Views
10 months ago

DANDELION

EVERTHING ABOUT FASHION MAKE UP

Görüşme (Mülakat) :

Görüşme (Mülakat) : • İncelenen insanın, duygu, düşünce, davranış ve tutumlarını saptamak amacı ile yüz yüze yapılan sözlü söyleşidir. Güvenilir bir görüşme için görüşmecinin alanında uzman olması, ortamın ve görüşme süresinin, görüşülen insanı olumlu ya da olumsuz yönde etkilemeyecek biçimde düzenlenmesi gereklidir. 8

Vaka incelemesi: • Bu yöntemde araştırmacı kişinin ailesi, arkadaşları ve diğer ilgililerle konuşarak bilgiler elde eder. Bazı durumlarda olayı derinliğine incelemek gerekebilir. Kişinin geçmiş yaşantısı, geçirdiği kaza hastalık gibi önemli olaylar ve ilişki kurduğu kişilerin bilinmesi gerekir. Araştırmacı davranışların nedenlerini ortaya koyarken bu bilgilerden yaralanır. 9

THE MAKE-UP BAR.cdr - College Of Fashion
Design and create fashion and photographic make-up - VTCT
Buy Beach Gear Online - Green Clothing
solas about to light up tasca brava fashion - Raleigh Downtowner
GAG Magazine
CONNECTIONS March 2016 The immigrants Issue
2009 RPG Up- date - Skandia Window Fashions
Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up - Greenpeace
women · men · kids · accessories · shoes - Fashion Square
PAFmagazine Autumn 2010 #01
Issue20 (Part2) February 2017
Modellenland Magazine Issue4 (oktober 2015)
Modellenland Magazine Issue5 (November 2015)
Modellenland Magazine Issue10 (april 2016)
Meet Janelle Magazine
All About - History - Annual
All About - History - Salem Witch Trails
About the College - Fashion Institute of Technology
Introduction to specialist make up skills
Making Politics Work for Women - clients.squareeye.com