19.10.2020 Views

Medlemsblad-Oktober

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ta’ Springet

S. 10

Super spændende

tillidsmandsmøde på

Fyn

S. 14

Årets Lokalforening:

DFU Vestsjælland i fokus

S. 13

ET HISTORISK

SOMMERMØDE

S. 7

Nr. 10. Oktober 2020


DFU Redaktionsudvalget:

Thomas K. Christensen

Filip Porebski

Julie Westergaard

Mads Sahl Torjusen

Mathias R. Hansen

Mathilde L. Hammer

Morten Westfall

Sandie Frydenlund

LEDEREN

Meget er sket siden sidst.

Sommermødet 2020 blev i særdeleshed et af de specielle

sommermøder.

Der var på forhånd allerede gjort klar til et meget politisk

arrangement. Vi fik afholdt et sommermøde hvor vi kunne snakke,

vælge og ikke mindst debattere politik. Det var der heldigvis mange

debatlystne DFU’er der tog til sig, og vi kan stolt sige at ved dette

politiske sommermøde var der mange mennesker på talerstolen.

Særligt ros skal de nye dog have.

Vi fik desuden også valgt årets DFU’er og årets lokalforening. Her på

redaktionens vegne skal der lyde et kæmpe tillykke til vinderne.

Om aften blev der afholdt et brag af en fest, med

coronaforholdsregler, som man vist godt kan sige var længe ventet.

Dernæst kom et vellykket første møde for talentholdet, efterfulgt af

tillidsmandsmøde. Så der har været fart på med arrangementer. Det

samme har der været ude lokalt, og det glæder os at der igen er fuld

smæk hvad angår arrangementer landet over.

MEN(!) så kom Statsminister Mette Frederiksens melding om at

corona igen har taget fat. Derfor har man fra hovedbestyrelsens side

valgt af aflyse dette års julemøde. Det er ærgerligt, men vi håber at

2021 vil blive et bedre år, med endnu flere nationale og lokale

arrangementer.

Til sidst skal der også lyde en kæmpe tak for, at i tog så godt imod

det seneste nyhedsbrev med de mange nye tiltag! Mange af

tiltagene vil naturligvis fortsætte i denne udgave også. Vi håber

meget i nyder at læse med.

På vegne af nyheds- og redaktionsudvalget – God læselyst

De bedste hilsener

Thomas Kastrup Christensen

Formand for redaktionsudvalget

Holger Danske, nr. 10. Okt. 20

Side 2 af 21


Morten Westfall

Norup Jørgensen

Medlem af DFU Fyn

DFU genoptrykker

genforeningsplakat med nutidens

parallelsamfund

Til årets sommermøde i Dansk Folkepartis

Ungdom kunne vores landsnæstformand,

Christian Bülow, præsentere en genoptrykning af

en af de kendte genforeningsplakater i anledning

af, at det er hundrede år siden Danmark blev

genforenet. Plakaten sætter fokus på vores tid

største problem – følgerne af ikke-vestlig

indvandring.

Tilblivelsen af plakaten

Ideen til plakaten kommer fra Christian Bülow,

som havde siddet og set på billeder fra dengang

Danmark blev genforenet, og pludselig faldt han

over denne plakat. Han studerede teksten på

billedet og det slog ham, at det kunne være sjovt

og interessant at bruge plakaten i en mere nutidig

sammenhæng. Der blev derefter udarbejdet en

skitse af plakaten og ideerne blev videresendt til

vores medie- og designekspert Mads Sahl fra DFU

Nordjylland, som i samarbejde med Christian

Bülow fik udarbejdet plakaten.

Tankerne bag

Tankerne bag plakaten er at sætte problemerne

som de ikke-vestlige indvandrere bringer med sig

på dagsordenen. Vi skal understrege, at det ikke

er i orden, at der bliver dannet parallelsamfund i

vores eget land, og vi må og skal ikke bare stå og

se til, mens Danmark bliver mere og mere

multikulturelt. Det er netop denne tanke der har

skabt grundlaget for de stednavne som er

indskrevet på plakaten, steder som tydeligt viser

hvordan multikulturen ødelægger Danmark.

Plakaten tager samme identitetsspørgsmål op som

man gjorde i 1920 – skal vi være danske eller

tyske? På samme måde som vi i dag kan stille

spørgsmålet – skal vi være danske eller

multikulturelle?

Det er tanken af plakaten skal ophænges i de

selvsamme byer og kommuner som er nævnt på

den, så DFU kan få en masse presse og

mediedækning.

Side 3 af 21


Mads Sahl Torjusen

Næstformand i DFU

Aalborg/Nordjylland

Nyt DFU Merch

Ny DFU Flyer

I 2003 blev fire DFU’ere idømt 14 dages betinget

fængsel, efter de indrykkede en annonce, der

viser hvad et multietnisk samfund kan tilbyde os;

massevoldtægter, grov vold, utryghed,

tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse og

bandekriminalitet. I dag ved vi, at de havde ret, og

det er hvad vores nyeste flyer omhandler. Flyeren

er udarbejdet af politisk udvalg som en del af en

større landsdækkende skolestartskampagne, hvor

dygtige DFU’er har været ude på gader, stræder

og i postkasser for at dele den ud. Mange steder

er den blevet taget rigtig godt imod, og der har

Nyt DFU Klistermærke til bilen

DFU har nu sit helt eget klistermærke til bilen, så du nu også kan vise din fædrelandskærlighed i høj

hastighed!

Side 4 af 21


Side 5 af 21


Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

I regn og blæst tager DFU ud!

I den seneste tid er lokalforeningerne for alvor startet op efter sommerferien, og traditionen tro er

sensommeren lig med studiestartskampagner i lange baner.

Der er blevet delt flyers ud på gader, stræder og uddannelsesinstitutioner landet over - i alt fra høj sol

og nærmest tropiske temperaturer til strid regn, blæst og kulde.

På Fyn blev der endda delt adskillige kilo brunsviger ud til mange af Odenses studerende.

Et gennemgående tema ude på langt størstedelen af kampagnerne er mundbind, som I gudskelov har

været fantastiske til at bruge, når I har været ude på skolerne og gågaderne. Det næste merchandise i

DFU må i tidens ånd være DFU mundbind.

Tak for indsatsen derude!

Side 6 af 21


Sandie

Frydenlund

Et Historisk Sommermøde

Næstformand DFU Fyn

DFU afholdte i august et historisk sommermøde.

Særligt var det, fordi det er det største

sommermøde i DFU i mands minde.

Mange havde ikke set hinanden siden

julefrokostsæsonen i 2019, og det kan virke som

evigheder siden. Før der var noget der hed covid

-19 og afstandskrav.

Regeringens corona-regler kom også til at sætte

sit præg på årets sommermøde. Selvom der var

mange mennesker der var mødt op, var

stemningen anderledes. Den ellers så

traditionsbundne kramme-tourné hvor hvert

ankommet medlem tager en runde og krammer

venner fra nær og fjern var afskaffet, og

erstattet med håndsprit, et venligt nik og

overstrømmende vendinger om hvor godt det

var at se hinanden.

Også aftenens fest bar præg af

coronasituationen. Der blev pænt holdt afstand

ved buffeten, samt sprittet af, og skiftet bestik

efter hver gang man tog mad (det blev

bemærket af en enkelt tidligere formand måtte

bruge meget nyt service, da buffeten var ekstra

tillokkende i år).

Selv under den politiske del af programmet blev

der tænkt corona, idét de kommende talere der

stod og ventede på at komme på talerstolen alle

stod med behørig afstand.

Dog havde corona ikke sneget sig ind i

arbejdsprogrammet. Mange fine forslag blev

vedtaget, deriblandt psykologhjælp til

hjemvendte soldater, mindre brug af åbne

fængsler, en sænkelse af udbytteskatten, og

minimumsnormeringer i ældreplejen.

Særligt ét forslag – der dog ikke blev vedtaget –

vagte forargelse. Under vores gæstetaler, Pia

Kjærsgaards oplæg undgik hun ikke at kigge ned

blandt forslagene og så det senest debatterede

med overskriften: Afskaf værnepligten. Pia

rynkede på næsen, og de tilstedeværende

DFU’ere lo. For som Pia sagde ”Der skal være

plads til at være ung og tage nogle chancer i

DFU”.

Lørdag aften kunne kåringen af årets DFU’er og

årets lokalforening 2019 også fejres. Årets

DFU’er blev Casper Rauff, lokalformand i DFU

Fyn, og årets lokalforening blev DFU

Vestsjælland.

Samtidig fik DFU også lov til at takke de

hovedbestyrelsesmedlemmer der er trådt

tilbage, samt mulighed for at sige ordentligt

farvel til tidligere landsformand Chris Bjerknæs.

Bjerknæs er trådt tilbage i DFU, men fortsætter

sit arbejde for DF på Christiansborg. Afskeden

blev ikke uden tårer.

Alt i alt et sommermøde der vil blive husket,

mest for det positive. De vedtagne forslag til

arbejdsprogrammet 2020 kan findes på DFU’s

hjemmeside dfungdom.dk under politik.

Side 7 af 21


Side 8 af 21


Side 9 af 21


Ta’ Springet!

Mathilde Hammer

Medlem af DFU Fyn

Det løber koldt ned ad ryggen bare ved tanken. Du har en sag du brænder for, men er usikker på

hvordan du tager det første skridt. Det første skridt op på talerstolen, for at udtrykke dine

holdninger og meninger om en given sag foran resten af DFU. Men hvordan skal det gribes an den

første gang? Hvilke forberedelser er gode at gøre sig inden man træder op på talerstolen? Julia

Margrethe, Morten Westfall og Stine Hansen har alle tre fornylig været på talerstolen. De har

været medlem af DFU i henholdsvis syv, fem og et år. På forskellige tidspunkter i deres

medlemskab valgte de at gå på talerstolen for første gang. De fortæller her hvad der gjorde

udfaldet for, at de tog springet. Ligeledes giver de deres råd til hvordan, man går op på talerstolen

den første gang.

Hvordan havde du det inden din første gang på talerstolen?

Julia

Morten

Stine

”Lidt nervøs og samtidig ivrig for at komme op på talerstolen, og udtrykke min

mening i noget som betyder meget for mig.”

”Jeg var nervøs, mest for at komme til at sige noget forkert eller snuble i ordene så

medlemmerne ikke kunne forstå mit budskab.”

”Jeg var meget nervøs, men heldigvis har jeg en rigtig god lokalforening, som støttede

mig og motiverede mig til at gå derop.”

Hvordan havde du efter din første gang på talerstolen?

Julia

Morten

Stine

”Det er en dejlig følelse, når man har været på talerstolen og udtrykke sin ærlige

mening omkring et emne. Jo mere man prøver det, jo nemmere bliver det for en at

gå på talerstolen næste gang.”

”Jeg synes selv første gang gik ganske fint, så jeg var ret lettet. Især fordi jeg havde

planlagt at skulle mere på talerstolen, så det gav mig bestemt blod på tanden.”

”Jeg følte mig næsten høj, og jeg er meget glad for at jeg gjorde det.”

Giv 3 råd til medlemmer som overvejer at gå på talerstolen

Julia

1. Er der en sag du brænder for, så grib muligheden og kom på talerstolen. Det er en

skøn følelse at sige til sig selv (og andre) at man gjorde det.

2. Hvis man kigger rundt i forsamlingen, er mange af DFU’erne allerede nogle man i

forvejen kender. Når noget er familiært, er det ikke så skræmmende.

Side 10 af 21


3. Husk at sige det, hvis det er din første gang på talerstolen.

Morten

Stine

1. Vær forberedt på din første gang på talerstolen. Det vil sige, at det er en god ide at læse

de politiske forslag, og forberede sig modargumenter og lave noget research.

2. Hvil i dig selv og tal på din måde - der er ikke en bestemt opskrift for, hvordan man kan

være en god taler, det kan man være på mange måder!

3. Forsøg at tale højt og tydeligt, så folk kan høre dit budskab!

1. Lyt til din mavefornemmelse

2. Søg hjælp fra din lokalforening

3. Træk vejret dybt

Julia fortæller ligeledes, at de første tre år af sit medlemsskab af DFU var passivt medlem. I 2016 valgte

hun at blive aktivt medlem af DFU og i dag bruger hun meget tid i sin egen lokalforening, i København.

Hun fremhæver vigtigheden i, at vi alle er forskellige, i forhold til at nogle er hurtige til at komme på

talerstolen, mens andre skal se tingene an. Det som gjorde, at Julia valgte at gå på talerstolen, var for

hende en nærtliggende sag. Da hun går op i økologi, var det politiske forslag omhandlende at GMO

(genmodificeret organisme) skal udbredes mere i Danmark, en vigtig sag for hende at oplyse de andre

DFU’er omkring, med fokus på de negative konsekvenser ved GMO.

Morten er rutineret i at gå på talerstolen. Mødet med talerstolen, for første gang, startede for ham til

årsmødet i Ringsted i 2018. Op til årsmødet var der blevet lavet et nyt politisk program, hvor Morten var

uenig i flere af delene i programmet. Derfor gik han på talerstolen for at argumentere for, hvorfor visse

dele ikke skulle stemmes igennem. Morten fremhæver ligeledes vigtigheden i, at flere går på talerstolen,

da han synes det er vigtigt at flere sider af samme sag bliver belyst.

Stine er nyt medlem af DFU, men har som tidligere nævnt allerede været på talerstolen. Hun fortæller, at

udfaldet for hendes debut på talerstolen skyldes, for hende, et yderst nærtliggende emne, det danske

militær. Da hendes far arbejder indenfor militæret og har været udsendt, er det et vigtigt emne for

hende, som hun ønsker at støtte op om.

Så det er aldrig for sent at tage springet. Du skal gøre det, når du er klar. Det at du formår at udtrykke

dine holdninger om et emne du brænder for, er det vigtigste. Søg støtte i din lokalforening, som Stine

gjorde. Hver åben om at det er en din første gang på talerstolen, som Julia forslår. Som Morten nævner,

så forbered dig så godt som muligt inden, så skal det hele nok gå. Det er underordnet om du har været

medlem i et, tre eller fem år. Det er aldrig for sent.

Husk på, at alle er startet et sted og det hele skal nok gå!

Side 11 af 21


DFU PÅ FACEBOOK!

Side 12 af 21


Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

Årets lokalforening

DFU Vestsjælland i fokus

Interview med ildsjæl og næstformand Julie

Westergaard

Hvordan føles det at være blevet udnævnt som

årets lokalforening?

Det føles godt. Vi, i DFU Vestsjælland, er både

glade og stolte over at modtage prisen som Årets

Lokalforening. Vi har året igennem haft det som

mål at blive nomineret, men vi havde ikke troet, at

vi ville vinde i et så stærkt felt. Vi er utroligt

beæret og vil gerne takke alle dem der stemte på

os.

Hvad er opskriften på jeres succes?

Vi har de seneste år haft fokus på talentudvikling

og generelt opbygning af lokalforeningen. Vi har

et stort fokus på det sociale og kombinerer det

som regel altid med de mere seriøse

arrangementer som gadekampagner,

bestyrelsesmøder og politiske oplæg med social

hygge og samvær. Dette har rystet os godt

sammen, og har været medvirkende til at vi altid

er 8-15 personer til vores arrangementer.

Vi er alle sammen gode til at møde op og støtte

hinanden, og har det generelt bare sjovt og godt i

hinandens selskab.

Vi har oplevet en stor medlemsfremgang de

seneste år. Da jeg (Julie Westergaard Red.) og

Mathias Stockfleth begge blev aktive i DFU tilbage

i starten af 2018, hvor vi kun var 5 personer der

dukkede op til arrangementerne, dem selv

inklusive. I dag er det ikke unormalt at de er det 3-

dobbelte tilstede ved arrangementerne. "Jeg er

enormt stolt over den udvikling jeg personligt og

hele lokalforeningen har opnået gennem de

seneste 2 og 1/2 år" - Julie Westergaard.

Har i nogle interessante arrangementer i

støbeskeen?

Vi har bestyrelsesmøde her d. 24. september hvor

vi skal have fastsat de kommende måneders

arrangementer, men uden at afsløre for meget

kan I se frem til et Politisk oplæg, en legendarisk

julefrokost og meget mere.

Side 13 af 21


Filip Porebski

Formand for DFU

Østsjælland

Super spændende

tillidsmandsmøde på Fyn!

I den første weekend af september måned, holdt

de DFU’ske tillidsmænd et fantastisk godt

tillidsmandsmøde ved Middelfart på Fyn.

For dem der ikke ved det, er et tillidsmandsmøde

et fagligt arrangement, hvor de lokale

tillidsmænd, altså medlemmer af de

lokalbestyrelser, bliver inviteret til en lærerig og

udviklingsfuld weekend. Her har de mulighed for

at udvikle sig som bestyrelsesmedlemmer.

Programmet var stramt og arrangementet stod på

intensiv læring og udvikling, men også på hygge og

social sammenkomst.

Kasper Sørmer-Sørensen som er lige blevet

formand for DFU Københavns Omegn har sagt at

han synes at det var rigtig godt at deltage i

tillidsmandsmødet på Fyn. Han udtaler til bladet

at ”mødet var veltilrettelagt og der både var god

tid til det seriøse og lærerige, men også til det

hyggelige samvær.”

Når jeg spørger Kasper hvad han synes var den

bedste aktivitet i løbet af mødet siger han at ifølge

ham var case-arbejdet det bedste. Under casearbejdet

blev deltagerne inddelt i grupper hvor de

skulle forholde sig til forskellige problemstillinger

som kan opstå i foreningen, og hvordan disse kan

løses. Den nyvalgte lokalformand har nemlig

tidligere været en af tillidsmændene i DFU, men

har dog haft en kort pause. Kasper siger at efter at

have været væk fra det egentlige

tillidsmandsarbejde ude i lokalforeningerne i de

seneste 2 år, så var det rart for ham at får en

detaljeret gennemgang af det at være tillidsmand i

DFU.

Men det er nu ikke kun de erfarne tillidsmænd

som Kasper der deltager til mødet. Der er nemlig

altid nogle nye tillidsmænd der kommer, idet

lokalbestyrelserne skifter fra år til år.

En af de nye var Frank-Rune som er nye

bestyrelsesmedlem i DFU Århus/Østjylland. Jeg

spurgte Frank-Rune om hvordan det var at deltage

i hans første tillidsmandsmøde, og han svarede at

det var dejligt at deltage i. Tillidsmandsmødet var

hans første nationaldækkende arrangement med

DFU.

Frank-Rune selv sagde også at ”folk var søde og

venlige” og at han ”snakkede godt med alle der

var der”. Frank-Rune og Christoffer som begge er

bestyrelsesmedlemmer i DFU Århus/Østjylland

stod frivilligt sammen for aftensmaden begge

dage og de fik rigtig megen ros for deres hjælp.

Side 14 af 21


Når jeg spørger Frank om den aktivitet han bedst

kunne lide, siger han at det for ham også klart var

case-arbejdet, hvor man skulle løse forskellige

problemer der kan opstå i lokalforeninger. Han

synes også at han fik en god snak om de forskellige

emner og et indblik i hvordan andre ville løse

problemer. Han pointerede at der er flere måder at

se et problem på.

Til sidst spurgte jeg ham om hvad han har lært, og

han svarede at han gennem de forskellige

workshops og oplæg har lært flere ting. Han nævner

bl.a. hvordan foreningerne fungerer, hvordan man

kan hverve nye medlemmer og hvad DUF er for en

størrelse.

En anden af relativ ny valgt lokalformand der var til

stede var Tenna Lindgaard som er formand for DFU

Esbjerg og Omegn. Tenna udtalte at hun mente at

indholdet af oplæggende til mødet var meget fint,

dog var programmet meget stramt. Det sidste

mærkede hun især på de tidspunkter hvor

deltagerne fik lov til at spare med hinanden om

opgaverne. Tenna såvel som Kasper og Frank-Rune

syntes at den bedste aktivitet under mødet var case

-opgaverne, hvor man kunne arbejde sammen på

tværs af lokalforeningerne. Hun sagde som

afrunding at selvom programmet her lignede det fra

sidste år, har hun alligevel taget nye erfaringer med

hjem.

Side 15 af 21


Julie Westergaard

Næstformand DFU

Vestsjælland

Dansk Folkepartis Ungdoms

talenthold 2020

Jeg sidder i Intercitytoget mod Københavns hovedbanegård med blikket stift rettet mod mit åbne

Word-dokument på computeren. ”Det vigtigste politiske emne” står der øverst efterfulgt af

den tale jeg har skrevet og forberedt til weekendens talentkursus.

Med sommerfugle i maven træder jeg ud af toget på hovedbanegården og går mod det aftalte

mødested.

Den 28. til 30. august var Dansk

Folkepartis Ungdoms talenthold

2020 samlet for første gang. En

weekend fyldt med

lærerige oplæg,

virksomhedsbesøg,

debattræning og meget mere,

der alt sammen skal udvikle og

danne DFU’s talenter.

For første gang har DFU’s

hovedbestyrelse valgt, at der

skal oprettes et decideret

Talenthold, der skal igennem fire

intensive weekendkurser, hvor

der vil være fokus på alt fra

debattræning til taleskrivning og

pressehåndteringen – Alt

sammen en del af

talentudviklingen, som

hovedbestyrelsen i den grad har

sat på dagsordenen i år.

Landsnæstformand

og

kursusleder Christian Bülow siger

følgende om dette års

talenthold:

“Det nye talentprogram i år hvor

vi med oprettelsen af et reelt

talenthold, der bliver skolet

igennem et helt år med kurser,

opgaver og udfordringer er en ny

måde for DFU at tænke

talentudvikling på. Noget af det

mest mærkbare og nye ved

talentholdet er at vi i år har haft

en ansøgningsrunde hvor vi har

udvalgt de otte kursister der skal

skoles af en række professionelle

folk gennem et år.”

Christian Bülow mener altså at

man via de målrettede

weekendkurser for talentholdet,

får skabt endnu flere dygtige

DFU’ere, der blandt andet bliver

dygtige debattører, som der for

eksempel er brug for hele året

rundt til Demokratiets Dag og til

Skolevalg 2021.

Jeg har gjort mig mange tanker

om deltagelsen i

talentprogrammet, for

jeg ved at det vil tage meget tid

og kræve en masse energi og

fokus, men samtidig tvivler jeg

ikke på at det

professionelle udbytte jeg får af

det er det hele værd. Men derfor

er det stadig på mange måder

angstprovokerende at sidde

overfor

prominente

personligheder, der bruger deres

tid og energi på at lærer os

såkaldte talenter noget, så

forventningen til sig selv og fra

andre er vanvittig høj. Men for

mig at se er det er også det der

gør det spændende og lærerigt

for vi bliver hele tiden presset til

at blive dygtigere.

Næste gang DFU’s første

talenthold mødes bliver den 30.

oktober til 1. november, hvor der

igen vil blive arbejdet intensivt

på talentudvikling.

Side 16 af 21


Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

Dansk Folkeparti længe leve!

Tirsdag d. 6. oktober var i sandhed en stor dag.

Ikke alene åbnede Folketinget officielt det nye

politiske år – der var også et helt særligt

sølvbryllup at fejre. Det er naturligvis vores

moderparti, Dansk Folkeparti der denne dag

kunne fejre 25-års jubilæum. Ikke nær så storslået

som det var tænkt og ønsket, men markeret blev

det med minder om de spæde første år, lagkage

og naturligvis Dannebrogsflag i stribevis.

Hvilke 25 år… tænk en gang hvor langt vi er

kommet, i DF som i DFU. Vores politik som for 25

år siden lå så fjern for langt størstedelen af

landets borgere og politikere er i dag en stor del af

den politiske debat, ligesom flere andre partier

har ”lånt” større dele af vores politik. Det var der

ikke mange andre end den hårde kerne der

grundlagde vores parti der troede ville ske

dengang for bare et kvart århundrede siden.

Selv kan vi i Dansk Folkepartis Ungdom fejre

jubilæum om lidt under 2 måneder, d. 3.

december hvor Danmarks bedste ungdomsparti

ligeledes har sølvbryllup.

Her fra Dansk Folkepartis Ungdom skal der i hvert

fald lyde et stort og hjerteligt tillykke med jubilæet

Side 17 af 21


NY HB KONSTITUERING

Notits – Marlene er udtrådt af hovedbestyrelsen. Casper Rauff overtager dermed

som første suppleant hendes plads i hovedbestyrelsen. Vi ønsker Marlene alt held

fremover og takker for hendes arbejde i DFU!

Tobias Weische: Landsformand

Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Christian Bülow: Landsnæstformand, Formand for arrangementsudvalget

Jeremy Bo Pedersen: Landskasserer, Formand for lokalforeningsudvalget

Thomas Kastrup: Hovedbestyrelsesmedlem, Formand for Nyheds- og redaktionsudvalget

Mathias Stockfleth: Hovedbestyrelsesmedlem, Formand for Politisk Udvalg

Morten Westfall: Hovedbestyrelsesmedlem

Casper Rauff: Hovedbestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Mads Engelund: 1. suppleant

Laura Guldager: 2. Suppleant

ØNSKER DU AT FÅ DIT NÆSTE LÆSEBREV

MED I HOLGER DANSKES NÆSTE UDGAVE?

Så send dit læserbrev ind til redaktionen og vi udvælger et par stykker som kommer med i næste

udgave!

God skrivelyst!

Læserbrevet skal indeholde følgende:

En overskrift passende til indholdet

En brødtekst ekskl. overskrift som fylder maks. 1.200 anslag (med mellemrum)

Et billede af dig eller noget som passer til teksten

Dit fulde navn og hvilken lokalforening du tilhører.

Skal sendes til thkc@dfungdom.dk seneste 1. december 2020.

Side 18 af 21


LOKALFORENINGER

Bornholm

Anders Hansen

Tlf. 42 31 01 13

E-Mail: bornholm@dfungdom.dk

Fyn

Casper Rauff

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: fyn@dfungdom.dk

Kronjylland

Martin Guldman

Tlf. 60 75 55 62

E-Mail: kronjylland@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Thomas Marquardt

Tlf. 22 55 87 45

E-Mail: kbhomegn@dfungdom.dk

Midtjylland

Marlene Sørensen

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Nordsjælland

William Skov

Tlf. 50 43 17 61

E-Mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Emely Wind Thomsen

Tlf. 27 34 56 23

E-Mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Vestsjælland

Mathias Stockfleth Petersen

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl

Tlf. 61 27 66 69

E-Mail: aarhus@dfungdom.dk

Esbjerg og omegn

Tenna Lindgaard

Tlf. 53 60 02 33

E-Mail: esbjerg@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Mads Breum Berg

Tlf. 41 66 56 06

E-Mail: vestjylland@dfungdom.dk

København

Julia Margrethe

Tlf. 40 15 18 84

E-Mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Chris Veber

Tlf. 25 18 18 69

E-Mail: lolland@dfungdom.dk

Nordjylland

Kenneth Birch

Tlf. 30 36 90 08

E-Mail: nordjylland@dfungdom.dk

Næstved og omegn

Philip Buan

Tlf. 22 27 19 75

E-Mail: naestved@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager Thomasen

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: trekanten@dfungdom.dk

Østsjælland

Filip Porebski

Tlf. 53 60 06 40

E-Mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Side 19 af 21


HOVEDBESTYRELSEN

Tobias Weische

Landsformand

Christian Bülow

Landsnæstformand

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: towe@dfungdom.dk

Tlf. 20 89 24 42

E-Mail: chbu@dfungdom.dk

Jeremy Pedersen

Landskasserer

Mathias S. Petersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: jebp@dfungdom.dk

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: masp@dfungdom.dk

Thomas K. Christensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Morten Westfall

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 20 75 94 31

E-Mail: thkc@dfungdom.dk

Tlf. 24 96 23 46

E-Mail: mowe@dfungdom.dk

Casper Rauff

Hovedbestyrelsesmedlem

Mads E. Larsen

1. Suppleant

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: cara@dfungdom.dk

Tlf. 30 22 35 87

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Laura G. Thomasen

2. Suppleant

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: lagu@dfungdom.dk

Side 20 af 21


HAR DU EN VEN, VENINDE, BROR, SØSTER,

NABO MV., SOM SKAL VÆRE MEDLEM AF

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR.

TIL 10029.

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG

MAIL I KOMMENTARFELTET!

Side 21 af 21


DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Postboks 2297

1025 København K

mail@dfungdom.dk

21 93 00 93

CVR 26741947

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!