NL SPRING SUMMER 18-FTB

adamghaznavi

41800179

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

4

5


41800174

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800169

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

6

7


41800146

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800149

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

8

9


10

11


12

13


41800178

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800170

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

14

15


41800171

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800168

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

16

17


41800151

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800162

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

18

19


41800160

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800167

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

20

21


41800164

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800172

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

22

23


24

25


26

27


41800175

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800159

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360 Digital Shirt per mtr 475

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per mtr 475

41800177

28

29


41800156

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800152

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

30

31


32

33


41800147

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

34

35


41800185

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800165

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

36

37


41800180

Digital Shirt per mtr 475

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per mtr 475

41800183

Shirt (Front+Back) per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

38

39


40

41


41800161

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800176

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

42

43


41800157

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800181

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

44

45


41800173

Digital Shirt per mtr 475

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per mtr 475

41800158

Digital Shirt per mtr 475

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per mtr 475

46

47


48

49


41800184

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800153

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800154

Digital Shirt per mtr 475

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per mtr 475

50

51


41800155

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800166

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

52

53


41800148

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

Sleeves per mtr 360

41800182

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

54

55


41800150

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

41800163

Shirt(Front+Back) per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 360

56

57


58

59


41800191

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 650

60

61


41800195

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta

per meter 650

41800188

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 650

41800189

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta

per meter 650

62

63


41800186

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 650

41800193

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per meter 650

64

65


66

67


68

69


41800190

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per meter 650

41800194

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 650

70

71


41800187

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Digital Dupatta per meter 650

41800192

Shirt per mtr 360

Trouser per mtr 360

Dupatta per mtr 650

72

73


41800196

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

41800201

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

74

75


41800230

41800206

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

76

77


41800204

DIGITAL Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800233

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

78

79


80

81


41800216

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800213

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

82

83


41800212

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41701697

PRINTED LINEN SHIRT

(100% VISCOSE)

41800197

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

Shirt per mtr 370

84

85


41800198

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

41800226

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

86

87


41800222

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800210

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

88

89


90

91


41800220

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800229

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

41800199

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

92

93


41800235

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800223

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

94

95


41800211

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800218

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

96

97


98

99


41800232

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

100

101


102

103


104

105


41800234

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800202

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800215

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

106

107


41800208

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800228

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

108

109


41800217

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800224

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

110

111


41800214

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

41800205

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

112

113


114

115


41800260

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

116

117


41800250

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800207

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

118

119


41800243

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800264

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800200

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

120

121


41800203

41800227

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

Printed Superfine Lawn

(100% Cotton)

360 per mtr

360 per mtr

122

123


124

125


41800231

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800221

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

126

127


41800255

41800248

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

128

129


41800241

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

130

41800261 41800251

Digital Printed Micro Modal

(Fine Viscose)

Digital Printed Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr 525 per mtr

131


132

133


134

135


41800225

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

136

137


41800258

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800219

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

138

139


41800252

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

140

141


41800253

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800238

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

142

143


144

145


41800240

41800245

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

525 per mtr

146

147


41800254

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

148

41800257 41800249

Digital Printed Micro Modal

(Fine Viscose)

Digital Printed Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr 525 per mtr

149


41800256

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800246

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800265

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

150

151


41800209

Digital Printed

Superfine Lawn

(100% Cotton)

475 per mtr

41800262

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

152

153


41800237

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800247

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

154

155


156

157


41800236

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800242

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

158

159


41800239

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800259

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

160

161


41800263

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

41800244

Digital Printed

Micro Modal

(Fine Viscose)

525 per mtr

162

163


NL STORES/OUTLETS

DUBAI

Dubai Festival City Mall, SC-128, First Floor. Tel: +971 42328112

Outlet Mall, F-29 & F-30, First Floor. Tel: +971 44357315

Oasis Mall, M101, First Floor. Tel: +971 43790282

Lamcy Plaza, Unit 251, First Floor. Tel: +971 43709773

Meena Bazaar, Shop #3A-B, Choithram Lane. Tel: +971 43528377

Arabian Centre, Unit 1543, Ground Floor. Tel: +971 42856242

Al Ghurair Centre, FC 34, First Floor. Tel: +971 42693787

Sharjah

Mega Mall, Shop #F233, Second Floor. Tel: +971 65660258

Sharjah City Centre, U029, First Floor. Tel: +971 65315852

Abu Dhabi

Al Wahda Mall, Unit #E276, Second Floor. Tel: +971 24432329

Bawabat ul Sharq Mall, R155, First Floor. Tel: +971 25551011

Al Ain

Al Ain Mall, AF 17, First Floor. Tel: +971 37647361

Canada

Heartland Town Centre, 6075 Mavis Road Unit # 06, Mississauga ON L5R 4G6, Tel: +1 905 755 9888

1396 Gerrard Street East, Toronto M4L 1Z4, Tel: +1 416 465 1888

Saudi Arabia

Nisha Store Moalfeen Street, Azizia, Jeddah

USA

18725 Pioneer Blvd, Artesia, CA 90701, Tel: +1 562 860 7425

Lahore

Nishat Emporium Mall, Shop # G-26, Abdul Haque Road Johar Town, Tel: +92 42 32592201-2

Chez Casa, 8-A-3, Mian Mahmood Ali Kasuri Road, Gulberg III, Tel: +92 42 35872482-7

Gulberg Galleria, Shop # 13, Ground Floor, 18-Main Boulevard, Gulberg III, Tel: +92 42 35776722

Packages Mall, Walton Road, Tel: +92 42 38915317

Fashion Avenue, Shop # 5-7, College Block, Main Boulevard, Allama Iqbal Town, Tel: +92 42 37801390

172, Y Block, DHA, Tel: +92 42 35731482, 35692726

Main Boulevard, Johar Town, (Opp. Shaukat Khanum Hospital), Tel: +92 42 35314556

Fortress Stadium, Shop # 19, Gilgit Block, Tel: +92 42 36623329

Ground Floor Sraw Plaza, Near Muhafiz Town, Phase 1, Canal West Bank Road, Tel: +92 42 35971779

176 DD, Commercial Area, Phase 4, DHA, Tel: +92 42 35694470, 35694088

86 G/1, Johar Town (Opp. Doctors Hospital), Tel: +92 42 35311386

(Opp. Raja Sahib), Link Road Model Town, Tel: +92 42 35942304-5

Factory Outlet, 46 Mall Road, Regal Chowk, Tel: +92 42 36301224-5

118 Shadman, Tel: +92 42 35960885-6

Ground Floor Building 9-A, Shalimar Link Road, Mughalpura, Tel: +92 42 36821205

Factory Outlet, Shop # 12-c, Main Boulevard Gulshan Ravi, Tel: +92 42 37465504

Factory Outlet, 55th Avenue, Ground Floor Niaz Baig, Raiwind Road, Tel: +92 42 35963348

Karachi

Jamalistan Shopping Center, G.F2, DC-1, Block 8, Clifton, Tel: +92 21 35838942, 35833915

Dolmen City, D-3, 1st Floor, Block 4, Scheme 5, Clifton, Tel: +92 21 35293968-9

Dolmen Mall, SF-21, 2nd Floor, Block 3, PECHS, Tariq Road, Tel: +92 21 34321357-8

Dolmen Mall Hyderi, 3rd Floor, Outlet # T-5, D-14, Block C, North Nazimabad, Tel: +92 21 36724202-3

Ocean Mall, Shop 250-254, 2nd Floor Plot # G-3, Khyaban-e-Iqbal, Block 9, Clifton, Tel: +92 21 35140927-8

NL Outlet Store, 565-A, Block 3, KDA Scheme 24, Gulshan-e-Iqbal, Tel: +92 21 34174295-6

The Place (Neuplex Cinemas), Outlet # M-01, 214-A, Khayaban-e-Shaheen, Phase 8, DHA,

Tel: +92 21 35249965-6

Mariam Heights, Main Shaheed-e-Millat Road (Opp. Naheed and Chase Super Market),

Tel: +92 21 34396110-11

Lucky One Mall, Shop # F-31, First Floor, Block 21, F.B. Area, Main Rashid Minhas Road, Tel: +92 21

37181012-3

Atrium Mall, 1st Floor, Staff Lines, Fatima Jinnah Road, Cantt, Tel: +92 21 35630806, 35630890

Millennium Mall, Main Rashid Minhas Road, Adjacent Drive-In Cinema, Gulshan-e-Iqbal, Tel: +92 21 34688858

Islamabad

ANB Center, Plot # 13-V, (Behind PSO Petrol Pump) Jinnah Super Market, F-7 Markaz, Tel: +92 51 2651041

Block # 7, Malik Arcade, F-10 Markaz, Tel: +92 51 2211126

Shop # 4, Al Masoon Complex, Civic Center, Phase 4, Bahria Town, Tel: +92 51 5731918, 5731970

1st Floor Centaurus Shopping Mall, Jinnah Avenue Plot # 1, Blue Area, F-8/G-8, Tel: +92 51 2701120

Plaza 155, (Near Shaheen Chowk), Spring North, Phase 7, Bahria Town, Tel: +92 51 2728073

Ground Floor, Plaza # 10, Main Road, Block A, PWD, Tel: +92 51 5421155-6

World Trade Center, G.T Road, Defence Housing Authority, Phase II, Tel: +92 51 2725518

Awami Trader Center, Ground Floor, 31-33, G9 Markaz, Tel: +92 51 2285162

Rawalpindi

Plot # 5, Saddar, AdamJee Road, Tel: +92 51 5120485

Shop # 3, Abbas Arcade, 5th Road, Satellite Town, Commercial Market, Tel: +92 51 4850590-91

Multan

Crystal Mall, Main Bosan Road, Tel: +92 61 6212112-3

Factory Outlet, Shop # 3, Block-S, 100 Feet Road, Gulshan Market, New Multan Colony

Tel: +92 61 6771128-9

Plot # 1-A, S.P Chowk, Nusrat Road, Multan Cantt, Tel: +92 61 4580628-9

Faisalabad

Shop # P-71, Ground & 1st Floor, Main Gulberg Road, Goband Pura, Tel: +92 41 2645516

Masooma Shopping Center, Legacy Tower, Kohi-e-Noor City, Jaranwala Road, Tel: +92 41 8554100, 8554000

1298-B, Chen One Road, Peoples Colony No. 1, Tel: +92 41 8734679

Shop # 1, Ground Floor, The Boulevard Mall, Near Suzuki Burj Motors, East Canal Road, Tel: +92 41 2420554

164

165


Gujranwala

Taj Shopping Center, Govt. Girls College Road, Satellite Town, Tel: +92 55 8202199, 3733099

Shop # 8-11 & 16-19, Aleena Shopping Mall, Main G.T Road, Tel: +92 55 3840200

Hall # 5, Fazal Centre, G.T. Road, Rahwali Cantt

Peshawar

JB Tower, Ground Floor, University Road, Tel: +92 91 5852423

Deans Trade Center, Islamia Road Cantt, Tel: +92 91 5250329

Gujrat

Abdullah Mall, Ground Floor, Katchery Road, Tel: +92 53 3530166

Mall of Gujrat, Ground Floor Facing Mall (Opp. Science College) G.T. Road, Tel: +92 53 3521759

Sialkot

Liberty Market, Aziz Shaheed Road, (Near Silver Spoon Restaurant) Cantt, Tel: +92 52 3005333, 4292629

Bahawalpur

Shop # 2, Haqqi Centre, (Opp. Commissioner House) Adjacent to DIG House, Tel: +92 62 2282236, 2720036

Sargodha

Shop # 39, Raas Tower, Qasim Park, (Opp. MCB Bank), Main University Road, Tel: +92 483 765300

MirPur Azad Kashmir

Sultan Plaza, Kotli Road, Tel: +92 5827 437406

Abbottabad

Jadoon Plaza, Phase 2, (Opp. Army Burnhall College for boys), Mandian, Tel: +92 992 385292-3

Mardan

Afaq Centre, (Opp. Premier Sugar Mills) Nowshera Road, Tel: +92 937 844822

Sahiwal

Azaan Heights, Jahaz Chowk, Tel: +92 40 4226974-5

Swat

Swat Trade Center, (Opp. Swat Serena Hotel) ALLAH Chowk, Saidu Sharif, Tel: +92 0946 723133

Mandi Bahauddin

Shop # G9, Ground Floor, Hakim Mall, Jail Road, Tel: +92 546 508536, 508636

Burewala

(Opp. Imran Petroleum), Near Stadium Road, Multan Road, Tel: +92 67 3770501-2

Quetta

Shop # 1, Ground Floor, Millennium Mall, Gulistan Road, Tel: +92 81 2837156

Muzaffarabad

Shop # 1, Ground Floor, Al-Rahim Plaza, Neelum Valley Road (Lower Plate), Tel: +92 5822 447123

Sheikhupura

Lower Ground Khanjee Center, Civil Quarter’s Road, Tel: +92 56 3790641

Sukkur

Shop # 235, (Opp. JS Bank), City Point Military Road, Tel: +92 71 5631681-2

Dera Ghazi Khan

Shop # 48-49, Block # 6, Sadar Bazar, Tel: +92 64 2464989-90

Rahim Yar Khan

5-Model Town near Town Hall (Opp. U Microfinance Bank), Tel: +92 68 5870079, 5871079

Lalamusa

Factory Outlet, Lower Ground Floor, City Mall, G.T. Road, Tel: +92 53 7516600-700

Chakwal

Near Sawan CNG, Talagang Road, Tel: +92 543 692212

IMAGE CONSULTANCY: GUDDU SHANI ADVERTO

Jhelum

Shop # 1-14, Ground Floor, Adnan Plaza, Tel: +92 544 613113-4

Hyderabad

Silver Spring Apartment, A # 28, Main Auto Bhan Road, Unit # 03, Latifabad, Tel: +92 22 3821355

First Floor A-14, Boulevard Mall, Auto Bhan Road, S.I.T.E, Tel: +92 22 3413062-3

166

167


168

More magazines by this user