01.04.2022 Views

Holger Danske 2. kvartal 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BUDAPESTUREN 2021

S. 2

PRAGTUREN 2022

S. 7

ELSKER DU EU?

S. 11

SE SIDE 4

Nr. 16 - april 2022


Redaktionsudvalget

Laura Guldager

Joachim Mortensen

Kathrine Birkedahl

Mads Breum

Mathias Rump

Michelle Pedersen

Daniel Holm

Filip Porebski

LEDEREN

Tiden flyver når man har det sjovt! Vi er nu allerede over et

kvartal inde i 2022, alle generalforsamlinger er afholdt, der er

afholdt nytårskur, tillidsmandsmøde og der har været en

udlandstur til prag.

Ikke kun i DFU er året skudt i gang med manér! Hvad vi hade

forventet skulle blive et stille politisk år, hvor vi kunne fokusere

på at få DF gjort til det nye sort er vi pludselig blevet udfordret af

en folkeafstemning d. 1/6-2022. Vi skal nedmlig ned at stemme

imod afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.

Forsvarsforbeholdet er et hjertebarn for DFU og det er derfor

vigtigt, at vi sammen bruge alle vores kræfter for at kæmpe imod

denne afskaffelse - Både på landsplan og lokalt.

Lige om hjørnet lurer et årsmøde, som i år afholdes i Nyborg.

Endelig kan vi igen mødes til et årsmøde, hvor vi både vælger

eller genvælger ledelse, får diskuteret en masse poitik og ikke

mindst får holdt en helt fantastisk gallamiddag.

Jeg glæder mig til at se jer alle, og håber at se så mange af jer

som muligt til årsmødet.

På vegne af redaktionsudvalget! - God læselyst!


Årets tillidsmandsmøde er slut

Endnu engang havde samlet vores

fantastiske tillidsmænd til årets

tillidsmandsmøde. Denne gang var vi

samlet i skønne Blåvand i Varde, der med

sine utrolig smukke omgivelser lagde de

perfekte rammer for en lærerig weekend.

Traditionen tro var fokusset på det års

tillidsmandsmøde det organisatoriske

arbejde i vores lokalafdelinger. Weekenden

gik med oplæg om den gode lokalforening,

workshop om arrangementer og DUFansøgninger

samt politisk debattræning.

Det var skønt at se gamle som nye

tillidsmænd, der alle bidrog med en utrolig

kampgejst, energi og motivation for det

arbejde som I nu skal til at lave for jeres

lokale medlemmer. Stort tillykke til alle jer

som er blevet valgt på jeres lokale

generalforsamlinger. Jeg glæder mig til

samarbejdet!

Stem nej til mere EU, stem ja til Danmark

Men også på den politiske bane er der sket

meget siden sidste nyhedsbrev. Regeringen

har sammen med V, SF, RV og K indgået det,

som de selv kalder et historisk

nationalkompromis. Det historiske består

nok mere i at de røde partier har set lyset i

at styrke det danske forsvar og at Danmark

skal leve op til vores internationale

forpligtigelser i NATO. Det er en mærkesag

som særligt DFU og DF har kæmpet for i

mange år og selvom det første endeligt

effektueres i 2033, så er det en borgerlig

sejr.

Men der er absolut intet historisk i at de

traditionelle ja-partier, er blevet enig om

at udskrive en folkeafstemning med det

formål at afskaffe forsvarsforbeholdet og

realisere deres hede drømme om at

omdanne EU til en forsvarsunion. Det er

umuligt at beskrive med ord den kyniske

politiske opportunisme som ja-partier

udviser. De udnytter en brutal krig i

Ukraine til at afskaffe forsvarsforbeholdet,

som absolut intet har at gøre med den

nuværende politiske situation. Alt andet

end lige, så skal danskerne træffe et valg

d.1.juni.

Det er fuldstændig afgørende at danskerne

stemmer nej til at afskaffe

forsvarsforbeholdet og her har vi i Dansk

Folkepartis Ungdom et kæmpe ansvar. Det

er vores parti som garanten for Nejkampagnen.

Vi skal og må kæmpe, vi skal

ud på gader og stræder, vi skal ud til

debatter på uddannelsesinstitutionerne og

vi skal være til stede i avisernes spalter

med vores budskaber.

Det vil kræve hårdt og solidt arbejde. Men

for fædrelandet, er ingen opgave for stor.

Jeg glæder mig til at kæmpe med jer.

Stem nej til mere EU d.1.juni.

S. 1


DANIEL HOLM

MEDLEM AF DFU -

ÅRHUS/ØSTJYLLAND

BUDAPEST

BESØG I UNGARNS

HOVEDSTAD

TiI 2021 gik vores årlige udenlands tur til

Ungarns hovedstad Budapest. Grundet den

verdensomspændende pandemi - også kaldet

Corona virus, der florerede i det heden

gangende år - blev turen først afholdt i

efteråret og ikke foråret som det plejer.

Det var en rigtig hyggelig tur, om end meget

kold og våd. Vi fik oplevet en masse Ungarsk

kultur, og fik en masse spændende oplæg

med forskellige politikere og rådgivere. Vi var

som det første punkt på dagsorden en tur

forbi det ungarske familie-ministeries

departement, til et oplæg omkring Ungarns

familiepolitik. Det var rigtigt lærerigt og det

var tydeligt at der er meget forskel på dansk

familiepolitik og ungarsk, vi kunne tage en

masse ting med derfra.

Vi var også en smuttur oppe på kongeslottet

som også var et meget storslået byggeri, det

har mest af alt fungeret som en slags

potensforlænger der er ikke de store

forsvarsværker eller noget, det meste var

bare for synsskyld. Eftersom det Ungarske

monarki ophørte i år 1918, er det i dag

udelukkende et museum, heldigvis er det

rigtig godt velbevaret og vi kunne bruge en

del timer inde på slottet.

Budapest er en flot by det er delt i 2 af den

ikoniske flod Donau, den ene side hedder

Buda (hvor kongeslottet ligger) og den anden

Pest hvor Parlamentet ligger. vi boede meget

centralt på det

legendariske Hotel Gellért som ligger for

foden af Gellért bjerget som er et af byens

helt store vartegn med de mange healende

kilder og kurbad. Hotellet var noget slidt men

vi var også blandt de sidste gæster på stedet

inden en større renovation.

Ud over alt det politiske og kulturelle var der

selvfølgelig også en masse tid til socialt

samvær og en tur på bar om aftnerne, her var

det lidt mere op til folk selv hvad de ville, men

nattelivet fejler bestemt ikke noget i

Budapest, hvis I var i tvivl.

Vi var også en tur i det ungarske parlament

hvor vi fik et rigtig godt oplæg af

statsministerens udenrigspolitiske rådgiver,

som efterfølgende gav os en rundvisning i

den overvældende bygning - hvor alt var guldbelagt

selv væggene var malet med guld. Et

storslået syn, man kan kun tænke på hvilke

ofre dette enorme projekt har kostet.

Lyder dette som noget for dig, så hold øje

med DFU siden, hvor udenlandsture løbende

vil blive offentligtgjort.

Sidst men ikke mindst havde vi fornøjelsen af

et oplæg med den tidligere ungarske

ambassadør i Danmark, som i dag arbejder i

det ungarske statsministerium. Han kunne

fortælle en masse om sammenarbejdet

mellem Danmark og Ungarn og den generelle

politiske situation i landet.

.

S. 2KRIMINELLE UDSKUD

PÅ AFBUDSREJSE

JOACHIM MORTENSEN

MEDLEM AF DFU -

AALBORG/

NORDJYLLAND

Straf de vulgære personfarlige kriminelle,

eller lad dem gå fri, alt andet vil være spild

af statskroner. I dagens Danmark fungerer

fængsler som en badeanstalt for kriminelle.

Det er stedet, hvor de kan lave mad

sammen, spille playstation og vedligeholde

deres kriminelle forbindelser.

Der er tendenser i samfundet, som hurtigst

muligt skal laves om. I den ellers så bløde debat

bliver der ofte lagt fokus på resocialisering. Det

er ikke den rette vinkel, da vi som samfund

faktisk bliver ekstremt inhumane ved dette fokus.

Men hvorfor egentlig det? - Grundet, at det

fjerner fokus fra de reelle udsatte. Det betyder i

praksis, at Danmark er nede på en strafferamme

for en fuldbyrdet voldtægt, som er så lav, at den

udsatte part hverken kan heles halvt eller helt

inden de kan risikere, at skulle se deres

gerningsmand i øjnene igen.

Generelle vilkår og ændringer i de danske

fængsler har kostet værdigheden for staten. I dag

er Danmark som nation ude på et skråplan, hvor

varigheden af vores indsatte er ekstremt kort, og

kan sammenlignes med en forlænget ferie til det

spanske øhav. Udover de meget korte straffe kan

samfundet også se på kriminelle, som bliver

behandlet som små guder. Det viser sig ved, at

der er muligheder for at tjene penge, gå til

købmanden, tage uddannelser og meget mere i

de danske fængsler. Det kan kun gå for langsomt

med at få dette lavet om. Flere ældre burde

dyrke en kriminel løbebane. Her kan der nemlig

argumenteres for, at indsatte har det væsentlig

bedre end ældre på vores plejehjem. De ældre er

ensomme, svigtet og mangler rengøring af bolig

samt hjælp til personlig hygiejne. Det som

samfundet glemmer i denne sammenligning er

blot, at de fleste ældre har været med til at skabe

det velfærdssamfund, som vi har i dag.

Derfor kan det ikke være rigtigt, at slyngler som

kun har kostet samfundet uendelige ressourcer

og midler skal have bedre vilkår. I dag kan de

fleste kriminelle modtage utallige besøg. Det skal

der sættes en stopper for. Det danske samfund

kan ikke stå model til, at mennesker som Peter

Lundin og Peter Madsen forsat kan dyrke deres

ækle og vulgære beskæftigelser bag tremmerne.

De bliver hædret og hyldet af ustabile

personligheder, som finder dem som individer

spændende. Men det kan umuligt være

fængselsvæsenets pligt, at faciliterer mødet

mellem disse mennesker. Dertil kan der også

overvejes om hårde kriminelle ikke skal have

fjernet nogen af de basale menneskerettigheder.

Argumentet i dette må være, at der til dato endnu

ikke ses store forbedringer blandt kriminelle, da

de fleste ender på samme løbebane igen. Derfor

er det måske vigtigere som samfund, at stille krav

til de indsatte og være med til at udstille dem

som eksempler for omverden.

Fjern muligheden for den tidlige prøveløsladelse.

Hårdkogte kriminelle skal ikke have muligheden

for, at blive prøveløsladt efter de har “opført sig

pænt” i en periode af deres afsoning. De skal

hellere have rigtig mange timer til, at tænke over

hvad det er de har gjort. Ydermere skal det ikke

være muligt for voldtægtsforbrydere, at søge

prøveløsladelse allerede efter et års tid. Det er alt

for tidligt i forhold til helingen af det menneske,

som de har forvoldt stor skade. Disse udsatte

ofre har brug for tid, og et fjernet fokus fra deres

gerningsmand. Derfor skal samfundet ikke

facilitere en mulighed for, at ofret kan følge

gerningsmanden i at have en fest over sociale

medier eller endnu værre møde personen i det

virkelige liv.

S. 4


Resocialisering er et begreb som er opfundet af

godtroende mennesker, som i sidste ende lever i

deres egen boble. Der bliver gang på gang kastet

med argumentet om hårdere straffe ikke virker.

Men hvor har de udtalelser overhovedet belæg? -

INGEN STEDER!

Danmark bliver i denne forbindelse altid

sammenlignet med lande, som nationen ikke kan

sammenlignes med. Der er generelle strukturelle

forskelle mellem eksempelvis Danmark og USA.

Dertil skal der også tilføjes, at Danmark ikke har

prøvet at facilitere hårde straffe. Samfundet har

aldrig været med til at skabe tryghed for ofret, og

reelt været interesseret i at straffe den kriminelle.

Ingen mordere, voldtægtforbrydere eller pædofile

har brug for en ekstra chance. De har brug for at

blive udstillet, sådan vi som samfund siger fra

overfor deres ækle og perverse livsstil.

Men hvordan skal samfundet yde en præventiv

effekt, hvis ikke en resocialisering er den rigtige

fremgangsmåde? - Her skal samfundet gribe ind

langt langt tidligere end den kriminelles første

store forbrydelse. Det danske samfund udsætter

problemet, og giver rabatordninger i starten af

folks kriminelle løbebane. Men der skal i højere

grad ydes en enorm indsats for, at hjælpe de

unge mennesker ud af denne før det er for sent.

Dertil skal der også laves om i lovgivningen for

selvforsvar. Dette skyldes, at der i et samfund

aldrig kan ryddes helt og totalt op for lømler.

Derfor skal det også beæres, at folk skal have

lov til at yde et ordentlig selvforsvar. Det kan de

blandt andet gøre ved at bevæbne sig med

peberspray. En peberspray kan både give de

sekunder, som der er brug for til at stikke af.

Men den kan også benyttes til at afvæbne et

angreb eller overgreb, som efterfølgende kan

føre til en civil anholdelse hvorfra samfundet

kan gribe konsekvent ind og føre forbryderen

tilbage på sporet inden personen ender med at

lave en utilgivelig forbrydelse.

Kort fortalt er samfundet ikke et stort

socialkontor, som skal bruge oceaner af tid på

at tilfredstille kriminelle. Men nærmere burde

Danmark være et land, hvor kriminelle straffes,

udsatte hjælpes og ofre for kriminalitet holdes i

hånden indtil de atter er klar til at stå på egne

ben.

S. 5PRAG

BESØG I TJEKKIETS HOVEDSTAD

MADS BREUM

MEDLEM AF DFU -

HERNING VESTJYLLAND

DFU’s årlige udlandstur gik i 2022 til den

smukke, gamle by Prag i Tjekkiet.

Det var en tur, som for mange var længe ventet,

da vi endelig kunne komme udlands igen, efter

2 år med Corona og 2 år med en magt

fuldkommende regering. Det var ny muligt for

os at forlade Mettes diktator stat, og komme ud

og nyde den frie verden i den tidligere østblok.

Turen varede fra d. 24. februar til d. 27. februar,

og bød på alt fra historiske oplevelser, til sjove

og oplevelser som vi alle vil huske.

Torsdagen gik med at ankomme til Prag, og

socialt samvær om aftenen. Her bød aften på

fint restaurant besøg til aftensmaden, hvor

Bülow kunne vælge aftens vin. Her skulle selv

jyderne lære at håndtere franske vine, eller var

det italienske?

Om morgen d. 25, kunne vi alle vågne op til

nyheden om at der endnu engang var krig i

Europa. Fra en tur som skulle lære os mere

omkring Tjekkiet, ender dog ud med at handle

mest omkring Ruslands invasion.

Ambassadebesøget vi skulle på fredag morgen,

blev forkortet en del, da den danske

ambassadør skulle med til hastemøde omkring

den nye krise. Vi fik dog en fin gennemgang af

forholdet mellem Danmark og Tjekkiet, og

hvordan det politiske land så ud i Tjekkiet, i

forhold til i Danmark.

Middagen og eftermiddagen blev brugt i Prags

gamle gader, hvor både brosten og tæt pakket

høje huse, og den tilbage vende aroma af en

kloak system som ikke var efter danske

standarder, kunne følge en igennem den gamle

bydel.

Det var spændene at gå igennem byen, og

tænke på alt den historie som Prag har oplevet

og været med til at forme. Eks. var det for ca.

400 år siden i Prag, at starten til 30-årskrigen

startede, da tjekkerne smed 2 statholdere fra

det romerske imperium ud ad vinduet. En skik

som tjekkerne kalder for defenestration, og 3

gang at byen var blevet brugt til netop dette.

Om aften havde landsformand Tobias Weische

valgt hvor vi skulle spise, og han havde dog på

forkant advaret om at det var et atypisk valg.

Her bad aftenen på rigtig tjekkisk mad, som er

både store positioner, og fedtet mad. Som

underholdning til aftenen, var der ”skuespil” fra

en mindre underholdnings gruppe, som bød på

mavedans, sværd kampe og underholdning

med dyr.

Lørdagen bød på mere historie. Vi tog på tur til

Theresienstadt, som blev brugt af nazisterne

som arbejdslejr under 2. verdenskrig. Vi fik set

både borgen som Theresienstadt er bygget op

omkring, og selve byen Theresienstadt, som i

dag står som et mindesmærke for de forhold

som fjenderne af nazismen måtte leve under.

Som sidste aften i Prag, inden at vi skulle vende

tilbage til Danmark, måtte vi hellere slutte af

med socialt samvær. Vi prøvede at finde en bar i

det tjekkiske natteliv, men her opdagede vi alle

sammen, at den drukkultur vi har derhjemme,

den findes ingen andre steder, syd for grænsen.

Dog var aften stadig en succes, og vi havde som

naturligt DFU-kultur, en fantastisk hyggelig

aften, og turen var en kæmpe succes.

S. 7NYTÅRSKUREN

2022

MATHIAS RUMP

MEDLEM AF DFU -

NORDJYLLAND

I weekenden d. 11 – 13. februar blev den

årlige nytårskur afholdt.Det gjorde den på

Sundeved centeret på dejlige Als.

Som altid var det en fornøjelse at besøge det

Sønderjyske og trods den lange tur var der

også kun smil og positivitet at ane fra såvel

Bornholmere som Nordjyder – og alle andre for

den sags skyld. Alle var vi blot glade for igen at

kunne samles uden restriktioner, bøvl og

besvær.

Herfra gik aftenen så ellers også bare med

rendyrket hygge som vi nok er mange som har

længtes sådan efter under corona pandemien.

Årets nytårskur blev dog en anelse mere social

end ventet. Begge oplægsholdere måtte nemlig

se sig nødsaget til at aflyse.

Dette gav mere tid til en workshop om

taleskrivning som vi brugte lørdag formiddag

på. Herefter var der så fri leg.

Flere udnyttede lejligheden til at køre en tur til

enten Sønderborg by, Graasten Slot eller til

Dybbøl mølle. Tilbage på Sundeved Centeret var

alt klar til en festlig aften med løkker mad, god

musik og godt selskab.

Tid til social hygge

Netop på grund af de netop lempede

restriktioner og efter et par underlige år, hvor

det har været markant sværere at mødes på

tværs af coronabobler og landsdele var det nok

netop plads til social hygge der var vigtigst.

Dette havde man heldigvis regnet ud fra

Hovedbestyrelsens og Arrangementsudvalgets

side. Derfor var det på forhånd et program med

fokus på det sociale.

Søndag morgen bød Mathias Stockfleth

indenfor i den lille kirke som lå lige ved siden af

Sundeved Centeret. Her holdte han en lille

andagt med et par dejlige salmer undervejs.

Herefter var der blot lidt rengøring tilbage inden

at vi kunne tage afsked efter en herlig weekend

hvor der var god tid til det sociale og dermed

god tid til at lære nye ansigter at kende, såvel

som at indhente det tabte med gamle venner

og bekendte.

Allerede fredag aften var der god tid til at få en

enkelt og få hilst på nye og gamle ansigter.

Formændene skulle dog først igennem et

formandsmøde inden at de kunne slutte sig til

resten af selskabet.

S. 9
Rene Christensen

Skarp politik, direkte tale og varm humor! Er dette en

cocktail der siger dig noget, så skulle du besøge Rene

Christensens sociale medier!

Dansk Folkepartis Ungdom

Skal din Facebook eller Instragram prydes med de seneste

nyheder fra verdens ældste monarki? Skynd dig ind og

følg “Det Danske Kongehus”, så du ikke går glip af noget!

Chistian Vigilius

Konservativ Ungdom har fået ny formand, som indtil nu

har været både skarp og sjov på de sociale medier. Vi

glæder os til at se om formandskabet nu gør hans sociale

medier stuerene eller om han holder den gode linje.

MUSIKGUIDEN


TILLIDSMANDS-

MØDET 2022

MADS BREUM

MEDLEM AF DFU -

HERNING VESTJYLLAND

d. 11. – 13. Marts blev tillidsmandsmødet

afholdt – i år i Blåvand ude i det Vestjyske.

Der var sørget for de perfekte omgivelser i et

dejligt stort og moderne hus, indrettet med

møder, konferencer og kurser for øje. I år var

der fokus på udvikling af den organitoriseke del

af DFU. Der var her fokus på at GIMP og

anvendelse af begivenheds aktivering i form af

hjemmesiden og hvordan et arrangement

skulle lægges op.

Om lørdagen, var der arrangeret af bestyrelsen

med undtagelse af lokalformanden, skulle lave

et arrangement, og fremlægge det for

formanden, og dernæst lave en DUF-ansøgning

til DUF.

Sidst på dagen, skulle vi alle prøve kræfter med

vores politiske argumenter. Der var her lavet

Politisk dilemma leg, som altid er en fantastik

mulighed for at diskutere og vende de ting, som

alle DFU'ere ikke nødvendigvis er enige i. Her

blev diskuteret emner lige fra abortspørgsmålet

til afskaffelse af topskatten. Søndag formiddag

var der her en gennemgang af hvordan DUF

drevet skulle se ud, og hvordan vi sikre os altid

at have det opdateret.

Alt i alt et godt tillidsmandsmøde, som har

givet en masse erfaring videre til de nye

tillidsmænd, og endda de gamle havde

lært en ting eller to.

Her fik selv de nyeste bestyrelsesmedlemmer,

en ide om hvad det vil sige at skulle arrangere

og administrer et arrangement.

Efter frokosten skulle der prøves kræfter med

vores allesammens yndlingsprogram, GIMP…

Her fik både Mac og PC bruger en udførlig,

deltaljeret og letforståelig gennemgang af

hvordan GIMP virker, og hvad det kan bruges til

i det daglige virke. Bestyrelserne som var

tilstede har på baggrund af denne gennemgang

alle forudsætninger for, at lave nogle fede

coverbilleder til de mange kommende

arrangementer landet over.

S. 13
LAD 2022 BLIVE

MÆNDENES ÅR

Jens Gaardbo, Jes Dorph-Petersen, Morten

Østergaard, Frank Jensen og mange flere er de

seneste år blevet hængt ud til offentligt skue og

henrettet af folkedomstolen, samt af de danske

MeToo entusiaster. Den almene danske mand er

sat i en situation, hvor han knap ved hvordan der

skal ageres overfor det modsatte køn. Er det

virkelig det vi ønsker som samfund?

Danske kvinder spiller op til dans, hvorefter de

sætter kniven i ryggen 20 år senere. Der er en

usympatisk tendens til at negligere kvinders

dømmekræft. Det kan konstateres i

sammenhæng med MeToo-sagerne, da disse

viser hvordan kvinder ikke har været i stand til at

sige fra i nuet. Derfor vil denne bevægelse ikke

skabe mere respekt eller anerkendelse til det

kvindelige køn. Danske kvindebevægelser sætter

kvinderne i et usikkert og svagt lys i stedet for at

skabe et ligeværdigt billede med manden. Dertil

må der yderligere spørges om hvorvidt det

overhovedet er realistisk, at så mange kendte

mænd skulle være gået over grænsen uden at en

eneste kvinde, har anmeldt eller talt højlydt om

overgrebene tidligere. Det er kun den danske

elite, som kan se sig selv i spejlet og fortælle at

dette er et realistisk udsagn.

Bliver du som kvinde stærkere eller mere

tilfredsstillet ved at henrette en offentlig

personlighed? – Det er kun MeToo-bevægelsen

som tror dette. Derimod er denne tendens ved

at udvikle sig til, at flere arbejdspladser begynder

at splitte op mellem mænd og kvinder. Det kan

ikke være meningen, da vi som mennesker har

forskellige egenskaber at byde på, som ofte er

relateret til vores køn. Derfor fungerer langt de

fleste arbejdspladser bedst i harmoni mellem

begge køn. Men desværre ønsker dele af

samfundet, at henrette og udstille manden. Det

udvikler sig derfra til to katastrofer i vores

virksomheder og samfund. For det første

begrænser vi manden og hans kreativitet.

JOACHIM MORTENSEN

MEDLEM AF DFU -

AALBORG/ NORDJYLLAND

Det gør at han i langt størstedelen af tiden skal

overveje hver enkel sætning eller bevægelse

som han fremstammer. Dermed flytter han

fokus fra det reelle arbejde, og det kan være

med til at koste virksomheden dyrt. Derudover

kan dette også have store konsekvenser for

kvinden. Tro det eller lad være, men mange

kvinder mener ikke at MeToo-bevægelsen laver

et godt og solidt stykke arbejde. Faktisk vil

mange danske kvinder hellere være bevægelsen

foruden, så de kan koncentrere sig om deres

arbejde, samt til dels også deres datingliv. De

kvinder som nægter at tilslutte sig den såkaldte

feminisme er kvinder som ved, at de er stærke

nok til at sige fra og ved at de kan konkurrere

om løn og stillinger på lige fod med manden.

2022 skal være mændenes år! Det skal være

året, hvor de danske mænd selv siger fra

overfor denne opblæste bevægelse. De fleste

danske mænd troede nok, at kvinderne selv ville

tage kampen op mod de diskriminerende

MeToo entusiaster. Men det sker tydeligvis ikke

i høj nok grad, eller også ønsker de danske

medier simpelt ikke at dække de kvinder som er

stærke modstandere. Derfor skal danske mænd

selv på banen nu. Vi må støtte vores eget køn

og ikke negligere, at vi ser faldne mænd som er

henrettet ved folkedomstolen i sager, som vi

ikke aner om er troværdige eller ej. Der må i det

store hele konstateres, at det er en fri omgang

af usandheder, da ingen af disse

”krænkelsessager” er endt ved de reelle

domstole. Men kan det være fordi kvinderne i

realiteten selv har brugt sin seksualitet på at

komme frem, hvorefter de har fortrudt deres

egen hengivenhed? Der skal nye begreber til!

Mænd skal ikke tilslutte sig feministiske

bevægelser. Det må være på tide, at manden

selv kræver sin respekt.

S. 16


Derfor skal nye tiltag og bevægelser i gang for

maskulinisme. Danske mænd skal kræve

ligestilling, og frigørelse. Den verden som vi

danskere står overfor handler nemlig ikke

længere om kvindelig ligestilling. Men derimod er

det en kamp om hvorvidt danske mænd

overhovedet skal have adgang til flirt, jobstillinger

og lige vilkår. Hvem hører nogensinde manden

fortælle om sine krænkelseshistorier? - Ingen, da

danske mænd har en tendens til at bukke under

for feminisme. Det er et stort problem, at ikke

flere kendte danskere har været ude og kæmpe

et slag for at manden skal have lov til at eksistere

og deltage i den naturlige flirt mellem mand og

kvinde. Dertil kan der hurtigt konstateres, at

kendte danske mænd holder sig under radaren

indtil det er deres egen tur til at blive hængt til

offentligt skue sammen med resten af de faldne

Derfor, kom nu i gang mænd! Vi skal have

bevægelser på lige fod med kvinderne, vi skal

have lov til at sige fra overfor sager, som i bund

og grund kan være baseret på usandheder og

som flere gange har været brugt som et taktisk

greb fra kvindernes side. Vi mænd skal være

med til at kæmpe for stærke kvinder, som kan

sige fra og som arbejder sig fortjent til

topstillinger, og ikke ønsker at blive sat i bås

med MeToo-bevægelsens kvinder. Vi skal ikke

være bange for at sige forkerte ord eller bruge

forkert kropssprog. Viljefaste kvinder er stærke

nok til at sige fra overfor små flirterier og rigtige

mænd er stærke nok til, at stå imod presset og

kræve vores tilstedeværelse accepteret!

SKAL VI SÅ SE AT

KOMME TIL FORNUFT?

DANIEL HOLM

MEDLEM AF DFU -

AARHUS/ØSTJYLLAND

Danmark har verdens største skattetryk og

nogle af verdens højeste afgifter på

alverdens ting, så som luft i softice,

cigaretter, øl, vin, biler og brændstof. Ja

faktisk er omkring halvdelen af prisen på

diesel og benzin afgifter til staten.

Med den igangværende krig Rusland har startet

imod Ukraine og hele den frie verden. Er det nok

næppe gået manges næser forbi at

brændstofpriserne og gaspriserne er stukket helt

af, dette skyldes i sær vores afhængighed af

russiske fossilér. Nu har vi besluttet at gøre os

uafhængige af Rusland - hvilket er fornuftigt nok -

det har så gjort at vi skal købe disse andre steder

fx Saudi Arabien, der ikke sænker prisen for en

lille krig langt væk fra dem. Regeringen har så nu

fundet en løsning som de selv syntes er smart og

ja den lyder umiddelbart også meget sympatisk -

højere kørselsfradrag til det arbejdende folk - Jo-

Jo det lyder jo godt men hvad så med dem der

kører erhvervskørsel?

Busser, taxaer, og hvad med de lastbiler der

kører dagligvare ud i butikkerne? Jamen i værste

fald vil det jo give højere priser på alle

ovennævnte ting, og hvem fanden gider at give

90-100 kr. i startgebyr i en taxa i Jylland - eller

20 kr. for en pakke smør? Ikke mig! Nej fjern nu

de SKIDE brændstofafgifter, om ikke andet så

for en periode. Det vil lette samfundet meget

mere end den halvhjertede løsning man nu er

kommet frem til og den vil gavne os alle og ikke

kun dem der er berettiget til kørselsfradrag. Det

vil komme den helt almindelige dansker til gode,

vi kan holde priserne på vores varer nede taxa

chaufførerne kan holde hjulene på vejene.

Skatte råddet har nu henkastet beslutningen til

foreløbigt d. 26. april, om det er godt eller skidt

må være til fri fortolkning, jeg håber at man

ændrer holdning og lytter til de godt 85.000

borgere der har været inde og skrive under på

et borgerforslag om fjernelse af

brændstofafgiften.

S. 17


HVORFOR SKAL JEG

VÆRE DEN KRIMINELLE

I NATTELIVET?

LAURA GULDAGER

MEDLEM AF DFU -

TREKANTEN

Jeg er kriminel! Ikke fordi jeg svindler, stjæler, slås

eller det der er værre… men, fordi jeg har en

peberspray i tasken! Jeg er kriminel fordi jeg

ønsker at beskytte mig selv.

Voldtægter, overgreb og overfald er de nøgleord

som slynges i hovedet på langt de fleste unge

mennesker, når vi starter med at gå i byen eller

færdes i nattelivet. Vi skal passe på os selv, sørge

for at kigge efter hinanden og være til hjælp for

dem som måtte have brug for en hånd. Men,

hvordan skal vi gøre det, når staten på forhånd

kriminaliserer os, som blot ønsker at passe på os

selv, ved at have en peberspray i tasken? Vi bliver

allerede inden byturen eller gåturen er startet,

gjort til den kriminelle...

De seneste måneders hændelser i nattelivet har

bevist vigtigheden i at kunne beskytte sig selv,

når man færdes på de sene tidspunkter af

døgnet uanset geografisk placering. Det er derfor

dybt forkasteligt, at vi i et moderne og oplyst

samfund bevist gør uskyldige kvinder til

kriminelle ved ikke at legalisere peberspray til

benyttelse i forbindelse med selvforsvar. Dette

skyldes ikke kun, at det kan være med til at skabe

tryghed for den enkelte person, men i høj grad

også fordi, at peberspray er mindre skadeligt for

krænkeren. Peberspray er nemlig væsentligt

bedre at få i øjnene end eksempelvis hårlak.

Gøril Boberg-Ans, ledende øjenlæge har udtalt

om peberspray: "Det er nærmest det mest

ufarlige, vi har. Det er virkelig et godt middel, hvis

man er trængt op i en krog. Personen, der bliver

ramt, er handlingslammet i op til 45 minutter".

Dette bekræfter mig blot i, at vi ved at

lovliggære peberspray kan spare samfundet for

flere længerevarende eller permanente

øjenskader. Selvsamme læge fraråder i samme

forbindelse brug af hjemmelavede alternativer

som hårlak og deodorant, alternativer som

mange unge kvinder i dag tyer til.

Før jeg fik anskaffet mig en peberspray var min

taske permanent udstyret med en lille men

kraftig hårlak, som skulle tjene samme formål

som en peberspray ellers ville. Denne skulle

kunne bruges til at afværge et overgreb eller

lignende. Problematikken i at det var netop en

hårlak jeg ville bruge til at pacificere en eventuel

gerningsmand er dog for det første, at

varigheden af den pludselige irritation ved øjet

er kortere ved hårlak end ved peberspray.

Derudover er skaderne ved brug af hårlak

langvarige og kan forsage permanente skader

på øjnene. Ved brug af peberspray vil der ikke

forekomme varige skader på, omkring eller i

øjet.

Det kraftigste og vigtigste argument i hele

denne debat må udover de lægetekniske

argumenter være, at pebersprayen potentielt

kan være med til at stoppe en kriminel handling

i at eskalere ved en simpel pacificering af

gerningsmanden. Det er derfor hul i hovedet, at

det endnu ikke er lovligt, at have en peberspray

med sig, som må bruges i nødværge. Der er

ingen varige skader på øjnene ved brug af

peberspray, og et potentielt offer kan stoppe en

kriminel handling i at eskalere. Det kan derfor

siges meget enkelt! Lovliggør peberspray og

sørg for at trygheden kan komme tilbage i

nattelivet!

S. 18


LUKKER KOMMUNEN

ØJNENE FOR DÅRLIG

TRIVSEL?

Kigger man i Skanderborg Kommunes

kvalitetsrapporter for de sidste par år, har

trivselsmålingerne vist en klar faldende tendens.

Byrådet har netop vedtaget at der ikke skal laves

en egentlig kvalitetsrapport i år, dette finder jeg

dybt bekymrende.

Ikke nok med, at de tidligere års undersøgelser

har vist en stadig dårligere trivsel i kommunens

skoler, nu har vi også haft flere nedlukninger,

grundet Covid-19, oveni. Det virker derfor

besynderligt at Børn og unge udvalget ikke vil

lave en kvalitetsrapport og få undersøgt, hvor vi

står med trivslen i dag. Vi har en masse dygtige

lærer og pædagoger, men med Covid-19

nedlukningerne, er det ikke alt der kommer op til

overfladen.

TOBIAS B. MIKKELSEN

MEDLEM AF DFU -

AARHUS/ØSTJYLLAND

Hvis man ikke vil se problemet i øjnene, er det

også umuligt at sætte ind med de nødvendige

tiltag, såsom at få klassens time tilbage i

skemaet, så eleverne har et pusterum hvor de

kan snakke om deres dagligdag, sammen med

fællesarrangementer både med - og uden

forældre og samarbejdsøvelser og opgaver på

tværs af klasserne, er nogle af de tiltag som ville

kunne øge klassens sammenhold og dermed

skabe en bedre trivsel.

Så lad os få lavet en ordentlig undersøgelse af

trivslen, så vi kan få afdækket om der er

problemer i kommunens folkeskoler. Er der

problemer, er det vigtige at få sat tidligt ind, for

at løse problemer og derefter begynde på

forbyggelse af problemerne.

TRAGISK DRAB KAN

IKKE GØRES TIL EN SAG

OM LIGESTILLING

CASPER WAYERT

MEDLEM AF DFU -

KØBNHAVNS OMEGN

Så står vi her igen: Hele landet har i de seneste

dage fulgt med i sagen om forsvundne Mia

Skadhauge Stevn. Desværre endte sagen som

nok de fleste havde frygtet, da Politiet kunne

meddele at de havde anholdt 2 mænd for drabet

på Mia. Og knap nok var Politiets pressemøde

om at man havde fundet liget af Mia afsluttet, før

diverse kvindeorganisationer, vores evigt

opportunistiske Statsminister og vores nye

Ligestillingsminister med det samme var ude og

kræve en handlingsplan for at stoppe vold mod

kvinder. Et tragisk drab på en uskyldig 22-årig

pige skal ikke misbruges til at fremme

Regeringens ligestillingsdagsorden. Et drab kan

ikke koges ned til at omhandle kønsroller.

Det er simpelthen for nemt at smide sådan en

tragisk sag over i et handlingsplanshjørne, som

aldrig vil munde ud i reelle forandringer.

I stedet burde Regeringen italesætte årtiers

udhuling af det danske Politi.

I stedet for nytteløse handlingsplaner har vi

brug for mere tryghedsskabende politi i

kriminalpræventive roller i gadebilledet, mere

overvågning, bedre gadebelysning og hårdere

straffe for personfarlig kriminalitet.

Uanset hvor mange handlingsplaner som Trine

Bramsen og co. sætter i søen, kan vi aldrig få et

samfund hvor ingen uskyldige bliver slået ihjel,

men en styrkelse af vores Politi, mere

overvågning og hårdere straffe kan være med til

at afskrække folk fra at begå kriminalitet.

S. 19


STEM NEJ D. 1. JUNI

MADS E. LARSEN

MEDLEM AF DFU -

ESBJERG/OMEGN

Skal danske soldater sendes i krig, skal det

naturligvis være Danmark og ikke EU, der

beslutter det.

Nærlæser man EU-Traktaten står der sort på

hvidt, at der ønskes en EU-hær på 50.000 mand.

Når dette bliver en realitet, kan vi godt vinke

farvel til vores vetoret. Derudover forventes det,

at vi poster milliarder af kroner i en fælles

forsvarsfond - penge, som jeg i stedet synes skal

bruges på kernevelfærd.

Nato har siden 1949 sikret vores frihed og

sikkerhed i Danmark, og dem skal vi ikke vende

ryggen til og gamble med vores tryghed. Vi skal

bruge to procent af vores BNP på forsvaret og

styrke vores Nato-samarbejde markant.

Et nej den 1. juni er garantien for fortsat dansk

suverænitet og selvstændighed.

VI HAVDE ELLERS NOGLE

GODE FORSLAG TIL POLITISK

HANDLING: MEN NU

VENDER UTRYGHEDEN

TILBAGE PÅ AARHUS Ø!

JACOB CLAUSEN

MEDLEM AF DFU -

AARHUS/ØSTJYLLAND

Som beskrevet her i Århus Stiftstidende har

velkendte problemer med utryghed og kriminelle

aktiviteter ramt Aarhus Ø sammen med foråret.

Der er ikke tale om en ny problemstilling, og

udfordringerne kunne være imødegået, hvis der

var politisk vilje til det.

Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2021

stillede Dansk Folkeparti nemlig et budgetforslag

med tiltag til at få trygheden tilbage på Aarhus Ø.

Vi foreslog, at kommunen i samarbejde med

lokale beboere, fællesråd, foreninger ved

lystbådehavnen og politiet igangsætter en række

tryghedsskabende tiltag. Det kunne blandt andet

være i form af fastansættelse af vagtværn,

etablering af videoovervågning på offentlige

arealer i området samt en helhedsorienteret

indsats mod dem, som laver ballade. Det

budgetforslag var der desværre ikke opbakning

til blandt byrådets øvrige partier.

Dermed har beboerne på Aarhus Ø og andre

århusianere, som besøger den nye bydel, udsigt

til endnu en sommer, hvor bandemedlemmer,

pushere og andre ballademagere kommer til at

skabe utryghed og kriminalitet. De seneste år

har omfanget af gaderæs, hærværk,

højtråbende grupperinger og salg af narkotika

været tydelig, og derfor burde vi i 2022 have

besluttet os for en løsning. Men det er desværre

ikke sket.

Den radikale rådmand for Kultur og

Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, har godt nok

lovet, at nu skal der gøres noget. Nu kommer

der en plan. Vi har stadig til gode at se, hvad

planen indeholder, men uanset hvad, så er der

ikke afsat midler til at prioritere en

tryghedsindsats eller etablere videoovervågning.

Det finder vi selvfølgelig utilfredsstillende i

Dansk Folkeparti. Men vi kommer til at fortsætte

med at kæmpe for at øge trygheden og mod

dem, som skaber den. Både på Aarhus Ø og i

resten af kommunen.

S. 20


T

S Å K A N V I E N D E L I G M Ø D E S T I L E T B R A G A F

E

ÅRSMØDE

14-15 MAJ 2022

FOR YDERLIGERE INFO OG

TILMELDING - SE HJEMMESIDEN


Bornholm

Sabine Lyngberg

Tlf: 42 42 37 72

E-mail: bornholm@dfungdom.dk

Esbjerg og Omegn

Daniel E. Nielsen

Tlf: 22 34 19 42

E-mail: esbjerg@dfungdom.dk

Fyn

Signe Keldorff

Tlf: 50 49 77 90

E-mail: fyn@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Mads Breum

Tlf: 41 66 56 06

E-mail:

Kronjylland

Martin Guldmann

Tlf: 60 75 55 62

E-mail: kronjylland@dfungdom.dk

København

Frederik Lange

Tlf: 60 70 78 85

E-mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Christine Whiteman

Tlf: 42 98 87 70

E-mail: omegnen@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Mark Kuse Thygesen

Tlf: 60 68 58 09

E-mail: lolland@dfungdom.dk

Næstved og Omegn

Mathias Stockfleth

Tlf: 27 29 61 62

E-mail: naestved@dfungdom.dk

Nordsjælland

William Skov

Tlf: 50 43 17 61

E-mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Tenna Lindgaard

Tlf: 53 60 02 33

E-mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager

Tlf: 42 98 87 70

E-mail: trekanten@dfungdom.dk

Vestsjælland

Julie Westergaard

Tlf: 51 22 50 82

E-mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Østsjælland

Filip Porebski

Tlf: 53 60 06 40

E-mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Årshus/Østsjælland

Christoffer Fossing

Tlf: 21 96 34 26

E-mail: aarhus@dfungdom.dk

Midtjylland

Christian Risom

Tlf: 22 44 08 11

E-mail: midtjylland@dfungdom.dk

Ålborg/Nordjylland

Kenneth Birch

Tlf: 30 36 90 08

E-mail: nordjylland@dfungdom.dk

S. 22


S. 23Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!