UND BEZIRK - Sigulda

tourism.sigulda.lv

UND BEZIRK - Sigulda

Liepkalni

GRAŠI

Sigulda

Ģērbumi

Vējkalni

Pakalni

Liepenes

0 200 400 600 m

Jūs atrodaties šeit

You are here

Lorupe

Kraukle

Ilgas

APZĪMĒJUMI • LEGEND

Kājnieku

tilts

Arāji

Sabiedriska ēka (izlases veidā)

Public building (selection)

Ievērojama celtne (izlases veidā)

Outstanding building (selection)

Apbūvēta teritorija, māju numuri

13 Built-up area with house numbers

Rūpnieciskā un saimnieciskā apbūve

Industrial area

Kapi

Cemetery

Administratīvās robežas

Administrative Boundary

Dabas rezervāta robeža

Boundary of nature reservation

Galvenā iela

Main road

Vienvirziena iela

One way street

Veloceliņš

Cycling route

Kalnu riteņbraukšanas maršruts

MTB route

Velomaršruts «Tour de LatEst» nr. 6

Cycling route «Tour de LatEst» nr. 6

Pašvaldība • Pasta nodaļa

Self-government • Post office

Autoosta • Autostāvvieta

Bus terminal • Parking

Slimnīca • Poliklīnika

Hospital • Out-patient clinic

Viesnīca • Cita naktsmītne

Hotel • Other accomodation

Tūristu apmetne • Kempings

Tourists camping site • Camping

Ēdināšanas iestāde • Tirgus

Restaurant, cafe • Market

Muzejs, izstāžu zāle • Kinoteātris

Museum, exhibition hall • Cinema

Baznīca, lūgšanu nams

Church, chapel

Piemineklis, piemiņas vieta

Monument, memorial

Estrāde • Skatupunkts

Open-air Stage • View point

Klints • Ala

Rock • Cave

Pilskalns • Kalns

Castle mound • Hill

Slēpošanas trase

Mountain skiing track

Peldvieta

Swimming place

Velosipēdu noma

Bike rental

Informācija tūristiem

Tourist information

Dumpji

Strēlnieki

Ausekļi

Strēlnieki

SAULKRASTI

RAGANA

5.

KULTURHISTORISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN

Wenn Sie an Geschichte interessiert sind, ist Sigulda genau der richtige Ort für Sie.

Seit der Zeit, als die Liven mit den deutschen Kreuzrittern kämpften, ist Sigulda von

faszinierenden Legenden umwoben. Hier finden Sie auch drei mächtige Burgen,

die nicht weit voneinander entfernt sind. Die mit diesen Burgen verbundenen Ereignisse

erzählen über das 13. Jahrhundert, als im Rahmen des Konflikts zwischen

dem Erzbistum Riga und dem Schwertbrüderorden die Besitztümer auf beiden

Ufern des Flusses Gauja aufgeteilt wurden.

1. 2.

1. Mittelalterliche Burg von Sigulda

Entstand im Jahre 1207 als Festung, die als Kastell

aufgebaut wurde, später wurde sie umgebaut

und bekam die Umrisse eines Konventbaus.

Seit 2012 ist es möglich, auf den nördlichen und

Haupttorturm zu steigen, die Burgmauern zu betreten

und die mittelalterliche Atmosphäre zu

genießen. Pils iela 18, Sigulda.

Tel. +371 679 713 35. www.tourism.sigulda.lv

57.166409 24.849655

2. Museum-Kulturschutzzone Turaida

Das am meisten besuchte Museum in Lettland.

Hier ist es möglich, Ausstellungen über die Geschichte

der Archäologie, Kultur und Kunst zu besichtigen,

die über Ereignisse der vergangenen

1.000 Jahre berichten. Die mittelalterliche Burg

und Kirche, die Liven von Gauja, das wirtschaftliche

Zentrum des Landguts von Turaida und der

Volksliederberg erzählen jeweils ihre eigene Geschichte.

Turaidas iela 10, Sigulda.

Tel. +371 679 714 02. www.turaida-muzejs.lv

57.186824 24.847800

3. Neues Schloss Sigulda

Gebaut in 1878 im neugotischen Stil als Wohnhaus

der Gutsbesitzerfamilie Kropotkin. Die Besitzer

und die Funktionen des Gebäudes haben

sich mehrmals geändert. Seit 1993 befindet sich

hier der Sitz des Stadtrates. Pils iela 16, Sigulda.

57.165573 24.850205

4. Denkmal von Atis Kronvalds

Das Denkmal wurde im Jahre 1938 enthüllt, anfänglich

befand es sich beim „Weißen Schloss”.

1869 hat Atis Kronvalds auf einer Konferenz

in Turaidā das erste Mal in der Geschichte ein

Referat über die sprachlichen Rechte der lettischen

Sprache gehalten. Pils iela 16, Sigulda.

57.165283 24.850547

P 7

Gaidas

Ciedras

Vikmeste

P i ķ e n e s k r a u j a

Velnalas klintis un Velna ala

Laurenči

Starpkalni

Annaskalni

Saulītes

M e l n i e k r a s t i

Krastkalni

RĪGA

GARKALNE

Upmaļi

Reiņa trase

Ķeizarskats

77 m

16.

Golfa

laukums

Dist. slēp.

trase

«Brūveri»

Mazā

Velna ala

Ķeizarkrēsls

A 2 E 77

91 m

Auna

piere

K r a u k l e

2. pamatskola

«Laurenči»

Sermuļi

Upmaļi-1

Krastmaļi

Kalnzaķi

Brūveri

Laurenču

9.

Gauja

Beites

krauja

Bij. V. Minca

vasarnīca

Brāļu kapi

«Kronenberg»

Kalēji

Rugāji

Gravzaķi

Kungu

«Mednieku

namiņš»

23

Jāņa

kakts

Krimuldas

KRIMULDA

Velnalas iela

8.

Kalnaiela

iela

Lorupīte

Līgotāji

Līčupes

gatve

4 14

1 11

4 12

1 9

1

2

12

Ābeļziedu iela

Mednieku

Gulbju

KAĶĪŠI

Lāču iela

Gāršas

Birzes

7

1

Vikmeste

Krimuldas

parks

15

2

3.

4.

14

13

«Kungu rija»

Vikmestes

pilskalns

2

1

8

3

1

B a l o n u p ļ a v a

1

V i k m e s t e s t a k a

Rata

kakts

Taurētāju

kalns

Krimuldas

pilsdrupas Serpentīna Serpentīna

ceļš ceļš

Krimuldas pils

Rehabilitācijas centrs

«Krimulda»

iela

Kaķīškalns

«Kaķītis»

Dzintaru

iela

Piedzīvojumu parks

«Mežakaķis»

Kalna

Krasta iela

Ābeļdārza iela

VIDZEMES

ŠVEICE

Lorupe

Lejaslīgotāji

Kalniņi

Senču

Tramplīns

Jaunzemi

Lindes

atteka

Rata kalns

93 m

P 8

Mazā

ala

Saules

parks

P 7

Zītari

Vārpas

Čunkuri

Sprīdīši

Lauri

Zundagi

Teikas

Līgotnes Gravenieši

Baltkāji

Bērziņi

Mierkalni

Ainavas

Kārļakalni

Tēraudkalni Skaistkalni

Ratakalni

Zemgaļi

Paceplīši

5.

8.

Noliktavuiela

7.

4

iela

5

Vidzemes

Silmači

7.

14.

Gaisa trošu ceļš

«Siguldas

pludmale»

6.

3 7

R.Kaudzītes

Peldu

Gūtmaņa

ala

Viktora

ala

Kārļa

kalns

Lakstīgalas

grava

P 8

Igauņu grava

Slakteru

kalns

Gauja

Krusta

kalns

87 m

Turaidas

Slakteru

krauja

Slakteru leja

Pils

parks

Kalnupīte

muzejrezervāts

Rītupīte

Turaidas

sala

Olas

(Fotogrāfu)

kalns

Jāņkalns

87 m

Tautasdziesmu

parks

Dainu kalns

99 m 89 m

Bobsleja un kamaniņu

trase

Melioratoru trase

Kordes trase

52.km

Šveices Šveices

Pilskalni

9

Jaunbeites

Pirtnieka trase

«Kentaurs»

2

Salmiņi

Pakalni

iela

iela iela

Bērziņi

Glāzzemnieki

1.

5

Rodeļu trase

Pilsētas trase

2

5

10

20

2

1

9 15

9

8

17

34

1

2

1

8

11

22

7

3

3

1

4

17

2

17

22

19

7

13

1

4

12

8

7

8

6

15

13

12

3

18

5

10 4

4 12

3

13

2

6

7

Panorāmas

rats

Svētku

laukums

Piedzīvojumu

Piedzīvojumu

parks parks «Tarzāns» «Tarzāns»

Saules

Turaida

Rīgas rajona

slimnīca

Koncertzāle

«Baltais flīģelis»

Bērzu iela

Satiksmes

Tālavas

Zeltiņi

Turaidas

12.

3.

Draudzības

Priežu

Krīvi

1.

Mēness iela

Lapu

iela

šoseja

Seleksa iela

Saules

iela

«Aparjods»

«Latroze»

Ziedu Ziedu

Stacijas

Allažu

iela

23

4 22

Egļu iela

Ošas

Lejas Klaukas

2.

ALLAŽI

13.

2.

Gaujas

1

T u r a i d a s

m u i ž a

Turaidas lut.

baznīca

iela

Gaujas

A. Pumpura

4

22

12

1

20

20

Turaidas

Rozes kaps

11

25

11

19

16

7

6

5

14

4

Velotūrisma

maršruta

sākums

Novada dome

Siguldas

Jaunā pils

«Siguldas

spieķa»

skvērs

Lāčplēša

Pļavziedu

«Sigulda»

Ainasiela

J. J. Poruka Poruka

iela

Cēsu Cēsu

Velo

noma

Bērnudārzs

Lakstīgalas

Lakstīgalas iela iela

Robežu iela

Zvaigžņu

iela iela

Leona Paegles iela

Pērles

Kļavu iela

iela

Pulkveža

VALMIERA

INCIEMS

TURAIDA

iela

Vidus

Šveices Šveices

Smilšu

Liepu

5.

Bebrenes

iela

iela

iela

Rīgas

iela

iela

iela

Kaijas

Tirdz.centrs

«Šokolāde»

4

25

9

8

3 8

31

10

2

1

2

18

Turaidas

pils

16

Turaidas

ala

Skandinieku

avotiņš

P a p a r ž u g r a v a

Siguldas

pilsdrupas

iela

J. Čakstes iela

«Daina»

20

5

20

34

3

20

11

22

8

39

«Siguldas celtnieks»

Pils iela

Baznīcas

Luterāņu

baznīca

5

14

7

20

25

Atslēgu

skvērs

Lielā stēla

23

26

43

iela

14

Raiņa

«Sigulda»

12

45

30

Bērnudārzs

«Pīlādzītis»

Siguldas

kapi

7

4

4

24

parks

6

10

Bēršu

plato

Zviedru krauja

5 25

6

Skeitparks

Minigolfs

«Pils»

Kropotkinu

kapi

13

12

18

33

4

10

Katoļu

baznīca

«Segevold»

«Vējupīte»

7

1

4

Baptistu

lūgšanu nams

5

21

13/15

Sakaru

mācību

centrs

Policija

K. Baronam

Siguldas nov.

Jaunrades centrs,

bibliotēka

Cēsu Cēsu iela

Strēlniekuiela

Ventas

iela iela

Brieža iela

Šķūņbeites

iela

1.

9.

iela

2.

Štūres Štūres

lauk. lauk.

K.Valdemāra

Ausekļa

Dainas

3.

4.

4.

15.

Stacijas

A. Pumpura iela

3.

Vēju

Zvaigžņu iela

Rasas

iela

iela

O. Kalpaka J. Dubura

Parka iela

«Kaķu māja»

Kult. nams

«Parks»

Jaunatnes iela

Igauņu

Akas

Pils iela

Gaismas

IEKŠCIEMS

6.

Pils

iela

10.

Aspazijas iela

Beites iela

Lauku

iela

Raiņa

16.

Stacijas iela

Gāles

iela

Sigulda

Vālodzes

Laimas iela

Ķirši

11.

Dīķa

iela

E. Veidenbauma

iela

1.

Trimpus

Atmodas

iela

Miera Miera

1

2

42

8

«Livonija»

8

T ā p e ļ k a l n s

P a r a d ī z e s

5

90 m

( G l e z n o t ā j u )

16

3

16

36

43

Tirdzn.

centrs

5

1

2

15

2

Pilsētas vsk.

Vakara vsk.

iela

A. Kronvalda

Viestura iela

Raunas

iela

iela

Paegļi

Virsotnes

Ķieģeļceplis

Mālpils iela

iela

Bēršas

iela

Skolasiela

Ceriņu

Atbrīvotāju Atbrīvotāju

3

7

10

12

6 3 13

1

Zaru iela

2

3

R. Blaumanim

iela

Kraukļalas

Līvkalna Līvkalna iela

K. K. Barona Barona

iela

Kadiķu

1

10

24

A/s

«CATA»

Atpūtas iela

2

1

Iežu grāvis

k a l n s

2

3

P ū č u g r a v a

Kraukļu

aiza

Kraukļupīte

21

22

22

15

1

7 20

8

67

15

12

12

5

13

1

2

3

«Villa Alberta»

Vizbuļu

Cielavu

Pērsieša

Dzeņu

Slēpotāju

Bezdelīgu

Cīruļuiela

iela iela

iela

Ugunsdzēs. un

glābš. dien.

Parādes iela

Pulkveža Brieža

3

iela

Rotas

2

6

Rūsiņa

Tūristu

Atbrīvotāju

2

5

33

50

7

21 27

30

4 14

6

27

4 16

5 17

Vējupīte

Cīruļu strauts

Sateseles

pilskalns

Paunags

5. Burgberg Satesele

Auch Livberg genannt. Bedeutende Festung der

Liven am Fluss Gauja aus dem 11. Jahrhundert,

hier befand sich die Burg des livischen Häuptlings

Dabrelis. Der Burgberg ist von einem 8 m hohen und

75 m langen Wall umgeben. Peteralas iela, Sigulda.

57.171673 24.870580

6. Evangelische Kirche Sigulda

Im 15 Jh. das erste Mal schriftlich als St. Bertulis Kirche

erwähnt. Der Turm wurde von K. Peksens entworfen,

der Autor des Altarbildes ist J. R. Tilbergs.

Baznicas iela 2, Sigulda. Tel. +371 679 732 28

57.162463 24.852347

7. Mittelalterliche Burgruine in Krimulda

Burg des Rigaer Domkapitels, gebaut um 1255. Sie

war die kleinste der drei Burgen im ehemaligen

Gauja-Flusstal. Nach einem Brand im Jahre 1601

wurde die Burg nicht wiedererrichtet.

Krimuldas iela, Sigulda. www.krimuldaspils.lv

57.170241 24.831713

8. Landgut Krimulda

Es wurde um 1848 im Stil des Klassizismus für die

Fürstenfamilie Lieven gebaut. Auf dem Landgut

können das Haus des Gutsverwalters, das Kutschenhaus,

das „Schweizerische Haus“ etc. besichtigt

werden. Verkostung von hausgemachtem

Wein. Mednieku iela 3, Sigulda.

Tel. +371 291 116 19. www.krimuldaspils.lv

57.167765 24.829883

9. Spieku-Park (lettisch: Spieķu parks)

Dieser Park wurde dem beliebtesten Souvenir von

Sigulda – dem Stock – gewidmet. Der Park wurde im

Jahre 2007 errichtet. Die Herstellung von Stöcken ist

in Sigulda ein altes Gewerbe, das von Generation

zu Generation weitergegeben wird, mit einer mehr

als 200 jährigen Geschichte. An der Kreuzung der

Straßen Cesu iela und J. Poruka iela, Sigulda.

57.161768 24.849483

10. Schlüssel-Platz (lettisch: Atslēgu skvērs)

Drei riesige Schlüssel aus Eisen, die von einer Steinmauer

und Bögen gestützt werden, symbolisieren

die drei historischen Zentren der Umgebung – Sigulda,

Turaida und Krimulda. Der Platz wurde im Jahre

2007 errichtet und dem achthundertjährigen Jubiläum

der Stadt Sigulda gewidmet. Kreuzung der

Straßen Raina iela und Pils iela, Sigulda.

57.159734 24.852897

11. Denkmal von Krisjanis Barons

Das Denkmal des „Vaters der Volkslieder“, der lettische

Volkslieder gesammelt und systematisiert hat,

wurde im Jahre 1985 aufgestellt. Es wurde nach

dem Entwurf des Bildhauers T. Zalkans errichtet. Kreuzung

der Straßen Livkalna iela und Pils iela, Sigulda.

57.162585 24.855439

12. Brücke über dem Fluss Gauja

Die erste Brücke über der Gauja wurde im Jahre

1937 als ein seinerzeit sehr komplizierter technischer

Bau errichtet, bald danach wurde die Brücke

im Krieg vernichtet. Die Brücke wurde 1950

wiedererrichtet. Gaujas iela, Sigulda.

57.165694 24.840940

15

26

15

iela

9

Kārklu

Smilgu

Valsts

ģimnāzija

Maijas

iela

Strēlniekuiela

Gāles

iela

Mazā Gāles

iela iela

Dārza Dārza

R. Blaumaņa

Rožu

Depo

iela

Zemgales

Pūpolu

Augļu

2.

Jāņa iela

Jaunā

iela

6

iela

10

Pūču iela

2

3

37

33

20

5

8 2

9 1

1

56

14

1

58

A/s

«Mēbeļu plātnes»

Lauku

iela

iela

iela

iela

Strautiņi

iela

K. Barona

iela iela

iela

iela

Satezeles

2

61

1

12

3

5

27

Klauku trase

10

13

«Valdorfa

Skoliņa»

Meldru

Doņu

Gundegu

Akāciju

Pērkona

3.

Līvkalna Līvkalna iela

iela

Vētras

Ķiršu

Jūdažu iela

iela

10

Pēteralas Pēteralas

8

iela

3

2

33

1

2

P 8

Pētera

ala

Raganu

katls

6.

7.

Vējupīte

Dauda

N u r m i ž u g r a v u r e z e r v ā t s

14

22

20 2

1

77

73

iela

«Līvkalns»

Mālkalnu

5

Kalmju iela

Vainagu iela

Zāļu iela

Cepļa iela

iela

Vidzemes šoseja

Strēlnieku

3 11

1 7

4

3 11

6 16

5 15

Doktorāts

«Siguldas efekts»

Jūdažu iela

Kaļķu

Vārpas iela

A/s

«Siguldas

būvmeistars»

«Siguldas dizains»

Siguldas

sporta skola

Tožas

Kalnaklaukas

PILSKALNI

iela

Dzintari

5.

Pavasara

iela

iela

2

15

Jura Ozola iela

Lorupes

Rožu

Druvas

Alauksta

Ausmas

Saulgriežu iela

Cīruļi

Dārza Dārza

iela

iela

Alūksnes

74

iela

10

Pēteralas

iela

Paparžu

Jāņogu

45

9 15

Televīzijas Televīzijas iela

Kaupo

8

7

Aveņu iela

Nītaures Nītaures iela

Birģeļi

Grīvnieki

iela

4.

LĪVKALNI

BĒRZKALNI

Ogu

34

9

41

80

19

17

13

iela

Dabreļa

Televīzijas

transl. tornis

1519

Zirgu

izjādes

Celtnieku iela

Upeņu

93

34

1 2

9 1

1

15

49

40

91

95

1

4

51

4

42

Zemeņu Nurmižuiela

iela

Jēkaba

lauk.

Dārznieki

Zemdegas

iela

Melioratoru iela

Nītaures iela

OŠI

iela

Pļavu iela

26

28 2

2

Graudu

6

Pīpeņu

3

2

25

81

Pureņu

iela

1. pamatskola

Pulkveža Brieža

Čiatūras

15

2

1

63

Riekstu

69

45

12

113

33

36

91

1

iela

2

Nākotnes

Līgo

«SIGA»

17

iela

iela

46b

«Vītus»

31

32

Gravas

Ķiparu

Vildogas iela

iela

Strēlnieku iela

Pīlādžu

Avotu iela

Līņi

Vildes

Liepas

Jasmīnu

Luntes

iela

Ābeļu

iela

Strauta

6.

Dailes

iela

Griezes

iela

iela

Zaļā

Groti

Klusā

iela

iela

iela

Ievu iela

17

Tilta iela

Nākotnes

15

Upes

Vildogas iela

iela

Vīganti

Sapņu

Institūta

11

«Fitosan»

Helmaņa

iela

iela

Daudas

Zalkši

12

12

Vējupītes

ūdenskritumi

Zinātnes centrs

«SIGRA»

19

30

iela

Mores iela

Viršu

iela

Ķipari

41

22

20a

Purva

iela

1

Vildogas ceļš

Rudzīši

CSDD

A 2

E 77

4

īķupīte

«ATU 1021»

Jodupīte

Vilku kalns

L ā k t u r g r a v a

Kultūras nams

Siguldas pagasta

administrācija

Bērnudārzs

«Saulīte»

iela

Alejas-Dainas

Nurmižu ceļš

Zinātnes

iela

Mākoņu

Klusā iela

Vējupītes

Institūta iela

iela

Ganību

iela

7

Dauda

«Bucefāls»

A/s «Latplanta»

Šķūņu iela

Lejas Vārnas

53. km

Strupauši Ceļmalas

Liepas

Mazklētnieki

Jaunklētnieki

Klētnieki

Vārnas

Peltes

ĶEGUMS

MĀLPILS

VILDOGA VECLAICENE

CĒSIS

VĒJUPĪTE

Veckošas

Vējupīte

iela

Jaunkošas

NATURSEHENSWÜRDIGKEITEN

Wenn Sie die Natur ganz aus der Nähe genießen möchten, bietet der Gauja-Nationalpark

interessante Touren, die Sie auf verschiedene Arten bewältigen können – Sie

können zu Fuß gehen, mit Fahrrädern oder einem Boot fahren oder Nordic Walking

betreiben sowie die besten Sehenswürdigkeiten bequem im Elektromobil entdecken.

1.

3.

1. Gutmannshöhle (lettisch: Gūtmaņa ala)

Diese Grotte ist die größte Höhle im Baltikum und die

älteste Sehenswürdigkeit in Lettland. An den Wänden

der Höhle sind Aufschriften aus dem 17 Jahrhundert

erhalten geblieben. Hier nahm die Legende der Rose

von Turaida ihren Anfang.

57.176106 24.842628

2. Malerberg oder Paradiesberg

(lettisch: Gleznotāju kalns vai Paradīzes kalns)

Die atemberaubende Aussicht vom Abhang auf das

Gauja-Tal wurde von solchen bekannten Malern wie

J. Feders, J. Rozentals und V. Purvitis verewigt, so entstand

auch der Name des Berges.

57.174864 24.865852

3. Rabenschlucht und Rabenhöhle

(lettisch: Kraukļu aiza und ala)

Freiliegender Sandstein aus dem Devon in einer seitlichen

Schlucht am linken Ufer der Vejupite. In der Felswand

erstand eine kleine, dreieckige Höhle.

57.174450 24.866100

4. Peter-Höhle (lettisch: Pētera ala)

Eine enge Wandspalte aus rotem Sandstein. Eine Legende

erzählt, dass sich während des Schwedisch-

Polnischen Krieges der Bauer Peteris in der Höhle

versteckt hat.

57.171265 24.876812

5. Felsen der Teufelshöhle und Höhle

(lettisch: Velnalas klintis un ala)

Kajinieku-Brücke (Kājinieku tilts) über dem Fluss Gauja

Letzte mächtige Felswand des urzeitlichen Gauja-

Flusstals, mit 15 m Höhe. 8 m über der Wasseroberfläche

ist im Felsen die Teufelshöhle entstanden – ein

alter Kultus-Ort. Geschützte geologische Erscheinung.

57.149674 24.811865

6. Hexenkessel (lettisch: Raganu katls)

Eine Schlucht, die durch die von Wasser verursachte

Suffusion und Erosion entstanden ist, 30 m tief, 20 m

breit. Es wird erzählt, dass dies früher ein Ort von Hexentreffen

und Prozessen war.

57.176591 24.884609

7. Vikmeste-Tal (lettisch: Vikmestes ieleja)

Der Fluss Vikmeste war früher die natürliche Grenze

zwischen Turaida und Krimulda. Im Tal sind mehrere

malerische, freiliegende Sandsteine aus dem Devon

zu finden.

57.172027 24.837381

8. Pikene-Steilwand (lettisch: Piķenes krauja)

1 km langer Teil des ehemaligen rechten Gauja-Ufers

mit kleinen seitlichen Schluchten. Zu besichtigen sind

mehrere freiliegende Sandsteine und ein kleiner Wasserfall.

57.150641 24.818676

9. Kaiserstuhl und Kaiseraussicht

(lettisch: Ķeizarkrēsls und Ķeizarskats)

Aussichtsplätze auf der hohen Steilwand von Beite (Beites

krauja). Ihre Benennung erhielten sie nach dem Besuch

des Zaren von Russland, Alexander II., in Sigulda.

57.142749 24.824129

9.

KULTURHISTORISCHE SEHENSWÜRDIGKEITEN

8.

13. Bundulitis (lettisch: Bundulītis)

Vor mehr als 100 Jahren haben hier die Bauern die

Gäste von Sigulda mit frischer Milch verköstigt und

Stöcke verkauft.

57.176654 24.844756

14. Serpentinenweg (lettisch: Serpentīna ceļš)

Der einzige Serpentinenweg im Baltikum, das erste

Mal 1862 baulich ausgestaltet, als der Besuch des

Zaren von Russland Alexander II. erwartet wurde. Im

Jahre 2006 wurde der Weg gepflastert und es wurden

Laternen aufgestellt, somit wurde ein Platz für

romantische Spaziergänge geschaffen.

57.169975 24.830568 (oberer Teil)

15. Skulpturengruppe „Ritterzug“

Geschaffen im Jahre 2010 im Rahmen der Kunstveranstaltung

„Mittelalterliche Eisenschneider“. Die Autoren

sind sechs Metallkünstler aus Lettland.

Straße Pils iela, am Tor des Neuen Schlosses.

57.163605 24.852487

16. Skulptur „Windglocken“

Die Skulptur wurde im Jahre 2007 aufgestellt und

dem achthundertjährigen Jubiläum der Stadt Sigulda

gewidmet. Jede der acht Windglocken symbolisiert

ein Jahrhundert in der Geschichte von Sigulda.

Autorin: Inta Berga.

14.

9. Straße Pils iela, beim Busbahnhof, Sigulda.

57.154935 24.852921

16.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

FREIZEITAKTIVITÄTEN

Sigulda wird Sie begeistern! Egal, ob es sich um den Traum der Menschheit

vom Fliegen oder atemberaubende Bergabhänge für Adrenalin-Junkies handelt,

Sigulda bietet spannende Aktivitäten für jeden

Geschmack an. Sind Sie bereit?

1. Seilbahn über dem Fluss Gauja

Die einzige Seilbahn in den baltischen

Staaten, die Länge der Seile beläuft sich

auf 1600 m, die Höhe beträgt 40 m über

dem Fluss. Die Mutigsten haben die Möglichkeit,

einen Bungeesprung aus der Seilbahn,

die direkt über der Gauja aufgehalten

wird, zu wagen.

Poruka iela 14, Sigulda. Tel. +371 679 725 31.

www.bungee.lv

57.164567 24.845800

2. Erlebnispark „Tarzan“

Der größte Erlebnispark in den baltischen

Staaten, Rodelbahn, Kletter-Parcours in

Bäumen für Groß und Klein, Sessellift, Katapult

und Trampolins für Kinder. Café. Im

Winter – Skipiste.

Peldu iela 1, Sigulda. Tel. +371 270 011 87.

www.tarzans.lv

57.159627 24.838678

3. Schlitten- und Bobbahn „Sigulda

Einzige Schlitten- und Bobbahn in den baltischen

Staaten, wo nicht nur professionelle

Sportler Schnelligkeit und Adrenalin genießen

können, denn die Abfahrten in einem

Bob sind für jeden Besucher zugänglich.

Sveices iela 13, Sigulda.

Tel. + 371 291 853 51. www.bobtrase.lv

57.150837 24.840892

4. Elektromobile „Siguldas ture“

Es ist möglich, die schönsten Sehenswürdigkeiten

von Sigulda auf eine attraktive

und umweltfreundliche Art mit einem Elektromobil

in der Begleitung eines Fremdenführers

zu besichtigen, wobei bei jeder Sehenswürdigkeit

angehalten wird.

Tel. + 371 260 229 19.

www.impresso.lv

5. Erholungsareal „Kakitis“

Skipiste, Erlebnispark „Mezakakis“, Volleyballplätze,

im Alpenstil gebautes Gästehaus,

Dampfbäder, Gasthaus, Seminarräume.

Sencu iela 1, Sigulda. Tel. +371 679 716 24.

www.kakiskalns.lv

57.143178 24.829157

6. Piste Kordes

Eine der steilsten Pisten in Lettland. Der große

Berg bietet eine 275 m Abfahrt an, der

kleine Berg ist für Anfänger vorgesehen. Skilehrer,

Ausrüstung .

Tel. + 371 223 456 78. www.kordestrase.lv

57.150623 24.834604

7. Fahrradverleih „Tridens“

Verleih von Fahrrädern. Cesu iela 15, Sigulda.

Tel. +371 296 448 00.

57.161235 24.847043

8. Latroze

Verleih von Fahrrädern und Booten.

„Jaunbeites”, Bezirk Sigulda.

Tel. + 371 266 667 28. www.latroze.lv

57.141085 24.841076

1.

BESICHTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Kultur- und Kunstraum „Siguldas tornis“

Im Turm, wo früher Wasser für die Kühlung von

Dampfloks gespeichert wurde, ist heute eine moderne

Kunstgalerie.

Ausekla iela 6, Sigulda. Tel.: +371 292 182 40.

57.153675 24.856004

2. Weißer Flügel

Ein originelles Gebäude in Form eines Musikinstruments

– des Flügels. Eines der beliebtesten Konzerthäuser

in Lettland, wo regelmäßig Musiker von

Weltklasse auftreten.

Sveices iela 19, Sigulda. Tel.: +371 679 747 87.

www.baltaisfligelis.lv

57.153167 24.844844

3. Bernsteinwerkstatt

Meister in der dritten Generation, Harijs Jakobsons

lädt ein, die Werkstatt zu besuchen und das Verfahren

der Bernstein-Bearbeitung kennenzulernen

sowie selbst Hand bei der Bearbeitung anzulegen.

Veju iela 1, Sigulda. Tel. +371 261 852 57

57.149712 24.850591

4. Sandgalerie von Elmars

Der Künstler Elmars Gaigalnieks hat eine einzigartige

Technik der Sandkunst entwickelt, seine Kunstwerke

sind in der Galerie ausgestellt. Die Erzählungen

des Künstlers und die besondere Atmosphäre

der Galerie werden Sie begeistern.

Pils iela 16, Sigulda. Tel. +371 299 916 42.

57.165837 24.851548

5. Kino „Lora“

Große und bequeme Lederstühle, begrenzte Anzahl

der Besucher pro Vorstellung, die Möglichkeit,

während der Vorstellung Snacks und Speisen zu

bestellen.

T/c „Sokolade”, Strelnieku iela 2, Sigulda.

Tel. + 371 679 739 72. www.kinolora.lv

57.143005 24.844393

6. Kellerei des landwirtschaftlichen

Betriebs „Piladzi“

Die hausgemachten Weine werden selbst angebaut

und aus gepflückten Beeren und Früchten

hergestellt. Mit Möglichkeit, den Weinladen zu

besuchen, Verkostungen auch für Gruppen. Achtung!

Das Objekt wird am 01.06.2012 eröffnet.

„Piladzi“, Bezirk Sigulda. Tel. +371 263 202 08.

www.zilver.lv

57.132216 24.853083

9. Veloriba

Verkauf, Service und Verleih von Fahrrädern.

Ausekla iela 7, Sigulda.

Tel: +371 264 885 07.

www.jdtehnika.lv

57.153739 24.851439

10. Bootsverleih karlsonalaivas.lv

Bootsverleih, Transport zum Ausgangs- und

Endpunkt der Route, Organisation von Aktivurlaub-Veranstaltungen.

Upenu iela 8, Sigulda.

Tel. +371 265 242 03.

www.karlsonalaivas.lv

57.145610 24.860033

11. Bootsverleih „Mucas“

Kanus/Kajaks, Schlauchboote und Flöße,

Rafts, Holzflöße. Transportdienstleistungen

und Routen.

„Imantas“, Bezirk Sigulda.

Tel: +371 292 116 34.

www.laivunoma.com

57.154169 24.926990

12. Bootsverleih „GS laivas“

Kajaks, Gummiflöße, Bootsfahrten.

Valodzes iela 8, Sigulda.

Tel. +371 265 298 12.

www.gslaivas.lv

57.148591 24.854124

13. Tourismusbüro von Makars

Verleih von Booten, Kanus, Kajaks und Flößen.

Camping. Gruppenveranstaltungen.

Peldu iela 2, Sigulda.

Tel. +371 292 449 48.

www.makars.lv

57.157578 24.836730

14. Kletter-Erlebnispark „Igelturm“

(Ežu tornis)

Ein Holzturm mit einzigartiger Architektur,

der wie eine 25 m hohe Sanduhr aussieht.

Der größte Kletterturm in Osteuropa bietet

mehr als 20 verschiedene herausfordernde

Aktivitäten an. Achtung! Der Turm wird im

Herbst 2012 eröffnet!

Sportareal „Laurenci“, Sigulda.

Tel. + 371 286 858 90. www.ezi.lv

57.140325 24.817708

2.

3. 5.

1.

2.

3.

4.

GESUNDHEIT, REHABILITATION

1. Krankenhaus „Rigas rajona slimnica“

Moderne medizinische Ausstattung, qualifizierte

Ärzte. Rehabilitation, Sportmedizin,

bariatrische Chirurgie, Geburtshilfe.

Lakstigalas iela 13, Sigulda.

Tel. +371 679 739 73.

www.siguldasslimnica.lv

57.157124 24.844211

2. SPA Hotel Ezeri

Im Angebot der SPA-Einrichtung sind Hydromassagen,

Perlbäder, Dampfbäder,

Algenpackungen, Gymnastik, Kosmetik-

Behandlungen.

„Ezeri“, Bezirk Sigulda. Tel. +371 679 730 09.

www.hotelezeri.lv

57.131916 24.854232

3. Rehabilitationszentrum Krimulda

Räume für Veranstaltungen und Seminare,

Hotel, Jugendherberge, Dienstleistungen

der medizinischen Rehabilitation. Verpflegungsdienstleistungen.

Mednieku iela 3, Sigulda.

Tel. + 371 291 116 19. www.krimuldaspils.lv

57.167765 24.829883

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN MIT VERPFLEGUNG

Hotel „Aparjods”

Hotel, Restaurant, Dampfbad, SPA-Bad im

Freien, Sommerterasse, Seminarräume, Musik-Club

für Feste und Banketts. Das Restaurant

verfügt über eine Weinstube und BBQ.

Ventas iela 1a, Sigulda. Tel. +371 679 722 30.

www.aparjods.lv

57.141408 24.844685

Hotel „Santa“

Hotel, Restaurant, Konferenzräume, Bar,

Sauna mit Schwimmbad in einem gesonderten

Gebäude.

„Kalnjani”, Bezirk Sigulda.

Tel. +371 677 052 71. www.hotelsanta.lv

57.130736 24.845646

Hotel „Sigulda

Hotel, Restaurant „Kropotkins“, Räume für

Konferenzen und Seminare, Bar, Sauna mit

Schwimmbad.

Pils iela 6, Sigulda. Tel. +371 679 722 63.

www.hotelsigulda.lv

57.15551 24.85244

Hotel Segevold

Business Class Hotel, Räume für Konferenzen

und Seminare, Restaurant. Erholungsbereich

mit 3 Kaskaden, SPA-Bad, Dampfbad

und Sauna.

Malpils iela 4b, Sigulda. Tel. +371 679 748 48.

www.hotelsegevold.lv

57.143680 24.857196

SPA Hotel Ezeri

Hotel für Geschäftsreisende und Touristen,

Restaurant, Räumlichkeiten für Seminare

und festliche Veranstaltungen, SPA-Dienstleistungen,

Dampfbäder und Schwimmbäder,

Landschaftspark für Spaziergänge.

„Ezeri“, Bezirk Sigulda. Tel. + 371 679 730 09.

www.hotelezeri.lv

57.131916 24.854232

ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN

Gästehaus „Bruveri“

Gästehaus mit einem Konferenz- und Veranstaltungsraum,

Cottages, Gästehaus mit Kamin,

Laube, Zeltplätze, Kräuterdampfbad.

„Bruveri“, Sigulda. Tel. +371 260 921 53.

www.hotelbruveri.lv

57.155440 24.819860

Schloss Krimulda

Räume für Veranstaltungen und Seminare,

Hotel und Jugendherberge, Dienstleistungen

der medizinischen Rehabilitation.

Mednieku iela 3, Sigulda.

Tel. +371 291 116 19.

www.krimuldaspils.lv

57.167765 24.829883

Gästehaus „Livonija“

Umgeben von einem großen, gepflegten

Garten. Sauna und Räume für festliche Veranstaltungen.

Basketballplatz.

P. Brieza iela 55, Sigulda.

Tel. +371 679 730 66. www.livonija.viss.lv

57.149581 24.859413

Gästehaus „Parks“

Im Stadtzentrum und doch ruhig gelegen.

Atbrivotaju iela 1, Sigulda.

Tel. + 371 294 072 15. www.parks-inn.lv

57.155573 24.858720

„Prieka Pietura“

Drei große moderne Appartements jeweils

für vier Personen. Ein Festsaal mit Sauna und

Jacuzzi. Kinderspielplatz und Trampolin.

Stacijas iela 6, Sigulda. Tel. +371 292 679 57.

www.priekapietura.lv

57.150807 24.844961

RESTAURANTS, CAFéS

Restaurant – Pizzeria „Cili pica“

Verschiedene Gerichte für jeden Geschmack

– Pizzas, Salate, Suppen, echt

italienische Pasta, warme Gerichte, Pfannkuchen,

Pelmeni, Kebabs, Nachspeisen,

Kuchen sowie Cocktails und gesunde

Fruchtsäfte.

Strelnieku iela 2, t/c „Sokolade”, Sigulda.

Tel. +371 679 739 55. www.e-pica.lv

57.143005 24.844393

Pizzeria „La Pizza Veloce“

Köstliche, mit Liebe gebackene Pizzen im

Stadtzentrum.

Raina iela 2, Sigulda. Tel. +371 277 877 11.

www.atrapica.lv

57.154362 24.854771

Bistro „Namma“

Umfassendes Angebot an Gerichten, Menüs

für Kinder.

Vidzemes soseja 16, t/c „Raibais suns“,

Sigulda. Tel. + 371 254 563 33.

www.namma.lv

57.144783 24.859477

Bistro „Namma“

Umfassendes Angebot an Gerichten, Menüs

für Kinder. Vidus iela 1, Sigulda.

Tel. +371 220 223 86. www.namma.lv

57.153135 24.847909

Hotel „Pils“

Hotel, Räumlichkeiten für Seminare und

festliche Veranstaltungen, Bar – Café, Gesundheitsstudio.

Pils iela 4b, Sigulda. Tel. +371 677 096 25.

www.hotelpils.lv

57.154477 24.853252

Gästehaus „Livkalns“

Ein malerischer Ort, gemütliche Zimmer,

ausgestattete Räume für Festessen und Seminare,

Sauna, Restaurant.

Peteralas iela, Livkalni 3, Sigulda.

Tel. + 371 679 709 16. www.livkalns.lv

57.169972 24.873402

Areal „Kaku maja“

Bistro, Bäckerei, Hotel, Appartements, Jugendherberge.

Restaurant – Bar, Billard,

Spielsaal.

Pils iela 8, Sigulda. Tel. +371 291 501 04.

www.cathouse.lv

57.156334 24.851772

Restaurant „Latroze“

Hotel, Restaurant, Raum für Seminare,

Dampfbad-Bereich mit Kaminraum, Tanz-

Club, Sommerterasse mit multimedialen

Showprogrammen, Kinderspielplatz.

„Jaunbeites“, Bezirk Sigulda.

Tel. +371 677 017 25. www.latroze.lv

57.141085 24.841076

Gästehaus „Villa Alberta“

Jedes Zimmer wurde in einen eigenen Stil

gestaltet. Prachtvolle Räume für festliche

Veranstaltungen, Seminare, Sauna, Jacuzzi.

Livkalna iela 10a, Sigulda.

Tel. + 371 277 702 03.

57.166073 24.862614

Ferienhaus „Mednieku namins“

Ferienhaus mit zwei Zimmern und Räumen

für kleinere festliche Veranstaltungen. Gästezimmer,

Sauna, Küche.

Mednieku iela, Sigulda. Tel. +371 265 539 22.

www.sigulda.lv/medniekunamins

57.161890 24.825567

Gästehaus „Lejasbisenieki“

Dampfbad, Erholungsraum mit Kamin. Bootsverleih,

Angeln, Flusskrebsfang. Zeltplätze.

„Lejasbisenieki“, Turaida, Bezirk Krimulda.

Tel. + 371 292 567 82.

57.207051 24.838871

Jugendherberge „KABA“

Die Jugendherberge der Extraklasse. Café,

Konferenzsaal, die Möglichkeit, Sommerlager

für Kinder zu veranstalten.

Puku iela 2, Sigulda. Tel. + 371 266 131 31.

www.hostelkaba.lv

57.140325 24.817708

Camping „Siguldas pludmale“

Verleih von Ausstattung für Besucher, Zeltplätze,

Wohnwagen-Parkplätze, Picknickplatz.

Peldu iela 2, Sigulda. Tel. +371 292 449 48.

www.makars.lv

57.157578 24.836730

Bistro, Pizzeria „Zalumnieku piestatne“

Lettische Küche, Pizzeria, Business Lunch,

Kaffeepausen, Lieferservice.

Pils iela 9, Sigulda.

Tel. + 371 679 737 21

www.cathouse.lv

57.157245 24.850895

Gasthaus „Bucefals“

Tradition und Qualität der lettischen Küche.

Räume für festliche Veranstaltungen

und Banketts.

Vidzemes soseja, „Celamalas“, Sigulda.

Tel. +371 297 470 00.

www.bucefals.lv

57.153865 24.899935

Gasthaus „Raibais suns“

Köstliche Gerichte. Sommerterasse. Räume

für festliche Veranstaltungen, Festlichkeiten

und Kaffeepausen. Gruppenbestellungen.

Vidzemes soseja 14, Sigulda.

Tel. +371 679 711 37.

57.145344 24.858998

Bäckerei „Gustava Bekereja“

Café, frische Kuchen und Brötchen.

Ventas iela 1, Sigulda.

Tel. + 371 679 744 52.

57.142179 24.844714

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine