl. Ved reset af alarmer fjernes forsyningen ogstrøm vil være 0Vis Tryk Udlæsning af det aktuelle tryk fra tryktransmitter placeret i udsugningskanal /røgventilatorVis TemperaturSpjældstatusVis I/O værdierVis ServicedatoMotioneringAfstil BarndAfstil ServiceHvis der er monteret en temperaturføler for brandtermostat funktion vises den aktuelletemperatur herFor hvert spjæld som er detekteret på spjældbussen kan man se den aktuelle status:Aktivering = bevægelse fra den position til den anden, Ende position 5/80° = aktiveretendeswitch, Mangler = kommunikationen til moduler fungerer ikkeAktuel status for de enkelte digitale ind (DI) og udgange (DO) samt analog 0-10V udgangfor røgventilator reguleringUdlæsning af dato for seneste servicegennemgangNår motionering aktiveres for hele sektionen åbnes alle spjæld, hvis der ikke er nogetdriftssignal fra aggregatet. Efterfølgende lukkes de igen. Er systemet derimod i drift vilfrigivelsessignal til aggregatet forsvinde. Når trykket er faldet og aggregatet stoppetbliver alle spjæld lukket. Når alle er lukket åbner de alle igen. Når det første sæt spjælder åbne gives aggregatet fri til drift igen. Som ved en hver aktivering af spjældene åbnerde 2 og 2 på hver strømforsyning / kontroller. Se yderligere beskrivelse underopsætning og motionerTidsp.Reset af aktive brandalarmerReset af aktive service alarmerManuel Spjæld Sektinskontroller går i brandmode når en af disse funktioner aktiveres. Man. Aktiveres =alle spjæld på sektionskontrolleren åbnes. Man. Deaktiver = alle spjæld påsektionskontrolleren deaktiveres. Man. Timer = alle spjæld vil blive aktiveret /deaktiveret hver halve time. En eventuel røgventilator vil ikke blive aktiveret. For hurtigtest af stabilitet af den samlede installation. Frigiv Man. = skal aktiveres efter at en af deandre funktioner har været brugt for at sikre at alt er tilbage til normal position.Kontroller forlader brand mode. Sidste funktion bør også bruges efter at manuelmotionering har været aktiveres på de enkelte spjældmodulerVis 7 SegmentKontroller displayService UdførtSW versionViser aktuel status for det lille kontroller display (7 segment) på sektionskontrolleren.Specielt er det status indikeringerne som kan være interessante. Fejl og alarmer kanaflæses under alarmerAktiveres efter at den årlige service og gennemgang af systemet er udført. Vil fjernealarmen ”tid for service”. Der lægges en event i eventloggenUdlæsning af sektionskontrollerens software version13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 17


BrandsikringsautomatikOpsætning:NavnSektionsnetDenne sektion bruges til opsætning og konfiguration af systemetHer kan programmeres et specifikt navn for den pågældende brandsektionSpjældliste: En aktuel listning af de spjæld som er fundet ved seneste scan. Medangivelse af status på de enkelte spjældmodulerSpjældmodul Scan: Aktivering af scan efter spjældmoduler. Efter endt scanfremkommer det fundne antal. Dette skal bekræftes ved at skrive samme tal som der erfundet efterfulgt af OK.SystemtypeBrandmelderHer vælges Spjæld for systemer baseret på spjæld og Røgventileret for de systemer somer baseret på en røgventilatorBranddetektor: Her vælges mellem Røgsensor, Temperaturføler = termostatfunktion,ABA = eksternt digitalt signal og Kontroller = når flere kontrollere kobles sammen.Hvilken Kontroller som der kobles sammen med vælges under Master Kntr.Temp. Setpkt.: temperatur for termostatfunktion hvis denne benyttesMaster Kntr.: Her vælges den kontroller som der køres slave af når der vælgesKontroller under BranddetektorMaster / Slave set-up benyttes kun ved spjældbaserede systemer med mere end 63spjældMotioner Tidsp.TrykreguleringOpsætning af tidspunkt for den ugentlige motionering. Systemet vil motionere allespjæld på dette tidspunkt, en gang om ugen, hvis systemet de seneste 7 dage ikke hargennemført en fuld aktivering / de-aktivering af alle spjæld. Det vil sige at den ugentligemotionering ikke vil blive gennemført på de fleste spjæld baserede systemer med stopom natten.Røgv.Setpkt.: Indstilling af tryksetpunkt for røgventileret drift. Default 100PaNormal. Dr.OK: Trykgrænse for detektering af normal fraluft ventilator i drift. Default50PaVed ABA brand detektering kan denne grænse sættes til 0. Derved fravælgesovervågning af fraluftventilator. Ved spjældbaseret system skal der lægges en lus foraggregat driftssignal i sektionskontrollerRøgvent.OK: Trykgrænse for detektering af røgventilator OK i forbindelse medmotionering. Default 50PaSensor maks: Tryktransducer måleområde. Default 250PaP & I faktor: For røgventilator tryk reguleringDI1 Agr. DriftDI2 AUXSignal kan inverteres. Det skal dog bemærkes at så er funktionen ikke fejlsikkerBenyttes ikkeDI3 ABA Signal Signal kan inverteres. Det skal dog bemærkes at så er funktionen ikke fejlsikker !DO1 StopRøgventUdgangssignalet kan inverteres. Det skal dog bemærkes at så er funktionen ikkefejlsikker ! Det kan også vælges til at have samme funktion som DO2. kan bruges13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 18


BrandsikringsautomatikDO3 ServiceDO4 BrandalarKomm. FejlFactory Resetved flere aggregater koblet op til en sektionskontrollerRelæudgangssignal for servicealarm kan inverteresRelæudgangssignal for brandalarm kan inverteresDet kan her vælges hvor mange kommunikationsfejl der skal til, 1 eller 2 (default) for atgive en servicealarm. Kan bruges i forbindelse med fejlsøgning af periodiske fejl. 3 påhinanden følgende fejl vil altid give en brandsituationVed fabriksreset skal forsyning tages af systemet efterfølgende for at være sikker på atalt bliver sat korrekt tilbage til fabriksopsætningMenustruktur panel niveauSYSTEMAIR A/SNORMAL DRIFTHOVEDMENUVÆRKTØJEROPSÆTNINGVIS NAVNSW VERSIONNAVNSEKTIONSNETSEKT.KONT.LISTE1. DATO OG TID SEKTION KON.SCANFACTORY RESETEVENTLOGALARMLOG1. Dato og Tid: Her sættes tiden på alle kontrollere som er koblet op til paneletMenustruktur spjældmodul niveauSYSTEMAIR A/SNORMAL DRIFTHOVEDMENUVÆRKTØJEROPSÆTNINGVIS NAVNVIS I/O VÆRDIERDI1 5°SWITCH1. MOTIONERING DI2 80°SWITCHSW VERSIONDO1 FRIGIVNAVNFACTORY RESETEVENTLOG De seneste 84 events gemmes. Se side 36ALARMLOG Logning af alarmer. De seneste 42 alarmer gemmes. Se side 341. Ved motionering på spjældmodulniveau sker kun en bevægelse af det pågældende spjæld peraktivering13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 19


BrandsikringsautomatikBetjeningspanelKomponentbeskrivelseBeskrivelse af den generelle betjening af panelet findes under panel betjening side 15. Panelet består af et2 linjers display med hver 16 alphanumeriske karakterer. Der er 4 betjeningsknapper til navigering mellemde forskellige menuer og ændring af værdier.Panelet er forbundet til sektionskontroller via et buskabel som også strømforsyner det. Panelet kan væremaster for op til 15 kontrollere via samme bussystem. Alle enheder på bussen skal være forbundet i en langrække. Den maksimale samlede længde af bussen er 1200m.Tilslutningsklemmer Panel:- B A +Tekniske Data:Forsyning:Kapsling:Mål (H*B*D):Vægt:24Vdc, 70mAIP54, ikke godkendt til udendørs montage80*130*35mm0,19kg13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 20


BrandsikringsautomatikSektionskontrollerKomponentbeskrivelseI sektionskontrolleren er funktioner og tilslutninger som kan håndtere de behov der er for at dække enbrandsektion. Der er 2 bussystemer på sektionskontrolleren, en for sammenkobling af kontrollere og panelsamt en for tilslutning af spjældmoduler. I forhold til paneler er sektionskontrolleren en slaveenhed påbussen. For spjældmodulerne er sektionskontrolleren master som holder styr på status på de enkeltespjældmoduler (maks. 63). Der er mulighed for fejlsikker tilslutning af relevante komponenter i relation tilden pågældende konfiguration af systemet. Der kan tilsluttes op til 10 røgdetektorer. Sektionskontrollerenkan strømforsyne (24Vdc) op til 5 spjæld. Der føres kun et PDS AWG23 kabel ud fra kontrolleren tilspjældmoduler som alle skal sidde efter hinanden på en lang række. Kontrolleren forsynes med 230VDer er DIP-switch for opsætning af sektionskontroller adresse og funktioner som kan bruges til opsætninguden panel. Trykknap bruges ligeledes i forbindelse med opsætning uden panel. Det lille kontroller display(7-segment) viser nogle simple status og fejlkoder. Det vil altid give mere detaljeret information vedaflæsning af alarmer på betjeningspanelet.1. Jumper for strømforsyning til panel, kun en kontroller må have jumper sat til Intern (rød markeringpå tegning). Default leveres jumper placeret på Ekstern (blå markering på tegning)2. 1,6A finsikring3. Kontrollerbus klemmer, her tilsluttes panel også4. Grøn LED som viser kommunikation på de 2 busser5. Spjældmodul klemmer. Der kan køres i 2 retninger således at kontroller ikke sidder i enden afbussen6. Rød LED for brandalarm og gul LED for servicealarm7. Dip switch for opsætning af kontroller adresse, default sat til 1. og valg for stand alone funktionuden panel samt systemtype ved stand alone8. Kontroller display (7-segment) for visning af status og fejlkoder. Se side 3413-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 21


Brandsikringsautomatik9. Knap for konfigurering og reset ved stand alone, se separat vejledning10. Potentialefri udgangsrelæsignaler. Stop røgventilator, Frigiv ventilationsaggregat, Service alarm (Calarmer) og Brand alarm (A alarmer). Se oversigt side 34a. Kan bruges til signalgiver eller opkobling til eksternt meldesystem11. Signaler: Røgdetektor, Tryktransmitter, Temperaturføler, analogt styresignal (0-10V) forrøgventilator, Ventilationsaggregat drift signal, AUX ikke brugt, ABA signala. Der måles normalt omkring 5,4mA på røgdetektor, Under 3mA og over 10mA = service,Under 3mA og over 26mA = brandb. For digitale indgange skal der måles ca. 14V mellem klemmer og ved slutte skal der måles0V12. 230V, Max forsikring 10AmpStand alone opsætning:1. Via dip-switch 6 aktiveres stand alone funktiona. Default off = panel opsætning2. Via dip-switch 5 vælges om systemet skal være røgventileret eller spjældsystem3. Default off = røgventileret:a. Temperaturføler som detekteringb. Resten som default fra panel4. On = spjældsystem:a. Røgdetektor som detekteringb. Resten som default fra panel5. Ved aktivering af ”knap” i forbindelse med power on aktiveres et spjældmodul scan6. Efter end scan vises antal i kontroller display7. Bekræftes ved tryk i 5 sec.a. Herefter vises hver adresser i 2 sec.8. Herefter fungerer systemet normalt9. Hvis knap aktiveres i 5 sec. aktiveres en samlet motionering af systemet10. Service og brandalarmer kan resettes ved kort tryk på knap11. Kontroller display fungerer ellers som normalt med statusvisninger og fejl12. Hvis der tilsluttes et display er det muligt at ændre opsætningen som normaltTekniske Data:Forsyning:Max forsikring:Kapsling:Mål (H*B*D):Vægt:Relæer:24Vdc udgang:230V10AIP54, ikke godkendt til udendørs montage200*180*60mm1,15kg24V 1A signalrelæerMax belastning på styreklemmer 0,2A ud over systemkomponenterAvancerede funktionerRøgdetektorer, flere i serieDet vil normalt ikke være noget problem at montere mere end de 10 stk. som er anført som maks. Det vildog betyde at systemet vil blive mere følsomt overfor tilsmudsning af følere over tid. Det vil betyde at dervil komme en servicealarm hurtigere.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 22


BrandsikringsautomatikMere end 30 spjældmodulerVed mere end 3 strømforsyninger skal strømforsyninger med spjældmoduler fordeles på hver side afsektionskontroller. Således at sektionskontroller kommer til at sidde midt på spjældbussen og ikke i denene ende. Se eksempler nedenfor og side 27Kabler, langeSystemet er baseret på PDS (UTP) Cat6, AWG 23 kabel. Det vil under normale omstændigheder tillade enmax længde til sidste spjæld efter hver strømforsyning på 100m ved en jævn fordeling af spjæld langskablet og strømforsyning monteret umiddelbart før første spjæld. Efter sektionskontroller (max. 5 spjæld)er det 50m. Hvis der ved en fejl er benyttes AWG 24 kabel kan det også gå ved reducerede længder ogeventuelt ledigt par brugt som ekstra 0V (stel) forbindelse.Ved lange kabeltræk kan det være nødvendigt at placere en ekstra strømforsyning langt ude påspjældbussen tæt på spjæld som sidder langt fra den foregående strømforsyning / kontroller.Kabellængder kan gøres længere ved at benytte det sidste ubenyttede par i kablet til 0V (stel) forsyning.Nøjagtig beregning af mulige kabellængder og forskellig placering af spjæld på bussen kan foretages vedhjælp af specielt beregningsprogram. Spørg hos Systemair.Kontrollere, flereHusk opsætning af adresse på sektionskontroller og scan efter enheder på kontrollerbussen frabetjeningspanel niveau.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 23


BrandsikringsautomatikPanel og kontrollere behøver ikke være placeret i enden af bussen. De kan godt være placeret midt påbussenFlere kontrollere på 1 aggregatFrigiv aggregat kan forbindes i parallel hvis alle sektioner skal være lukket før aggregat stopper. Forbindesde i serie vil aggregat stoppe når blot en sektion stopper.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 24


BrandsikringsautomatikFlere aggregater på en kontrollerDet er muligt at lave et ekstra frigivelsessignal til aggregat 2 på relæudgang 1. Vælges under opsætning.Driftssignal fra aggregater må lægges i parallel således at systemet starter op hvis blot et aggregat er i drift.Interlock mellem kontrollereBrandalarm relæ udgang kan bruges til at koble en anden sektionskontroller ud ved at forbinde relæ overrøgdetektor eller temperaturgiver signal.SpjældmodulKomponentbeskrivelseDer bruges et spjældmodul per brandspjæld. Der er klemmer ispjældmodulet for direkte tilslutning af kabler fra spjældmotor.Spjældmodulet overvåger og styrer spjældet. Via bussystemetholder sektionskontrolleren styr på status på det enkeltespjældmodul. Bussystem og strømforsyning som kommergennem samme kabel (PDS AWG23) tilsluttes klemmer imodulet.Der et DIP-switch for opsætning spjældmodul adresse.Testknap som vil give en manuel bevægelse af spjældet fra enposition til den anden (motionering). Den røde LED sysdiode påsiden indikerer status for spjæld / modul. Konstant rød er OKpå endeswitch, blink er bevægelse og slukket er fejl.1. Test knap for manuel betjening af spjæld, 1 tryk vilbevæge spjæld fra den ene position til den anden2. Status LED rød. Tændt = ingen fejl og en af de toendeswitch aktiveret, blinker under bevægelse afspjældet, slukket ved fejl3. Forsyningsklemmer til spjæld4. Klemmer endeswitch 5°5. Klemmer endeswitch 80°6. Rød grøn LED for indikation af kommunikation7. Kabelaflastning8. Klemmer for spjældbus ind/ud, frit valg9. Klemmer for spjældbus ind/ud, frit valg10. Dipswitch for adresseopsætning, se separat vejledning. Ændres en adresse mens der er strøm påsystemet bliver den ny adr. først aktiv efter at strømmen har været taget af systemetVed motionering på spjældmodulniveau sker kun en bevægelse per aktivering13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 25


BrandsikringsautomatikSpjældmodul adressering:Der SKAL adresseres i henhold til denne tabel. Ikke alle spjæld behøver at være monteret på hverstrømforsyning.Række Kontroll. Strømf. 1 Strømf. 2 Strømf. 3 Strømf. 4 Strømf. 5 Strømf. 6 Strømf. 7 Strømf. 81 8 16 24 32 40 48 562 1 9 17 25 33 41 49 573 2 10 18 26 34 42 50 584 3 11 19 27 35 43 51 595 4 12 20 28 36 44 52 606 5 13 21 29 37 45 53 617 14 22 30 38 46 54 62 68 15 23 31 39 47 55 63 7Spjæld aktiveres i 2 rækker af gangen. Dog hvis der ingen adresser er i en række skiftes til næste somstartrække. Det gælder kun startrækken. Anden aktiverings række er altid den efterfølgende.Ved adresse 1-3-10 er første gruppe række 2 og 3 (spjældmodul 1 og 10). Anden gruppe er række 4 og 5(spjældmodul 3). Ved adresse 1-3-8 er første gruppe række 1 og 2 (spjældmodul 8 og 1). Anden gruppe errække 4 og 5 (spjældmodul 3).Dipswitch: 1 2 3 4 5 6 7 8Adresse: 1 2 4 8 16 32 --- ---Adresse 2 = dipswitch 2 ON (01000000) ”---” betyder ikke i brugAdresse 5 = dipswitch 1 og 3 ON (10100000)Adresse 19 = dipswitch 1, 2 og 5 ON (11001000) Se eventuelt opstartsskema side 37Fejlsøgning på spjældmodul / motor:Går spjældet mekanisk frit. Det enkelte spjæld kan motioneres vedtryk på knap i spjældmodul. Det må aldrig tage mere end 150sec. ataktiverer et spjæld og ikke mere end 25sec. at de-aktiverer.Tilbagemeldingssignaler fra spjældmotor kan kontrolleres ved atmåle spænding (Vdc) over klemmerne 12/13 og 14/15, 14-15V vedåben meldekontakt og 0V ved sluttet.Fra paneler, ved at aktivere en motionering på spjæld niveau kandet også overvåges at ind og udgange skifter rigtigt i forbindelsemed motionering.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 26


BrandsikringsautomatikTekniske Data:Forsyning:Max forsikring:Kapsling:Mål (H*B*D):Vægt:Tilkobling:24Vdc10VAIP53 hvis kabler og LED ikke vender opadIP52 ved anden montageIkke godkendt til udendørs montage105*105*50mm0,2kgSystemair brandspjældmotorer BF og BLF (Belimo)Tekniske Data IP67:Forsyning:Max forsikring:Kapsling:Mål (H*B*D):Vægt:Tilkobling:24Vdc10VAIP67130*130*60mm0,34kgSystemair brandspjældmotorerBF og BLF (Belimo)StrømforsyningKomponentbeskrivelseStrømforsyningen skal forsynes med 230V og kan strømforsyne (24Vdc)op til 8 spjældmoduler / motorer. Grøn lysdiode for indikering afforsyningen OK. Spjældbussen føres ind gennem strømforsyningen ogtilsluttes klemmer som markeret (IND / UD). Det vil altid være en fordelat monteres en strømforsyning så tæt på det følgende spjældmodul sommuligt. Ved mere end 3 strømforsyninger fordeles de på hver side afsektionskontroller. Således at sektionskontroller kommer til at siddemidt på spjældbussen. Ekstra klemmer gør at det er muligt at lav en”sidegren” på bussystemet en noget avanceret funktion !13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 27


Brandsikringsautomatik1. Grøn LED for indikering af 24VDC forsyning OK2. 230V tilslutningsklemmer, Max 10Amp forsikring3. Spjældbus ind tilslutningsklemmer, ind og ud skal respekteres her4. Spjældbus UD tilslutningsklemmer til efterfølgende 8 spjæld, ind og ud skal respekteres her5. Klemrække for ”sidegrens” tilslutning af spjældmoduler. Et antal spjæld kan monteres som ensidegren på spjældbus systemet. UD 2 klemmer benyttes i denne situation til den efterfølgendebus. Ud 1 og ind 2 bruges her til at føre frem til spjæld på sidegren. I sidste spjældmodul påsidegren forbindes grøn leder i A og hvid/grøn i B. I alle spjældmoduler mellem strømforsyning ogsidste spjældmodulmodul forbindes grøn og hvid/grøn sammen mellem kabel ind og ud. Istrømforsyningen monteres de i IND 2. Der er ingen klemmer i spjældmodulerne til at forbinde gr.og hv./gr. Så de må samles på anden vis uden at kunne få kontakt til print eller klemmer ispjældmodulet.Tekniske Data:Forsyning:230VMax forsikring:10AKapsling:IP54, ikke godkendt til udendørs montageMål (H*B*D):130*130*60mmVægt:0,84kg24Vdc: 1,2A13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 28


BrandsikringsautomatikFrekvensomformer og EC ventilator tilslutning og opsætningDanfoss FC101:Opsætning af menuer:0-01: Sprog DK1-20: Efter motorplade1-24-1-25: Efter motorplade1-29: Automatisk Motor Adaption AMA.[2] Simpel motortilpasningTag forsyningen af og tænd igen1-82: 1Hz342: 60sec610: 0,5VNote: Fabriks reset kan gøres via menu 1422Tilslutninger:- 0-10V styresignal findes på klemme 12 (0-10V) og 13 (gnd) påsektionskontroller og tilsluttes klemme 53 (0-10V) og 55 (gnd)på FC101. Husk lus 18 og 27 til 12- Motorkabel udføres med skærmet kabel i henhold tilmontagevejledning fra Danfoss- Fejlstrømsrelæ skal være Type BKBR/F-EC tilslutning:KBR ventilator styres ved at forbinde 0-10V styresignal klemme 12(0-10V) og 13 (gnd) fra kontroller til:KBR 280EC, 315EC og 355EC-K: Blå leder (gnd) og gul leder (0-10V)KBR 315EC-L og 355EC: GND klemme (gnd) og 0-10V PWM klemme(ved +10V) (0-10V)KBR 355EC-L: GND klemme (gnd) og Ain1 U klemme (0-10V)Fejlstrømsrelæ skal være Type B ved 3*400V og Type A ved 230V13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 29


BrandsikringsautomatikLeverandør dataLeverandør data:Systemair A/SVed Milepælen 78261 HasselagerAnvendelses områdeDenne brugermanual gælder for Brandsikringsautomatik leveret af Systemair A/S.Baseret på komponenterne Sektionskontroller, Spjældmodul, Panel og StrømforsyningGenerel beskrivelseAlle Systemair brandsikringsautomatik komponenter er CE mærket. Såfremt køber ombygger eller tilføjerkomponenter, skal han selv stå for ny CE mærkning, inklusiv tilhørende dokumentation. Nårbrandsikringsautomatikken sættes sammen med andre komponenter skal køber lave en ny samlet CEmærkning for det samlede anlæg.For at sikre de bedst mulige betingelser for kunden, leveres brandsikringsautomatiksystemet med følgendedokumentation.Brugermanual. Udskrevet på papir og medleveret sammen med sektionskontroller, samt en oversigtsvejledning inden i sektionskontrolleren.MonteringFor inspektion og service skal der foran Sektionskontroller, Panel og Strømforsyning sikres nødvendig plads,svarende til min. 750 mm. For at undgå skader, skal Sektionskontroller, Panel og Strømforsyning, undermontering, understøttes indtil den er korrekt fastmonteret. Sektionskontroller, Panel, Strømforsyning ogSpjældmodul må ikke placeres således at de kan udsættes for opløselige væsker/dampe.Sektionskontroller, Panel, Strømforsyning og Spjældmodul må ikke placeres i EX-område.Sektionskontroller, Panel, Strømforsyning må kun monteres indendørs med undtagelse af IP67Spjældmodul.Demontering og bortskaffelseVed demontering slukkes for forsyningsspændingen, og forsyningskablet afmonteres i henhold til gældendelove og regler. Brandsikringsautomatikken kan nu skrues af og bortskaffes som andet udgået elektronik.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 30


BrandsikringsautomatikOverensstemmelseserklæring13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 31


BrandsikringsautomatikOpstartInden start sikres det, at det samlede maskinanlæg er i henhold til gældende love og regler. Alle anvendtefunktioner skal afprøves, det omfatter også at alle spjældmotorer skifter position i en brand situation. Somgenerel vejledning kan listerne under ”Kom hurtigt i gang” benyttes.Afprøvning efter installationEn komplet funktionsafprøvning af ”brandsikringsautomatikken” er nødvendig. Hvis alt er monteres efterforskrifterne skal det være muligt at kvittere for eventuelle alarmer på betjeningspanelet. Følg systemmontage vejledningerne inklusiv opsætning. Efter individuel test af alle komponenter kan der aktiveres ensamlet motionering af systemet under værktøjer. Denne beskrivelse dækker kunbrandsikringsautomatikken, for det samlede system skal alle krav i afsnit 5 af DS428 opfyldes før der kanlaves en aflevering.SpjældUnder værktøjer er det muligt at aktivere / de-aktivere alle spjæld. Det bør kontrolleres at alle spjæld fysiskskifter position. Spjældstatus kan aflæses (80°/5° switch). Hvis der er behov for det kan de enkelte switchstatus aflæses individuelt på hver spjældmodul. Eventuelle 70°C termostat kan bruges til at simulereswitchfejl når spjæld er aktiveret.BrandmeldeenhederRøgdetektor testes med ”røg” spray, brug ikke tyk røg som kan sætte sig på sensoren. Temperaturfølervarmes op med varmeblæser, IKKE lighter eller anden form for gasbrænder som vil ødelægge sensoren.ABA signal testes ligeledes. Signaler kan aflæses via panel under værktøjer.Frigivelsessignal til ventilationsaggregatNår ventilationsaggregat er i drift skal det lukke ned når alle spjæld lukker ved en brand situation eller iforbindelse med motionering.Driftssignal fra ventilationsaggregatSkal få alle spjæld til at aktivere (åbne) hvis der ikke er nogen alarmer. Er der ikke noget signal vil alle spjældvære lukket.Overvågning af fraluft og røgventilatorDPT tryktransmitter som er placeret i den fælles fraluftkanal overvåger den almindelige dagligefraluftventilator. Default niveau 50Pa. Hvis ikke dette niveau overholdes falder systemet ud som ved enbranddetektering. I forbindelse med den ugentlige motionering testes det om røgventilator kører påtilsvarende vis. Default grænseværdi 50Pa.Trykstyret røgventilatorRøgventilator skal starte ved en brandalarm og i forbindelse med motionering. Trykstyringen skalkontrolleres i en brandsituation. Aktuel og ønskeværdier kan aflæses under ”Luftregulering”. Default setpunkt100PaÅrlig afprøvningGennemføres på tilsvarende vis som afprøvning efter installation. Der skal i denne situation i henhold tilDS428 føres en detaljeret LOG over alle funktioner som er afprøvet.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 32


BrandsikringsautomatikAfleveringFor at lave en aflevering skal der være gennemført og dokumenteret en sussefuld afprøvning af alledelkomponenter. Opstartsskema kan benyttes som en del af denne dokumentation. Alle krav i DS428 afsnit5 skal være opfyldt før en aflevering kan laves.FejlsøgningI forbindelse med afprøvning efter montage eller senere opstået fejl kan følgende punkter bruges somvejledning.- Komponentbeskrivelser side 20 til 29- Alarmliste- Statusliste- Kontroller display visninger- Detaljeres overvågning af status på alle komponenter i forskellige driftssituationerVed manglende spjældmoduler og motioneringsfejl kan funktioner overvåges og manuelt styres helt ned tilspjældniveau fra betjeningspanelet.For at kontrollere om der er spjældmoduler med fejl på bus tranciver kan der måles modstand (Ohm/Ω) frastel (0V) til helholdsvis A og B. Der skal være mere end 80kΩ, afhængig af antal spjældmoduler. Helesystemet skal frakobles netforsyningen under disse målinger ! Målingerne bør foretages i begge ender afbussystemet og de skal være ens. Hvis målingerne ikke er ens tyder det på dårlige forbindelser. Hvis der erfejl må man dele bussystem og i mindre dele for at finde frem til hvilke moduler som er defekte. Ligeledeskan det kontrolleres at der ikke er kortslutning fra +24V til A eller B eller mellem A og B. A og B ledere kanyderligere kontrolleres ved at forbinde dem enkeltvis til stel ved kontroller og måle gennemgang fra detyder spjældmodul.13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 33


BrandsikringsautomatikAlarmer SektionskontrollerReset af service og brandalarmer sker under ”Værktøjer” se side 16Alarmtekster: ”Brandmode” = Brandalarm Kontroller displayBrand SensorBrand SpjældBrand TrykSpjæld KommBrand SlaveBrand udløst af røgdetektor, temperaturføler eller ABA signal. Ved røgdetektor,kontroller strømniveau under værktøjer, normalt 5,3-6,2mA. Under 3mA kantyder på en afbrydelse, over 26mA tyder på en kortslutning eller for lavmodstand monteret i sidste røgdetektor. Ved fejldetektering forsvinder strømtil detektor (--). 10-26mA registreres signalet som en servicealarm frarøgdetektor (C01). Ved temperatur som brandmelder kan den aktuelletemperatur aflæses under værktøjer. Minimum er 2°C og maksimum er denvalgte temperatur under opsætning (default 40°C). ABA status kan aflæsesunder I/O værdierBrand udløst af alarm fra spjældmodul switchovervågning. Modulnummer kanaflæses i venstre øverste hjørne i displayruden. Eksempel, 01/09 erspjældmodul 9 på kontroller 1. Det kan yderligere kontrolleres i Alarmlog pådet pågældende spjældmodul helt nøjagtigt hvad fejlen var. Kontrollerforbindelser fra spjældmotor til spjældmodul. Går spjældet mekanisk frit. Detenkelte spjæld kan motioneres ved tryk på knap i spjældmodul. Det må aldrigtage mere end 150sec. at aktiverer et spjæld og ikke mere end 25sec. at deaktiverer.Tilbagemeldingssignaler fra spjældmotor kan kontrolleres ved atmåle spænding (Vdc) over klemmerne 12/13 og 14/15, 14-15V ved åbenmeldekontakt og 0V ved sluttet. Se yderligere vejledning under spjældmodulside 25. Fra paneler, ved at aktivere en motionering på spjæld niveau kan detogså overvåges at ind og udgange skifter rigtigt i forbindelse med motionering.Brand udløst af manglende tryk fra fraluftventilator. Aktuelt tryk kan aflæsesunder ”værktøjer”, skal være over 50Pa (default) ved normal drift afventilationssystemet. Kontroller: forbindelser til transmitter, slange tilsluttes (-)på transmitter, placering i fraluftkanalsystem, opsætning af måleområde itransmitter til 250Pa. Trykket overvåges i 300sec (Kontroller display 90). hvorder indikeres 90 på kontroller display, først her efter vil alarmen kommeFejl på kommunikation til/fra spjældmodul. Modulnummer kan aflæses ivenstre øverste hjørne i displayruden. Eksempel: 01/09 er spjældmodul 9 påkontroller 1. Kontroller forbindelser og kabeltype (PDC cat6 AWG23). Udenspænding på systemet kan modstand mellem 0V og A / B kontrolleres, skalvære over 80kΩ. Hvis den ikke er det vil der være et eller flere moduler som erdefekt. Ved røgventilerede systemer skal kabel-type (skærmet) og føringkontrolleres. Det er vigtigt at skærm afsluttes efter forskrifterne i begge endermellem frekvensomformer og motorBrand udløst fra en anden kontroller. Denne fejl vil komme gensidigt på alleKontroller som er komplet sammen ved ”master/slave” opsætning. Derfor skalder findes frem til hvilken en fejl på anden kontroller som har udløstbrandsituationenA01A02A03A04A0513-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 34


BrandsikringsautomatikAlarmtekster: ”Brandmode” = Brandalarm Kontroller displayRøg Vent. FejlRøgventilator har fejlet i forbindelse med den ugentlige motionering. Det vilsige at trykkravet (default 50Pa) ikke kunne opnås. Overvåges i 300sec(kontroller display 11). før fejl. Kontroller at forsyning til ventilator /frekvensomformer samt styresignaler og opsætning er i orden. Aktuelt tryk kanaflæses under ”værktøjer”, skal være over 50Pa (default) ved normal drift afventilationssystemet. Kontroller: forbindelser til transmitter, slange tilsluttes (-)på transmitter, placering i fraluftkanalsystem, opsætning af måleområde itransmitter til 250PaUdefineret Brandfejl. Kontakt serviceSystem er ikke konfigureret. Følg opsætningsvejledningenA06A88A99Servicemeddelelser:= ServicealarmRøg Sens. ServRøgsensor kræver service. Det vil sige at indsatsen bør skiftes. Strømniveau kanaflæses under værktøjer. 10-26mA vil give denne alarm. Ved reset forsvinderstrøm til detektorC01Røg Vent. Fejl Se A06 C02Spjæld KommSpj. Mot. FejlTid ServiceAgg. Stop FejlOp til 2 kommunikationstelegrammer til et modul har fejlet. Systemet vilfortsætte med normal drift. Hvis et 3. telegram fejler, vil systemet gå ibrandmode (kontroller display 04). Kontroller kabling og forbindelser udførtmed PDS Cat6 AWG23. Mål modstand fra stel til A og B uden strøm påsystemet, skal være over 80kΩ. Hvis ikke find defekt modulHvis der opstår en fejl i forbindelse med en spjældmotor bevægelse vilbevægelsen (motionering) forsøgt genteges. Hvis det går godt uden fejl andengang fortsætter systemet med at køre normalt og der aktiveres enservicealarm. Se også under A02, Brand Spjæld.En servicemeddelelse som kommer 11 måneder efter at ”Service Udført”under Værktøjer har været aktiveret sidst. Det betyder at det lovpligtigeårlige eftersyn skal udføres. Denne servicemeddelelse kan kun fjernes vedat aktivere ”Service Udført” eller knap i kontrollerTryk fra ventilationssystemet falder ikke når frigivelsessignalet fjernes iforbindelse med motionering eller når ventilationen selv fjernerdriftssignalet til brandsikringsautomatikken. Der overvåges i 240sec.(kontroller display 20)C10C11C12C13Status indikeringer kontroller display:Spjæld de-aktiveres 00Spjæld aktiveres 01Ventilationsaggregat tryk overvåges ved stop ved røgventileret set-up. Max.tid 240sec.Røgventilator tryk overvåges ved start ved røgventileret undermotionering, max. tid 300sec.Ventilationsaggregat tryk overvåges ved stop ved spjældsystem set-up.Max. 240sec.10112013-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 35


BrandsikringsautomatikStatus indikeringer kontroller display:Ventilationsaggregat tryk overvåges ved start ved spjældsystem set-up.Max. 90 sec.21Opstarts forsinkelse ved power on. 20sec. 70Brand Man.En af de manuelle funktioner under værktøjer er aktiveret. Frigiv man. Skalaktiveres før systemet kan køre normalt igen80Skifter opsætning mellem røgventileret og spjældbaseret system 81Brand mode afstilles 82Mangler tryk fra ventilationsaggregat når det burde være i drift. Max.300sec.90Tryk fra ventilationsaggregat falder ikke når aggregat burde stoppe. 91Events sektionskontroller:Motionering okService okMan udstyring (startet)Man frigivelseDen ugentlige eller manuelt aktiverede motionering forløb uden fejlService er udført på systemet, aktiveret under værktøjerEn manuel funktion er aktiveretEn manuel udstyring af systemet er frigivetAlarmer Spjældmodul:Motions fejlSwitch 5 fejlSwitch 80 fejlLangsom aktiveringLangsom deaktiveringBrand detekteretEvents spjældmodul:Motioner okAktivering okDeaktivering okTider I forbindelse med en bevægelse er overskredet når aktiveret fra modulMekanisk kontrol af spjældDer er en fejl på 5gr. switch, permanent forbindelse eller afbrudElektriske tilslutningerDer er en fejl på 80gr. switch, permanent forbindelse eller afbrudElektriske tilslutningerTidsgrænse er overskredet ved aktivering af spjældMekanisk kontrol af spjældTidsgrænse ved deaktivering er overskredetMekanisk kontrol af spjældSum af fejl som giver en brandsituation fra spjældmodulEn manuelt aktiveret bevægelse fra spjældmodul er OKEn aktivering er OKEn deaktivering er OK13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 36


BrandsikringsautomatikOpstartsskemaDette er kun et oplæg ! Den som afleverer det samlede systemet er ansvarlig for at alle kravene tildokumentation og afprøvning i DS428 afsnit 5 er opfyldt.InstallationsadresseSystemtype, Spjældbaseret / RøgventileretBrandmelder, Røgsensor (antal), Temperaturføler, ABA, KontrollerSignaler:Aggregat driftFrigiv aggregatRøgventilatorTrykregulering:Røgv. Setpkt.Normal dr. OKRøgvent. OKAktuel aflæsning:RøgmelderTrykTemperaturMotioner Tidsp.Motionering af samlet system gennemførtBrandsignal simuleringService udført aktiveret denSlutbruger instrueretDokumentation udleveretKunde:Leverandør:13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 37


Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 38


BrandsikringsautomatikSlutbrugervejledning, kan tages ud af manualen13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 39


Brandsikringsautomatik13-02-2013 11:50 Brugermanual IMO 30743 40

More magazines by this user
Similar magazines