03.07.2023 Views

Kirkeblad Marts 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vejstrup Valgmenighed<br />

- en fri grundtvigsk menighed<br />

inden for folkekirkens rammer<br />

Forår/sommer <strong>2023</strong><br />

Blandt Rosenkinder og Morgenfruer


I hjertets nattefald…<br />

”Jeg ved, du er død, men jeg tror, at du lever”<br />

For godt 30 år siden skrev forfatteren Klaus Høeck en digtsamling, der i lige så mange år har fulgt mig som en god ven<br />

– og jeg bliver aldrig færdig med digtene – for de er så utroligt rige på stof og tanker.<br />

...Og så er det sådan med digtsamlingen, at jo mere man læser<br />

i den, jo mere bliver man klar over, at der gemmer sig lag på<br />

lag af betydninger i digtene – at der gemmer sig erfaringer og<br />

tanker, der rører ved det inderste og dybeste i vores menneskeliv<br />

– i det liv, vi deler med hinanden – og i samklang med den<br />

natur, vi alle sammen er indfældede i.<br />

Digtsamlingen er bygget op i tre spor, som digteren selv kalder<br />

dem. Øverst på hver side et spor, der beskriver naturen, fra de<br />

mindste atomer til de største planter og dyr. Nederst på hver<br />

side er der så et spor, der beskriver kulturen – alt det menneskeskabte.<br />

Og i midten er der så et spor, der beskriver og handler om det,<br />

digteren kalder for ”ånd” - alt det, der hverken er natur eller<br />

kultur – det, Klaus Høeck kalder kærlighed, tro, tillid, tilgivelse,<br />

håb. Og i midten af det tredje, midterste spor, som handler<br />

om ånd, lige dér støder man på nogle digte, som man i øvrigt<br />

slet ikke kan finde, når man kigger den ellers meget fyldige indholdsfortegnelse<br />

igennem.<br />

Det er nogle digte, der er fyldt til randen med smerte og sorg<br />

– og det er en smerte og en sorg, der en overgang gør digteren<br />

helt stum, så der i digtsamlingens kerne slet ingen digte er –<br />

der er kun det blanke, hvide papir som udtryk for sorgens og<br />

smertens tomhedsfølelse. Men i natur-sporet og kultur-sporet<br />

bliver der fortsat skrevet digte på de sider – og det er digte,<br />

hvor smerten og sorgen kommer til orde i det omkvæd, der<br />

gentages igen og igen og igen: ”Jeg ved, du er død, men jeg<br />

tror, at du lever.”<br />

Digtene med det omkvæd gør smerten og sorgen helt tydelig –<br />

for de digte kaster en betydning ind over åndssporets tomme<br />

sider – de kaster en betydning ind over alt det, de tomme sider<br />

røber uden ord.<br />

2


Og de gør det tydeligt, at digteren har oplevet et elsket menneskes<br />

død – og et tab, der er så stort, at det er nær ved at gøre ham<br />

stum – et savn, der er så enormt, at det er nær ved at lægge hele<br />

hans liv øde. Som han skriver det, lige efter den kerne i digtene,<br />

hvor der slet ingen ord og digte er – dér hvor siderne er blanke:<br />

”Dit liv strandede som smerte mellem stenene i dette digt.”<br />

Men hvis man fortsætter med at læse i digtene – hvis man læser<br />

digtene ud fra smertens og sorgens midtpunkt, så oplever man,<br />

hvordan digterens erfaringer med døden har bragt ham ind i<br />

et helt nyt forhold til hele den verden, han beskriver ud over<br />

døden – hele den verden, der ikke er ingenting. Oplevelsen af<br />

smerten og oplevelsen af sorgen bliver som et nyt kraftcentrum<br />

for digteren. Så lige overfor, hvor han skrev ”Dit liv strandede<br />

som smerte mellem stenene i dette digt,” - lige overfor, på næste<br />

side står der: ”Kærlighedens under: du sætter et glas roser<br />

i dette digt.” Oplevelsen bliver som et under, der kommer til<br />

ham udefra.<br />

Som han skriver det: ”Evigheder større end drømme, større<br />

end smerten, større end intetheden, søger atter en gang en<br />

dør, en ædelsten, der forvandles, idet den findes i sindets sidste<br />

vajende græs,” og i næste åndedrag nævner han, at ”underet<br />

er violet: en violet anemone, der blomstrer i guds forstand<br />

– derfor skal det ikke forstås, men kun anes.” Og det er i dét<br />

nulpunkt, han lærer troen at kende. ”Du nærmer dig lyset på<br />

en anden måde. Gud viser sig ikke, men er dér i hjertets nattefald,”<br />

skriver han. Og videre: ”Guds hånd ses ikke i virkeligheden,<br />

men den har løftet dig op fra dødens purpur, sådan førte<br />

han dig til kærligheden.” Og senere igen: ”Øst for klarhedens<br />

safirer, øst for farverne og lyset og skyggerne, øst for angsten,<br />

tingene og beviserne ligger den virkelighed nærmere,<br />

som I kalder for: ingenting.” Og digteren spørger: ”Sover Gud,<br />

drømmer Gud, er mennesket ensomt i det øjeblik?” - og han<br />

svarer: ”Nej, vi lever sammen i skaberens usynlige billede.”<br />

Påskens budskab om opstandelsen – det budskab er så svært at<br />

indfange i ord – og det er så svært at omsætte til ord, så budskabet<br />

for alvor bliver det, som det er og vil være. Det er så<br />

svært at sætte ord på, så det bliver en kraft – bliver en kilde til<br />

liv – en kilde til glæde – og en kilde til håb, også der, hvor vi<br />

oplever døden og oplever smerten og oplever tomheden, sorgen<br />

og savnet, som altid, altid er dødens tro følgesvend. Klaus<br />

Høeck sætter ord på det: ”Undergang: at gå under i spejlet, for<br />

at møde underet.”<br />

Det er smerten – det er sorgen og det er savnet, der lyser ud af<br />

de kvindeskikkelser, som vi møder på vej ud til Jesu grav påskemorgen.<br />

Drevet af sorgen og savnet må de derud, hvor den<br />

sidste rest er af ham, som de har elsket.<br />

Tak til Dennis Knappe for de flotte billeder fra Berlin<br />

3


Og den sidste rest er det sted i verden, hvor han ikke er – den<br />

sidste rest er det sted, hvor de kan sanse og se, at han ikke er.<br />

De må derud, sådan som vi bliver drevet af sorgen og savnet for<br />

at se til vores elskedes grave. Og derude ved graven forstærkes<br />

sorgens tomhedsfølelse til det yderste af den tomme grav.<br />

Der er ingenting. Der er overhovedet ingenting. Og så – ud af<br />

den tomhed – ud af det ingenting, vokser alting frem igen. Ved<br />

ét ord, som bliver talt ind i de kvinders tomhed, dér får alting<br />

liv igen – dérfra folder det sig ud igen – bliver til glæde – bliver<br />

til håb. Og det er et ord, der siger, at han lever – at den kærlighed,<br />

der strømmede dem i møde fra ham, da han levede, at<br />

den strømmer dem i møde igen – at den gennemstrømmer alt<br />

i deres liv – det liv, som de igen skal leve, som de levede det før<br />

– og dér, hvor de levede det før, i Galilæa.<br />

Som Klaus Høeck skriver det på de første sider, lige efter de<br />

blanke ark: ”Døden er en usynlig kærlighed, gud skabte af livets<br />

salt,” og på næste side: ”Du er forsvundet ind i ægget: du<br />

er blevet til kærlighed.” Kvinderne følte sig hjemløse i deres liv,<br />

da de gik ud til graven påskemorgen – de følte sig hjemløse på<br />

det sted, hvor de havde levet sammen med ham – sådan som vi<br />

gør det, når vi har oplevet tabet af et elsket menneske – sådan<br />

kan vi føle os hjemløse i vores liv – rastløse, uden ro på os til at<br />

være til stede, hvor vi ellers har været.<br />

Men da kvinderne hører, at Kristus og hans kærlighed er – og<br />

at hans kærlighed vil være, hvor de er, ja da får de igen hjemsted<br />

i deres eget liv – og da føler de sig igen hjemme i deres Galilæa<br />

– også med sorgen og savnet i behold. Klaus Høeck kalder<br />

sin store digtsamling ”Hjem”.<br />

Og det får man følelsen af at være, når man læser digtene i samlingen<br />

– man får følelsen af, at hele verden med alt, hvad den<br />

rummer af natur og af kultur og af ånd – at hele den verden er<br />

blevet digterens hjemsted, efter at han først har været ude i den<br />

fuldkomne følelse af intethed og tomhed, som sorgen bringer<br />

med sig – og efter at han dér i tomheden og intetheden har<br />

mødt det, der kaldte ham tilbage til livet igen – ligesom kvinderne<br />

ved Jesu grav påskemorgen. Sådan som de også mødte<br />

det, der fik livet og håbet og glæden til at pible og vælde frem<br />

igen. ”Gud viser sig ikke, men er der i hjertets nattefald,” siger<br />

digteren. ”Guds hånd ses ikke i virkeligheden, men den har løftet<br />

dig op fra dødens purpur.”<br />

At have fornemmet dét, det er jo at blive løftet op af opstandelsens<br />

under – det under, som Klaus Høeck selv beskriver som<br />

”en violet anemone, der blomstrer i Guds forstand. Derfor<br />

skal det ikke forståes, kun anes” - det under, som mange kalder<br />

for ingenting. Det under, der også bærer det sidste, jeg vil<br />

lade Klaus Høeck sætte ord på i dag:<br />

”Hvis alt, der ses, er alt – hvad er så intet / hvis alt dette er<br />

det hele, hvad er så kærlighed: en månestråle – hvis dette liv<br />

er alt, hvad er så du, dér i dit unders sidste undselighed?”<br />

Anders C.<br />

4


Babysalmesang<br />

i Vejstrup Valgmenighed<br />

Vi starter et nyt hold babysalmesang i Vejstrup Valgmenighed<br />

torsdag den 23. februar <strong>2023</strong>. Holdet kører hver torsdag kl. 10<br />

– 10.45 i kirkehuset på Brudagervej i alt 10 gange frem til torsdag<br />

den 4. maj, kun afbrudt af påskeferien i april. Der er plads<br />

til 10 babyer med deres far eller mor efter ”først-til-mølle-princippet”.<br />

Det er gratis at deltage.<br />

Underviser er musiklærer Anna Aagaard fra Svendborg Musikskole.<br />

Vi kommer til både at synge salmer og andre sange. Vi skal<br />

synge, danse og lege. Forældre opfordres til at medbringe et tæppe<br />

eller en babydyne til at lægge børnene på. Efter undervisningen<br />

serverer vi kaffe/the/vand og en småkage eller lign. søde sager.<br />

Tilmelding på mail til praest@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

eller på telefon til 40475919.<br />

Vi glæder os til at se<br />

dig og din baby.<br />

Benny Andersen-aften<br />

Torsdag den 2. marts kl. 19.00<br />

i Vejstrup Forsamlingshus<br />

Digteren, forfatteren, komponisten og sangskriveren<br />

Benny Andersen har sat sine litterære<br />

spor i os danskere. Benny Andersens leg med ord<br />

og dybden i hans tekster bliver vi aldrig trætte af.<br />

Anders Carlsson og André Isager vil guide os igennem<br />

en del af Benny Andersens fantastiske tekstog<br />

melodiunivers og vi skal synge en del af hans<br />

viser og sange. Anders vil også fortælle lidt om<br />

Benny Andersens liv. Vejstrup Forsamlingshus og<br />

Vejstrup Valgmenighed er arrangør.<br />

Der er gratis entré og alle er velkomne.<br />

Forfriskninger kan købes.<br />

André og Lene<br />

5


Tag til Skotland<br />

MED VEJSTRUP VALGMENIGHED<br />

Skotland er et land med storslåede landskaber, historiske byer<br />

og levende kultur med sin helt egen klare identitet.<br />

Skotland er ikke kun tartan, sækkepiber, forrevne<br />

bjerge og afsidesliggende borge – det er også<br />

et moderne land med travle byer og en sammensat<br />

kultur. Airth er en lille landsby beliggende<br />

ved floden Forth 13 kilometer nord for Falkirk.<br />

Landsbyen indeholder en smuk landsbykirke og<br />

den gamle kro Elphinstone Inn.<br />

Her skal vi bo på et gammelt, stemningsfyldt slot,<br />

der er ombygget til et skønt hotel – Airth Castle<br />

Hotel.<br />

Afrejse den 30. august fra Københavns Lufthavn –<br />

hjemkomst fra Skotland den 5. september<br />

Pris inklusive fly, indchecket<br />

bagage, 6 overnatninger i dobbeltværelse,<br />

halvpension og<br />

udflugter kr. 8500,-<br />

Program kan fås ved henvendelse<br />

til Lene Isager på<br />

40402646.<br />

Tilmelding til Lene Isager<br />

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

senest den 15. 4. <strong>2023</strong>.<br />

6


Generalforsamling/Årsmøde<br />

Generalforsamling søndag den 19. marts <strong>2023</strong><br />

... men først Gudstjeneste kl. 10.00 efterfulgt af frokost kl. 11.30.<br />

Og så er vi klar til årets debat om alt det, vi har<br />

arbejdet med det sidste år og det, der ligger lige<br />

for, foruden det lange spændende træk for de<br />

næste år.<br />

Rikke Bekker har fået nyt job og er flyttet til<br />

Jylland. Derfor har 1.suppleant, Niels Nyholm<br />

overtaget Rikkes plads i menighedsrådet. Også<br />

tak til Rikke.<br />

Som alle andre steder har der været mange samfundsmæssige<br />

forandringer, vi ikke har haft<br />

indflydelse på, men som vi ved fælles hjælp, har<br />

kunnet løse der, hvor de har haft direkte indflydelse<br />

på vores menighedsliv. I det nære er vores<br />

gode graver, Lone Feldingbjerg, holdt op. <br />

Dygtig, idérig, omsorgsfuld og omhyggelig har<br />

hun været og får vores store tak og gode ønsker<br />

for fremtiden med på vejen.<br />

Der har været brug for en ekstra indsats fra<br />

menighedsråd, ansatte og ikke mindst frivillige<br />

i det år, som slutter med kirkens 149 års fødselsdag.<br />

TAK – meget er muligt, når vi har viljen og<br />

er sammen om opgaverne.<br />

Næste år – 150 år – erfaring - jubilæum – fremtid<br />

– ønsker – håb. Gør din indflydelse gældende<br />

- vi ses til generalforsamling.<br />

På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen.<br />

7


8<br />

Fotos: Dennis Knappe


Stor film Lille biograf:<br />

DRIVE MY CAR<br />

Onsdag den 29. marts kl. 19.00<br />

Som optakt til påsken vises den japanske "Drive my car".<br />

Den er baseret på 2 noveller af Murakami. Filmen handler bl.a.<br />

om Yusuke Kafuku, en teaterskuespiller, der efter to år endnu<br />

ikke er kommet sig over sin elskede kones død.<br />

Yusuke påtager sig opgaven at instruere en opførelse af ”Onkel<br />

Vanja” til en teaterfestival i Hiroshima. Her møder han Misaki,<br />

en indadvendt ung kvinde, som er blevet hyret som hans<br />

chauffør. På deres ture betror de sig til hinanden, og fortidens<br />

hemmeligheder afsløres. Et episk drama om sorg, kunst og<br />

lidenskab. Der er tale om en helaftens-film.<br />

Onsdag den 26. april kl. 19.00<br />

Viser vi den sydamerikanske film "En fantastisk kvinde".<br />

Gennem filmen bliver vi draget ind i en både smertefuld og<br />

betagende historie om Marina, der tjener sine penge som<br />

servitrice, men drømmer om at blive sangerinde. Hun er forelsket<br />

i den tyve år ældre Orlando, men efter de har fejret hendes<br />

fødselsdag, bliver Orlando syg og dør efterf ølgende på hospitalet.<br />

I stedet for rum til at sørge over tabet af sin elsker bliver<br />

hun mistænkeliggjort af såvel læger som politi og Orlandos familie,<br />

der ser hende som en paria.<br />

Filmene vises i Kirkehuset.<br />

DRIVE MY CAR<br />

20. August 2021 (Japan) - 179 minutter - Drama - Ryûsuke Hamaguchi<br />

Best International Feature Film<br />

(The Oscar - Academy Awards) WINNER!<br />

Best Film Not in the English Language<br />

(BAFTA - Film Award) WINNER!<br />

Best Screenplay<br />

(Cannes Film Festival) WINNER!<br />

9


Formand:<br />

Lone Arntzen,<br />

Albjergvej 47, 5883 Oure.<br />

tlf. 4025 5382<br />

formand@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Kirkeværge og MHRmedlem:<br />

Lene Isager,<br />

Landevejen 82, 5882 Vejstrup,<br />

tlf. 4040 2646,<br />

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Vibeke Søndergaard,<br />

Kilenvej 19, 5883 Oure,<br />

tlf. 6228 2318 / 2164 5586<br />

Vibeke@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Niels Nyholm<br />

nyholm.niels@gmail.com<br />

Næstformand:<br />

Elsemarie Hoffmann,<br />

Vængevej 21, 5771 Stenstrup,<br />

tlf. 6226 1843 / 6027 7373<br />

naestformand@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Esben Jensen,<br />

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg,<br />

tlf. 2142 9089<br />

esben@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Anne Tingager,<br />

Sognevej 19, 5884 Gudme,<br />

tlf. 2016 6570<br />

anne@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Regnskabsfører:<br />

Lone Rosager,<br />

Dronningemaen 27 2.th, 5700 Svendborg<br />

Tlf. : 2216 9861<br />

Mail: mail@rosagerregnskab.dk<br />

Resultatopgørelse pr. 31.12.2022<br />

Forårsudflugt<br />

Der arbejdes stadig på en forårsudflugt.<br />

Hvor turen går hen er i skrivende stund ikke<br />

helt besluttet. Tilbagemeldinger på den foreslåede<br />

destination, Tirpitz viser, at det forslag<br />

er vi nødt til at tage af bordet, idet rigtig mange<br />

tidligere har besøgt stedet.<br />

Når det er besluttet, hvad vi gør, sender jeg<br />

selvfølgelig Nyhedsbrev ud og det vil også være<br />

at finde på hjemmesiden.<br />

Lene Isager<br />

31.12.2021. 31.12.2022. BUDGET <strong>2023</strong><br />

Medlemkontigent 29.300,00 30.000,00<br />

Bidrag 1.707.435,00 1.691.275,00 1.650.000,00<br />

Kirkegårdsindtægter 55.810,00 46.256,80 40.000,00<br />

Nedsættelser og medvirken 5.000,00 0,00 10.000,00<br />

Udløbne gravstedslegater 109.815,04 114.384,04 110.000,00<br />

Omsætning i alt 1.878.060,04 1.881.215,84 1.810.000,00<br />

Gudstjeneste 6.466,34 4.133,00 5.000,00<br />

Konfirmander 15.348,00 23.582,40 10.000,00<br />

Kirkegårdsudgifter 66.046,34 56.968,06 100.000,00<br />

Udgifter i alt 87.860,68 84.683,46 115.000,00<br />

Lønninger 1.015.567,66 1.040.828,63 1.125.000,00<br />

Pensioner 65.590,53 87.656,47 85.000,00<br />

ATP-Arbg.bidr.-lønkørsel 23.639,75 23.492,89 25.000,00<br />

Lønninger i alt 1.104.797,94 1.151.977,99 1.235.000,00<br />

<strong>Kirkeblad</strong> - porto - Nets 38.951,44 38.680,37 45.000,00<br />

Annoncer 20.327,75 17.966,75 22.000,00<br />

Arrangementer 6.895,78 5.451,27 30.000,00<br />

Arrangementer - B-indkomst 24.500,00 20.000,00<br />

Møder - kurser 15.484,94 20.504,42 20.000,00<br />

Markedsføringsomkostninger i alt 81.659,91 107.102,81 137.000,00<br />

Boligleje præstegården -50.337,03 -56.038,74 -57.000,00<br />

Lejeindtægt kirkehuset -2.700,00 -5.500,00 -3.000,00<br />

Kontor præstegården 6.000,00 12.000,00 12.000,00<br />

Ejendomsskat / forbrugsafg. 29.026,49 27.948,34 30.000,00<br />

Forsikring 46.125,96 51.681,47 55.000,00<br />

Bygningsvedligeholdelse 146.799,93 175.531,75 40.000,00<br />

Gas 56.829,29 131.628,64 120.000,00<br />

El og vand 12.123,87 12.112,79 25.000,00<br />

Lokaleomkostninger i alt 243.868,51 349.364,25 222.000,00<br />

Kontorhold 73.825,00 87.379,17 85.000,00<br />

Telefon og bredbånd 10.707,75 10.863,36 10.000,00<br />

EDB-omkodtninger 20.271,88 13.518,16 15.000,00<br />

Andre udgifter 29.941,57 25.853,45 30.000,00<br />

Gebyr 1.975,00 5.486,89 2.000,00<br />

Administrationsomkostninger i alt 136.721,20 143.101,03 142.000,00<br />

Gaver 32.973,00 12.000,00<br />

Kultur Ministeriet 76.380,15 71.127,24<br />

Momskompensation 28.833,00 21.009,12<br />

Andre indtægter 12.910,85 14.035,36 10.000,00<br />

Andre indtægter i alt 151.097,00 118.171,72 10.000,00<br />

Resultat før afskrivninger 374.248,80 163.158,02 -31.000,00<br />

Afskrivninger 91.599,84 81.599,52 82.000,00<br />

Resultat før renter 282.648,96 81.558,50 -113.000,00<br />

Aktieudbytte og renter 4.819,40 143,16 10.000,00<br />

Renteindtægter i alt 4.819,40 143,16 10.000,00<br />

Kursregulering værdipapir 19.002,30 111.444,00 0,00<br />

Renteudgifter i alt 19.002,30 111.444,00 0,00<br />

Periodens resultat 268.466,06 -29.742,34 -103.000,00<br />

10


Valgmenighedspræst:<br />

Anders Carlsson<br />

Landevejen 65, 5882 Vejstrup<br />

tlf. 6228 1081 / 4047 5919<br />

praest@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Organist:<br />

Frey Thyrré Klarskov<br />

Sdr. Højrupvejen 41, 5750 Ringe<br />

tlf. 22 35 22 31<br />

freyklarskov@gmail.com<br />

Suppleanter:<br />

Mette Quist<br />

mequ@aabyskovmail.dk<br />

Graver/kirketjener:<br />

Vakant<br />

Sangarrangør:<br />

André Isager, Landevejen 82,<br />

5882 Vejstrup. tlf. 2078 6187<br />

andreas.isager@hotmail.com<br />

Kirkesanger og musiker:<br />

Vakant<br />

Status pr. 31.12.2022<br />

AKTIVER 31.12.2021. 31.12.2022.<br />

Kirkebygning 250.000,00 250.000,00<br />

Præstegård og kirkehus 2.350.000,00 2.350.000,00<br />

Renovering af præstegård 2012 1.258.953,04 1.196.005,48<br />

Redskabsskur 31.289,66 28.169,18<br />

Løvsuger 3.559,10 508,94<br />

Lydanlæg 49.924,63 37.443,31<br />

Anlægsaktiver i alt 3.943.726,43 3.862.126,91<br />

Udestående bidrag 18.493,00 18.435,00<br />

Udestående vedr. kirkegården 44.487,50 37.306,00<br />

Andre tilgodehavender 13.075,00 16.106,12<br />

Forudbetalt lønninger 20.635,57 21.909,23<br />

Tilgodehavender i alt 96.691,07 93.756,35<br />

Fynske Bank driftskonto 1.159.003,07 433.857,73<br />

Fynske Bank depotkt. 11.256,43<br />

Fynske Bank Pedersmindelegat 47.219,07 0,00<br />

Likvide midler i alt 1.206.222,14 445.114,16<br />

Andelskapital FAA 1.000,00 1.000,00<br />

Andelsindskud Komit 5.500,00 5.500,00<br />

Sparinv. Mellemlange obl. 475 stk 49.613,75 0,00<br />

Sparinv. Lange obl. 2173 stk. 219.060,13 0,00<br />

Sparinvest Korte 2905 stk. 323.181,25 0,00<br />

Puljeordning 1.301.782,97<br />

Værdipapirer i alt 598.355,13 1.308.282,97<br />

AKTIVER I ALT 5.844.994,77 5.709.280,39<br />

PASSIVER 31.12.2021. 31.12.2022.<br />

Egenkapital primo 4.361.346,41 4.629.812,47<br />

Overskud - underskud 268.466,06 -29.742,34<br />

Egenkapital ultimo 4.629.812,47 4.600.070,13<br />

Bundne gravstedslegater 1.042.915,56 1.013.931,52<br />

Langfristet gæld 1.042.915,56 1.013.931,52<br />

Feriepenge funktionær 51.960,42 57.381,73<br />

Feriekonto 359,09 423,44<br />

ATP 2.282,14 2.282,14<br />

AM-bidrag 13.700,00 8.384,00<br />

A-Skat 47.435,00 31.592,00<br />

Moms -1.574,43 -6.152,97<br />

Petersmindelegatet 47.219,07 0,00<br />

Skyldige omkostninger 10.885,45 1.368,40<br />

Kortfristet gæld i alt 172.266,74 95.278,74<br />

PASSIVER I ALT 5.844.994,77 5.709.280,39<br />

Revisionspåtegning for Vejstrup Valgmenighed regnskab 2022.<br />

Regnskabet gennemgået. Statusposter kontrolleret. Der er taget stikprøver af driftsregnskabet.<br />

Regnskabet er fundet i orden. Svendborg, <strong>2023</strong>.<br />

Ole Højly<br />

Revisor<br />

Bjarne Isager<br />

Revisor<br />

Elsemarie Hoffmann Lene Isager Anne Tingager Vibeke Søndergaard Rikke Bekker Esben Jensen<br />

11


Gudstjenester og arrangementer<br />

<strong>Marts</strong><br />

<strong>Marts</strong>sang onsdag den 1. marts kl. 17-18<br />

Sangaften torsdag den 2. marts kl. 19.00<br />

Benny Andersen-aften<br />

Gudstjeneste søndag den 26. marts kl. 11.30<br />

Marias bebudelse<br />

Filmaften onsdag den 29. marts kl. 19.00<br />

Drive my car<br />

April<br />

Gudstjeneste søndag den 2. april kl. 10.00<br />

Palmesøndag<br />

Aprilsang onsdag den 5. april kl. 17-18<br />

Gudstjeneste torsdag den 6. april kl. 19.00<br />

Skærtorsdag<br />

Gudstjeneste fredag den 7. april kl. 14.00<br />

Langfredag<br />

Gudstjeneste søndag den 9. april kl. 10.00<br />

Påskedag<br />

Gudstjeneste mandag den 10. april kl. 10.00<br />

2. påskedag. Musikalsk påskevandring.<br />

Gudstjeneste søndag den 16. april kl. 10.00<br />

1. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 23. april kl. 10.00<br />

2. søndag efter påske<br />

Filmaften onsdag den 26. april kl. 19.00<br />

En fantastisk kvinde<br />

Gudstjeneste torsdag den 27. april kl. 19.00<br />

Temagudstjeneste.<br />

Gudstjeneste søndag den 30. april kl. 10.00<br />

3. søndag efter påske<br />

Maj<br />

Majsang onsdag den 3. maj kl. 17-18<br />

Gudstjeneste fredag den 5. maj kl. 10.00<br />

St. bededag<br />

Konfirmation lørdag den 6. maj kl. 10.00<br />

Gudstjeneste søndag den 7. maj kl. 19.00<br />

4. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 14. maj kl. 10.00<br />

5. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste torsdag den 18. maj kl. 10.00<br />

Kristi himmelfart<br />

Gudstjeneste søndag den 21. maj kl. 10.00<br />

6. søndag efter påske<br />

Gudstjeneste søndag den 28. maj kl. 10.00<br />

Pinsedag<br />

Gudstjeneste mandag den 29. maj kl. 11.00<br />

2. Pinsedag. Fællesgudstjeneste.<br />

Juni<br />

Gudstjeneste søndag den 4. juni kl. 10.00<br />

Trinitatissøndag<br />

Junisang onsdag den 7. juni kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 11. juni kl. 10.00<br />

1. søndag efter trinitatis. Sommermøde.<br />

Konfirmandmøde tirsdag den 13. juni kl. 19.00<br />

Indskrivning af kommende konfirmander.<br />

Gudstjeneste søndag den 18. juni kl. 10.00<br />

2. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 25. juni kl. 19.00<br />

3. søndag efter trinitatis<br />

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)<br />

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578 Mobilpay: 74225<br />

Navne i forbindelse med dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser:<br />

Se Valgmenighedens hjemmeside<br />

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 12. juni<br />

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk<br />

– eller sendes til præstens adresse.<br />

www.vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Juli<br />

Gudstjeneste søndag den 2. juli kl. 10.00<br />

4. søndag efter trinitatis<br />

Julisang onsdag den 5. juli kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 9. juli kl. 10.00<br />

5. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 16. juli Ingen Gudstjeneste<br />

6. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 23. juli Ingen Gudstjeneste<br />

7. søndag efter trinitatis<br />

MARK & STORM GRAFISK<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!