1-2010 - Dansk Holstein

danskholstein.dk

1-2010 - Dansk Holstein

NR. 1 · FEBRUAR 2010DANSKHOLSTEINAVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEINRacens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Top-100 besætninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Interbull januar 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Registrering af afgangsårsager . . . . . . . . . . 30Et år med genomisk selektion. . . . . . . . . . . 35Landet rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


Dansk Holstein · AftenmødeMandag den 1. marts 2010 i Teatersalen, Herning KongrescenterTema:»Dansk Holstein – Hvorfor er tyrene glemt ressource?«19.30 Velkomst ved Peder V. LaustsenSe ændretmødetidspunkt19.35 Jan Bierma, redaktør på Holstein International giver synspunkterpå Dansk Holstein – avlsmålet i en global Holstein verdenDet kan vi gøre bedre både for de trofaste kunder, men også for nye?Hvor står Dansk Holstein i sammenligning med de øvrige Holstein-populationer?(der vil være en ”lettere” oversættelse fra engelsk)Kaffe, Dansk Holstein er vært for Holstein-brugere og derefterSidste nyt om Holstein-koenFælles kåring i Norden, klovregistrering er i gang, markedsføring af Dansk Holsteins mange fortrinVed Peder V. Laustsen og Keld Christensen, Dansk Holstein21.30 Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært· Kongres 20101.- 2. marts 2010 i Herning KongrescenterEt lille udpluk af de mange emner, som du vil kunne høre om på Dansk Kvægs Kongres:•Villy Søvndal om dansk landbrugs fremtid•Mennesket under pres•Samarbejde mellem far og søn i mange fælles bedrifter•Konkurrenceevne og markedstilpasning•Lov om hold af kvæg•Hvordan bygger vi billigt•Sænk kodødeligheden•Halter køerne – halter økonomien•Bedre reproduktionseffektivitet•Nye avlsplaner og praktisk anvendelseOg så er der jo som altid beretning ved formand Peder Philipp og direktør Gitte Grønbæk,Dansk Kvæg.Et par dage med mange væsentlige informationer for danske mælkeproducenter –sæt en eller begge dage af til at blive opdateret på ny viden.2 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


DCDansk HolsteinUdgiver:Dansk Holstein,Udkærs vej 15, Skejby8200 Århus N.Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 92E-mail: sdm@landscentret.dkHomepage: www.danskholstein.dkRedaktion:Bo Skovbjerg NielsenJohnny NielsenLandskonsulentKeld ChristensenHenning E. Andersen(ansvarsh. og tekn. red.),Tryk og teknisk redaktion:Kannike Holding A/SHenning E. AndersenDigevænget 248330 BederTlf. 42 79 88 03Indhold:Racens tyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Fortsat øgning i tilslutning til kåring . . . . 10Top-100 besætninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 13Interbull januar 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . 20Følger vi med tiden? . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Registrering af afgangsårsager . . . . . . . . . 30Klovregistrering går i gang . . . . . . . . . . . . 33Et år med genomisk selektioni Viking Genetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35World Wide sires – starter i USA . . . . . . . 42Hvad gør de bedste bedre?Forskel i kapitalbindingen. . . . . . . . . . . 43Årsmøte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Tur til Azorerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Ungdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Landet rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Fotografer: Elly Geverink, Olav Vibild,Jens Tønnesen, Torben Worsøesamt medarbejdere i Viking ogDansk HolsteinForsidebillede:Goldwyn-datteren fra Morten Kloster,Fjerritslev, nyder udsigten ud overVejlerne (foto: Elly Geverink)Der er medvind i sigteDansk kvægbrug har kæmpet sig igennem en af de værste kriser, somer oplevet i de sidste 50 år. Sjældent har man haft en periode, hvoromkostningernes himmelflugt og prisdykket på mejeriprodukterhar optrådt på en og samme tid.Når noget så drastisk rammer vort erhverv, kan det ikke undgås, atdet vil efterlade sig meget dybe spor hos mange familier. Og detkræver stor indsats at få alle overbevist om, at kvægbruget i Danmarker gearet til forhåbentlig mange år med stabil indtjening og deudfordringer som på et eller andet tidspunkt utvivlsomt vil indfindesig igen.Men mange kvægbrugere er i gang med at udnytte det gode potentiale,som de danske Holstein køer er i besiddelse af. Mælkeproduk -tionen foregår for tiden i et gear, som vi sjældent har set. Det godegrovfoder fra 2009 bliver udnyttet så godt, at landekvoten forlængst er udnyttet.Med os har vi et omkostningsniveau, som er til at leve med, og dersignaleres med, at der kommer flere prisstigninger på mælk hen overåret. Et af de allerstørste ønsker, kvægbruget har, er at få de rammebetingelserfor produktionen, som giver tryghed og stabilitet på denenkelte bedrift.I øjeblikket er klovbeskærerne ved at anskaffe sig det grej, som skalinstalleres på hver enkelt klovbeskæringsboks for at kunne registrerehver enkelt ko, så der kan laves en opgørelse over klovsundheden påbesætningsniveau. Der vil være et tilskud til de første klovbeskærere,som køber en PDA’er, og for dem, der laver 5.000 registreringer inden1. oktober, vil der yderligere være et tilskud, som gør hele investeringengratis. Når der er samlet data i tilstrækkelige mængder, vilder kunne beregnes et ”Klovsundheds-indeks” på hver enkelt tyr.Det ”blendede indeks” for afstamning og eventuel egen præstationkombineret med de genomiske avlsværdier ventes der spændt på.Når vi har samlet genomisk selektion og værdierne fra afstamningeni et tal, vil der helt afgjort komme gang i ET- arbejdet på den enkeltebedrift igen. Men vi vil også gerne vente indtil sikkerheden er påplads. 2010 skulle gerne blive året, hvor mange ting kommer til atfungere i praksis.Vi forventer, at der er optimisme hos alle vore Holstein-kvægbrugereher fra begyndelsen af 2010. Forhåbentlig ses vi til Kvægkongressenog Dansk Holsteins aftenmøde den 1. og 2. marts i KongrescentretHerning.Peder V. LaustsenNr. 1-2010 Dansk Holstein · 3


Jotan daughter Cloveredge Jotan 3453-RedLea McCullough10.831644 TV TL aAa 324156Jotan RedJotan Red x EX-95 Durham x EX-93 PreludeRed Hot GeneticsOut of Kamps-Hollow Altitude EX-95Six Generations of Excellent damsSuperb TypeIncredible UddersEasy CalvingLancyWolfhard Schulze10.831640 TV TL aAa 135246LancyLancelot x VG-86 Inquirer x VG-88 Lucky LeoHigh ComponentsButterfat SpecialistHigh ProteinFunctional HerdlifeEasy CalvingMASTERRIND GmbH er internationalt førende indenforkvægavl. Sammen med kvægavlere producerer vi modernegenetik af høj kvalitet inden for mælke- og kødproduktion.Til udbygning af vores markedsføring af avlsmaterialei Danmark, søger viKvægavlsengageret specialist (MK)Som den største tyske kvægavlsforening tilbyder vi en bredvifte af avlsmateriale med fokus på Holstein.Efter en intensiv og dygtiggørende uddannelse kan duforvente en interessant og varieret arbejdsdag med langsigtetperspektiv i området. Vi ser gerne, at du har salgserfaring.For yderligere information kontakt venligst snarestOsterkrug 20,27283 VerdenGermanyPhone +49 (0) 42 31. 6 79-0Fax +49 (0) 42 31. 6 79-7 80info@masterrind.comSchlettaer Straße 8,01662 MeissenGermanyPhone +49 (0) 35 21. 47 04-10Fax +49 (0) 35 21. 47 04-18info-meissen@masterrind.comwww.masterrind.comsemenexport@masterrind.comMASTERRIND GmbH, Cord Höltje / Volker MeinsOsterkrug 20, 27283 Verden, DeutschlandTEL ++49 - 42 31 - 679 - 5, FAX ++49 - 42 31 - 679 - 718,E-MAIL info@masterrind.com4 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Racens tyreAf afkomsinspektør Carsten Dahl, Dansk KvægFørst godt nytår til alle fra inspektørgruppen med håb om en positiv økonomiskudvikling for hele branchen i 2010. Et af værktøjerne til at opnåen positiv udvikling er som bekendt avlen eller økonomisk fremskridtgennem avl. For at udføre dette så effektivt som muligt er det nødvendigtmed registreringer og dataopsamling. Jo mere viden – jo bedre beslutningsgrundlagog dermed flere korrekte fremadrettede beslutninger. Begyndderfor med at få kåret minimum alle 1. kalvs køerne, så er du godtpå vej.Listen bød ikke på de store ændringerdenne gang, hvilket jo i sigselv vidner om god stabilitetblandt de ældre tyre. Dog skal tofremhæves, da de begge stiger toenheder. Det drejer sig om D Limbomed + 38 NTM, stort ydelsespotentiale,en tyr det er svært atskrive noget negativt om. D Expomed + 36 NTM, god produktionog stærkt eksteriør. Beskyttes fortemperament 94.Nye tyre på listen:D Ever + 33 NTM,V Elo x Var ElkjærY indeks 127, middel krop, lemmerover middel, dog med lavklovhældning, malkeorganer erD Limbo er en velbygget tyr med gode avlsværditalNr. 1-2010 Dansk Holstein · 5


NTM januar 2010Stb. Navn Bem NTM P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn.- Føds.- Ind. masti- Ind. Hold- Krop Lemnr.arvl sygd ind. ind. ind. ind. fbh. ind. ind. tisres. øvr. barh. mer249021 D Oscar (TY 43 130 132 94 119 109 107 121 109 98 78246705 Oman Justi (TY 41 129 129 99 116 99 116 115 118 127 96 94252562 S Ross (TY 39 125 126 93 128 102 105 113 112 98 99247920 S Jordan 3 (TY 38 141 138 96 95 118 114 100 95 121 88 105248700 D Limbo (TY 38 127 129 93 107 111 115 109 116 99 110249155 D Orange (TY 38 121 121 93 113 107 112 121 121 95 111248975 D Onsild (TY 37 125 127 95 118 105 114 104 103 90 109249780 D Expo (TY 36 119 117 86 118 120 110 117 106 117 115242598 V Exces (TY 34 128 129 99 102 116 113 109 120 118 102 119248938 D Rødding (BY 34 126 128 93 107 113 113 105 113 121 97248940 D Olymp (TY 34 119 118 94 114 100 120 119 117 95 93251065 Rakuuna (TY 34 108 109 95 122 109 114 114 113 127 86 122245785 Ramos (TV 34 108 108 99 113 113 110 123 117 138 104 116248974 D Ontario (TY 33 131 134 94 108 104 126 100 108 73 95249077 D Omar (TY 33 125 128 93 114 97 98 111 102 90 104249088 D Claude (TV 33 130 127 92 120 117 101 98 117 110 108249873 D Ever (TY 33 125 127 82 124 117 102 97 107 99 104247374 D Cole (TV 33 128 122 94 117 93 115 116 112 104 109 105252558 Nolgaard (* 33 113 114 93 125 104 118 118 112 87 89249261 D Cilius (TY 33 102 110 90 122 103 102 126 119 89 113249367 D Obo (TY 32 129 129 91 111 91 116 104 101 99 111248199 D Onside (TY 32 131 128 95 110 84 105 107 115 81 112248526 D Dundee (TY 32 126 128 92 104 102 111 110 105 101 105249531 D Chance (TY 32 120 122 87 111 104 99 117 107 98 107252331 Östanå (TV 32 121 120 93 134 102 108 104 107 101 88248612 B Goldwyn (TV 32 115 118 98 105 110 112 115 79 127 118 119248825 Mascol (TV 32 115 117 99 118 98 110 115 113 118 110 121249845 D Osvald 31 127 128 82 111 97 111 105 117 111 87249534 D Evald (TY 31 123 120 87 107 112 98 122 104 103 106249428 Toystory (TY 31 120 120 98 105 95 106 114 99 114 117 115248715 D Ole (TY 31 120 120 93 109 93 110 115 113 114 102249523 D Crosby 31 117 117 91 126 115 112 103 118 93 89248961 D Lucius (TY 31 115 115 93 111 122 119 111 126 104 103249689 D Epoke (TY 31 113 114 86 107 120 110 120 102 108 102241920 RGK Bob CV (CV 31 101 107 99 113 114 85 131 117 122 91 99249472 Ränneslöv (TY 30 137 134 99 85 111 115 108 116 99 102 86252330 Riksmyren (TY 30 128 128 94 112 101 108 99 105 99 104248939 D Opman (TY 30 122 122 93 113 103 103 111 110 93 95252874 B Rock (TY 30 116 115 92 112 106 109 110 116 110 118246715 M Chuck CV (CV 29 134 136 85 105 99 85 103 122 101 81 95249083 D Emmett (TY 29 126 125 92 113 102 117 101 114 106 102248833 D Omega (TY 29 121 122 93 116 98 111 113 109 96 89249348 D Ellert (TY 29 120 117 92 127 121 91 107 119 98 89249368 D Chevy (TY 29 118 117 86 115 98 108 114 117 95 97247385 D Sammy (TY 29 116 115 95 121 99 98 100 125 109 107 122249346 D Orla (TY 29 106 110 92 120 111 110 115 120 95 96248710 D Egon (TY 28 128 125 93 111 99 102 98 102 92 115252887 Christlund (TY 28 124 125 91 117 104 99 97 117 93 100249360 D Essay (TY 28 120 125 92 94 96 96 121 106 104 98249839 D Orbit (TY 28 119 117 81 112 87 108 117 108 108247815 P Shottle (TV 28 119 117 99 106 108 96 105 102 124 117 110248066 D Corinth (TY 28 120 116 95 124 116 101 99 116 112 113 105246716 DR Chassee (* 28 114 115 99 122 104 109 107 119 118 82 95252401 Satsi (TY 28 117 112 94 125 99 120 110 120 103 99 104249090 D Nicklas (TY 28 109 108 92 113 114 115 117 115 95 96245923 S Jorryn (TV 27 137 137 98 113 104 111 76 108 105 110 112249852 D Justice (TY 27 128 126 84 99 112 107 100 96 115247940 D Palm (TY 27 123 124 94 109 114 98 109 100 105 105 99249528 D Esrum (TY 27 123 124 81 102 114 97 101 113 92 117249022 D Olfert (TY 27 124 122 94 114 113 104 102 97 104 95250382 Ligö (TY 27 117 121 96 99 110 105 117 99 104 75 111239267 D Novalis (TY 27 120 120 97 106 111 105 108 122 117 85 93244858 V GroovyBL (BL 27 123 119 99 117 120 112 97 101 115 113 101249662 D Electro (TY 27 117 119 88 124 119 107 96 113 94 106251554 Bissjön (TY 27 116 117 95 102 115 99 115 107 107 99 1056 250568 · Dansk Holstein Jurus (TV 27 114 115 88 113 106 109 120 102 Nr. 100 1-2010101


Malke- Malke- Tempe- Antal Navn Morfar Opdrætterorg. tid rament døtre113 107 99 105 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft109 98 113 1514 Ha Manfred Emp Elton USA sædimport113 99 105 71 DR Chassee T Funkis Petersson Lars & Britt-Inger, Kisa103 131 122 175 D Novalis D Jabot Holland sædimport99 118 97 98 Lancelot T Funkis Døssing Enggård I/S, Kjellerup108 97 107 80 Oman Justi T Funkis Ole Kristensen, Spøttrup101 111 131 119 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Højslev109 111 94 30 V Elo T Funkis Jacob Ulv Christensen, Tjæreborg84 100 107 13490 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup108 113 104 83 Ramos V Brando Driftsfællesskab Sønderbygård, Rødding112 102 102 98 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding123 113 119 143 T Lambada Goldfinger Finland sædimport122 100 105 2232 S Rudolf L Ambition Tyskland sædimport93 94 104 108 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Højslev109 85 96 98 Oman Justi Lukas Torben Rasmussen, Skive95 117 87 85 DR Chassee Luxemburg Marcel van den Hengel, Skærbæk92 113 93 24 V Elo VAR Elkjær I/S Dalhavegård, Ribe105 106 97 98 V Curtis Lord Lily Ole Østergaard, Spjald107 113 101 72 Oman Justi T Funkis Wessberg Anders O Hans, Skövde,121 91 103 67 DR Chassee V Bojer Henrik Sehested, Silkeborg98 99 104 80 Oman Justi T Najade Margit og Jørgen Døssing, Højslev106 111 91 112 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping110 112 117 78 V Dahl T Funkis Thorkild Sørensen, Sørvad113 103 103 51 DR Chassee T Laluffe Anders & Verner Pedersen, Kjellerup104 103 105 77 Oman Justi S Rudolf Henrik Johansson, Almunge130 103 106 280 S James M Storm Canada sædimport100 109 101 751 C P Mtoto S Rudolf Tyskland sædimport106 95 107 27 Oman Justi T Lambada Lykke Andersen I/S, Grenaa113 93 99 53 V Exces R Marshall Evald Brødbæk, Avlum126 117 119 347 BW Marshal B Patron USA sædimport116 111 101 100 Oman Justi Jocko Besn Witte – Pedersen, Bækmarksbro112 100 105 77 DR Chassee T Lambada Frede Lauridsen, Ovtrup106 108 84 108 Lancelot D Novalis Erik Andersen, Pederstrup, Kjellerup122 100 98 32 V Elo V Bojer Ole Christensen, Hjørring126 113 89 504 Lukas H Marconi Torben Kragh, Henne107 109 105 1550 E Addison Fatal Lars-Inge Gunnarsson, Laholm106 88 107 85 Oman Justi S Rudolf Bröderna Johansson, Karlstad,114 103 96 104 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding119 86 98 59 Ramos Rubytom Anders & Ulrika Bäckström, Åmål,96 100 111 30 D Novalis Eta Lutz Holland sædimport101 87 102 85 VAR Elvis V Bojer Jørn Graversen, Horsens101 101 115 98 Oman Justi D L Aaron Tirsvad – Anderstrup, Skørping102 98 88 75 V Elo Jocko Besn I/S Birkevang, Tved, Ribe115 107 88 52 DR Chassee B Sabre Niels Hansen, Skovsgårdlund, Brovst119 103 92 108 B Sabre New Ronald Dansire – Holland, Randers109 101 109 68 Oman Justi V Bojer Flemming V Pedersen, Faaborg106 102 112 99 V Ersgard Jocko Besn I/S Gårestrupgård, Hjørring93 108 115 50 Oman Justi A Ford Björn Cedergren, Vassmolösa,116 117 112 90 V Eaton T Sterby Verner Rasmussen, Aastrup, Grenå119 81 102 23 Oman Justi BW Marshal Kristian Sloth, Lomborg129 100 138 542 C P Mtoto M Aerostar England sædimport100 104 106 112 V Curtis TVM Hesne Jørgen Peter Johansen, Åst, Vandel113 97 97 627 D Novalis D Jabot Holland sædimport109 93 95 101 Björinge T Funkis Finland sædimport121 95 105 97 Novize V Bojer Henning Langdahl, Suldrup87 92 126 126 Jocko Besn E Celsius Holland sædimport104 116 108 44 S Jordan 3 Manat Tirsvad-Anderstrup Holstein, Skørping102 97 115 111 H Palmer VAR Edvard I/S Alfred & Kjeld Andersen, Varde97 105 96 27 V Exces D Webster Ulrik Frost, Nørreøkse, Brovst107 116 100 100 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft107 105 97 85 Gubbilt HJ Vogd Ligö Lantbruk AB, Rimforsa,103 96 100 122 C Target B Cleitus Holland sædimport109 112 109 3854 Jocko Besn T Fløs Pearl Breeding, Bylderup-Bov79 113 92 66 V Elo VAR Elkjær I/S Dalhavegård, Ribe117 110 104 77 Spånstad Hæradskøp Bissjöns Lantbruk AB, Lövänger,112 Nr. 1-2010 101 110 29 Jesther Esentation Tyskland sædimport Dansk Holstein · 7


D Claude er en af de gode DR Chassee-sønner. Her en datter, 56222-02463, fra Martin Kristensen, Tarmdes værre langt under gennemsnit.Særdeles god hunlig frugtbarhedog kælvningsevne, temperament93.D Osvald + 31 NTM,Oman Justi x LambadaY indeks 128, avler lidt storrammedekøer med godt kryds, lemmerneer tyrens svageste side, rette,fyldte haser og grov knoglebygning.Malkeorganer over middel,dog med svagt yverbånd og småpatter. Malketid 95.D Epoke + 31 NTM,V Elo x V BojerY indeks 114, store åbne køer medgod bredde og overlinie, godekrydsrammer, middeI lemmer.Malkeorganer er særdeles gode,meget højt ansat. Kælvningsevne120 og yversundhed 120.D Orbit + 28 NTM,Oman Justi x BW MarshalY indeks 117, godt eksteriør, dogmed rette lemmer. Malketid desværrekun 81 og kælvningsevne 87.D Justice + 27 NTM,S Jordan 3 x ManatY indeks 126, krop under middel,særdeles gode lemmer. Malkeorganerpå gennemsnit.Lige uden for listen er der en tyr,der bør nævnes:D Export + 26 NTM,V Epalier x A FordY indeks 106, super eksteriørtyr,eneste minus er pattetykkelse –meget tynde. En tyr der bliverspændende at følge.Ved god brug af de bedste tyre erder mulighed for at få mange godearveanlæg ind i køerne, – kig påinsemineringsplaner og vælg blandtforslag de tyre, der på de flestepunkter gør hundyrene endnubedre. Der arbejdes intensivt forbedre køer, der er lette at arbejdemed, for udviklingen tillader kunkort tid pr. ko pr. dag. Alt skal væreeffektivt.På eksteriørsiden forbedrer vi lø -bende bedømmelsesrutiner og beregningerfor at sikre den sikresteinformation til brugerne. Vi er ogsåi færd med at forbedre ensartethedenaf kåringstallene på køerne ide tre nordiske lande Finland, Sverigeog Danmark. Ved samme lejlighedvil der naturligvis blive mulighedfor forbedringer af disse isamarbejde med avlsorganisationernei de to andre lande.8 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


WeintraubePhoto: Alex ArkinkHoldbarhed + Yverkvalitet + Malkeorganer+ ProteinNTM +33Y-indeks 124Krop 107Lemmer 108Malkeorganer 119Yversundhed 117Styrke + Frugtbarhed + Holdbarhed+ YversundhetUtaPhoto: Alex ArkinkNTM +28Y-indeks 111Krop 104Lemmer 113Malkeorganer 107Yversundhed 119Holdbarhed + Yversundhed + FrugtbarhedNummer 1 i TysklandRadieschenPhoto: Elly GeverinkNTM +32Y-indeks 126Krop 105Lemmer 107Malkeorganer 109Yversundhed 109Available throughGerman GeneticsInternational GmbHNr. 1-2010 Dansk Holstein · 9www.ggi.de


Fortsat øgningi tilslutning til kåringAf Keld Christensen, Dansk HolsteinDer er helt naturligt færre besætninger med kåring, men der er flere medbesætningskåring! Godt 50 % af alle besætninger med kåring får foretagetbesætningskåring. Der er ligeledes flere kårede køer, – over de seneste5 år er antallet øget med 16.735 til i dag 93.240 kårede køer i alt. Detfremgår af opgørelserne, at der er lidt tilbagegang i antal køer kåret i 2.-3.laktation, medens der er en meget stor fremgang i kårede køer i førstelaktation. Kåringsarbejdet betragtes som et godt værktøj til forbedring afbesætningen.Kåringsarbejdet har ændret sigmeget gennem tiden. Før var detden enkelte ko, der var vigtig og såselvfølgelig gennemsnittet sammenlignetmed andre besætninger.I dag er det et styringsredskabtil at lave insemineringsplan efterog dermed sikre, at uheldige eksteriøregenskaberikke avles videretil næste generation.Den lineære registrering af køernegiver et detaljeret billede af besætningensniveau på vigtige egenskabersom hasekvalitet, klovhældningog huld. Det er egenskabersom kan fortælle noget om besætningensmanagement og kokomforti stalden.Ved at bedømme alle førstekalvskøeri besætningen får man også etgodt overblik over niveauet forkrop, lemmer og malkeorganer ogkan ud fra det se, hvor besætningentrænger til et løft.BevægelseBevægelse er også en vigtig egenskab,som bedømmes i en del besætninger,men det er stadig enegenskab, som kræver mere opmærksomhedog tid før den kanblive en fast del af bedømmelsen.Det er en egenskab, som er megetpåvirket af miljøet og gulvets beskaffenhed,og er der mange køermed dermatitis eller andre lemmeproblemer,kan det godt påvirkeresultaterne. Ser man på bedømmelseni den enkelte besætningkan det helt sikkert bruges og kanfortælle om halthed og klovproblemeri besætningen. Vi vil megetgerne bedømme bevægelse i flerebesætninger, men det kræver godplads, og køerne skal helst stå bundet,så de kan lukkes løs, når derskal bedømmes bevægelse. Omkringklovproblemer og halthedkommer klovbeskærernes kommenderegistreringer ind som etkærkomment værktøj.Øget tilslutningI tabellen over antal bedømte køerkan man se, at der er bedømt 5570køer flere i 2009 end i 2008. Selvom antal besætninger falder, –som besætningsantal helt genereltgør det, – så er der fortsat øgning iantal besætninger med besætningskåring(+14) og en storfremgang i antal kårede i førstelaktation på 8153 køer.Et megettilfredsstillende resultat. De 2751besætninger med bedømmelse i2009 er besætninger med minimum1 bedømt ko. I opgørelsenover de enkelte områder kan dergodt være lidt forskydning, da opgørelsener lavet ud fra hvem der errådgiver for den enkelte besætning.Planlægge arbejdetTilslutningen til besætningsbedømmelseer fortsat stigende, deter med til at gøre vores arbejdsdagmere effektiv, og de større besætningerbetyder, at vi kan nå flerebedømmelser pr. dag. Men de storebesætninger er også en udfordring,idet mange køer at bedømmehvert sted betyder, at køerneskal stå bundet i lang tid, og det erogså lang tid for inspektør og eventuelhjælper at arbejde uden pauser.I store besætninger med be -grænset separationsplads har vi ilængere tid tilbudt at komme to ellertre gange i samme bedømmelsesrunde.Det fungerer godt, ogdet vil vi fortsat tilbyde.Vi besøger områderne med cirka 4til 5 måneders mellemrum, og detvil vi fortsat gøre. Vi har imidlertiddrøftet med de lokale rådgivere,om der var mulighed for at tilbydede største besætninger et ekstrabesøg indimellem, og det vil10 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


etyde besøg i de største besætningermed ca. 2,5 måneders interval.Kåringsarbejdet vil fortsat ændresig, og vi skal være åbne for nye udfordringerog muligheder.Antal besøgte besætninger og køer i 2009Avlsrådgiver Antal besæt- Heraf besæt- I altninger med ningskåringer 1. 2.-3. HolsteinbedømmelseAntal % lakt. lakt. køerKenneth Byskov 59 36 61 1.317 412 1.729Claus Petersen 69 15 22 1.065 77 1.142Torben Nørremark 121 68 56 3.549 286 3.835Hielke Wiersma 161 54 34 4.095 522 4.617Erik Haahr Pallesen 105 28 27 2.724 449 3.173Klaus Elmelund 208 82 39 4.453 830 5.283Bo Juul Troelsen 139 65 47 4.372 1.309 5.681Søren Christensen 120 47 39 1.521 675 2.196Jens Erik Nielsen 211 61 29 5.970 1.174 7.144Mads Fjordside 187 132 71 7.897 1.117 9.014Jørgen Buur Pedersen 230 144 63 6.059 2.633 8.692Henrik Schøler 218 110 50 5.127 2.285 7.412Thomas Lind 226 132 58 6.619 2.271 8.890Palle Larsen 169 101 60 5.240 3.202 8.442Anders E. Christensen 188 121 64 7.369 660 8.029Steen Thalund 53 28 53 891 33 924Lars Kloster 79 47 59 1.660 393 2.053Jacob Andersen 103 67 65 2.260 711 2.971Søren Kjær Johannesen 88 33 38 1.483 251 1.734Med anden avlskonsulent 17 10 321 240 39 279I alt Holsteinkøer 2009 2.751 1.381 50,2 73.911 19.329 93.240I alt Holsteinkøer 2008 2789 1367 49 65758 21912 87670I alt Holsteinkøer 2007 2898 1314 45 63424 21814 85264I alt Holsteinkøer 2006 3241 1303 40 60823 23150 83973I alt Holsteinkøer 2005 3397 1254 37 52794 23707 76505Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 11


Mød Viking på AgroNordi Års d. 10. marts Se Viking afkomsgruppeog andre gode køer efterViking-tyre Mød dine rådgivere– få nyeste viden omreproduktion og avl GenVikPLUS –tyre ioverhalingsbanen X-Vik - 90 % kviekalve Matcher alle på pris- overlegen på kvalitet Altid nyeste teknologiVikingGeneticshar verdens stærkestehold af tyre - bådeHolstein, røde racerog JerseyBull power– Viking har tyrene!Vi ses påAgroNordd. 10. marts!12 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Top-100 besætningerAf afkomsinspektørerne, Mette Bech og Keld ChristensenDer er ikke overraskende en højgrad af stabilitet i de bedste besætningerpå Top-100 listen, fornaturligvis ændres hele besætningensavlsværdi og udseenderent eksteriørmæssigt jo ikkevoldsomt fra år til år. På toppener I/S Risbak suveræn medAslundgaard, Jens Pedersen, Chr.Christensen og Kristian Sloth efterfølgendei top-5. 4 af besætningerneer gengangere fra 2008.Blandt de højestkårede køer i2009 er der i alt 211 kåret 90 ellerhøjere. Højestkårede i 2009 er enko med 94 points hos TorbenBrødbæk og efterfulgt af 3 køermed 93 points i helhed hos FamilienTherkildsen, Bakkegården ogTorben Kragh. Af disse 211 køerer der i alt 122 i 1. laktation. Tabellerneses i forkortet udgave efterfølgende,men kan ses i deres fuldelængde på www.danskholstein.dkog klik på Eksteriør.I år måtte vi vente til efter nytår indenden første besætningsejer ringedeom resultatlisten for LT top-100 listen. Sidste år skete dette indenjul, men listerne trækkes først ibegyndelsen af det nye år, så alleregistreringer over kåringer samtud-/indgange af køer er registreret.Glædeligt at der er interesse frabesætningsejere for at vide, om deer kravlet op ad listen eller enddaer med i toppen.I anden artikel kan ses, at deltagel-se i kåring stiger af forskellige årsager,men nok mest at kåringstallenepå de enkelte dyr er et værdifuldtværktøj ved insemineringsplanlægningen.Så kommer andrekonkurrencer for langt de fleste ianden række: er jeg på Top-100,hvem har højestkårede ko o.lign.KraveneFor at være med på listen overTop-100 besætninger skal en rækkekrav være opfyldt såsom•Renracet besætning, hvor min.90% af køerne er Dansk Holstein•Regelmæssig kåring i 1., 2. og 3.laktation•Kåring af alle dyr i besætningenpå kåringsdagen (undt. syge el.lign.)•Ydelse i kontrolåret minimumracegennemsnit – i år 709 kgfedt + protein•Minimum 80 points for krop,lemmer og malkeorganerLT-points beregnes som: Besætningensgns. NTM + (besætningensgns. Helhed – 80)I alt 2751 besætninger har deltageti kåringsarbejdet, men for atvære på Top-100 skal ovenståendekrav opfyldes. I alt 1371 står opførtmed besætningskåring. Damange får kåret førstekalvskøernefor at forbedre udarbejdelse af in -semineringsplanen, indgår de ikkei tabellen, der som anført jo skalhave besætninger med kåring i alletre laktationer. Da der samtidig erkrav om at hele besætningen erkåret, er der nogle velkendte besætningermed en del recipienter,der forlader besætningen indenkåring, som heller ikke findes på listen.Top-100Listen toppes for tredje år i træk afI/S Risbak, men der er utrolig storkonstans i toppen og kun få omrokeringerfra de seneste år. Besætningenhar klart højeste NTM på16,4 og bedste LT-points på 22,2.Eksteriørmæssigt ligger I/S Risbakogså højt, men overgås dog igen iår i Helhed af ”naboen” Jens OlufMadsen, og kun et mulehår foranOle Bendtsen på kåring for Helhed.Gennemgående er der små forskellemellem besætningerne i toppenaf listen og længere nede. Det gælderbåde for besætningernes gennemsnitligeNTM, til dels Y-indekssamt Helhed ved kåring. Deter dog tilsyneladende et faktum, atbesætninger godt kan være godepå alle tre ”egenskaber”, og ikkekun være en NTM-besætning ogklare sig på dette eller en Ekste -riør-besætning og klare sig på dette.Naturligvis skal her anføres, atder jo er sat en minimumsgrænsepå 80 points ved kåringspoints forKrop, Lemmer/Klove samt Malkeorganerfor at optræde på listen.Længere fremme i artiklen ses etkortere uddrag af toppen af listen,Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 13


Top- 100 besætninger rangeret efter LT-pointsCHR Navn By Års- Antal i % ung- Kg vær- Antal Gns Gns. Antal Krop Lem- Malke- Hel- LTkøer bes 09 tyre distof ind. NTM Y-ind. bed. mer org. hed point41412 I/S Risbak Kjellerup 128,4 176 23,1 827 171 16,4 113,2 153 84,2 85,8 84,0 85,8 22,251260 Aslundgård Bevtoft 104,4 143 45,8 795 136 14,8 111,9 114 84,1 83,8 83,4 84,8 19,641181 Jens Pedersen Tjele 46,3 70 11,4 828 68 15,6 112,5 55 82,7 82,7 84,0 84,0 19,642260 Christen Christensen Tjele 58,4 83 18,6 913 80 14,8 111,2 67 82,9 82,6 83,3 83,8 18,656093 Kristian Sloth Lemvig 90,4 127 26,7 862 123 14,5 111,9 112 83,6 84,4 81,1 83,7 18,244432 Flemming Petersen Ribe 117,3 174 23,5 870 164 15,4 108,5 149 83,6 81,2 80,7 82,5 17,942069 Anders Ove Vestergaard Løgstrup 53,7 75 17,4 751 74 13,6 105,6 64 83,2 82,4 82,9 83,7 17,334242 Tronsmark Holstein Bindslev 167,2 231 50,8 965 218 14,5 109,0 199 82,9 82,6 81,1 82,8 17,341996 Jens Oluf Madsen Rødkærsbro 44,6 52 17,5 790 51 10,8 112,9 49 84,8 85,7 84,7 86,4 17,232338 Allan Kjær Simonsen Storvorde 52,5 84 31,8 846 77 13,6 111,0 66 82,9 83,7 82,0 83,6 17,231350 Jens Jørgen Mariussen Hobro 61,4 99 17,6 739 93 14,8 106,6 69 81,5 81,4 82,8 82,4 17,247743 Helmuth Carstensen Tinglev 80,3 114 28,4 712 109 13,7 103,7 102 82,7 84,9 81,0 83,4 17,140508 Palle Eriksen Aalestrup 69,6 110 10,7 830 108 13,5 107,0 96 82,6 82,5 83,2 83,5 17,043805 Hans Kristian Hjerrild Hansen Årre 47,6 59 24,8 715 59 13,8 104,8 47 81,7 83,6 81,9 82,9 16,734987 Jørn Møller Jakobsen Hjørring 56,8 80 23,9 716 72 13,5 102,4 61 83,0 81,1 82,8 83,0 16,537867 Jens Haugaard Vrå 80,2 110 30,3 816 105 13,6 107,2 89 82,4 80,5 82,9 82,7 16,353806 Mads Blæsbjerg Aulum 173,2 244 11,8 783 242 14,0 106,2 209 83,0 81,0 81,0 82,3 16,351814 I/S Højager-Holsteins Rødding 186,1 201 39,8 851 193 12,0 108,3 178 83,2 83,6 82,9 84,0 16,021945 Carl Jørn Påske Hornsyld 38,9 59 21,2 787 54 12,1 105,1 45 83,4 81,6 83,6 83,9 16,046031 Hedeagergaard I/S Ansager 118,0 158 13,6 838 149 13,5 104,6 135 82,7 81,3 81,0 82,3 15,829814 I/S Lykke Andersen Grenaa 146,7 201 31,5 802 196 13,5 109,6 167 82,9 82,3 80,1 82,2 15,741092 Niels Henrik Nørgaard Fårup 161,5 225 25,2 831 223 10,6 108,6 190 84,1 84,8 82,8 84,9 15,581557 Henning Fruergård-Pedersen Tjele 92,7 119 21,2 884 113 10,9 106,7 101 83,8 85,4 82,2 84,6 15,537249 Arne Jensen Tårs 69,1 97 4,3 759 96 12,0 104,9 79 83,7 82,9 81,4 83,4 15,437215 Erik Rasmussen Hjørring 65,4 87 17,9 791 81 12,6 103,1 72 83,2 82,0 81,1 82,8 15,423459 Birger Kristensen Egtved 59,1 77 30,8 776 70 12,8 105,9 65 82,1 81,7 82,1 82,6 15,424978 Erik Miller Sehested Fårvang 58,7 83 23,2 841 77 14,2 107,6 67 81,4 80,3 81,1 81,2 15,441597 Torben Andersen Skals 128,2 177 17,0 798 174 12,4 105,7 153 83,7 81,3 81,3 82,9 15,344599 Kurt Hesselberg Juel Brørup 122,1 172 13,0 820 157 11,9 104,9 140 82,9 83,6 81,5 83,3 15,239844 Jørgen Kielsgård Berthelsen Thisted 82,6 121 32,7 782 110 12,8 107,7 101 82,0 82,3 81,5 82,4 15,245104 Peter Jørgensen Lunderskov 55,0 79 30,7 767 74 12,1 105,2 68 83,0 82,1 81,9 83,0 15,133480 Tage Aagaard Winther Hobro 97,9 130 12,0 890 127 11,0 104,9 112 84,1 82,9 82,3 84,0 15,064225 I/S Anders og Verner Pedersen Kjellerup 134,3 187 24,1 771 183 12,8 107,9 152 82,8 81,1 80,9 82,2 15,024519 Henrik Sehested Silkeborg 133,0 170 3,8 717 169 11,9 103,3 152 82,4 81,6 82,3 82,8 14,725192 Erik Andersen Kjellerup 103,6 147 23,3 819 133 12,0 107,7 119 83,3 82,2 80,8 82,7 14,740074 Per Dahlgaard Thisted 31,1 42 4,9 732 41 12,0 109,1 37 82,7 80,9 82,3 82,6 14,644430 Claus Nissen Ribe 155,0 212 21,2 727 198 13,1 104,8 179 82,4 80,5 80,0 81,4 14,556159 Erik Andersen Tarm 51,9 69 38,4 744 59 10,0 103,6 57 84,2 83,9 82,4 84,4 14,433679 Niels Skov Jensen Teglladen Aabybro 39,6 56 17,7 857 56 11,8 105,1 48 82,2 84,3 80,4 82,6 14,447188 I/S Sønderfenner Ribe 147,9 226 39,0 799 197 12,5 108,0 177 82,3 81,3 80,4 81,8 14,356647 Ole Bendtsen Spjald 30,9 48 3,1 709 48 8,5 106,0 41 84,1 84,8 84,8 85,7 14,221171 Hersholm I/S Vejle 64,7 73 34,7 790 64 12,1 106,3 54 83,0 81,5 80,2 82,0 14,155297 Gunnar V Mouridsen Skjern 46,5 63 23,3 733 61 12,2 105,5 54 82,4 81,3 80,5 81,9 14,141651 Kim Fagerlin Tjele 90,5 118 28,6 757 111 11,2 105,8 92 83,1 82,6 80,8 82,8 14,032003 Anton Hammershøj Hobro 174,5 228 52,8 905 214 10,4 104,7 180 82,8 83,1 82,4 83,5 13,933522 Kaj Nielsen & Poul Erik Nielsen I/S Nibe 57,6 86 5,5 717 84 11,8 104,9 74 83,1 80,8 80,6 82,1 13,937279 Kent Andersen Tårs 128,6 184 30,5 858 179 11,2 107,6 149 82,6 81,5 81,7 82,6 13,841879 Poul Nielsen Møldrup 218,8 297 22,6 727 279 12,0 104,0 246 82,0 81,7 80,6 81,8 13,833672 Jess Jensen Vadum 103,8 135 29,3 849 128 10,3 103,7 106 83,4 83,7 81,0 83,4 13,744946 Markus Brun Gredstedbro111,9 140 26,1 757 128 11,1 103,8 115 82,3 83,7 80,1 82,5 13,614 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Top- 100 besætninger rangeret efter LT-pointsCHR Navn By Års- Antal i % ung- Kg vær- Antal Gns Gns. Antal Krop Lem- Malke- Hel- LTkøer bes 09 tyre distof ind. NTM Y-ind. bed. mer org. hed point28324 Harry Lynggård Katholm Ryomgård 28,2 36 27,0 766 35 11,5 102,3 32 82,3 81,7 80,2 81,8 13,345706 Frede Lauridsen Outrup 63,5 87 14,1 851 84 10,1 107,1 80 83,2 81,6 82,2 83,1 13,237320 Lars Peter Vejen Tårs 66,7 94 38,5 741 83 10,4 103,7 69 82,2 81,7 82,6 82,8 13,268803 Vagn Kristensen Stoholm Jyll170,6 233 15,8 716 221 11,6 104,7 190 81,9 80,2 81,2 81,6 13,225835 Raunhøj Holstein Hjortshøj 124,1 138 19,0 745 135 8,4 102,5 127 82,7 86,2 83,2 84,7 13,147527 Jens Lykou Petersen Løgumkloster 58,5 81 16,9 756 74 10,4 104,4 64 83,1 83,8 80,0 82,7 13,144467 Preben Urup Tistrup 99,2 148 24,8 785 136 11,0 105,1 119 81,6 80,6 82,2 82,0 13,040063 Jørgen Krogh Jensen Viborg 53,6 70 7,7 717 64 11,1 104,0 59 80,2 81,8 82,6 81,9 13,032008 Oluf Bøgh Hobro 204,4 284 37,8 866 252 9,6 103,5 223 82,5 84,4 81,5 83,3 12,927847 Erling Gert Nielsen Mørke 127,9 169 29,9 775 149 9,6 102,0 133 83,3 83,9 80,9 83,3 12,939643 I/S Jan og Bjarne Gravesen Thisted 186,5 248 17,3 856 231 10,4 106,5 214 83,1 80,9 81,0 82,3 12,752964 Carsten Port Toftlund 143,2 145 41,8 712 136 8,8 102,2 133 82,9 85,0 81,9 83,8 12,641815 Per Øris Høgh Møldrup 211,0 178 43,1 852 177 10,4 104,5 172 82,7 81,8 80,7 82,2 12,636169 Bjarne Terkelsenl Løkken 128,9 187 34,7 847 165 10,6 102,9 147 82,3 80,9 81,3 82,0 12,637115 Niels Hansen Brovst 151,2 213 32,9 819 202 10,9 106,5 179 82,1 80,7 80,9 81,7 12,620294 Holger P Olesen Brande 51,0 72 7,8 749 71 6,9 105,0 59 85,0 83,3 84,5 85,6 12,527698 Bent Hovalt Bertelsen Ørsted 160,3 218 46,8 814 203 8,9 104,9 178 83,2 83,7 81,8 83,6 12,532610 Ewald Kusk Kristensen Nibe 124,8 183 42,9 770 167 9,5 103,3 135 82,2 82,4 82,4 83,0 12,532387 I/S Thorupgaard Farsø 79,6 112 37,1 762 101 11,7 103,7 80 81,2 80,0 80,6 80,8 12,539598 I/S Tømmerbyfjord Frøstrup 134,7 199 39,8 765 174 9,9 103,5 158 82,4 83,9 80,2 82,5 12,450747 Jens Peter Jørgensen Toftlund 57,0 75 27,6 785 64 10,4 101,4 57 82,3 80,6 81,3 82,0 12,458912 Anders Toft Bjerg Pedersen Struer 35,5 52 52,3 769 49 10,5 104,1 45 81,8 80,0 82,2 81,9 12,453748 Jens Peder Langbo Aulum 119,5 161 32,1 770 153 11,1 104,5 144 81,7 80,1 80,8 81,2 12,340749 Erik Bjerregaard Hobro 40,1 57 15,9 813 55 10,8 105,8 45 81,1 81,6 80,8 81,4 12,284629 Jens Hansen Erslev 55,2 81 25,5 830 75 10,9 106,4 69 81,4 80,7 80,6 81,3 12,216982 Anna Lise og Leif Sørensen Ringe 102,9 97 36,1 787 96 10,1 106,6 96 82,3 82,4 80,2 82,0 12,140993 Bjarne Nielsen Skals 147,9 199 33,8 716 180 10,2 102,9 162 82,3 82,1 80,3 81,9 12,130210 Laust Krejberg Nørager 140,4 193 48,5 775 188 10,4 101,7 159 80,8 81,7 81,6 81,7 12,153854 Anders Damgaard Laugesen Aulum 112,6 152 43,3 736 143 10,4 101,9 130 82,4 80,7 80,7 81,7 12,142405 I/S Hedelund Aalestrup 168,0 235 25,2 973 228 8,8 107,3 221 82,7 82,6 82,1 83,2 12,055033 I/S V. Trabjerggård Lemvig 167,8 219 21,1 778 205 9,8 103,2 186 82,1 81,5 81,4 82,2 12,039876 Henning og Lisbeth Jensen Viborg 62,4 86 33,1 754 72 9,5 102,3 64 81,7 81,1 82,7 82,4 11,934241 Torkild Juhl Jensen Bindslev 50,1 64 19,6 752 57 10,2 105,0 55 81,5 80,2 82,0 81,7 11,957673 Steen Birger Bækgård Herning 60,4 91 32,7 838 82 8,7 103,0 74 83,0 82,3 81,9 83,1 11,834292 Erik Albrechtsen Hjørring 61,4 59 18,7 772 57 8,8 102,5 56 83,0 82,6 81,6 83,0 11,855975 Peter Stephansen Lemvig 178,7 171 17,3 753 169 9,7 102,2 168 82,7 81,8 80,4 82,1 11,819316 Stougård I/S Haarby 169,8 111 59,8 756 109 10,6 103,3 93 81,9 80,3 80,3 81,2 11,835639 Torben Poulsen Stride Løkken 46,6 70 35,4 747 65 10,1 103,2 50 80,9 81,4 81,7 81,6 11,730630 Torben Bach Aars 130,0 175 34,7 785 161 10,3 101,7 146 81,5 81,3 80,5 81,4 11,759437 Nr. Birkild I/S Struer 203,3 235 53,8 754 216 10,1 104,8 180 81,3 80,6 81,6 81,5 11,632445 Nørregaard I/S Farsø 207,0 191 7,4 731 186 10,4 104,0 169 82,2 80,2 80,0 81,2 11,620329 Nørremosegård I/S Brande 193,5 220 36,4 729 199 9,6 101,9 124 82,2 80,1 81,7 81,9 11,539274 Kristian Nielsen Snedsted 157,8 221 38,4 863 205 10,6 105,6 181 81,8 80,0 80,0 80,9 11,546008 Børge Osmundsen Ølgod 187,1 247 24,0 745 230 9,4 102,3 201 82,7 81,8 80,2 82,0 11,452515 Kim Korsgaard Jørgensen Rødding 146,0 158 31,1 759 153 9,9 104,2 134 81,8 80,3 81,1 81,4 11,336292 Palle Koller Saltum 161,4 224 46,3 747 201 8,2 104,3 178 83,1 82,1 81,8 83,0 11,233591 Arend Beijering Aabybro 146,3 191 27,5 768 186 10,0 103,0 167 81,5 80,2 80,7 81,2 11,231689 Lars Roed Løgstør 245,3 361 37,6 741 322 10,4 105,3 268 80,5 80,3 81,1 80,8 11,231756 Hesselhøjgård Nørager 124,5 170 16,6 710 161 9,2 102,6 141 81,1 83,1 80,9 81,9 11,131597 Niels Erik Christensen Hobro 142,0 179 25,9 847 165 9,2 104,7 143 82,6 81,4 80,2 81,9 11,1Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 15


Risbak Manager Joeline står ibesætningen med højeste LT-point.Koen er kåret 93 for helhednår der ses bort fra minimumskravaf nogen art til ydelse, kåring og regelmæssigkåring i de tre første laktationer.Alle besætningerEn ny tabel er sammensat her i bladet,men den kan også genfindesmed de samme data på hjemmesiden,– nemlig en oversigt over besætningermed højeste NTM uansetom alle – men dog hovedpartenaf – køerne kåres og om de harminimum 80 for de tre eksteriørtal.Her kan vi genfinde de flestepå Top-100 LT-listen, men besætningenmed det højeste NTM ognæsthøjeste LT-point står hos LisbethKlinge. Når besætningen ikkeopfylder kravene til at være påTop-LT listen er det kravene tilmalkeorganer, hvor besætningenlige kniber med sine 79,8 points.Yderligere et antal besætningerfindes ikke på LT-listen med sammebegrundelse som den førnævnte.Ligeledes findes AnderstrupHolstein I/S her, idet der er enrække recipienter, der ikke når atblive kåret inden videresalg, ogderfor har besætningen sammenmed enkelte andre ikke et tilstrækkeligtantal køer kåret til at optrædepå LT-listen.Højestkårede køerOversigten over højestkårede køeri 2009 omfatter 211 køer, der haropnået en karakter for Helhed på90 points eller højere. En andenkalvsko efter Ramos hos TorbenBrødbæk opnåede som eneste ko94 points for helhed med 96 formalkeorganer. 3 køer fulgte med93 points hos Bakkegården i Dolmer,Familien Therkildsen, Raunhøj,samt hos Torben Kragh, Henne.De to sidstnævnte køer er før -stelaktations køer, medens koenhos Bakkegården også er i andenlaktation og i øvrigt stammer ud afbesætningen på Kalbygaard.Gennemsnitligt eksteriør for afkomsgrupperNavn Antal Gns Gns Gns mal- Gnsbedømte krop lemmer keorg. helhedP Shottle 77 84 84 85 86B Goldwyn 94 83 83 85 85Toystory 129 82 83 84 84Buckeye 198 83 83 82 83O Zenith 185 82 82 82 83RGK Bob CV 157 83 80 83 83C Stormati 183 82 83 82 83Burt 125 82 83 82 83R Modest 107 82 82 82 83Sharky 163 83 82 82 83K Potter 68 81 81 83 82Lancelot 99 83 81 81 82L Talent 68 82 81 83 82Laudan 134 82 82 82 82Ramos 208 81 82 82 82Manager 196 81 81 82 82H Titanic 148 82 81 81 82D Lolly 88 82 80 82 82S Jordan 3 116 82 81 81 82Okendo 69 82 81 81 82Alves 110 81 82 81 82G Tribute 60 82 81 82 82Mascol 452 82 82 80 82Lucky Mike 104 82 81 81 82D Laen 78 82 81 81 8216 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Hos Lisbeth Klinge, Landborup, står besætningen med højeste NTM på besætningsgennemsnit. På billedet nogle af degamle højtydende køer med enten 100.000 kg mælk eller 10.000 kg fedt+protein, – men på trods af alder dog medhøje avlsværditalStortoft StormaticMaja er foruden atvære kåret 93 i 2009også bedste yngre kopå LandsskuetNr. 1-2010 Dansk Holstein · 17


Højestkårede køer i 2009, levende 31-12-2009Dyr nr Navn By Lakt Far Morfar NTM Y- Krop Lem- Malke- Helnrind. mer org. hed53902-02045 Torben Brødbæk Aulum 2 Ramos Merdrignac 24 110 86 91 96 9463650-03483 Bakkegården Grenaa 2 D Michael D Webster 23 119 90 88 91 9344334-02961 Torben Kragh Henne 1 C Stormati Bo Charles 5 93 87 86 96 9325835-02053 Raunhøj Holstein Hjortshøj 1 D Tex T Laluffe 6 107 88 87 94 9332003-01743 Anton Hammershøj Hobro 3 O Finley TVM Hesne 15 106 87 87 94 9220294-01806 Holger P Olesen Brande 3 Zecher R Leadman 4 98 88 87 92 9242405-02433 I/S Hedelund Aalestrup 3 F Risbak RGK Solar 10 97 86 91 91 9225184-01933 Skovgård Them 3 Lancelot S Igniter 17 113 91 90 86 9252964-01629 Carsten Port Toftlund 2 F Engard T Funkis 11 94 85 91 93 9247377-00931 I/S Bjørholm Holstein Glejbjerg 1 C Stormati S Sinatra 2 95 87 86 94 9247581-02905 Erik Kristensen Bolderslev 1 E Aspen C Allen -2 91 87 88 92 9251099-02690 Kriminalforsorgen Skærbæk 1 Buckeye VAR Calano 12 101 88 89 91 9244334-02968 Torben Kragh Henne 1 B Goldwyn S Inquirer 26 117 87 94 89 9257220-02626 Torben Rasmussen Skive 1 Buckeye Oman Justi 19 115 89 90 89 92Bemærkes kan også på den totaleliste, at 122 køer i første laktationhar fået karakteren 90 points forHelhed. En flot række unge køerrundt om i mange besætninger harnået denne Excellente kåring.På hjemmesiden vil den nysgerrigelæser samtidig kunne se toppen afde højestkårede levende køer (pr.31. december 2009).Tyre med mange gode døtreDøtrene er her samlet pr. tyr, og“afkomsgrupperne” med 82 pointseller mere i Helhed er medtagetmed minimum 60 bedømte døtrei 20093 tyre med minimum 84 points iHelhed topper listen. Med hensyntil nogle af importtyrene er detvelkendt, at mange anvendes medsærligt henblik på type, og derforoverrasker det ikke, at toppen i årnetop består af P Shottle, B Goldwynog Toystory. Studer selv listenog konstater, at danske ungtyre ogbrugstyre også gør et godt indtryk.www.danskholstein.dkPå hjemmesiden kan ses en rækkeresultater fra registrerings- og kå -ringsarbejdet. Kig her for at se flereresultater for de mange besætninger,som deltager i denne aktivitet.Besætninger med højeste NTMNavn By Års- % ung- Kg vær- Gns. Gns. Antal Krop Lem- Malke- Hel- LTkøer tyre distof NTM Y-ind. bed. mer org. hed pointLisbeth Klinge Knebel 73,9 28,3 955 18,2 110,3 89 83,3 85,3 79,8 83,2 21,4I/S Risbak Kjellerup 128,4 23,1 827 16,4 113,2 153 84,2 85,8 84,0 85,8 22,2Jens Pedersen Tjele 46,3 11,4 828 15,6 112,5 55 82,7 82,7 84,0 84,0 19,6Flemming Petersen Ribe 117,3 23,5 870 15,4 108,5 149 83,6 81,2 80,7 82,5 17,9Karsten Holm Kolind 35,5 18,9 839 15,0 107,1 37 82,5 80,6 79,5 81,2 16,2Bente Tang & Jens Tylvad Skjern 124,3 39,3 752 14,9 107,4 152 81,8 81,6 79,6 81,2 16,1Aslundgård Bevtoft 104,4 45,8 795 14,8 111,9 114 84,1 83,8 83,4 84,8 19,6Christen Christensen Tjele 58,4 18,6 913 14,8 111,2 67 82,9 82,6 83,3 83,8 18,6Jens Jørgen Mariussen Hobro 61,4 17,6 739 14,8 106,6 69 81,5 81,4 82,8 82,4 17,2Bent Abrahamsen Viborg 38,4 13,9 791 14,8 107,1 54 81,6 81,4 79,4 80,9 15,7Lundhøjgård Søby Ærø 47,5 22,8 804 14,7 106,7 37 82,1 78,1 75,9 78,6 13,3Anderstrup Holstein I/S Skørping 289,2 58,9 870 14,6 111,1 205 83,3 84,4 84,0 84,9 19,5Christian Hansen Næstved 75,0 48,9 764 14,6 105,1 53 81,9 81,5 76,5 79,8 14,4Kristian Sloth Lemvig 90,4 26,7 862 14,5 111,9 112 83,6 84,4 81,1 83,7 18,2Tronsmark Holstein Bindslev 167,2 50,8 965 14,5 109,0 199 82,9 82,6 81,1 82,8 17,318 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Ruegruet Damion QuintaGillette Miss DamionBranch-Run Laurin Frost GP-84Duhibou Laurin JoseAvailable through:WORLD WIDE SIRES, LTD. ®www.wwsires.com • Email: info@wwsires.com • Tel: 559.622.2222Fax: 559.741.2828 • 5545 Avenida de los Robles • Visalia, CA 93291 U.S.A.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 19


Interbulljanuar 2010Af Mette Bech og Keld Christensen, Dansk HolsteinI hele den store Holstein-verden afprøves mange tyre, – i tusindvis, ogman tror helt selvfølgeligt, at det kun er Oman Justi-sønner, der får resultaternu. I flere lande, nok primært USA og Danmark, er han indsat megetintensivt som tyrefader, – i andre lande i knap samme udstrækning. Mende præger listerne over avlsværdital i mange lande. Sundhed og reproduktionfår et stort skridt fremad, og med de mange sønner anvendt somtyrefædre vil dette ryk blive til et kæmpe pres fremad for de vigtige egenskaber.Til at vedligeholde det eksteriør, der skal sikre de sidste skridtfremad i holdbarhed, skal andre tyre være med til at give et boost til eksteriør.En optælling af Top-100 NTMInterbull viser, at der er en god andelaf nordiske tyre, nemlig 32(DNK 25, SWE 6 og FIN 1) overmod 45 fra USA og henholdsvis 7hollandske og 6 franske. De nordisketyre klarer sig godt på listen, ogset i relation til afprøvningskapacitetsikkert også over gennemsnittet.Blandt de 30 tyre medNTM 34 og bedre har Skandina -vien i alt 10 tyre med lidt variationi afstamningerne, idet kun 4 er efterOman Justi og de 6 øvrige harforskellige fædre. De 3 bedsteskandinaviske er D Oscar (OmanJusti) på andenpladsen, S Ross(DR Chassee) på 6. pladsen og DLimbo (Lancelot) på 9. pladsen.En optælling af fædrene til Top-100 tyrene viser, at Oman Justi erfader til 65 af disse, DR Chassee til5, Lancelot til 4 og Ramos til 3.Yderligere 20 tyre er fædre til deresterende 23 tyre på listen. Variationer svær at skabe med en sådanovervægt!Et kig på den sædvanlige tyrefaderlistefra forskellige udenland-ske kvægavlsforeninger viser, atmange sønner efter Oman Justi er igang til næste generation, men kunet begrænset antal i mange for -eninger. Der er med bl.a. OmanJusti-sønnerne en tendens til, atmange foreninger/lande anvenderegne i større udstrækning, så brugenspredes heldigvis noget derved.Ændringer i landeneSammen med ændringer i det nordiskeavlsmål og NTM-indeks erder således også ændringer på sammenvejningenaf de udenlandsketyre ud fra dette. Ændringerne generelter tidligere beskrevet.I en række lande er der lavet noglejusteringer i enten modeller ellervægtninger. Som senere beskrevethar Tyskland lavet et Fitness-indeks,og herigennem fokuseresendnu mere på de meget vigtigeegenskaber for mælkeproduktionengenerelt.Avlsmæssige niveauerfor HolsteinEfterfølgende en række tabellerfor avlsmæssige niveauer for deØnsker man at anvende en tyr med høj hunlig frugtbarhed er S Ross en godløsning. S Ross er en DR Chassee søn på en T Funkis fra Sverige.20 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Timberjack starter med gode resul -tater i Tyskland. Han er en Titanic xJocko Schakira fra Tir-An Holsteinforskellige egenskaber og indekser.Tabellerne behøver ikke en detaljeretgennemgang, men de sætterlandene med de mange tyre i beregningernei relation til hinanden.Og de resultater, vi ser nu, følgermeget nøje tidligere resultater.Ydelsesmæssigt ligger Danmark ogHolland helt i top.Eksteriørmæssigt tegner billedetfor lemmer og klove samt malke-Tabel 1. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber.Tyre født i 2004 eller senere.Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeksCanada 250 103,8 100,8 99,9 99,2Tyskland 608 102,3 101,7 101,6 101,6Danmark 312 107,2 107,9 110,6 110,9Finland 55 105,6 101,5 105,9 105,1Frankrig 289 109,3 104,3 108,7 107,6England 21 105,0 100,8 100,5 99,4Italien 211 106,2 101,3 104,2 103,1Holland 435 105,9 104,9 109,4 109,3Sverige 89 106,8 104,5 107,1 106,7USA 1605 107,5 102,5 104,7 103,6Tabel 3. Avlsmæssigt niveaufor yversundhed.Tyre født i 2004 eller senere.Land Antal GennemsnitCanada 285 101,6Tyskland 623 100,9Danmark 319 105,3Finland 55 106,4Frankrig 471 104,4England 27 104,0Italien 246 101,3Holland 430 102,9Sverige 85 104,4USA 1865 105,1Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber.Tyre født i 2004 eller senere.Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.Canada 270 107,8 100,7 110,2Tyskland 629 103,5 100,4 105,6Danmark 301 99,2 99,4 104,9Finland 44 95,6 97,3 102,9Frankrig 391 103,5 99,2 103,6England 46 105,7 102,2 108,2Italien 242 105,2 101,0 105,7Holland 416 101,6 99,9 103,7Sverige 75 97,7 95,9 101,0USA 1469 103,7 100,9 108,2Tabel 4. Avlsmæssigt niveaufor holdbarhed.Tyre født i 2001 eller senere.Land Antal GennemsnitCanada 850 102,2Tyskland 1303 101,0Danmark 574 100,2Finland 116 103,4Frankrig 1381 99,1England 152 100,9Italien 843 101,8Holland 1195 100,9Sverige 144 103,8USA 3610 102,8Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 21


Interbull top liste januar 2010Nat Firma Navn Far Morfar M- F- P- Y- Sh Y- Føds- Kælvn.- Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Mal- Temp NTM afvind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. frugt sundh. barh. mer org. ketid NTMUSA WWS Man-O-Man Oman Justi D L Aaron 125 130 142 143 73 114 105 104 109 108 99 105 115 45 (2)DNK VG D Oscar Oman Justi Juote 120 126 130 132 93 107 109 119 121 98 78 113 107 99 43 (0)USA WWS Oman Justi Ha Manfred Emp Elton 118 120 128 129 99 119 99 120 116 127 84 97 107 98 113 41 (-1)USA CRV Co-op Oman Lloyd Oman Justi BW Marshal 127 126 133 133 70 106 101 108 122 101 100 101 39 (1)USA Alta Alta Otto Oman Justi C P Mtoto 126 119 132 130 74 112 110 106 121 116 95 92 108 39 (2)SWE VG S Ross DR Chassee T Funkis 113 117 125 126 92 105 102 128 113 98 99 113 99 105 39 (0)NLD KI SAMEN Shogun PS Oman Justi Jesther 113 106 115 113 81 105 100 115 120 111 93 102 114 92 105 39 NyNLD CRV S Jordan 3 D Novalis D Jabot 133 123 137 135 96 114 117 96 105 121 100 95 105 126 117 38 (-2)DNK VG D Limbo Lancelot T Funkis 120 127 127 129 93 115 111 107 109 99 110 99 118 97 38 (6)DNK VG D Orange Oman Justi T Funkis 110 110 121 121 92 112 107 113 121 95 111 108 97 107 38 (6)USA ABS S OMAN GERARD Oman Justi BW Marshal 123 118 132 131 73 110 95 110 102 89 106 132 37 NyUSA ABS Legend Oman Justi R Durham 111 117 126 128 74 106 100 118 111 122 98 104 105 37 (1)DNK VG D Onsild Oman Justi Juote 119 126 125 127 95 114 105 118 104 90 109 101 111 131 37 (4)USA CRI B FANNY FREDDIE Oman Justi Die-Hard 121 118 123 122 69 111 125 116 95 103 109 37 NyFRA CREAVIA VIA THELO Oman Justi Lorak 119 119 129 129 70 118 95 112 112 92 104 109 104 106 36 (0)DNK VG D Expo V Elo T Funkis 115 105 119 117 80 110 120 118 117 117 115 109 111 94 36 NyUSA SEMEX MR EGAN-ET Oman Justi D L Aaron 129 117 134 131 69 110 105 113 100 100 109 35 NyFRA GDO VAUCLUSE Oman Justi L Hershel 113 121 122 124 70 115 100 117 112 89 106 116 94 107 35 (3)USA Alta BOSSIDE ALTAROSS Oman Justi Boss 115 114 119 119 71 110 105 114 115 103 106 124 35 NyDNK VG V Exces Luxemburg R Leadman 115 120 128 129 99 113 116 102 109 118 102 119 84 100 107 34 (1)USA ABS CRAVE STRATEGIST Oman Justi BW Marshal 129 123 129 128 72 109 98 106 100 109 115 34 NyUSA CRI CO-OP Oman Logan Oman Justi BW Marshal 126 126 128 128 72 101 110 118 94 104 107 34 (1)DNK VG D Rødding Ramos V Brando 119 124 126 128 92 113 113 107 105 121 97 108 113 104 34 (1)USA SEMEX Mainstream Manifold Oman Justi BW Marshal 124 127 126 127 74 117 103 110 106 98 98 115 34 (0)NLD CRV TIMMER TYSON Oman Justi D Novalis 98 125 115 122 76 122 98 121 117 112 85 105 95 79 105 34 (4)USA WWS Paradise-R Franchise Oman Justi BW Marshal 119 115 122 121 75 117 93 111 121 118 109 105 110 34 (0)DNK VG D Olymp Oman Justi KOL Nixon 113 108 119 118 93 120 100 114 119 95 93 112 102 102 34 (2)FIN VG Rakuuna T Lambada Kerndtway Goldfinger 104 107 108 109 94 114 109 122 114 127 86 122 123 113 119 34 (2)DEU OHG Ramos S Rudolf L Ambition 107 108 108 108 99 110 113 116 124 138 103 102 121 99 104 34 (4)FRA SERSIA USONET FIN O Finley Janze Moun 136 122 140 137 74 104 110 102 103 106 90 96 108 97 97 33 (-2)DNK VG D Ontario Oman Justi Juote 118 129 131 134 93 126 104 108 100 73 95 93 94 104 33 (2)NLD CRV Woudhoeve IMPULS Oman Justi Jesther 121 122 133 133 74 103 96 106 110 101 98 97 106 116 33 NyUSA WWS DA-SO-Burn Dolman Oman Justi F Blitz 129 121 132 130 71 115 104 105 92 108 100 33 NyDNK VG D Omar Oman Justi Lukas 112 125 125 128 92 98 97 114 111 90 104 109 85 96 33 (2)DNK VG D Claude DR Chassee Luxemburg 123 112 130 127 91 101 117 120 98 110 108 95 117 87 33 (4)USA CRI M-Manor O Bedrock Oman Justi Fustead Leadman Charm-ET 114 128 123 127 71 109 118 108 103 91 99 33 Ny22 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


USA ABS GRAF-ACRES Morrell Oman Justi S Rudolf 125 111 127 124 74 110 104 115 105 102 101 109 33 (5)DEU GGI Lanon Lancelot D L Aaron 114 108 125 124 77 101 117 107 108 119 120 95 33 (5)DNK VG D Cole V Curtis Lord Lily 124 103 128 122 94 115 93 117 116 104 109 105 105 106 97 33 (1)USA ABS Horizon Oman Justi BW Marshal 125 109 125 121 73 111 101 114 116 119 98 104 106 33 (-1)USA CRI COLDSPRINGS GARNER Oman Justi B Patron 110 120 114 117 74 109 118 118 118 84 103 111 33 (3)SWE VG Nolgaard Oman Justi T Funkis 111 114 113 114 92 118 104 125 118 87 89 107 113 101 33 (1)USA WWS Bogart Oman Justi WIL-HART E LOUIE-ET 107 115 111 113 72 110 99 126 117 121 104 105 117 33 (-4)DNK VG D Cilius DR Chassee V Bojer 85 116 102 110 89 102 103 122 126 89 113 121 91 103 33 (9)USA WWS Dotson Oman Justi R Durham 137 121 135 131 73 110 105 111 101 114 104 105 98 32 (-3)USA CRI ROARS OMAN ASHBY Oman Justi BW Marshal 134 123 134 131 69 100 103 108 101 99 118 32 NyDNK VG D Obo Oman Justi T Najade 127 126 129 129 90 116 91 111 104 99 111 98 99 104 32 (5)DNK VG D Onside T Officer Ha Manfred 130 121 131 128 95 105 84 110 107 81 112 106 111 91 32 (5)DNK VG D Dundee V Dahl T Funkis 122 127 126 128 91 111 102 104 110 101 105 110 112 117 32 (1)USA GGI Radon Ramos Ha Manfred 120 118 126 126 75 103 109 105 107 109 92 95 32 (6)JPN SF V SLENDER RAY Oman Justi S Dutchboy 115 118 124 125 64 122 96 90 104 32 (7)JPN STR MIRACLE JUSTICE Oman Justi BW Marshal 119 109 124 122 53 116 94 103 114 32 NyDNK VG D Chance DR Chassee T Laluffe 107 113 120 122 84 99 104 111 117 98 107 113 103 103 32 NyUSA CRI M-Manor OM Beacon Oman Justi Fustead Leadman Charm-ET 113 122 120 122 73 113 104 120 110 115 107 95 102 32 (1)SWE VG Östanå Oman Justi S Rudolf 119 117 121 120 93 108 102 134 104 101 88 104 103 105 32 (1)DEU GGI Mascol C P Mtoto S Rudolf 105 112 116 118 99 110 98 111 116 118 110 110 103 109 103 32 (1)USA CRI H-D-Acres O Herman Oman Justi Fustead Leadman Charm-ET 101 113 114 117 73 120 129 112 118 84 94 96 32 (6)CAN SEMEX B Goldwyn S James M Storm 108 117 114 116 98 112 108 103 116 127 122 102 130 105 91 32 (1)NLD CRV R Cricket Oman Justi R Durham 110 100 113 111 77 114 90 121 124 119 96 106 122 103 109 32 (-1)FRA CREAVIA VIVIO Oman Justi Jocko Besn 122 123 132 132 68 111 108 114 92 86 95 104 108 31 NyUSA CRI Clover-Valley O ABS Oman Justi R Durham 130 116 132 129 73 111 95 114 109 95 89 98 31 (0)USA ALTA AltaEsquir Oman Justi R Mark Sam 113 133 123 128 72 101 92 117 102 95 107 104 31 NyUSA WWS End-Road O Bronco Oman Justi BW Marshal 124 115 127 125 71 117 113 104 95 100 115 31 (-1)USA WWS Jake Oman Justi BW Marshal 120 125 124 125 71 110 112 107 112 99 108 113 31 (-2)NLD CRV DELTA GO-AHEAD Oman Justi W Russel 105 122 118 122 76 107 101 109 116 115 96 96 106 103 106 31 NyDNK VG D Evald V Exces R Marshall 112 102 123 120 84 98 112 107 122 103 106 113 93 99 31 NyFRA CREAVIA VOLADI MAN Oman Justi L Hershel 122 114 122 120 71 110 105 117 82 101 107 101 114 31 (8)USA CRI Toystory BW Marshal B Patron 123 118 121 120 98 108 99 99 114 114 115 115 121 108 119 31 (2)DNK VG D Ole Oman Justi Jocko Besn 111 109 120 120 93 110 93 109 115 114 102 116 111 101 31 (1)USA ABS KAY-BEN DELHI-ET Oman Justi R Durham 114 109 120 119 72 106 96 119 122 104 101 99 31 (9)DNK VG D Crosby DR Chassee T Lambada 107 108 117 117 89 112 115 126 103 93 89 112 100 105 31 NyDNK VG D Lucius Lancelot D Novalis 104 105 115 115 93 119 122 111 111 104 103 106 108 84 31 (5)USA WWS Paxton Oman Justi S Rudolf 114 107 116 114 73 109 101 126 114 127 88 98 109 31 (0)DNK VG D Epoke V Elo V Bojer 104 109 113 114 81 110 120 107 120 108 102 122 100 98 31 NyUSA ABS GRAN-J O MCCORMICK Oman Justi R Durham 101 121 109 114 74 110 107 119 115 113 108 102 119 31 (2)DNK VG RGK Bob CV Lukas H Marconi 89 111 101 107 99 85 114 113 131 122 91 99 126 113 89 31 (0)Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 23


HitlisteNavn Nat Far Morfar Ant bed NTM Y-ind Føds.Kælvn. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Tempdøtre ind. ind. ind. frugtb sundh. barhed mer org. tidNTMMan-O-Man USA Oman Justi D L Aaron 93 45 143 114 105 104 109 108 99 105 115D Oscar DNK Oman Justi Juote 102 43 132 107 109 119 121 98 78 113 107 99Oman Justi USA Ha Manfred Emp Elton 17554 41 129 119 99 120 116 127 84 97 107 98 113Alta Otto USA Oman Justi C P Mtoto 96 39 130 112 110 106 121 116 95 92 108S Ross SWE DR Chassee T Funkis 65 39 126 105 102 128 113 98 99 113 99 105Y-indeksMan-O-Man USA Oman Justi D L Aaron 93 45 143 114 105 104 109 108 99 105 115USONET FIN FRA O Finley Janze Moun 97 33 137 104 110 102 103 106 90 96 108 97 97S Jorryn NLD Jocko Besn E Celsius 1024 27 136 113 103 110 80 105 107 102 90 103 126D Ontario DNK Oman Justi Juote 107 33 134 126 104 108 100 73 95 93 94 104Ränneslöv SWE E Addison Fatal 1356 30 134 115 111 85 108 99 102 86 107 109 105FødselsindeksJuniper USA A Ford W Convince 88 16 101 127 118 111 104 116 98 106 114D Ontario DNK Oman Justi Juote 107 33 134 126 104 108 100 73 95 93 94 104D Cap DNK DR Chassee T Funkis 86 24 108 126 105 118 117 82 103 102 96 103N Dustin NLD Evreux Cle Sunny Boy 12677 19 119 125 102 113 98 108 110 102 104 87 103D Celtic DNK C Courier Lukas 100 18 124 124 100 106 91 96 99 98 93 94 103KælvningsindeksD Fowler DNK O Finley T Laluffe 108 20 111 107 129 113 103 107 103 78 96 119 106V Globus DNK Jocko Besn Ne Maurice 1698 25 115 105 125 110 101 118 80 105 108 93 97Roseo Joc FRA Jocko Besn Gibbon 730 26 120 117 124 105 115 101 97 92 100 73 100H Hammer USA R Durham C Holiday 1380 23 115 114 123 95 99 107 113 97 104 102 98D Lucius DNK Lancelot D Novalis 107 31 115 119 122 111 111 104 103 106 108 84Hunlig frugtbarhedÖstanå SWE Oman Justi S Rudolf 77 32 120 108 102 134 104 101 88 104 103 105J Loby SWE O Tugolo Esquimau 126 22 109 104 112 129 91 117 105 117 97 105 113S Ross SWE DR Chassee T Funkis 65 39 126 105 102 128 113 98 99 113 99 105D Ellert DNK V Elo Jocko Besn 72 29 117 91 121 127 107 98 89 102 98 88Bogart USA Oman Justi WIL-H E LOUIE 64 33 113 110 99 126 117 121 104 105 117YversundhedLeif DEU Lukas C Zack 2036 29 108 97 117 129 125 86 108 115 94 91D Dumas DNK V Dahl T Funkis 92 24 107 104 108 106 129 101 103 102 122 99 114Marjalan Taco FIN Ramos Jocko Besn 84 26 103 105 103 111 127 127 95 114 119 92 114V Excel DEU Lukas M Aerostar 81 25 102 96 112 112 127 122 77 110 111 101 73Prince ITA F Britt C P Mtoto 84 25 109 100 112 111 127 111 110 101 106HoldbarhedLaudan DEU Lukas H Raider 10020 20 108 108 108 101 113 131 97 106 111 115 89Gibor DEU Gibbon Sunny Boy 3154 25 110 113 101 115 112 129 99 114 113 85 89Oman Justi USA Ha Manfred Emp Elton 17554 41 129 119 99 120 116 127 84 97 107 98 113Rakuuna FIN T Lambada GOLDFINGER 138 34 109 114 109 122 114 127 86 122 123 113 119Paxton USA Oman Justi S Rudolf 77 31 114 109 101 126 114 127 88 98 109KropPagewire CAN S Inquirer M Storm 281 10 116 85 97 99 97 112 125 100 117 113 94Marbach DEU BW Marshal S Rudolf 150 10 107 101 107 103 114 124 101 121 97 95D Esprit DNK V Exces V Eiffel 39 26 120 103 112 108 105 123 107 104 104 85Xacobeo ESP BW Marshal S Rudolf 193 20 115 100 105 110 123 107 139Minister USA R Durham Com Lee 199 14 107 109 101 90 119 114 122 101 114 102 86LemmerB Forward NLD D December R Lantz 81 7 107 101 96 96 104 97 106 127 108 82 101D Ling DNK Laudan T Funkis 28 25 112 106 107 98 113 96 123 115 118 89D Colly DNK C Champion Jocko Besn 90 19 101 104 96 112 120 113 116 123 116 90 100Rakuuna FIN T Lambada GOLDFINGER 138 34 109 114 109 122 114 127 86 122 123 113 119D Sammy DNK B Sabre New Ronald 108 29 115 98 99 121 100 109 107 122 119 103 92Malkeorganer110 95Ashlar USA BenaerowoodS Formatio 57 25 115 95 111 107 113 111 102 130 105 99S Bolton USA L Hershel W Convince 963 24 125 89 78 85 110 107 121 114 130 113 110Roumare FRA Jocko Besn Gibbon 128 28 118 100 117 102 104 106 101 108 129 124 114XacobeoS GERARDESPUSABW Marshal S RudolfOman Justi BW Marshal193862037115131100110105102110 123 10789 106139132MalketidEminem DEU Eminenz Maloy 81 28 122 108 100 101 114 114 112 112 127D Cato DNK DR Chassee T Funkis 83 19 106 122 110 113 109 114 99 101 126 98FitlistT ClausNLD Lucky LeoDNK W ConvinceT BlakstarT Funkis268814062318110101108121959912611796113106105101 10991 1021009412812812593Roumare FRA Jocko Besn Gibbon 128 28 118 100 117 102 104 106 101 108 129 124 114TemperamentD Onsild DNK Oman Justi Juote 117 37 127 114 105 118 104 90 109 101 111 131S Jorryn NLD Jocko Besn E Celsius 1024 27 136 113 103 110 80 105 107 102 90 103 126V Dahl DNK Lord Lily G Slocum 3062 14 116 105 99 95 114 100 109 86 101 104 126Fitlist NLD Lucky Leo T Blakstar 2688 23 110 108 95 126 96 106 101 109 100 128 125TVM Hesne FRA Besne Buck Micheal 6915 6 104 102 102 100 102 99 110 93 111 108 12524 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


organer sig således, at danske tyrehører til de bedste for lemmer ogklove og for malkeorganer overgåsaf bl.a. England, Canada og USA.Canada har over en lang årrækkelagt større vægt på kropseksteriørend mange andre lande, og det sesklart.Vi har i Danmark talt om og ogsågjort en del omkring celletal ogyversundhed, men er måske knapså overlegne som ønskes kunne.De anførte lande udviser dog ikkestor forskel, og alle ligger højt iavlsværdital.For holdbarhed viser avlsværditallenemellem de forskellige landeen vis spredning. Egenskabenkom mer sent i forløbet, og når viser på mange af de afgørende egenskaberog avlsværdital for en rækkeegenskaber, kan vi måske stille lidttvivl om sammenligningen mellemlande kan være helt korrekt.Canada kan nok forventes blandtde bedste, – også ud fra det fastsatteavlsmål, men USA og især Sverigehar passeret i overhalingsbanen.For fødselsindeks ses en storspred ning mellem de anførte lande,medens der for kælvningsevneer meget begrænset variation, menlangt de fleste positive.Hunlig frugtbarhed er en relativny egenskab i Interbull-beregningerne.Det fremgår tydeligt af niveauet,at stort set alle Holsteinpopulationerligger jævnt. De visteresultater illustrerer tydeligt, atavlsorganisationer i mange landehar forstået budskabet om forbedringerpå egenskaben frugtbarhed.Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber.Tyre født i 2003 eller senere.Land Antal Fødselsindeks Antal KælvningsindeksCanada 281 98,0 222 94,8Tyskland 53 99,9 5 101,6Danmark 296 103,8 296 101,9Finland 55 104,7 55 101,3Frankrig 548 103,3 289 100,3Italien 230 99,6 28 101,3Holland 317 103,4 9 96,0Sverige 92 104,2 91 102,5USA 1998 101,5 898 99,1For malketid konstateres større variation,men med Danmark i spidsen.Variationen er knap så stor fortemperament.Da ydelse vejer pænt i NTM-indeksetsammen med sundheds/-reproduktionsegenskaberne erdet naturligt, at Danmark er med itoppen. Vores ændringer i 2008 iNAV-regi har også indflydelse pårækkefølgen. Vores ændringermed lidt lavere vægt på ydelse oghøjere vægt på hunlig frugtbarhedsamt yversundhed har jo bevirket,Tabel 6. Avlsmæssigt niveauhunlig frugtbarhed.Tyre født i 2004 eller senere.Land Antal GennemsnitCanada 232 102,4Tyskland 439 102,3Danmark 265 104,7Finland 48 104,3Frankrig 167 102,4England 21 102,6Italien 120 103,0Holland 352 100,7Sverige 74 110,3USA 1470 104,3Tabel 7. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament.Tyre født i 2004 eller senere.Land Antal Malketid Antal TemperamentCanada 233 102,4 224 102,4Tyskland 478 103,1 299 101,2Danmark 285 104,8 281 100,4Finland 55 101,2 54 101,6Frankrig 308 101,5 302 106,3Italien 14 101,4 6 100,5Holland 303 100,1 278 102,3Sverige 78 99,2 78 101,9USA 297 102,1 268 101,3Fortsættes0Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 25


Tabel 8. Avlsmæssigt niveau forNTM. Tyre født i 2004 ellersenere.Land Antal GennemsnitCanada 247 0,6Tyskland 587 3,4Danmark 312 14,4Finland 55 9,5Frankrig 235 9,4England 21 3,1Italien 211 4,2Holland 420 9,3Sverige 89 11,9USA 1504 8,4at som eksempel har Ränneslövmistet nogle points i NTM og dermedændring i placering på ranglisten.Og det modsatte gør sig ogsågældende. På listen er danske ogsvenske tyre som gennemsnit godtplaceret som de bedste.USATop-100 listen i USA er der kun15-16 tyre med en anden faderend Oman Justi. Og Oman selvrangerer som 2’er på listen. Flere afde benyttede Oman-sønner somMan-O-Man, AltaOtto og Legender steget enkelte points iNTM. Toystory har en flot bedømmelsei Danmark, og han ersteget et par points. Nyeste tyr pålisten er Boliver-sønnen Niagramed NTM på 30. Han har højydelse, gode fødsels- og kælvningsegenskaber,yversundhed på højtniveau og skal kun beskyttes en lillesmule for frugtbarhed (97). Eksteriører godt, og han anvendes afmange som tyrefader, men sædleveranceer meget vanskelig. Planetog Super holder deres høje niveaumed NTM henholdsvis 29 og 28.D Teis er tyrefar i 3 tyske kvægavlsforeninger. D Teis har en Titanic-søn tillagtpå Tir-An Addison Joyce. Her en datter efter D Teis fra Henning Knudsen, RibeCanadaB Goldwyn fastholdt sin suverænetop-placering i Canada på Interbull-listen.Han har her NTM 32.Heldigvis er Canada ikke ”over -svømmet” af Oman-sønner, menet par stykker i god kombinationmed canadisk styrke kunne måskehave været spændende tyre. Mr.Burns, Vittorio og Aladdin, der allebruges en del i Danmark, harNTM henholdsvis 16, 18 og 19.En flot præstation er, at ”gamle” SRudolf stadig kan holde sig blandtungdommen med sit NTM 16.Afstamningsmæssigt spreder decanadiske tyre sig på Titanic, Mortyog Finley med flere sønner.TysklandTyskland havde også været fri forOman Justi, hvis ikke det lige varfor en enkelt søn fra Danmark.Omjet med NTM 26 er tillagt påTirsvad Winchester Jenny og ersåledes den første tyr ud af MascotJeanette-familien til at gøre godreklame for denne kofamilie ligesomRänneslöv gør det i Sverige.Og så har Winchester Jenny ogsåen Lancelot-søn, Lancy, – 4 månederældre end Omjet, der står medNTM 24.Selv om Mascol stiger til NTM 31(+1) bliver han alligevel overhaleti Tyskland af Ramos, Radon ogLanon. Flere af de stærkt benyttedetyre er stadig på toppen, og detyske tyre har gennemgående enstigning i NTM.HollandDe gamle tyre som Jordan 3, Chuck,Dr Chasse og Jorryn holder deresavlsværdital, og rundt om demdukker så en lang række Oman Justi-sønnerop. De er næsten lige såtalrige som på USA-listen. RCricket er en af de bedste, og hananvendes som tyrefader i flere lande.Blandt tyrefædrene er forudenden altdominerende rolle afOman Justi også gode sønner efterJordan 3. Naturligvis er de godeNovalis-sønner stadig at finde pålisten.26 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Million er et af de mest hotte navne hos Select Sires i USA. God holdbarhed ogalternativ til Oman Justi- afstamning.FrankrigHidtil har Frankrig været stærktdomineret af Jocko Besne, mennæsten med et slag vender udviklingenså Oman Justi-sønnerne tagerover. Lancelot er også fader tilen række nye tyre undervejs.EnglandP Shottle holder sit niveau som suverænfløjtyr i England. Han ersikkert afprøvet med resultater afsamme kaliber i mange lande, ogbåde som tyrefader men også sommorfader er han stærkt anvendt.ItalienPå toplisten fra Italien er der storvariation i fædre til tyrene. OmanJusti dukker også op, men det er iselskab med sønner efter O Finley,F Britt, A Ford og C Bormio.Fibrax anvendes af flere lande/kvægavlsforeninger som tyrefader,men han falder en smule i Y-indeksog dermed også i NTM.Fra andre lande har der gennemdet seneste halve år været interessefor tjekkiske Gavor og spanske Xacobeo.De er fortsat på listerne oghar været anvendt som tyrefædre.DCDen Blå bog stopper – klikwww.danskholstein.dkAlle lande og tyre kan ses på hjemmesidenwww.danskholstein.dk.Check alle tyre her, inden dukøber sæd af de mange tyre, derudbydes. Den Blå bog er besluttetsparet væk, og fremadrettet må alleinteresserede derfor kigge påhjemmesiden for detaljer. Sammenvil vi så analysere, hvor mangekopier, der trykkes her og der til depersoner, der gerne vil have nogetpapir i hånden til at studere tyreneved diskussionen på staldkontoreteller staldgangen.Dansk HolsteinAftenmødeMandag den 1. marts 2010i Teatersalen, Herning KongrescenterMødet starter kl. 19.30(Se annoncen side 2)Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 27


Tyrefædre i kvægavlsforeninger januar 2010Kvf Norden Tyskland Holland Frankrig Italien Europai øvrigtUSACanadaVikingRSHTysklandTopQTysklandRMVTysklandVostTysklandMasterindTysklandCreaviaFrankrigAltaEU/USAGenus /ABSEU/USAS Ross, DLimbo,D Orange, DRødding, DClaude, BRock,D Nicklas, DDennis,D ExportD TeisD TeisD TeisLanon, Eminem Prince Man O Man, Legend,Dotson, SuperRadon, Lonar,Truman, Calysto,Bennwood, ChartsAspen, Budist,Giseh, Lonar,Mergim, Radon,TrumanRadon, Lonar, Zar,Mergim, Cassano,CalystoRadon, Rotary,Charts, BudistCricket,GoliVaucluse, ViaTheloD Teis Malpas, Radon,Lonar, Lancy,Eminem, Mergim,Topline RFD Rødding Cassano, Radon Vagan Lct,Veritot,Vernard, ViaThelo, VoesTita, VoladiManRadonGerard, Kramer,Niagra, Allstar,Super, Sentry,Strategist, MultiplyAltaRoss, Caruso,Focus, Franchise,Freddie, Garrett,Gerard, Groovy,Jake, Legend, LoganGerard, Malpas,Manifold, Jake,Bronco, Niagra,SuperGoli Vaucluse Lecciso Logan, Focus,Gerard, Garrett,Manifold, AltaRossXacobeoGerald, Bronco,Caruso, Niagra,SnowmanAltaRoss, Bronco,Gabor, Garrett,Gerard, January,Man O Man, NiagraSuper, AltaRoss,Garrett, Niagra,Freddie, Bogart,LegendRadon, Gibor, Leif Tennyson Garrett, Gerard,Niagra, Bret LesManifoldAshlarAudacityStompinAshlarCRVHollandSelect SiresWWS USAAcceleratedGeneticsWWS USASemexCanadaGibor, EminemLeifFidelity,Diamond,SurpriseXacobeoFreddie, Garrett,Legend, Gerard,AltaRoss, Paxton,Super, Bronco,NiagraPlato, Bogart,Bronco, Niagra,Gabor, Richman,Morpheous,Domingo, Durable,Super, Les, AltaRoss,Man O Man,Garrett, Gerard,FreddieFreddie, Super,AltaRoss, Man OMan, Planet, Garrett,Bogart, Jeeves,Bronco, McCormick,Niagra, Gerard, BretLes, Morpheous,Gabor, Richman,Bolton, B Lancelot,Toystory,Terminator,ManifoldC Astrologer, Super,Bronco, Man O Man,Bogart, Garrett,Gabor, ManifoldK Stallion28 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Følger vi medtiden?Af konsulent Uffe Lauritsen, RYKTiden går, og tingene ændrer sig. Noget bliver udviklet, andet afviklet, ogenkelte ting får bare lov til at være ”som de altid har været”. Dette indlæghandler om de begreber, vi bruger i vores fælles verden omkring koen,– primært ydel seskontrol. Spørgsmålet er om ikke vi er nået til et punkt,hvor vi skulle opsøge en numerolog, og finde et nyt navn til ydelseskontrollen.Vi har drøftet det internationalt iICAR sammenhæng. Når det ertaget op, er det fordi begrebet”Ydelseskontrol”, eller på engelsk”milk recording”, efter nogles opfattelseefterhånden har fået et lidtstøvet skær over sig, og i de flestelande slet ikke dækker det reelleindhold. Alle har som os udviklet itakt med at der er kommet ny tekniki staldene, og de krav forbrugereog samfund stiller til jer sommælkeproducenter.Snævert begrebBåde vores og andres ”ydelseskontrol”har i de seneste 5-10 år gennemgåeten betydelig udvikling.Grunddata i form af mælkemængderog mælkeprøver anvendes imange forskellige sammenhænge.Det er i besætningen, og det ersom grundlag for den dokumentation,der er blevet en naturlig del afvores samfund. Derfor forekommerbegrebet ”Ydelseskontrol” atvære en anelse snævert i forhold tildet det reelt indeholder.DokumentationAlle vil have dokumentation. I skalsom landmænd gøre rede for hvadi foretager jer, hvorfor og hvornår.Vi skal have det hele målt og vejet.Eksempler på dokumen ta -tion hvor ”Ydelseskontrol -lens” service og data ervigtigeForsikring –set fra landmandens sideHvis uheldet er ude, er der så storesummer på spil, at det er vigtigt athave 3. parts underskrift på dokumentationen.Forsikring –set fra selskabets sideDet er ikke nok med nogle cirkaopgørelser, eller nogle tilfældigeregnestykker. Der kræves en revisorpåtegningaf de faglige dataFinansieringBåde i investeringsfasen og i denløbende drift, er der så store beløbpå spil, at en detaljeret dokumentationer påkrævetVeterinære emnerOperation Paratuberkulose samttilbud om andre veterinære analyser.MedarbejdereDet er vigtigt at medarbejdere ogejer kan se hvordan det går. Både idag, og i forhold til de mål der blevsat.MyndighederneDetaljeret dokumentation for pro -duktionen er i mange situationernødvendigForbrugerneDer efterspørges flere og flere informationerom produktionensforløb.Til ovenstående emner skal naturligvistilføjes det vi traditionelt anserfor ”Ydelseskontrol”.Som nævnt i indledningen diskuterervi en eventuel navneforandringinternationalt. Vi har fradansk side en tradition for at havebetydelig større indflydelse i internationalekvægkredse end voresstørrelse berettiger til. Det agter viat holde fast i, og vil være aktiveogså i den diskussion.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 29


Registrering afafgangsårsagerAf konsulent Jørn Pedersen, Dansk Kvæg, Avlsgruppen, og Keld Christensen, Dansk HolsteinI foråret 2005 blev der foretageten opgørelse af registreringen afafgangsårsager. Den viste, at derkun hos ca. 15 % af de afgåedekøer var indberettet en afgangs -årsag. Ved en opgørelse januar2010 indberettes afgangsårsagerpå 54 % af afgåede køer. Det kannaturligvis øges for at få sikreredata til brug af både besætnings -ejere samt rådgivning, – herunderbedre avlsværdivurdering ogsammensætning af NTM.Den markante stigning, vi så i for -årsmånederne i 2008, skyldesutvivlsomt, at der på det tidspunktblev ændret på indberetningerneaf afgange via dyreregistrering, såledesat man nu blev gjort opmærksompå, at man kan registrereafgangsårsag.I figuren er vist, hvordan registreringsprocentensamlet set har udvikletsig for køer samt for kviekalveog kvier. Registreringsprocentenhos kviekalve og kvier var i2005 set ca. 4 %-enheder lavereend hos køer. Nu er forskellen heltoppe på knap 10 %.Der er racemæssige forskelle. Heltgenerelt har Jersey den højeste registreringsprocent(ca. 68 %) fulgtaf RDM og Dansk Holstein (ca.51-52 %). Krydsningskøer og køeraf ukendt race har ikke uventetden laveste registreringsprocent(ca. 46 %).Fra efteråret 2007 har det væretmuligt at registrere om en ko er afliveteller er selvdød. Blandt køermed registreret afgangsårsag udgørde aflivede køer cirka en tredjedelaf alle døde køer.AfgangsårsagerneI tabel 1 er fordelingen af afgangs -årsager vist for køer, der er afgået i2009. Opgørelsen er foretaget bådetotalt og separat for slagtede,døde og aflivede køer.Generelt er lav mælkeydelse ogdårlig frugtbarhed de to hyppigsteafgangsårsager (ca. 17 %), dernæstfølger forhøjet celletal, klov- oglemmelidelser og yver- og pattelidelser(9-12 %). Hvis vi tager forhøjetcelletal, yver- og patteegenskabersamt blød- eller hårdmalketmed sammen med yverlidelserne,så bliver det, vi samlet kunne kalde”yverproblemer”, den dominerendeafgangsårsag (knapt 30 %).Slagtet, død eller aflivetTabel 1 viser, at der er markant forskelpå fordelingen af afgangsårsagerneafhængig af om koen er slagtet,død eller aflivet.•Slagtede køer: Slagtede køerudgør 84 % af alle udsatte køer –derfor ligner resultaterne for deslagtede køer i nogen grad de generelleresultater. Dog er lavmælkeydelse, dårlig frugtbarhedog forhøjet celletal mere dominerendehos de slagtede køer.•Døde køer: Døde køer udgørca. 10 % af de afgåede køer. Sam-30 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Tabel 1. Procentisk fordeling af afgangsårsager hos køer(afgået 1.1.2009 – 31.12.2009). Fordeling indenforafgangskategorierne: Slagtet, død og aflivetAlle Slagtet Døde AflivetAntal 127,149 107,397 13,234 6,518Lav mælkeydelse 16.8% 19.8% 0.3% 0.4%Dårlig frugtbarhed 16.6% 19.6% 0.7% 0.5%Yver- og pattelidelser 8.7% 9.0% 7.6% 6.6%Stofskifte og fordøjelse 5.1% 2.3% 21.9% 17.1%Klov- og lemmelidelser 11.6% 10.6% 12.2% 26.7%Andre sygdomme 3.3% 1.9% 10.9% 10.3%Forhøjet celletal 11.6% 13.6% 0.2% 0.1%Yver- og patteegenskaber 7.6% 8.9% 0.2% 0.4%Malketid 0.9% 1.1% 0.0% 0.0%Temperament 1.1% 1.3% 0.1% 0.1%Uheld/Ulykke 3.9% 1.7% 13.8% 21.0%Alder 2.2% 2.3% 1.5% 0.8%Paratuberkulose 3.5% 3.6% 2.7% 4.0%Andet 7.0% 4.1% 27.8% 11.9%let set udgør sygdomme 53 % afafgangsårsagerne hos de dødekø er, og blandt sygdommene erstofskifte- og fordøjelseslidelserdominerende med 22 %. Blandtde øvrige afgangsårsager udgøruheld/ulykke 14 % og ”andet”hele 28 %.Afgangsårsagen ”høj alder” er anvendthos ca. 2% af de afgåede kø -er, og afgangsårsagen paratuberkuloseanvendes hos 3-4% af de afgå -ede køer. De mindst anvendte afgangsårsagerer malketid og temperament(forekommer hyppigsthos unge køer).Fordeling af afgangsårsagerafhængigt af raceI tabel 2 er fordelingen af afgangs -årsager vist afhængigt af koens race.Der er raceforskelle i afgangsårsagerne.Øg gerneindberetningsgradenOvenstående udviklingstendenserog fakta indgår i racernes vurderingerved beslutninger om vægtningeri avlsmålet. Derfor er detvigtigt at kende de reelle afgangs -årsager uanset om dyret afgår tilslagtning eller død/aflivning.Men også i driftsledelsesmæssigehenseender er informationer vigtige.Der er stor interesse i at følgede forskellige afgangsårsager i allebesætningerne, også for den enkeltebesætningsejer: ”Er det mig derbestemmer koens afgang, eller erdet tilfældighederne der råder heri stalden?”. Derfor øg gerne registreringsgradentil snarest muligt75-85 %, – så er vi tæt på målet.•Aflivede køer: De aflivede køerudgør ca. 5 % af alle udsattekøer. Sygdom er samlet set endnumere dominerende med ca.61 % af alle årsagerne. Blandtsygdommene er klov- og lemmelidelserdominerende med 27%. Blandt de øvrige afgangsårsagerudgør uheld/ulykke 21 % ogandet 12 %.Generelt for både døde og aflivedekøer er, at afgangsårsagerne lavmæl keydelse, dårlig frugtbarhed,forhøjet celletal, yver- og patte -egenskaber, malketid og temperamentkun forekommer sporadisk.At de overhovedet forekommersom afgangsårsager hos døde ogaflivede køer beror nok mest på divergerendeholdning til anvendelsenaf afgangskoderne.Tabel 2. Fordeling af afgangsårsager hos køer(afgået 1.1.2009 – 31.12.2009). Fordeling afhængigt af raceAfgået: Slagtet, død og aflivetAlleKøernes raceAlle RDM DH DJ DRH AndreAntal 127,149 10,548 90,626 16,940 1,543 7,492Lav mælkeydelse 16.8% 22.6% 14.9% 21.7% 18.9% 20.3%Dårlig frugtbarhed 16.6% 15.9% 17.4% 13.3% 17.7% 16.0%Yver- og pattelidelser 8.7% 7.7% 8.5% 10.8% 8.5% 8.1%Stofskifte og fordøjelse 5.1% 3.2% 5.0% 7.4% 3.8% 5.0%Klov- og lemmelidelser 11.6% 9.8% 13.0% 6.0% 14.4% 9.2%Andre sygdomme 3.3% 2.1% 3.3% 3.7% 3.7% 3.0%Forhøjet celletal 11.6% 11.2% 12.0% 10.0% 8.6% 10.9%Yver- og patteegenskaber 7.6% 10.0% 7.0% 9.5% 6.4% 7.4%Malketid 0.9% 1.5% 1.0% 0.4% 1.1% 1.0%Temperament 1.1% 1.8% 1.1% 0.6% 0.8% 1.6%Uheld/Ulykke 3.9% 3.3% 4.2% 3.1% 3.4% 3.5%Alder 2.2% 2.0% 2.3% 1.7% 1.7% 2.2%Paratuberkulose 3.5% 3.0% 3.2% 5.3% 4.0% 3.7%Andet 7.0% 5.9% 7.1% 6.5% 7.1% 8.1%Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 31


Klovregistrering– nem registreringaf klovbeskæringFoto: Jens Tønnesen, DLMRegistrering af klovbeskæringer giver et godtbillede af klovsundheden og er et effektivt redskab tilforbedringer.KlovregistreringDu kan bruge programmet på en skærm, monteretpå klovbeskærerboksen, eller du kan installere detpå din egen pc.Klovbeskærer, landmand og dyrlæge kan alle registrereklovbeskærerarbejdet i besætningen.I Dyreregistrering findes nogle udskrifter, dersamler op på klovregistreringen. Derfor er der sammenhængmellem Dyreregistrering og klovregistreringsprogrammet.Når en klovbeskærer er oprettettil brug af Klovregistrering, er han derfor også opretteti Dyreregistrering.– Har du ’Dyreregistrering’ i forvejen kan du gratishente ’Klovregistrering’ på adressen:http://klovregistrering.dlbrkvaegit.dk/– Vejledninger i brug af programmet findes på:www.landscentret.dk/kloveunder afsnittet: Redskaber – Klovsundhed.DyreregistreringI Dyreregistrering kan du også indberette de registreringer,der knytter sig til klovbeskæring. Forlandmand og dyrlæge vil det være aktuelt at brugedenne mulighed, da de typisk har adgang til Dyreregistrering.– Dyreregistrering kan hentes til pc fra følgende link:www.dyreregistrering.dk– Vejledninger til Dyreregistrering findes sammested under:DLBR KvægIT -> Dyreregistrering -> Manualer.– Dansk Kvæg Hotline hjælper med oprettelse aflegalisering og afklaringer i brug af begge programmer.Tlf. 7015 5015 – vælg [5] for kvæg.32 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Klovregistreringgår i gangAf Keld Christensen, Dansk HolsteinDet er nu muligt let at indberette alle klovregistreringer. Kvægbrugerneselv og klovbeskærerne kan indberette de handlinger og behandlinger derforetages. 5 tast til den ko, der ikke har nogen sygdom overhovedet i kloveneog op til yderligere 4-5 tast for problemklovene. Så enkelt er det.Data kan indtastes på PC eller den særligt udstyrede PC til fastgørelse påklovbeskærerboksen. Opstartsomkostninger er meget begrænsede, forfra Viking ydes støtte til at komme i gang.Det har gennem nogen tid væretmuligt at downloade program tilregistrering af klovbehandlingertil egen PC fra Dansk Kvægs ellerDansk Holsteins hjemmeside. Deter nu muligt for klovbeskærere atkøbe udstyr til indberetning direktefra boksen. Og derfor er deråbnet op for let registrering vedhver klovbeskæring til gavn for bådekvægbrugere og klovbeskærere.Efter registrering og modtagelse afbrugernavn og adgangskode er deråbnet op for indberetning af data.Når klovbeskæreren skal indberettedata skal han ligeledes have entilladelse til både træk og indberetningaf data på det enkelte CHRnr.Indberetning af data foregår megetnemt og hurtigt, og der vil typiskKUN være 5-7 tast på PC forat indberette den enkelte ko. Køermed flere tast har mange alvorligeproblemer ved klovsundhed.flere beskæringer også over udviklingen.Det giver et fantastisk godtbillede på, hvor en indsats eventueltskal sættes ind. Og mon ikke defleste har nogle opgaver at løseomkring klovsundhed.Viking støtter arbejdetFor også avlsmæssigt at få mulighedfor at arbejde videre på desvenske og finske data sammenmed danske, og derved snart fåavlsværdital for KLOVSUND-HED har Viking beslutte at støtteopstarten. En klovbeskærer-PC tilmontering på boksen koster16.000 kr, og Viking vil sponsereen mindre del ved købet. Derefterhar Viking besluttet, at ved leveringaf data inden for de første 6måneder efter levering af udstyrfra 5.000 dyr til Kvægdatabasen vilde udbetale det resterende beløb,således at klovbeskærerens udstyrstår ham i 0 kr. Det vil være en godopstart.Du stiller derfor ved næste klovbeskæringønske til din klovbeskærerom indberetning af data fra dinedyr. Du får som kvægbruger,driftsleder eller medarbejder engod information til at mindske deproblemer, som næsten alle mælkeproducenterkender til omkringklovsundhed eller mangel herpå.Der er flere meget informative udskrifterat få efter hver klovbeskæ -ring/indberetning. Besætnings -over sigter, enkeltkøer, grafer ogsøjler kan udskrives og give et godtoverblik over situationen, og efterNr. 1-2010 Dansk Holstein · 33


Bovi-Denmark A/SEksport og vac cination imod bluetongueVi har erfaret, at det påtænkes at gørevaccination imod bluetongue frivillig fraog med 2010, hvilket skyldes, at vi skalhelt til det sydlige Frankrig for at finde etudbrud af sygdommen i 2009. Det er megetglædeligt at vaccinationsprogrammethar virket så godt og effektivt og vi må såledesforudse, at en stor del af danskekvægbrugere af helt for stå elige grunde vilundlade at vaccinere i 2010, men det vilmedføre store problemer for eksporten afdrægtige kvier.Det er således, at der skal gå minimum2 år fra sidste konstaterede tilfælde afblue tongue til, at Danmark som områdekan blive er klæ ret helt fri for sygdommenog da det seneste tilfælde i Danmark blevregistreret den 17. 11. 2008, vil vi tidligstkunne blive erklæret for frit område i november2010.Fortsat vaccination!For at kunne eksportere kvæg til de områder,der ikke er i samme bluetongue zonesom Danmark (såvel indenfor som udenforEU), er der krav om, at dyrene entenskal komme fra et bluetongue frit områdeeller at dyrene er forskriftsmæssigt vaccineret,hvilket betyder, at dyrene skal værevaccineret 2 gange med min. 21 dagesmellemrum (grundvaccination) og 2. vaccinationskal være sket minimum 60 dageinden inseminering. Herefter skal dyrenegenvaccineres senest 1 år efter grundvaccinationenog så fremdeles. Det er megetvigtigt, at dette vaccinationsprogram opretholdesfor de dyr, der på tænkes eksportereti 2010.Såfremt dyrene ikke genvaccineres eftermaksimum 1 år betragtes dyrene ikkelæn gere som forskriftsmæssigt vaccineretog de kan således ikke eksporteres til delslande uden for EU og dels til de områderaf EU, hvor man ikke har blue tongue type8. Da disse lande og områder er vore hovedmarkederfor drægtige danske avlsdyrbetyder det at eksporten standser mereeller mindre fuldstændigt ved manglendevaccination.Vi skal af ovennævnte grunde kraftigt opfordre til, at man også i 2010overholder vaccinationsprogrammet for de kvier, der er til rådighed foreksport i 2010. Altså, HUSK at genvaccinere dine kvier i 2010, både dedrægtige og de der skal insemineres i løbet af foråret 2010 og som senerekan eksporteres. Det skal ske senest 1 år efter foregående vaccination ogdet skal gøres af dyrlægen.Evald P. Madsen


Et år med genomiskselektion i VikingGeneticsAf Lars Nielsen, VikingGeneticsTiden løber hurtigt, og efterhånden er det halvandet år siden, at vi den 11.august 2008 fik de første genomiske avlsværdital. Siden har der været enkonstant udvikling af metoden, hvorfor vi her i starten af 2010 har etendnu stærkere redskab til at udvælge racens bedste avlsdyr.Vi får hele tiden ny viden omkring den optimale brug af genomisk selek -tion, der endnu ikke er et færdigudviklet produkt. Der er et væld af endnuikke udnyttede muligheder – ja, perspektiverne er enorme.Brug af genomisk selektioni avlsplanenAllerede fra starten har vi aktivtbenyttet den information, som genomiskselektion kunne suppleremed i vores udvælgelse af avlsdyr.Vi har siden august 2008 udelukkendeigangsat ungtyre og indkøbtkalve med genomisk informationsamt lavet skyllekontrakterpå genomisk testede donorer.Men det er ikke sådan, at de genomiskeindekser er vores eneste facit.Niveauet på de genomiskeavlsværdital varierer en del mellemde enkelte tyrelinjer og er desudenafhængigt af, om faderen er ensåkaldt ”referencetyr”, dvs. en afprøvettyr, der er med til at dannefacitliste for de næsten 50.000genmarkører. Vi kigger derforfortsat også på forældrenes officielleavlsværdital, når beslutningernetræffes.Udvælgelse af ungtyreInden opstarten af genomisk selektiontestede de tre lande Danmark,Sverige og Finland tilsammenca. 350 Holstein ungtyre omåret. Dette antal har vi nu reducerettil ca. 225, da vi med brugen afgenomisk selektion har mulighedfor på forhånd at fjerne den dårligstedel af ungtyrene – den del somhverken kvægavlsforening ellermælkeproducenter er interesseredei.For at finde de bedste ungtyre testervi årligt knap 1.500 kalve påtværs af de tre lande. Tyrekalvene,der udvælges til test, findes primærtud fra afstamningens NTM,dvs. NTM på far, morfar og oldefarsamt afstamningens relevans irelation til at mindske indavlen. Viindkøber efterfølgende ca. 300kalve for i sidste ende at kunnevæl ge de 225 ungtyre.Om det er den finansielle krise ellermælkeproducenternes tillid tildet nye produkt, der spiller ind, ersvært at sige, men efterspørgslenefter ungtyre har været stor detsidste års tid. I Danmark ligger vipå et ungtyreforbrug på ca. 35 %,hvilket er en del over de ca. 20 %,der er behov for med den nye avlsplan.Aftale med ”Vikingslagtekalveproducent”.Vi fandt hurtigt ud af, at det at tilbageholdeen tyrekalv indtil detgenomiske resultat foreligger, ellerbøvlet og omkostningen ved at tilbagekøbeen tyrekalv fra en slagtekalveproducent,var nogle af destørste praktiske udfordringermed det nye system. Dette skal sesi lyset af, at vi jo kun køber ca. hverfemte af de genomisk testede kalve.Vi har derfor lavet en ordning meden slagtekalveproducent, som kanmodtage en større flok yngre tyrekalveog huse dem, indtil Viking -Genetics træffer beslutning omkalvens skæbne. Aftalen er specieltvelegnet, hvor der er tale om en tyrekalvfødt på en 1. kalvs ko. Hervil vi ofte gerne følge moderen i enperiode for at se, om kalven er interessantnok til at teste. Efter entræg start er ordningen nu tagetpositivt imod, og vi nærmer os ca.100 kalve.Vi har desuden fundet ud af vigtighedenaf at screene kalvene alleredesom drægtigheder. En metodevi starter op med i begyndelsenaf 2010.Test af hundyrFor at optimere den avlsmæssigefremgang tester vi også hundyrmed henblik på ET. I starten testedevi et stort antal af de køer vi alleredehavde i kontrakt. Det gjordevi af to grunde:1. for at styre vores nysgerrighedomkring de hundyr vi alleredehavde udvalgt i forvejenNr. 1-2010 Dansk Holstein · 35


D Sol er en af Vikings GEN VIK PLUStyre med store forventninger. Han eren P Shottle på T Funkis og tillagt hosPer Warming, Blære. T Funkis-koen ertillagt hos Ole Sørensen, Hirtshals2. for at tilfredsstille en del af deopdrættere, for hvem den nyemetode ville betyde store forandringeri det fremtidige avlsarbejde.Set i bakspejlet testede vi i startenfor mange ældre dyr. En af de absolutstørste gevinster ved genomiskselektion er jo netop, at vi kan sænkegenerationsintervallet uden atsænke den avlsmæssige fremgangpr. generation. Vi har derfor efterhåndenfået større og større fokuspå yngre kvier.I dag er det desuden blevet muligtfor de enkelte besætningsejere atteste hundyr, som de selv udvælger.Svarene kommer på den efterhåndenvelkendte +/- skala, somvi opfandt og efter en del tovtrækkerifik lov at offentliggøre til ejerneaf testede hundyr. VikingGeneticsvil i 2010 teste ca. 450 hundyr– hvor mange private tests dervil blive foretaget vil kun tiden vise.GenVikPLUSFor ca. et år siden introducerede vifor første gang GenVikPLUS tyrene,dvs. de bedste genomisk testedeventetyre. Helt fra starten harde fleste af mælkeproducenterne36 · Dansk Holstein


taget meget positivt imod dettenye topprodukt blandt tyrene.Kun problemer med at udskrivedenne gruppe af tyre på insemineringsplanernehar bevirket, at brugenendnu ikke har rundet de 10 %af insemineringerne.I løbet af det seneste års tid kan vikonstatere, at GenVikPLUS tyrenehar fået en temmelig stor anvendelsepå vores HI-dyr, og iløbet af januar vil vi få svar på ge -nomisk test på en række af kalve,hvor faderen er en ungtyr/Gen-VikPLUS tyr – vi venter medspænding.Slagtning af ventetyreDa der er forholdsvis store udgifterforbundet med den intensivetest af kandidater, skal vi også findebesparelser for at få regnestykkettil at gå op. En af metodernehar været at slagte de dårligt rangerendeblandt de seneste fire årgangeaf ventetyre, der var igangsatumiddelbart inden introduktionenaf genomisk selektion. Vi harderfor efter en del risikovurderingslagtet ca. 250 Holstein-ventetyrei efteråret 2009. Da sikkerhedenpå de genomiske indekser jo ikkeer 100 %, er der en risiko for, at vihar slagtet et par potentiellebrugs tyre blandt disse 250 tyre.Men det opvejes af de store besparelser,vi opnår på færre foderdage.Fremtiden må vise, om vi ogsåløbende vil slagte en del af de ungtyrevi igangsætter, efter at de harproduceret et vist antal doser. –Overrasker de positivt, har vi jostadig doser, vi kan bruge til insemineringaf højindeks-hundyr –og næste generation er dermed sikret.TyrefædreneAlle tyrefædre genomisktestes, indenvi offentliggør dem som tyrefædre.Interbulltallene og udenlandskeavlsværdital, som vi tidligeregranskede intensivt for at findede korrekte udenlandske tyrefædre,fungerer i dag derfor primærtsom en præselektion afudenlandske tyre, som vi ønsker atforetage genomisk test på. Ud overafprøvede udenlandske tyre foretagervi desuden genomisk test af”GenVikPLUS” tyre fra udenlandskesamarbejdspartnere som CRIog WWS. Fra denne gruppe af tyrekan bl.a. nævnes Mascol-sønnenMassey fra USA.Den primære gruppe af tyrefædreer dog stadig tyre fra VikingGenetics,da det er her vi har lettestved at finde tyre, der lever op til dekrav vi stiller omkring afstamningog højt NTM.Hvad nu ?Som omtalt i indledningen er metodenendnu ikke færdigudvikletog bliver det ikke i den nærmestefremtid. Men metoden bliver heletiden bedre. Via resultater fra voresinternationale samarbejde medfranske, tyske og hollandske kvæg -avlsforeninger i EuroGenomics fårvi inden længe mulighed for at øgesikkerhederne med op mod 10 %på de fleste af egenskaberne iNTM indekset. Nye blendede(sammensatte) indekser, der kombinererafstamningsinformationmed genomisk information vil ligeledesvære en stor gevinst – ogforventes klar inden længe. Forhåbentliger NAV klar med dette iløbet af 2010.BesøgAGRO NORD10. marts 2010(se side 47-48)Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 37


Hvor nyttig er dengenomiske test?Af Genomic sire analyst Jeff Ziegler, Select Sires, USAGenom evaluering har helt sikkert ændret kvægavlsindustrien og den viden,avlere hele verden rundt har til ændringer i de avlsmæssige beslutninger.Da alle evalueringer, – eller beregninger, er “genetisk estimater”, erden genomiske evaluering i dag den mest pålidelige, der nogensinde harværet i brug i avlen. Men som med al ny teknologi, der anvendes ved beregningpå biologisk materiale, er det genomiske redskab ikke en eksaktvidenskab, men bør betragtes som en forbedring af tidligere metoder,men på ingen måde en endelig sandhed.Kun første afsniti hvert kapitelSelect Sire anvender meget aktivtdet genomiske værktøj i avlsprogrammet,– men ikke som det eneste.Det genomiske værktøj i tyreudvælgelsener blot ét af flere megetinformative led, som vi harføjet til de traditionelle udvælgelsesmetoderog vægtet i overensstemmelsehermed. Værdien af atse på traditionelle stamtavler medoptimalt tyrevalg, værdien af vurderingaf eksteriør i besætningenaf eksteriørbedømmere og vurderingaf den enkelte besætning selver alle vigtige informationer til optimeringaf avlsmæssige beslutninger.De, der mener det genomiskeskøn alene er godt nok til at udvikleavlsprogrammer, kan sammenlignestil de, der ved at læse det før -ste afsnit i hvert kapitel i en bog,tror at de har fået fuldt kendskabtil, hvad der er bogens fulde budskab.grammer og behovet for velafprø -vede tyre. Flere genomisk testedeungtyre indgår i insemineringsarbejdethos mange mælkeproducenter,– og bør også indgå. Afprøvningaf afkomsgrupper i flerelande og i flere managementsystemerer dog stadig den højeste standardfor afprøvning og deraf følgendesikre avlsværdital og samtidiginformation om den avlsmæssigeudvikling for alle egenskaber.Hurtig genetisk forbedringUngtyre havde tidligere en sikkerhedpå flere egenskaber på 30 % til40 %, men er nu tættere på 70 % isikkerhed og væsentligt mindreva ri ation i de faktiske resultater.Det samme gælder for genomisktestede hundyr med en sikkerhedpå flere egenskaber på op til 60 %inden egne præstationer indgår.Den gevinst i øget sikkerhed hargivet Select Sires tillid til at vælgehen ad 25 % af de kommende ungtyrenemed unge mødre og fædre(ungtyre). Dermed er vi i stand tilat få avlerne til at teste deres kvierog efterfølgende anvende de bedstegenomisk testede ungtyre somtyrefædre til næste generation.Dette hurtigere generationsskiftevil resultere i endnu hurtigere ge-Accept af hvad den genomiske videnkan gøre for avlen i USA er stigende,men fjerner langt fra behovetfor præcise afprøvningspro-38 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Dette sammen med Select Siresønske om et bredt udvalg af godevelafprøvede brugstyre vil sikrekvægavlerne et godt udbud af avlsmateriale.Ungtyre med genomiske avlsværdier sælger efterhånden godt, - MrRegelcreek Shot Al-ET er en Shotttle x Goldwyn med GTPI på 2327netisk forbedring end nogensindefør. Risikoen er imidlertid for, atmed den lidt større usikkerhed påden bestemte genomiske avlsværdipå de udvalgte unge tyremødre ogtyrefædre kan den endelige avlsværdiblive anderledes grundetden lave sikkerhed.Hver enkelt ungtyr skal have engenomisk avlsværdi beregnet førden kan ”bevise” sin værdi ogkomme ind på Select Sires stalde.Denne proces vil i sig selv medførebedre resultater, når ungtyrene senerehar malkende døtre til at fastlæggeavlsværdien og dermed forhåbentligtbekræfte den tidligeregenomiske avlsværdi. Men igen,det er tyrens døtre, der virkelig fortælleros om hans overlegenhed ellermindreværd. Med dette i tankerne,har Select Sires valgt at reducereantallet af Holstein ungtyremed kun 10 % i forhold til stør -re reduktioner i andre kvægavlsforeninger.af døtregrupper lige så meget somanvendelsen af ungtyre med forventedehøje avlsværdier på baggrundaf genomiske test. Select Siresvil teste 300 ungtyre årligt forfortsat at forbedre variationen i afstamningeroptimalt. Det er forventet,at der vil være variationmellem de genomisk testede ungtyre,og derfor anbefales, at anvende15-20 % mere ungtyresæd endfør kendskabet til genomiske test.De største stjernerSelect Sires har været kendt for atfrembringe nogle af Holstein-racensstørste stjerner såsom Eleva -tion, Chief Mark, Bell, Rotate,Blackstar, Bell Elton, Durham,Blitz og Oman Justi. Disse tyre harværet en pryd i vore stalde og væretet vidnesbyrd om vore avlsmæssigeresultater, som vi kan være stolteaf. Ved fornuftig brug af det genomiskeværktøj og kombineret medvores avlslederes viden ser vi medstor tiltro frem til fremtidens tilbudaf Select Sires avlsmateriale.Vi har til hensigt at finde og udnyttede allerbedste gener, hvor deend findes i Holstein-verden, ogderudfra udvikle genetik, der betingerhøj profit for alle vore kunder,Vi kan sammenligne med et400 m løb, og med de nye teknologiergennem genomisk forskninger startblokkene rykket frem til200 meter mærket.VærdifuldafkomsundersøgelseSelect Sires teori er, at kvægavlerevil fortsætte med at værdsætte afprøvningsresultaterpå baggrundMaple-Downs-I G W Atlantic-ET – Goldwyn x R Durham x M Storm– har GTPI på 2032Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 39


Alexander – Stormatic x B Patron,NTM 18, er en af de mangeafprøvede tyre i Select Sires, og haner en af de bedst sælgende detseneste år.I vores målsætning er anført at SelectSires vil ”være den førende leverandøraf overlegen genetik medgod frugtbarhed“ i de kommendeårtier. Genomforskningen er bareden nyeste teknologi til at sikredenne mission er gennemført forkvægavlernes fortsatte succes. Vier kun ved begyndelsen på dissemuligheder, og med dette avlsmæssigeværktøj i hånden kan vimed mindre risiko skabe størreavlsmæssige værdier i fremtiden.Fremtiden er spændende, og risikoenved at anvende de genomisktestede ungtyre bliver mindre dagfor dag.Select Sires besigtigedetyremødre i DanmarkUmiddelbart inden jul var JeffZieg ler, Select Sires, på tur i Danmark.Han besigtigede tyremød -re emner i en række besætninger.Hans første krav var, at han kunvar interesseret i tyremødreemnerUDEN Shottle, Goldwyn og OmanJusti som fædre og gerne også sommorfædre. Dette primært fordihan som alle andre allerede havdemange afstamninger hvor disse tyreindgår, og da Oman Justi erHow is Select Sires usingGenomic Evaluations?Your Genetic Future40 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Listen over dyr til test er følgende:Anton HammershøjMascol – 32003-01846Ramos – 30010-01663Vognsild ØstergardFunkis – 30133-01073Henning Fruergard-PedersenMascol – 81557-01034Jens Oluf MadsenSharky – 41996-0121732003-01846: Tekst: Denne Mascol-datter – 32003-01846 – hos AntonHammershøj har høj dansk avlsværdi ved genomisk test, - hvad mon GTPIviser?Tirsvad HolsteinRGK Bob – 23714-01920Anderstrup HolsteinRoumare – 33723-03884Tronsmark HolsteinMascol – 34242-02111Derudover har flere besætningsejereønsket at teste flere dyr i USA,og vi har senest fået forespørgselpå yderligere dyr til test for herigennemat finde interessante dyrtil udenlandske kvægavlsforeninger.Keld Christensen81557-01034 fra Henning Fruergaard. Indtil videre har udenlandskekvægavlsforeninger lavet 6 kon trakter på denne Mascol-datter. Mon ogsåSelect Sires gør det?”hans” tyr har han allerede rigtigmeget Oman-blod i fremtidensavlsmateriale.Jeff Ziegler udtrykte stor tilfredshedmed det besigtigede afkommed disse alternative afstamninger.Turen afsluttedes med et øn-ske om en genomisk test i USA på10-11 dyr, hovedsageligt køer forefter modtagelse af det genomiskeresultat at beslutte eventuelt embryo-bestillingpå forhåbentligt etpar dyr. Der forventes resultatersenest medio februar på de genomisketest.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 41


World Wide sires –starter i USAAf area manager Tony Evangelo, WWSWorld Wide Sires er den størsteeksportør af sæd fra USA. WWShar repræsenteret amerikanskekooperative kvægavlsforeningerpå det internationale marked inæsten 40 år i over 70 lande. I2001 blev to af de største kooperativekvægavlsforeninger i USA,Select Sires og Accelerated Genetics,partnere i WWS og vil ifællesskab arbejde for at styrkeHolsteinavl rundt om i verden.Select Sires og Accelerated Gene -tics har det største testprogram iverden med over 425 Holstein-tyre.Tyre bliver afprøvet over heleNordamerika, men også med etvoksende testprogram i Canada.WWS har ligeledes udvidet medafprøvning af ungtyre i Europa,især Tyskland, England og Italien.Selv med den spændende teknologii genomisk test vil Select Siresog Accelerated Genetics fortsættedet traditionelle afprøvningsprogrammed foreløbig samme antaltestede ungtyre for at sikre afprø -vede tyre af høj avlsmæssig kvalitetud fra både afprøvnings- og genomiskeresultater.Salg af sæd fra Select Sires og AcceleratedGenetics er vokset i de senesteår, og det samlede salg tilmedlemmer i USA fra disse to organisationernår op over 10 millionerdoser om året, og internationaltsalg når op på næsten 15 millionerdoser om året.De amerikanskekvægavlsforeningershjemsted og hovedkontorVigtige teknologier i amerikanske kvægavlsforeningerKønssorteret sæd, genomisk forskning,stadig fokuseret på en afvejning afreproduktivanalyser og edb-eksteriør og produktion medinsemineringsplaner er fremragendeværktøjer, som moderne kvæg -avlsforeninger skal gøre brug af ideres tilbud af ydelser og service tilkunderne. Mælkeproducenter foretrækkerimidlertid stadig en traditioneltilgang til avlsmæssigekvaliteter ved funktionelle køersundhed og fitnessegenskaber tilat udgøre den komplette ko. Gennemde amerikanske kvægavlsfor -eninger får mælkeproducenternemange muligheder for at bruge deteknologier og produkter, de harbehov for til at forbedre deres besætningspræstationer og genetik.med god produktion. Avlsmål er42 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Hvad gør de bedste bedre?Forskel i kapitalbindingenAf konsulent Jannik Toft Andersen, Dansk KvægI kvægbruget er der stor forskelpå rentabiliteten af de enkeltebedrifter. I sidste regnskabsår opnåedede 5 % bedste af bedrifternebåde inden for den gennemsnitligebedriftsstørrelse på 80 -160 årskøer og de større bedrifterpå 240-320 årskøer en afkastningsgrad,der var godt dobbeltså stor som gennemsnittet ihver gruppe.Forskellen i afkastningsgraden kanforklares dels ud fra, hvor omkostningseffektivbedriften er (måltved overskudsgrad fra driften) ogdels kroner i bruttoudbyttet, derer blevet generelt for hver gang, duhar en har bundet en krone i aktiverne(målt ved aktivernes omsætningshastighed).I seneste regnskabsår så disse nøgletalsåledes ud: Se tabel 1.Af ovenstående ses det, at forskelleni afkastningsgraden kommerTabel 1: Realiserede nøgletal 2008fra et bedre forhold mellem bruttoudbyttetog de driftsrelateredeomkostninger, samtidig er aktivernesomsætningshastighed ogsåhøjere.Fokus i denne analyse vil derforvære på forskellen i pengebindingeni de forskellige aktiv-klasser iforhold til bruttoudbyttet, dvs. fokuspå hvad der forklarer forskelleni aktivernes omsætningshastighed(se sidste del af KvægInfo2018 for uddybning af forskellenei posterne, der forklarer overskudsgradenfra driften).Bedriftsstørrelse 80-160 årskøer 240-320 årskøerTop Gennem- Top Gennem-5% snit 5% snitAfkastningsgrad 10,0 % 4,6 % 9,1 % 4,3 %Overskudsgrad fra driften 46 % 34 % 44 % 30 %Aktivernes omsætningshastighed 0,22 0,14 0,21 0,14Overskudsgrad fra driften : (resultat af primær drift + afkoblet EU-støtte)/(Bruttoudbytte);Aktivernes omsætningshastighed: (Bruttoudbytte)/(samlede landbrugsaktiver); Afkastningsgrad:(Overskudsgrad fra driften)*( aktivernes omsætningshastighed)NB: Medtages aflønningen af ejerens arbejdskraft vil de viste driftsmarginer og dermed afkastningsgradblive lavere. Derudover vil afkastningsgraden for de større bedrifter blive højererelativ til afkastningsgraden for bedrifterne omkring gennemsnitstørrelsen.Forskellen i aktivernesomsætningshastighed forbedrifter af gennemsnits -størrelsenForskellen i aktivernes omsætningshastighedgør, at de fem procentbedste bedrifter i denne gruppei gennemsnit har bundet 2,74kr. mindre end gennemsnittet forat generere en 1 kr. i bruttoudbytte,hvilket svarer til, at de bedstefor at kunne generere en bruttoudbyttekronei 2008 skulle have aktiverfor 4,59 kr. imod 7,33 kr. forgennemsnittet i gruppen. Størstedelenaf forskellen skyldes her forskelleni aktiverne, mens forskelleni bruttoudbytte i denne gruppekun forklarer omkring 2,5 % afden samlede forskel.Mere præcis kan forskellen forklaresud fra følgende: Se tabel 2 & 3.Langt størstedelen af forskellen ipengebinding pr. krone bruttoudbytteer primært forskellen i fastejendom. At fast ejendom står forden største forskel, er måske ikkeså overraskende, da denne aktivklassealene udgør 70 % til 80 % afden samlede balance, men pr. hektar har gennemsnittet bundet74.600 kr. mere end top 5 % igruppen. Denne forskel gør, atgennemsnittet har bundet godt3,8 millioner mere i fast ejendom.end hvad top 5 % har bundet af kapitali hele deres aktivmasse. Detteer på trods af, at der ikke er nævneværdigforskel på antal hektar mellemde gennemsnitlige og de bedstei denne gruppe.Dette understreger vigtigheden af,at du gør dig grundige overvejelseromkring det pågældende jordstykkesværdi, og ikke afgiver et bud,der er så højt, at du risikerer at fortryde,hvis du skulle gå hen og vindebuddet.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 43


Tabel 2: Forskelle i aktiver pr. krones bruttoudbytte mellem gennemsnittet og top 5 %, 80 -160 årskøerAbsolutte talForskel i landbrugsaktiver / bruttoudbytteTop 5 % Gennemsnit Forskel Forskel Del af forskelEnheder kr. kr. enheder kr. %Aktiver 16.945.403 26.672.383 Forskel fraFast ejendom 11.899.223 20.779.289 Fast ejendom 2,44 89,0 %Besætning 1.335.071 1.418.166 Besætning 0,02 0,8 %Inventar og maskiner 1.365.895 2.047.463 Inventar og maskiner 0,19 6,8 %Kvoter og rettigheder 1.250.528 1.263.131 Kvoter og rettigheder 0,00 0,1 %EU-betalingsrettigheder 280.027 336.498 EU-betalingsrettigheder 0,02 0,6 %Beholdninger 814.658 827.836 Beholdninger 0,00 0,1 %Bruttoudbytte 3.693.083 3.639.188 Bruttoudbytte 0,07 2,5 %2,74 100 %Inventar og maskiner forklarer ligeunder 7 % af forskellen. Hvor gennemsnittethar 5.400 kroner bundetpr. årsko mere op i disse posterend top 5. Her er det især staldinventar,der står for den største forskel.Med hensyn til de øvrige poster erder ikke nævneværdig forskel mellemde bedste og gennemsnittet.Og det må dermed konkluderes, atdet er så som så med forbedringsmulighederved pengebindingenpå kort sigt for bedrifter af dennegruppe. Da den klart overvejendedel af forskellen her skyldes tidligereinvesteringer, der ikke ladersig omgøre, da man ikke kan fåpengene givet for jorden tilbage ogmeget staldinventar har en selv -stændig markedsværdi tæt på nul,efter det er blevet taget i anvendelse.På kort sigt kan pengebindingenpr. krone bruttoudbytte reduceres,hvis det er muligt inden forrammerne at øge produktivitetenog dermed få bedre kapacitetsudnyttelseaf kapitalapparatet.Forskelle ved de størrebesætningerFor bedriften mellem 240 og 320årskøer binder gennemsnittet 2,19kr. mere kapital for hver kronebruttoudbytte, der genereres, hvil-Tabel 3: Forskelle i aktiver pr. krones bruttoudbytte mellem gennemsnittet og top 5 %, 240-320 årskøerAbsolutte talForskel i landbrugsaktiver / bruttoudbytteTop 5 % Gennemsnit Forskel Forskel Del af forskelEnheder kr. kr. enheder kr. %Aktiver 44.014.464 56.749.872 Forskel fraFast ejendom 33.405.021 42.746.914 Fast ejendom 1,16 52,7 %Besætning 3.025.515 3.105.339 Besætning 0,01 0,5 %Inventar og maskiner 2.779.680 5.603.589 Inventar og maskiner 0,35 15,9 %Kvoter og rettigheder 2.579.885 2.767.559 Kvoter og rettigheder 0,02 1,1 %EU-betalingsrettigheder 631.507 542.676 EU-betalingsrettigheder -0,01 -0,5 %Beholdninger 1.592.856 1.983.795 Beholdninger 0,05 2,2 %Bruttoudbytte 9.119.192 8.087.072 Bruttoudbytte 0,62 28,1 %2,19 100 %44 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


GAVEIDÉket svarer til, at gennemsnittet idenne gruppe for at generere enkrone bruttoudbytte skulle binde7,33 kr. i aktiverne mod 4,83 kr.for top 5 %.Forskellen på penge bundet i fastejendom udgør i denne gruppelidt over halvdelen af den samledeforskel. Årsagen til dette er, at påtrods af, at top 5 % ejer 33 ha merejord end gennemsnittet i gruppen,så har gennemsnittet bundet mereend 9,3 mio. kr. i jorden – svarendetil en forskel på omkring62.800 kr. pr. ha.I forhold til top 5 % har producenternemed gennemsnitlige resultaterbundet dobbelt så meget kapitali maskiner og inventar eller10.400 kr. pr. årsko. Hvilket kantyde på, at disse har en væsentligbedre kapacitetsudnyttelse af bådederes staldinventar og markmaskinerend gennemsnittet i gruppen.Den store forskel her gør, at derkan være betydelige økonomiskegevinster for bedrifter af dennestørrelse ved kritisk at gennemgåden faktiske anvendelse af hver afens maskiner og sætte det i forholdtil den maksimale udnyttelse. Erder stor forskel på disse, binder duunødvendigt mange penge op iubenyttet kapacitet og kan medfordel realisere de maskiner medlaveste udnyttelsesgrad og i stedetanvende maskinstation til nogle afmarkopgaverne. Her skal det dogbemærkes, at det langtfra er alle typeraf brugte landbrugsmaskiner,der eksisterer et velfungerendemarked for.Et andet alternativ til at sælge markmaskinermed ringe udnyttelsekan være at leje dem ud og dermedgenereres ekstra indtægter. Ulempenved dette er, at efterspørgslenefter dine maskiner er højest pådet tidspunkt, hvor du selv harstørst behov for at anvende disse.Samme problemstilling gælder vedindgåelse af driftsfællesskaber.Forskellen i bruttoudbyttet, derforklarer 28 % af den samlede forskel,understreger hovedpointenfra KvægInfo 2018 med, at nogleformår at få mere ud af mindre.Bruttoudbyttet er for top 5 % enmillion bedre på trods af en væ -sentlig mindre aktivmasse.Umiddelbart synes 2 % forskel ipengebinding i beholdning ikke afmeget, men i kroner og øre svarerdette for gennemsnittet til et forbedringspotentialeaf pengebindingenpå 400.000 kr. Optimeringaf beholdninger er netop den balancepost,hvor det er nemmest atforbedre likviditeten på kort sigt.Derfor er det anbefalelsesværdigtaltid kritisk at vurdere, hvorvidtpengebindingen i diverse beholdningerer rimelig i forhold til produktionsomfanget.Artiklen er udgivetsom KvægInfo 2074.URDansk Holstein tilbyder et flotur – en oplagt gaveidé. Uret er imeget solid helstålskasse medtydelige tal og visere. Vandtættil 3 atm. Schweizisk quartz -værk med dato. Gedigen stållænke.Diskret Dansk Holstein-kotrykt på skiven. Et flot og præ -sentabelt ur, der tåler at blivebrugt! Uret har ridsefrit safirglas.Fås både som dame- ogherreur.Normalpris 498,- kr.Dansk Holstein tilbyderuret til 350,- incl. momsog levering.1 års garanti.Bestilling hos:Urmager/Guldsmed HartmannAdelgade 14, 7800 SkiveTlf: 97 52 04 32Fax: 97 51 00 88Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 45


ÅRSMØTENorsk Holstein har 10 års-jubileum i 2010. Dette blir markert med et utvida årsmøteonsdag, 24. mars 2010. Dagen starter med gardsbesøk hos Steinar Todnem, og om kveldenblir det årsmøte på Bryne Kro og Hotell. Keld Christensen fra Dansk Holstein blir med oss.Program:Kl. 12.00-15.00Kl. 19.30Gårdsbesøk hos Steinar Todnem, Todnemsv 170, Sandnes.Steinar er en av de som har avlet lengst på Holstein i Norge. I 2008 varbesetningen den mest høytytende besetningen over 40 årskyr med 10686 kg EKM. Nytt fjøs med Lely A3 Next melkerobott.Årsmøte på Bryne Kro og Hotell.Servering av varmrett.Innlegg av Landskonsulent for Dansk Holstein, Keld Christensen:Nordisk Holstein i en broget verden.Adresse til Bryne Kro og Hotell AS, Morenefaret 3, PB 420, 4349 Bryne, tlf 51 77 75 00Velkommen!www.danskholstein.dk/norskholsteinNORSK HOLSTEIN PÅ ”NETT”Norsk Holstein er 10 år i 2010, og som en del av jubileumsmarkeringa har vi fått opprettet enegen internettside. Internettsiden til Norsk Holstein er et resultat av det gode samarbeidetsom vi har hatt med Dansk Holstein de første 10 åra. De har gitt oss muligheten til å være endel av deres internettside. Nederst på venstre menyen til Dansk Holstein ligg link til NorskHolstein. I undermenyen finn dere blant annet en hilsen fra styret ved formannen, bilder fradyrskue, adresser til styret og program for årsmøtet.Ved å tilhøre siden til Dansk Holstein så har det gitt oss en internettside som blir oppdatertoftere enn hva vi hadde klart selv. På forsiden til Dansk Holstein får dere de siste nyhetene omHolstein og dere kan også finne mange andre nyttige sider om Holstein avl. Styret i NorskHolstein vil med jevne mellomrom legge ut stoff om aktuelle emner og aktiviteter for deremedlemmer. For de som ikke er medlemmer vil det også være lettere å komme i kontakt medNorsk Holstein etter opprettelsen av denne sida.Sigmund Rangen & Jørn VisteKlassevinner 1.kalvs Holstein på Jærmessa 2009.Ku nr 819 etter TVM Hesne x VAR Calano fraSvartros Samdrift ble mønstret av Siv HildeRangen. Dommer var Søren Ernst Madsen, Tirsvad.46 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


INVITATIONTIOINVITATIONTIO N2010AGRONORD0201010. marts 2010VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2010Onsdag den 10.marts 2010.For 22. gang har Kultur- og Messecentret samt Agrocentreti Aars og de seks nordlige SDM-avlsforeninger fornøjelsenat invitere til AGRONORD.På AGRO NORD præsenteres det bedste avlsmateriale in-denfor dansk og udenlandsk kvægavl. AGRO NORD er etskue med masser af kvæg og kosnak. Her er bedømmelseaf elitekøer og afkomsgrupper, og her præsenteres es detsidste nye i staldbyggeri, inventar og alt andet indenformaskiner og tekniske hjælpemidler. Sideløbende med ak-tiviteterne i hele centret afholdes der foredrag i Kultur- ogMessecenter Aars auditorium kl. 15.00 med et aktueltemne som vil haveinteresse for kvægbrugerne.AGRO NORD 20100 afsluttes fra kl. 19.00-22.00 traditionentro med en rigtig showaften, der i år byder på etafvekslendeprogram. Første punkt er udpegning g af ”Miss AgroNord 2010”,detskerblandtdefiremalkeracersmodelkøer.Naturligvis er det sidste programpunkt en forhåbentlig forrygendeauktion over udvalgte elitedyr.Dagen igennemer der mulighed for at følge bedømmel-sen, der i år vil foregå i en ring. Der vil være god lejlighedtil at de besøgende får tid til at besøge de øvrige udstil-linger i messehallerne. Men begge udstillingshaller er fyldttil bristepunktett med udstyr og tilbud til det modernekvægbrug.Ligesom tilfældet har været de senere år,har de fire firma-er,der sælger genetik, besluttet at deres stande er placereti Agrocentret. Som noget nyt præsenteres de mest benyt-tede danske kødkvægsracer også i Agrocentret. t.Adgangskortenee på omstående side giver,nårde er udfyldtmed navn og adresse eller stempel, gratis adgang ang til AGRONORD 2010 for2 personer.Information www.messecenteraars.dkww.messecenteraars.dkVelkommen og på gensyn!Velkommen men og på gensyn!Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 47


Program Agro Nord 2010Onsdag den 10. marts 2010:09.30 Udstillingen åbner.09.30 Bedømmelse af kvier efter malkeracerne10.30 Præsentation af afkomsgrupper fra Viking Danmark,ABS, Semex og Breed’n Care Danmark.Præsentationen afsluttes med udpegning af bedste kofra afkomsgrupperne.11.30 Bedømmelse af elitekøer. Først bedømmes racernesyngste køer og der sluttes af med de ældste køer.Racerne bedømmes på skift i en ring.12.00 Officiel åbning af Agro Nord ved formand TageChristensen, I/S Hedelund, Aalestrup.15.00 Udpegning af modelkøer. For racer med mereend 30 køer udpeges bedste førstekalvs ko, bedsteandenkalvs ko og bedste ældre ko. For racer medmindre end 30 køer udpeges bedste yngre og bedsteældre ko.15.00 Seminar: ”Håndtering af næringsstof-problematikkeni kvægbruget”.19.00 Agro Nord Show 2010Udpegning af ”Miss Agro Nord 2010”, det skerblandt de fire malkeracers modelkøer.19.30 Auktion over elite avlsdyr.22.00 Agro Nord 2010 lukker.Det er let at komme til Aars ...NYTSeminar i auditoriet:15.00 ”Håndtering af næringsstofproblematikkeni kvægbruget”.Fra motorvej E 45 er der kun få minutters kørsel til Kultur- ogMessecenter Aars.Det betyder kort transporttid, uanset hvor i landet man kommer fra.Der er gode færgeforbindelser fra Ebeltoft og Århus til og fra Sjælland,og fra Nordjylland er der gode færgeforbindelser til og fra Norge ogSverige.Aars har lynbus med mange daglige afgange direkte til og fra København.Fra København kan De også vælge fly til Aalborg eller Karup.GæstekortVærdi kr. 60,00Besøg AGRO NORD 2010 iKultur- og Messecenter Aars.GæstekortVærdi kr. 60,00Besøg AGRO NORD 2010 iKultur- og Messecenter Aars.Indbudt af:Indbudt af:DE 6 NORDLIGEDANSK HOLSTEIN-AVLSFORENINGERDE 6 NORDLIGEDANSK HOLSTEIN-AVLSFORENINGERGæst: ____________________________________________ Gæst: ____________________________________________Adresse: _________________________________________48 · Dansk HolsteinAdresse: _________________________________________Nr. 1-2010Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet.Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet.


Tur til Azorerneen naturoplevelse i verdensklasseden 6. – 13. maj 2010I år arrangerer Dansk Holsteinen tur til det naturskønneAzorerne på Øen São Miguel.Turen arrangeres i samarbejdemed Bravo Tours, og opholdetinkluderer flyrejse fra Billundsamt halvpension på et 4-stjernet hotel ved havnen ihovedstadsbyen Ponta Delgada.Der er arrangeret udflugter tilet par besætninger, og herudoverskal vi på udflugt til deeventyrlige tvillingesøer, og påudsigtspunktet Visto da Rei erder et imponerende panora -ma over et vulkankrater. Manbliver fascineret af kratersøernesbetagende farvespil. Vejenop til Vista do Rei er megetnaturskøn med fantastiskeudsigter. I byen Fajã de Baixostopper vi for at besøge en afSão Miguels berømte ananasplantager.Der er også arrangeret en turtil Furnas – São Miguels skatkammer,hvor vi besøger detsmukke område i og rundt omvulkankrateret i Furnas. I Fur -nas tænker man straks på Islandi tropisk grønt med varmekilder og duftende, boblendeog buldrende gejsere,caldeiras. Vi besøger ø-verdenenssmukkeste park – denbotaniske have Terra Nostra,hvor man kan bade i det 30grader varme, jernholdigevand fra Ungdommens Kilde.Vi stopper i byen Gorreana forat studere São Miguels teproduktion.Endvidere er der udflugt tilIldsøen, der af mange ansesfor at være den smukkeste afde tre store vulkankratersøer.I 945 meters højde får vi enbetagende udsigt over det350 meter dybe vulkankratermed dets azurblå sø samtidigmed, at man kan skimte Atlanterhaveti baggrunden. Indenda har vi besøgt et vulkanmuseumog fået indblik ijordens kræfter og en forståelseaf, hvordan øerne her i Atlanterhaveter opstået. Vi sernærmere på de sten og mineraler,São Miguel består af. Viskal besøge keramikfabrikkenCerãmica Vieira i byen Lagoa.Her får vi indsigt i hele dentraditionelle keramikfremstilling.Vi stopper også i byen RibeiraGrande, hvor vi går enlille tur og slutter på likørfabrikken,hvor vi prøvesmagerflere af de lokale specialiteter,der fremstilles her.Prisen for ovenstående erca. kr. 6.000 pr. person.Er du interesseret så tilmelddig uforpligtende til DanskHolstein på tlf. 87 40 52 49.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 49


KORT NYTEuropaskuei Cremonaoktober 2010Sidste sommer var der stadig tvivlom tilstrækkelig tilslutning til Europaskueti Cremona oktober2010. Der er nu afgivet endeligmelding fra alle europæiske medlemmeraf EHRC, og der er en flottilmelding med mulighed for etgodt skue. Danmark og Hollandhar længe meldt afbud grundet veterinærevanskeligheder, besværligtransport frem og tilbage samt enkarantæne for elitedyr efterfølgende.De fleste lande syd for Danmarkog Holland, startende med Tysklandog sydpå, har meldt sig klar.For første gang ser det på forhåndud til en god repræsentation fra deøsteuropæiske medlemslande iEHRC.Vedrørende afkomsgrupper er deringen tilkendegivelser fra de enkeltelande på nuværende tidspunkt,men fra VikingGenetics er denforeløbige indstilling, at der ikkesendes nogen afkomsgruppe tilCremona.Europaskuet afholdes i dagene 29.og 30. oktober 2010 i Cremona,og udstillingsområdet er velbesøgtaf mange udstillere fra flere sydeuropæiskelande ved det traditionelleitalienske skue i oktober måned.Dansk Holstein deltog på Europaskuet i Oldenborg, – her ses VAR Calano-gruppen.Dansk Holstein deltager ikke i Cremona50 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Dyrskuepotentialeogholdbarhedkan godt forenes, hvilket følgendeberetning er et ikke helt almindeligteksempel på.I september 2009 døde et unikumindenfor tysk Holstein. 19 år gammelblev Blackstar-datteren Bellahos Klaus-Dieter Augustin, Neuendorfi delstaten Mecklenburg-Schwerin.Bella var kåret med 90 points ogydede i 3 laktationer 36.017 kgBella EX-90 er afgået 19 år gammel og efter et fantastisk ”livsværk” med bl.a.300 Embryoner og mange betydningsfulde afkom herfraBellas beste und bekannteste NachkommenSöhne/sønnerPredello * (Prelude x Bella) 11.739 Tö. RZS 101 RZR 113 RZN 109Belgrad ( Belt x Bella) 2.194 Tö.Zappa ( Zack x Bella) 4 Söhne RZS 117 RZR 103 RZN 115Zar Bullenvater / RZG 134 RZS 123 RZN 112 RZFit 119Zabel RZS 122 RZR 115 RZN 124 RZFit 132Zentrum RZN 110 RZFit 117Zirkon RZN 117 (noch kein RZFit vorhanden)Loran ( Lord Lily x Babette) RZS 116 RZR 109 RZN 110Töchtern/døtreBcH Bellevue 6/EX90* (Prelude x Bella)LL 6LA 49.795 4,67 3,49 BullenmutterBcH Bonni 5/EX90 ( Lukas x Bellevue) LL 5LA 56.675 4,92 3,62BcH Bessi 4/EX90 ( Black x Babsi*/Bullenmutter) LL 7LA 95.987 4,01 3,30BcH Babette 4/EX90 ( Prelude x Babs*/Bullenmutter) LL 6LA 86.319 3,96 3,36 Mutter von Loran und ZobelBcH Beatrice 2/VG85 ( Lukas x GP84 Rudolph) LL 3LA 32.081 3,70 3,28 Mutter von Zabel (Zappa)Bellstar 2/ EX90 (Gelpro x Bärbel) LL 3LA 56.253 3,70 3,27 Miss Karow 2003BcH Beate 3/ VG88 ( Nobel x Beate) LL’ 4LA 42.042 4,36 3,67 Miss Karow 2008BcH Blanca VG86 (Lukas x Bella)LL 5LA 56.728 4,95 3,57 BullenmutterBcH Baroness VG85 (Lee x Bella)LL 3LA 68.435 3,59 3,21 Bullenmutter* Vollgeschwister LL’ – Kuh produziert nochNr. 1-2010 Dansk Holstein · 51


mælk med 4,41 pct. fedt og 3,43pct. protein. Hun produceredeomkring 300 embryoner, hvorafder fremkom ca. 130 stk. afkom,deriblandt de to kendte avlstyrePredello, som stadig lever, 15 årgammel, og har næsten 12.000døtre med i sin avlsværdiberegning,samt Zappa, fader til flerepositivt afprøvede sønner medZar som den mest kendte.I Augustins besætning på ca. 250køer med en ydelse i 2008-09 på11.028 kg mælk, 4,04 pct. fedt og811 kg fedt+protein, er ca. entredjedel efterkommere af Bella.Mange er højt kårede og præmierede,men også længelevende –med en livsydelse på 47.000 kgmælk for 60 afgåede køer i 2008-09 er besætningen et godt stykkeforan alle andre i delstaten.Det skal da også lige nævnes, at deter den ikke helt ukendte ElevationSweet-kofamilie, der ligger bagBella, som nu er begravet på detsted, hvor hun har levet de mangeår.Kilde: B. Scheibe, Rind Aktuell,RMV – Oversat og redigeret: AVAntal aktive dyrpr. kvægraceDer er registreret levende dyr af ca.40 forskellige malke- og kødkvæg -racer i Danmark. I nedenståendetabel er vist antallet af levende dyrpå Kvægdatabasen, som er regi-streret i aktive besætninger pr.18/01-2010 og 20/03-2009, opgjortpå ekstern race. Der er kunmedtaget malkeracer. For de størreracer er der fremgang i antal køer iKvægdatabasen, – godt 17.000 flerefor Dansk Holstein.Swiss Expo16. januar 2010 fandt Swiss Exposted i Lausanne. Der var deltagerefra flere lande, heriblandt Tyskland,Frankrig og Spanien. Den canadiskedommer Mc Callum Kinverfandt dog ikke de udenlandskekøers kvalitet så overbevisende, atde kunne løbe med de store trofæer,og vinderen blev:KvierSieger: Doug Watha Kariane (Wa -tha x Mtoto) Eric Dougoud &Nathalie Rey, ChâblesReserve: Piller Roy Dania (Roy xPiller Soupir) Benoit Piller, Po li -ez-le-GrandBedste yverSieger: Elsina RF (Brad x Red-Marker) André og Ali Rebetez,MontfauconReserve: Walland Mira (Damionx Convincer) GS Alliance, BürglenGrand ChampionSieger: Elsina RF (Brad x Red-Race Antal levende Antal levendedyr registreret dyr registreretpr. 18/01-2010 pr. 20/03-2009Rød Dansk Malkerace 106.154 106.119Dansk Holstein 972.854 955.417Dansk Jersey 141.730 136.343Dansk Rødbroget Holstein 17.938 17.756Finsk Ayrshire 685 640Norsk Rødt Fe 12 11Jysk Kvæg 637 566Krydsninger og ukendt race 217.938 216.974Marker) André og Ali Rebetez,MontfauconReserve: Cher-Betty (Goldwyn xJuraky) M. og E. Junker, Iffwil &Quim Serabassa (Spanien)Ny millionær –L Talent-IMP *RCSemex’s L Talent-IMP * RC EX-90-AUS har for nylig nået endnuen imponerende milepæl, – nemligen million sæddoser – og sluttersig til rækken af andre millionærerhos Semex Alliance. Talenter Semex’s tiende tyr, som har produceretmere end en million doserog slutter sig til en imponerenderække af ikoner såsom Inspiration,M Aerostar, S Rudolph, Com Lee,Leader, Outside og Lheros samtStouder Mik og O Aeroline.Flyttet som embryon til Australienfra Canada viste Talent sine før -ste resultater i februar 2003 somen kryds- og yver-specialist meddertil egenskaben rødt anlægs bæ -rer. Som en af mange M Stormsønner er Talent tillagt på den velrenommeredemor, en EX-91-2E-USA datter af den berømte StookeyElm Park Blackrose EX-96-3E-USA.Alle sæddoser er solgt løbende, ogTalent-sæd er eksporteret til over30 lande, og der er over 50.000døtre i produktion på verdensplan.Kvægavlere rundt om i verdenhar udtrykt, at Talent harværet den største yver- og krydsforbedrer,de nogensinde harbrugt, hvilket har gjort ham populærhos både kommercielle mælkeproducenterog typeavlere. “Talenter indbegrebet af avler-tilfredshedover hele verden,” sigerBrad Sayles, Semex Alliance VicePresident, Global Marketing.52 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Stortoft Holstein har også en af demange flotte Talent-døtre, – herStortoft Talent 2066. Hun har ogsålavet adskillige dyrskuevindere“Han udmærker sig i besætninger,der malker 50 køer såvel som i besætninger,der malker 5.000 køer,og det viser, at Semex’ avlsmaterialeer velegnet i alle typer besætninger.”Med titusindvis af døtre, derer kåret rundt i hele verden ses det,at han kan betragtes som en ambassadørfor fantastisk balance,nær perfekt yver og ideelle krydsrammer.Alt dette gør, at Talentkan betragtes som en af Holsteinracenselitetyre.Kilde: www.semex.comBonden er detførste led ikædenI det tyske tidsskrift ”Milchrind”(Malkekoen), nr. 4, 2009, henviserdr. Egbert Feddersen i sin lederartikeltil en omtale i ugeskriftet”Die Zeit” af landbrugets betydningfor samfundet. Citat: ”Bondenbereder jorden, kultiverer ageren,former naturen. Intet samfundkan eksistere uden landbrugere,hvis det vil være uafhængigt.”Denne vigtige kendsgerning synesundertiden at blive glemt, skriverFeddersen. Derfor er det godt, aten så velrenommeret avis beskæftigersig med et emne, der bør haveen central placering i samfundet.Det fører næppe til en omgåendeforbedring af mælkeproducenternesøkonomi, men det er et godttegn, når landbrugets problemerog nødvendighed i almindelighedog mælkeproduktionen i særdeleshederkendes af den brede befolkning.Saglig oplysning er stadig ønskelig,hvis samfundet skal forstå og acceptereværdien af et sundt landbrug.Øremærker til kvæg fra 1. marts 2010Denne side er under opbygning. Efterhåndensom nye oplysninger kommer til, vil siden bliveopdateret.Kvæg født eller importeret efter 31. maj 2010skal have et officielt øremærke i begge ører.Mærket i dyrets højre øre skal altid være etstort gavlformet mærke, og mærket i dyretsvenstre øre skal altid være et officielt elektroniskmærke. Det elektroniske mærke kan haveforskellig udformning, så der er mulighed forat kombinere mærketyper som vist i neden -stående link, der viser forskellige eksempler.Du kan læse mere om reglerne for mærkningaf kvæg ved at klikke på dette link til Fødevarestyrelsenshjemmeside. Ved bestilling af øremærkerforetages forskellige kontroller i forholdtil besætning og dyr. Derfor kan øremærkerneikke bestilles direkte hos leverandørerne.Ved at klikke her kan du få oplysning om, hvordanøremærkerne kan bestilles.http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/RYK/Sider/Nykvaegmark.aspxKilde: Dansk Kvægs hjemmesideNr. 1-2010 Dansk Holstein · 53


Shottle ramtaf IBRAvlsmatadoren Picston Shottle ertestet positiv for IBR og dermedudelukket for fremtidigt sædsalgindenfor EU.UNGDOMLasso-dattermed høj livs -ydelse i IsraelMed en gennemsnitlig dagsydelsepå 40 kg mælk i 13 laktationer haren datter af den tyske tyr Lassoproduceret 200.538 kg mælk, ganskevist – som det er normalt il Israel– med lavt fedt – og protein -indhold.Ungdomsforeningernei DanmarkTur tilAZORERNE6.-13. maj– en naturoplevelseiverdensklasse!Se aktiviteterpå hjemmesidenwww.danskholstein.dk(Se side 49)54 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Fællestur til dyrskuei SchweizEXPO BULLE 2010Fællestur med Ungdoms foreningerne tilSchweiz 25. – 29. marts 2010Team Future Breeders vil her i foråret arrangere enudlandstur til det dejlige naturskønne Schweizmed afgang fra Ålborg Lufthavn torsdag morgen den25. marts.Vi lander i Geneve omkring middag og eftermiddagen vil byde på et besætningsbesøg.Fredag vil vi besøge to eller tre besætninger, med hygge om aftenen.Selve Expo Bulle er lørdag og søndag, med Holstein skue lørdag og skue forRed Holstein søndag.Mandag formiddag vil vi tage endnu et besætningsbesøg,inden der er tid til at være turist iGeneve om eftermiddagen, før turen igen gårmod Danmark, hvor vi vil lande i Ålborg tilmidnat.Udkast til pris 6000 kr. For dette beløb er fly, hotel med overnatning i dobbeltværelse,fragt i minibus i Schweiz og forplejning ekskl. frokost lørdag og søndag på dyrskuet.For at få de billigste flybilletter er der senest tilmelding til Årsmødet i Vendsyssel den 6.februar. Men prøv at forhøre om alle pladser er solgt.Dansk Holstein vil være os behjælpelig med at lave turen, så vi har lavet tilmelding tildem. Ring 87405283 for at blive tilmeldt til en super tur til Schweiz.Team Future BreedersNr. 1-2010 Dansk Holstein · 55


LANDETRUNDTVendsysselHolsteinBustur med besæt nings -besøg – 27. januarOnsdag den 27. januar 2010 afholdtesbustur, hvor vi besøgteHans Peter Hornbjerg, Gundersted,Aars og Hardy Larsen, NørreFuglsang, Løgstør.Bussen kørte fra Brønderslev kl. 9med fuldt læs – dvs. 52 personer.Første besøg var hos Hans PeterHornbjerg, der fremviste sin nybyggedestald til 700 køer medsand i sengebåsene og med specielkælvningsafdeling. Han gav ogsådeltagerne et par ord med på vejenomkring kokomfort og avl.Efter middag på Hornum Kro gikturen til Hardy Larsen, hvor vi ligeledesså en nybygget stald. Hervar der kapacitet til 600 køer, menp.t. har han 440 køer og 6 robotter.En vellykket dag med besøg i tomeget spændende besætninger,som vi er glade for ville åbne deresdøre for os.Fremtidige arrangementerOnsdag den 17. februar afholdesÅrsmøde startende med besætningsbesøghos Sten og SvendSvendsen, Gårestrupvej 57, Hjør -ring.Besætningen består af 238 årskøer.I 2009 blev der bygget ny ungdyr -stald og ombygget kostald, så dernu malkes med 4 robotter.Efterfølgende middag og årsmødepå Hjørring Kro. Foreningen ervært ved middagen.Eftermiddagen afsluttes med etindlæg om nyt fra Holstein-verdenenved Jørgen Buur Pedersen.Tilmelding senest fredag den 12.februar 2010 på tlf. 87282000.Jørgen Buur PedersenGerda og CarlSøholm FondenGerda og Carl Søholm Fonden eren almennyttig selvejende institution,hvis formål er at støtte landmændog andre, der beskæftigersig med – eller har beskæftiget sigmed Sortbroget Dansk Malkerace(SDM-kvæg) fortrinsvis i Løkken-Vrå og Hjørring Kommuner. Ét afvore kriterier er, at legatmodtagerenskal yde en påskønnelsesværdigindsats i arbejdet med SDMkvæg.Fonden er stiftet af Gerda Bundgaard.Gerda og Carl Bundgaardhavde gården “Søholm” – beliggendeHundelevvej 142. De togjorde selv en stor indsats indenforSDM-kvæg, da de levede – bådemed hensyn til avl og som flittigeudstillere på dyrskuer.Fonden har i forbindelse med udvælgelseaf legatmodtagere haftkontakt til avlsforeningen forSort broget Malkekvæg i Vendsyssel,således at vi i bestyrelsen fikdet bedst mulige grundlag for atudvælge legatmodtagerne. I år harvi udvalgt to legatmodtagere påhver kr. 5.000,00.Kent Andersen, V. Vogdrup,TårsMichelle og Kent Andersen har fra1999 til 2008 drevet gården somI/S sammen med Kents forældre,men fra 2009 har Michelle ogKent Andersen overtaget bedriften.De har børnene Michael 3½år og Sara på 1 år.Bedriften består af 127 årskøer +opdræt og har et jordtilligende på118 ha. Derudover er der 17 haskov og mose, hvor der laves vildtpleje.Kent’s far Gunnar har altid gåetmeget op i avl, og Kent har videreførtdette. Der bruges meget tid påat finde de rigtige insemineringstyre.Familien er faste udstillere påHjørring Dyrskue. Kent er desudenmedlem af bestyrelsen forAvlsforeningen for SortbrogetMal kekvæg i Vendsyssel.Bjarne Terkelsen,“Vranggård”, LøkkenBjarne købte i 1988 gården 24 årgammel. Ved overtagelsen var der65 køer med en årlig ydelse på7.000 kg mælk pr. ko. I dag er der130 køer, der malkes 3 gange dagligt,og der er en årlig ydelse på11.500 kg mælk pr. ko.56 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Efter middag på Fjerritslev Krobesøgte vi Niels Jørgen Jørgensenog sønnen Niels Kristian. De flyttedefor 5 år siden fra Suldrup tilHan Herred og startede et I/S.Niels Jørgen havde en gård i Suldrup,hvor der ikke var mulighedfor udvidelser. I stedet købte deNdr. Nesgaard, hvor der er et jordtilliggendepå 230 ha. Kostaldener fra 2002 og ungdyrstalden fra2006. Også et interessant besøg.Alt i alt to spændende besøg og enmeget vellykket dag med 65 deltagere.Jørgen Buur PedersenFra legatoverrækkelsen af ”Søholm-fonden” Lasse, Niels og Bjarne Terkelsen,formanden for legatbestyrelsen Palle Møller Jørgensen og endeligt Michelleog Kent AndersenBjarne går meget op i avl og brugerprimært de bedste danske tyrekombineret med nogle få udenlandske.Avlen bliver kombineretmed udstilling på Hjørring Dyr -skue. Fremad er tanken, at sønnenNiels skal være med i bedriften.Han arbejder i øjeblikket på enkvæggård i området og bruger enstor del af sin fritid på bedriften påHundelevvej.fremviste en nybygget stald medkapacitet til 600 køer. Pt var der440 køer og 6 robotter. Et rigtiginteressant besøg.NordjyllandHolstein150.000 kg mælkJust Juror Keddy har rundet150.000 kg mælk. Gennem 12 århar hun gennemsnitligt produceretknap 12.500 kg. Hun har i sammeperiode deltaget i mange skuerog taget mange fløjpladser og ærespræmier.Søren Bech var fastmand, når Keddy var på skue. Koener kåret 92 i helhed og 94 formalkeorganer. Hendes afstamninger Ked Juror x Inspiration x NJYHubert x Starbuck x Triple.Jørgen Buur PedersenTillykke til jer begge.Advokat Palle Møller Jørgensen,formand for fondenVesthimmerland& NordjyllandHolsteinFællesarrangementTirsdag den 26. januar 2010 afholdtesfællesarrangement i Nordjyllandog Vesthimmerland Hol -stein, og vi besøgte Hardy Larsen,Nørre Fuglsang, Løgstør og Ndr.Nesgaard I/S v/Niels Jørgen ogNiels Kristian Jørgensen, Brovst.Først besøgte vi Hardy Larsen, derSøren Bech sammen med Amalie og Just Juror Keddy ved hædringenpå I/S Justenborg, ViveNr. 1-2010 Dansk Holstein · 57


Viborg/SkiveHolsteinStudietur til DjurslandDen 7. januar var 35 personer fraViborg/Skive Holstein på studietur/vinterudflugttil Djursland.Undervejs var der højt humør oggod stemning i bussen. Alt frahimmel til jord blev debatteret –fagligt som ikke fagligt.Turens tre højdepunkter var besø -gene. Først hos VikingGenetics iAssentoft, hvor bestyrer KeldPræst fortalte om tyreholdet ogprocedure omkring sædtapning.Mads Peacock gav os et indblik iproduktionen af kønssorteret sædog dets udfordringer. Anders Andersenfortalte om Viking Internationalssædeksport og forventningernetil fremtiden.Efter frokosten besøgte vi Lone ogBent Bertelsen og derefter ErlingGert Nielsen. Vi så to veldrevnebesætninger med mange gode dyrog fik begge steder en rigtig goddialog med ejerne, hvilket forhå -bentlig gav masser af inspiration.Dagen sluttede med spisning ogbowling i Hadsten Bowlingscenter.Ved denne lejlighed så man, atdet ikke kun er køer og avlsværdital,der skaber arrangement – dagensbowler blev Bjarne Moustsen.Tak til besøgsværterne og til deltagernefor en god tur.Thomas LindMidt/ØstHolsteinJulearrangementetblev velbesøgtTorsdag den 3. december blev der– traditionen tro – afholdt julearrangementhos VikingGenetics iAssentoft. Arrangementet havdesamlet ca. 70 deltagere til en hyggeligaften med gløgg og æbleskiver.Poul Bech Sørensen orienteredeomkring det fremtidige samarbejdemed Finland, og HenrikSchøler Nielsen gav indlæg omkringaktuelt i Dansk Holstein.Kommende arrangementOnsdag den 17. februar afholdesGeneralforsamling/Årsmøde iGjes sø Forsamlingshus startendemed besætningsbesøg hos I/SSkovgård i Them, hvor staldenåbnes fra 10.30 til 11.45. Hos I/SSkovgaard malkes der med 5 Lelyrobotter. De ca. 300 årskøer har etgns. 11.481 kg mælk – 448 kg fedt– 390 kg Protein. Desuden er deren stor gårdbutik.Henrik Schøler NielsenHærvej HolsteinGeneralforsamlingEfter formandens beretning oggodkendelse af regnskabet var deruddeling af anerkendelser.Anerkendelser 2009Højestydende besætning: Marianne& Bo Nedergård, Sejrup. 851kg fedt+protein.Højsetydende ko: Jakob Jakobsen,Ballebo. 23833-02942, F. V Gazelle.1227 kg fedt+protein.Højeste livsydelse: Bram Klaver,Filskov. 20704-00817. F. Ve Otto.9759 kg fedt+protein.Højestkårede efter ungtyr: HersholmI/S, Lindved. 21249-02425.F. D Kay.Efterfølgende indlæg v/kvægfagdyrlæge,Ole Rasmussen, Ribe,over emnet:”Sådan forebygger og behandlerdu klovlidelser”.Et særdeles inspirerende indlæg, hvoralle fik brugbare tips med hjem.Klaus ElmelundKolding-BrørupHolsteinKlovaftenGodt 40 medlemmer var mødt optil besætningsbesøg hos Roelinaog Yge Venema,Thorsted. Nybyggetrobotstald med plads til 200køer.Efterfølgende var der foredrag vedOle Rasmussen, Ribe Dyrlæger,med titlen”Sådan forebygger og behandlerdu klovlidelser”Et yderst inspirerende indlæg,hvor alle aspekter blev belyst bådeteoretisk og med en praktisk indgangsvinkel.En stor tak til familien Venema ogOle Rasmussen for en meget lærerigog inspirerende aften.Årsmøde21. januar afholdt foreningen årsmøde.Der indledtes med besætningsbesøghos Line og Ole Jen -sen, Egholt, med et veldrevetkvæg brug med 160 højtydendekøer og em tiltalende ungdyrstald.Herefter var der årsmøde. Efterformandens beretning og godkendelseaf regnskabet var der uddelingaf anerkendelser.Anerkendelser 2009Højestydende besætning: JasperOudijk, Skjoldbjerg. 844 kg fedt+protein.Højestydende ko: Nygård I/S,Lejrskov. 45087-01401. F. V Boj -er. 1170 kg fedt+protein.Højestkårede ungtyredatter: DriftsfællesskabetKlinkgård I/S, Hejns -vig. Far. D Orama.Et stort tillykke til modtagerne afanerkendelserne og tak til Line &Ole for jeres gæstfrihed og storeforarbejde.Klaus Elmelund58 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


VestjydensHolsteinArrangementerTorsdag den 21. januar afholdtforeningen årsmøde på Årre Kromed 90 deltagere (lidt flere deltogved eftermiddagens besætningsbesøg).Efter formandens beretningog gennemgang af foreningensregnskab præsenteredes indlægomkring klovregistrering samt aktueltnyt fra den sortbrogede Holsteinverden.Mødet afsluttedesmed uddeling af diplomer og anerkendelser,og i år tildeltes følgendeen anerkendelse:En stor tak til besøgsværterne forså gæstfrit at åbne stalddørene foros, samt for det store arbejde der erforbundet med et sådant besøg.Kommende arrangementerTorsdag den 25. februar 2010 Kl.19.30 afholdes besætningsbesøgog forårsmøde. Vi indleder med atse besætningen og staldene hos Tina& Karl Rankenberg Kjær, Videkærvej22, Kragelund, Bramming.Her ses et godt og veldrevetkvægbrug på 400 køer. Køernemalkes med Lely-robotter, og fodringenforetages af et fuldautomatiskfodringsanlæg. Gns. ydelse:10.075 kg mælk, 403 kg fedt og340 kg protein, ialt 743 kg værdistof.Efterfølgende er der kaffe ogmøde på Kjærgård Landbrugsskole,Kjærgårdsvej 31, Bramming.Efter kaffen præsenteres to spæn -dende indlæg – det ene ved IdaRinggaard, chefrådgiver hos Vest -jysk Landboforening, over emnet” Øg indtjeningen ved at forbedredine køers holdbarhed” – detandet ved Jan Søgaard, konsulenthos CowDetect, som vil fortælleom CowDetect – en hel ny mådetil at opfange adfærdssignaler. Kø -er nes bevægelse og position i staldenobserveres ved hjælp af enGPS-lignende teknologi.Jens Erik NielsenHøjestydende besætningErik Wiltink, Debel(gens. ydelse 08/09: 254,8 –12.101 – 4,07 – 492 – 3,17 – 384– 876)Højestydende ko i 305 dageVerner Villadsen, Egebæk(ko nr. 46665-00863, far V Bojer,ydelse 08/09: 17.402 – 3,55 – 617– 3,19 – 555 – 1.172)Højestkårede besætningFrede Lauridsen, Ovtrup(gens. Kåring 83,2 – 82,0 – 82,3 –83,2)Besætningen med dethøjeste gens. NTM (køer)Jens Vesti Ernstsen, Bramming(153 årskøer – gens. NTM 19,1)I alt tildeltes 24 af områdets køerdiplom for at have rundet 100.000kg mælk i 2009.Om eftermiddagen besøgtes tre afområdets gode og veldrevne besætninger:Mogens Bakkensen, ÅrreAndré Nijzink, ÅrreKjeld Jepsen, KnoldeflodDyrskuer 2010Dato Dyrskue Sted10. marts Agro Nord 2010 Aars21-22. maj Varde Dyrskue Varde29. maj Fjerritslev Dyrskue Fjerritslev28-29. maj Sønderjyske Fællesdyrskue Aabenraa29-30. maj Landbrugsmessen Gl. Estrup Auning19. juni Løgstør Dyrskue Løgstør5. juni Nibe Dyrskue Nibe4-6. juni Roskilde Dyrskue Roskilde5-6. juni Lemvig Marked og Dyrskue Lemvig11-12. juni Det Østjyske Fællesskue Horsens11-13. juni Det Fynske Dyrskue Odense12. juni Dyrskuet Thy 2010 i Hurup Thy18-19. juni Hjørring Dyrskue Hjørring19. juni MidtWest Farmshow Skive20. juni Ringkøbing/Skjern Ringkøbing/Det historiske Dyrskue Skjern1-3. juli Landsskuet, The National Show Herning2-4. juli Dyrskuet på Bornholm Almindingen30. juli Dyrskuet i Ribe Ribe31. juli Hobro Dyrskue Hobro14. august Dyrskuet i Aulum Aulum30. nov-4.dec. Elitedyrudstilling på Agromek HerningDer afholdes ikke dyrskue i Thisted og Silkeborg i 2010.Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 59


Kalender for dyrskuer og andre aktiviteter 2010Måned Dato Aktivitet StedFebruar 18.-19. EHRC-bestyrelsesmøde Luton, UKFebruar 20. Dansk Holstein udkommer *Februar 23. Generalforsamling Bovi-Denmark I/S ÅrhusFebruar 23. Bestyrelsesmøde Dansk Holstein ÅrhusFebruar-Marts 27.-1. WHFF-Classifier Workshop Paris, FRAMarts 1.-2. Dansk Kvæg Kongres HerningMarts 1. Aftenmøde Dansk Holstein HerningMarts 2.-5. WHFF Council møde og Interbullmøde Paris, FRAMarts 10. Agro Nord og Auktion AarsMarts 16. Avlsforum Bygholm Landbr.Marts 15. NTM-indeksMarts 30. Bestyrelsesmøde Dansk Holstein ÅrhusApril 6. InterbullDyrskuelisten – klik herMaj 17. NTM-indeksMaj 18. Bestyrelsesmøde Dansk Holstein ÅrhusJuni 4. Dansk Holstein udkommer *Juni 14.-17. EHRC Sekretærmøde Zadar, CROJuni 25.-26. Nationalskue Holland – NRM Utrecht, NLDJuli 1.-3. Landsskue HerningAugust 17. NTM-indeksAugust 17. InterbullAugust 17. Bestyrelsesmøde Dansk Holstein ÅrhusSeptember 10. Dansk Holstein udkommer *September 24. Årsmøde Dansk Holstein ViborgOktober 15. NTM-indeksOktober 27. WHFF-bestyrelsesmøde Cremona, ITAOktober 28.-30. EHRC-skue Cremona, ITANovember 2. Bestyrelsesmøde Dansk Holstein ÅrhusNovember 16. Avlsforum Bygholm Landbr.November-December 30.-4. Agromek Vinterskue DRH Herningog Dansk HolsteinDecember 7. NTM-indeksDecember 7 InterbullDecember 23. Dansk Holstein udkommer ** Deadline til Dansk Holstein er 1 måned før udgivelseÆndringer kan forekomme.60 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


Vendsyssel Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+POle Pedersen, Hjørring 33851-01411 T Burma x NJY Hubert 8,9 11.275 3,69 416 3,43 387 803Ole Pedersen, Hjørring 33851-01395 NJY Hubert x Holm Johs 9,1 11.119 4,15 461 3,08 342 803Per Østergaard, Hjørring 37489-01488 T Fløs x T Burma 8,4 12.044 3,88 467 3,30 398 865Nordjylland Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PMarcel Jacobs, Nibe 33350-01071 Zack-Ling x T Låsby 8,2 12.229 3,69 451 3,28 401 852Kjeld Villadsen, Nibe 30065-01015 T Eberhard x T Burma 7,5 13.360 3,65 487 3,15 421 908Willem van Peet, Hobro 31958-01199 T Funkis x CEN Erri 9,0 11.118 4,13 459 3,42 379 838Nordvestjylland Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PJens Spanggaard, Sejerslev 39181-00738 T Eberhard x VE Otto 9,1 10.941 4,17 456 3,41 373 829Hans Kristian Nygård, Karby 38961-01210 T Funkis x NJY Hubert 8,8 11.222 3,52 395 3,04 341 736Poul Ørgård, Ejstrup 38936-00973 HMT Tegl x NJY Hubert 9,8 10.095 4,51 455 3,23 326 781Niels Hansen, Skovsgård 37115-01593 E Addison x Zan Royal 7,6 13.240 3,92 520 3,51 465 985Ringkøbing Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PBjarne Hansen, Grønbjerg 56601-01512 D Hudson x Ked Juror 6,1 16.427 3,91 642 2,94 483 1125Jørgen Thede, Husby, Ulfborg 53983-01488 T Funkis x B Mountain 8,8 11.259 3,82 430 3,17 357 787Viborg-Skive Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PTommy Nielsen, Karup 54956-01156 T Funkis x NJY Hubert 8,2 12.296 3,69 454 3,06 376 830Jørgen Krogh Jensen, Viborg 40063-00860 T Funkis x T Blaki 8,1 12.349 4,21 520 3,31 408 928Poul Haubro, Løgstrup 31261-01441 Ked Boj x SDJ Maxi 8,0 12.626 3,65 461 2,94 371 832Knud Christensen, Roslev 40712-01455 T Funkis x NJY Hubert 7,1 14.058 4,10 576 3,31 465 1041Erik Ringgaard, Skvie 40696-00925 T Marsala x VAR Platin 9,3 10.852 3,87 420 3,25 352 772Knud Pedersen, Roslev 40703-01156 T Funkis x T Blaki 7,1 14.092 3,41 481 3,52 496 977Fortsættes0Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 61


Midt/Øst Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PHaugård Iller, Ans 40289-01335 Dahl Cash x CEN Erri 7,7 12.932 3,37 435 2,94 380 815Henrik Sehested, Silkeborg 24519-02482 T Burma x NJY Ingolf 9,3 10.661 3,75 400 3,24 346 746Erling Gert Nielsen, Mørke 27847-00963 JY Jura x CEN Erri 9 11.086 4,24 470 3,24 359 829Erling Gert Nielsen, Mørke 27847-01000 T Funkis x S BL Marv 8,4 11.655 4,05 472 3,28 382 854Lone & Bent Bertelsen, Ørsted 27702-01158 T Funkis x VAR Troy 8 12.495 3,66 457 3,36 420 877Hærvejen Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PBjerregaard I/S, Give 23307-01800 NJY Hubert x SYD Baron 10,1 9.871 4,50 444 3,18 314 758Brian Braad Jensen, Brande 23028-01373 V Carola x Esquimau 8,3 11.992 3,79 454 3,14 376 830Bo Nedergaard, Give 22797-01255 T Funkis x T Fuga 8,5 11.623 4,29 499 3,17 369 868Hanna Grotkær Henriksen,Horsens 30191-00913 Lord Lily x VAR Platin 9,8 10.195 3,80 387 3,18 324 711Henry V. Nielsen, Brædstrup 25227-01607 Plejl Erri x Plej Prom 10,2 9.748 4,44 433 3,41 333 766Vestjydens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PMogens Bakkensen, Årre 47259-01457 Jylle Otto x Årre Klaus 9 11.222 3,91 439 3,24 364 803Stefan Nielsen, Alslev 42651-00419 VAR Brint x ubekendt 9,2 10.919 3,43 374 3,01 328 702Mogens Nissen Kjær, Kalvslund 44977-01975 Ked Juror x T Burma 8,1 12.475 4,26 531 3,36 419 950Østlige Øer Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelseGns. Kg % Kg % Kg KgNavn Chr. Far x Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+PBent Jacobsen, Vemmelev 77000-00714 ØDA Citar x US Arizona 9,7 11.182 3,73 417 3,05 342 759Carsten Vestergaard, Græsted 10621-01098 T Funkis x ØDA Javad 7,9 12.709 3,36 427 3,07 391 818Finn Høgh Christensen,Nykøbing Sj. 11436-00849 Meadowlord x Tesk-Holm 9,1 11.004 4,32 475 3,39 373 84862 · Dansk Holstein Nr. 1-2010


DCDansk HolsteinFormandPeder V. Laustsen, 7542 0804NæstformandTorben Rasmussen, 9754 7473Søren Knudsen, 7586 7089Bo Skovbjerg Nielsen,9899 4566Anders Bodilsen, 9858 1740Bert Groen, 9855 1910Erik Jørgensen, 8666 7070Kristian Nielsen, 9793 6781Peter Stephansen, 9783 6252Peter Jørgensen, 7555 9061Carsten Port, 7483 4236Carsten Hedegaard, 6533 2624Johnny Nielsen, 5826 7807Erik Hansen, 7484 1160Besøg Dansk Holsteins hjemmesideHar du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?Hvis ikke, så har du noget at glæde dig til. Vi kan nutilbyde en opdateret Dansk Holstein-hjemmesidepå adressen www.danskholstein.dk.På siden kan du læse om:O Dansk Holsteins organisation med præsentation afbestyrelsen og medarbejdereO Dansk Holsteins historieO Højtydende Dansk Holstein-køer og -besætningerO Dansk Holstins toptyre-liste – aktuelle avlsværditalO Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 3 gange årligtO Aktuelle nyhederO Spændende Holstein-links overalt i verdenO ArrangementskalenderDansk HolsteinKontorets adresse:Udkærsvej 15, Skejby8200 Århus NTlf. 8740 5000Fax 8740 5092E-mail: sdm@landscentret.dkHomepage:www.danskholstein.dkDansk Holstein medarbejdereLandskonsulent Keld Christensen(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222), e-mail: kec@landscentret.dkKonsulent Mette Bech (Bil 4034 2252), e-mail: meb@landscentret.dkSekretær Elisabeth Damgaard Deding, e-mail: edd@landscentret.dkDansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåringog døtregruppebedømmelseAfkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)Afkomsinsp. Torben Andersen (2177 0728)Afkomsinsp. Carsten Dahl (2460 3449)Afkomsinsp. Søren Christensen (3092 1753) (deltid)Nr. 1-2010 Dansk Holstein · 63


UMMUId-nr. 46.413Kvægavl og kvægpleje...Vi er dit valg for profit!AVLCRV (det tidligere Holland Genetics eller HG)er et af verdens førende kvægavlsselskaber.Det er de holdbare køer med gode procenter som glæder landmandenog giver flere penge i kassen!Vidste du at:- der i Holland allerede er mere end 16.000køer som har rundet 100.000 kg mælk?- næsten 1.100 af dem har produceret over10.000 kg fedt og protein?- de hollandske køer har en produktiv levetid(> 1300 dage) som er et år længere end køeri mange andre lande?Det betyder én helekstra laktationog resulterer i engns. livsydelse på30.500 kg mælk.Sammen med godeprocenter (4,35%Fedt og 3,52%Prot) betyder detvirkelig noget forbundlinien!MASTITIS PRÆVENTIONKÆLVNINGFODRINGREPRODUKTIONHYGIEJNE & KLOVPLEJEHESTE / DIVERSEBesøg os på www.breedncare.dk

More magazines by this user
Similar magazines