04.05.2022 Views

GRAZAT 02 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

GRAZAT 02 2022

Grazat

MEDLEMSBLAD FOR BÆVERE & ULVE

LAV DIN

EGEN

UNIFORM

FÆLLESKAB I

FLOK

LAV KRIDT

AF ÆGGE-

SKALLER


Fælleskab

i flok

SIDE 4

I dette nummer af Grazat kan du lære mere om

at være bæver og ulv! Du kan finde bæver- og ulveloven

i bladet, og du kan også tegne din allerbedste

spejderoplevelse. På side 16 finder du en

flot ramme, du kan tegne i, så tegningen er lige til

væggen i spejderhytten eller hjemme på værelset.

8

SIDE

Hvis du sender et foto til os på redaktionen, kan

det være at du bliver den heldige vinder af en sej

t-shirt ligesom Elisa og Erik, som du kan møde

på side 3. Bliver du sulten, så lav en omgang

brændenældesuppe - opskriften er på side 18,

og den er lige til at rive ud og gemme.

God sommer derude!

SIDE 17

Grazat

Udgives af KFUM-Spejderne

i Danmark

ISSN 2246-1574

Redaktion

Sofie Ann Lyngø Pallesen

Michael Sinkbæk Kjeldsen

Nathasha Landerloos

Agnes Due

Lukas Bozek Lundbye

Lisette Lykke Andersen

Grafisk design og illustration

Juliane Holmstrøm

Anne-Marie Krogh

02

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Grazat er medlemsblad for bævere og

ulve hos KFUM-spejderne i Danmark.

Bladet produceres primært af frivillige

kræfter. Artikler må citeres med

kildeangivelse. Fotos og illustrationer

må kun videregives efter aftale med

ansvarshavende redaktør.

Kontakt redaktionen

Send gode idéer og kommentarer til

grazat@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33, 2450 København SV

Telefon: 7010 2666

info@kfumspejderne.dk

www.kfumspejderne.dk

Tryk

KLS PurePrint A/S

Oplag 8.900

Bladet er trykt efter de højest mulige

miljøstandarder med papir fra 100%

bæredygtigt skovbrug og 100%

biologisk nedbrydelige trykfarver.

Cradle-to-cradle er verdens strengeste

miljønorm.


Grazat

konkurrence

Stort tillykke til Elisa og Erik, som

svarede rigtigt på konkurrencen i

sidste nummer af Grazat. Nemlig at

ulvene fra Øster Starup/Vester Nebel

var på tur til Givskud Zoo. De har

begge vundet en sej t-shirt fra

KFUM-Spejderne.

Elisa

8 år

ulv

Vind en t-shirt

De seje bæver- og ulve t-shirts

forhandles af 55nord.dk

Tegn din bedste

spejderoplevelse

Erik

6 år

bæver

Hvis du vil være med i lodtrækningen

om en bæver- eller ulve t-shirt, så

send os en tegning af din allerbedste

spejderoplevelse! På s. 16 finder du en

flot ramme, som du kan bruge til din

tegning. Få en af dine forældre til at tage

et foto og send det til

grazat@kfumspejderne.dk senest den

1. juni 2022. Husk at skrive dit navn,

din alder, adresse og om du er ulv eller

bæver.

God fornøjelse!

03


AF MICHAEL SINKBÆK KJELDSEN

OG SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

FLOKDYR

Ligesom mennesker lever mange dyr

i flok. På den måde kan de hjælpe

hinanden med mange ting.

Hvalen

Nogle hvaler lever i meget små grupper.

Pukkelhvalen lever fx i en lille flok på 2-3

hvaler. Flokken består som regel af en

hun-hval og hendes unge.

En delfin-flok kan sagtens kan være på

5-20 stykker eller endda større. På den

måde kan de bedre beskytte hinanden,

hvis de møder en fjende. Delfiner kan

finde på at svømme rundt omkring

dykkere for at beskytte dem mod hajer.

04


Spækhuggere svømmer

også i flok, når de går på

jagt efter mad. Spækhuggernes

unger lærer helt fra

små, hvordan man fanger

sæler ved at arbejde sammen.

Ulven

Mennesket og ulven

Ulven er meget social og lever i flokke med en

mor og en far og deres unger.

Ulven er kendt som hundens farlige fætter. Men

faktisk er hunde bare tæmmede ulve, der har udviklet

sig gennem mange år. For mere end 10.000

år siden begyndte mennesket at tæmme ulven.

Ulven blev en god vagthund og en fantastisk

hjælper til jagt. Ulvens gode lugtesans gjorde

den god til at spore byttet. I dag bruger mennesket

stadig hunde til jagt.

05


Myren

Myrer er ikke pattedyr som hvaler, mennesker

og ulve er. De er insekter. De har ingen lunger,

men ånder gennem huden, og så lægger de æg i

stedet for at føde levende unger.

Myrer lever lever i enormt store

flokke. I en helt almindelig

myretue, som du kan finde i

en skov, kan der leve 100.000

myrer.

06

Myrene er fordelt i forskellige arbejdsgrupper,

der hver især skal

sikre flokkens overlevelse. Nogle

af myrerne indsamler mad, andre

passer på myreæggene eller

beskytter flokken mod fjender.


Slå telt op sammen

07


GRAZAT

BESØGER

TEKST: LISETTE LYKKE ANDERSEN

FOTO: LUKAS BOZEK LUNDBYE

Bæverne hos Bisp

Absalon gruppe

Der står Bæver-OL på onsdagens

program for de 13 fremmødte

bævere denne kølige forårsdag.

Bæverleder Pia har lige hentet

børnene i SFO’en på den nærliggende

skole. Efter velkomst og

bæversang skal de gå på line, trille

dæk, springe længdespring og

flytte birke-stubbe. Det er en del af

programmet for at få et nyt mærke

fra SciencePirat. De elsker mærker

og har også taget mærkerne Eventyr

og Kirke.

Sonja 8 år

Hvornår er det mest spændende at gå til spejder?

“Når vi tager mærker. Så lærer man noget og så ved

andre, at man har lært noget. Jeg kunne ret godt lide

superhelte-mærket, fordi man lærte at være god ved

andre. Vi fik besøg af en som kunne hjælpe andre, hvis

de havde brækket noget.”

Hvornår fik du din dolk?

“Jeg har fået dolken i min skovbørnehave."

08


Vil I have besøg

af Grazat?

Hvis det er dig og dine

spej dervenner, som skal

have besøg af Grazat næste

gang, så send en mail til

grazat@kfumspejderne og

fortæl, hvorfor vi skal besøge

lige netop din gruppe.

Emil 8 år

Hvad var sjovest ved OL i dag?

"Dæk-trilning var sjovest. Jeg brugte en

teknik, hvor jeg trillede den fremad, og så

gav jeg den et skub til sidst – og jeg vandt!"

Hvornår kan du bedst lide at være

spejder?

"Jeg synes, det er sjovest at lege lege og

komme ud og bevæge os."

Vera 7 år

Hvad synes du var sjovest ved OL i dag?

"Det var længdespring!"

Hvad kan du godt lide ved at være spejder?

"Man kan riste ting over bål, og man får mere at

vide om naturen. Fx hvordan man tænder et bål

og bygger et shelter. Og man får et meget bedre

venskab med mange. Nogle af mine bedste

venner går her også. Vi er bedre venner herovre.

Man lærer fx nogle fra 0. klasse at kende."

09


LAV KRIDT

AF ÆGGE-

SKALLER

TEKST OG FOTO AF AGNES DUE

Når det er sol og sommer, elsker de fleste at være

udenfor. Der er massevis af ting, man kan lave.

Nogle begynder for eksempel at tegne med kridt

på fliser og asfalt. Med denne guide kan du lave dit

eget kridt på en sjov og miljøvenlig måde.

10

DET SKAL DU BRUGE

• 6 æggeskaller (tip! gem

skallerne, når du bager

eller laver mad)

• 1 spsk mel

• 1 spsk vand

• 1 blender

• 1 stk. bagepapir

• (Evt. frugtfarve)

1

Gem æggeskallerne, når du

bager eller laver mad. Vask

skallerne og fjern hinderne

på indersiden af skallen.


2

Put skallerne i blenderen sammen

med mel og vand. Hvis du ønsker

en farve, kan du putte farve i nu.

(I denne guide er valgt grøn, fordi

det er spejdernes yndlingsfarve.)

Blend alle ingredienserne og klem det

sammen til en dej i hænderne. (Kom

mere mel og vand i, hvis ikke det

hænger sammen.)

3

4

Rul dejen ind i bagepapir,

så det ligner en pølse. Lad

tørre i 2-3 dage.

5

Vupti! Så har du et

stykke kridt, du kan

tegne med.

11


BÆVERSIDEN

Kender du …

Bæversangen

Mel: ”Jeg er en glad lille cowboy”

Hvilken ko kan ikke

sige MUUHH?

Jeg er en lille bæver,

som altid finder vej,

og er så rask og væver,

og vi er fle’r end mig.

Fle’r end mig, fle’r end mig

– ja vi er flere end mig.

Vi bor i bæverdammen,

hvor pelsen tit blir våd,

vi svømmer alle sammen,

behøver ingen båd.

Ingen båd, ingen båd, behøver

ingen båd.

Svar: En gravko

vidste du ...

Bæverens øjne, ører og næse

sidder så højt på hovedet, at den kan

se, høre og ånde, når den svømmer.

12


ULVESIDEN

Opgave

Ulvenavne

Kan du finde det navn,

som ikke er et ulvenavn?

Spejderordbogen

FEDTFÆLDE

Et hul der graves på sommerlejre. Bruges

til at hælde beskidt opvaskevand og

væske fra madlavning i

Svar: Ældgammel

Hvor gammel

bliver en elg?

Hvad koster en hjort?

Svar: Den er rådyr

13


AF LUKAS BOZEK LUNDBYE

HOLD SAMMEN

I FAMILIEN OG

FLOKKEN

Når man er ulv eller bæver, har man sin egen lov,

man skal følge. En lov er nogle regler, man skal

overholde, ligesom at der står i loven, at man ikke

må stjæle eller køre for stærkt. Når man følger

loven, hjælper det en til at være en god ven og en

god spejder overfor de andre i familien og flokken.

14


BÆVERLOVEN

Bævere leger sammen

Bævere arbejder sammen

Bævere holder sammen

Har du nogle ideer

til, hvad de tre linjer

betyder? Eller hvordan man

kan overholde dem? Tror du,

man bliver en bedre ven og holder

bedre sammen i bæverfamilien,

når man overholder disse

regler?

ULVELOVEN

En ulv adlyder den gamle ulv.

En ulv giver aldrig tabt.

Der kan være flere måder

at forstå ulveloven på, og

måske har I allerede snakket

om den i jeres flok på et

fuldmånemøde.

At man adlyder den gamle ulv

betyder, at man gør, som man

får at vide af floklederen Akela.

Men det kan også være jeres

bandeleder, som er den gamle

ulv. Sådan kan I nemlig bedre

hjælpe hinanden i jeres bande,

når bandelederen sørger for

at I løser den opgave, banden

har fået ved at alle hjælper og

bandemedlemmerne hører efter.

At en ulv aldrig giver tabt, er en

anden måde at sige, at en ulv

aldrig giver op. At man skal blive

ved med at gøre sit bedste og

prøve, selvom det er svært. Man

kan også hjælpes ad, når det er

svært.

15


Min bedste

spejderoplevelse

I rammen kan du tegne din bedste spejderoplevelse. Hvis du sender

os et foto af din tegning, deltager du i lodtrækningen af en t-shirt. Læs

mere s.3. Rammen kan også printes i A4 på kfumspejderne.dk/Grazat

16


AF MICHAEL SINKBÆK KJELDSEN

LEVENDE

VENDESPIL

Trænger I til at få rørt jer

udenfor, har vi her den perfekte

leg til jer – nemlig vendespil

med jer selv som brikker.

1.

Vælg to, der skal konkurrere

i vendespillet. De forlader jer

andre et par minutter og må først

komme tilbage, når der bliver

kaldt.

2.

De andre går sammen to og to.

Sammen skal I nu finde på en

bevægelse, der viser, at I er et

par. Når I alle er klar, må de to

deltagere komme tilbage.

3.

På skift skal de nu vælge to

personer, der skal vise deres

bevægelse. Er de to bevægelser

ens, er der et stik. Er der ikke et

stik, går turen videre til den anden

deltager.

Vinderen er den,

der får flest stik.

Rigtig god

fornøjelse!

17


AF SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

Brændenældesuppe

på bål

Suppen

smager bedst,

hvis du bruger

nye, unge

skud!

Suppen er perfekt at lave om foråret!

Som du nok ved, så gør det ondt at røre

brændenælder med de bare næver. Så brug

handsker og en trøje med lange ærmer, når

du plukker bladene. Brug gerne din kniv,

men pas på, du ikke skærer dig.

Sådan laver du 4 portioner

Du skal bruge ca. 150 g

brændenælde-blade

(1/2 liter).

Hak brændenælderne fint, og

kom dem i en gryde med 1 liter

vand i. Hvis du gerne vil give

suppen mere smag, kan du

også putte et stort, finthakket

løg og et fed hvidløg i.

Til sidst kommer du et

par bouillonterninger i.

Du bestemmer selv, om

det skal være hønse- eller

grøntsagbouillon.

Kog det hele i ca. 10 min. Husk

at røre en gang imellem. Spis

det sammen med et groft

stykke brød. Velbekomme :-)

18


Mærkesiden

Du og jeg

For bævere er venskaber vigtige. Med

dette mærke kan du lære, hvad venner

er, og hvordan man kan blive bedre

venner med dem, men ikke kender

helt så godt endnu. Du kan også lære,

hvordan man er venner, selv om man

er forskellige og hvordan man kan blive

venner, selv om man ikke altid er enige

om tingene.

Flokken

Ulven er et flokdyr og derfor er det

vigtigt for ulvene at være en del af et

fællesskab. Med dette mærke lærer I

hinanden at kende og at blive tryg ved

dem i din flok. Du lærer også noget

om at stå ved dine egne styrker og

svagheder.

Til de voksne

Paletten er en del af KFUM-Spejdernes arbejdsprogram.

Læs mere og find flere spændende

mærker på kfumspejderne.dk/paletten.

FOTO: KASPER RIISING

19


Klip ud

og sæt på

Farvelæg og

dekorer din

uniform

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!