09.07.2020 Views

Medlemsblad-Juni

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Digitalt årsmøde

S. 13

Sådan tager du det

første skridt

S. 8

Mit bedste DFU

Arrangement

S. 9

EN NY FORMAND ER TRÅDT I

RINGEN!

S. 3

Nr. 09. Juli 2020DFU Redaktionsudvalget:

Thomas K. Christensen

Filip Porebski

Julie Westergaard

Mads Sahl Torjusen

Mathias R. Hansen

Mathilde L. Hammer

Morten Westfall

Sandie Frydenlund

LEDEREN

Velkommen tilbage!

Corona lukkede meget ned; næsten hele Danmark, og dermed også

DFU. Vi skulle til at vænne os til en ny hverdag, og en ny måde at

være sociale på.

Gudskelov kunne DFU stadig afholde arrangementer i digitalt

format, og dem er der heldigvis blevet holdt en del af ude i

lokalforeningerne. Den nu afgåede hovedbestyrelse formåede også

at stable et digitalt årsmøde på benene i løbet af kort tid, om end de

fleste nok håber at det bliver det sidste digitale årsmøde. Men

årsmøde blev der også selvom festen først bliver i august. Stort

tillykke til alle de nyvalgte, og tak for tro tjeneste til dem der er gået

af.

Vores formidable ungdomsparti er nu klar til at hjælpe ungdommen

med at forstå hvorfor Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis

Ungdom er vejen frem for et bedre Danmark.

I takt med at der nu åbnes op igen, begynder vores organisation

også at åbne, og udover sommermødet er der lagt mange planer for

det kommende foreningssår, både på nationalt plan, men bestemt

også tæt på jer, helt lokalt.

Det har ikke været de store prompt og pragtfyldte arrangementer

der har præget landet på det seneste, men det glæder os at se, at

der endelig er ved at komme godt gang i arrangementerne igen.

Og midt i alle disse nye ting, vil jeg da også lige nævne os selv; der er

nemlig nedsat et nyt nyheds- og redaktionsudvalg, som er fyldt med

ambitioner og klar med nyheder der skal dække hele landet; lige fra

nationale og lokale arrangementer til et dyk ned i de enkelte

lokalforeninger og meget, meget mere.

I vil nok hurtig opdage at der ikke er mange billeder i denne udgave

af nyhedsbladet. Grunden er naturligvis Corona. I vil også se at der

er kommet et spritnyt grafisk udtryk. Jeg håber I vil synes om det. Vi,

i udvalget, er meget begejstrede for det, og alle har knoklet hårdt for

at få dette nyhedsblad ud til jer.

På vegne af nyheds- og redaktionsudvalget – God læselyst!

Thomas Kastrup Christensen

Formand for redaktionsudvalget

Holger Danske, nr. 09. Juli. 20

Side 3 af 18


Filip Porebski

Formand for DFU

Østjylland

En ny formand er trådt ind i

ringen, og har taget kampen op

Jeg står ved storkespringvandet i

København, lige i nærheden af

Christiansborg, hvor jeg skal mødes

med Tobias.

Jeg får øje på ham kort efter at

jeg er ankommet til pladsen,

hvor han som sædvanligt står

pænt klædt, og venter på mig. Vi

hilser og bliver enig om at vi tager

snakken på cafe Europa.

Tobias meldte sig ind i DFU i

2011, dengang var han kun 13 år.

Han blev grebet af politik ved

folketingsvalget i 2011, hvor

hans onkel, som er dedikeret

Venstremand, prøvede at overtale

Tobias til at melde sig ind i

Venstre. Onklen valgte at de

skulle se en partilederdebat sammen,

og efter debatten, til onkels

utilfredshed, kunne Tobias fortælle

at det var Pia Kjærsgaard

der politisk tiltalte ham mest under

debatten. Efter debatten

kom Tobias alligevel til at tvivle

lidt på de holdninger han havde:

”Jeg egentlig altid har haft den

holdning, at jeg synes det er fornuftig

at folk også får lov til at

beholde flere af deres egne penge,

at staten kan hjælpe dem der

er svage, men ikke skal knække

dem der er stærke. En grundlæggende

sådan borgerlige indstilling

til visse ting.”

Derefter valgte Tobias at sætte

plusser og minusser ud for begge

parties partiprogrammer og kunne

til sidst se at DF og DFU var,

og er i dag stadig, det som han

var mest enig med. Kort herefter

meldte han sig ind i både DF og

DFU.

For ca. 2 måneder siden blev Tobias

så valgt som ny landsformanden

for DFU

”Det har været udfordrende og

spænende, og meget, meget

krævende, men også en fantastisk

mulighed som jeg altid vil

være uendelig taknemlig for, at

jeg fik på årsmødet. Og så må vi

tage til

rette med sommermødet, hvor vi

får en kæmpe fest alligevel.” siger

Tobias, når jeg spørger ham

hvordan de første par måneder

har været.

Tobias har overtaget posten i en

tid hvor DF er i modgang, og derfor

er det især vigtigt at hjælpe

DF med at vende skuden. Den

opgave har Tobias påtaget sig

meget hurtigt ved bl.a. at gå ud

og fortælle om DFU’s politik.

”Jeg har været i radioen 7-8 gange

tror jeg, og jeg skal snart i radioen

igen, hvor jeg skal tale om

EU, og det er jo dejligt. EU er et

område hvor DFU har rykket DF

kan man sige, og det er jo godt

at vi kan komme ud med den

succeshistorie.”

Selvom vi har nogle succeshistorier,

kan man se, hvis man kigger

på meningsmålingerne, at DF

Side 4 af 20


taber en del momentum, blandt andet til Nye

Borgerlige.

Jeg spørger Tobias til den kamp der kommer,

og er kommet, mellem DF og NB ”Det der kommer

til at være afgørende mellem DF og NB det

er jo det med, at Dansk Folkeparti er pragmatiske.

Vi går til forhandlingsbordet og siger: Vi vil

gerne have noget af det her, og det kan vi ikke

få alt af, men vi kan få en lille del af det, og det

er den måde man får politik igennem på i Danmark.

Nye Borgerlige går ind og siger i stedet

at hvis de ikke kan få de her ting så skrider de

fra forhandlingsbordet, så vil de ikke have noget

som helst, og det formåede NB alligevel at

sælge, så jeg vil sige at de formåede at sætte

nogle spørgsmålstegn ved os.”

Tobias er dog i kamphumør, og jeg kan tydeligt

mærke det på ham. Færdige med at kæmpe,

det er vi i hvert fald ikke, og vores nye landsformand

er mere end klar til at tage kampen op

og vise danskerne, at der er kun ét parti der

kan løse de problemer vi møder i Danmark nu,

og derfor er det eneste rigtige sted at sætte sit

kryds altså ved liste O.

”Det er jo helt klart vores opgave, som jeg ser

det, at DFU skal være vagthunden hele tiden.

Det er jo os der skal sørge for at det er DF politik

der kommer frem, det er os der skal ud og

sige at vi skal kunne gøre ting bedre. Vi skal

sige tingene fuldstændigt som de er. Det er her

man skal sætte sit kryds, hvis man vil have et

Danmark for danskerne. Som jeg ser det, er

netop dét vores opgave; at være vagthunden

for Danmark.”

Afslutningsvis har Tobias en lille kommentar til

de nye og gamle DFU’ere. ”Til alle de nye medlemmer

i partiet; hjertelig velkommen til Danmarks

bedste ungdomsparti, til paritet hvor

man netop tager danskerens bekymringer alvorligt.

Jeg håber at alle bliver taget godt imod

af lokalforeningerne derude, og at I også vil

deltage i vores nationalarrangementer - særlig

når vi kommer frem til skolevalget – og at I vil

være med til at kæmpe den kamp som DF og

DFU har stået for de sidste 25 år. Og så håber

jeg at rigtig, rigtig mange vil tage mod til sig –

gamle som nye - og komme med ud til en masse

debatter. Og der håber jeg også at se særligt

mange af vores medlemmer som har lyst, for vi

har virkelig brug for jer.”

Side 5 af 20


Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

DFU Nordjylland i fokus

Årets generalforsamlingen

foregik i år digitalt. Det forløb

fint og uden tekniske problemer,

men alle var vi enige om, at det

ville have været markant

hyggeligere, hvis vi kunne have

holdt generalforsamlingen i

hytten, som vi plejede med

efterfølgende socialt samvær -

Men en virus havde andre planer

På den digitale

generalforsamling blev der valgt

en ny, solid bestyrelse med både

erfarne og nyere medlemmer

der alle brænder for DFU i

Nordjylland. Frederik Andreas

Hentze takkede af som formand

og gav stafetten videre til den

nyvalgte formand: Kenneth

Birch.

På det konstituerende

bestyrelsesmøde konstituerede

bestyrelsen sig således:

Formand: Kenneth Birch

Næstformand: Mads Sahl

Torjusen

Kasserer: Mia Elbo Andersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Kasper Laursen

Emilie Nyberg

Suppleanter:

Tobias Birch Olsen

Mathias Rump Hansen

Herudover blev der nedsat et

kampagneudvalg,

arrangementsudvalg og

tirsdagsmødeudvalg, samt

planlagt begivenheder for det

næste halve år.

Om valget og den efterfølgende

konstituering siger Kenneth

Birch: ” Vi fik valgt en solid

bestyrelse der danner et godt

grundlag for det kommende år

og jeg glæder mig til at trække i

arbejdstøjet. Bestyrelsen glæder

sig meget til at realisere sine

visioner, og ser frem til et godt

og produktivt samarbejde”.

Hvad vil den nye bestyrelse

fokusere på i det kommende år?

En del medlemmer har den

seneste tid efterspurgt

debattræning. Derfor vil vi på

lokalt plan afholde en række

kurser og debattræning, for at

gøre de lokale medlemmer

kampklare til skolevalget og

kommunal- og

regionsrådsvalgene næste år.

Vi er i Nordjylland kendt for

vores solide sammenhold og

sociale fællesskab. Dette skal der

naturligvis stadig være rigeligt

plads til, men samtidig vil vi

fokusere mere på politikken og

uddannelse af medlemmerne

end de seneste år.

Vi vil desuden forsøge at lave et

vækstlag - talentudvikling af nye,

unge medlemmer som vi vil

klæde på til det organisatoriske

og politiske arbejde i foreningen.

Hvilke arrangementer kan de

nordjyske medlemmer se frem

til i den kommende tid?

På det konstituerende

bestyrelsesmøde satte den

nyvalgte bestyrelse sig ned og

fastsatte årets store

arrangementer; et såkaldt

årshjul for foreningen. Samtidig

blev sommerens arrangementer

arrangeret. Sommeren i DF

Ungdom Nordjylland byder

således både på en sommerfest

samt en tur til Læsø, hvor vi

blandt meget andet skal besøge

DF Borgmester Karsten Nielsen.

Er målsætningerne realistiske?

”Der er ingen tvivl om at det

kommer til at kræve meget hårdt

arbejde, men vi er heldigvis et

ungt og friskt hold der er klar på

at tage kampen op - og jeg tror

på at det nok skal lykkedes!”.

Side 6 af 20


Side 7 af 20


TALENTHOLD 2020—SØG NU!

Vi nærmer os efterhånden deadlinen for at ansøge til DFU’s talenthold 2020. Der modtages stadig

ansøgninger fra jer medlemmer. Ansøgningsfristen er d. 13. juli.

Alle kurserne begynder efterhånden også at tage form, og i den forbindelse vil ansvarsholderne lige løfte

lidt af sløret for jer, omkring hvem de allerede har lavet aftaler med nu, og som kommer ud og

underviser på talentholdet. Ud over nedenstående er der en lang række andre folk og virksomheder,

som der er lavet aftaler med, dette er blot et lille udpluk af det hold undervisere vi har sammensat.

Fra venstre:

Christopher Arzrouni, tidligere taleskriver for Anders Fogh Rasmussen og særlig rådgiver for Kristian

JENSEN

Peter Mogensen, tidligere sekretariatschef og politisk rådgiver Poul Nyrup Rasmussen

Marion Hannerup, Kommunikationsdirektør og medlem af direktionen i Dansk Industri

Stine Bosse, Erhversleder og formand for Europabevægelsen

Kristian Wederkinck, Kommunikationsdirektør i By og Havn

Michael Kristiansen, Tidligere særlig rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og pressechef for Venstre

Side 8 af 20


Sådan tager du det

første skridt!

Mathilde Hammar

Medlem af DFU Fyn

Har du lige meldt dig ind i DFU? Vil du gerne

være aktivt medlem enten socialt, politisk eller

begge dele, men ved ikke hvordan du skal tage

det første skridt, så se med her. Signe Keldorff er

18 år, går til daglig på Odense Katedralskole og

meldte sig ind i DFU for lidt over et år siden. Hun

fortæller her, hvordan hun tog det første skridt

til at blive et aktivt medlem og giver sine råd til,

hvordan man kommer i gang.

Hvordan har din første tid i DF Ungdom været?

”Den har været fantastisk. Jeg har deltaget i en

masse arrangementer, både lokalt og nationalt.

Jeg har mødt en masse dejlige mennesker, og

har allerede lært en masse.”

Hvor lang tid efter at du havde meldt dig ind i

foreningen, var du med til et arrangement?

”Der gik et par dage, før jeg deltog i et lokalt

arrangement. Derefter gik der vist et par

måneder før jeg deltog i noget på national plan.”

Hvordan havde du det inden dit første

arrangement?

”Jeg var lidt nervøs for at møde de andre.”

Nævn 3 grunde til at tage af sted til et

arrangement:

Man møder en masse dejlige mennesker.

Det er bare super hyggeligt.

Man bliver sat ind i de forskellige ting og får

mere styr på hvordan ungdomspartiet er bygget

op.

Hvad er det bedste efter at have deltaget til et

arrangement?

”Det bedste var at jeg havde mødt de andre

medlemmer, hvilket også gjorde det nemmere

efterfølgende.”

Hvilke begrundelser vil du komme med, for at

et nyt medlem kommer afsted til sit første

arrangement?

”Hvis man som nyt medlem overvejer at tage til

et kommende arrangement, så skal man helt

sikkert gøre det. Hvis man føler sig usikker, kan

man evt. starte med at tage til et lokalt

arrangement, i ens lokalforening. Det er en rigtig

god mulighed for at lære de andre at kende,

samt blive sat ind i tingene.”

Hvorfor synes du, at man skal arrangere sig/

være aktivt medlem af DF Ungdom og ikke et

passivt medlem?

”Det er en rigtig god idé at arrangere sig, uanset

om det er politisk eller socialt. Det gør det hele

lidt sjovere at være med i ungdomspartiet.”

Hvordan havde du det efter dit første

arrangement?

”Jeg havde det rigtig godt. Folk var rigtig søde,

og jeg var glad for at jeg tog med.”

Hvad gjorde, at du tog afsted til dit første

arrangement?

”Jeg snakkede med min lokalformand om mine

overvejelser. Derefter var jeg overbevist om at

jeg skulle afsted.”

Side 9 af 20


Hvorfor synes du, at et nyt medlem skal tage

afsted til sommermødet, som er det næste

nationale arrangement?

”Jeg synes helt klart at et nyt medlem skal tage

af sted, da det er den oplagte mulighed for at

møde de andre, på et plan hvor ikke alt er

politisk.”

Hvis du stadig er i tvivl om hvorvidt, du skal tage

af sted til et kommende arrangement, så drøft

dine overvejelser med en fra din lokalforening.

Om det er din lokalformand, som Signe gjorde,

eller et andet medlem er underordnet. Del dine

tanker og overvejelser med et ”rutineret”

medlem. Som Signe nævner er sommermødet

et oplagt bud på det første arrangement, da

ikke alt omhandler politik. Arrangementet er

ligeledes en oplagt mulighed for at lære de

andre medlemmer at kende. De varmeste

anbefalinger om at tage til et arrangement i

DFU er hermed givet. Du har ikke noget at tabe

ved det. Udbyttet er nye bekendtskaber og ny

viden om politik.

Sandie

Frydenlund

Næstformand DFU Fyn

Mit bedste DFU

arrangement

Tidligere HB-medlem Jakob Kjærsgaard Mortensen, der har været medlem af DFU siden

2012 fortæller her om sit bedste arrangement i hans tid i partiet.

Jeg har faktisk tænkt meget over det, og for at

det ikke skal være løgn, så er det bedste

arrangement jeg har været med til,

sommermødet i 2015. Der var bare sådan en

god stemning.

Kan du huske hvem der arrangerede det?

Det var før vi fik udvalg, for det fik vi først da

Lucas Hultgren (tidligere DFU formand, red.)

kom ind, så det må have været den daværende

hovedbestyrelse. Og de gjorde det godt. Noget

af det der især gjorde at det var så fedt et

arrangement var de oplæg som var inviteret. Der

kom talere helt fra Finland og talte. Det var fra

de sande finnere (Perussuomalaiset Nuoret

red.) og det var meget spændene fordi de -

ligesom os - har nogle markante holdninger til

EU, og så har de en meget aggressiv EU politik..

Hvordan husker du arrangementet?

Jeg husker det kun med gode minder. Hvis der

har været noget mindre godt, så er det glemt nu.

Det var en fed fest, for det var jo lige efter

folketingsvalget, så der var generelt en rigtig god

atmosfære, fordi valget havde givet et så godt

resultat og det skulle fejres.

Side 10 af 20


Og hvor var det at sommermødet

blev afholdt dengang?

Ja, det er ret sjovt, for det blev

faktisk holdt på Danhostel i

Ringsted, samme sted som

sommermødet skal holdes i år til

august. Så jeg glæder mig meget.

Jeg ser frem til det, og håber det

bliver sjovt, og en god fest.

Hvis man skulle gøre et andet

arrangement ligeså godt, hvad

kunne du så tænke dig?

et stort arrangement som

sommermødet ude i en

spejderhytte - det har også sin

charme - men det er rart at der

er senge, og at det ligger med en

okay god transport. Som nu i år i

Ringsted, der ligger langs

jernbanen.

Hvis du skulle give nogle råd til

de nyvalgte ude i bestyrelserne,

der skal til at arrangere deres

egne arrangementer, hvad kunne

det så være?

begivenheder, og forsøge at

sælge det. Tænk over hvad der

kan være et godt catch, og få folk

til at komme. Eksempelvis med

gode oplæg.

Jakob er stadig et aktivt medlem

i partiet. I disse dage bruger han

dog sine kræfter i

Ukraineprojektet. Han udtaler at

han glæder sig til at se en masse

mennesker til årets sommermøde

i Ringsted den 22-23. august

Gode lokaliteter først og

fremmest. Man kan godt lægge

Mit bedste råd er helt klart at

sørge for at promovere sine

Side 11 af 20


Kære medlem af Dansk Folkepartis Ungdom.

SOMMERMØDE 2020

Lørdag d. 22. august kl. 09:00 til søndag d. 23. august kl. ca.

16.00 på Danhostel Ringsted Vandrerhjem, Sct. Bendtsgade

18, 4100 Ringsted finder dette års sommermøde sted.

I år vil sommermødet koncentrere sig om politisk debat. I

løbet af weekenden vil vi få besøg af flere gæstetalere, som

skal fortælle om den politiske situation og det politiske liv.

Da årsmødet i maj blev afholdt en del anderledes, end vi er

vant til grundet covid-19. Vil sommermødet i år komme til at

handle om mange af de ting, som vi gik glip af ved årsmødet i

maj.

På sommermødet i år skal DFU vedtage sit første politiske

sommerprogram. Sommerprogrammet er din mulighed, som

medlem, for at præge DFU politisk det næste år. Derfor skal

du, som medlem, ikke holde dig tilbage med at komme med

politiske forslag til hvad DFU skal kæmpe for det næste års

tid. Så send endelig en masse forslag, hvad end det er til

klima-, rets- eller integrationspolitik - vi skal have forslag til

det hele!

Læs meget mere om sommermødet og tilmelding på:

https://dfungdom.dk/arrangement/dfus-sommermoede-

2020/

Tilmeldingsfrist d. 3. august 2020

Side 12 af 20


DFU PÅ FACEBOOK!

Side 13 af 20


Julie Westergaard

Næstformand DFU

Vestsjælland

Digitalt årsmøde 2020

Traditionens tro afholdte Dansk Folkepartis Ungdom årsmøde i starten af det nye år, og der

var naturligvis lagt op til en hel weekend fyldt med politik, socialt samvær og en kæmpe fest.

Men Corona-krisen tog Danmark med storm og alternative midler måtte tages i brug, for at

vi i år kunne afholde det længe ventede årsmøde 2020. Resultatet blev et digitalt årsmøde,

hvor vi var sammen hver for sig.

I denne artikel møder du

hovedbestyrelsesmedlem

Jeremy Bo Pedersen og

lokalformand i Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl. Her

fortæller de om deres oplevelse

med det digitale årsmøde.

Hovedbestyrelsesmedlem

Jeremy Bo Pedersen var en stor

del af planlægningen af det

digitale årsmøde og siger om

planlægningen:

”Det kom jo bag på os alle, at vi

pludselig skulle til, at planlægge

et årsmøde, hvor vi ikke kunne

mødes fysisk, som vi plejer.

Derfor var der også brug for alle

mand i hovedbestyrelsen til at få

vendt de muligheder vi havde og

eventuelle styrker og svagheder

ved de modeller, som vi kunne

vælge.”

Jeremy fortæller om de mange,

mere eller mindre, sjove

modeller, der var oppe at vende i

hovedbestyrelsen, hvor alt fra

mundbind til sprit var oppe at

vende og ikke mindst hvornår

forsamlingsforbuddet ville blive

ophævet. Processen i

planlægningen af det store og

traditionelle årsmøde, blev i den

grad ikke nemmere af den

digitale løsning, som en enig

hovedbestyrelse stod bag. Da

beslutningen blev truffet, skulle

det næste og kæmpe store

arbejde i gang – hvem skulle

hjælpe os med at afholde det?

En svær beslutning, for som

Jeremy beskriver: ”Det skulle

selvfølgelig både være et tilbud

der kunne leve op til vores krav,

men på samme tid også et tilbud

som gav mening økonomisk.”

Selvom planlægningen af det

digitale årsmøde 2020 på ingen

måde var nemt, siger Jeremy at

der er mange positive ting at

tage med fra årsmødet:

”Jeg har tænkt meget på, at det

er enormt sjovt, at det lige

præcis skulle blive DFU, der var

det første ungdomsparti (…), der

afholdt sit årsmøde digitalt. Vi er

jo ikke ligefrem et parti, der er

allermest kendt for vores

tekniske kunnen og digitale

egenskaber, men lige netop

derfor er det også enormt

positivt, at vi rent faktisk kan og

tør bevæge os ud på dybt vand,

når det kræves af os.”

Til sidst sender Jeremy en

kæmpe cadeau til alle DFU’erne

der deltog i årsmødet, trods den

noget uvante og ærgerlige

situation.

Kathrine Næsby Birkedahl, der er

lokalformand i Århus/Øtstjylland

var én af de mange DFU’ere der

sad klistret til computerskærmen

under årsmødet. Kathrine

Side 14 af 20


fortæller, at det digitale årsmøde var en smule

skuffende i form af, at hun havde glædet sig og

forberedt sig i lang tid til det velkendte fysiske

årsmøde, hvor socialt samvær og politik er i

højsædet. Dog fortæller hun også, at ”Vi var

nogle stykker, der sad og hyggede på Discord

ved siden af. Her skrev og snakkede vi sammen,

mens årsmødet stod på. Det var i det mindste

en positiv ting, da der jo var en del ventetid ved

årsmødet.”

alt det formelle, der skal væres styr på i

kølevandet på et årsmøde.

Grundet corona-situationen var det kun det

yderst nødvendige, der var afsat tid til under

det digitale årsmøde, dette var blandt andet

det længe ventede formandsvalg. Kathrine

fortæller, at hun ”nærmest sad på nåle,” og

fortsætter ”jeg kunne overhovedet ikke finde

ro. (…) Det var utrolig nervepirrende og det ville

det uden tvivl også have været til et fysisk

årsmøde. Men til det fysiske havde vi nok haft

mere mulighed for, at støtte os til hinanden i

den lange ventetid.”

Til slut tilføjer Kathrine Næsby, at hun ikke

umiddelbart ønsker endnu et digitalt årsmøde,

men at løsningen var god, når det nu ikke

kunne blive bedre, specielt så vi nu har styr på

Side 15 af 20


VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG TIL DE

KOMMENDE ARRANGEMENTER!

OBS: HUSK AT TILMELDE DIG DF’S ÅRSMØDE!

Kontakt din lokale DF-afdeling for mere information

Side 16 af 20


HOVEDBESTYRELSENS KONSTITUERING

Tobias Weische: Landsformand

Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Christian Bülow: Landsnæstformand, Formand for arrangementsudvalget

Marlene Sørensen: Landssekretær, Formand for lokalforeningsudvalget

Jeremy Bo Pedersen: Landskasserer

Thomas Kastrup: Hovedbestyrelsesmedlem, Formand for Nyheds- og redaktionsudvalget

Mathias Stockfleth: Hovedbestyrelsesmedlem, Formand for Politisk Udvalg

Morten Westfall: Hovedbestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Casper Rauff: 1. Suppleant

Mads Engelund: 2. suppleant

Laura Guldager: 3. Suppleant

Side 17 af 20


LOKALFORENINGER

Bornholm

Sabine Lyngberg

Tlf. 21 51 12 25

E-Mail: bornholm@dfungdom.dk

Fyn

Casper Rauff

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: fyn@dfungdom.dk

Kronjylland

Jeremy Bo Pedersen

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: kronjylland@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Thomas Marquardt

Tlf. 22 55 87 45

E-Mail: kbhomegn@dfungdom.dk

Midtjylland

Marlene Sørensen

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Nordsjælland

Tobias Weische

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Emely Wind Thomsen

Tlf. 27 34 56 23

E-Mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Vestsjælland

Mathias Stockfleth Petersen

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl

Tlf. 61 27 66 69

E-Mail: aarhus@dfungdom.dk

Esbjerg og omegn

Tenna Lindgaard

Tlf.

E-Mail: esbjerg@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Mads Breum Berg

Tlf. 41 66 56 06

E-Mail: vestjylland@dfungdom.dk

København

Julia Margrethe

Tlf.

E-Mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Chris Veber

Tlf. 25 18 18 69

E-Mail: lolland@dfungdom.dk

Nordjylland

Kenneth Birch Olsen

Tlf.

E-Mail: nordjylland@dfungdom.dk

Næstved og omegn

Philip Buan

Tlf.

E-Mail: naestved@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager Thomasen

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: trekanten@dfungdom.dk

Østjylland

Filip Porebski

Tlf. 53 60 06 40

E-Mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Side 18 af 20


HOVEDBESTYRELSEN

Tobias Weische

Landsformand

Christian Bülow

Landsnæstformand

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: towe@dfungdom.dk

Tlf. 20 89 24 42

E-Mail: chbu@dfungdom.dk

Marlene Sørensen

Landssekretær

Jeremy Pedersen

Landskasserer

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: jebp@dfungdom.dk

Mathias S. Petersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Thomas K. Christensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: masp@dfungdom.dk

Tlf. 20 75 94 31

E-Mail: thkc@dfungdom.dk

Morten Westfall

Hovedbestyrelsesmedlem

Casper Rauff

1. Suppleant

Tlf. 24 96 23 46

E-Mail: mowe@dfungdom.dk

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: cara@dfungdom.dk

Mads E. Larsen

2. Suppleant

Laura G. Thomasen

3. Suppleant

Tlf. 30 22 35 87

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: lagu@dfungdom.dk

Side 19 af 20


HAR DU EN VEN, VENINDE, BROR, SØSTER,

NABO MV., SOM SKAL VÆRE MEDLEM AF

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR.

TIL 10029.

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG

MAIL I KOMMENTARFELTET!

Side 20 af 20DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Postboks 2297

1025 København K

mail@dfungdom.dk

21 93 00 93

CVR 26741947

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!