12.12.2012 Views

Adidas - Helly Hansen - Nike Puma - Reebok - Sportsbranchens ...

Adidas - Helly Hansen - Nike Puma - Reebok - Sportsbranchens ...

Adidas - Helly Hansen - Nike Puma - Reebok - Sportsbranchens ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 3 · August 2011 · 8. årgang<br />

Skilsmissen var ventet<br />

BikeToyz –<br />

Gazellevirksomhed i vækst<br />

Li-Ning er på banen<br />

Oakley event i London<br />

Weather Report fra<br />

Vejrstationen<br />

Sport i Fields<br />

Profil af Løbekompagniet<br />

Sport-Master udvikler<br />

gennem butikschefer<br />

Profil af Ole Jensen<br />

Succes hos Fritidsagenten<br />

Polartec versus GoreTex<br />

Trusted by athletes praised by critics<br />

The GEL-KAYANO series has been awarded ‘Shoe of the Year’<br />

twice in succession by Runner’s World International. Introducing<br />

the GEL-KAYANO 17, with its new Guidance Line technology it<br />

increases performance with each and every stride.<br />

running releases more than just sweat<br />

asics.eu


THE NORTH FACE ®<br />

NEW SPRING _ SUMMER 2012<br />

FOOTWEAR COLLECTION WILL<br />

KEEP YOU OUT LONGER WITH<br />

IMPACT CONTROL<br />

HEEL PROTECTION<br />

The Cradle is biomechanically engineered<br />

to bring impact control for stability and<br />

cushioning and protect your feet. Heels and<br />

ankles are supported all the way to reduce<br />

impacts shockwave and guarantee comfort.<br />

VERTO S4K GTX<br />

HAVOC MID GTX XCR ®<br />

SINGLE-TRACK HAYASA


Austria. Photo: Chiara Dendena<br />

Patagonia. Photo: Tim Kemple<br />

USA. Photo: Aaron Kehoe<br />

thenorthface.com


L E D E R<br />

Udgiver:<br />

<strong>Sportsbranchens</strong><br />

Leverandørforening,<br />

Damvejen 22 – Bendstrup<br />

DK – 3400 Hillerød<br />

Tlf.: +45 4828 5810<br />

Mail:<br />

admin@sportlink.dk<br />

Internetadresse:<br />

www.sportlink.dk<br />

Ansvarshavende<br />

chefredaktør:<br />

Preben Boas,<br />

pb@sportlink.dk<br />

Skribenter:<br />

Per Bang<br />

Preben Boas<br />

Elsebet Gravesen<br />

Annoncer:<br />

Maria Fersner,<br />

maria@sportlink.dk<br />

Preben Boas,<br />

pb@sportlink.dk<br />

Grafisk tilrettelæggelse:<br />

Maria Fersner<br />

Tryk:<br />

One2One<br />

SportLink udkommer<br />

hvert kvartal.<br />

Oplag 3.000 stk.<br />

Årsabonnement:<br />

kr. 399,- eks. moms<br />

ISSN: 1604-2891<br />

6<br />

Forandringens vinde blæser<br />

Uddannelse og udvikling er på mange måder i<br />

fokus i dette nummer af SportLink, og det er<br />

glædeligt, at der – trods den omsiggribende outlet-trend<br />

– er mange uddannelsesaktiviteter i<br />

gang både blandt leverandørerne og i detailleddet.<br />

Det er også nødvendigt.<br />

Sportsbranchen har gennem de seneste års krise<br />

været privilegeret i forhold til andre bran cher. Men<br />

det, at vi kom mere end helskindet gennem krisen<br />

må ikke gå hen og blive en ʼsovepudeʼ. Vi kan<br />

ikke løse ʼmorgendagensʼ udfordringer med<br />

ʼgårdagensʼ løsninger. Vi skal hele tiden skærpe<br />

os selv og virksomhedens medarbejdere og<br />

dermed optimalt udnytte de medarbejderressourcer<br />

vi har til rådighed. Koden til fremgang og<br />

succes hedder – uddannelse.<br />

Sport-Master har taget fat på at udvikle og ud dan -<br />

ne butikscheferne, og dermed også persona let –<br />

SportLink har historien.<br />

Uddannelse gør en forskel, og derfor er det<br />

spændende, at en butik som Intersport, Fre de -<br />

ricia gang på gang kan sende elever ud med 12<br />

til fagprøven. Hvad gør de, som andre kan lære<br />

af? De tager i hvert fald deres unge elever<br />

alvorligt og forstår, at hvis man vil have de bedste,<br />

så skal de også have den bedste behand ling.<br />

Nord-Fair har holdt messekursus med stort del -<br />

tagerantal for at skærpe sælgernes indsats på<br />

Sportex. Med de stadigt stærkere enheder på indkøbssiden,<br />

er det nødvendigt at leverandørerne<br />

også bliver skarpere og mere professionelle.<br />

<strong>Sportsbranchens</strong> Leveran dørforening udbyder nu<br />

igen i efterårs månederne salgskursus – en meget<br />

resultatorienteret uddannelse i 2 sektioner á 2 x 2<br />

dage.<br />

At sportsbranchen byder på mange facetter viser<br />

artiklen med Ole Jensen fra <strong>Nike</strong>, der senere på<br />

året runder et af livets skarpe hjørner. Ole har<br />

hele sit arbejdsliv været en del af sportsbranchen.<br />

Han blev udlært i Nykøbing F hos ʼGrønærtʼ/Knud<br />

Aage Nielsen – den nu vær ende Sport-Master.<br />

Derefter en lang årrække som dedi keret medarbejder<br />

og leder af det hedengangne Lerche<br />

Sport, for efterfølgende at springe over på den<br />

anden side af disken til <strong>Nike</strong>, Denmark. Først som<br />

Phil Knights højre hånd i en årrække, og efterfølgende<br />

til den nuværende position, som <strong>Nike</strong>s<br />

Brand Protection Manager i Scandinavia. Ole<br />

betegner sig selv, som værende heldig med den<br />

karriere og de oplevelser, som han har fået gennem<br />

sporten.<br />

Vi har også besøgt et par nye leverandører, der<br />

præsenterer sig selv for første gang på Sportex.<br />

Weather Report fra Sverige og Li-Ning fra Kina er<br />

klar til at prøve kræfter med det danske marked.<br />

Vi byder velkommen og håber for de rutinerede<br />

folk bag, at der også bliver en plads til dem på<br />

markedet.<br />

Andre er solidt positioneret – som Fritids agenten<br />

og Bike Toyz – men alligevel sker der meget nyt<br />

hos dem både med sortiment og salgskanaler. De<br />

to virksomheder er gode beviser på, at sportsbranchen<br />

bestemt ikke er stationær, og hvis man<br />

skulle få den tanke, så læs om Idrætshøjskolen i<br />

Sønderborg, hvor de unge idrætsinteresserede<br />

hele tiden efterspørger nye aktiviteter og vil prøve<br />

sig selv af i nye sammenhænge. Det udfordrer<br />

ikke bare idrætslivet, men i høj grad også sportsbranchen.<br />

Sport står stadigt stærkere. Fields profilerer sig<br />

på sportsbutikker, og der er tilsyneladende plads<br />

til, at flere af de store kæder og brands er<br />

repræsenteret med få meters afstand.<br />

Også i Jylland kommer sportsbutikkerne til at<br />

ligge tæt. Meddelelsen om Sport 2010ʼs<br />

forstående exit af kædesamarbejdet med<br />

Intersport, gav igen stof til ʼsnakʼ i hele branchen.<br />

Bruddet sender givetvis både ledelsen i Intersport<br />

Danmark og ledelsen i Sport 2010 på overarbejde<br />

gennem efter årsmånederne. Ved årsskiftet når<br />

Sport 2010 piller Intersport facaderne ned, bliver<br />

der en række ledige Intersport-byer, og hullerne<br />

skal fyldes ud, men det bliver i skarp konkurrence<br />

med en række stærke butikker, der fortsætter<br />

med ny facade og nyt navn. Det bliver spæn -<br />

dende, om markedet kan bære den oprustning,<br />

eller der bliver nogle tabere, når de store spiller<br />

med musklerne.<br />

Løbekompagniet er blandt dem, der har valgt<br />

specialisering, faglighed og knowhow som ud -<br />

gangspunkt for at tiltrække det kundesegment,<br />

der ikke gider stå på hovedet efter udgåede mo -<br />

deller og rester - minus 50 pct. Visionerne er på<br />

plads hos Løbekompagniet, der har yderligere<br />

planer om udbygning med både løbe- og skibutikker.<br />

I en tid, hvor forandringens vinde blæser ser det<br />

ikke ud til, at det bliver specialbutikkerne, der bygger<br />

læhegn.<br />

Goʼ læselyst uanset om du zapper lidt rundt eller<br />

læser SportLink fra A-Z<br />

Preben Boas


I N D H O L D . . .<br />

6<br />

10<br />

12<br />

14<br />

18<br />

22<br />

26<br />

30<br />

34<br />

46<br />

47<br />

48<br />

52<br />

56<br />

62<br />

64<br />

68<br />

70<br />

71<br />

72<br />

74<br />

76<br />

80<br />

82<br />

84<br />

8<br />

Forord<br />

Sport 2010 ud af Intersport<br />

Nyheder<br />

BikeToyz – Gazellevirksomhed i vækst<br />

Sportselev i Intersport<br />

Li-Ning er på banen hos Sportbiz<br />

Oakley holdt stor medieevent i London<br />

Weather Report fra Vejrstationen<br />

Sport i Fields<br />

Kontante fordele med SL<br />

Nyheder<br />

Profil af Løbekompagniet<br />

Sport-Master udvikler gennem butikschefer<br />

Profil af Ole Jensen<br />

Kontante fordele med SL<br />

Succes hos Fritidsagenten<br />

Kontante fordele med SL<br />

Sportex august 2011<br />

Nyheder<br />

Kontante fordele med SL<br />

Polartec versus GoreTex<br />

Sønderborg Idrætshøjskole<br />

Nyheder<br />

Lige før deadline<br />

Produktnyheder<br />

I NDHOLD ...


S P O R T 2 0 1 0 U D A F I N T E R S P O R T . . .<br />

Sidste års planer om at om -<br />

danne Intersport til en kapi tal -<br />

kæde fulgt af voldgiftssag<br />

anlagt af Intersport mod Sport<br />

2010 førte i juni til den uafvendelige<br />

skilsmisse<br />

Af Per Bang<br />

Når et forhold knirker gennem<br />

nogen tid, så kommer der et tids -<br />

punkt, hvor man lige så godt kan<br />

tage beslutningen om at gå hver til<br />

sit, frem for at slide hinanden op.<br />

Sådan kan billedet på forholdet<br />

mellem folkene bag Sport 2010 og<br />

Intersport bedst beskrives, og det<br />

er da også det billede, som direktør<br />

Henrik Bruun, Sport 2010<br />

bruger.<br />

Sidste år stod han i spidsen for<br />

bestræbelserne på at samle nogle<br />

af de største aktionærer om at<br />

overtage Intersport og gøre det til<br />

en kapitalkæde, efter at han<br />

10<br />

Pr. 1. januar skal Intersports navn fjernes fra 15 jyske butikker, men det nye navn<br />

var endnu ikke offentliggjort ved redaktionens slutning.<br />

Skilsmissen var ventet ...<br />

havde provokeret kæden ved at<br />

oprette en Sport Outlet i Holstebro<br />

i en anden Intersport butiks han -<br />

dels område uden bestyrelsens<br />

accept.<br />

”Selvfølgelig afprøvede vi syste -<br />

met, og Intersport valgte at an -<br />

lægge en voldgiftssag mod sin<br />

største aktionær. Vi har i flere<br />

omgange forsøgt at få et forlig,<br />

men Intersport ønskede en principiel<br />

afgørelse, og det har jeg<br />

sådan set forståelse for,” siger<br />

Henrik Bruun.<br />

”Man valgte en voldgiftssag, og<br />

jeg mener ikke, at man inddrager<br />

konkurrencelovgivningen i afgø -<br />

rel sen, men mere forholder sig til<br />

de interne regler i Intersport, og<br />

derfor taber vi,” siger han.<br />

Direktør Mikael Kold, Intersport<br />

ser også sagen som et spørgsmål<br />

om etableringsreglerne i Inter -<br />

sport.<br />

”Når vi kigger bagud, så er der<br />

sikkert nok noget, som kunne<br />

være gjort anderledes, men<br />

kæden har valgt at stå fast på<br />

etableringsreglerne. Vi synes ikke,<br />

at man kan give frie muligheder for<br />

at etablere sig imod kædens samlede<br />

interesser og bestyrelsens<br />

kompetance,” siger Mikael Kold<br />

med henvisning til, at Sport 2010<br />

etablerede Sport Outlet i<br />

Holstebro.<br />

Var vokset ud af Intersport<br />

”Kendelsen fra voldgiften bekræf -<br />

ter jo netop, at bestyrelsen har<br />

kompetence til at godkende nye<br />

butikker, at Intersport Danmarks<br />

retningslinjer er i fuld overens -<br />

stem melse med de konkurren ce -<br />

retslige regler og at Sport 2010ʼs<br />

etablering var i modstrid med<br />

disse retningslinjer, når be sty -<br />

relsen ikke kunne godkende det.<br />

Reelt kunne en løsning i den<br />

aktuelle sag jo kun være en<br />

ændring af reglerne eller at outletbutikken<br />

blev lukket, hvilket jo ikke<br />

danner grundlag for mange mulige<br />

kompromisløsninger,” siger Mikael<br />

Kold.<br />

Administrerende direktør for<br />

Intersport, Mikael Kold<br />

”I Intersport har vi delt landet op<br />

i handelsområder, og man kan få<br />

tilladelse til at etablere sig i ledige<br />

handelsområder eller områder,<br />

hvor Intersport ikke dækker til -<br />

strækkeligt i dag. Det har vi ek -<br />

sem pler på bl.a. med OBI Sport,<br />

der har etableret outlet i Næstved


Direktør Henrik Bruun, Sport2010 angiver flere årsager til, at<br />

samarbejdet med Intersport faldt, men muligheden for at etablere<br />

Sport Outlet butikker var den konkrete anledning.<br />

i et separat handels/centerområde<br />

uden for byen eller med Peiter<br />

Sport, der etablerer sig i Fields,<br />

som også er et separat ledigt handelsområde,<br />

hvilket ikke var tilfældet<br />

i Holstebro, hvor der ikke<br />

var et separat centerområde, og<br />

hvor Intersport nuværende mar -<br />

keds andel i byen er meget høj”<br />

”Vi har tilført Intersport flere end<br />

80 butikker heraf 30 Intersport<br />

butikker over de seneste 10 år<br />

indenfor de etableringsregler, som<br />

vi har i dag, så det kan sagtens<br />

lade sig gøre at åbne nye butikker.<br />

Vi har undervejs justeret reglerne i<br />

henhold til markedsudviklingen,<br />

men når nogle så vil noget andet i<br />

egen interesse, er det selvfølgelig<br />

et spørgsmål, om kæden skal bøje<br />

og tilpasse reglerne eller fastholde<br />

dem,” siger Mikael Kold.<br />

Henrik Bruun understreger, at<br />

Sport 2010 på flere måder er vokset<br />

ud af kæden.<br />

”Vi har egen indkøbsfunktion,<br />

markedsføring, mailsystem, telefonsystem,<br />

pensionsordning osv.<br />

– alle de funktioner, som en frivillig<br />

kæde typisk varetager. Vi kan<br />

også håndtere egne varer og med<br />

hensyn til bytteservice, så er vi i<br />

dag landsdækkende i Jylland, så<br />

det dækker også vores behov.<br />

Derfor er vi vokset ud af kæden og<br />

har i stedet brug for de fordele,<br />

som det giver at være en kapi -<br />

talkæde med hurtig reaktionstid,”<br />

siger Henrik Bruun.<br />

”Et andet forhold er muligheden<br />

for webhandel og netmarkedsføring.<br />

Det er vi klar med om kort<br />

tid i Sport Outlet regi, men vi måtte<br />

ikke bruge Intersports navn ved<br />

webhandel eller markedsføring.<br />

Jeg er overbevist om, at handel og<br />

markedsføring på nettet er fremtiden,<br />

og uden at kunne det, faldt<br />

værdien af Intersports skilt på<br />

facaden fra 30 mio. kr. til to,” siger<br />

Henrik Bruun.<br />

Vækst 11 år i træk<br />

Mikael Kold er enig i, at kombinationen<br />

af butiksdrift, nethandel og<br />

markedsføring er meget vigtige i<br />

fremtidens sportshandel.<br />

”Og netop derfor er en samlet<br />

løsning i kædens interesse helt<br />

afgørende og ikke blot et lokalt an -<br />

liggende. Derfor lancerer Inter -<br />

sport Danmark en nethandel på<br />

kædens vegne, når det forretningsmæssigt<br />

er rigtig for den<br />

samlede kæde.”<br />

”Der er vel ikke hidtil i mange<br />

bran cher set forretningsmæssige<br />

sunde e-handelsløsninger for bu -<br />

tikskæder endnu, men når det<br />

funda ment er på plads, lancerer<br />

Intersport naturligvis også e-handel.”<br />

Intersport understreger i sin<br />

pressemeddelelse, at kæden har<br />

haft vækst gennem 11 år i træk.<br />

Alene det seneste år er der kommet<br />

14 nye Intersport butikker, og<br />

før udtræden af Sport 2010 er der<br />

omkring 150 butikker i Danmark<br />

tilknyttet IDK , som i 2010 haft et<br />

overskud på mere end 10 mio. kr.<br />

efter udbetaling af bonus til<br />

kædens aktionærer i størrelses -<br />

ord nen 20 mio. kr. I 2011 har Inter -<br />

sport index 103, så væksten ser<br />

ud til at fortsætte trods lavkonjunktur<br />

i den øvrige del af dansk detailhandel.<br />

Sport 2010 omfatter 15<br />

Intersport, 11 Sport Outlet og 6<br />

Sport Direct. Der er seks måne -<br />

ders opsigelsesfrist, så Intersport<br />

skiltene pilles ned den 31. december.<br />

Fortsætter side 12 ...<br />

Sport2010 er i fuld gang med at etablere Sport Outlet butikker i alle<br />

sine jyske byer, og efter 1. januar er der ingen begræns ninger.<br />

11


S P O R T 2 0 1 0 U D A F I N T E R S P O R T . . .<br />

Nyt navn<br />

og ny profil <strong>Puma</strong>-plan<br />

Både Intersport og Sport 2010<br />

vil gå efter at udnytte de nye<br />

jyske muligheder. Sport 2010<br />

efterlader 15 huller på Inter -<br />

sports landkort<br />

Af Per Bang<br />

Der er allerede nogle, der har rakt<br />

hånden i vejret, som direktør<br />

Mikael Kold, Intersport udtrykker<br />

det på spørgsmålet om, hvordan<br />

Intersport vil udfylde hullerne efter<br />

de 15 butikker, som Sport 2010<br />

trækker ud af Intersport pr. 1. januar<br />

2012.<br />

”Den afgørende prioritet for os<br />

er, at der kan drives rentable<br />

butikker, og selvfølgelig skal der<br />

drives Intersport butikker i de<br />

jyske byer, hvor vi ikke vil være<br />

præsenteret efter bruddet med<br />

Sport 2010,” siger Mikael Kold.<br />

”Vi har ikke nogen prioritering<br />

af, om det skal ske ved at butikker<br />

går over fra andre kæder, om det<br />

er nyetablerede eller det er<br />

nuværende aktionærer, der åbner<br />

butikker i nye områder, men det er<br />

klart, at vi skal forholdsvis hurtigt<br />

ud.”<br />

”Jo længere en by er uden<br />

Intersport, jo svagere står vi. Der<br />

er en ikke uvæsentlig goodwill forbundet<br />

med Intersports navn, og<br />

det skal vi selvfølgelig udnytte<br />

bedst muligt,” siger han.<br />

Omvendt er direktør Henrik<br />

Bruun, Sport 2010 også klar til at<br />

gå ind i nye områder.<br />

”Lige nu tror jeg ikke, at tiden er<br />

til at åbne nye standard sportsbutikker,<br />

men vi er klar med flere<br />

Sport Outlet ud over dem, vi har<br />

planlagt i de sydjyske byer, hvor<br />

H.C. Sport har været,” siger<br />

12<br />

Henrik Bruun.<br />

”Det er jo helt klart, at bruddet<br />

åbner 15 områder for Intersport<br />

og 45 områder for os. Det vil<br />

naturligvis give en hård konkurrencesituation.<br />

Hidtil har nye<br />

sportsbutikker ofte betydet en<br />

udvidelse af markedet, hvor vi har<br />

taget fra skobranchen og modebranchen,<br />

men i USA er situationen,<br />

at en ny sportsbutik typisk<br />

medfører, at en anden lukker, og<br />

der når vi også til i Danmark især<br />

i de større byer, hvor konkurrencesituationen<br />

allerede er<br />

hård.”<br />

”Lige nu er vi i gang med at<br />

finde et nyt navn og en profil til<br />

vores butikker. Vi vil gerne adskille<br />

os lidt fra de øvrige kædebutikker.<br />

I dag ved folk knap, om de har<br />

hand let i Intersport, Sport-Master<br />

eller Sportigan. Vi vil prøve ligesom<br />

Stadium at få lidt vores egen<br />

profil.”<br />

”Vi har ingen planer om at gå i<br />

gang med egne tøjmærker. Der er<br />

rigtigt mange gode mærker på<br />

markedet, og vi vil satse på at få<br />

vores egne specielle produkter fra<br />

nogle af mærkerne,” siger han.<br />

Ud over butikkerne er Sport<br />

2010 klar med en webhandel. Der<br />

er ansat fem medarbejdere, som<br />

er i gang med at udvikle en<br />

profes sionel webshop i første<br />

omgang i Sport Outlet regi, men<br />

senere også under det nye navn,<br />

som ved redaktionens slutning<br />

endnu ikke var offentliggjort.<br />

Også de seks Sport Direct i<br />

Sport 2010 vil få det nye navn,<br />

men vil i øvrigt fortsætte med<br />

klub- og forretningssalg som hidtil.<br />

Da Sport 2010 for et års tid siden flyttede ind i sit nye hovedsæde<br />

i Silkeborg, var der nogle, der bemærkede, at det lignede et<br />

kædecenter. Det bliver det pr. 1. januar.<br />

INTERNATIONALE<br />

NYHEDER<br />

virker<br />

<strong>Puma</strong>s ʼBack on the Attacks-planʼ fra sidste år begynder allerede at<br />

vise resultater. Det første kvartalsregnskab tyder på, at selskabet<br />

allerede i år når tre milliarder euro i omsætning. Målet er fire milliarder<br />

euro i 2015.<br />

Alle regioner viste fremgang i første kvartal, og den totale fremgang<br />

var på 13,2% efter en salgsfremgang i 2010 på 10,6%. Den største<br />

fremgang var i Sydamerika.<br />

<strong>Puma</strong> har øget sine basisomkostninger bl.a. i kraft af stigende forbrug<br />

af ressourcer til produktudvikling. Til gengæld har selskabet<br />

reduceret omkostningerne til sponsorering.<br />

Haglöfs nomineres til svensk pris<br />

Haglöfs er én af tre nominerede virksomheder til Årets Mode -<br />

sportpris i Sverige. Det er en årlig uddeling, som sker blandt<br />

leverandører af modeprodukter med stor eksportfremgang.<br />

Haglöfs eksporterer omkring tre fjerdedele af sin omsætning på 626<br />

mio. svenske kr. Firmaet har haft en gennemsnitlig vækst på 11%<br />

om året de seneste fem år.<br />

Prisen overrækkes af den svenske handelsminister ved Modegalan<br />

i august.<br />

Borg og McEnroe i trusse-parløb<br />

Bjørn Borg og John McEnroe havde nogle af de allermest legendariske<br />

opgør bl.a. i Wimbledonfinaler for omkring 30 år siden, men<br />

nu er de gået i trusserne sammen.<br />

Bjørn Borg har som bekendt et stærkt navn i undertøjsbranchen, og<br />

nu har han fået John McEnroe med på at lægge navn til en undertøjskollektion,<br />

der skal fremstilles i et begrænset omfang og sælges<br />

på auktion til velgørende formål. Det skriver avisen The Telegraph.<br />

I forbindelse med auktionen på e-Bay bliver det også muligt at vinde<br />

en tur til New York, hvor man får mulighed for at møde de to tennisesser<br />

og slå et par bolde med dem.<br />

<strong>Nike</strong> bruger actionsportsfolk<br />

<strong>Nike</strong> har valgt en ny type sportsfolk til deres seneste reklamefilm i<br />

forhold til tidligere tiders profiler fra de traditionelle idrætsgrene.<br />

Kampagnen med titlen ʼThe Chosenʼ er en ny global ʼJust do Itʼ kampagne<br />

med actionsportsfolk som bl.a. Paul Rodriguez (P-Rod), den<br />

olympiske snowboarder Danny Kass, surfstjernerne Julian Wilson<br />

and Laura Enever. Der indgår også skatere, ekstremskiløbere og<br />

BMX-cyklister.<br />

Filmen er optaget forskellige steder over hele kloden og bruger en<br />

masse af de effekter, som er typiske for actionsport.<br />

Kampagnen signalerer, at <strong>Nike</strong> er klar til at være med til at brande<br />

den nye generation og type af sportsstjerner. Reklamefilmen vil blive<br />

anvendt på 23 forskellige nationale markeder.<br />

<strong>Puma</strong> overtager Dobotex<br />

<strong>Puma</strong> overtager sin hollandske licenstager Dobotex, som udvikler<br />

og distribuerer <strong>Puma</strong> sokker og beklædning. <strong>Puma</strong> har i forvejen<br />

50,1% af aktierne i selskabet og vil overtage resten pr. 1. januar<br />

2012.<br />

<strong>Puma</strong>s tilbud er fremsat i fuld overensstemmelse med minoritets -<br />

ejerne, og det er planlagt, at den nuværende ledelse fortsætter.<br />

Dobotex er grundlagt i 1979 og underskrev den første licensaftale<br />

med <strong>Puma</strong> i 1997. I 2009 overtog <strong>Puma</strong> hovedparten af aktiekapitalen.<br />

Kina beslaglægger kopisandaler<br />

De kinesiske myndigheder har beslaglagt 72.000 par Teva sandaler<br />

I Xiamen. Deckers Outdoor Corp., som står bag Teva, blev kontaktet<br />

af de kinesiske toldmyndigheder, og det blev bekræftet, at der<br />

var tale om kopisandaler. De mange sandaler fordelte sig over to<br />

sendinger, som begge var på vej til Ghana, der er blevet kendt som<br />

transitland for kopivarer fra Kina.


Foto: Steven Olander<br />

Art Direction: Emil Munch Jørgensen<br />

Vi ses på Sportex<br />

Stand 43<br />

STIGA Sports AB<br />

v/ Tom Jensen ◆ Tlf. 21 66 88 96<br />

Vi ses på Sportex stand 13<br />

MOVE<br />

PERFORM<br />

TRANSFORM<br />

ATHLETES OWN ER SPORTSBEKLÆDNING AF HØJ KVALITET<br />

UDVIKLET I TÆT SAMARBEJDE MED PROFESSIONELLE UDØVERE<br />

Bag Athletes Own står et hold af dygtige designere og tøjproducenter, der<br />

sammen med topatleter producerer slidstærke og holdbare beklædningsdele til<br />

enkeltpersoner, hold eller klubber.<br />

Athletes Own fås både som standardkollektion og i specialfremstillede serier.<br />

Rasmus ”Q” Quist og Mads Rasmussen,<br />

Danmarks Rocenters Herre letvægtsdobbeltsculler<br />

FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:<br />

Juliane Elander Rasmussen<br />

jr@athletesown.dk<br />

Sarah H. Lauritzen<br />

sh@athletesown.dk<br />

LÆS MERE PÅ<br />

www.athletesown.dk<br />

DO YOU HAVE IDENTITY?<br />

ID IDENTITY UNIVERS<br />

VIL DU GERNE PROFILERE DIN VIRKSOMHED, SÅ TAG<br />

KONTAKT TIL OS OG LAD OS SE PÅ MULIGHEDERNE<br />

FOR ENTEN EN SPECIEL LØSNING TILPASSET DIG<br />

ELLER VÆLG FRA VORES OMFATTENDE SORTIMENT<br />

INDENFOR TEKSTILER. DER ER MANGE MULIGHEDER.<br />

KONTAKT OS PÅ WWW.ID.DK


B I K E T O Y Z - V I R K S O M H E D I V Æ K S T . . .<br />

Det er trendy at cykle<br />

BikeToyz er i ret få butikker i<br />

sportsbranchen, men cykling<br />

som motion er i stærk vækst og<br />

sportsbranchen aftager mere<br />

og mere beklædning og tilbehør<br />

Af Per Bang<br />

Der er flere og flere modne mænd<br />

og også en del kvinder på mountainbikes<br />

og racere i skove og på<br />

14<br />

landeveje. Der findes ingen præcise<br />

tal for det, men cykling er formentlig<br />

den motionsgren, der er i<br />

stærkest vækst sammen med løb<br />

og fitness.<br />

Derfor kalder Claus Beck fra<br />

BikeToyz da også cykling for ʼdet<br />

nye golfʼ. Det gør han på baggrund<br />

af 25-30% vækst i firmaet<br />

årligt de seneste år. I en årrække<br />

var BikeToyz hvert år Gazelle -<br />

virksomhed i Børsens opgørelse<br />

over vækstvirksomheder i Dan -<br />

mark, men en stor kundes konkurs<br />

gav firmaet en pause fra listen. I<br />

dag er væksten dog tilbage, og<br />

om kort tid flytter BikeToyz til nye<br />

lokaler, hvor de nuværende 1200<br />

kvadratmeter i Hornslet skiftes ud<br />

med næsten 3000 kvadratmeter i<br />

Skødstrup.<br />

BikeToyz har sit udspring i<br />

mountainbikesporten, men har i<br />

dag bredt sig over hele cykelområdet.<br />

Firmaet har cykelbranchen<br />

som vigtigste afsætningskanal,<br />

men sportsbranchen er på vej ind,<br />

ikke med salg af cykler, men med<br />

beklædning, sko, tasker og andet<br />

tilbehør.<br />

”Området er meget præget af<br />

teknik eksempelvis kompression<br />

og forskellige former for støttende


fibre vævet ind i materialerne.<br />

Samtidig udvikles der hele tiden<br />

på sko, der kombinerer lav vægt<br />

og stor stivhed,” siger direktør<br />

Claus Beck, som er den ene del af<br />

trioen bag Bike Toyz. De to andre<br />

er Alan Wolk og Thomas Holst.<br />

”Vi har været i sportsbranchen<br />

i ca. syv år, og er i<br />

øjeblikket i 10-15 butikker og<br />

vil gerne ind i flere. Vi har<br />

også haft en dialog med<br />

Sport-Master, men det er<br />

ikke mundet ud i en konkret<br />

aftale”, siger Claus Bech.<br />

BikeToyz repræsenterer<br />

en række cykelbrands på<br />

det danske og svenske<br />

marked. I forhold til sportsbranchen<br />

er især Mavic<br />

fremtrædende med beklædning<br />

og sko, og hjelme er på<br />

vej til efteråret. Også Ortlieb<br />

tasker sælges via sportsbranchen.<br />

”Vi arbejder i Sverige også, og<br />

der hører sport og cykler typisk<br />

sammen. I Sverige arbejder bran -<br />

chen mere ligesom sportsbranchen<br />

i Danmark – det vil sige<br />

med lange beslutningsprocesser<br />

og kæder som stærke aktører. Vi<br />

kan godt lide sportsbutikkerne i<br />

Danmark, og vores produktsortiment<br />

bliver også stadig bredere<br />

med flere produkter, der henvender<br />

sig til motionisterne.”<br />

Ledende brands<br />

Alan Wolk er den oprindelige<br />

grundlægger af firmaet, og undrer<br />

sig ind imellem over kunderne:<br />

”Når en mand kører på arbejde<br />

Der er stor ekspertise samlet hos Bike Toys. Der er<br />

flere nuværende og tidligere topryttere i forskellige<br />

cykeldiscipliner og en mekaniker med erfaring<br />

fra et professionelt cykelhold.<br />

hver dag<br />

på cykel, så<br />

køber han en regn -<br />

jakke, men den må ikke koste<br />

over 500 kr. Når han senere skal<br />

på skiferie i én uge, så køber han<br />

uden videre en skijakke til 3.500<br />

kr.”<br />

I dag er cykling dog ved at få en<br />

status ikke alene som stærk<br />

motionistidræt, men også som en<br />

livsstil, hvor der bruges ganske<br />

mange penge. Man skal jo ikke gå<br />

To af de tre indehavere, Alan Wolk og Thomas Holst. Alan Wolk<br />

med en ny hjelm fra Mavic, som kommer på markedet i efteråret.<br />

ned på ud -<br />

styret, som det<br />

hedder blandt moderne<br />

motionister.<br />

Alan Wolk etablerede egentlig<br />

BikeToyz, som en udløber af en<br />

cykelbutik i Århus, i 1994 lige da<br />

mountainbike var kommet til<br />

Danmark. Han stod også bag<br />

Århus Mountainbike Klub.<br />

”Vi begyndte at importere mountainbikes,<br />

så vi i begyndelsen<br />

både var cykelbutik og grossist.<br />

Det var i begyndelsen et énmands<br />

show, men det voksede<br />

stille og roligt. Det var som<br />

udgangspunkt specielt mountainbikes,<br />

men det har bredt sig mere<br />

og mere,” fortæller Alan Wolk.<br />

For fem-seks år siden købte<br />

Claus Beck og Thomas Holst<br />

sig ind i virksomheden, og i<br />

dag er der 17 ansatte incl. to i<br />

Sverige, hvor der er kontor<br />

og showroom i Göteborg.<br />

”Vi har udvalgt produkter,<br />

som er ledende på<br />

markedet og ladet andre<br />

tage sig af kvantumsprodukter.<br />

Næsten alle i firmaet<br />

har en baggrund i<br />

forskellige dele af cykelsporten,<br />

så der er samlet<br />

meget viden. Cykel -<br />

butikkerne ringer til os og<br />

beder om råd. Vi besidder<br />

tilsammen stor viden både om<br />

teknik og om markedet. Vi har<br />

også flere medarbejdere, som<br />

selv har drevet cykelbutik,”<br />

fortæller Claus Beck, der selv har<br />

kørt downhill.<br />

Ikke vækst for vækstens skyld<br />

Der er medarbejdere, der har del -<br />

taget ved VM i mountainbike og<br />

en BMX-kører i den absolutte elite<br />

samt en mekaniker, der har arbej -<br />

det for et af de professionelle<br />

cykelhold.<br />

”Vi kan give butikkerne rigtigt<br />

meget back-up, og dermed value<br />

for money. Det betyder, at vi har<br />

skiftet position hos mange af vore<br />

forhandlere fra at være en<br />

nicheleverandør af topprodukter til<br />

15


B I K E T O Y Z - V I R K S O M H E D I V Æ K S T . . .<br />

Bike Toys har 80 forhandlere af<br />

cykler, men kun 10-15 sportsforhandlere<br />

af beklædning og<br />

tilbehør.<br />

at være blandt deres top 3<br />

leverandører af et ret bredt program.<br />

Det hænger bl.a. sammen<br />

med, at markedet har ændret sig,<br />

så der er flere kunder til de<br />

tekniske og krævende produkter,”<br />

siger Claus Beck.<br />

”Vi holder også forhandlersemi -<br />

narer, hvor vi sætter forhandlernes<br />

medarbejdere ind i, hvordan de<br />

løser forskellige problemstillinger,<br />

fortæller han.”<br />

Indehaverne lægger ikke skjul<br />

på, at der nørdes en del i huset.<br />

BikeToyz er sponsor for landevejs -<br />

holdet BikeToyz U23 Racing og<br />

16<br />

har i det hele taget tradition for at<br />

støtte ryttere på vej frem. Firmaet<br />

stod således også bag en ung<br />

Jacob Fuglsang, der dengang<br />

kørte mountainbike.<br />

BikeToyz har 80 forhandlere af<br />

cykler. De er områdebeskyttet for<br />

at give dem mulighed for at<br />

udvikle sig.<br />

”Vi har nogle gange valgt mindre<br />

butikker frem for de største i<br />

visse områder, fordi vi så ud vik -<br />

lingsmuligheder, og så vil vi gerne<br />

være meget straight i forhold til<br />

vore forhandlere. Vi vil kunne<br />

kigge os selv spejlet. Husk på, at<br />

dette er i høj grad en interesse for<br />

os. Vi ønsker ikke vækst bare for<br />

vækstens skyld,” understreger<br />

Claus Beck.


SYNAPSE<br />

“WHEN I MOVE THROUGH THE MOUNTAINS, I RUN WHERE I CAN<br />

AND WALK WHERE I HAVE TO. THAT’S MY NATURAL MOTION.”<br />

- JENNIFER PHARR DAVIS, 2008 SUPPORTED APPALACHIAN TRAIL RECORD HOLDER<br />

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: CHRISTOFFER SJÖSTRÖM.<br />

LOCATION: DENTS DE LANFON, FRANCE. PRODUCT PHOTOGRAPHY: SEMAPHORE.<br />

SALOMON.COM


S P O R T S E L E V I I N T E R S P O R T . . .<br />

Mette Madsen er netop udlært i<br />

Intersport i Fredericia, og hun<br />

er rigtigt glad for at arbejde i<br />

butik<br />

Af Per Bang<br />

Mette Madsen på 21 år har<br />

tidligere sagt, at hun ikke kunne<br />

forestille sig at arbejde i butik, men<br />

hun fandt ud af, at hun godt kunne<br />

lide at sælge, og da hun samtidig<br />

er meget sportsinteresseret, så<br />

kom hun alligevel i lære i<br />

Intersport, Fredericia.<br />

”Jeg har et rigtigt fedt job, og<br />

foreløbig vil jeg gerne arbejde i<br />

sportsbutik. Jeg kan rigtigt godt<br />

lide kundekontakten og fornemmelsen<br />

af at sende en kunde ud af<br />

butikken med en vare i posen,<br />

som jeg er sikker på, at han eller<br />

hun bliver glad for. Det allerbedste<br />

er at bruge en halv time på en<br />

kunde, og så være sikker på, at vi<br />

er nået frem til det rigtige. Til<br />

gengæld siger det mig ikke noget,<br />

når der kommer en kunde og selv<br />

18<br />

har fundet en jakke til 3.000 kr. og<br />

bare vil betale den,” siger Mette<br />

Madsen.<br />

”Efterhånden som jeg har været<br />

her længe, oplever jeg også kunder,<br />

der kommer direkte hen til<br />

mig, fordi de har fået en god<br />

oplevelse sidst. Det er en rigtig<br />

god fornemmelse. Jeg kan godt<br />

lide den proces med at spørge<br />

ind, og i virkeligheden komme til at<br />

lære kunden lidt at kende.”<br />

”Noget af det svære kan være at<br />

aflæse kunden rigtigt, og ikke misforstå<br />

ham eller hende. Der kan<br />

være typen, der ser rigtigt sjusket<br />

ud og lugter af øl, men alligevel<br />

går fra butikken med en dyr jakke.<br />

Det kan være farligt at dømme folk<br />

på forhånd, men det lærer man<br />

nok efterhånden med mere erfa -<br />

ring,” siger hun.<br />

Det hun mindst kan lide, er re -<br />

kla mationer, hvor folk hidser sig<br />

op.<br />

”Vi oplever af og til en kunde,<br />

som vil klage over noget, hvor vi<br />

tydeligt kan se, at det er slidt og<br />

Et fedt job i<br />

Mette Madsen i gang med at ekspedere en kunde i skoafdelingen.<br />

har været brugt længe. Det er<br />

træls.”<br />

Tog en udfordring<br />

Mette Madsen har været rigtig<br />

glad for Intersport i Fredericia.<br />

”Vi har det så godt her. Elever<br />

bliver virkelig behandlet som voks -<br />

ne, og vi får egne ansvarsområder.<br />

Steffen Ravn sagde lige fra<br />

første dag, at jeg bare selv skulle<br />

vurdere, om jeg havde lyst til at<br />

tage kunder.”<br />

”Vi har det også rigtigt godt indbyrdes<br />

i personalet, og så har vi<br />

vist flere privilegier her end de<br />

fleste andre steder. Vi har fri hver<br />

tredje lørdag, og man kan også<br />

godt få lov at møde lidt for sent en<br />

gang i mellem. Den fleksibilitet<br />

betyder meget.”<br />

Mette Madsen lavede fagprøve<br />

om <strong>Reebok</strong> Easy Tone sko.<br />

”Jeg tog dem, fordi jeg ville have<br />

en udfordring. Vi solgte stort set<br />

ikke den sko, men jeg synes, der<br />

er et kæmpe potentiale i den. Jeg<br />

annoncerede, gjorde noget ved<br />

synligheden i butikken og fik lagt<br />

en brochure i mit fitnesscenter.<br />

Der var også en konkurrence og<br />

yderligere nogle aktiviteter. I alt fik<br />

jeg solgt 27 par sko heraf langt de<br />

fleste den dag, hvor der primært<br />

var fokus på den,” fortæller Mette<br />

Madsen.<br />

Selv om hun indtil videre gerne<br />

vil arbejde i sportsbutik, ved Mette<br />

Madsen ikke helt, hvad fremtiden<br />

byder.<br />

”Lige nu er det et fedt job, men<br />

en dag får jeg måske også mand<br />

og børn, og så kan arbejdstiderne<br />

blive et problem. Så vil jeg måske<br />

søge over i noget andet indenfor<br />

salg i sportsbranchen. Jeg vil i<br />

hvert fald nødig spilde alt det, som<br />

jeg har lært,” siger hun og afviser<br />

bestemt, at hun kunne tænke sig<br />

at blive butikschef. Hun har ikke<br />

lyst til at blive leder og har i øvrigt<br />

også set via Steffen Ravn, hvor<br />

meget arbejde, der er i jobbet.


S P O R T S E L E V I I N T E R S P O R T . . .<br />

Elever giver inspiration<br />

Butikschef Steffen Ravn, Inter -<br />

sport Fredericia har løb ende tre<br />

elever. Det giver billig arbejds -<br />

kraft og god inspiration<br />

Af Per Bang<br />

Steffen Ravn forener det<br />

økonomiske med det faglige, når<br />

han har tre elever ud af ca. syv<br />

fuldtidsstillinger i Intersport i<br />

Fredericia.<br />

”Der er ingen grund til at lægge<br />

skjul på, at det også handler om<br />

omkostninger, men vi har også<br />

rigtigt meget gavn af vore elever,<br />

og jeg synes kun, vi har haft gode<br />

og dygtige elever. De to seneste<br />

har afsluttet med 12 for deres fagprøver,”<br />

siger Steffen Ravn.<br />

Han ser det ikke som risikabelt<br />

at have en så stor del af persona -<br />

let som elever.<br />

”Hvis en elev ikke fungerer, så<br />

mener jeg grundlæggende, at det<br />

er uddannelsesstedets skyld. Vi<br />

gør meget ud af udvælgelsen og<br />

går efter personer, som er udadvendte<br />

og virkelig signalerer, at de<br />

har lyst til sporten. Jeg går ikke så<br />

meget op i karakterer – måske<br />

20<br />

Sportselev Mette Madsen, som af butikschef<br />

Steffen Ravn betegnes som<br />

en forrygende elev.<br />

Hun fik 12 i sin fagprøve.<br />

bortset fra, at jeg umiddelbart ikke<br />

vælger dem i bunden og toppen.”<br />

”Hvis vi får elever ind, som har<br />

lysten, så skal vi nok gøre dem til<br />

gode medarbejdere. For nogle år<br />

siden blev elever i højere grad<br />

behandlet som elever, men i dag<br />

forventer de unge ikke i særligt<br />

stort omfang at skulle tømme<br />

skraldespande og den slags, og<br />

det skal de heller ikke. De skal<br />

selvfølgelig have noget hjælp,<br />

men ellers behandles som andre<br />

kolleger.”<br />

”Jeg synes, vi giver vore elever<br />

råderum. Det er måske også lettere<br />

i en forholdsvis lille butik som<br />

”Hvis en elev ikke fungerer, så mener jeg<br />

grundlæggende, at det er uddannelses -<br />

stedets skyld”<br />

vores, men de får i hvert fald lov at<br />

komme med input, og jeg plejer at<br />

sige, at deres ideer ikke er dår -<br />

ligere end mine. Så har jeg måske<br />

noget erfaring, men det betyder<br />

ikke, at vi ikke skal prøve nye idé -<br />

er af,” fastslår han.<br />

Vi er meget lige<br />

Steffen Ravn vil gerne have<br />

elever, der selv er involveret i<br />

sport. Det giver en god basis for at<br />

betjene kunderne især med de<br />

mere tekniske produkter.<br />

”I udvælgelsen af elever har vi<br />

nok tendens til at vælge nogle,<br />

som ligner os, der er her i forvej -<br />

en. Vi er jo ikke så mange, så vi<br />

har ikke plads til alt for forskellige<br />

typer. Vi er tæt på hinanden, og<br />

der skal helst være en vis harmoni<br />

i staben.”<br />

”I det hele taget betyder<br />

stemningen og atmosfæren på<br />

arbejdspladsen rigtig meget. Vi<br />

prøver at være meget lige i<br />

dagligdagen, og jeg er ikke mere<br />

chef, end at jeg godt kan tømme<br />

en skraldespand.”<br />

”Vi prøver også i forhold til kunderne<br />

at have en afslappet stem -<br />

ning, men det er en balance, som<br />

elever også skal lære. Vi skal<br />

passe på, at det ikke bliver for<br />

pjattet indbyrdes, når der er kunder.<br />

Kunderne skal være i centrum,<br />

og vi er her, fordi vi er sælgere,<br />

men derfor kan vi godt have<br />

det sjovt sammen – i øvrigt også<br />

udenfor butikstiden, hvor vi af og<br />

til har nogle fællesarrangementer.<br />

Det er vigtigt for den daglige tone i<br />

butikken,” siger Steffen Ravn.<br />

”Jeg tror, det er godt for miljøet i<br />

butikken, at vi har elever. Vi har<br />

ganske vist en lav gennemsnits -<br />

alder, men eleverne kommer ofte<br />

med et nyt syn på eksempelvis<br />

sortiment og vareeksponering,<br />

som vi andre kan lære af.”<br />

”Vi kan ikke altid lade eleverne<br />

”Hvis vi får elever ind, som har lysten, så<br />

skal vi nok gøre dem til gode medarbej -<br />

dere”<br />

fortsætte, når de er udlært, og det<br />

er i mange tilfælde godt nok. Vi<br />

oplever jævnligt, at selv dygtige<br />

elever brænder lidt ud og mister<br />

kadence til sidst. Jeg tror, at det<br />

oftest er sundt at skifte miljø,”<br />

siger Steffen Ravn, som ofte<br />

prøver at hjælpe elever videre til<br />

jobs i andre butikker indenfor<br />

Sport 2010.<br />

Spændende at<br />

have elever<br />

Kollegaen kan nogle gange<br />

lære af eleverne<br />

Af Per Bang<br />

Jannie Nielsen er selv udlært i<br />

Intersport i Fredericia i 2005 og er<br />

glad for, at butikken har mange<br />

elever.<br />

”Jeg synes, det er spændende<br />

at være med til at uddanne nye<br />

medarbejdere. Meget har ændret<br />

sig fra dengang, jeg selv var elev.<br />

Det handler især om, hvad der<br />

bliver solgt i butikken.”<br />

”Vores elever kan en masse, og<br />

vi andre kan bestemt også lære af<br />

eleverne. De har ofte nogle specialinteresser<br />

indenfor bestemte<br />

idrætsområder, og det kan tilføre<br />

både kolleger og butik noget nyt,”<br />

siger Jannie Nielsen, som slet<br />

ikke kan se noget negativt ved at<br />

have mange elever.<br />

”Jeg ser det ikke som en hæmsko,<br />

at vi får nye elever ind<br />

løbende. Selvfølgelig skal de have<br />

lidt hjælp specielt i begyndelsen,<br />

men jeg tænker altså ikke på det<br />

som en belastning,” siger Jannie<br />

Nielsen.


www.hummel.dk<br />

www.facebook.com/hummel.International


L I - N I N G E R P Å B A N E N . . .<br />

Li-Ning spiller sig<br />

ind på badminton<br />

Kinesiske Li-Ning matcher <strong>Nike</strong><br />

og <strong>Adidas</strong> i Østen, og nu server<br />

kineserne sig ind i Europa. I<br />

Danmark skal badminton bane<br />

vejen<br />

Af Per Bang<br />

Li-Ning er verdens fjerdestørste<br />

sportsbrand, men alligevel er<br />

mærket ikke særligt kendt i<br />

Danmark. For badmintonfolk er<br />

det dog et velkendt navn – ikke<br />

mindst fordi alle Kinas topspillere<br />

er sponsoreret af Li-Ning med ketsjere,<br />

tøj, sko og tasker.<br />

Derfor bliver badminton også<br />

indgangen til det danske marked,<br />

selv om Li-Ning er et full-line<br />

sportsbrand med alt fra badetøj til<br />

outdoor incl. sko, tasker og hardware.<br />

Selv om badminton er<br />

indgangen, kan Sportbiz også<br />

bestille andre produkter fra Li-<br />

Ning.<br />

Der står to mand bag Sportbiz.<br />

Hans Sørensen er veteran i badmintonsporten<br />

både som træner<br />

og som tidligere medarbejder hos<br />

de to førende badmintonmærker,<br />

Yonex og Forza. Jakob Andersson<br />

er selv tidligere divisionsspiller i<br />

badminton og forretningsmand<br />

primært indenfor reklamebranchen,<br />

hvor han sad i ledelsen<br />

af sine forældres reklamebureau<br />

med op til 130 medarbejdere.<br />

Firmaet blev solgt til Berlingske<br />

Medier.<br />

”I en periode arbejdede jeg med<br />

import af udstyr til lystfiskeri fra<br />

Kina, men det levede ikke op til<br />

forventningerne, og jeg solgte firmaet.<br />

Umiddelbart efter blev jeg<br />

via Hans Sørensen kontaktet af en<br />

repræsentant for Li-Ning. Jeg<br />

synes, det er et rigtigt spændende<br />

brand, og jeg kan trække på mit<br />

netværk i badmintonsporten,”<br />

siger Jakob Andersson, som ud<br />

over Hans Sørensen også har sin<br />

ægtefælle, Trine Andersson med i<br />

22<br />

Lin Dan er topnavnet indenfor badminton for Li-Ning.


Jakob Andersson og Hans Sørensen i det nye showroom med<br />

Li-Ning produkter.<br />

firmaet. Hun har også en badmintonkarriere<br />

bag sig som Trine<br />

Pedersen.<br />

”Li-Ning bruger badminton som<br />

indgangen til de europæiske<br />

markeder. De er meget stærke der<br />

og står bl.a. som mærke bag<br />

samtlige vindere ved det seneste<br />

VM i badminton.”<br />

”Der har været et vist salg af Li-<br />

Ning i Danmark primært via en<br />

webshop og nogle ganske få<br />

butikker. Vi skal nu i gang med at<br />

gøre Li-Ning kendt i de brede badmintonkredse<br />

og sideløbende<br />

komme ind i butikkerne. Mest<br />

oplagt i første omgang er specialbutikkerne,<br />

men vi er blevet taget<br />

ganske pænt imod i sportsbranchen,<br />

og vi vil for alvor<br />

præsentere os på Sportex.”<br />

”Det er vigtigt for os, at vi bliver<br />

lagerførende i Danmark. Vi stoler<br />

så meget på produktet, at vi tør<br />

tage varer på lager allerede fra<br />

første sæson,” siger Jakob<br />

Andersson.<br />

Danmarks foretrukne<br />

Arbejdet med at gøre Li-Ning<br />

kendt i brede danske badmintonkredse<br />

er i gang. Sportbiz<br />

har indgået den første klubaftale<br />

med Greve Strands Bad min -<br />

tonklub, der er Danmarks største<br />

med 1200 medlemmer, og Li-Ning<br />

har desuden indgået sponsor -<br />

aftale med Danmarks næstbedste<br />

herresingle, Jan Ø. Jørgensen.<br />

”Li-Ning er et high end produkt,<br />

men vi har produkter til stort set<br />

hele markedet. Dog dækker vi<br />

ikke den billigste del. Vores mål er<br />

at bide skeer med de store på<br />

markedet, og gøre Li-Ning til<br />

Danmarks foretrukne badmintonbrand.<br />

Vi har ikke sat en tidsfrist<br />

på, men det tager lidt tid, så<br />

måske tre år. Første år er vi i hvert<br />

fald repræsenteret i butikker i alle<br />

landsdele,” siger Jakob Andersson.<br />

”Vi glæder os rigtigt meget til at<br />

præsentere Li-Ning på Sportex.<br />

Hans Sørensen har jo et kæmpe<br />

netværk i sportsbranchen, og i<br />

badmintonmiljøet kender alle<br />

hinanden, så jeg kan trække på<br />

mine kontakter dér. Det betyder<br />

rigtig meget. En vigtig forudsætning<br />

for at slå igennem i klubberne<br />

er, at vi har rigtig gode bolde, og<br />

det har vi. De ligger absolut i den<br />

høje ende af skalaen, siger Jakob<br />

Andersson.”<br />

Sportbiz er formelt etableret i<br />

april med kontor i Virum.<br />

������������������������ ������������������������<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

������������������������ ������������������������<br />

�������������������<br />

������������<br />

���<br />

���<br />

���<br />

���<br />

���<br />

���<br />

�����������<br />

�<br />

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������<br />

�<br />

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

��������� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��<br />

��������������<br />

�����<br />

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

�<br />

����������� ���������������������������������������������������<br />

������������������������������������� �������<br />

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��<br />

��������������<br />

��������������������������������������������������������<br />

�����������������������������������������������������������������������������������������<br />

������������������������������������<br />

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��������������������������������������<br />

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �������������������������������������������������������������<br />

�������������� ����������<br />

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��������������<br />

���


L I - N I N G E R P Å B A N E N . . .<br />

Kinas suverænt største sportsbrand,<br />

Li-Ning bliver ført<br />

ydmygt frem i verden, men det<br />

er gået rigtigt hurtigt i Kina, og<br />

verden venter<br />

Af Per Bang<br />

Sportsmærket Li-Ning har kun<br />

om kring 20 år bag sig, men<br />

alligevel runder mærket 8000<br />

butikker i Kina i år, og samtidig er<br />

Li-Ning på vej ind på markederne i<br />

både USA og Europa.<br />

Li-Ning blev for første gang<br />

alvorligt eksponeret overfor ver-<br />

24<br />

den ved OL i Beijing i 2008. Ikke<br />

nok med, at gymnastikikonet Li-<br />

Ning selv tændte den olympiske<br />

ild ved åbningen af legene, men<br />

hans firma stod også bag flere<br />

fremtrædende sponsorater bl.a. af<br />

indmarchdragterne hos Sverige,<br />

Spanien og Argentina.<br />

I Europa er badminton ind -<br />

gangsvinklen, fordi Li-Ning er<br />

meget stærk på det område bl.a.<br />

som sponsor og leverandør af be -<br />

klædning, sko og ketsjere til alle<br />

de førende kinesiske spillere med<br />

Lin Dan i spidsen. I USA er det<br />

især basketball og fitness, der sat-<br />

Li-Ning kom svævende ind 60 meter over grønsværen på det<br />

olympiske stadion i Beijing og tændte flammen, der traditionelt<br />

brænder under De Olympiske Lege.<br />

Li-Ning byder de store trods<br />

Li-Ning byder de store trods<br />

ses på bl.a. med sponsorat af<br />

NBA-stjernen Baron Davids.<br />

Sponsorater spiller en central<br />

rolle for at gøre mærket kendt i<br />

offentligheden. Ud over stjerner<br />

indenfor basket og badminton har<br />

firmaet også aftaler med profiler<br />

som tennisspilleren Ivan Ljubicic,<br />

sprinteren Asafa Powell, Jamaica,<br />

spydkasteren Andreas Thor kild -<br />

sen, Norge og stangspringeren<br />

Elena Isinboeva, Rusland. På listen<br />

er også tre hold fra den<br />

spanske Primera Division i fodbold,<br />

Malaga, Espanyol og Sevilla.<br />

Li-Ning er selv symbolet på, hvad<br />

sportsstjerner betyder. Han var et<br />

meget stort navn i Kina efter bl.a.<br />

at have vundet tre guldmedaljer, to<br />

sølv og en bronze ved OL i 1984.<br />

Ved VM i 1982 havde han gjort<br />

rent bord med seks guldmedaljer.<br />

Han har siddet i flere internationale<br />

udvalg indenfor gymnastik,<br />

og han er særdeles veluddannet<br />

bl.a. med en bachelor i jura og en<br />

MBA i ledelse fra Beijing universitet.<br />

Ud over fortsat at være et stort<br />

sportsnavn – kineserne glemmer<br />

ikke deres helte – så er han også<br />

i dag en fremtrædende forret-


ningsmand. Han har arbejdet målrettet<br />

med velgørenhed og er ek -<br />

sempelvis af FN udnævnt til Kinas<br />

første ʼGoodwill Ambas sadørʼ mod<br />

sult.<br />

Li-Ning er blandt de første<br />

kinesis ke forbrugerbrands, der<br />

for søger sig i USA og nu også<br />

Europa. Der bliver taget forsigtige<br />

skridt for at udvikle mærket, men<br />

der er ingen grund til at tro, at Li-<br />

Ning ikke har musklerne. Det viser<br />

udviklingen i Kina, hvor de 8000<br />

butikker vel at mærke er brandstores<br />

enten ejet af Li-Ning eller<br />

som franchise butikker.<br />

Omsætningen i 2010 var ca. 7,5<br />

milliard kr. med en fremgang på<br />

13% i forhold til året før. Drifts -<br />

over skuddet var på ca. 1,2 milliar -<br />

der kr. eller en fremgang på 15%.<br />

Li-Ning er noteret på børsen i<br />

Hong Kong.<br />

Li-Ning har samlet en stjerneparade her med basketstjernen Baron Davids, USA badmintonstjernen<br />

Lin Dan, Kina og stangspringeren Elena Isinboeva, Rusland.<br />

Sorel søger en tillidsvækkende og kontaktskabende<br />

sælger, med lyst til salg og service,<br />

og som motiveres af at skabe resultater!<br />

Arbejdsopgaver:<br />

◆ Udbygge salget til eksisterende kunder og bearbejde nye kundeemner<br />

◆ Salgsområdet er kundeopdelt, ikke distriktopdelt<br />

◆ Udvikling af salget til dine eksisterende kunder<br />

◆ Tilrettelæggelse af salgsindsatsen<br />

◆ Messedeltagelse i Danmark og udlandet<br />

◆ Godt kendskab til IT<br />

◆ Behersker engelsk i skrift og tale<br />

Vores forventninger til dig:<br />

Vi forventer, at du er kørende sælger inden for sko, og at du har<br />

dokumenteret erfaring med kunder.<br />

Du er i stand til at arbejde målrettet, og derigennem prioritere og<br />

planlægge din egen hverdag.<br />

Du skal kunne lide at have en travl hverdag, er ændringsparat og kan arbejde med flere bolde i luften,<br />

uden at miste overblikket. Du vil blive målt på budget, kunder og rapportering. Der tilbydes en lønpakke med<br />

bonus, samt bil, tlf. og computer-ordning.<br />

Hvis det er noget for dig, så modtager vi meget gerne en ansøgning samt CV inden d. 15. august 2011 på<br />

mail: trafn@columbia.com<br />

Columbia Sportswear Denmark ApS<br />

Holmensvej 5<br />

3600 Frederikssund<br />

25


O A K L E Y E V E N T I L O N D O N . . .<br />

Vinduesdekoration fra ”O Store” Covent Garden<br />

Oakley holdt stor<br />

medieevent i London<br />

Oakley Golf Apparel og Rory<br />

McIlroy har indgået tæt samarbejde.<br />

Af Elsebet Gravesen<br />

Oakley afslørede i juni deres<br />

nyeste tiltag indenfor golf beklædning<br />

på en stor medieevent i<br />

London. Journalister fra hele<br />

Europa var inviteret, og SportLink<br />

var selvfølgelig også med.<br />

Rammen for dette spændende<br />

arrangement var deres netop<br />

genåbnede "O Store", som efter<br />

en omfattende renovering nu er<br />

moderniseret og indrettet efter<br />

europæisk standard. Butikken<br />

26<br />

havde stået urørt i flere år, og le -<br />

vede ikke helt op til den ellers<br />

meget eftertragtede og fashionable<br />

adresse midt i Covent<br />

Garden, men dette er nu helt<br />

ændret. Med en stueetage dedi -<br />

keret til beklædning og tilbehør<br />

indenfor svømmetøj, fitness, surf<br />

og fodtøj, og en 1. sal bygget op<br />

omkring et HDO optics custom lab<br />

og deres nyeste produkter indenfor<br />

golf, var det en fornøjelse at gå<br />

på opdagelse i butikken. Dermed<br />

var det også de perfekte om givel -<br />

ser for præsentationen af Oakleys<br />

Golf Apparel serie og deres nye<br />

stortalent US Open vinder Rory<br />

McIlroy.<br />

High Definition Optics® (HDO)<br />

Oakley, som jo er mest kendt for<br />

Polo shirt med Hydrofuse


Adm. Direktør Ray Tilbrook tv. og Brand Manager Optics , Axel Brosch th. præstenterer Swisslock<br />

systemet<br />

”Endelig er den yngre generation<br />

på vej ind på toppen af ranglisterne,<br />

og det ændrer både selve spillet,<br />

og de omgivelser der bliver spillet i.<br />

Rory er bare et eksempel på,<br />

hvordan den næste generation<br />

vil udfordre ” de gamle” spillere”<br />

deres briller og goggles, benytter<br />

sig af den nyeste teknologi, også i<br />

selve butikken. Man har indbygget<br />

to stationer, hvor kunderne i<br />

samarbejde med personalet kan<br />

sammensætte en fuldstændig personlig<br />

og unik brille efter behov og<br />

krav til ydelse. Ved man hvilken<br />

grundmodel man som kunde går<br />

efter, kan man med fordel selv<br />

designe brillen på Oakleys<br />

hjemmeside, hvorefter den bliver<br />

leveret direkte til døren.<br />

Stort set alt kan bestilles.<br />

Golfspillere kan vælge en model<br />

med G30, som er den bedste golf<br />

linse, designet til at forstærke farven<br />

på greenen og den hvide<br />

bold, så den fremstår tydeligere.<br />

Er man sejler, kan man vælge en<br />

brille, der støtter op omkring den<br />

blå farve i vandet og tager solens<br />

skarpe stråler af. I følge Oakley<br />

har HDO Optics den klareste linse<br />

på markedet med mindst for styr -<br />

relse af synet. Alt kan laves med<br />

styrke, også en avanceret cykel -<br />

bril le, hvor glassene følger an -<br />

sigtets runding.<br />

I løbet af præsentationen viste<br />

Axel Brosch, European Brand<br />

Manager Optics, deres nyeste<br />

teknologi ”Swisslock”, som gør det<br />

muligt at skifte glas på ganske få<br />

sekunder og er med til at give 337<br />

mill. forskellige design muligheder.<br />

At konceptet virker for Oakley,<br />

understreges af det faktum, at<br />

mere end 50 % af deltagerne i<br />

Tour de France feltet og ca. 80 %<br />

af deltagerne i US Open bærer<br />

Oakley briller.<br />

En del af Oakleys styrke ligger i<br />

det store arbejde, de har lagt i at<br />

skabe en sikker brille. I butikken<br />

har man opsat to af de tests man<br />

udfører på brillerne, for at sikre at<br />

glassene kan holde til både<br />

stenslag og tryk. Christian<br />

Mascarenhas, Oakleys Com -<br />

munications Manager i Europa,<br />

tilbød meget venligt at lægge mine<br />

netop indkøbte lifestyle solbriller i<br />

test boksen, men jeg afslog<br />

høfligt. For mig var det bevis nok,<br />

at hans egne almindelige briller<br />

Rory McIlroy, Vinder af US Open 2011<br />

netop fået en ridse, efter et<br />

stenslag fra en forbi kørende bil.<br />

Havde samme stenslag ramt en<br />

almindelig brille, havde de ikke<br />

kunne beskytte hans øjne.<br />

Samarbejdet med Rory McIlroy<br />

Men formålet med denne medie -<br />

event var faktisk ikke briller, men<br />

derimod at præsentere Oakleys<br />

nye Golf Apparel kollektion. Med<br />

deres sponsorsamarbejde med<br />

US Open vinder Rory McIlroy,<br />

samt deres helt nye lancering af<br />

golfbeklædning til både mænd og<br />

kvinder kommer Oakley til at spille<br />

en væsentlig rolle på markedet.<br />

De har altid været til stede i<br />

sporten i kraft af deres solbrille -<br />

kollektioner, men med Rory<br />

McIlroy som ansigt udadtil bliver<br />

fremtiden for Oakley meget spændende.<br />

Oakley tegnede kontrakt med<br />

27


O A K L E Y E V E N T I L O N D O N . . .<br />

det unge stortalent i november<br />

2010, og med hans fantastiske<br />

sejr i US Open for kort tid siden,<br />

giver det præcis den fokus på<br />

sporten som Oakley drømte om,<br />

da de gik i gang med den nye<br />

kollektion.<br />

Rory betegnes med sine kun 22<br />

år som sportens nye gulddreng.<br />

Hans historie er interessant, fordi<br />

han som søn af en traditionel<br />

arbejderfamilie, kun fik adgang til<br />

golfbanen, fordi hans fars tjente<br />

ekstra penge som greenkeeper.<br />

Så det var nærmest tilfældigt at<br />

hans store talent kom til udtryk.<br />

Allerede som 2-årig kunne han slå<br />

40 yards ( 36,57 meter), hans<br />

første ”hole in one” lavede han<br />

som 9-årig, og i september 2007<br />

blev han professionel golfspiller.<br />

Med sit lidt generte og be sked -<br />

ne væsen, unge alder og kæmpestore<br />

talent rammer han et meget<br />

bredt publikum, og Oakley er<br />

meget begejstret for samarbejdet.<br />

Kollektionen lanceres i april<br />

2012 og har fokus på golfbeklædning<br />

til mænd. Flere af Oakleyʼs<br />

nyudviklede teknologier kommer i<br />

brug. Man har søgt at sammensmelte<br />

mode med funktion,<br />

28<br />

og Rory McIlroy har haft en aktiv<br />

finger med under både designfasen<br />

og udviklingen af disse produkter.<br />

I følge Oakley er de det eneste<br />

brand, der tilpasser produkterne til<br />

den enkelte forbruger, og en del af<br />

deres koncept er altid at være<br />

"true to the sport". Netop fordi<br />

dette er den første kollektion af<br />

golfbeklædning, har Rory McIlroy<br />

ikke kun været kransekagefigur,<br />

men har haft god mulighed for at<br />

tilføje ændringsforslag undervejs,<br />

så ydeevne og udseende er optimeret.<br />

Rorys deltagelse i British Open<br />

De 4 outfits som Rory McIlroy vil<br />

være iført under The British Open,<br />

blev offentliggjort i London. Rory<br />

selv fortalte, at han har valgt at<br />

spille i klare farver uden for op -<br />

sigts vækkende mønstre. Han vil<br />

gerne adskille sig fra de andre,<br />

men på en diskret måde. Dette er<br />

i Oakleys ånd, da en del af visionen<br />

netop er at lave golftøj - også<br />

til den yngre generation.<br />

Christian Mascarenhas fra<br />

Oakley udtaler: ”Et af de mest<br />

spændende emner lige nu, er<br />

Rory og en del af Oakleys salgsteam<br />

hvor dan golfsporten ændrer sig.<br />

Endelig er den yngre generation<br />

på vej ind på toppen af ranglisterne,<br />

og det ændrer både selve<br />

spillet, og de omgivelser der bliver<br />

spillet i. Rory er bare et eksempel<br />

på, hvordan den næste generation<br />

vil udfordre ” de gamle” spillere”.<br />

Oakleys mission er netop at<br />

gøre sporten let tilgængelig for<br />

alle. De ønsker at gøre op med<br />

fordomme og forældede regler i<br />

sporten, så flere ”almindelige”<br />

unge tør starte på golf.<br />

Nye teknologier<br />

er implementeret<br />

Beklædningen til de unge spillere<br />

er på plads nu..<br />

Den nye kollektion følger<br />

Oakleys tradition, som går ud på<br />

at mixe form og funktion med et<br />

friskt udseende. Der er brugt<br />

uventede nuancer som kraftig<br />

fuchsia og svovl for at fejre den<br />

individuelle stil og give et stænk af<br />

farve på greenen, mens normerne<br />

for golf mode omdefineres.<br />

Stof med stræk giver fuldstændig<br />

bevægelsesfrihed for<br />

spilleren og er perfekt til lange ture<br />

ned ad fairwayen. Et nyt gennem-<br />

brud er udviklingen af Hydrolix,<br />

som optimerer komfort med den<br />

bedste fugtkontrol i sin klasse.<br />

Ved at transportere sved væk<br />

fra huden og til ydersiden af tøjet,<br />

kan sveden hurtigt fordampe, og<br />

dette hjælper med at beskytte<br />

spilleren i både varmt og koldt vejr.<br />

Hydrofuse teknologien, som også<br />

er brugt i denne kollektion, sikrer<br />

sømmene med uovertruffen vejr -<br />

beskyttelse: De er ikke længere<br />

syet, men svejset sammen, og<br />

dermed er der ikke nogen huller til<br />

at absorbere vand, hvilket betyder<br />

forbedret holdbarhed, lavere vægt<br />

og bedre vejrbestandighed.<br />

Oakley Factory Lite sikrer, at produkter,<br />

også tøj og fodtøj, forbliver<br />

så let som muligt, uden at gå på<br />

kompromis med kvaliteten – et<br />

godt eksempel er Oakley Cipher<br />

golfskoen på kun 260 gr.. Dermed<br />

er den også den letteste golfsko i<br />

verden.


Protest Boardwear<br />

Endnu en gang kan vi præsentere<br />

messens største udvalg i flotte bikinier<br />

og fede boardshorts!<br />

NYHEDER !<br />

Fantastisk flot Deluxe bikini-linie og<br />

super smart Toddler tøj-linje til de helt<br />

små.<br />

Lørdag aften kl. 18 sørger vi igen for<br />

helt kolde Coronas og fed lounge<br />

musik.<br />

Vi ses i hal 3 stand på 45<br />

Tlf: 8693 1444


W E A T H E R R E P O R T F R A V E J R S T A T I O N E N . . .<br />

Weather Report<br />

fra vejrstationen<br />

Efter at have solgt både H2O og<br />

Kappa vil Thomas Mønsted nu<br />

introducere det svenske mærke<br />

Weather Report med TV2ʼs<br />

tidligere vejrstation som showroom<br />

og hovedsæde<br />

Af Per Bang<br />

Omgivelserne passer perfekt til<br />

navnet på det nye brand på det<br />

30<br />

Foto: Jean Koertz<br />

danske sportsmarked. TV2ʼs<br />

tidligere vejrstudie i det sydlige<br />

Odense er et svensk inspireret<br />

træ hus, som blev bygget i dobbelt<br />

størrelse, da det for nogle år siden<br />

fungerede som studie og kulisser<br />

for TV2ʼs vejrudsendelser.<br />

Weather Report er et 20 år gammelt<br />

svensk brand etableret af<br />

Tomas Granqvist. Mærket for -<br />

hand les i dag i 250 svenske<br />

butikker og eksporteres til Finland,<br />

Holland og Slovenien - og nu også<br />

i Danmark og Tyskland af Thomas<br />

Foto: Jean Koertz<br />

Mønsted og hans nyetablerede<br />

firma BT Sportswear ApS.<br />

Weather Report består af<br />

lækkert funktionelt og casual be -<br />

klædning samt et fodtøjsprogram i<br />

mellemprisleje.<br />

”I Sverige er det kendt som<br />

mærket til hr. og fru Nilsson. Vores<br />

kollektioner er med smarte detaljer<br />

og gode funktionelle egen -<br />

skaber, men vi konkurrerer ikke<br />

med topmærkerne og er heller<br />

ikke i nærheden af lavprissektoren<br />

og kommer der heller ikke,” siger<br />

Thomas Mønsted, som de seneste<br />

2½ år har været brand manager<br />

for Kappa hos Prime Time<br />

Nordic og forud for det sælger og<br />

key account manager for<br />

Buksesnedkeren.<br />

”Jeg har altid tænkt på at prøve<br />

selv, og nu er jeg lige omkring 40<br />

år, så det er ved at være tiden. Jeg<br />

har altid været lidt forkælet og<br />

arbejdet for firmaer, hvor alt<br />

omkring mig har været bygget op,<br />

så derfor er det en vildt spæn -<br />

dende læreproces at stå på helt


Thomas Mønsted foran TV2ʼs tidligere vejrstation, som han har overtaget som showroom og kontor for BT Sportswear, der har svenske<br />

Weather Report som hovedbrand.<br />

TV2ʼs vejrstation<br />

Vejrstationen startede den 11. juli 1994 på Sprogø - hvor<br />

TV2 Vejret havde sin debut. Da broen stod færdig, havde<br />

TV2 håbet, at man kunne forblive på øen - og måske flyt -<br />

te ind i den gamle fyrmesterbolig.<br />

Det lykkedes imidlertid ikke, så i 1998 flyttede vejret til et<br />

midlertidigt studie og i 2000 påbegyndte man bygningen<br />

af Vejrstudiet på Kratholmvej, hvor Weather Report nu<br />

holder til. TV2 fandt gennem MSH Huse i Horsens et hus<br />

der kunne bruges - og så gangede man alle mål med to!<br />

Derfor er huset dobbelt så højt, langt og bredt som den<br />

oprindelige tegning. Fra starten var det vigtigt med udenoms<br />

arealerne – der blev anlagt en have som seerne<br />

kunne følge igennem årstiderne – senere kom et fiskebassin,<br />

et bistade og en masse måleudstyr – og huset fik<br />

sågar sin egen vindmølle og vinstokke!<br />

Fra Vejrstudiet og haven på Kratholmvej 36 sendte man<br />

Vejret på TV2 og seks af TV2's regioner indtil februar<br />

2009, hvor det hele efter TV2's ønske flyttede til<br />

København.<br />

egne ben. Jeg går med den tro, at<br />

det ikke behøver være så svært at<br />

lancere et nyt mærke, men jeg er<br />

fuldt bevidst om, at branchen er<br />

blevet cool business. Noget for<br />

noget tankegangen er filosofien<br />

for Weather Reports tankegang,<br />

så vi ønsker at bygge varemærket<br />

på tætte relationer med vore kunder<br />

og ind imod slutforbrugerne,”<br />

siger Thomas Mønsted.<br />

”I første omgang har jeg ikke<br />

fokus på kæderne, men på at<br />

finde nogle rigtige kunder indenfor<br />

sporten og den maritime mode,<br />

men selvfølgelig vil jeg gerne i<br />

kæderne. Det tror jeg også, at vi<br />

kommer med den position, som<br />

Weather Report har i Sverige.”<br />

”Min målsætning er, at vi om tre<br />

år ligger i 150 danske butikker. I<br />

Tyskland har jeg netop underskrevet<br />

en agentaftale, og vi har<br />

en del forventninger til det tyske<br />

marked. Skandinaviske brands er<br />

ret populære især i Nordtyskland.<br />

Ved præsentationen overfor en<br />

række tyske butikker gættede de<br />

udsalgspriserne noget højere end<br />

de egentlig er, og det tager jeg<br />

som et positivt tegn.”<br />

”Jeg har altid tænkt på at prøve selv, og nu<br />

er jeg lige omkring 40 år, så det er ved at<br />

være tiden”<br />

Trænger til nyt<br />

Thomas Mønsted lægger ikke<br />

skjul på, at han har sin fortid med<br />

H2O med sig. Det gælder om at få<br />

bygget historierne om mærket op<br />

og holde sig til en rigtig god pris i<br />

forhold til kvaliteten.<br />

”Jeg føler, at vi kommer på det<br />

rigtige tidspunkt. Den nye generation<br />

af slutforbrugere trænger ofte<br />

31


W E A T H E R R E P O R T F R A V E J R S T A T I O N E N . . .<br />

til nye og spændende mærker i<br />

mellemniveauet.”<br />

”Mit håb er, at jeg og mine kunder<br />

i fællesskab kan bygge dette<br />

brand op i Danmark og Tyskland.<br />

Jeg tror på, at der er behov for, at<br />

der sker noget. Branchen er blevet<br />

lidt for alvorlig. Qua min erfaring<br />

fra Kappa savner jeg lidt af<br />

energien fra modebranchen og<br />

modemessen i sportsbranchen. Vi<br />

skal prøve at få noget af den ener-<br />

32<br />

gi ind i sportsbranchen,” siger<br />

Thomas Mønsted.<br />

”Weather Report må godt være<br />

lidt anderledes og lidt sjovt. Derfor<br />

har jeg også valgt dette specielle<br />

hus til kontor og showroom. Jeg vil<br />

gerne opbygge en sælger/kunde<br />

unit. Jeg vil meget ud i butikkerne,<br />

og jeg vil kunne ringe og spørge<br />

en kunde, hvordan det går. Jeg er<br />

ikke bare interesseret i at få varer<br />

ud i butikkerne, men i at få dem ud<br />

Det er et spændende showroom i<br />

det svensk inspirerede træhus, der<br />

er bygget i dobbelte dimensioner.<br />

til brugerne. Derfor vil jeg gerne<br />

lidt tættere på butikkerne og<br />

butikspersonalet, også selv om<br />

jeg måske handler med en indkøber,<br />

der repræsenterer en<br />

række butikker.”<br />

Thomas Mønsted har indgået<br />

en noget speciel kontrakt med<br />

Weather Report. Ud over at være<br />

distributør af Weather Reports<br />

produkter i Danmark og Tyskland,<br />

har han også erhvervet en licens<br />

til at udvikle en række andre produktområder<br />

som kan supplere<br />

Weather Reports kollektioner.<br />

Weather Report vil kunne findes<br />

på nettet fra første færd i samspil<br />

med gode forhandlere.<br />

”En nethandel er jo også et le -<br />

vende showroom. I dag er<br />

trafikken sådan, at hvis man ser<br />

naboen i en smart jakke, så går<br />

man på nettet for at Google den,”<br />

siger Thomas Mønsted.<br />

Som sideprodukt har BT<br />

Sportswear også fået agenturet<br />

for Female Swim. Det leveres af<br />

firmaet F-Sport i Ikast, som fremstiller<br />

en række privat labels og<br />

primært sælger Female Swim til<br />

badelande og lignende.<br />

Vi laver en relancering af<br />

Female Swim fra sommeren 2012.<br />

Mærket var tidligere inde i modeog<br />

lingerisektoren med meget stor<br />

succes, og det skal nu ind i sport<br />

og mode,” fortæller Thomas<br />

Mønsted.<br />

Endelig har han også fået et lille<br />

nicheprodukt, Safety5 deodorant<br />

med. Det er et produkt, der lægger<br />

bakterier i dvale i op til fem døgn<br />

og dermed langtidsbegrænser lugt<br />

fra sved. Det sælges i øjeblikket i<br />

Matas og på apoteker – 35.000<br />

flasker årligt, og Thomas Mønsted<br />

vil introducere det i sportsbranchen.<br />

”En nethandel er jo også et le vende showroom.<br />

I dag er trafikken sådan, at hvis man<br />

ser naboen i en smart jakke, så går man på<br />

nettet for at Google den”


DICK JOHANSSON<br />

NY SOMMERSÆSON<br />

I sommeren 2012 lancerer vi bukser og skjorter i helt nye modeller og materialer<br />

samt rygsække til både vandreture og løb. Derudover kommer der en serie flotte<br />

og ergonomiske sandaler med sål fra SOLE.<br />

HAGLÖFS KOBBE Q<br />

Sandal med beskyttende<br />

tåkonstruktion og anatomisk<br />

sål fra SOLE.<br />

Dette og meget mere kan du få at se og lære at kende allerede nu.<br />

Vi ses på Sportex Messen, Stand 66. Velkommen til Haglöfs.<br />

ZOLO / ZOLO Q<br />

Enkel trekkingrygsæk med robuste,<br />

velovervejede detaljer.<br />

Fås i størrelserne 60 og 50 liter. HAKU Q SS SHIRT<br />

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT<br />

Alsidig, let skjorte af genbrugsmaterialer<br />

og bluesign ® -<br />

godkendte materialer.<br />

WWW.HAGLOFS.DK


S P O R T I F I E L D S . . .<br />

Strategi bag<br />

sport i Fields<br />

Det er en bevidst strategi fra<br />

ledelsen af Fields, at der nu er<br />

en halv snes sportsbutikker i<br />

cen teret. Sporten trækker også<br />

kun der til andre brancher i centeret<br />

Af Per Bang<br />

Fire brandstores på stribe efter -<br />

fulgt af en Stadium og overfor en<br />

Sport-Master. Lige op af rulletrappen,<br />

og så møder man Intersport.<br />

Lidt længere henne ligger<br />

FootLocker og modsat har FCK en<br />

fanshop. Og så har både Sport-<br />

Master og Intersport endda shopin-shop<br />

med henholdsvis <strong>Nike</strong> og<br />

<strong>Adidas</strong>.<br />

Det er på ingen måde en tilfældighed,<br />

at sportsbutikkerne har<br />

samlet sig i det store center på<br />

Amager.<br />

”Det har været en strategi lige<br />

fra åbningen i 2004. Vi kiggede<br />

meget til USA, hvor man samler<br />

sortimenter i centrene, og hvor<br />

man går meget efter at få de<br />

stærke spillere på markedet ind i<br />

centrene. Det har vi også søgt<br />

med to store kædebutikker og nu<br />

åbningen af en Intersport,” siger<br />

direktør Lotte Eiskjær Andersen.<br />

”Vi har for nylig gennemført en<br />

stor markeds- og imageundersøgelse,<br />

og vi er utroligt stærke på<br />

sport. Det var vi allerede før<br />

34<br />

FCKʼs fanshop er også en slags sportsbutik. I hvert fald er der masser af Kappa-produkter i butikken,<br />

men alt sammen med FCKʼs logo.<br />

Intersport, men vi valgte at gå<br />

efter en yderligere styrkelse. Idræt<br />

og motion er jo indenfor de senere<br />

år blevet utroligt vigtigt, for<br />

danskernes liv – bare se på<br />

udviklingen indenfor løb, fitness<br />

og zumba. Folk har fået et andet<br />

forhold til motion og til at passe på<br />

sig selv.”<br />

Kunderne har en anden adfærd<br />

i Fields i forhold til eksempelvis<br />

city i København, men Lotte<br />

Eiskjær Andersen mener ikke, at<br />

det kræver en anderledes adfærd<br />

hos butikkerne.<br />

”Fields er et udflugtsmål, hvor<br />

kunderne gerne vil bruge lidt<br />

ekstra tid, men vi har naturligvis<br />

også lokale kunder fra området.<br />

Generelt bruger kunderne ofte trefire<br />

timer her, og det giver en<br />

anden købsadfærd.”<br />

”Generelt tror jeg, at kunderne<br />

er interesseret i større vejledning<br />

herude, og det er ekstremt vigtigt<br />

med service, men det gælder jo<br />

alle steder. Kunderne søger informationer<br />

om produkterne på nettet,<br />

og når de så møder butikspersonalet,<br />

så forventer de at få<br />

endnu mere at vide og få service<br />

omkring produkterne.”<br />

Fields har nogle større lejemål


Fields er Skandinaviens<br />

største shoppingcenter. Det<br />

åbnede 9. marts 2004. Der<br />

er 140 butikker og 20 caféer<br />

og restauranter. Centeret<br />

har et samlet areal på<br />

115.000 kvadratmeter og<br />

der er 3.000 parkerings -<br />

pladser.<br />

Centeret er bygget og<br />

drevet af Steen & Strøm<br />

Danmark A/S, der har en<br />

vision om at skabe shoppingsoplevelser<br />

for den<br />

enkelte forbruger med relevante<br />

butikker og et attraktivt<br />

sortiment. Og det har<br />

med tiden gjort Steen &<br />

Strøm til Skandinaviens<br />

største inden for udvikling<br />

og management af shoppingcentre.<br />

Steen & Strøm driver 18<br />

butikscentre i Danmark bl.a.<br />

Lyngby Storcenter, Kolding<br />

Storcenter, Bruunʼs Galleri i<br />

Århus, Bryggen i Vejle og<br />

Friis Citycenter i Aalborg.<br />

ledige, men det er ikke mere end<br />

forventeligt, siger Lotte Eiskjær<br />

Andersen.<br />

Besøgstallet ser igen fornuftigt<br />

ud. I 2010 voksede besøgstallet<br />

seks procent i forhold til 2009, og<br />

Lotte Eiskjær Andersen håber på<br />

plus fem-seks procent i 2011 i<br />

forhold til 2010.<br />

”Lige nu ligger vi et par procent<br />

over sidste år, men det er<br />

Adm. direktør Lotte Eiskjær<br />

Andersen har fra begyndelsen<br />

arbej det på at få mange sportsbutikker<br />

i Fields. Sport er en<br />

vigtig del af centerets strategi.<br />

Foot Locker er en international kæde,<br />

der også er repræsenteret i Fields.<br />

efteråret, der er den store sæson<br />

for os,” siger Lotte Eiskjær<br />

Andersen.<br />

Omsætningen i Fields er i år på<br />

niveau med sidste år. Der er i alt<br />

ca. 2000 ansatte i Fields.<br />

forår og sommer<br />

kollektion<br />

2012<br />

TUXER SPORTSWEAR DANMARK<br />

V/Per Bonnicksen<br />

tel 32 95 70 80 fax 32 95 70 81<br />

mobil40512257<br />

www.tuxer.se


S P O R T I F I E L D S . . .<br />

Forrygende start for<br />

Intersport<br />

Fields fik en ny sportsbutik i<br />

maj, da Sport on Top med Peiter<br />

Sport som hovedaktionær<br />

åbnede en Intersport<br />

Af Per Bang<br />

Intersport har åbnet en 1000 m2<br />

stor multisportsbutik på 1. sal i<br />

Fields kun en rulletrappe fra såvel<br />

Sport-Master som Stadium.<br />

Direktør Kim Petersen fra Sport<br />

on Top, der har Peiter Sport Nord -<br />

jylland A/S som hovedaktio nær,<br />

lægger ikke skjul på, at åbningsdagen<br />

var fremragende. Rygter<br />

taler om en omsætning på 1,5<br />

mio. kr., men han hæfter sig end -<br />

nu mere ved perioden efter selve<br />

åbningsdagen.<br />

”Vi havde en rigtig god juni<br />

måned, som var klart over forventning,<br />

og det er faktisk endnu mere<br />

positivt end en meget profileret<br />

åbningsdag,” siger Kim Petersen<br />

ved redaktionens slutning i begyndelsen<br />

af juli.<br />

Det er Sport on Tops første butik<br />

udenfor Nordjylland, men det lægger<br />

Kim Petersen ikke så stor<br />

vægt på. Til gengæld er det koncernens<br />

tredje centerbutik, og det<br />

anser han for vigtigere end den<br />

geo grafiske placering.<br />

”Udgangspunktet for vores<br />

interesse for Fields er, at det er et<br />

strategisk handelsområde for<br />

Intersport, og som kæde er det<br />

naturligvis interessant at være<br />

repræsenteret i Københavns stør -<br />

ste butikscenter.”<br />

”At det lige blev os, er vel lidt tilfældigt.<br />

Vi har et ønske om at<br />

være en del af Intersports strategiske<br />

udvikling, og samtidig havde<br />

Fields en strategi om at skabe<br />

Skandinaviens stærkeste koncentration<br />

af sportsbutikker. Vi kom så<br />

i kontakt med folkene bag Fields<br />

og blev interesserede. Vi driver i<br />

forvejen centerbutikker i Nord -<br />

jylland. Samtidig vil vi gerne have<br />

erfaringer fra andre områder i lan-<br />

36<br />

det. Det er jo relativt overkommeligt<br />

at etablere en butik i et center,<br />

fordi meget er ordnet i forvejen<br />

i et center,” siger Kim Petersen.<br />

Han fremhæver en enorm gennemstrømning<br />

af kunder som en<br />

vigtig forudsætning for en ny butik<br />

i Fields.<br />

”I bund og grund skal vi kunne<br />

det samme i alle butikker. Kunder<br />

ønsker basic en god service, selv<br />

om de måske ikke er så forvænte<br />

med at få den i København.<br />

Sortimentet er grundlæggende<br />

også det samme som i vore øvrige<br />

butikker dog med lidt justeringer.<br />

Jeg kan forestille mig, at vi får<br />

flere produkter i et lidt højere<br />

prisleje eksempelvis til vinter med<br />

flere jakker plus 3.500 kr.,” siger<br />

han.<br />

Kim Petersen ser den store koncentration<br />

af sportsbutikker i<br />

Fields som en fordel for Intersport.<br />

”Folk vil søge til Fields, fordi der<br />

er et meget stort udbud af sports -<br />

produkter. Så er det op til os at<br />

bevise, at vi har de bedste tilbud.<br />

At der vil være en stærk konkurrence<br />

mellem sportsbutikkerne er<br />

ikke så meget anderledes end alle<br />

andre steder, hvor der altid er indbyrdes<br />

konkurrence mellem<br />

kæderne og i forhold til nettet,”<br />

siger Kim Petersen.<br />

Som en del af Intersport bu tik -<br />

ken åbner Sport on Top efter sommerferien<br />

en <strong>Adidas</strong> Originals<br />

shop-in-shop. Det er kun nr. to<br />

<strong>Adidas</strong> Originals i Danmark.<br />

Intersport har netop åbnet i Fields med Sport on Top som ejere, og butikken har fået en rigtig god<br />

start i centeret.


MEN´S BIOM TRAIL 1.2<br />

BIOM TRAIL<br />

When running in nature, it makes sense to run<br />

naturally. The BIOM Trail shoe translates our<br />

advanced Natural Motion system for the needs of<br />

off -road running, featuring more support, tougher<br />

construction and aggressive multi-terrain traction.<br />

The shoe strengthens the feet and lower legs and<br />

increases running effi ciency, while delivering the<br />

purest off -road experience possible.


S P O R T I F I E L D S . . .<br />

Salomon viser high-end<br />

Salomon benytter den nye<br />

brandstore som en slags showroom<br />

Af Per Bang<br />

Salomons brandstore er én af de<br />

nyeste i Fields, og butikken vil<br />

koncentrere sig om at præsentere<br />

et særligt udvalg af firmaets produkter<br />

indenfor beklædning, sko<br />

og accessories.<br />

”Vi har længe arbejdet på at<br />

åbne en butik i København, og<br />

endelig gik det hele op i en højere<br />

enhed med velegnede lokaler og<br />

den helt rigtige beliggenhed, siger<br />

Lars Stigmo, som er direktør for<br />

Amer Sports Danmark, der<br />

repræsenterer Salomon i<br />

Danmark.<br />

Marketingchef Thomas Dupont<br />

fortæller, at butikken er kommet<br />

rigtig godt i gang.<br />

”Vores udvalg er fra<br />

de eksklusive serier.<br />

Det skal være<br />

high-end i<br />

Fields. Vi<br />

38<br />

præsenterer vores dyre og gennemtestede<br />

produkter, men lige<br />

nu prøver vi os lidt frem. Butikken<br />

er på 100 m2, og vi bruger det lidt<br />

som et showroom,” siger Thomas<br />

Dupont.<br />

”Vi mener, at en brandstore er<br />

med til at hæve Salomon som<br />

brand hos de danske forbrugere,<br />

og det er også til gavn for kædebutikkernes<br />

salg af Salomon i<br />

Fields,” siger Thomas Dupont.<br />

Salomon har omkring 25 brandstores<br />

over hele verden primært i<br />

de største byer. I Norden foreløbig<br />

i Stockholm og nu i København.<br />

Salomonbutikken i Fields er samtidig en slags showroom<br />

og understøtter salget af Salomon i kædebutikkerne i centeret.


CONFIDENT<br />

WHEN IT<br />

MATTERS<br />

HH ® Training: The choice of professional athletes to<br />

enhance performance by keeping them dry and cool.<br />

Anna Haag / Olympic gold medalist and pro Nordic skier


S P O R T I F I E L D S . . .<br />

Sportsmann Gruppen åbnede Sport-Master i Fields da centeret åbnede i 2004.<br />

Nordjyderne dominerer Fields<br />

Sport-Master i Fields er - i øvrigt<br />

ligesom Intersport - drevet af<br />

nordjyder. John Jørgensen<br />

bringer sine nordjyske værdier<br />

med til Amager<br />

Af Per Bang<br />

Sport-Master åbnede samtidig<br />

med Fields i 2004, og indehaver<br />

John Jørgensen mener ikke, at<br />

det er meget anderledes at drive<br />

butikken i Fields i forhold til de<br />

mange andre butikker i Sports -<br />

mann gruppen rundt i landet.<br />

”Vi holder fast i vores koncept,<br />

som vi synes er bæredygtigt, uan -<br />

set om det er i Nordjylland, på<br />

Sjælland, i København eller som<br />

her i Fields,” siger John Jør gen -<br />

sen.<br />

”Det grundlæggende er, at vi<br />

møder kunderne frem for at de<br />

møder os. Vi ser kunderne som<br />

gæster, der besøger os, og som<br />

sådan skal de behandles. Vi er der<br />

for dem, og det betyder, at servicegraden<br />

er høj,” siger John<br />

Jørgensen.<br />

40<br />

Varesortimentet i Fields er ikke<br />

anderledes end i andre af hans<br />

butikker i hovedstadsområdet.<br />

”I august åbner vi i Magasin, og<br />

der kan vi tale om, at det er en lidt<br />

anderledes kundetype, der lægger<br />

op til et anderledes sortiment med<br />

flere produkter i de dyrere pris -<br />

klasser,” siger John Jør gen sen.<br />

Han ser ikke den ekstra konkurrence<br />

fra Intersport som noget,<br />

der vil ændre forholdene for<br />

sportsbutikkerne i Fields.<br />

”Vi kender jo det mix i centeret i<br />

forvejen med både Stadium og os,<br />

så jeg tror ikke, at endnu en<br />

kædebutik ændrer noget særligt,”<br />

siger han.<br />

Sport-Master butikken har en<br />

<strong>Nike</strong>-shop, som er en del af<br />

butikken, og her er kundeklientellet<br />

lidt anderledes.<br />

”Kunderne i <strong>Nike</strong>-shoppen har<br />

lidt andre forventninger. Der kommer<br />

vi lidt længere ud, hvor sport<br />

møder mode, men det gælder<br />

også i andre <strong>Nike</strong>-shops,” siger<br />

John Jørgensen.<br />

Sport-Master i Fields inde holder også<br />

en <strong>Nike</strong> Shop som shop-in-shop.


SPORTEX-<br />

STAND nr. 55<br />

WWW.SELECT.DK<br />

WWW<br />

WWW<br />

. SELEC<br />

T T.<br />

DK<br />

DEN NYE<br />

BRILLANT<br />

SUPER<br />

På SPORTEX løfter SELECT sløret<br />

for næste års udgave af Danmarks<br />

nationalbold, BRILLANT SUPER.<br />

Bolden har lige som det øvrige<br />

fodboldsortiment gennemgået en<br />

teknisk forbedring og designmæssig<br />

forandring.<br />

Derudover præsenteres et helt<br />

nyt handskeprogram samt en<br />

række øvrige produktnyheder.


S P O R T I F I E L D S . . .<br />

Henrik Lützen, butikschef i The North Face, oplever flere og flere<br />

eventyrkunder i Fields.<br />

The North Face brandstore går<br />

efter specialkunderne med<br />

udstyr bl.a. fra summitserien,<br />

som er målrettet klatrere, hardcore<br />

vandrere og skiløbere<br />

Af Per Bang<br />

The North Face brandstore i<br />

Fields får besøg af et stigende an -<br />

tal af det butikschef Henrik Lützen<br />

kalder eventyrkunder.<br />

”Det er den type kunder, som<br />

måske ikke er helt hardcore<br />

friluftsfolk, men som søger fysiske<br />

ud fordringer bl.a. i forbindelse<br />

med rejser. Det er en forholdsvis<br />

ny tendens og en kundetype, hvor<br />

vi virkelig får lov at bruge vore<br />

kompetencer, når de skal rådgives.<br />

De har typisk ikke så<br />

mange erfaringer selv, så de har<br />

brug for vores ekspertise,” siger<br />

Henrik Lützen.<br />

”Vi udspringer af Friluftsland, og<br />

mærket udspringer af friluftsaktiviteter,<br />

så det er målrettet folk,<br />

42<br />

der gerne vil holde sig varme og<br />

tørre. En del af vore produkter signalerer<br />

ikke outdoor, men er<br />

meget tekniske. Det hænger sammen<br />

med, at der også er mange,<br />

der gerne vil se pæne og casual<br />

ud og samtidig have funktion på<br />

højt niveau.”<br />

”Vi har produkter fra det samlede<br />

The North Face sortiment<br />

med vægt på high end og summit<br />

serien. Vi har både beklædning og<br />

udstyr, og alle ekspedienter her<br />

har egne erfaringer som klatrere,<br />

vandrere og ekstremskiløbere.<br />

Det betyder, at der kommer folk<br />

her, som ved, at vi har ekspertisen.”<br />

At der ligger mange butikker<br />

indenfor et lille område her i Fields<br />

betyder kun, at der kommer større<br />

fokus på os. Det kræver dog, at vi<br />

gør noget ekstra ud af vores vinduesudstilling<br />

og vores butik, så vi<br />

får præsenteret varerne rigtigt<br />

godt. Det er vigtigt at få folk ind<br />

gennem døren, og den enkelte<br />

Rejseglade<br />

friluftsfolk<br />

bruger kun få sekunder på beslutningen<br />

om at gå ind eller gå<br />

videre,” siger Henrik Lützen.<br />

The North Face brandstore<br />

åbnede samtidig med Fields, og<br />

Henrik Lützen oplyser, at omsætningen<br />

følger forventningerne p.t.<br />

The North Face ligger side om<br />

side med brandstores for<br />

Quiksilver, Salomon og Peak<br />

Performance. Ved siden af ligger<br />

Stadium og overfor Sport-<br />

Master.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .<br />

TRYG dækker elektronisk<br />

indbrud i netbanken<br />

Elektronisk indbrud i netbanken<br />

er det 21. århundredes ind -<br />

bruds tyveri. Derfor mener vi, at<br />

det er naturligt at vores tyve ri -<br />

dæk ning også omfatter elektronisk<br />

indbrud i netbank.<br />

Hvad er et elektronisk indbrud i<br />

netbank?<br />

Der er tale om et netbanksindbrud,<br />

hvis en person, der ikke er<br />

ansat i din virksomhed, via netbanken<br />

hacker sig ind på din<br />

konto og stjæler din virksomheds<br />

penge.<br />

Forsikringen dækker op til<br />

3.000.000 kr. Selvrisikoen er den<br />

samme som på din tyveridækning.<br />

Et indbrud i netbanken kan få<br />

fatale følger for virksomheden, da<br />

banken ikke dækker tabet. I<br />

værste fald kan det betyde, at hele<br />

virksomhedens kontante beholdning<br />

forsvinder, hvilket kan gøre<br />

det umuligt at udbetale løn, købe<br />

råvarer og kontorartikler eller<br />

betale regninger. Med andre ord<br />

vil virksomheden have svært ved<br />

at eksistere, hvis netbanken er<br />

blevet hacket.<br />

46<br />

Netbanksforsikring<br />

Forsikring mod hackerangreb<br />

i din netbank<br />

Hvad dækker Netbanksforsikringen?<br />

Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i din<br />

virksomheds netbank.<br />

Hvad dækker Netbanksforsikringen ikke?<br />

Netbanksforsikringen dækker ikke<br />

• Underslæb<br />

• Tab, der er opstået som følge af fejl begået af<br />

bankens ansatte<br />

• Tab, der er opstået som følge af en brist i bankens<br />

sikkerhedsprocedurer<br />

Hvilke krav stiller vi til dig?<br />

• Du skal sikre dine it-systemer med tilstrækkeligt<br />

stærke adgangskoder, som regelmæssigt ændres<br />

• Du skal efterleve de sikkerhedsregler, der er aftalt<br />

med pengeinstituttet med hensyn til elektroniske<br />

kontooverførsler<br />

• Du må ikke have mere end ét sæt koder til din<br />

netbank, og koderne skal opbevares, så uvedkommende<br />

ikke har adgang til dem.<br />

Hvad dækker<br />

Netbanksforsikringen?<br />

Forsikringen dækker elektronisk<br />

indbrudstyveri i din virksomheds<br />

netbank.<br />

Hvad dækker<br />

Netbanksforsikringen ikke?<br />

Netbanksforsikringen dækker ikke<br />

◆ Underslæb<br />

◆ Tab, der er opstået som følge af<br />

fejl begået af bankens ansatte<br />

◆ Tab, der er opstået som følge af<br />

en brist i bankens sikkerheds-<br />

procedurer<br />

Hvilke krav stiller vi til dig?<br />

◆ Du skal sikre dine it-systemer<br />

med tilstrækkeligt stærke<br />

adgangskoder, som regelmæssigt<br />

ændres<br />

◆ Du skal efterleve de sikkerheds-<br />

regler, der er aftalt med pengeinstituttet<br />

med hensyn til elektroniske<br />

kontooverførsler<br />

◆ Du må ikke have mere end ét<br />

sæt koder til din netbank, og<br />

koderne skal opbevares, så<br />

uvedkommende ikke har<br />

adgang til dem<br />

Finn Lind <strong>Hansen</strong>, Key Account<br />

Manager hos Tryg og kontaktperson<br />

til medlemmerne af<br />

<strong>Sportsbranchens</strong> Leveran dør -<br />

forening


INTERNATIONALE<br />

NYHEDER<br />

Haglöfs ind i Sydkorea<br />

Som led i Haglöfs asiatiske strategi har firmaet etableret datter -<br />

selskab i Sydkorea. Brian Jung er ansat som landechef for det sydkoreanske<br />

marked. Han kommer fra en stilling hos Gore i Sydkorea.<br />

Haglöfs har de seneste par år ikke åbnet nye markeder udenfor<br />

Europa, men har i stedet satset på konsolidering. Den fase er nu<br />

overstået, og firmaet vil satse på det store potentiale, som findes i<br />

outdoor sektoren i Asien. Sydkorea er et af verdens største og hurtigst<br />

voksende outdoor markeder med en vækst på over 25% i 2010.<br />

VF Corporation køber Timberland<br />

VF Corporation, som bl.a. ejer The North Face, har overtaget<br />

Timberland. Prisen angives til at være omkring to milliarder dollars.<br />

Overtagelsen forventes ikke at få betydning for distributørerne – i<br />

hvert fald ikke i første omgang.<br />

VF Corpotation får med opkøbet en omsætning på omkring 10 milliarder<br />

dollars årligt, hvoraf halvparten stammer for aktiviteter indenfor<br />

sports- og outdoorbranchen.<br />

Selskabet forventer en del synergi mellem The North Face og<br />

Timberland.<br />

Frygt for kaos under OL<br />

The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) har<br />

sendt en henvendelse til den britiske regerings OL-komité, hvor der<br />

udtrykkes frygt for, at det kan blive vanskeligt for den almindelige<br />

sportshandel i London under De Olympsike Lege.<br />

IOC sælger selv sagt reklamerettigheder til De Olympiske Lege,<br />

men WFSGI frygter, at rettighederne vil blive beskyttet så omfattende,<br />

at det kan blive vanskeligt for sportshandlen at fungere og<br />

markedsføre sig i hele London under legene.<br />

For at afhjælpe de værste problemer foreslår WFSGI, at der<br />

oprettes en hotline/helpdisk, hvor eventuelle problemer kan<br />

afhjælpes.<br />

<strong>Puma</strong> forlænger med Ferrari<br />

<strong>Puma</strong> har forlænget samarbejdet om licensproduktion med Ferraris<br />

formel 1 racing team. Der er tale om en seks-årig forlængelse af<br />

samarbejdet, som tillader <strong>Puma</strong> at fortsætte med at benytte Ferraris<br />

navn, og som samtidig sikrer <strong>Puma</strong> status som leverandør af be -<br />

klædning til Ferraris grand prix team.<br />

Firmaerne forventer en stigning i salget af <strong>Puma</strong>s Ferrari-mærkede<br />

beklædning, fodtøj og tilbehør. Der er planlagt en ny kollektion af<br />

merchandise i slutningen af 2011.<br />

<strong>Nike</strong>s vækst stiger igen<br />

Der var lidt mørke skyer i horisonten, da <strong>Nike</strong> for nogle måneder<br />

siden for første gang i fire år ikke levede op til sine indtjeningsmål<br />

på grund af stigende omkostninger til råvarer.<br />

Råvarepriserne fortsætter med at stige, og det samme gælder fragt -<br />

omkostningerne, men salget til forbrugerne er til gengæld steget så<br />

meget, at <strong>Nike</strong> kan berette om 14% stigning i omsætningen det se -<br />

neste kvartal.<br />

Topscorer på væksthitlisten er det kinesiske marked, hvor <strong>Nike</strong> har<br />

haft en fremgang på 21%. Europa har en ganske begrænset fremgang,<br />

og i Japan måtte <strong>Nike</strong> notere tilbagegang i omsætningen.<br />

SPONSOR NYT<br />

Select forlænger historisk samarbejde<br />

Dansk Håndbold Forbund og danske Select har forlænget deres<br />

aftale med fire år frem til udgangen af 2015. Med forlængelsen vil<br />

det historisk lange samarbejde mellem parterne ved kontraktens<br />

udløb have forløbet uafbrudt i hele 58 år.<br />

Aftalen omfatter Selects bolde, Profcare bandager/bind og harpiks<br />

til DHFʼs landshold samt forskellige leverancer til blandt andet<br />

Håndboldskolerne, Håndboldfitness, Beach Handball og alle forbundets<br />

kurser. Desuden vil DHF og Select sammen udvikle produkter<br />

efter specialønsker fra forbundets fysioterapeuter, trænere<br />

og spillere.


P R O F I L A F L Ø B E K O M P A G N I E T . . .<br />

Fra ski til løb<br />

– helt i front ...<br />

Løbekompagniets særlige kvindeafdeling med farverig løbebeklædning.<br />

48<br />

Otte år i Colorados skimekka<br />

gav Peter Mousten ballast til at<br />

åbne Løbekompagniet. Egentlig<br />

ville han hellere åben en skibutik,<br />

og den er også kommet som<br />

nr. tre i rækken<br />

Af Per Bang<br />

Peter Mousten blev præget af otte<br />

år i USA som skiinstruktør og<br />

medarbejder i en skibutik i Aspen,<br />

Colorado. I Guds eget land er alt<br />

muligt, og den dengang 29-årige<br />

Peter Mousten ville åbne butik, da<br />

han kom hjem uden uddannelse,<br />

men med en masse erfaring.<br />

Egentlig ville han helst åbne en<br />

skibutik, men investeringen ved<br />

en løbebutik var noget mindre, og<br />

han havde også masser af erfaring<br />

med løb primært som træning<br />

til skisport.<br />

Det viste sig, at leverandørerne<br />

tog meget forskelligt imod en ung<br />

dansker med praktisk erfaring fra<br />

USA, men ingen dansk butiksuddannelse.<br />

”Nogle leverandører tog imod<br />

mig med åbne arme og var straks<br />

parate til at være med, men der<br />

var også mange, der var meget<br />

forbeholdne, og eksempelvis<br />

<strong>Adidas</strong> meldte klart ud, at de slet<br />

ikke ville forhandle med mig, når<br />

jeg ikke havde en butiksuddannelse,<br />

og vi har fortsat ikke <strong>Adidas</strong><br />

i butikkerne,” fortæller Peter<br />

Mousten.<br />

”Det gjorde intet indtryk, at jeg<br />

havde løbet 48 maratonløb og<br />

havde masser af erfaring. Andre<br />

leverandører spurgte grundigt ind,<br />

og var med, når de fandt ud af, at<br />

jeg var seriøs med det.”<br />

”Jeg havde været med til at<br />

åbne en butik i USA med casual<br />

sportstøj. Det var helt anderledes.<br />

Vi tog på messer og købte ind<br />

uden problemer. Der var alle<br />

leverandører konstruktive og ville<br />

gerne hjælpe en ny butik i gang.<br />

Det oplevede jeg noget ander -<br />

ledes i Danmark,” fortæller han.<br />

Løber og iværksætter<br />

Peter Mousten er en aktiv del af<br />

løbemiljøet i Aalborg, og det


Peter Mousten med én af de løbesko, han sælger i butikken, og<br />

som han alle selv har afprøvet.<br />

bruger han meget som løftestang i<br />

butikken. Peter Mousten har en<br />

personlig rekord på 2 timer og 45<br />

minutter på maraton.<br />

”Lige da jeg kom hjem og<br />

åbnede butikken, vandt jeg en stor<br />

maraton i Aalborg og blev nr. to på<br />

en halvmaraton. Det gav en del<br />

positiv omtale, og det viste kunderne,<br />

at vi er seriøse omkring<br />

løb.”<br />

”I forhold til en generel sportsbutik,<br />

så giver vi en mere personlig<br />

rådgivning, og kunderne kan<br />

forvente at møde de samme an -<br />

sigter i butikken fra gang til gang.<br />

Mange laver i dag løbestilsana -<br />

lyser, men vi giver den personlige<br />

rådgivning helt i dybden og tager<br />

os tid til den enkelte kunde.”<br />

”Når vi åbnede i København var<br />

det primært fordi vi kunne få<br />

Kasper Nielsen som daglig leder.<br />

Han er uddannet fysioterapeut og<br />

havde arbejdet i butikken i Aalborg<br />

under sine studier. Han ville flytte<br />

til København på grund af sin<br />

kærestes job, og det lykkedes mig<br />

at få ham til at være med til at<br />

åbne en butik.”<br />

Peter Mousten lægger ikke skjul<br />

”Vi skal ikke åbne butikker ud fra én eller<br />

anden strategi, men ud fra at vi har den<br />

rigtige person til at stå i spidsen for den.<br />

Det er helt afgørende.”<br />

Løbekompagniet har 70 kvadratmeter butik i Urbansgade i Aalborg, hvor også Performance-Sport og Løberen holder til.<br />

på, at han er fuldstændig bidt af<br />

løb og ski, men at han først og<br />

fremmest er iværksætter, og han<br />

har ikke åbnet sin sidste butik.<br />

”Vi skal ikke åbne butikker ud fra<br />

én eller anden strategi, men ud fra<br />

at vi har den rigtige person til at<br />

stå i spidsen for den. Det er helt<br />

afgørende.”<br />

49


P R O F I L A F L Ø B E K O M P A G N I E T . . .<br />

Peter Mousten er selv i butikken i Aalborg. Personalet er alle løbere og den personlige vejledning til<br />

kunderne er meget vigtig for butikken.<br />

Faktisk er butik nr. tre i det lille<br />

imperium allerede åbnet for et år<br />

siden. Navnet Løbekompagniet er<br />

inspireret af The Running Com -<br />

pagny i Boulder, Colorado, og<br />

skibutikken Performance-Sport er<br />

på samme måde inspireret af en<br />

butik i Aspen, Colorado. Både<br />

Løbekompagniet og Performance-<br />

Sport ligger i den lille Urbansgade<br />

i Aalborg, hvor der endda også er<br />

en Løberen.<br />

”Løberen åbnede halvanden<br />

måned efter os, og jeg var super<br />

nervøs for det, men vores omsætning<br />

steg fra dag ét. Vi har et<br />

rigtigt godt samarbejde med<br />

Løberen, og mangler vi et produkt<br />

i en bestemt størrelse, så sender<br />

vi kunden hen til Løberen og laver<br />

vi en løbestilsanalyse, der er i<br />

modstrid, med hvad kunden har<br />

fået at vide et andet sted, så<br />

opfordrer vi ham eller hende til at<br />

gå hen i Løberen for at få et tredje<br />

bud. Det tiltrækker kunder fra<br />

oplandet og fra resten af byen, at<br />

vi er to gode specialbutikker<br />

inden for løb her i gaden,” fastslår<br />

Peter Mousten.<br />

Firmaer tilbydes sundhedstest<br />

Løbekompagniet arbejder ud over<br />

med sportsbutikker også med<br />

tilbud om sundhedstest til medarbejderne<br />

i erhvervsvirksomheder.<br />

”Vi laver en Body Age på medarbejderne<br />

og tilbyder foredrag og<br />

henviser til trænere. I forlængelse<br />

af sådanne forløb er der også<br />

besøg i butikken, hvor medarbej -<br />

derne kan købe det udstyr, de skal<br />

bruge for at få glæde af deres<br />

motionsaktiviteter.”<br />

”Vi laver en test og følger op et<br />

halvt til et helt år senere, Vi har<br />

været hos en del virksomheder og<br />

50<br />

har for nylig haft en større virksomhed<br />

med 80 ansatte igennem<br />

et forløb. Det er med til at gøre<br />

grundlaget for butikkerne bredere.<br />

Det er helt klart, at hvis vi skal<br />

ind i en ny by, så skal vi ud og<br />

tilbyde Body Age test til virksomhederne<br />

i området,” siger han.<br />

Peter Mousten har udelukkende<br />

personale, der selv er aktive<br />

løbere, men omvendt skal de<br />

heller ikke være nørder.<br />

”Ud over at gå op i løb, så skal<br />

de også gå op i mode. For rigtigt<br />

mange er det jo vigtigt at se godt<br />

ud, samtidig med at man løber. Vi<br />

har en lille afdeling i vores butik<br />

udelukkende for kvinder, hvor de<br />

kan få fred og ro til at gå og kigge<br />

og mærke.”<br />

”Vores personale er naturligvis<br />

helt afgørende. En medarbejder<br />

fik jeg ansat efter at have handlet<br />

med hende to-tre gange i en<br />

anden butik. Da jeg så fandt ud af,<br />

at hun havde vundet Århus<br />

Marathon tre gange, så gik jeg ind<br />

til hende igen for at spørge, hvad<br />

hun skulle have i løn.”<br />

Hjemmeside med talte ord<br />

Peter Mousten lægger ikke skjul<br />

på, at finanskrisen har bremset<br />

udviklingen af Løbekompagniet.<br />

”I København blev vi sat noget<br />

tilbage, men jeg har klart planer<br />

om at åbne flere Løbekompagniet<br />

og Performance-Sport. Det bliver<br />

nok ikke i København, hvor<br />

omkostningsniveauet er for højt,<br />

og hvor markedet for løbebutikker<br />

er ved at være mættet. Til gen -<br />

gæld er der masser af muligheder<br />

i mindre byer. Jeg skal bare finde<br />

de rigtige personer. Hvis den<br />

rigtige person, som vil være med -<br />

ejer af en butik, kommer, så er jeg<br />

klar,” siger han.<br />

”Vi sælger ikke et par løbesko, som jeg<br />

ikke har løbet i, og vi har også valgt sko<br />

fra, som jeg eller andre medarbejdere ikke<br />

har kunnet lide”<br />

Løbekompagniet har en meget<br />

speciel hjemmeside. Den består<br />

udelukkende at videoklip, hvor<br />

Peter Mousten og medarbejderne<br />

fortæller.<br />

”Jeg er ikke så dygtig skriftligt<br />

og slet ikke efter otte år i USA,<br />

Løbekompagniet:<br />

April 2006:<br />

Løbekompagniet Aalborg<br />

Sommeren 2008:<br />

Løbekompagniet<br />

København<br />

Sommeren 2010:<br />

Performance-Sport<br />

hvor alt foregik på engelsk. Jeg<br />

har brugt mange penge på at få<br />

designet hjemmeside, men jeg fik<br />

ikke indholdet opdateret, og<br />

meget af indholdet om produkterne<br />

bliver alligevel kopieret på<br />

forskellige hjemmesider. Så fik jeg<br />

ideen til en hjemmeside ude -<br />

lukkende med video.”<br />

”Vi sælger ikke et par løbesko,<br />

som jeg ikke har løbet i, og vi har<br />

også valgt sko fra, som jeg eller<br />

andre medarbejdere ikke har kunnet<br />

lide. Derfor vil jeg hellere give<br />

en personlig beskrivelse af vores<br />

sko på hjemmesiden frem for at<br />

kopiere noget standard salgsmateriale,”<br />

siger han.<br />

Peter Mousten åbnede<br />

Løbekompagniet sammen med<br />

sin kæreste, men parret har fået<br />

tre børn siden åbningen, så hendes<br />

indsats i butikken har været<br />

ret begrænset.<br />

En række af løbeskoene får en personlig beskrivelse og<br />

anmeldelse af Peter Mousten på Løbekompagniets hjemmeside.


���������<br />

������������<br />

���������


S P O R T - M A S T E R U D V I K L E R . . .<br />

SPORT-MASTER kårer ʼMånedens butikʼ på basis af en lang række parametre. Målet er bl.a. at sætte yderligere fokus på ledelse.<br />

SPORT-MASTER udvikler<br />

gennem butikschefer<br />

Gennem resultatorienteret fo -<br />

kus og avancerede Exit Shop -<br />

ping analyser skaber SPORT-<br />

MASTER baggrund for uddannelse<br />

af butikschefer og ud -<br />

vikling af ledelsesværktøjer<br />

Af Per Bang<br />

Måle – træne – måle. Det er<br />

sportens verden, og sådan arbej -<br />

der SPORT-MASTER også med<br />

udvikling af personale og ledelse i<br />

butikkerne.<br />

Undersøgelser af kunder på vej<br />

ud af SPORT-MASTER butikker<br />

over hele landet – både kunder<br />

der har købt, og kunder der ikke<br />

har købt – viser, at der er et po -<br />

tenti ale for forbedring af kunde -<br />

betje nin gen. Det handler ikke nødvendigvis<br />

om tilfredse eller ikke tilfredse<br />

kunder men om, hvorvidt<br />

personalet har gjort en aktiv indsats<br />

for salg og mersalg. Se<br />

artiklen om Exit Shopping.<br />

52<br />

”Vi har tidligere haft mest fokus<br />

på uddannelse af butikspersonalet<br />

som helhed, men vi har nu sat<br />

ekstra fokus på butikscheferne ud<br />

fra en antagelse om, at ledelse er<br />

det afgørende for at udvikle personalet<br />

og butikken som helhed,”<br />

siger adm. direktør Hans-Peter<br />

Rasmussen, Sport Danmark.<br />

70% af SPORT-MASTER bu tik -<br />

kerne er drevet af butikschefer, og<br />

butikkerne har fem til syv ansatte i<br />

gennemsnit.<br />

”Det betyder, at butikscheferne<br />

er en meget central gruppe, og<br />

derfor skal vi give dem nogle<br />

endnu bedre redskaber til at blive<br />

dygtigere ledere. Et af redska -<br />

berne er en uddannelse over fire<br />

moduler. Andre redskaber er en<br />

butikschefportal, hvor vi har samlet<br />

det vigtigste om at drive en<br />

butik.”<br />

”Vi har i dag opstillet en række<br />

parametre, som ligger til grund for<br />

at kåre månedens butik. Blandt<br />

parametrene er afholdelse af personalemøder,<br />

salgstal, resultaterne<br />

af de løbende kundeanalyser,<br />

bruttoavancen og hitrate – altså<br />

andelen af kunder i butikken, som<br />

vælger at købe. De fleste har brug<br />

for at være bedre til at planlægge<br />

og bedre til at sørge for at få alle i<br />

butikken informeret. Derfor er af -<br />

holdelse af personalemøder med<br />

dagsorden og referat et vigtigt element<br />

blandt adskillige andre. Vi<br />

prøver at komme om kring en lang<br />

række faktorer, så det ikke bare er<br />

noget med, at hvis man ligger på<br />

index 120, så er alt godt.”<br />

”Resultaterne bliver opstillet på<br />

en illustrativ måde på et enkelt<br />

overblik, så alle kan sammenligne<br />

sig med de bedste, de dårligste og<br />

gennemsnittet.”<br />

Lede sig selv og andre<br />

Lederkurserne gennemføres af<br />

Thomas Larsen fra Detail di vi -<br />

sionen, der er en afdeling af<br />

Direktør Hans-Peter Ras mus -<br />

sen, SPORT-MASTER vil gerne<br />

have mere fokus på ledelse i<br />

kædens butikker.<br />

Grenaa Handelsskole.<br />

”Analyser har vist, at der er<br />

behov for, at der er mere opmærksomhed<br />

på kunderne i butikkerne.<br />

Derfor begyndte vi med et forløb<br />

for medarbejderne omkring salg<br />

og det at opsøge kunderne i<br />

butikken,” fortæller Thomas<br />

Larsen.


SPORT-MASTER har oprettet en butikschefportal med en lang<br />

række informationer om butiksdrift.<br />

”Derfra gik vi videre til lederne,<br />

som der er et åbenlyst behov for<br />

at udvikle. Ofte er det jo de fagligt<br />

dygtige medarbejdere, der bliver<br />

gjort til ledere, uagtet at ledelse af<br />

en disciplin i sig selv. Det gælder<br />

ikke bare butiksbranchen, men ligger<br />

faktisk til grund for rigtig<br />

mange problemer. 86% af alle, der<br />

skifter job, angiver dårlig ledelse<br />

som årsagen.”<br />

”I uddannelsen er der bl.a. fokus<br />

på situationsbestemt ledelse –<br />

altså at finde den rigtige medarbejder<br />

til den rigtige opgave. Det<br />

handler om at matche opgaven<br />

med medarbejderens kompetencer<br />

og engagement. Vi har<br />

også meget fokus på at<br />

uddelegere. Hvis en leder ikke har<br />

overblik, så sker det ofte, at man<br />

selv går i gang med at løse en<br />

masse opgaver og glemmer lederskabet.”<br />

”Vi tager også udgangspunkt i,<br />

at man skal kunne lede sig selv for<br />

at lede andre. Hvordan er éns indstilling<br />

til at være leder, og kan<br />

man motivere andre. Herunder<br />

arbejder vi med planlægning –<br />

altså det at anvende ressourcerne<br />

optimalt. Endelig lægger vi op til,<br />

at der på den sidste del af uddannelsen<br />

skal arbejdes med rekruttering<br />

og samtaleteknik, herunder<br />

udviklingssamtaler med medarbej -<br />

derne.”<br />

”Min påstand er, at hvis man for-<br />

mår at pleje sine medarbejdere,<br />

så skifter medarbejderne ikke job,<br />

med mindre ydre omstændigheder<br />

presser dem – det kan være<br />

nødvendig flytning på grund af<br />

partners jobskifte eller lignende.<br />

Myten om, at mange skifter på<br />

grund af et lidt bedre løntilbud<br />

holder ikke i virkeligheden. Det er<br />

ledelse, der er den helt afgørende<br />

faktor,” siger Thomas Larsen.<br />

”En god leder er en person, der<br />

kan tage vare på sig selv og<br />

udnytte de ressourcer, man har til<br />

rådighed bedst muligt,” siger han.<br />

Uddannelsen var egentlig planlagt<br />

som fire moduler, men et par mo -<br />

du ler er blevet slået sammen for at<br />

få butikscheferne rigtigt væk fra<br />

deres dagligdag og i højere grad<br />

også trække på hinandens er -<br />

faringer. Lige nu er butiks chef erne<br />

midt i forløbet, og Hans-Peter<br />

Rasmussen mærker allerede po -<br />

si tive effekter i butik kerne bl.a. af -<br />

læst på de parametre, der ligger til<br />

grund for kåringen af månedens<br />

butik. Blandt de kårede har været<br />

både nogle af de største og nogle<br />

af de mindste butikker i SPORT-<br />

MASTER.<br />

LEADING<br />

THE TRENDS 11<br />

The world’s leading trade fair and<br />

business platform for bicycles,<br />

equipment, clothing, travel and more.<br />

Friedrichshafen, Germany<br />

Aug 31 – Sept 3, 2011<br />

www.eurobike-show.com<br />

DEMO DAY<br />

August 30, 2011<br />

www.eurobike-demoday.com


S P O R T - M A S T E R U D V I K L E R . . .<br />

Butikker er som en fabrik<br />

Detailhandel bør stræbe efter<br />

effektivitet fuldstændig som en<br />

produktionsvirksomhed. Hvor<br />

dygtig er man til at skabe om -<br />

sætning med sine ressourcer<br />

Af Per Bang<br />

Firmaet Retail Minds har skabt en<br />

kompleks spørgeteknik overfor<br />

kunder på vej ud af butikker, som<br />

giver et meget præcist billede af<br />

kundernes oplevelser og medarbejdernes<br />

indsats i butikken.<br />

”Ved hjælp af en kompleks<br />

spørgemetodik på en Ipad, kan vi<br />

konvertere kundernes oplevelser<br />

og personaleadfærden til et bil -<br />

lede af personalets evne til at yde<br />

kunderne den bedst mulige ser -<br />

vice, da det jo er en kendt sag, at<br />

kunder der oplever en god salgs -<br />

indsats og et højt serviceniveau er<br />

mest tilfredse og mest loyale”,<br />

fortæller John Schønberg, der har<br />

skabt Retail Minds sammen med<br />

Torben Lyng, og i dag har omkring<br />

30 butikskæder som kunder foruden<br />

opgaver i det øvrige Norden<br />

og Tyskland. Og det på trods af, at<br />

virksomheden kun er et år gammel.<br />

”Vi mener, at indehaverne af<br />

detailbutikker bør betragte driften<br />

på samme måde, som man<br />

oplever hos indehavere af produktionsvirksomheder.<br />

At man har<br />

100% fokus på og indsigt i, hvor -<br />

ledes investeringen i alle butik -<br />

kens kostbare ressourcer så ef -<br />

fek tivt som muligt omsættes til<br />

indtjening,” siger John Schønberg.<br />

”Detailhandelen bør stræbe<br />

efter at have et overblik over effektiviteten<br />

fuldstændig som en produktionsvirksomhed<br />

og på ethvert<br />

tidspunkt vide, hvor dygtig man er<br />

til at skabe omsætning og indtjening<br />

ud fra den kundestrøm, der<br />

genereres. Og her mangler mange<br />

detailvirksomheder simpelthen<br />

et ʼnyt nøgletalʼ, der afspejler, hvor<br />

effektiv den enkelte butik drives i<br />

forhold til butikkens potentiale.”<br />

”Vores system er bygget op, så<br />

det afhængigt af kundernes svar<br />

vælger spor i rækken af spørgs -<br />

mål. Dermed giver vores Exit<br />

Shopping et meget præcist billede<br />

54<br />

af adfærden i butikken. For den<br />

enkelte butik giver det et præcist<br />

øjebliksbillede og for eksempelvis<br />

SPORT-MASTER giver det samlet<br />

et repræsentativt billede, når vi<br />

gennemfører undersøgelser ved<br />

en lang række butikker over en<br />

periode.”<br />

”Vi mener, at dette værktøj<br />

virkelig kan bruges til at justere<br />

adfærd, mens vi mener, at kundetilfredshedsundersøgelser<br />

er tæt<br />

på spild af penge. Der skal<br />

eksempelvis rigtig meget til at<br />

gøre en københavnsk kunde tilfreds,<br />

mens stort set alle kunder i<br />

Grindsted eller Varde er tilfredse,<br />

fordi de har en anden relation til<br />

deres butikker. I København er der<br />

et kæmpe udbud og ikke den<br />

store loyalitet. I eksempelvis<br />

Grindsted er der ikke mange<br />

butikker at vælge imellem, men<br />

kunderne er så tilfredse, at vi<br />

skulle tro, at de fleste var indehavere,”<br />

siger John Schønberg.<br />

Andel<br />

af kunder<br />

der<br />

bliver<br />

kontaktet<br />

af en<br />

s æ lg lger<br />

80%<br />

57% 49%<br />

17%<br />

Exit Shopping gennemføres<br />

ved, at firmaet spørger de kunder,<br />

der kommer ud af butikken,<br />

uanset om de har købt eller ej.<br />

Butikkerne er grundigt informeret<br />

om metoden på forhånd, men det<br />

er lidt forskelligt fra butik til butik,<br />

om personalet får at vide, at Retail<br />

Minds er på gaden.<br />

”Der er intet hemmeligt, og reelt<br />

har det ingen betydning, om personalet<br />

ved, at vi står der.<br />

Adfærdsændringer omkring kundebetjening<br />

kan ikke bare ske,<br />

fordi vi er i gang med en Exit<br />

Shopping. Der skal en anderledes<br />

grundig proces til for at ændre<br />

vaner og adfærd,” fastslår John<br />

Schønberg.<br />

Eksempel på et leaderboard for en butik på basis af Exitshopping.<br />

”Vi mener, at dette værktøj virkelig kan<br />

bruges til at justere adfærd, mens vi mener,<br />

at kundetilfredshedsundersøgelser er tæt<br />

på spild af penge<br />

Exi t shopping®<br />

Sportskøbing<br />

Andel<br />

af k un under der<br />

får betjening<br />

Hitrate<br />

( Andel<br />

af kunder<br />

der<br />

køber<br />

noget)<br />

47%<br />

40% 28%<br />

13%<br />

Nedenstående<br />

er<br />

k kun<br />

besvaret<br />

af kunder,<br />

der<br />

har<br />

fået<br />

personlig<br />

betjening.<br />

( Udove<br />

r betaling<br />

m.v.)<br />

butik<br />

n<br />

i<br />

D<br />

65%<br />

43% 46%<br />

29%<br />

K und unde<br />

rne rnes<br />

opleve lse a f betjenin betjening<br />

Top<br />

10<br />

gennemsnit<br />

Centre<br />

Nove<br />

mbe mber Decembe<br />

r<br />

Kæde<br />

gennemsnit<br />

Bund 10<br />

gennemsnit<br />

Din<br />

butik<br />

Top<br />

10<br />

gennemsnit<br />

Centre<br />

12.<br />

april<br />

2011<br />

Kundetilfredshed<br />

( Andel<br />

af kunder<br />

der<br />

er<br />

Kundeloyalitet<br />

( Andel<br />

af kunder<br />

de der<br />

vil<br />

tilfredse<br />

)<br />

komme<br />

ig ige<br />

n)<br />

Kæde<br />

gennemsnit<br />

Bund 10<br />

gennemsnit<br />

Din<br />

butik<br />

100%<br />

100% 90%<br />

68%<br />

Top<br />

10<br />

gennemsnit<br />

Centre<br />

Februar<br />

Kæde<br />

gennemsnit<br />

Bund 10<br />

gennemsnit<br />

Din<br />

butik<br />

100%<br />

100% 99%<br />

94%<br />

Top<br />

10<br />

gennemsnit<br />

Centre<br />

April<br />

Kæde<br />

gennemsnit<br />

Bund 10<br />

gennemsnit<br />

Kunder<br />

der<br />

oplevede<br />

a at<br />

sælgeren<br />

stillede<br />

nogle<br />

spørgsmål<br />

for pr æ æcist<br />

at<br />

finde<br />

ud af<br />

100% 100% 84% 80% 46% 91% 100% 82% 81% 43% 100% 100% 81% 81% 49% 100% 100% 85% 88% 54%<br />

hvad<br />

kunden<br />

skulle<br />

bruge<br />

Kunder<br />

oplevede<br />

at<br />

de det<br />

var<br />

den<br />

rigtige<br />

løsning/<br />

produkt<br />

som sæl<br />

g geren<br />

kunne<br />

anbefale<br />

92% 100% 88% 87% 66% 82% 100% 82% 84% 55% 100% 100% 80% 83% 50% 75% 100% 85% 86% 59%<br />

Kunder<br />

der<br />

oplevede<br />

a at<br />

sælgeren<br />

uopfordret<br />

gav<br />

gode<br />

råd<br />

og ve<br />

jl jledning<br />

i forbindelse<br />

85% 85% 64% 63% 34% 82% 96% 64% 66% 31% 57% 91% 63% 62% 27% 100% 94% 66% 73% 47%<br />

med<br />

købet<br />

Kunder<br />

der<br />

oplevede<br />

a at<br />

sælgeren<br />

havde<br />

en<br />

stor produktviden<br />

Andel<br />

af<br />

kunder<br />

der<br />

bl bliver<br />

kontaktet<br />

af<br />

en<br />

sælger<br />

Andel<br />

af<br />

kunder<br />

der<br />

få får<br />

betjening<br />

77% 100% 81% 83% 47% 91% 100% 86% 86% 50% 86% 100% 85% 85% 57% 100% 100% 90% 92% 61%<br />

Kunder<br />

der<br />

oplever<br />

sæ sælgeren<br />

præsenterede<br />

produkter<br />

med<br />

for ske skellige<br />

priser,<br />

som<br />

passede<br />

på ønsker<br />

og behov<br />

(mersalg)<br />

62% 73% 46% 49% 20% 45% 84% 49% 48% 18% 71% 93% 52% 50% 14% 83% 86% 57% 61% 24%<br />

Kunder<br />

der<br />

oplevede<br />

a at<br />

sælgeren<br />

også præsenterede<br />

et<br />

eller<br />

flere<br />

andre<br />

tilbehørprodukter<br />

ell<br />

e er<br />

f.eks.<br />

et<br />

tilbud,<br />

et<br />

nyt<br />

produkt<br />

m.v.<br />

(mer<br />

sa salg)<br />

31% 39% 20% 22% 1% 36% 65% 20% 25% 0% 57% 57% 33% 34% 0% 42% 56% 38% 28% 4%<br />

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

���������������������������������������������<br />

85% 100% 91% 91% 72% 100% 100% 95% 95% 76% 100% 100% 96% 94% 73% 92% 100% 94% 96% 78%<br />

Hitrate<br />

(Andel<br />

af<br />

ku nde nder<br />

der<br />

køber<br />

noget)<br />

Kundetilfredshed<br />

(Ande (Andel<br />

af<br />

kunder<br />

der<br />

er<br />

tilfredse)<br />

Kundeloyalitet<br />

(Andel<br />

af<br />

kunder<br />

der<br />

vil<br />

komme<br />

igen)<br />

Nøgleområder<br />

40% 67% 39% 45% 17% 80% 84% 41% 51% 15% 23% 81% 42% 54% 15% 57% 80% 41% 49% 17%<br />

43% 57% 37% 39% 18% 37% 63% 32% 38% 17% 23% 57% 34% 35% 16% 40% 47% 25% 28% 13%<br />

50% 71% 57% 57% 38% 93% 85% 58% 61% 37% 47% 84% 53% 52% 27% 43% 65% 47% 46% 29%<br />

80% 100% 90% 89% 75% 100% 100% 87% 90% 69% 63% 100% 87% 90% 70% 100% 100% 84% 90% 68%<br />

100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 99% 99% 96% 100% 100% 99% 99% 95% 100% 100% 98% 99% 94%


Mere end 8.000 danske fodboldben tarʼ ikke fejl<br />

Sock Shield ligtht, compressions benskinne, ny farve, vejl 199,00, blandt markedets bedste avancer<br />

Kamp handske vejl kr. 599,00 Starter handske vejl kr. 299,00<br />

Johan Wiland<br />

Dansk Mester, FC København<br />

Tillykke<br />

NYHED<br />

Så kom den nye slidstærke handske, osseʼ til kunstbaner.<br />

Med meget højt niveau i gribeeffekt.<br />

Søren Jochumsen<br />

500 kampe, AC Horsens<br />

Sportex - Stand 41 - Hal 3<br />

www.torbenp.dk www.uhlsport.com


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .<br />

En mand der<br />

brænder igennem<br />

Når Ole Jensen fortæller, så er<br />

det svært at lade være at lytte –<br />

uanset om det handler om<br />

kopiprodukter, branchens ud -<br />

vikling eller gamle anekdoter.<br />

Han brænder igennem!<br />

Af Per Bang<br />

Ole Jensen har skrevet en bog om<br />

sit liv, og den er ganske tyk. Den<br />

bærer præg af hans fortælle -<br />

glæde, som mange nyder godt af -<br />

uanset hvad emnet er.<br />

Han understreger, at bogen ikke<br />

er et forsøg på at være hovski -<br />

snovski, men egentlig bygger på,<br />

at han ville have ønsket, at hans<br />

mor og far havde efterladt noget<br />

mere om deres liv.<br />

”Jeg tænkte, at mine børn skulle<br />

vide noget om, hvad jeg har lavet i<br />

al den tid, hvor jeg har været væk,<br />

56<br />

og da jeg rejser en del, så har der<br />

været god tid til at skrive. Den blev<br />

færdig sidste efterår, og jeg gav<br />

den til min kone og mine børn i<br />

julegave,” fortæller han.<br />

”Jeg har været superheldig på<br />

mange måder. Det var ikke studenterhuen,<br />

der trykkede mig,<br />

men jeg har været drevet af fascinationen<br />

af sport og især af fodbold,<br />

og det har båret mig igennem<br />

en masse spændende jobs<br />

og oplevelser,” siger han.<br />

”Det begyndte med en fremrag -<br />

”Sportsbranchen har betydet utroligt<br />

meget for mig. Jeg har mødt rigtigt mange<br />

spændende mennesker, som har præget<br />

mig”<br />

ende læreplads hos Kan-Sport i<br />

Nykøbing Falster og videre til<br />

Lerche Sport og <strong>Nike</strong>. Knud Aage<br />

Nielsen hos Kan-Sport lærte mig,<br />

at man godt kan lege og have det<br />

sjovt samtidig med, at man er seri -<br />

øs, og det har vist været kendetegnende<br />

for mig.”<br />

”Sportsbranchen har betydet<br />

Ole Jensen og direktør Kim Brink, OB underskriver en fire-årig<br />

sponsoraftale – på den Himmelske Freds plads i Kina.<br />

utroligt meget for mig. Jeg har<br />

mødt rigtigt mange spændende<br />

mennesker, som har præget mig.<br />

Jeg var med i en fantastisk<br />

udvikling i Lerche Sport, som var<br />

én af Danmarks allerbedste og<br />

største butikker, men med en ejer,<br />

der til sidst var præget af egoisme<br />

og ʼjeg alene videʼ, så det måtte<br />

komme til et brud. Det var hårde<br />

tider specielt for personalet, og<br />

selv om jeg har været heldig og<br />

præget af legen, så har jeg også<br />

taget nogle beslutninger af og til,”<br />

siger han.<br />

”Ser man på sportsbranchen i<br />

dag, så er der utroligt mange bu -<br />

tik ker. Jeg er stolt af, at vi i Lerche<br />

Sport specialiserede os på et<br />

tidligt tidspunkt. Det har mange<br />

gjort senere, og jeg oplever, at<br />

den almindelige specialiserede<br />

sportsbutik er ved at forsvinde til<br />

fordel for egentlige specialbutikker<br />

og så outlet og butikker, der alene<br />

fokuserer på pris. Generelt hand -<br />

ler det om at træk ke kunderne ind<br />

og give dem en god og kvalificeret<br />

betjening. Forbrugerne vil have<br />

god betjening, og de søger derhen,<br />

hvor de kan få det. Derfor tror<br />

jeg, at spe cial butikkerne har gode<br />

frem tids muligheder for sig.”<br />

Ole Jensen oplever ikke, at<br />

hyggen og de personlige relatio -<br />

ner er på retur i sportsbranchen,<br />

selv om professionaliseringen<br />

stiger.<br />

”De gode relationer findes<br />

stadig og spiller fortsat en betyde -<br />

lig rolle, men det kan godt være, at<br />

nogle er lidt mere tilbageholdende<br />

med at give noget fra sig end<br />

tidligere. Jeg har nu indtryk af, at<br />

informationerne og rygterne flyder<br />

ganske godt blandt de folk, der<br />

færdes på landevejen,” siger Ole<br />

Jensen med et af de mange grin,<br />

der følger hans hurtige talestrøm.


En flot fodboldkarriere<br />

Ole Jensen fik en flot fodboldkarriere<br />

trods kollisioner med<br />

arbejdet i sportsbranchen, mili -<br />

tæret og hans eget bryllup<br />

Det er ikke alene i sportsbranchen,<br />

at Ole Jensen har gjort<br />

karriere. Han havde en flot fodboldkarriere<br />

med 160 førsteholds -<br />

kampe for B93 frem til 1979, hvor<br />

det blev for vanskeligt at kombinere<br />

sporten med arbejdet hos<br />

Lerche Sport.<br />

De sidste to år af karrieren var<br />

der indført professionel fodbold,<br />

og ud fra en fast hyre på 1.600 kr.<br />

om måneden og en bonus på<br />

1.200 kr. for en sejr og 600 for<br />

uafgjort sparede han 40.000 kr. op<br />

til udbetalingen på familiens første<br />

hus.<br />

Karrierens højdepunkt faldt<br />

sam men med privatlivets. Han<br />

blev gift med Grethe den 17. juni<br />

og efter bryllupsfest på Mogen -<br />

strup Kro og en kort bryllupsnat,<br />

mødte han op til et af sæsonens<br />

højdepunkter – københavner -<br />

opgøret mod KB. Under taktikmødet<br />

fik han opgaven at mands -<br />

opdække Finn Laudrup (far til to<br />

ganske velkendte landsholds -<br />

spillere), som den gang var én af<br />

dansk fodbolds største profiler.<br />

Finn Laudrup var midtbanegene -<br />

ralen, der fordelte boldene og<br />

kunne han holdes i skak, var der<br />

gode muligheder for at besejre<br />

KB. Trods bryllupstræthed lyk -<br />

kedes det Ole Jensen så godt, at<br />

han næste dag var på ugens hold<br />

i Ekstra Bladet. Det var Finn<br />

Laudrup også, hvordan det så lige<br />

kunne gå til.<br />

Overgangen til professionel fodbold<br />

var ikke helt smertefri. Ole<br />

Jensen lagde stor vægt på det<br />

sociale i forbindelse med fodbold.<br />

Der skulle være tid til en sodavand<br />

eller to i klubhuset efter træning,<br />

men det var ikke altid, at de ny til -<br />

komne professionelle havde for -<br />

ståelse for det. Nogle kom for at<br />

ud føre et stykke arbejde og hæve<br />

deres løn. Det var den ændring af<br />

mentaliteten, som gjort det mod -<br />

sæt ningsfyldt, men Ole Jensen<br />

lægger ikke skjul på, at overgangen<br />

til professionelle tilstande var<br />

både rigtig og nødvendig.<br />

Fodbolden betød rigtigt meget<br />

for unge Jensen. Han var sluppet<br />

ud af militæret og en truende sergentkarriere<br />

ved at blive overflyttet<br />

til civilforsvaret. Da det så kollide -<br />

rede med en kamp mod hans<br />

gamle klub, B1901, var sidste<br />

udvej at melde sig syg. 20 minutter<br />

inde i kampen flækkede han et<br />

øjenbryn og måtte bæres fra<br />

banen. Én af samaritterne var en<br />

sergent fra Civilforsvarsskolen,<br />

men det lykkedes at undgå at<br />

blive genkendt.<br />

Som Ole Jensen skriver i<br />

bogen: ”Beklager endnu engang<br />

at have revet op i noget, som ikke<br />

er god moral og etik, men fodbolden<br />

gik altså frem for alt. Dem, der<br />

spiller fodbold, vil kunne forstå<br />

mine grunde. Resten må være<br />

forargede.”<br />

Forud for tiden i B93 spillede<br />

Ole Jensen først i Gedser som<br />

ung domsspiller og senere i<br />

B1901. I B1901 spillede han fortrinsvis<br />

på andetholdet i Dan -<br />

marks serien. Efter en rigtig god<br />

kamp vidste han godt, at der var<br />

en chance for at komme på førsteholdet.<br />

Han valgte dog at tage på<br />

besøg i København hos den nye<br />

kæreste, Grethe. Han havde<br />

meldt afbud til Danmarks serie -<br />

kampen, men B1901ʼs træner Kurt<br />

Nielsen – den senere landstræner<br />

– blev rasende, da han ikke var til<br />

rådighed for førsteholdet. Det var<br />

én af de få gange, hvor fodbolden<br />

ikke fik førsteprioritet.<br />

I den sidste amatørkamp skulle<br />

B93 vinde for at blive i 1. division,<br />

som var øverste række.<br />

Ole Jensen scorer her det første<br />

mål i 3-1 sejren, og han fik to<br />

sæsoner som professionel.<br />

Ole Jensen spillede 160 førsteholds kampe for B93 og var en central<br />

spiller for Østerbroklubben i de første år med professionel fodbold.<br />

Ole Jensen<br />

Artiklerne om fodbold,<br />

Lerche Sport og <strong>Nike</strong> er<br />

sammenskriv fra Ole<br />

Jensens bog.<br />

57


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .<br />

Ole Jensen havde som tidligere topspiller<br />

gode forbindelser til en række journalister<br />

og kom bl.a. i spalterne, da han for at fejre<br />

Danmarks succes ved EM i 1984 gav særlige<br />

EM-tilbud på fodboldstøvler.<br />

Ole Jensen blev udlært i sportsbutik<br />

hos Kan-Sport i Nykøbing<br />

Falster og senere fik han centrale<br />

roller hos én af datidens<br />

førende sportsbutikker, Lerche<br />

Sport i Nørregade<br />

14 dage som revisorelev blev det<br />

til, før Ole Jensen sagde op og<br />

kort efter via kontakter i B1901 fik<br />

lære plads i Kan-Sport i Nykøbing<br />

Falster hos Knud Aage Nielsen,<br />

der var tidligere All England me -<br />

ster. Førstemand i butikken var<br />

Torben Storm – bl.a. kendt som<br />

fodboldtræner for en lang række<br />

topklubber.<br />

”Torben var sammen med Knud<br />

Aage de perfekte læremestre for<br />

en dreng som mig, der kun havde<br />

sport i hovedet. Der blev snakket<br />

fodbold og løb dagen lang, og når<br />

der ikke var kunder i butikken, var<br />

der bordtennisturnering i bag -<br />

lokalet,” husker Ole Jensen.<br />

Kan-Sport var på mange punker<br />

en foregangsbutik, som var invol -<br />

ve ret i motionsløb, før det blev po -<br />

pulært og som indkøbte en ergo -<br />

metercykel, hvor kunderne kunne<br />

blive konditestet.<br />

”Arbejdet og oplevelserne i Kan-<br />

Sport var en kæmpe inspirationskilde<br />

for mig og vel noget, jeg<br />

byggede videre på i Lerche Sport<br />

senere.”<br />

Efter militærtiden ville Ole<br />

Jensen til København ikke mindst<br />

fordi Grethe boede der, og han<br />

skulle finde et job. Det blev til<br />

ansættelse hos Lerche Sport og<br />

indehaver Sten Sjøqvist - i første<br />

58<br />

Livet med<br />

sportshandel<br />

omgang som opstrenger, men<br />

også med mulighed for at ekspedere<br />

kunder.<br />

Det var en indgang til Danmarks<br />

førende sportsbutik. Ole Jensen<br />

fik ansvaret for ketsjere, som var<br />

en blandt flere afdelinger i<br />

butikken.<br />

Lerche Sport var så stærk på en<br />

række områder, at der var direkte<br />

import og i nogle tilfælde på<br />

eksklusiv aftaler. Et af agenturer -<br />

ne var skimærket Fischer, som<br />

også fremstillede ketsjere, og her<br />

fik Ole Jensen ansvaret for spon-<br />

soraftaler med Danmarks dengang<br />

stærkeste tennisspillere,<br />

Lars Elvstrøm og Finn Kristensen.<br />

Ud over ketsjere fik Ole Jensen<br />

også en finger med i spillet i<br />

skoafdelingen. Det var før joggingbølgen,<br />

så det var sko til blandede<br />

formål i første omgang, men snart<br />

kom der gang i løbebølgen, hvor<br />

<strong>Adidas</strong> var ene om at levere<br />

specielle løbesko.<br />

Ole Jensen kastede sig mere og<br />

mere over skosalget, og især<br />

<strong>Adidas</strong> boomede. Sten Sjøqvist<br />

tilbød ham at bestyre en nyåbnet<br />

butik for <strong>Adidas</strong> sko ved siden af<br />

Lerche Sport. Salget gik rigtig godt<br />

og relationerne til <strong>Adidas</strong> var<br />

tætte. Ofte hentede Ole Jensen<br />

det meste af sendingerne til<br />

<strong>Adidas</strong>ʼ lager i Rødovre. På et<br />

tids punkt fik <strong>Adidas</strong> 3.000 par af<br />

løbeskoen Country hjem, og Ole<br />

Jensen fik lov at købe dem alle.<br />

De var solgt på tre måneder og<br />

1,2 mio. kr. var rullet i kasseapparatet.<br />

Generelt var den store<br />

udfordring at skaffe sko, fordi<br />

<strong>Adidas</strong> på det tidspunkt havde<br />

problemer med produktionen.<br />

Andre skomærker kom<br />

stærkere ind på markedet, og<br />

Lerche Sport samlede alle<br />

skomærker i en særlig skoshop<br />

”Arbejdet og oplevelserne i Kan-Sport var<br />

en kæmpe inspirationskilde for mig og vel<br />

noget, jeg byggede videre på i Lerche<br />

Sport senere.”<br />

eller rettere to. Én for løbesko og<br />

én for øvrige sko. Det var i 1981,<br />

at Danmarks første løbebutik så<br />

dagens lys.<br />

Sten Sjøqvist var flyttet til<br />

London og Henrik Anderson gjort<br />

til direktør. Han blev imidlertid fyret<br />

i 1986, og Ole Jensen blev tilbudt<br />

jobbet.<br />

Det var en spændende tid med<br />

et godt teamwork og mange pro -<br />

mi nente kunder, hvor Ole Jensen<br />

bl.a. beskriver sit møde med<br />

Dronning Margrethe.<br />

”Det lykkedes mig at få<br />

Margrethe til at prøve alle størrelser<br />

skibukser, før det endelig<br />

endte i den største størrelse med<br />

ekstra længde i benene. Jeg har<br />

altid haft meget let ved at svede,<br />

og jeg tror faktisk, det startede<br />

den dag. Jeg var drivvåd, da vi var<br />

færdige. Heldigvis skulle bukserne<br />

plus det øvrige, Margrethe skulle<br />

have, bringes til Amalienborg.<br />

Margrethe betalte aldrig kontant.”<br />

Lerche Sport var førende i løbebølgens<br />

barndom, og alle de<br />

fremtrædende løbere kom i<br />

butikken, som gik godt. I midten af<br />

1980ʼerne blev der solgt 7.000 par<br />

<strong>Nike</strong>-løbesko til en snitpris på 500<br />

kr. og samlet over 25.000 par sko.<br />

Sten Sjøqvist fik sendt 800.000 kr.<br />

til England hvert år, men det blev<br />

efterhånden for meget at trække<br />

ud til en passiv ejer. Der kom flere<br />

forretningsfolk ind i sportsbran -<br />

chen, og Lerche Sport miste de<br />

sine agenturer. Samtidig var lav -<br />

prisvarehuse begyndt at forhand le<br />

sportsudstyr. I slutningen af<br />

1980ʼerne åbnede en Intersport<br />

100 meter fra Lerche Sport, og<br />

Hummels ʼFrank Arne sen Sportʼ<br />

åbnede på Strøget.<br />

Sten Sjøqvist blev løbende orienteret<br />

om situationen, og der<br />

blev foretaget ændringer med<br />

betydelige investeringer, men det<br />

blev alt sammen hentet ud af<br />

driften, og samtidig faldt omsætningen.<br />

Sjøqvist blandede sig<br />

mere og mere med impulsive<br />

direktiver, og det endte med, at<br />

Ole Jensen sagde op.<br />

Efter 19 års ansættelse gik<br />

samarbejdet med Sten Sjøqvist<br />

helt i hårdknude, og Ole Jensen<br />

blev fritstillet i 1991 og var dermed<br />

klar til et nyt eventyr i <strong>Nike</strong>.


BRESSAN FRITIDS all-round sko til vandring-fritid-løb-walking.<br />

Superlet og hurtigt tørrende vibrex-materiale.<br />

Vibram sål-str. 35-46 - 6 farver. MADE IN ITALY.<br />

GARMONT . DRAGONTAIL – Trek-Fritidssko-Special vibram sål-hællåsesystem-3d<br />

specialgummisål- treksål-russkind.-5 farver. Str. 35-49- Med eller uden GORE-TEX.<br />

Trendline Brande Aps. tlf. 9718 3800 - Vi ses på Sportex stand 36 i HAL 3


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .<br />

<strong>Nike</strong> i blodet<br />

<strong>Nike</strong> er gået i blodet på Ole<br />

Jensen. Begejstringen for det<br />

store verdensomspændende<br />

firma stammer helt fra et tidligt<br />

frieri<br />

”My name is Ole Jensen, DSA,<br />

Denmark. I represent the largest<br />

retail store in Denmark, and we<br />

also have a wholesaler company,<br />

DSA, and I would like to apply for<br />

the agency for <strong>Nike</strong> in Denmark”.<br />

Sådan lød det, da Ole Jensen<br />

præsenterede sig for <strong>Nike</strong>s<br />

repræsentant med ansvar for salg<br />

i Europa på en messe i Köln i<br />

1978. Desværre for Ole Jensen<br />

havde et andet dansk firma fået<br />

agenturet tre måneder forinden.<br />

Ole Jensen havde fået tilbudt<br />

job hos <strong>Nike</strong>, mens han var ansat<br />

hos Lerche Sport, men han sagde<br />

nej tak bl.a. på grund af uindfriede<br />

løfte om at blive medindehaver af<br />

butikken. Den 1. juni 1992 var han<br />

dog i gang hos <strong>Nike</strong> som ansvarlig<br />

for sportmarketing med sponsor -<br />

1. Nu Sportspastiller eller Bon<br />

Bon?<br />

Jeg gik meget op i at samle, og i<br />

Nu Sportspastiller var der fodboldbilleder.<br />

De kom ind på det rigtige<br />

tidspunkt. Stjernerne/ikonerne var<br />

vigtige. Vi drenge ville jo være<br />

som dem – blive berømte om du<br />

vil. Og da mor og far havde<br />

bager/slikbutik – så var det jo<br />

nemt at samle. Jeg har kladdebøger<br />

med udklip fra 1967 hvor<br />

60<br />

aftaler under sig.<br />

”Jeg kom ind takket være den<br />

festlige svensker Anders<br />

Hansson, som to år forinden<br />

havde tilbudt mig jobbet som chef<br />

i Danmark og tilbudt mig så<br />

mange penge, at det var helt pinligt<br />

at sige nej. Jeg var dengang<br />

en kylling, der var alt for meget i<br />

tvivl om mine egne evner. Nu stod<br />

jeg med hatten i hånden. Kristian<br />

Wulff var blevet chef, og jeg tror, at<br />

han blev pålagt at skabe jobbet til<br />

mig,” skriver Ole Jensen i sin bog.<br />

Han blev bidt af kulturen i <strong>Nike</strong> og<br />

blev snart en del af den.<br />

I den danske afdeling gik det i<br />

en periode lidt skævt. Ole Jensen<br />

og Christian Wulf var ikke helt på<br />

bølgelængde, men alligevel blev<br />

Ole Jensen udnævnt til salgschef.<br />

Da Christian Wulf senere fik et job<br />

hos <strong>Nike</strong> i Belgien blev Ole<br />

Jensen chef sammen med Viveca<br />

Nielsen.<br />

I 1990ʼerne var <strong>Nike</strong> stadig et<br />

langt mindre firma end <strong>Adidas</strong>, og<br />

flere produktgrupper var nye, men<br />

trods udviklingen var og er det<br />

ikke langt til toppen i <strong>Nike</strong>.<br />

”Viveca Nielsen oplevede ved et<br />

kursus at sidde ved siden af <strong>Nike</strong>s<br />

grundlægger, Phil Knight, og hun<br />

blev noget overrasket, da han<br />

Ole Jensen til højre sammen med Jeff Jonson, der var den første<br />

ansatte hos <strong>Nike</strong> og idémand til navnet.<br />

spurgte, hvordan det gik med<br />

problemerne med parallelimport af<br />

<strong>Nike</strong>-produkter i Danmark. Det er<br />

typisk for ham, at han har fingeren<br />

på pulsen, men den gang var der<br />

trods alt også kun 15.000 medarbejdere<br />

i <strong>Nike</strong>.”<br />

Ole Jensen har mødt og samarbejdet<br />

med uendeligt mange<br />

kendte og spændende mennesker.<br />

Der har været sponsor -<br />

aftaler med Preben Elkjær, Klaus<br />

Berggreen, Morten Olsen, en lang<br />

række løbere, landsholdene i<br />

håndbold i kvindelandsholdets<br />

storhedstid osv. Ole Jensen og<br />

hans kone var af Dansk Håndbold<br />

Forbund inviteret med til De<br />

Olympiske Lege i Sidney, hvor<br />

kvindelandsholdet vandt guld i<br />

<strong>Nike</strong>-tøj. Han har naturligvis også<br />

været tæt på topfolkene i verdens<br />

største sportsfirma, <strong>Nike</strong> med<br />

stifteren Phil Knight i spidsen.<br />

Også den første ansatte i firmaet,<br />

Jeff Johnson har han mødt flere<br />

gange., Det var ham, som fik<br />

ideen til, at firmaet skulle hedde<br />

<strong>Nike</strong> efter den græske sejrsgudinde.<br />

I dag er Ole Jensen Brand<br />

Protection Manager – den der skal<br />

beskytte <strong>Nike</strong> mod kopiprodukter.<br />

10 skarpe til Ole Jensen<br />

Danmark vandt sølv ved VM i<br />

håndbold. Og ja, så kom jeg selv<br />

på samlebilleder i Nu Sports pa stil -<br />

ler, og på et tidspunkt ville <strong>Puma</strong>direktør<br />

Peter Bedsted bytte, fordi<br />

han påstod, at han på utrolig vis<br />

havde to med mig.<br />

2. Gevær eller brandslukker?<br />

Ja, godt spørgsmål. Men jeg slap<br />

jo for mili tæ ret og sågar også for<br />

mi li tær næg terjobbet. At blive taget<br />

til sergent ville være alt for stort et<br />

afbræk i min<br />

fodbold, så jeg<br />

valgte at blive<br />

brandslukker<br />

i civilfor sva -<br />

ret med kor -<br />

te indkal del -<br />

ser.<br />

3. Rødvin eller fadøl?<br />

I årene hos Lerche Sport, hvor jeg<br />

tog på Ispo-messe, var der ikke<br />

meget andet end øl, som jo hører<br />

Sydtyskland til. Men rødvin er jo<br />

dejligt – og man sover så godt<br />

bagefter.<br />

4. Fodbold eller maratonløb?<br />

Ja, jeg må sige, at det var en<br />

fantas tisk tid. Først med fodbol -<br />

den og senere med maratonløb.<br />

Og maraton gik jo virkelig i spænd<br />

med business. I begyndelsen af<br />

70ʼerne begyndte alle at løbe, og<br />

jeg var så heldig at møde Spartas<br />

formand, Niels Jørgen Holdt, som<br />

virkelig så lyset og behovet for at<br />

få folk til at holde sig i form - og<br />

ikke mindst så, at her var<br />

muligheder for at løfte Sparta til<br />

internationale højder ved hjælp af<br />

de løb, som han udviklede. Og vi<br />

blev sponsor – og vi lavede trøjer<br />

med logo på. Og det fik os andre<br />

til at løbe med. Jeg var stoppet<br />

med fodbold og ville fortsat godt<br />

holde mig i form – så det kom. Og<br />

det fik os i Lerche til at åbne<br />

øjnene for mulighederne, ikke<br />

mindst når vi overfor vores chef og<br />

ejer skulle vise, hvad der duede i<br />

Lerche, og at der var andet end<br />

skisport og camping.<br />

5. Bryllup eller Finn Laudrup?<br />

Dagen efter vores bryllup skulle<br />

jeg med B93 spille mod KB, og det<br />

ville jeg selvfølgelig ikke gå glip af,<br />

så jeg mødte op efter få timers<br />

søvn. Jeg fik opgaven at mands -<br />

opdække Finn Laudrup, som var<br />

KBʼs bedste spiller, men heldigvis<br />

ikke så løbestærk. Det gik sådan,


at vi begge kom på ugens hold i<br />

Ekstra Bladet dagen efter.<br />

6. Slips eller åben skjorte?<br />

Afhængigt af lejligheden. Men<br />

slips kan godt stramme? Jeg er<br />

nok mest til den afslappede stil.<br />

7. Just do it – eller lad os vente<br />

og se?<br />

Jeg er typen, der går i gang, hvis<br />

jeg sætter mig noget i hovedet. I<br />

fritiden kan jeg godt lide at arrangere,<br />

og jeg er sammen med<br />

andre i gang med at løfte det<br />

gamle forsamlingshus i Gedesby<br />

ikke langt fra mit barndomshjem<br />

og nuværende sommerhus. Der<br />

ligger også en nedlagt skole, som<br />

vi arbejder med.<br />

8. Amatørfodbold eller professionel<br />

fodbold?<br />

Jeg ville da gerne være født lidt<br />

senere – så havde lønnen hos<br />

B93 nok været bedre, og måske<br />

kunne man have levet af det.<br />

Indførelsen af professionel fod-<br />

bold var godt for holdet, men det<br />

sociale forsvandt lidt. Jeg fik dog<br />

sparet 40.000 kr. op på to år med<br />

professionel fodbold.<br />

9. Beatleshår eller businessman?<br />

De ældre dengang synes, at vi var<br />

lige så åndssvage, som vi synes<br />

om de unge med hanekam i dag.<br />

Det er vist ikke så meget<br />

anderledes, og sådan skal det nok<br />

bare være.<br />

10. Flyrejse eller cykeltur?<br />

Jamen det er jo fantastisk begge<br />

dele. Men en tur til New York er<br />

ikke at kimse af. Jeg har rejst<br />

meget og under flyrejserne<br />

skrevet min bog. Nu er vi et par<br />

gamle i firmaet, som har besluttet<br />

os for at cykle op til toppen af Alpe<br />

dʼHuez. Jeg har cyklet en del og<br />

bl.a. været Sjælland Rundt et par<br />

gange.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .<br />

Ændring af reglerne om<br />

betalingsstandsning<br />

Rekonstruktion<br />

Genskabelse af en<br />

sund virksomhed<br />

Reglerne om betalingsstandsning,<br />

der har været en del af Konkurs -<br />

loven siden 1984 samt reglerne<br />

om tvangsakkord er pr. 1. april<br />

2011 ændret til fordel for et helt nyt<br />

afsnit i Konkursloven om rekonstruktion.<br />

Reglerne om betalingsstands -<br />

ning har over tid af mange blevet<br />

vurderet til kun at være et for -<br />

stadie til konkurs, hvor virk som -<br />

hed ens ledelse alene, og tit i tæt<br />

sam arbejde med deres egen<br />

advokat, skabte sig en ”time out”,<br />

hvor man i videst muligt omfang<br />

varetog egne interesser, uden at<br />

medinddrage andre relevante<br />

samarbejdspartnere som leve -<br />

randører, kunder og banker.<br />

Det er naturligt for alle virksomheder,<br />

at man gennemlever<br />

gode som dårlige tider i en cyklus,<br />

og at der i de dårlige tider for<br />

nogle virksomheder opstår så<br />

store problemer, at virksomheden<br />

ikke kan overleve.<br />

De nye regler har til formål at<br />

hjælpe disse nødlidende virksomheder<br />

på fode igen, således at<br />

hele eller dele af virksomheden<br />

kan fortsætte, og de usunde dele<br />

kan rekonstrueres i forbindelse<br />

med en akkord - eller alternativt<br />

afvikles i konkurs.<br />

Aktørerne<br />

De nye regler indebærer, at skyldneren<br />

selv kan anmode Skif te -<br />

retten om rekonstruktion, og som<br />

også noget helt nyt er det muligt<br />

for skyldnerens kreditorer at an -<br />

melde rekonstruktion for dermed<br />

at påvirke udviklingen hen mod en<br />

fortsat levedygtig virksomhed,<br />

mens der stadig er frie og ubehæftede<br />

aktiver hos skyld neren.<br />

Ved anmeldelse af rekonstruktion<br />

skal der stilles forslag om en<br />

rekonstruktør, der typisk vil være<br />

en advokat, samt en regnskabs -<br />

mæssig tillidsmand, oftest en revisor.<br />

Disse aktører skal på meget kort<br />

tid - 4 uger - udarbejde en rekonstruktionsplan,<br />

der redegør for<br />

62<br />

virksomhedens økonomiske situation<br />

samt de mulige løsninger<br />

baseret på den regnskabsmæssige<br />

tillids-mands værdiansættelse<br />

af skyldnerens aktiver og<br />

den af ham udarbejdede modregnede<br />

balance.<br />

Efter de nye regler skal der<br />

afholdes kreditormøde 4 uger<br />

efter, at rekonstruktionen er ind -<br />

ledt, og hér skal kreditorerne godkende<br />

den foreløbige plan, idet<br />

alle kendte kreditorer stemmer<br />

med det beløb, de indbyrdes har<br />

til gode, idet der her bortses fra<br />

pantesikrede kreditorer og nærtstående.<br />

Kreditorerne må forventes at<br />

opleve en mere aktiv rolle i rekonstruktionsprocessen<br />

end tidligere,<br />

hvor mange helt undlod at komme<br />

til møderne i skifteretterne ved -<br />

rørende betalingsstandsningerne,<br />

idet man opfattede situationen<br />

således, at man sjældent fik relevante<br />

svar på sine spørgsmål og<br />

oftest var uden indflydelse på, om<br />

betalingsstandsningen skulle fortsætte<br />

eller afløses af konkursbehandling.<br />

De nye regler ændrer dette<br />

forhold, idet rekonstruktørens<br />

forslag kan nedstemmes af kreditorerne,<br />

såfremt 25% af disse<br />

forkaster planen og der herefter<br />

ikke kan skaffes flertal for en korrigeret<br />

plan.<br />

Gennemførelse af<br />

rekonstruktion<br />

Når den foreløbige plan er god -<br />

kendt, vil rekonstruktionsteamet<br />

og selskabets ledelse tage fat på<br />

forhandling med samarbejdspartnere,<br />

f.eks. kunder, leverandører,<br />

medarbejdere, udlejer, myndig -<br />

heder, finansielle samarbejdspartnere<br />

m.fl. med henblik på at finde<br />

en endelig løsning, der kan indebære<br />

salg af virksomheden til<br />

eksterne parter, herunder salg af<br />

dele af virksomheden, eller videreførelse<br />

af virksomheden eller dele<br />

af denne efter akkord, idet der i<br />

forbindelse med disse forhandlinger<br />

sideløbende vil ske undersøgelse<br />

af, om der i perioden op til<br />

anmeldelsen af rekonstruktionen<br />

er foretaget omstødelige dispositioner,<br />

der skal forfølges og<br />

Kompetenceområder<br />

dermed kan tilføre virksomheden<br />

yderligere midler.<br />

I rekonstruktionsforløbet vil der<br />

være et nært samarbejde mellem<br />

rekonstruktøren og virksomhedens<br />

ledelse, idet denne ikke må<br />

foretage væsentlige dispositioner<br />

uden rekonstruktørens samtykke,<br />

ligesom der i perioden kun må<br />

betales gæld i overensstemmelse<br />

med reglerne i konkursordenen.<br />

Som et væsentligt værktøj kan<br />

rekonstruktøren fastholde samarbejdspartnere<br />

i gensidigt bebyrdende<br />

aftaler, f.eks. lejekontrakter,<br />

leveringsaftaler m.v., selvom disse<br />

i perioden op til anmeldelse af<br />

rekonstruktionen har været misligholdt<br />

af virksomheden, og det er<br />

muligt for rekonstruktøren i for -<br />

bindelse med fastholdelse af disse<br />

af taler at overdrage disse til den<br />

køber af virksomheden, som re -<br />

Advokat & partner<br />

Peter Tauby Sørensen<br />

hos NORSKER & CO<br />

ADVOKATER.<br />

Cand.jur. 1977 og advokat i 1980<br />

med møderet for Højesteret i 1988.<br />

Medlem af Højesteretsskranken.<br />

Herudover medlem af:<br />

Foreningen af Danske<br />

Insolvensadvokater.<br />

Bestyrelsen i en række danske<br />

virksomheder.<br />

Peter Tauby Sørensen beskæftiger sig hovedsageligt med rådgiv -<br />

ning af virksomheder, herunder navnlig inden for følgende speci -<br />

aler:<br />

◆ Selskabsret<br />

◆ Retssagsbehandling og insolvensret, herunder:<br />

◆ Rekonstruktion<br />

◆ Betalingsstandsning<br />

◆ Akkord<br />

◆ Likvidation<br />

◆ Konkurs<br />

Kontakt Peter Tauby Sørensen på:<br />

◆ Telefon: 33 43 31 00<br />

◆ Mailadresse: pts@norsker.eu<br />

kon struktøren i samarbejde med<br />

virksomhedens ledelse har identificeret.<br />

Resultatet af rekonstruktionen<br />

Den endelige rekonstruktionsplan<br />

vil skulle godkendes af Skif te -<br />

retten og kreditorerne indenfor en<br />

periode på 7 måneder, idet der<br />

dog er mulighed for kortere forlængelse<br />

op til en maksimal sagsbehandlingstid<br />

på ca. 11 måneder.<br />

Resultatet af en gennemført re -<br />

kon struktion vil typisk være, at<br />

den ne bliver reetableret i for bin -<br />

del se med gennemførelse af en<br />

ak kord således, at noget af gæl -<br />

den er fjernet, eller alternativt at<br />

de sunde dele af virksomheden<br />

sælges til tredjemand i forbindelse<br />

med overdragelse af de ovennævnte<br />

gensidige bebyrdende


aftaler, og at købesummen for<br />

virksomheden herefter indgår i<br />

den resterende virksomhed, der<br />

her efter har mulighed for at<br />

anvende provenuet til gennemførelse<br />

af en akkord, og såfremt<br />

dette ikke er tilfældet, vil denne<br />

del af virksomheden herefter<br />

afvikles under kon kurs. Som<br />

noget nyt skal det an føres, at<br />

mulighederne for tvangs akkord er<br />

betydeligt for bed ret, idet den<br />

tidligere tilladte minimums divi -<br />

dende på 10% med de nye reg ler<br />

er ændret således, at ak kord -<br />

dividender helt ned til 0% vil<br />

kunne tillades.<br />

Overvejelse som kreditor i<br />

forbindelse med rekonstruktion<br />

Som anført ovenfor, giver de nye<br />

regler udvidet mulighed for at<br />

påvirke processen, og man må<br />

opfordre alle virksomheder, der<br />

som kreditor får en rekonstruktion<br />

ind på livet, at tage ”handsken op”<br />

og i samarbejde med rekonstruktøren<br />

og virksomheden forsøge at<br />

påvirke processen i den for kreditor<br />

ønskede retning, hvilket kan<br />

medføre, at man hensigtsmæssigt<br />

med sine rådgivere kan tage kontakt<br />

med virksomhedens øvrige<br />

samarbejdspartnere og kunder<br />

med henblik på sammen med<br />

disse at finde de løsninger, som<br />

man finder er de mest optimale,<br />

og fremføre disse i forbindelse<br />

med møderne i Skifteretten så -<br />

ledes, at rekonstruktionsplanen<br />

får et fingeraftryk, der i videst mu -<br />

ligt omfang giver mulighed for et<br />

konstruktivt fremtidigt sam arbej -<br />

de.<br />

Krisestyring<br />

Som virksomhed, der er kommet i<br />

en krisesituation, er det væsentligt<br />

at erkende situationen i tide og<br />

tage kontakt med den advokat og<br />

revisor, som man ønsker skal bi -<br />

stå i rekonstruktionsprocessen,<br />

idet disse naturligvis skal opfylde<br />

de almindelige habilitetskrav, men<br />

situationen vil for alle involverede<br />

være væsentlig nemmere at<br />

hånd tere, såfremt krisen tages i<br />

op star ten, hvor der typisk vil være<br />

ak ti ver og frie midler, der gør det<br />

mu ligt at gennemføre en akkord,<br />

der giver de deltagende kreditorer<br />

en vis dividende, og ikke mindst<br />

mu lig heden for et fremtidigt konstruktivt<br />

samarbejde, således at<br />

alle undgår de traditionelle kon -<br />

kurs be handlinger uden dividende<br />

til de almindelige, simple<br />

kredito rer.<br />

Du køber ikke kopier ...<br />

men stjæler originaler!<br />

◆ Det er dit ansvar, hvis du sælger<br />

kopiprodukter - undersøg derfor<br />

ALTID oprindelse, når du køber<br />

partivarer af tredjemand!<br />

◆ Husk kvittering / bon når du bytter -<br />

hvis ikke, så risikerer du at ombytte<br />

falske sko!<br />

<strong>Adidas</strong> - <strong>Helly</strong> <strong>Hansen</strong> - <strong>Nike</strong><br />

<strong>Puma</strong> - <strong>Reebok</strong><br />

<strong>Sportsbranchens</strong> "Antifakegruppe"<br />

Tlf.: +45 4828 5810<br />

in harmony<br />

with your body<br />

Brooke Burke<br />

SPORTEX/STAND: 38<br />

20.-23. AUGUST 2011<br />

WWW.SKECHERS.DK – TLF. +45 75 101980


S U C C E S H O S F R I T I D S A G E N T E N . . .<br />

2011 bliver rekordår<br />

for Fritidsagenten<br />

De fleste agenter vil gerne have<br />

flere forhandlere, men hos<br />

Fritidsagenten bliver de fleste<br />

nye forespørgsler på The North<br />

Face venligt afvist<br />

Af Per Bang<br />

The North Face er en solstrålehi -<br />

storie for Fritidsagenten i en grad,<br />

så firmaet i dag er så solidt pla -<br />

ceret både i outdoor- og sportsbranchen,<br />

at Fritidsagenten reelt<br />

afviser de fleste nye forhandlerhenvendelser<br />

– især web-hen -<br />

vendel ser, som kan virke mere<br />

eller mindre useriøse.<br />

”Det kan måske lyde lidt arrogant,<br />

men sådan er det bestemt<br />

ikke ment. Vi er bare i en situation,<br />

hvor vi ikke er aktivt søgende, og<br />

64<br />

hvor forhandlere reelt ikke får<br />

noget ud af The North Face med<br />

mindre de tager væsentligt mere<br />

end vores minimumskollektion. Vi<br />

prioriterer at udbygge samarbej -<br />

det med eksisterende kunder i<br />

stedet,” siger direktør Jan L.<br />

Kristensen, Fritidsagenten..<br />

Det er i år 25 år siden, at<br />

Fritidsagenten blev introduceret<br />

på det danske marked, og der har<br />

været en støt stigende afsætning<br />

hvert år bortset fra en lille dyk i<br />

2009.<br />

Fritidsagenten udspringer af<br />

Friluftsland, der i dag omfatter 10<br />

butikker rundt i landet. Butikken<br />

kunne ikke få tilstrækkeligt attraktive<br />

friluftsbrands, og derfor tog<br />

ejeren til USA og fandt The North<br />

Face, som han importerede til<br />

butikken. Det førte to år senere til<br />

oprettelsen af Fritidsagenten og<br />

import til hele det danske marked<br />

af The North Face. Siden er der<br />

kommet flere andre brands til med<br />

Teva som det andet store fremtrædende<br />

navn med fodtøj til trekking<br />

og vandsport samt sandaler.<br />

”Vi har fortsat samme ejer som<br />

Friluftsland, men de to selskaber<br />

drives fuldstændig separat med<br />

hver sin økonomi og ledelse, så i<br />

dagligdagen betragter vi Frilufts -<br />

land som enhver anden kunde,”<br />

understreger Jan L. Kristensen.<br />

Top brands<br />

I dag fordeler omsætningen af The<br />

North Face sig fifty-fifty i outdoor<br />

og sport.<br />

”Vores vision er at være den<br />

foretrukne leverandør til outdoor<br />

og sport. Det skal være sådan, at<br />

hvis en butik får en henvendelse<br />

indenfor de produkter, som vi re -<br />

præ senterer, så skal de som det<br />

første tænke på Fritidsagenten.<br />

Sådan er det for en del butikker i<br />

dag, der bruger os som hoved -<br />

leverandør,” siger Jan L.<br />

Kristensen.<br />

”Vores hovedbrands The North<br />

Face og Teva åbner døre for nogle<br />

af vore øvrige brands, som måske<br />

ikke er helt så kendte, men som<br />

alle ligger indenfor top 3 eller top 5<br />

på deres områder. Vi vil ikke have<br />

mærker ind, som ikke er mindst i<br />

top 5 på deres område,” siger han.<br />

De øvrige brands dækker bl.a.<br />

lavineudstyr, telte og andet lejrudstyr,<br />

drikkeflasker og drikkesystemer,<br />

vandresko og støvler samt<br />

uldsokker.<br />

”Vores salgsstyrke er delt op på<br />

brands. De fleste produkter er<br />

meget tekniske, og vi prøver at<br />

have specialister på alle områder<br />

– folk som selv har erfaringer<br />

indenfor de aktiviteter, som produkterne<br />

henvender sig til.”<br />

”The North Face markedsfører<br />

sig via ekstremaktiviteter. Vi har<br />

over 50 atleter, som er bjerg be -<br />

stigere, ekstremløbere, ekstrem<br />

moun tainbikere og ekstreme ski -<br />

løbere. Vi er selvfølgelig godt klar<br />

over, at langt de fleste af kunderne<br />

ikke skal bruge produkterne til<br />

disse ekstreme aktiviteter, men<br />

kunderne vil gerne have noget,<br />

der kan holde dem varme og tørre.<br />

Det viser de ekstreme aktiviteter,


at The North Faceʼ produkterne<br />

kan,” siger Jan L. Kristensen, der<br />

har været direktør for Fritids -<br />

agenten i tre år efter 20 år i<br />

branchen og senest en årrække<br />

hos Tenson/Melka.<br />

2011 bliver rekordår<br />

Jan L. Kristensen lægger ikke<br />

skjul på, at The North Face har<br />

succes i Danmark, og at den succes<br />

er med til at trække andre af<br />

Fritidsagentens brands.<br />

”2011 bliver et rekordår for os.<br />

Det kan vi se ud fra vores preordrer.<br />

Der er to forklaringer – dels<br />

to gode vintre og så vores succes<br />

med dunjakker i en moderne version,<br />

hvor de lever op til kravene<br />

om vind- og vandtæthed.”<br />

”Danmark incl. Grønland er det<br />

land i verden, hvor der pr. indbyg -<br />

get sælges mest The North Face i<br />

hele verden. Det giver os selvfølgelig<br />

en god position i forhold til<br />

leverandøren, men omvendt så<br />

stiller amerikanske firmaer mange<br />

krav til deres agenter.”<br />

”The North Face er en stor og<br />

kraftig organisation, hvor man skal<br />

følge nogle bestemte retningslinjer,<br />

og vi får som danskere ikke<br />

altid så meget taletid. Til gengæld<br />

leverer The North Face også helt<br />

fantastisk, og vi har meget få<br />

reklamationer. Det hele er i<br />

orden,” understreger Jan L.<br />

Kristensen.<br />

Fritidsagenten er agent for The<br />

North Face og har alene salg og<br />

kundeservice, mens The North<br />

Faceʼ europæiske organisation<br />

selv tager sig af reklamationer,<br />

fakturering og betaling. På andre<br />

brands som eksempelvis Teva<br />

står Fritidsagenten som distributør<br />

og løser selv alle opgaver lige fra<br />

indkøb fra leverandøren til alle<br />

relationer overfor kunden.<br />

”Det gør Fritidsagenten til et lidt<br />

komplekst firma, at vi har nogle<br />

brands som agent og andre som<br />

distributør.”<br />

Teva bliver livsstil<br />

Teva er brand nr. to i huset. Teva<br />

Direktør Jan L. Kristensen, Fritidsagenten foretrækker at<br />

udbygge samarbejdet med eksisterende kunder frem for at få<br />

nye.<br />

65


S U C C E S H O S F R I T I D S A G E N T E N . . .<br />

Teva er oprindeligt primært kendt for sine tunge trekkingsandaler i meget høj kvalitet.<br />

har gennemgået lidt af en revolution,<br />

hvor mærket har bevæget sig<br />

fra det helt traditionelle outdoor til<br />

også at dække lifestyle.<br />

Tidligere var Teva primært kendt<br />

for sin tunge trekkingsandal. I dag<br />

er den nr. fire blandt Tevas produkter<br />

og de tre foran er life style -<br />

produkter. Det afspejler sig også i<br />

Fritidsagentens markedsføring,<br />

der nu primært sker gennem<br />

livsstilsblade som eksempelvis<br />

Femina.<br />

”Outdoor- og sportsbranchen er<br />

stadig vores største aftagere af<br />

Teva, men vi har også produkter til<br />

skobranchen. Jeg ser et stort<br />

potentiale for sportsbranchen<br />

indenfor sandaler - både lifestyle<br />

og funktionssandaler.<br />

Han ser i det hele taget outdoor<br />

branchen som lidt mere proaktiv<br />

end den egentlige sportsbranche.<br />

”På vores områder har outdoorbutikkerne<br />

banet vejen, og så har<br />

sportsbutikkerne kopieret succesen.<br />

Vi ser det lige nu med uldpro-<br />

66<br />

dukter. De sælges som varmt brød<br />

i outdoor branchen, og nu skal<br />

sports butikkerne også have<br />

øjnene op for det,” siger han og tilføjer,<br />

at firmaet har flere speciali -<br />

se rede brands, som er godt indarbejdet<br />

i outdoor branchen og gradvis<br />

kommer ind i sportsbutikkerne.<br />

”Outdoor- og sportsbranchen<br />

er stadig vores største aftagere<br />

af Teva, men vi har også produkter<br />

til skobranchen. Jeg ser et stort<br />

potentiale for sportsbranchen<br />

indenfor sandaler - både lifestyle<br />

og funktionssandaler”


DGI-HUSET VEJLE<br />

FORÅR/SOMMER 2012<br />

- KOM OG FÅ ET INDTRYK AF<br />

DEN KOMMENDE TREND<br />

- KONKURRENCER, PRÆMIER<br />

OG ET FANTASTISK NETVÆRK<br />

- TA´ HELE BUTIKKEN MED TIL<br />

GRATIS SØNDAGSBUFFET<br />

ARRANGØR: NORD-FAIR A/S<br />

SPORTEX@NORD-FAIR.DK<br />

FACEBOOK: SPORTEX VEJLE<br />

20.-23. AUGUST 2011


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .<br />

SL tilbyder nyt salgskursus<br />

Deltag i “Salgsboost & Workshop”<br />

og få forbedret dit salg på ...<br />

Sæt dig op til og planlæg dit salgsår på 90days!<br />

● Dato: 7. - 8. november og<br />

28. - 29. november 2011<br />

● Underviser: Morten Helbo -<br />

Mind United<br />

● Hvad driver dig og hvad<br />

begrænser dig i at udnytte dit<br />

fulde potentiale. Extended disc<br />

profil.<br />

● Målsætnings- og planlægningsværktøjer.<br />

68<br />

● En digital ”salgschef” som<br />

hjælper dig med at nå dine mål<br />

efter workshoppen.<br />

● En kæmpe planlægnings -<br />

kalen der der minder dig om,<br />

hvad der skal til for at nå<br />

dine mål.<br />

4 dages workshop der<br />

KAN ændre dit år!<br />

Ledere og sælgere skal mestre sin<br />

forhånd og baghånd i salg.<br />

Men det der adskiller den<br />

enkelte, er evnen til at ”sætte sig<br />

op” og være mentalt klar, se<br />

potentialet i hver eneste kontakt<br />

og samtidig have evnen til at<br />

skabe og fastholde tætte personlige<br />

relationer.<br />

På workshoppen arbejder vi<br />

med din motivation og dine ambitioner.<br />

● Du har valgt det job du har -<br />

har du også valgt at gøre det<br />

bedste du kan?<br />

● Det er ikke svært at få en person<br />

til at blive 5-10 % bedre,<br />

det er bare at ændre lidt her og<br />

der.<br />

Skal du nå et årsmål på 90days,<br />

så skal der tænkes ud af boksen,<br />

og der skal træffes beslutninger.<br />

● Hvad er dine nye, ambitiøse<br />

salgsmål?<br />

● Hvad er opskriften på at nå<br />

dine mål?<br />

● Skal du ændre kunde- og<br />

produktfokus?<br />

● Hvor skal du udvikle dine<br />

færdigheder?<br />

● Vi beregner om din målsætninger<br />

er realistiske!<br />

Så hvis du vil investere i din fremtid,<br />

så tilmeld dig allerede i dag, så<br />

du er sikret en plads på kurset<br />

● Det er efter princippet<br />

“First come - first serve”.<br />

● Pris for 4 dage inkl. forplejning<br />

eks. moms kr. 9.000,-.<br />

Tilmelding på mail:<br />

mf@sportsbranchen.dk


Fastholder Power-Hour efter salgskursus<br />

Peter Lyhne Stensgaard på<br />

<strong>Sportsbranchens</strong> Leverandør -<br />

forenings salgskursus.<br />

Sælger Peter Lyhne Stensgaard<br />

har taget ideer fra salgskursus i<br />

<strong>Sportsbranchens</strong> Leveran dør -<br />

for e ning til sig<br />

Af Per Bang<br />

Indførelse af en Power Hour,<br />

når der skal bookes kundeaftaler<br />

på Sportex, er et helt konkret<br />

resultat af et salgskursus, som<br />

Peter Lyhne Stensgaard fra Fri -<br />

tids agenten deltog i for et par år<br />

siden.<br />

Kurset var arrangeret af Sports -<br />

branchens Leve ran dør forening<br />

med Morten Helbo fra Mind United<br />

som underviser. Kurset strakte sig<br />

over to gange to dage.<br />

”Det var især forhold omkring<br />

planlægning og strukturering af<br />

mit arbejde, som jeg fik med mig.<br />

Jeg bruger helt konkret hans ideer<br />

omkring en Power-Hour,” fortæller<br />

Peter Lyhne Stensgaard.<br />

Det går kort fortalt ud på, at man<br />

stiller sig selv en meget præcis<br />

opgave i form af opringninger til<br />

en række kunder. Opringningerne<br />

skal have et klart mål, og de skal<br />

være grundigt forberedte.<br />

”Jeg har brugt det meget<br />

konkret i forbindelse med at aftale<br />

møder på Sportex. Jeg har gjort<br />

klar, ladet op og så givet den fuld<br />

gas, når jeg gik i gang. Hvis kunderne<br />

begyndte at tale om noget<br />

andet, så bad jeg om lov til at<br />

ringe tilbage senere eller at få en<br />

anden til at ringe. Det er vigtigt at<br />

holde fokus, og det har jeg haft<br />

meget ud af. Til Sportex i februar<br />

var vi tre mand, der fik booket<br />

møder med 90 kunder i løbet af tre<br />

dage på den måde,” fortæller<br />

Peter Lyhne.<br />

”Et andet vigtigt element på<br />

kurserne var den selvindsigt, der<br />

blev arbejdet med. Vi fik udarbej -<br />

det en personlig profil, hvor det<br />

fremgik, hvem man er, hvad man<br />

er god til, og hvor man har<br />

områder, der kan udvikles på. Det<br />

synes jeg også har været brugbart,”<br />

siger Peter Lyhne<br />

Stensgaard,<br />

”Vi var to mand af sted på<br />

Bjørnen brøler igen for fuld styrke!<br />

Det gamle finske legendariske mærke, Karhu,<br />

er nu tilbage i handlen igen efter at have levet<br />

en meget anonym tilværelse siden slutningen<br />

af 80ʼerne. Karhu tabte af flere årsager<br />

markedsandele på salget af løbesko, dengang<br />

<strong>Nike</strong> og <strong>Reebok</strong> kom til Europa. Karhu har<br />

eksisteret siden 1916 og var de første, som<br />

opfandt en sko med stødabsorbering. Senere<br />

blev Fulcrum-teknologien opfundet og patenteret,<br />

og denne teknologi er blevet opdateret<br />

og findes fortsat i løbeskoene.<br />

Fulcrum hjælper løberen til en naturlig afvikling<br />

af løbemomentet, og samtidig reducerer<br />

løberen sit iltforbrug med op til 4%.<br />

Det er to gamle <strong>Reebok</strong>-drenge, Huub Valkenburg og Jay Duke, der for 3 år siden købte alle rettigheder til at produ -<br />

cere Karhu løbesko igen. De har givet Karhu et stort boost med nyt design og markedsføringskroner. Succesen ser ud<br />

til at være hjemme, da Karhu er at finde i mere end 300 specialbutikker her i Europa på nuværende tidspunkt.<br />

Løbefolket tager rigtig godt imod skoene, og der er allerede løbet flere personlige rekorder med Karhu sko på fødderne.<br />

Succesen er fulgt op med en kollektion af de gamle modeller i løbesko, som sælges i de mere hippe butikker. Til at<br />

varetage salget i de forskellige lande har man i vid udstrækning ansat gamle <strong>Reebok</strong> sælgere eller tidligere topatleter.<br />

I Danmark er det Finn Mansur, som har agenturet, og Finn har selv brugt beskedne 2.20.32 i et par Karhu Champion<br />

på maraton distancen.<br />

Vi glæder os til at vise jer SS 2012 kollektion på Stand 83<br />

Mansur Agencies Aps ◆ Mobil: +45 3131 9210 ◆ Mail: finnanja@me.com<br />

www.karhu.com ◆ www. karhuoriginals.com<br />

kurset, og det har været godt. Det<br />

giver mulighed for at sparre efterfølgende<br />

og få diskuteret, hvordan<br />

vi kan bruge redskaberne i vores<br />

dagligdag. At vi er to, der har<br />

oplevet det samme, betyder også,<br />

at vi kan holde hinanden fast. Vi<br />

ved jo alle, hvor let det er at falde<br />

tilbage i gamle vaner, så det kan<br />

være en stor fordel lige at blive<br />

mindet om, hvad vi hørte på<br />

kurset, siger Peter Lyhne<br />

Stensgaard.<br />

69


S P O R T E X A U G U S T 2 0 1 1 . . .<br />

SPORTEX, som afholdes den<br />

20.-23. august 2011, har tange -<br />

ret sin egen rekord for augustmesser,<br />

og endnu et par firmaer<br />

står på spring til en stand på<br />

messen.<br />

Godt 80 firmaer vil derfor stå<br />

klar med spritnye kollektioner og<br />

gode messetilbud – for slet ikke at<br />

tale om det "nye" salgsparameter<br />

personlig service og kvik levering.<br />

Messen inviterer alle butikker til<br />

at tage personalet med og vise<br />

dem, hvad branchen formår -<br />

måske også personalet kan<br />

bidrage med ideer til den kommende<br />

sæsons indkøb. Søndag<br />

er der derfor gratis buffet i de tre<br />

tidsintervaller kl 12-13, 13-13.30<br />

og 13.30–14.15 – kun drikkevarer<br />

er for egen regning.<br />

Lørdag aften har Fjällräven<br />

sponseret et festligt After Party i fri<br />

luft, hvor alle er velkomne.<br />

Fra kl 18.30 – 19.30 er der<br />

gratis drinks, lækre snacks og<br />

Fjäll-musik i messecentrets Atri -<br />

um gård.<br />

Messekatalog og gratis<br />

adgangskort er sendt ud i<br />

butikkerne omkring den 20. juli, så<br />

har du endnu ikke modtaget dit<br />

eksemplar, kan du ringe til Nord-<br />

Fair på 4589 1277 eller maile på<br />

sportex@nord-fair.dk.<br />

70<br />

Sportex i<br />

Vejle


Udstillerliste<br />

Sportex i Vejle<br />

d. 20.-23. august<br />

HAL 1 Hallen med<br />

gratis juice & ice coffee bar<br />

1 Intersurf / P2 Sport<br />

1 Intersurf/ K2<br />

2 All About Sport<br />

3 Sportbiz ApS<br />

4 Quiksilver<br />

5 Skitech<br />

6 Trim Lund Trading<br />

6 AV ExpeditionsUdstyr<br />

7 SOS Sportswear<br />

Danmark<br />

8 Outdoor Extreme Sports<br />

9 NS System a/s<br />

11 Cool Sport A/S<br />

12 Fjällräven/ Fenix Outdoor<br />

Danmark ApS<br />

13 A/S Lykke Refsgaard<br />

14 Flemm. F. Larsen ApS<br />

16 O´Neill AB<br />

18 Florida Sport ApS<br />

HAL 2 Hallen med udleve -<br />

ring af gratis spisebilletter<br />

søndag<br />

20 CEP / Sport Support<br />

21 Svea Sport Fashion<br />

23 2XU Danmark<br />

24 Supreme Rollers ApS<br />

25 Bauerfeind<br />

26 GTS Tryk<br />

27 Alun ApS / Five Fingers<br />

28 EDO Copenhagen<br />

29 M.J.Michaelsen A/S<br />

HAL 3 Hallen med gratis<br />

massage lørdag - tirsdag<br />

30 Vangàrd Retail A/S<br />

31 Skigutane Scandinavia AB<br />

32 Bjarne Egedesø A/S<br />

33 Sport Danmark<br />

34 BikeToyz ApS<br />

35 Garmin Danmark A/S<br />

36 Trendline Brande ApS<br />

37 Tuxer Sportswear<br />

38 Sports Connection<br />

39 AquaLung GmbH<br />

40 Eurosped<br />

41 torbenp.dk<br />

42 Astral Biking ApS<br />

43 Stiga Sports AB<br />

44 Jota Sport<br />

45 Helen Engstrøm Sportswear<br />

46 Helen Engstrøm Sportswear<br />

47 Falke v/JSF Agentur<br />

48 Timberland<br />

49 G Norway<br />

HAL 4<br />

50 Converse Scandinavia A/S<br />

51 Speedo/NewWaveSports AB<br />

52 A/S <strong>Helly</strong>-<strong>Hansen</strong><br />

53 Amer Sports Danmark ApS<br />

54 Craft of Scandinavia<br />

55 Select Sport A/S<br />

56 <strong>Reebok</strong> Danmark<br />

57 Vernon Sport ApS<br />

58 Kædecenter Sportigan<br />

59 Tenson/Lundhags<br />

60 Casall Danmark<br />

61 Ecco Danmark A/S<br />

63 Hummel A/S<br />

64 PureLime ApS<br />

65 Scansport A/S<br />

66 Haglöfs Danmark A/S<br />

67 Sanita Footwear A/S<br />

68 STM Sport A/S<br />

69 Columbia Sportswear<br />

70 <strong>Puma</strong> Denmark A/S<br />

71 Asics Danmark A/S<br />

72 Viking Footwear A/S<br />

73 Fritidsagenten A/S<br />

74 New Balance /<br />

Active Sportswear Int. A/S<br />

75 H2O Sportswear /<br />

Active Sportswear Int. A/S<br />

76 Forza /<br />

Active Sportswear Int. A/S<br />

77 Carite Sport A/S<br />

79 Active Sportswear Int. A/S<br />

Glasgang/Atriumgård<br />

80 Sports Pharma A/S<br />

81 Bonvita ApS<br />

82 Alko-Print A/S<br />

83 Mansur Agencies ApS<br />

84 Future Danmark<br />

85 Getro Int.<br />

86 X Court ApS<br />

87 Polar Electro Denmark ApS<br />

INTERNATIONALE<br />

NYHEDER<br />

New Wave køber amerikansk hovedbeklædningsfirma<br />

Den svenske New Wave-gruppe er på vej til at købe det USAbaserede<br />

firma Ahead for 17,4 mio. dollars.<br />

Ahead vil blive flyttet til et nyoprettet datterselskab under New Wave<br />

USA Inc.<br />

"Aheads stærke position på markedet for hovedbeklædning vil være<br />

et glimrende supplement til vores øvrige brands og produktmix ",<br />

siger New Wave koncernens administrerende direktør og CEO,<br />

Torsten Jansson til nyhedsbrevet Just Style.<br />

"Vi ser frem til at blive en del af New Wave familien og dermed få<br />

adgang til deres omfattende distributionsnet og produktrelaterede<br />

ressourcer i hele verden," tilføjer Aheads administrerende direktør<br />

og grundlægger, Ken Shwartz.<br />

I løbet af 2010, rapporterede Ahead en omsætning på omkring 32<br />

mio. dollars med et driftsresultat (EBIT) på ca. 2,7 mio. Dollars<br />

Ahead består p.t. af fire forretningsenheder: Ahead herretøj, Ahead<br />

hovedbeklædning, "Heavy Metal" golf tilbehør og "Kate Lord kollektion"<br />

damehatte, -tøj og -tilbehør.<br />

BRANCHE NYT<br />

Skitech overtager BootDoc<br />

Den danske distribution af BootDoc er blevet overtaget af Skitech.<br />

Det sker i forlængelse af, at BootDoc har fået nye ejere<br />

Østrigske BootDoc Handels GmbH er blevet overtaget af et andet<br />

østrigsk firma, Wintersteiger AG, og i den forbindelse er distributionen<br />

i Danmark blevet overladt til Skitech, der i forvejen er kendt for<br />

bl.a. Kjus beklædning, Lange skistøvler, Dynastar ski, Fischer ski og<br />

støvler samt Uvex briller og hjelme.<br />

BootDoc har som navnet antyder fokus på fødderne. Firmaet leve -<br />

rer skumsåler samt kompressionsstrømper – begge dele såvel til<br />

sport som til alment brug.<br />

Der findes flere niveauer af løsninger omkring såler afhængigt af,<br />

hvor meget den enkelte butik vil investere i udstyr til udmåling,<br />

analyse og tilpasning af skumsåler.<br />

Wintersteigers overtagelse af BootDoc øger virksomhedens<br />

muligheder for at udvikle på alle områder. Wintersteiger er en<br />

veletableret virksomhed, som i 2009 omsatte for 81 mio. euro og<br />

beskæftiger over 600 medarbejdere, mens BootDoc er en mindre<br />

vækstvirksomhed, der i det seneste regnskabsår solgte for 1,7 mio.<br />

euro med ni medarbejdere.<br />

Wintersteiger beskæftiger sig<br />

med flere forretningsområder, og i<br />

relation til sporten er det især<br />

maskiner og udstyr til håndtering<br />

af ski samt tørresystemer til<br />

skistøvler, som firmaet er kendt<br />

for.<br />

- Vi har fået tilbudt BootDoc og var<br />

med det samme klar. Både såler<br />

og kompressionsstrømper er på<br />

et meget højt kvalitetsniveau, der<br />

matcher vore øvrige produkter,<br />

som alle er i toppen af<br />

kvalitetsskalaen. Vi har et tæt<br />

samarbejde med rigtigt mange<br />

butikker både specialbutikker og<br />

kædebutikker, og dem vil vi gerne<br />

kunne betjene med endnu flere<br />

løsninger, siger Leo Lauritzen,<br />

indehaver af Skitech.<br />

BootDoc leverer skumsåler og<br />

komprimeringsstrømper – to<br />

produktgrupper, som er i<br />

kraftig vækst i sportsbranchen.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .<br />

Få styr på din virksomheds<br />

digitale risici med TRYG<br />

72<br />

Digitale risici<br />

Har du styr på din virksomheds<br />

digitale risici?<br />

Som Nordens ledende Tryghedsleverandør følger vi med vores kunders behov. Tidligere var en<br />

altødelæggende brand det værste, der kunne ske. I dag kan en virksomhed blive lagt i ruiner,<br />

hvis den bliver hacket og mister kontantbeholdningen i netbanken eller al data på sine servere.<br />

Sådan matcher vi din risikoprofil<br />

Behov<br />

Kriminelle handlinger begået af ansatte eller<br />

eksterne personer<br />

Indtægstab ifm. datatab<br />

Datatab<br />

Penge<br />

Kriminelle handlinger<br />

begået af ansatte<br />

Risikoprofil Vores løsning<br />

Udvidet kriminalitetsforsikring<br />

Software driftstabsforsikring<br />

Softwareforsikring med<br />

Tryg Backup<br />

Netbanksforsikring<br />

Kriminalitetsforsikring<br />

TRYG tilpasser sig de<br />

digitale udfordringer<br />

Vi ønsker hele tiden at levere optimal<br />

tryghed for vores kunder.<br />

Derfor tilbyder vi en bred vifte af<br />

produkter, som retter sig mod virksomheders<br />

digitale udfordringer.<br />

Vi mener, at alle virksomheder<br />

har risiko for at få hacket deres<br />

net bank. Derfor har vi udvidet<br />

vores tyveribetingelser så de også<br />

dækker indbrud i netbank. Hvis du<br />

er dækket mod tyveri, er du<br />

automatisk dækket mod indbrud i<br />

din netbank.<br />

De fleste virksomheder har og -<br />

så behov for at få beskyttet deres


data. Derfor tilbyder vi både en<br />

softwareforsikring med markedets<br />

nemmeste backup samt en særlig<br />

driftstabsforsikring, som dækker<br />

virksomhedens indtjening i den<br />

periode, hvor virksomheden måtte<br />

ligge stille som følge af et compu -<br />

ternedbrud.<br />

Herudover tilbyder vi forskellige<br />

kriminalitetsdækninger, som dæk -<br />

ker mod kriminelle handlinger, der<br />

er begået af enten ansatte eller<br />

personer udenfor virksomheden.<br />

Ikke alle digitale risici<br />

kan forsikres<br />

Der er desværre en del digitale<br />

risici, som du ikke kan forsikre dig<br />

imod. Du kan dog være sikker på,<br />

at vi som Nordens ledende<br />

Tryghedsleverandør vil gøre alt<br />

for, at du kan imødegå disse risici.<br />

Som virksomhed bør du eksempelvis<br />

være opmærksom på, at de<br />

digitale sociale netværk ikke kun<br />

kan bruges som markedsføringsplatform,<br />

men også som en<br />

platform for at medarbejdere, kunder<br />

eller konkurrenter til at sværte<br />

din virksomhed til.<br />

Den digitale fare kan også lure<br />

indenfor din virksomheds fire<br />

vægge. Hvis dine it-systemer ikke<br />

er opdaterede, eller hvis du har<br />

meget komplekse it-systemer<br />

risikerer du, at din virksomhed må<br />

ligge stille på grund af opdateringer,<br />

eller at du ikke får det<br />

optimale ud af dine medarbejdere,<br />

fordi deres arbejde sinkes af itsystemerne.<br />

Er du i tvivl om dine digitale<br />

risici?<br />

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er<br />

ordentligt dækket mod de digitale<br />

risici, er du velkommen til at ringe<br />

og få gennemgået dine behov af<br />

din assurandør eller en af vore<br />

kunderådgivere.<br />

Finn Lind <strong>Hansen</strong>, Key Account<br />

Manager hos Tryg og kontaktperson<br />

til medlemmerne af<br />

<strong>Sportsbranchens</strong> Leveran dør -<br />

forening<br />

Gør brug af dine medlemsfordele og tegn forsikringer<br />

gennem TRYG. Du finder os her:<br />

Michael Overgaard<br />

Generalist assurandør – Holstebro<br />

Mail: michael.overgaard@tryg.dk<br />

Mobil: 2321 2855<br />

Direkte tlf.: 7011 2020<br />

Fax.: 9742 4030<br />

Rene Finseth<br />

Erhvervsassurandør – Odense<br />

Mail: rene.finseth@tryg.dk<br />

Mobil: 2220 8224<br />

Direkte tlf.: 6311 7575<br />

Fax: 6619 3288<br />

Filip Steenberg<br />

Erhvervsassurandør – Havnen, Ålborg<br />

Mail: filip.steenberg@tryg.dk<br />

Mobil: 2220 8109<br />

Direkte tlf.: 9879 9400<br />

Fax: 9634 9696<br />

Uffe Meller Thygesen<br />

Erhvervsassurandør – Århus<br />

Mail: uffe.thygesen@tryg.dk<br />

Mobil: 2220 8243<br />

Direkte tlf.: 8731 8920<br />

Fax: 8731 8851<br />

Kristian Søby<br />

Erhvervsassurandør – Sjælland<br />

Mail: kristian.soeby@tryg.dk<br />

Mobil: 2220 8343<br />

Direkte tlf.: 4822 8383<br />

Fax: 4826 8163<br />

73


P O L A R T E C V E R S U S G O R E T E X . . .<br />

Polartec tager kampen<br />

op med GoreTex<br />

Polartec har udviklet metervaren<br />

NeoShell, som forener egen -<br />

skaberne fra softshell med de<br />

vandtætte egenskaber hos en<br />

hård skal.<br />

Metervaren består af tre lag. Det<br />

er ikke som sådan nyt, men det er<br />

egenskaberne. Materialet er ikke<br />

100% vindtæt, men meget tæt på<br />

med 0,5 CFM eller 2 l/m2/sek. Det<br />

betyder, at materialet får en hidtil<br />

uset ventilationsevne, men al lige -<br />

vel er fuldstændigt vandtæt med<br />

et vandsøjletryk på 10.000 mm.<br />

Polartec har arbejdet intenst<br />

med udviklingen af det nye materiale<br />

gennem tre år, og de første<br />

produkter af det nye materiale<br />

dukker op i efteråret. Det sker når<br />

der kommer jakker på markedet<br />

fra 66 o North, The North Face,<br />

Mammut, Marmot, Eider og<br />

Vaude.<br />

Det nye materiale har en så stor<br />

strækbarhed, at nogle af producenterne<br />

vil markedsføre deres<br />

jakker som ʼvandtæt softshellʼ,<br />

mens andre benytter produktet i<br />

deres skaljakke kollektioner.<br />

Polartec er i forvejen kendt som<br />

udvikler og producent af tekniske<br />

metervarer til en række førende<br />

producenter af outdoor beklædning.<br />

Desuden anvendes Polar -<br />

tecs produkter bl.a. hos flere af<br />

det amerikanske militærs en heder<br />

– eksempelvis US Marine Corps,<br />

og Special Operations Forces,<br />

som stiller ekstreme krav til deres<br />

udstyr.<br />

74<br />

weather weather pr protection


Kom og besøg os ...<br />

Vi er et lille og effektivt firma med færrest mulige<br />

administrationsomkostninger, absolut billigst på<br />

det danske marked, specialister indenfor spilledragter<br />

til fodbold og floorball, ishockeyuniformer,<br />

klubvimpler, fans-halstørklæder og huer, medaljer<br />

og pokaler, floorballstave, bander til floorball,<br />

handicaphockey, mobil street-soccer baner og<br />

multisport baner.<br />

Produkter fra tjekkiske leve randører til forskellige<br />

landshold og divisionklubber i Tyskland, Schweiz,<br />

Østrig, Holland, Spanien eller Italien, osv. Bestilte<br />

produkter sendes normalt direkte fra producenten<br />

til vores kunde, så undgår vi ekstra omkostninger<br />

(lager, arbejdskraft, butikker). Kun i den første<br />

sæson, har vi leveret på det danske marked vores<br />

produkter til mere end 100 sportsklubber, 250<br />

Sportex i Vejle på stand nr. 40 i hal 3<br />

skoler og 40 kommunale institutioner, og derfor<br />

har vi besluttet at deltage i Sportex Messe til<br />

august, stand nr. 40 i hal 3.<br />

Fodbold, floorball og ishockeyspilledragter<br />

- Disse trøjer er solgt i tusindvis til klubber i<br />

Holland og Tyskland og er fremstillet med hig-tech<br />

sublimeringsmetode, hvor alle farver, design,<br />

logo, reklamer, numre eller navne allerede er<br />

subli meret i materialet - det giver ingen problemer<br />

med vasken.<br />

Klub halstørklæder, huer, kasketter og vimpler<br />

- Et af vores mest populære produkter i Danmark,<br />

hvor vores grafiske designere vil udarbejde et<br />

gratis forslag til klubber, foreninger eller virksomheder.<br />

Eksklusiv importør til Danmark - info@eurosped.dk - www.eurosped.dk<br />

Sportsmedaljer og pokaler<br />

– direkte fra producenten med et stort udvalg af<br />

modeller til produktionsomkostninger.<br />

Floorballbande, multisportarena og mobil<br />

streetsoccer baner<br />

- Europas førende producent af floorballbander er<br />

allerede velkendt på det danske marked (ca. 60<br />

sæt leveret i de sidste 5 år), kommer nu med<br />

mere og mere populære udendørs multi-purpose<br />

legeplads (multi-bane), og mobil street-soccer<br />

arena - en model, der er nem at pakke sammen<br />

og transportere til et andet sted.


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .<br />

Idræt skaber fællesskab<br />

blandt de unge<br />

Idrætshøjskoler i Danmark<br />

Sønderborg Idrætshøjskole<br />

Ollerup Gymnastikhøjskole<br />

Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg<br />

Gerlev Idrætshøjskole<br />

Vejle Idrætshøjskole<br />

Idrætshøjskolen Århus<br />

Nordjyllands Idrætshøjskole<br />

Aalborg Sportshøjskole<br />

Oure Højskole Sport & Performance<br />

Idrætshøjskolen Ikast<br />

Idrætshøjskolen Bosei<br />

Et af de store hit på IHS er windsurfing. Skolen ligger lige ned til Sønderborg Bugt.<br />

76


Idrætshøjskolerne skaber<br />

igang sættere til idrætten. Det er<br />

ressourcestærke unge, der<br />

kom mer på idrætshøjskole, og<br />

de vil en masse med sig selv og<br />

hinanden<br />

Af Per Bang<br />

Idrætshøjskolerne er opstået for at<br />

uddanne trænere og ledere indenfor<br />

gymnastik, svømning og boldspil,<br />

og det sker også i dag, men<br />

der sker også meget mere. På<br />

Sønderborg Idrætshøjskole er den<br />

senest ansatte lærer specialist i<br />

parcour og breakdance – og andre<br />

fag på listen er kitesurf, adventure,<br />

triathlon og performance, men<br />

også fodbold, volleyball, badminton<br />

og håndbold er stadig<br />

aktuelt.<br />

”Vi holder ikke bare fast i vores.<br />

Vi skal være dér, hvor de unge er,<br />

og vi får mange unge, der gerne<br />

vil udvikle sig indenfor fodbold,<br />

volleyball, badminton osv., men<br />

mange vil også gerne prøve nye<br />

idrætter, som de ikke har megen<br />

erfaring med,” fortæller forstander<br />

Søren Brinck fra sit kontor midt i<br />

det imponerende bygningsværk<br />

fra 1952, hvor man har passeret<br />

kongegården med udsigt til dronningehaven,<br />

før man går gennem<br />

hovedindgangen under kong<br />

Christian den 10.ʼs og dronning<br />

Alexandrines monogrammer.<br />

Idrætshøjskolen i Sønderborg,<br />

IHS er ligesom de øvrige gamle<br />

idrætshøjskoler rig på historie.<br />

Skolen er opført som et symbol på<br />

danskheden i Sønderjylland efter<br />

de mange års tysk herredømme –<br />

og derfor de stærke afsæt fra<br />

kongehuset.<br />

”Vi har ikke et elitemiljø på IHS.<br />

Vores elever er glade for idræt,<br />

men de er ikke nødvendigvis<br />

dygtige. Man skal ikke tage til IHS<br />

for at udvikle sig som eliteidrætsudøver.<br />

Mange af elverne kom-<br />

mer fra foreningsidrætten, så de<br />

er sporet ind på idrætsbilledet,<br />

men de er også meget åbne for de<br />

nye muligheder, som vi byder dem<br />

bl.a. med vores beliggenhed ved<br />

vandet, så mange vælger surf,<br />

kitesurf og sejlads,” fortæller<br />

Søren Brinck.<br />

”Vi lægger stor vægt på fælles -<br />

skabet. Eleverne kommer her som<br />

individualister, og vi prøver at ska -<br />

be en modpol og opnå de synergier,<br />

der er ved at gøre noget i fællesskab.<br />

Idrætten er en rigtig god<br />

ramme at udvikle disse fælles ska -<br />

ber indenfor.”<br />

”For os er holdidrætten bestemt<br />

ikke død, selv om den er presset<br />

generelt. Lige nu har vi ca. 100<br />

elever, og vi har 20 på hvert af<br />

holdene til volleyball, fodbold og<br />

håndbold,” understreger Søren<br />

Brinck.<br />

”Her på stedet får eleverne<br />

udfordringer og opgaver. Vi har<br />

f.eks. for nylig deltaget i afviklin-<br />

gen af Region Syddanmarks han -<br />

dicapdag med alle vore elever<br />

som hjælpere. De fik opgaver, forberedte<br />

sig og var med til at give<br />

andre mennesker en oplevelse.<br />

På den måde at få lov til at lykkes<br />

med at gøre noget for andre – det<br />

giver eleverne rigtigt meget.<br />

Mange vil rigtigt gerne yde en indsats<br />

på forskellige områder, og vi<br />

giver dem nogle værktøjer,” siger<br />

Søren Brinck.<br />

”Kostskoleformen, hvor man er<br />

sammen 24 timer i døgnet, kan<br />

noget særligt. Eleverne oplever<br />

voksne her, som sætter nogle<br />

rammer og lader det være op til<br />

eleverne at udfylde dem. Den<br />

måde at være sammen på ud vik -<br />

ler og giver redskaber til at få fællesskabet<br />

til at spille på en helt<br />

særlig måde,” siger han.<br />

Bred idrætspalette<br />

Ca. en tredjedel af højskoleeleverne<br />

på IHS har været på efter-<br />

77


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .<br />

En del af skolens aktiviteter foregår på ture til bl.a. Alperne. Her det klatring, men der er også skilinje.<br />

skole og har dermed oplevet det<br />

intense fællesskab tidligere.<br />

”Nogle kommer her for at for -<br />

dybe sig i en interesse og andre<br />

for at prøve noget nyt. Det er for -<br />

skelligt, men fællesskabet er alle<br />

en del af. Det gælder både på væ -<br />

rel set, hvor de bor to og to, det<br />

gælder på de forskellige hold, hvor<br />

lærerne er meget involverende, og<br />

det gælder det store fællesskab<br />

på hele holdet.”<br />

”Idrætsligt prøver vi at brede<br />

paletten mest muligt ud og gøre<br />

os brede. Der er også skoler, hvor<br />

man går mere i dybden med få<br />

fag, men vi vil gerne have et<br />

meget bredt udbud. Vi har eksempelvis<br />

også et fag, der hedder<br />

IHS360, hvor man kan snuse til en<br />

masse forskellige idrætsaktivi -<br />

teter. Det væsentlige er, at vi har<br />

nogle lærere, som virkelig brænder<br />

for det, de arbejder med. Når<br />

de gør det, kan de også tænde de<br />

unge. For vores elever er det et<br />

positivt tilvalg hele vejen igen-<br />

78<br />

nem.”<br />

Eleverne betaler ca. 1.400 kr. pr.<br />

uge for henholdsvis et ophold på<br />

18 uger om efteråret eller 24 uger<br />

om foråret plus rejser – henholdsvis<br />

til Miami om efteråret og<br />

på ski om foråret.<br />

”Eleverne stiller krav til hinanden,<br />

til sig selv og til skolen. Vi kan<br />

ikke sammenligne vores elever<br />

med samfundet generelt. Vi har<br />

luksusunge her. Jeg ville gerne<br />

have lidt flere unge med forskellige<br />

vanskeligheder, fordi det er<br />

med dem, vi kan gøre den aller<br />

største forskel.”<br />

”Desværre er reglerne sådan i<br />

dag, at hvis en ung på kontant -<br />

hjælp skal på højskole, så skal<br />

kommunen ud over selve betalingen<br />

også betale det statstilskud,<br />

som højskolen modtager for hver<br />

elev. Dermed bliver det en meget<br />

dyr løsning for en kommune at<br />

give en kontanthjælpsmodtager<br />

den mulighed, som virkelig kan<br />

gøre en forskel for den enkelte.”<br />

”Jeg så gerne, at der politisk<br />

blev åbnet for, at vi kunne yde en<br />

indsats i samfundet ved at have et<br />

antal indvandrere, arbejdsledige<br />

og f.eks. løsladte fra fængsler,”<br />

siger han.<br />

Stor elevfremgang<br />

Ikke alene Idrætshøjskolen i<br />

Sønderborg, men idrætshøjskolerne<br />

generelt har pæne elevtal i<br />

disse år, og dermed kommer der<br />

rigtigt mange godt udrustede unge<br />

ud med mange ressourcer til såvel<br />

foreningsidrætten som idræt i<br />

andre sammenhænge.<br />

For IHS er det de seneste år<br />

gået så godt, at der er investeret<br />

20 mio. kr. i ekstraordinær vedligeholdelse<br />

af bygningerne. En del af<br />

pengene er skaffet fra fonde.<br />

”Vi er gået fra 80 til 130 årselever,<br />

og det giver en højre udnyttelse<br />

af vore faciliteter og dermed<br />

en bedre økonomi, men det var<br />

også nødvendigt. Vi har 14.000<br />

kvadratmeter bygninger, som<br />

kræver meget vedligehold,”<br />

under streger Søren Brinck.<br />

IHS har ca. 130 værelser dels til<br />

højskoleelever på de lange kurser,<br />

hvor eleverne typisk er fra 18 til 25<br />

år og dels til ugekurser for alle<br />

aldersgrupper.<br />

Ud over værelserne omfatter<br />

IHS en idrætshal, en idrætssal<br />

med klatrevæg, en bevægelsessal,<br />

en svømmehal samt undervisningslokaler<br />

til almene, kreative<br />

og musiske fag. Grundlæggende<br />

omfatter et ophold på idræts høj -<br />

skole 50% idræt og 50% almene<br />

fag for at leve op til bestemmel -<br />

serne for tilskud til højskoler.<br />

IHS har desuden en stor park<br />

med bl.a. fodboldbaner, beach -<br />

volley baner, frisbee golf, og forhindringsbane.<br />

Parken går direkte<br />

ned til Sønderborg Bugt, hvor<br />

skolens eget udstyr til surf,<br />

kitesurf, sejlads, kajak og kano<br />

anvendes.


HVOR FÅR DE ENERGIEN FRA!<br />

Eliten bruger nu også de dansk udviklede<br />

ernæringsprodukter fra IN2ZYM<br />

I IN2ZYM N2ZYM<br />

PPROTEINBAR<br />

ROT<br />

E EINBAR<br />

�����������������������������������<br />

��������������������������������<br />

IN IN2ZYM 2ZY<br />

Y M EENERGIBAR<br />

NERGIBAR<br />

– et<br />

sundt<br />

oog<br />

g vvelsmagende<br />

elsmagende<br />

mmellemmåltid<br />

ellemmå<br />

å ltid<br />

– et<br />

energirigt<br />

mmellemmåltid<br />

ellemmåltid<br />

el eller ler en<br />

vvelsmagende<br />

elsmagende<br />

ssnack<br />

nack<br />

Proteinbaren Proteinbar<br />

en<br />

indtages<br />

eefter<br />

fter<br />

træning trænin<br />

g eller e eller<br />

ssom<br />

om<br />

eet<br />

t ssundt<br />

undt<br />

oog<br />

g vvel<br />

el-<br />

Energibaren<br />

indtages i n ndtages<br />

før,<br />

under<br />

eller<br />

eefter<br />

fter<br />

workout/træning,<br />

workout<br />

/ træ<br />

æ ning,<br />

smagende smag<br />

g ende<br />

mmellemmåltid.<br />

ellemmåltid.<br />

HHerved<br />

erved<br />

ssikres<br />

i k kres<br />

een<br />

n g<br />

god od<br />

ttilførsel<br />

ilførsel<br />

aaf<br />

f p ppro<br />

ro-<br />

som<br />

et<br />

energirigt ener<br />

g giri<br />

g gt<br />

mmellemmåltid<br />

ellemmåltid<br />

eller<br />

en velsmagende velsma<br />

g gende<br />

snack. s snack.<br />

tein.<br />

Baren<br />

indeholder<br />

en endvidere dvidere<br />

de<br />

llivsnødvendige<br />

ivsnødvendige<br />

ffedtsyrer<br />

edtsyrer<br />

Sammensætning<br />

er<br />

aafstemt<br />

fstemt<br />

ttil<br />

il<br />

kroppens<br />

energibehov<br />

u<br />

under nder<br />

omega<br />

3,<br />

6 og<br />

9.<br />

intensiv<br />

og<br />

vvedvarende<br />

ed edvarende<br />

fysisk<br />

bbelastning.<br />

elastning.<br />

������������<br />

���������������<br />

����������������<br />

WWW.IN2ZYM.COM<br />

WWW.SPORTSPHARMA.DK<br />

���������������������������������<br />

�����������������<br />

������������������������������������<br />

����������<br />

�������������<br />

���������������<br />

��������������������<br />

�����������<br />

�������������������������<br />

�������������������������<br />

���������������<br />

�������������������������<br />

����������������������������������������������������<br />

Foldgårdsvej 17 - 6715 Esbjerg N - Tlf. 75 16 90 22


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .<br />

Søren Brinck foran den karakteristiske hovedbygning på<br />

Sønderborg Idrætshøjskole.<br />

Idrætsfag på IHS<br />

Adventure<br />

Aerobic<br />

Badminton<br />

Beachåndbold<br />

Beachvolley<br />

Dans<br />

Dykning<br />

Fitness instructor<br />

Fodbold<br />

Havkajak<br />

Høj puls<br />

80<br />

Håndbold<br />

HIS 360<br />

Performance<br />

Sejlads<br />

Ski og Snowboard<br />

Windsurf, kitesurf &<br />

wakeboarding<br />

Svømning<br />

Tennis<br />

Triathlon<br />

Volleyball<br />

Udvikoling af fællesskab er en vigtig værdi<br />

på Idrætshøjskolen i Sønderborg.<br />

SPONSOR NYT<br />

Spalding bliver sponsor for Canal digitalligaen<br />

Den professionelle danske basketliga og Spalding har indgået et<br />

flerårigt samarbejde om brug af basketbolde.<br />

Det er Spaldings nyudviklede TF 1000 Legacy<br />

deep panel med ZK Micro composite<br />

Leather overflade, som der fremover<br />

skal spilles med.<br />

”Vi er meget glade for, at basketforbundet<br />

og dermed også Canal<br />

Digital Ligaen valgte Spalding og<br />

dermed kvalitetsstemplede os til<br />

at leve op til deres krav. Vi er glade<br />

for at vi fremover er synlige bl.a. på<br />

TV i denne meget voksende sport”,<br />

udtaler Torben P, der di stri bu e rer<br />

Spalding i Danmark.<br />

AGF i Superligaen med Sports Pharma A/S<br />

Sports Pharma A/S har indgået en stor samarbejdsaftale med AGF<br />

Kontraktfodbold A/S.<br />

Aftalen indeholder levering af alle relevante sportsplejemidler samt<br />

neoprenbind og bandager i mærket Mueller.<br />

Den flerårige aftale gælder alle hold i AGF Kontraktfodbold A/S<br />

herunder naturligvis særligt det nyoprykkede Superligahold.<br />

AGF Kontraktfodbold A/S har under forhandlingerne lagt stor vægt<br />

på Sports Pharma A/S` mangeårige erfaring inden for dette<br />

nicheområde og ikke mindst firmaets utrolige brede sortiment af<br />

kvalitetsprodukter.<br />

Sports Pharma A/S har samarbejdsaftaler med Team Danmark,<br />

Dansk Boldspil Union (DBU), Dansk Håndbold Forbund (DHF) og<br />

en række elitesportsklubber.<br />

Spaldingaftale med Team FOG Næstved<br />

Team FOG Næstved og Spalding har forlænget samarbejdet for en<br />

ny tre-årig periode. Den nye aftale sikrer et øget grundlag og mere<br />

optimale rammer for Team FOG Næstved. Spalding har været tøjog<br />

boldleverandør til Team FOG Næstved gennem de seneste fire<br />

år. En periode hvori basketballmandskabet har været på en konstant<br />

fremmarch mod toppen i dansk basketball.<br />

Aftalen er indgået mellem Spalding, Team FOG Næstved samt den<br />

lokale Sport Direct. Forventningerne til fremtiden er store.<br />

BRANCHE NYT<br />

CEP Sport styrker programmet<br />

Markedets stærkeste brand inden for<br />

kompression udvider kollektionen med<br />

endnu flere produkter til hhv. kvinder og<br />

mænd.<br />

Kompression der er målrettet til Team -<br />

sport, i form at kompressions strømper<br />

med ekstra kraftig polstring i foden samt<br />

innerpants, Cykeltights og strømper der<br />

er tilegnet cykelfolket og en recoveryserie<br />

der er beregnet til hurtigere restitution<br />

for alle sportsudøvere. Derudover<br />

er der kommet flere farver i de popu -<br />

lære sleeves. CEP er fremstillet i Tyskland på verdens førende producent<br />

af medicinsk kompression, og har gennem den seneste tid<br />

styrket deres position over hele verden som førende inden for seriøs<br />

kompression. Mød CEP Sport Danmark på SPORTEX stand 20,<br />

tlf. 7022 4468 www.cepsport.dk


L I G E F Ø R D E A D L I N E . . .<br />

Vi præsenterer: Björn Borg<br />

Sport<br />

En helt ny linje som henvender sig<br />

til alle sportsudøvere, der både vil<br />

se godt ud, og føle sig godt tilpas,<br />

imens de træner!<br />

Med den sportsrelaterede arv<br />

fra tennisstjernen Björn Borg, er<br />

Björn Borg Sport en naturlig forlængelse<br />

af det velkendte brand<br />

Björn Borg.<br />

“Björn Borg var ikke blot en succesfuld<br />

tennisstjerne, han brød<br />

med normerne, han så godt ud,<br />

pigerne var vilde med ham, og<br />

han fik tennis til at se legende<br />

nemt ud. Det er denne glæde ved<br />

at dyrke sport som tydeligt kommer<br />

til udtryk i de nye sports -<br />

tøjskollektioner fra Björn Borg<br />

Sport” siger Ole Damm, CEO for<br />

Björn Borg i Danmark.<br />

Det nyoprettede selskab Björn<br />

Borg Sport er delvist ejet af det<br />

Rettighederne for varemærket<br />

SOS i danske hænder<br />

Efter 25 år som dansk importør af<br />

skivaremærket SOS har SOS<br />

SPORTSWEAR DENMARK AS<br />

overtaget varemærket og dermed<br />

den globale distribution.<br />

Danmark har gennem samtlige<br />

25 år været det største marked for<br />

SOS, og det er derfor kun en<br />

naturlig forlængelse af det tætte<br />

samarbejde med de svenske<br />

ejere, at købet af varemærket har<br />

fundet sted i forbindelse med 25<br />

år jubilæet.<br />

SOS blev for alvor kendt gennem<br />

kult filmen Selskabsrejsen,<br />

hvor de fleste af de skiløbende<br />

82<br />

hollandske selskab Dutch Brand<br />

Management BV (DBM BV) og det<br />

svenske Björn Borg AB.<br />

“Med flere års erfaring med<br />

sportstøjskollektioner til damer på<br />

det hollandske marked er det<br />

naturligt at det er DBM BV der står<br />

for alt design og produktion. Vi er<br />

meget positive overfor de nye<br />

kollektioner, som med både høj<br />

funktionalitet og cool design kommer<br />

til at skille sig markant ud fra<br />

resten af branchen” siger Ole<br />

Damm,<br />

De første kollektioner fra Björn<br />

Borg Sport, SS2012, indeholder<br />

både løbetøj, tennistøj, fitnesstøj,<br />

casualwear og en basiskollektion.<br />

Inspirationen er hentet fra Miami<br />

og Beverly Hills, hvor træning og<br />

motion er en integreret del af<br />

hverdagen. Det visuelle udtryk er<br />

en kombination af storbyens natteliv<br />

og fitness, og med masser af<br />

god energi, fede farvekombinationer<br />

og lækre snit, vil Björn Borg<br />

Sport med sikkerhed give alle lyst<br />

til at få sved på panden. Björn<br />

Borg Sport er nemlig til alle dem<br />

der både vil se godt ud og føle sig<br />

godt tilpas, imens de er aktive!<br />

SS2012 kollektionerne kan ses<br />

på Sportex messen d. 20.-23.<br />

august samt efter aftale med<br />

Maria Worre på tlf +45 39 97 40 12<br />

eller mw@bbdistribution.dk<br />

skuespillere var iført SOS. Her<br />

præsenteredes for første gang<br />

den berømte SOS Windbreaker,<br />

som i de følgende 15 år blev et<br />

symbol på varemærke.<br />

SOS er synonymt med farverige<br />

og progressive produkter og<br />

introdu cerede som de første 4<br />

way stretch produkter, som er<br />

bedst kendt fra TECH STRETCH<br />

jakken, der blev en af århundre de -<br />

skiftets store successer.<br />

White Holding AS, der ejes af<br />

Anita Heske og Ole Damm, ejer<br />

både BB Distribution, som har<br />

licens til Björn Borg produkterne i<br />

Danmark, og SOS SPORTS-<br />

WEAR DENMARK AS, der bliver<br />

ejer af de verdensomspændende<br />

licensrettigheder til varemærket.<br />

SOS er registreret i 53 lande med<br />

distribution i Europa, USA, Japan<br />

og Australien.<br />

Ejerskiftet betyder, at der kommer<br />

betydelig mere turbo på produktudviklingen,<br />

ligesom der vil<br />

være markante ændringer at<br />

spore på det danske marked, som<br />

nu vil blive hjemmemarked for<br />

SOS.


A power walk exercises hips, joints and<br />

the surrounding muscles in a natural way.<br />

Walking puts less strain on the knees than<br />

running since it is a low impact activity.<br />

Walking encourages a natural gait and<br />

improves balanceand sensory precision.<br />

Yo our bo odyy<br />

is made fo for<br />

walking.<br />

We e’ ve<br />

only y im improv<br />

ved<br />

the exper<br />

ience to mak make<br />

yo ou go<br />

evve<br />

en further.<br />

Fit and perfor mance<br />

These<br />

shoes are<br />

b uilt on g gender<br />

specifiic<br />

lasts for<br />

optimal fit<br />

it and comf<br />

ort.<br />

Perfect<br />

fit<br />

Anatomically<br />

y shaped r<br />

emovable<br />

insock with<br />

arch<br />

support<br />

t and heel cup<br />

.<br />

Less impact<br />

The<br />

EVA A cushion in th the heel area<br />

strike<br />

zone<br />

absorbs the shock and aids r rebound.<br />

Heel stabilizer<br />

A heel stabilizer<br />

creates<br />

eates f<br />

irm support<br />

by<br />

pre-<br />

venting<br />

lateral<br />

mov<br />

ement and dir directing<br />

force<br />

to<br />

the outer sole.<br />

Arch support<br />

The<br />

TPU shank stabiliser cr creates<br />

torsional str ength so that the f foot<br />

is<br />

held fi irml y and the shoe w won’<br />

t twist<br />

in the midpart<br />

area.<br />

Maximum grip<br />

Rub<br />

ber ber outsole outsole with with e<br />

e<br />

xtr<br />

eme gr<br />

ip and multi<br />

directional<br />

cleats. Foor<br />

ormulated to be more<br />

abrasion<br />

resistant.<br />

Visit us at:<br />

Denmark: Spor te tex<br />

20-23 August<br />

Norway<br />

y: Norspo 26-30 August<br />

Germany<br />

y: Outdoor Fr Friedrichshafen<br />

14-17 J ul uly<br />

www.vikingfootwear.com<br />

www.vikingfootwear<br />

.com<br />

Solid c losure<br />

Quarter<br />

w e ebbing<br />

straps<br />

for<br />

adjustab le suppor support.<br />

Fo orefoot ccushioning<br />

ccushioning<br />

The<br />

pad is made fr fro om a high<br />

ree<br />

bound EV VAAwhich<br />

aids toe off f.<br />

ing<br />

lors rs.<br />

Fine tuned mater<br />

ials<br />

The<br />

entire e shoe is built<br />

on a base of breeath-<br />

able,<br />

non-w non-wicking,<br />

stre etchable<br />

mesh.<br />

Comfortab<br />

tab le footbed<br />

The<br />

EVA A mmidsole<br />

is made of a compression<br />

moulded high gr grade<br />

formula<br />

that creates<br />

ovv<br />

er all stability and cushioning<br />

cushioning.


P R O D U K T N Y H E D E R<br />

<strong>Puma</strong> sneakers med GoreTex<br />

<strong>Puma</strong> lancerer fede GoreTex high-cut sneakers.<br />

Modellen hedder Tatau Mid og kommer i sort og brun.<br />

Vejl. udsalgspris kr. 1.100,-.<br />

<strong>Puma</strong> Danmark A/S, tlf. 8652 4100. wwwpuma.com<br />

84<br />

78 grams løbeshirt fra Carite<br />

Carite Sport lancerer en ny løbe t-shirt på kun 78g. Navnet på t-shirten er Nancy Women Tee, og<br />

t-shirten er fremstillet af Carite Sports eget C-Tech Light materiale. Materialet er svedtransporterende<br />

og antibakteriel behandlet, og har derfor ingen lugtgener. Herre T-shirten i str. L vejer<br />

98 g og har allerede vundet den første test i Aktiv Træning. Pasformen er comfort og størrelsen<br />

går fra str. 36-50. Vejl. 249 kr.<br />

Carite Sport A/S, tlf. 97 120 300. www.carite.com<br />

<strong>Reebok</strong> Pro Easy Step<br />

Den nye <strong>Reebok</strong> Step Tone er designet for at tone og<br />

stramme alle muskler op. De to balancepuder er udviklet til<br />

at frembringe en naturlig ustabilitet, der medvirker til at give<br />

en udfordrerne og krævende træningsoplevelse.<br />

LivingSport A/S, tel. 8230 1997. www.livingsport.dk<br />

Hybridshorts fra Billabong<br />

Billabong har blandet walkshorts med boardshorts. Det vil sige,<br />

at denne walkshorts er lavet i boardshorts materiale og kan derfor<br />

bruges til badning. Materiellet gør, at modellen tørrer lige så<br />

hurtigt som en boardshorts.<br />

Vernon Sport ApS, tlf. 3916 1740. www.vernon.dk<br />

Fjällräven Numbers<br />

Med Fjällräven Numbers forsætter den stolte tradition<br />

med at lave holdbart, funktionelt og tidløst<br />

udstyr. Hvert produkt i serien har en klar for -<br />

bindelse til Fjällrävens historie, men er designet<br />

med nutidens forbruger i sinde. Materialerne<br />

og detaljer er omhyggeligt udvalgt og ud -<br />

formet således, at de ikke kun holder længe,<br />

de vil ligefrem se bedre ud med tiden.<br />

Igennem tiden er mange af Fjällrävens produkter, næsten blevet deres ejers<br />

bedste ven. Disse produkter i Numbers serien er produkter, der netop kan skabe<br />

sådan et venskab - i flere årtier frem.<br />

Hvert produkt er navngivet efter antallet af dens forgængere. Mens Rucksack No.21 er den<br />

nyeste udgave af de klassiske rygsække, håber Fjälräven, at deres nye produkt TotePack<br />

no.1 i fremtiden vil blive en af deres tidløse klassikere.<br />

Fjällräven Danmark ApS, tlf. 8620 2075. www.fjalraven.dk<br />

CEP Sport styrker<br />

programmet<br />

Markedets stærkeste brand inden for kompression<br />

udvider kollektionen med endnu flere produkter til<br />

hhv. kvinder og mænd. Kompression der er målrettet<br />

til Teamsport, i form at kompressionsstrømper med<br />

ekstra kraftig polstring i foden samt innerpants,<br />

cykeltights og strømper der er tilegnet cykelfolket og<br />

en recovery-serie der er beregnet til hurtigere restitution<br />

for alle sportsudøvere. Derudover er der kommet<br />

flere farver i de populære sleeves. CEP er fremstillet<br />

i Tyskland hos verdens førende producent af<br />

medicinsk kompression, og har gennem den seneste<br />

tid styrket deres position over hele verden som<br />

førende inden for seriøs kompression. Mød CEP<br />

Sport Danmark på SPORTEX stand 20.<br />

CEP Sport Danmark tlf. 7022 4468 www.cepsport.dk


Falke-undertøj til trekking<br />

Falke har denne sæson udviklet en ny kollektion specielt til trekking, der byder på undertøj med et løst snit,<br />

der garanterer optimal frihed til bevægelse og yder den ypperste komfort. Kollektionen består af kort- og<br />

langærmede bluser, singlet samt trusser/boxers til kvinder og mænd. Udover det ultra lette og tynde materiale,<br />

har tøjet beskyttelseszoner, der aflaster skulderne mod rygsækkens pres, og en specielt udviklet push og pull<br />

funktion, der giver den bedste fugtbeskyttelse samt fordampning. Dame: Lilla kortærmet bluse og trusser.<br />

Kvalitet: Polypropylene/Polyamid. Farver: Hvid, sort, rød og lilla. Størrelser: XS-XL Pris ca. bluse kr. 349,-.<br />

Trusser kr. 219,-<br />

Hoplen Agentur – Falke i DK, tlf. 31198900. www.falke.com<br />

Tuxer beskytter<br />

ʼProtectionʼ er nøgleordet for forår/sommerkollektion 2012 fra<br />

Tuxer. Det handler om at beskytte sig mod regn, vind og solens<br />

farlige stråler. Men også om at beskytte naturen.<br />

Flere af jakkerne er vand- og vindafvisende og har forhøjet<br />

funktion med tapede sømme. Blandt nyhederne i år findes<br />

strandtøj med UV-beskyttelse til de mindre børn. Til Tuxers<br />

quick dry t-shirts har man denne gang brugt et mere naturvenligt<br />

alternativ med bambus.<br />

Sportswear Danmark, tlf. 3295 7080. www.tuxer.com<br />

Big Agnes komfortsoveposer<br />

Edo introducerer det amerikanske mærke ʼBig Agnesʼ på det danske marked. Bl.a. introduceres<br />

et integreret sovepose/underlags system, hvor bunden af soveposen er forsynet med en lomme<br />

som trækkes på liggeunderlaget, så nu er det slut med at rulle af måtten om natten!<br />

Dunsoveposen Fria (hvid/lyseblå), er specielt udviklet til kvinder. Den er lidt bredere ved<br />

hoftepartiet og har ekstra isolering ved fødderne, da kvinder typisk fryser mere end mænd.<br />

Grouse Mountain posen (grå/orange) er herre udgaven, og begge poser har en vejl. udsalgspris<br />

på kr. 1.999,-<br />

Edo Copenhagen, tlf. 36 30 95 24. www.edo-outdoor.dk<br />

HH Offshore<br />

Waterproof Bag<br />

Det sker vel af og til, man lige mister kontrollen med bagagen. Derfor er en 100%<br />

vandtæt taske vejen frem til årets sejltur. Fås i tre forskellige størrelser.<br />

Vejl.pris kr. 1000 (40 l.), 1200 (60 l.), 1500 (120 l.)<br />

<strong>Helly</strong> <strong>Hansen</strong> A/S, tlf. 80 88 69 13. www.hellyhansen.com<br />

Polarcomputer til alle discipliner<br />

Polar RCX5 er verdens første træningscomputer, der giver triathleter og multisportsudøvere mulighed for at foretage<br />

hurtige skift mellem træningsdiscipliner, uden træningsdata går tabt mellem svømme-, cykel- og løbeture<br />

Polar RCX5 er tætpakket med funktioner til træning, planlægning og analyse af præstationer inden for løb,<br />

svømning, cykling og discipliner som eksempelvis kajakroning og rulleskøjteløb. Samtidigt sørger Polars medfølgende<br />

WebSync software for at overføre og registrere træningsdata under den enkelte sportsudøvers<br />

træningsprogram.<br />

RCX5 benytter den nye WearLink®+ Hybrid pulssender, som både er i stand til at måle puls i vand og<br />

automatisk skifte til den passende sendefrekvens, når sportsudøveren træner på land.<br />

RCX5 leverers i fire forskellige udgaver og i farverne sort og rød.<br />

Pris fra kr. 2.399 kr. for basisversionen til 2.999 kr. for multisportsversionen, som leveres med G5 GPS sensor.<br />

Polar Electro Danmark ApS, tlf. 4541 0530, www.polar.dk<br />

85


P R O D U K T N Y H E D E R<br />

Træningskollektion fra Kari Traa<br />

Kari Traa lancerer til SS12 en hel træningskollektion med feminine træk til sporty og moderigtige piger. Basis er<br />

Butterflyserien, som allerede har vundet priser både for tekniske egenskaber og sit sexede udseende. Der ud over<br />

består serien af tights, jakker og toppe i tekniske kvaliteter til aktiviteter med høj intensitet. Priser fra kr. 399,-<br />

Skigutane Skandinavia AB, tlf. 5371 0121. www.skigutane.com<br />

Tecnica sko til rail running<br />

Tendensen til at løbe udenfor de normale løberuter,<br />

og få mere natur som underlag, bliver større og<br />

større. Løb i bakker og ujævnt terræn kræver det<br />

rigtige fodtøj, og her har Tecnica udviklet den nye TRS<br />

Max. Det er en sko med rocker for mere energi, når man<br />

løber, samt utrolig stabilitet med det store footprint.<br />

Wøhlk Sportswear ApS, tlf. 8693 1444. www.he-sport.dk<br />

86<br />

Sealskinz til børn<br />

Sealskinz lancerer til sæsonen 2011-2012 handsker og luffer til børn.<br />

Handskerne er vandtætte, vindtætte og åndbare. Handskerne har en<br />

perfekt pasform og termoisolation samt Sealskinz membran, som<br />

sikrer de varme og ikke mindst tørre hænder hos børnene.<br />

Erki ApS, tlf.: 6095 0195. www.sealskinz.dk<br />

Farverige <strong>Puma</strong>sko tilbage<br />

De farverige Accelerate VI Tricks er tilbage. De sætter<br />

igen kulør på spillet. Der er knald på farverne.<br />

Den nye generation er lettere, hurtigere og mere<br />

fleksible. Kommer også i jr. størrelser.<br />

Vejl. udsalgs pris: Kr. 1.000,-.<br />

<strong>Puma</strong> Danmark A/S., tlf. 8652 4100. wwwpuma.com<br />

Letteste rulleskøjte nogensinde<br />

Vernon Sport introducerer den letteste rulleskøjte nogensinde på det danske<br />

marked. Lethed betyder bedre komfort, større hastighed og bedre håndterlighed.<br />

Plume er udstyret med et ultra let magnesium understel fuldstøbt med støvlen.<br />

De 84 mm hjul vejer kun 1200 gram i forhold til over 1600 gram på de konkurrerende<br />

modeller. Dette er et utroligt vægttab på over 25 %. Sammenlignet med<br />

en traditionel skøjte løfter man med Plume 400 gram mindre hvert sekund.<br />

Plume fås i en herre og dame version til en vejledende udsalgspris på 1599,-.<br />

Vernon Sport ApS., tlf. 3916 1740. www.vernon.dk<br />

Nye skateboards fra Stiga<br />

Stiga har haft meget stor succes med Stiga kick<br />

Scooter i 2011 med mere en 25000 solgte enheder. Til<br />

næste år udvides sortimentet med to nye kick Scooter<br />

og tre nye skateboards. Skateboards bliver ligesom<br />

Kick Scooterne til nogle meget fornuftige priser.<br />

Stiga Sports AB, tlf. 5838 8008. www.stigasports.se<br />

Uhlsport handsker<br />

til kunstgræs<br />

Netop som DBU har givet<br />

tilladelse til at afvikle Super -<br />

liga kampe på kunstgræs,<br />

kommer Uhlsport med en<br />

ny udviklet slidstærk latex<br />

gribeflade, som er målrettet<br />

kunststofbaner. Kunststof -<br />

ba ner og god gribeeffekt i<br />

handsker med højt indhold<br />

af gum mi i latexen, har<br />

aldrig været et langt ægte -<br />

skab. Få uheldige berø rin -<br />

ger mellem græsset og<br />

latexen har brændt selve<br />

gribefladen i handsken væk. Uhlsport har nu udviklet en<br />

gribeflade, der har en betydelig længere levetid.<br />

Super Graphit Hardground plus er det nye navn på<br />

handsken, der introduceres på Sportex til foråret 2012.<br />

Handsken kommer som en kamphandske til vejl. kr.<br />

599,00 og priser fra vejl. kr. 299,00<br />

Torbenp.dk, tlf. 7575 7575. www.torbenp.dk<br />

<strong>Reebok</strong> Train Pod<br />

Smart fitnessudstyr fra <strong>Reebok</strong> til både<br />

privat og professionelt brug. Balance-,<br />

konditions-, core-, toning- og muskulærtræning.<br />

To runde luftpuder giver en<br />

ustabil flade, der gør træning dybdegående<br />

og effektiv. <strong>Reebok</strong> Train Pod<br />

introduceres i september.<br />

LivingSport A/S, tel. 8230 1997.<br />

www.livingsport.dk


SEELAND INTERNATIONAL A/S<br />

PRIMÆR LEVERANDØR AF PRODUKTER TIL DEN HÅRDESTE KATEGORI INDENFOR OUTDOOR.<br />

I branchen siden 1976 og som en af Europas største leverandører inden for denne kategori, får du en professionel<br />

samarbejdspartner med over 120 footwear styles på lager og med levering fra dag til dag. Med en<br />

produktbredde fra gummistøvler og Pac boots, til off road fodtøj med Gore-Tex ® membran - støvler lavet til<br />

at klare det hårdeste terræn, har vi noget for enhver smag. Kontakt os for at høre mere om vores produkter<br />

og service.<br />

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />

Vinder af IPC Magazine<br />

Footwear Product Award


Select ændrer salgsorganisation<br />

Hos Select har Henrik Kjærgaard, som har kørt på Sjælland, nu<br />

fået nyt distrikt i Jylland, som han deler med Ove Sass.<br />

På Sjælland/Fyn har Select genansat Klaus Rasmussen som<br />

salgskonsulent. Han var ansat hos Select Sport fra august 2005<br />

til januar 2010 på klub og profil og er nu tilbage.<br />

Boom i salget af Birkenstock<br />

Hvor ortopædisk korrekte sko normalt ikke fokuserer på design,<br />

er Birkenstock undtagelsen. I dag er mærket internationalt kendt<br />

for at være brobygger mellem smart og funktionelt design.<br />

Birkenstocks skokollektioner bygger på over 230 års hånd -<br />

værks traditioner. På dette klassiske fundament er så lagt den<br />

nyeste viden om ergonomisk fodtøj samt ikke mindst de nyeste<br />

tendenser indenfor modeverden. Denne unikke kombination<br />

giver smart fodtøj, der rent faktisk også er rart at gå i.<br />

Grundet dette har Vernon Sports egen Birkenstock butik oplevet<br />

en vækst på mere end 40 % det sidste år. Selvom den lille<br />

Birkenstock butik kun er 50 kvadratmeter stor, har det ikke været<br />

et problem at opnå et mersalg på 4.000 par Birkenstock sandaler.<br />

Birkenstock har sine rødder i Tyskland, hvor de første<br />

Birkenstock sko allerede kom frem i 1774. Sidenhen er skoen<br />

blevet yderligere udviklet, og i 1964 så Birkenstock sandalen<br />

dagens lys.<br />

Trendline får Garmont<br />

Italienske Garmont er et nyt mærke hos Trendline Brande Aps.<br />

Trendline synes, at det danske marked trænger til et frisk pust af<br />

produkter med GoreTex sko og støvler samt skistøvler af høj<br />

teknisk kvalitet.<br />

Trendline vil have eksklusive forhandlere i hver by på Garmont.<br />

Garmont sko er specielt kendte for deres unikke opbygning med<br />

detaljer, bund og såler samt GoreTex membraner og heel-lock<br />

systemet.<br />

Skins får distributør i Danmark<br />

Skins repræsenteres af Svea Sport Fashion, som også har<br />

agenturer på mærkerne Reusch, K-Active, Vulkan, Masita,<br />

Masita Sport Medical m.fl.<br />

Der kan læses mere om Svea Sport Fashion på sitet:<br />

www.sveasportfashion.com<br />

Skins leverer produkter til kompression og restitution.<br />

Nye ansigter hos Jydsk Emblem Fabrik A/S<br />

Der er travlt hos Jydsk Emblem Fabrik A/S i Malling med fremstilling<br />

og levering af sportspræmier og klubmerchandise til det<br />

danske sports og foreningsliv. Medarbejderstaben er derfor i den<br />

seneste måned vokset med to nye medarbejdere i produktionen,<br />

og virksomheden har endvidere ansat en<br />

multimediedesigner i den grafiske afdeling.<br />

Jydsk Emblem Fabrik A/S er en virksomhed med årelange traditioner<br />

indenfor fremstilling af emblemer, navneskilte, pins, uniformstilbehør<br />

og sportspræmier. Virksomheden har oplevet en<br />

markant fremgang de seneste år trods krisen, der ramte<br />

Danmark tilbage i 2008. Især indenfor salget af sportspræmier<br />

til sports- og foreningslivet samt reklame/merchandise artikler er<br />

virksomheden vokset. Og ledelsen ser positivt på fremtiden.<br />

Asics åbner butik i Outletcenter i Ringsted<br />

Kunderne i Outletscenteret kan dermed glæde sig til, at der<br />

kommer endnu en sportsbutik i centeret. I slutningen af august<br />

flytter Asics ind i en af de ledige butikker i centeret, og det<br />

glæder centerets direktør Jeanette Jussing Amdal.<br />

-Med Asics får vi endnu en meget stærk lejer inden for<br />

sportssegmentet, og vi vil fremover kunne tilbyde kunderne et<br />

endnu bredere udvalg indenfor sportssegmentet, siger hun.<br />

Premier Outletscenter har allerede butikker med sportsmær -<br />

kerne <strong>Reebok</strong>, <strong>Puma</strong> og <strong>Nike</strong>. De bliver suppleret med sportsbutikken<br />

Ny Form i RingStedet på den anden side af<br />

Klosterparks Allé.<br />

Tilgangen af Asics markerer samtidig, at der er fornyet interesse<br />

for at åbne butik i outletscenteret.<br />

-Vi har i de seneste måneder set en fornyet interesse for at få<br />

butik i centeret fra både internationale og danske firmaer. Efter<br />

en lang periode med megen forsigtighed ser det ud til, at der er<br />

en svag optimisme på vej tilbage i markedet, siger Jeanette<br />

Jussing Amdal.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!