Revideret udg. 01.04.04.pmd - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk
  • No tags were found...

Revideret udg. 01.04.04.pmd - Solar Danmark A/S

Den brugervenlige trådløseindbrudsalarm...868 MHz


PowerMax indeholder en række unikke faciliteterdu har brug for i hverdagen:Du kan modtage en beskedpå din mobiltelefon når dinebørn kommer hjem ogfrakobler alarmen.Du kan bruge PowerMaxtil at gemme meddelelserpå til din familie.• En række forskellige detektorer derkan beskytte dit hjem.- Smådyrsimun detektor der ikkeaktiveres af kæledyr.- Magnetkontakter fordøre og vinduer- Trådløs fjernbetjening.- Røgdetektor- Glasbrudsdetektor.• Long life lithium batterier i detrådløse sendere sikrer let vedligeholdelse.• En klokkeudgang kan aktiveres nårf.eks en dør åbnes.• Op til 8 krypterede koder kan anvendesforuden de 29 trådløsekoder til at til- eller frakoblePowerMax.• Op til 29 detektorer kan tilsluttesPowerMax trådløst.• En programmerbar udgang tillysstyring eller andet.• PowerMax gemmer de sidste 100loghændelser.Hvis du har glemt at tilkoble din indbrudsalarm,eller hvis du ønsker at frakoble den,kan du gøre det fra en almindelig telefon elleren mobiltelefon.Ved hjælp af X-10 modulet kan du styre lys eller andet udstyr i dit hjem vedhjælp af PowerMax.


Ganske enkelt det bedste system til atbeskytte dit hus og din familie:Beskyttelse af værdier i hjemmet skal prioriteres højt.PowerMax er det ideelle, mest avancerede og brugervenligealarmsystem til at beskytte hjemmet.PowerMax er designet til at give større sikkerhed, tryghed ogkontrol samt forsynet med flere faciliteter end de fleste andrealarmer på markedet i dag.PowerMax er oven i købet let at bruge, med indtalte beskeder,som kan lede dig gennem de forskellige muligheder. Alarmener derfor også velegnet til ældre personer.Dertil tilbyder PowerMax en række faciliteter såsom at tændelyset på bestemte tidspunkter, optage og afspille beskeder,samt at den kan give dig besked når f.eks børnene kommerhjem og frakobler alarmen.PowerMax er derfor den ideelle alarm til alle hustande. Den er hurtig at installere da alle detektorer m.m.er trødløse – ingen kabler. Desuden er den unikke indtalte vejledning i forbindelse med anvendelse afalarmen en kæmpe fordel. Der skal ikke læses manualer eller læres udenad. PowerMax fortæller hvad duskal gøre.Dobbelte funktionstasterbetyder at de fleste faciliteterkan aktiveres blot ved etenkelt tryk på en taste.Tilkoblet døre og vinduer- mens du bevæger dig fritomkring indenfor.Du vil aldrig være længerevæk fra dit sikringsanlægend den nærmeste telefon,som kan give dig beskedom hændelser derhjemme.Du kan lægge beskeder iflere niveauer, til dem derkommer hjem.Digital voice respons:De indtalte instruktionerguider dig let gennemsystemet.Trådløs nøgle:Krypteret trådløs sender, dergiver dig mulighed for at tilogfrakoble alarmen, samtstyre udgangssignalet (tilf.eks. lysstyring).Opkobling til kontrolcentralDer er mulighed for, at alarmerkan overføres til en godkendtkontrolcentral, som tager sigaf den videre behandling afalarmen (anbefales).KapacitetDer er mulighed for attilslutte en række forskelligetrådløse detektorer tilsystemet.


Alle PowerCode og Code-Secure modtagere og detektorerer kompatible med PowerMax...MCPIR-3000 K-940 MCW(Husdyr immun

More magazines by this user
Similar magazines