PAERIA OCTUBRE - Ajuntament de Lleida

paeria.cat

PAERIA OCTUBRE - Ajuntament de Lleida

Octubre 2008

Una font dóna

N194

llum i color a la

plaça de França


paeria@paeria.es

www.paeria.cat

ALCALDIA

CONTRACTACIÓ

COOPERACIÓ

ECONOMIA I HISENDA

ENGINYERIA

ESPORTS

ESTADÍSTICA

INTERVENCIÓ

JOVENTUT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PROTECCIÓ CIVIL

PROTOCOL

RECURSOS HUMANS

SALUT PÚBLICA

SECCIÓ DE COMUNICACIÓ

SECRETARIA GENERAL

SEGURETAT CIUTADANA

SERVEIS PERSONALS

URBANISME

ACCÉS - INSTITUT D’INFORMÀTICA

AIGÜES DE LLEIDA

ARXIU

AUDITORI ENRIC GRANADOS

AULA DE TEATRE

AUTOBUSOS DE LLEIDA, SA

CALIDOSCOPI

CANERA

CEMENTIRI

CENTRE D’ART LA PANERA

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA MITJANA

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

CONSERVATORI DE MÚSICA

CONSORCI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

DEIXALLERIA

DIPÒSIT DE VEHICLES

EMPRESA D’URBANISME

ESCOLA DE BELLES ARTS

ESCOLA DE JARDINERIA

INSTITUT D’EDUCACIÓ

INSTITUT DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM

INSTITUT DE TREBALL

INSTITUT D’ACCIÓ CULTURAL

INSTITUT D’ACCIÓ ESPORTIVA

INSTITUT DE SOSTENIB. I MEDI AMBIENT

LA LERIDANA, SL

MUSEU D’ART JAUME MORERA

MUSEU DE L’AIGUA

OFICINA DE L’HORTA

OFICINA D’INFORMACIÓ AMBIENTAL

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

ILNET - ESCOMBRARIES I NETEJA

SINDICATURA DE GREUGES

TEATRE DE L’ESCORXADOR

973 700 303

973 700 307

973 700 457

973 700 316

973 700 311

973 700 607

973 700 390

973 700 342

973 222 822

973 700 453

973 700 305

973 700 308

973 700 332

973 700 313

973 700 314

973 700 372

973 700 365

973 700 306

973 700 309

serveis municipals

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

ESQUERRA REPUBLICANA - ELS VERDS

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

PARTIT POPULAR

ajuntament

973 700 417

902 186 018

973 700 352

973 223 320

973 268 318

973 272 999

973 260 411

973 263 504

973 211 524

973 262 185

973 230 738

973 222 822

973 278 315

973 222 589

973 238 143

900 102 042

973 201 520

973 700 606

973 700 362

973 233 573

973 700 618

973 700 616

973 242 000

973 700 394

973 700 607

973 700 369

973 237 206

973 700 419

973 211 992

973 700 455

973 700 455

973 272 922

900 102 042

973 700 356

973 279 356

grups municipals

973 700 320

973 700 321

973 700 328

973 700 331

973 700 344

agenda de serveis

e

oficina d'atenció ciutadana

010

telèfons d'interès

CORREUS (INFORMACIÓ)

ESTACIÓ D’AUTOBUSOS (INFORMACIÓ)

FIRA DE LLEIDA

RENFE

SEU VELLA

TAXIS

emergències

centraleta

973 700 300

turisme 902 250 050

www.turismedelleida.cat

oficina del consumidor

973 700 424

902 197 197

973 268 500

973 705 000

902 240 202

973 279 200

973 203 050

AIGÜES DE LLEIDA (AVARIES)

902 136 013

AMBULÀNCIES

902 252 530

BOMBERS

973 706 090

CREU ROJA

704 202 224

SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES

061

FECSA-ENDESA (AVARIES)

900 770 077

GAS LLEIDA (AVARIES)

900 750 750

GUÀRDIA CIVIL

973 249 008

GUÀRDIA URBANA

092 / 973 700 600

HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

973 248 100

MOSSOS D’ESQUADRA

973 700 050

POLICIA NACIONAL

973 279 535

PROTECCIÓ CIVIL

973 700 305

núm. 194 — octubre 2008

Aquesta publicació és impresa amb

paper offset ecològic de 90 grams

Edita:

Ajuntament de Lleida

Pl. Paeria, s/n - 25007 Lleida

Direcció:

Secció de Comunicació de l'Ajuntament de Lleida

Art:

Carme Torres

Realització:

Noguesprint

Maquetació i Redacció:

Serveis de Comunicació Lleida, SL

Fotografia:

Herminia Sirvent

Impressió i Distribució:

Noguesprint

Publicitat:

Serveis de Comunicació Lleida, SL

tel. 973 22 15 96

Data de tancament:

15 de setembre de 2008

Nota:

Les il·lustracions de la secció d’agenda

són obra d’alumnes de l’Escola Municipal de

Belles Arts

Dipòsit legal:

235 - 1985


urbanisme 3

La plaça de França estrena una font

espectacular que combina aigua i llum

Nombroses autoritats van assistir a la inauguració de la font, que té un gran guèiser central.

Una festa popular multitudinària amb

jocs i espectacles infantils i una xocolatada

varen inaugurar la rotonda de la

plaça França, que connecta les avingudes

Alcaldes Porqueres i Pinyana i que

es caracteritza perquè disposa de la font

més alta de Lleida, que combina durant

40 minuts llum i aigua per mitjà de 40

brolladors i té un gran guèiser central de

15 metres d’alçada.

La nova rotonda té un diàmetre exterior

de 50 metres, format per l’espai enjardinat

amb la font ornamental i per una

calçada amb dos carrils per als vehicles.

Aquest encreuament millora les connexions

entre les avingudes de Pinyana,

Alcalde Porqueres (N-230) i de Balàfia,

i es facilita l’accés als barris de Balàfia,

Secà de Sant Pere i Pardinyes i la connexió

cap als polígons industrials.

La font ornamental que presideix la rotonda

de la plaça de França és la més

moderna i espectacular de la ciutat de

Lleida. L’equipament s’activa automàticament

segons el programari introduït i

combina el funcionament dels 40 brolladors

parabòlics i del guèiser central amb

La rotonda ordena i agilita el trànsit de les avingudes de Pinyana i Alcalde Porqueres.

diferents alçades i combinacions de colors.

El dispositiu mou, en la seva totalitat,

300 m 3 d’aigua cada hora, que recircula

contínuament, amb la qual cosa

s’aconsegueix un consum zero i el líquid

es manté en perfectes condicions higièniques

i sanitàries.

Els brolladors d’aigua es complementen

amb 100 projectors lumínics tipus leds

que il·luminen les trajectòries dels sortidors

i un guèiser central de 15 metres

d’alçada il·luminat per 4 projectors

halògens, tots de baix consum i adaptats

a les normatives de prevenció de la contaminació

lumínica. La font té la capacitat

de variar la seva alçada d’acord amb el

vent, ja que disposa d’un control automatitzat

que analitza la força del vent i

n’ajusta l’alçada dels brolladors.

Hermínia Sirvent


4

urbanisme

Timbalers, una

nova fita en la

millora del

Centre Històric

La urbanització del carrer Timbalers conjuntament

amb l’obra d’ampliació de la

Casa dels Artistes donarà lloc a una nova

plaça, àmplia i segura, al Centre Històric

de la ciutat de Lleida, en el tram que

uneix Cavallers amb Roser i Joglar de

Segalà.

L’actuació a Timbalers, que té un pressupost

de 133.000 euros i l’ha duta a

terme l’Empresa Municipal d’Urbanisme,

ha consistit en la renovació total del

paviment i dels serveis urbans.

Renovació total del paviment i dels serveis urbans.

L’objectiu del projecte, a més de la urbanització,

ha estat arranjar el carrer Timbalers

entre la cota superior de les escales

i la rampa existents provinents dels

carrers Roser i Joglar Segalà i el carrer

Cavallers, amb la finalitat de completar

les actuacions en aquesta zona del Centre

Històric. L’actuació a Timbalers inclou

la instal·lació de nous punts de llum, com

també mobiliari urbà. La pavimentació

de la zona de carrer serà acabada amb

llambordins de formigó i peces prefabricades

de formigó.

Pla de Barris

El Pla de Barris del Centre Històric, impulsat

per l’Ajuntament de Lleida i la

Generalitat, ha propiciat la reurbanització

del carrer Cotxera i Travessera de Cotxera,

de la Costa del Jan i del carrer

Mossèn Amic.

Així mateix, s’ha millorat l’accessibilitat

i l’enllumenat a 54 carrers i s’han senyalitzat

per als vianants els elements

històrics i culturals d’aquesta zona de la

ciutat.

Hermínia Sirvent


urbanisme 5

Inici dels treballs per a la construcció

del nou pont de Prat de la Riba

Cobriment amb terra del desnivell que haurà de salvar el pont, una infraestructura que descongestionarà el trànsit d’aquesta zona de la ciutat.

Les obres de la urbanització del parc

urbà sobre les vies de tren s’han iniciat

amb els treballs previs per a la construcció

del pont de prolongació de Prat de

la Riba cap a Pardinyes. En concret, s’ha

començat a cobrir amb terra –en total hi

aniran 8.000 metres quadrats– el desnivell

que haurà de salvar el viaducte.

El projecte de la primera fase es va

adjudicar a la UTE Acsa-Arnó-Glauca

per un import de 9.464.344,79 euros. Els

treballs inclouen la urbanització de la

llosa de formigó que cobreix les vies

entre els carrers Corts Catalanes i

Comtes d’Urgell i les superfícies adjacents

tot formant el nou parc de les vies

amb una superfície de 16.100 metres

quadrats.

A més, també

s’urbanitza la prolongació

de l’avinguda

Prat de la Riba

fins a la rotonda

Baró de Maials, amb un nou pont que

dóna continuïtat a l’actual avinguda i que

servirà per descongestionar el trànsit

d’aquesta part de la ciutat i garantir la

mobilitat en el desenvolupament de

l’estació. El projecte inclou també la

remodelació del traçat dels carrers adjacents

Alfarràs, Segon Passeig de Ronda,

Hospitalers de Sant Joan i Bobalà.

Més espais verds

Posteriorment, es col·locarà mobiliari

urbà d’alta qualitat, amb arbrat, jardineres

i punts de llum. A més, hi ha prevista la

instal·lació d’una zona d’aigua, com també

una pèrgola per fer ombra.

S’incorporen més espais verds i rampes

més suaus i integrades mediambientalment.

També es creen dues zones de

El nou parc que cobreix les vies del tren, de 16.100 m 2,

tindrà una zona d’aigua, més espais verds, jocs infantils

i un petit escenari per a actes socioculturals

jocs infantils, amb mobiliari reglamentari

i bancs, a més de l’increment d’arbrat

d’ombra, per millorar la comoditat en

temps estival.

En el marc del projecte de la urbanització

del parc sobre les vies del tren, es crearà

un petit escenari per a actes socioculturals

diversos, amb 24 bancs de formigó

i 4 arbres. També es reduiran les zones

de paviments durs de l’àrea que s’ha

d’urbanitzar per millorar la percepció

visual de la zona enjardinada i fer més

accessible l’espai públic que guanyarà

la ciutat amb el soterrament de les vies.

L’actuació posarà fi a una barrera

històrica de la ciutat tant per als vehicles

com per als vianants i esdevindrà un

punt de connexió

dels barris de

Pardinyes, Secà

de Sant Pere i

Balàfia amb el

centre de Lleida.

Hermínia Sirvent / Ramon Gabriel


6

urbanisme

Millores a la xarxa d’aigua al Secà

L’Ajuntament ha renovat la

xarxa d’aigua potable i les

voreres a l’avinguda Sant Pere,

al barri del Secà, entre el

carrer Cuenca i la plaça Rioja.

La Paeria col·locarà de pilons

davant de l’IES Terres de Ponent

per evitar que aparquin

els vehicles i garantir la seguretat

dels vianants.

Un cop acabada l'actuació, la

Paeria iniciarà les obres de

La Paeria ha enllestit la reurbanització

del carrer Mossèn Amic, actuació que

s’emmarca dins del Pla de Barris del

Centre Històric. Al carrer Mossèn Amic

s’ha millorat l’accessibilitat, que inclou

la construcció d’una rampa perquè hi

puguin accedir les persones amb mobilitat

reduïda, com també el canvi de

tot el paviment del vial i la col·locació

de baranes al carrer Clavell. Aquesta

renovació de la xarxa d'aigua

potable i l’arranjament de les

voreres al carrer Concòrdia,

carrer Escoles i plaça Sant

Pere, també al Secà i a prop

de l'altre centre educatiu del

barri, el col·legi Ginesta.

La xarxa d’abastament

d’aigua de la ciutat de Lleida

té actualment 570 quilòmetres,

dels quals 190 són de

nova construcció.

Renovació del carrer Mossèn Amic

actuació ha tingut un pressupost de

gairebé 24.000 euros.

A més de Mossèn Amic, la Paeria

també urbanitzarà i enllumenarà altres

carrers del Centre Històric com carrer

Gairoles, Múrcia, Sant Carles, plaça

dels Gramàtics, Panera, Peralta, Universitat

i la plaça del Dipòsit, entre

d’altres.

Hermínia Sirvent

Ajuntament de Lleida


També s’ha pavimentat la plaça interior dels blocs i s’han reparat les teulades.

Les obres de renovació de

les façanes i de reurbanització

de la plaça dels Blocs

Grup El Pla entren en la fase

final. La intervenció integral,

inclosa dins del Pla de Barris

La Paeria repara a l’estiu 25 calçades

de la zona del centre de la ciutat

La Paeria haurà reparat aquest

estiu 25 calçades de la ciutat,

en una campanya que forma

part del Pla de Manteniment

d’Espais Urbans. L’Ajuntament

de Lleida ha fet les reparacions

de les calçades del centre de la

ciutat la darrera setmana d’agost

per evitar molèsties als ciutadans.

En concret, els tècnics han treballat

a l’avinguda Catalunya,

Francesc Macià, carrer Salmerón,

carrer Pi i Margall, carrer

del Centre Històric, s’ha portat

a terme de manera consensuada

amb la gent del barri.

Les darreres actuacions han

consistit a pintar les façanes

Hermínia Sirvent

Magí Morera i carrer Ramon i

Cajal. La resta d’actuacions es

faran al setembre i a l’octubre

d’enguany.

En el marc del Pla de Manteniment

d’Espais Urbans, també

s’actua a altres barris de la ciutat

com són el Secà de Sant Pere,

Pardinyes, la Bordeta o Ciutat

Jardí.

El pressupost total per a la campanya

d’aquest 2008 és de 2,2

milions d’euros.

L’arranjament de

façanes al Grup El

Pla, gairebé a punt

interiors, la pavimentació de

la plaça interior dels blocs i

la plantació dels arbres. A

més, s’han repassat les teulades

i s’han col·locat canonades

per reconduir les aigües

pluvials cap a la xarxa de sanejament

municipal.

Les obres han inclòs

l’arranjament general de les

façanes i, a la vegada,

l’adequació de l’espai interior

del conjunt dels blocs.

urbanisme 7

L’actuació també ha consistit

a posar les instal·lacions previstes

(xarxa de sanejament

separativa, aigües pluvials,

connexió fins a la xarxa

pública de sanejament i desguàs)

i la repavimentació. Pel

que fa a la plaça interior,

s’han reubicat els arbres, s’ha

pavimentat amb llambordes

de formigó prefabricat, s’han

ordenat els parterres amb

sauló compactat i s’han instal·lat

dues torres de llum.

Hermínia Sirvent


8

comerç

habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge se situarà als baixos de l’edifici.

Els 19 habitatges

protegits de

Cavallers, llestos

al final d’any

La targeta ofereix descomptes en establiments comercials i de restauració.

Des del 25 de setembre es

pot adquirir la targeta turística

i comercial Emocity, que permet

accedir a una oferta exclusiva

de descomptes en els

equipaments culturals, en

l’oferta d’oci de la ciutat, en

els establiments comercials i

de restauració i, a més, en

tot el sistema de mobilitat

pública de la ciutat. Els participants

en el projecte són

aparcaments i transport, equipaments

culturals i turístics,

hotels, establiments de restauració

(més de 50), comerços

(més de 130 botigues),

equipaments esportius,

lleure i oci, fires i escapades

al territori.

A banda dels descomptes i

les bonificacions, amb la targeta

els usuaris gaudeixen,

Missatges

Hermínia Sirvent

Els 19 habitatges de protecció

oficial que l’Empresa Municipal

d’Urbanisme impulsa

al carrer Cavallers 14-20 i

Sant Cristòfol 1-3 seran a

punt al final d’any. En un

dels locals que són situats

als baixos d’aquest edifici

se situarà la nova Oficina

Local d’Habitatge, que

deixarà les dependències

que actualment ocupa al carrer

Tallada.

L’immoble té 19 pisos

d’HPO en règim de lloguer

–els preus oscil·len entre els

200 i els 250 euros– i dos

locals en planta baixa, que

s’edifiquen en un solar de

502 m 2 . El pressupost

d’adjudicació de l’obra a

l’empresa Rehabitec Lleida

ha estat de poc més de 2

milions d’euros.

Els habitatges, 8 dels quals

són dúplex, tenen entre 50

i 70 m 2 i disposen d’1,2 o 3

habitacions. Tots els pisos

tenen menjador-estar, cuina-

estenedor i, depenent de la

superfície, 1 o 2 banys. A

més, l’edifici compleix la normativa

d’ecoeficiència energètica

i té instal·lades plaques

solars a la coberta per

tal que la producció d’aigua

calenta sanitària sigui

d’acord amb la normativa

actual.

A hores d’ara, l’Empresa

Municipal d’Urbanisme ja

promou directament 322 habitatges,

dels quals 63 al

Centre Històric (Cavallers i

Lluís Besa), 8 a Cappont,

20 a Sucs, 75 a la Bordeta,

74 a Ciutat Jardí i 82 a Magraners-Bordeta.

La majoria

d’aquests habitatges són de

lloguer i a preu “social”.

A més, la Paeria i Adigsa

adjudicaran 176 habitatges

d'HPO en règim de lloguer

abans de finalitzar l'any. Part

d'aquests habitatges aniran

orientats als joves i seran

situats als barris de Centre

Històric, Pardinyes i Balàfia.

Emocity, targeta

turística amb

molts descomptes

de manera gratuïta, de l’ús

del transport urbà durant 48

hores, de les dues primeres

hores en les zones d’aparcaments

de zona blava, de 4

usos de l’ascensor que dóna

accés a la Seu Vella i de la

gratuïtat parcial en els aparcaments

tancats gestionats

per Eysa (primera hora d’ús).

La targeta és personal i intransferible,

es reserva als no

residents a Lleida ciutat, té

un preu de 7 euros i una validesa

per a 48 hores i es pot

adquirir a les oficines de turisme

i els hotels adherits al

projecte (AC Lleida, Catalonia

Transit, Condes de Urgel, NH

Pirineos, Principal, Zenit Lleida

i Nastasi Hotel&Spa).

La targeta turística i comercial

es comercialitza amb una

guia-directori que especifica

quines són les entitats, empreses

i organitzacions que

hi participen i quins són els

descomptes i els avantatges

que ofereixen.

Emocity és una targeta intelligent

de plàstic, amb xip, banda

magnètica i codi de barres.

La seva validació en els transports

i els aparcaments es

produeix en la primera utilització

efectiva en els terminals

que els operadors utilitzen.


Consolidació de

la Suda per acollir

el futur centre

d’interpretació

La Paeria inverteix 1,1 milions

d’euros en les obres de recuperació

del Castell del Rei-la

Suda. L’actuació, que ha estat

adjudicada a Dragados SA,

servirà per rehabilitar i dotar

de tots els serveis l’edifici monumental

per acollir-hi el futur

Centre d’Interpretació Turístic.

El projecte, en la segona i

tercera fase, inclou l’enderroc

del sostre de la planta baixa,

que es va afegir a l’edifici durant

el seu ús com a caserna

militar i que divideix en dues

plantes el que originàriament

només n’era una amb una

alçada considerable. A més,

es restauren els paraments

interiors i exteriors, així com

els aïllaments de la coberta.

També s’ampliarà l’espai disponible

creant un recinte nou

que incorpora els serveis sanitaris,

les escales i l’ascensor

i, d’aquesta manera, la totalitat

del monument serà accessible

per a tots els ciutadans.

Un cop s’hagin dut a terme

aquests treballs, es dissenya-

Elena Vallés

rà el futur Centre d’Interpretació

Turístic, que estarà

ubicat a l’antic castell reial i

que permetrà als ciutadans

conèixer-ne la història.

El projecte disposa de subvencions

tant del Ministeri

d’Indústria, Turisme i Comerç

com de la conselleria de Cultura

de la Generalitat i, per

urbanisme 9

Amb la renovació, el monument serà accessible per a tots els ciutadans.

tant, en total, s'hi invertiran

uns dos milions d'euros.

En una primera fase, es van

fer a la Suda obres de consolidació

dels talussos del castell,

així com el reforç del talús

natural al peu de la façana

sud del castell, l’arranjament

de la muralla nord i cobriment

de les restes arqueològiques.

Inauguració de la Canonja, que es

converteix en entrada a la Seu Vella

El conseller de Cultura i Mitjans

de Comunicació de la

Generalitat, Joan Manuel

Tresserras, va presidir la inauguració

de la restauració de

la Canonja de la Seu Vella,

treballs en què el govern català

ha invertit més de 2,7

milions d'euros.

El paer en cap, Àngel Ros,

va destacar que "per primer

cop, des del 1995, Ajuntament

i Generalitat estem actuant

conjuntament sobre tres

punts neuràlgics del complex

de la Seu Vella com són

l'edifici de la pròpia Catedral,

el Palau del Rei i la vessant

nord del turó" on la Paeria

està enllestint la posada en

funcionament d'un nou ascensor

i està rehabilitant el Baluard

de Louvigny.

La Canonja ha esdevingut,

doncs, una nova entrada a

l'edifici de la Catedral, que

disposa d'una àrea de recepció,

botiga, espai museïtzat,

sala d'audiovisuals, espais

d'exposició i d'altres serveis.

La Canonja és un conjunt

d'edificacions que van acollir

les estances del capítol des

de la segona meitat del segle

XII fins al segle XVI. Inclou

capelles, una sala circular, la

pia almoina, l'arxiu, el deganat,

magatzems de l'obra i

altres dependències.

Els treballs de recuperació de

la policromia original de les

mènsules de la portalada de

l'Anunciata s'han pogut fer

després de descobrir-hi indicis

de color durant la restau-

La Canonja va acollir les estances del capítol fins al segle XVI.

ració de la façana del mateix

nom. La policromia s'ha trobat

a tretze mènsules del s. XIII.

L'equip tècnic encarregat de

la recuperació està format per

Anna Valls, Olivier Mayere i

Elena Iglesias, i ha estat supervisat

pel Centre de Restauració

de Béns Mobles de

la Generalitat. La Generalitat

ha destinat 400.000 euros a

la restauració de la façana i

la portalada de l'Anunciata.


10

medi ambient

Sistema biològic per al

control de plagues

La campanya s’ha portat a terme a l’estiu i s’ha aplicat a 284 arbres.

La Paeria ha posat en marxa

aquest any, per primera vegada,

treballs de control biològic

de plagues als espais públics

de Lleida. L’operació, iniciada

aquesta primavera, ha consistit

a alliberar insectes benèfics

depredadors de les espècies

que ataquen l’arbrat, com el

pugó o el tigre del plàtan, i així

s’ha evitat la fumigació amb

productes químics i, per tant,

s’ha actuat d’una manera més

beneficiosa per a la salut de

les persones i per al medi

ambient.

La campanya, que s’ha portat

a terme tot l’estiu, s’ha aplicat

a 284 arbres de Lleida. L’innovador

sistema s’ha aplicat

als carrers d’Enric Pubill, Vic

i Bisbe Irurita, a la rambla de

Ferran, a l’avinguda de Francesc

Macià i al Parc de les

Basses.

Els tractaments van començar

al final del maig passat. Entre

els insectes als quals s’ha dirigit

principalment aquest pla a

Lleida hi ha el tigre del plàtan

(Corythuca ciliata), que ataca

principalment els plataners,

però també els til·lers i els

liquidàmbars. L’altra plaga que

s’ha tractat és el pugó, en les

seves diferents espècies

–Aphis craccivora, Myzus persicae,

Callaphis juglandis, etc–.

Afecten les nogueres americanes

i les robínies.

L’Ajuntament fomenta la

recollida selectiva a Lleida

Dins el marc de la campanya

de foment de la recollida selectiva

a Lleida, iniciada el

mes de juny, l'Ajuntament

està repartint unes pràctiques

bosses de ràfia que

consten de tres mòduls per a

la separació domèstica de

paper, vidre i envasos.

Amb aquest repartiment,

l’Ajuntament vol facilitar als

lleidatans i lleidatanes la separació

dels residus a les seves

llars, ja que les dimensions

de les bosses fan fàcil

l'emmagatzematge i el buidatge

als contenidors corresponents

i, en definitiva, té

com a objectiu final augmentar

l'aprofitament dels residus

a Lleida.

Les bosses (un total de

3.000) es distribueixen a les

deixalleries municipals tant

fixes com mòbils. L'horari

d'obertura de les deixalleries

fixes és de dilluns a dissabte,

Hermínia Sirvent

Les bosses serveixen per separar paper, vidre i envasos.

de 9.00 a 20.00 hores, i els

diumenges i festius, de 9.00

a 14.00 hores. Les deixalleries

mòbils estan obertes cada

dia de 15.00 a 21.00 h i els

festius, de 9.00 a 14.00.

Medi Ambient

Clips, adhesius,

correctors... ATENCIÓ!

A les oficines i als despatxos

consumim material fungible en

petites quantitats, com ara els

correctors de text, els clips i

grapes, les cintes adhesives, o

les coles i els adhesius. Alguns

d’aquests materials contenen

plàstics com el PVC, barrejats

amb dissolvents com l’etanol o

l’acetona, i conservants com el

formaldehid, que són productes

perillosos per al medi ambient i

la salut de les persones.

Les quantitats de producte que

emprem a la nostra oficina o

despatx poden semblar petites,

però si sumem les que s’utilitzen

al conjunt de la ciutat, dóna com

a resultat un consum de recursos

i un impacte ambiental importants.

passa a l'acció...

Evita la compra d’aquests

productes si no són estrictament

necessaris.

Tria material recarregable per

disminuir la quantitat de residus.

Els clips es poden reutilitzar.

Quan fem neteja d’arxiu o

reclassifiquem la documentació

els podem recuperar per a un

nou ús.

Escull cintes correctores en

comptes de correctors líquids, ja

que no porten dissolvents.

L’adhesiu més respectuós amb

el medi ambient és la goma

aràbiga, ja que no porta

productes contaminants i genera

menys residus.

Evita sempre que sigui possible

les coles de contacte o coles

ràpides, i en cas d’utilitzar

adhesius en barra, que siguin de

base aquosa i recarregables.

Para atenció a l’hora d’escollir

cintes adhesives transparents, ja

que la majoria són de PVC. Les

més recomanables són les

d’acetat de cel·lulosa o de propilè.

digues la teva a...

Vols més informació? Vols

opinar? Tens algun “truc

sostenible” per explicar?

posa't en contacte

agenda 21@paeria.cat

tel. 973 70 04 55


Lleida capitalitza el territori emergent

de Catalunya. És una ciutat de futur, per

ser objecte de turisme i d’inversió, i que

es troba a l’abast de 20 milions de persones

en menys de dues hores”, va dir

el paer en cap, Àngel Ros, en la presentació

de la ciutat que va tenir lloc a l’Expo

de Saragossa.

L’alcalde va mostrar Lleida com un municipi

mitjà que disposa dels avantatges

d’una ciutat gran, amb molts serveis. Va

afegir que la capital del Segrià és un

municipi amb un projecte de futur integral

que incideix en el desenvolupament de

la cultura, la formació, l’empresa, el comerç

i el turisme, tant cultural com

gastronòmic, de natura i de negocis. En

aquest sentit, Ros va explicar que Lleida

és la segona ciutat de Catalunya tant pel

que fa a l’organització de congressos i

reunions professionals com pel que fa a

fires de mostres.

AVE i aeroport

El paer en cap també va subratllar la

condició de nus de comunicacions de

Lleida i l’enfortiment de la regió metropolitana

de la ciutat. Ros va remarcar que

la ciutat “és un node important de l’Eix

de l’Ebre”, va manifestar que el de França

“és millorable” i va expressar el desig

que avanci el del Cantàbric-Mediterrani.

Segons l’alcalde, l’AVE ha potenciat la

centralitat de Lleida, aspecte que es

veurà reforçat amb la inauguració de

l’aeroport a mitjan l’any que ve.

Ros va assegurar que “el creixement de

Catalunya passa per Lleida”. El paer en

cap va indicar que en aquesta àrea la

congestió urbana és baixa i que es dis-

turisme 13

Ros explica a l’Expo el potencial de

Lleida per atreure turisme i inversions

Tino Gil

El paer en cap va presentar la ciutat de Lleida al pavelló d’Espanya davant d’uns 200 assistents.

posa de sòl a preu assequible. En aquest

sentit, el paer va destacar la nova zona

industrial de Torreblanca-Quatre Pilans.

La capital agroalimentària va ser un altre

dels eixos del discurs de Ros, que va

presentar el Parc Científic i Tecnològic

Agroalimentari de Lleida (PCiTAL), on

ja treballen més de 600 persones.

Espot ‘Estás muy cerca’ a l’AVE

“Estás muy cerca” és el lema de

l’espot promocional de Lleida, que

s’ha emès en tots els trens AVE del

circuit Aragó-Catalunya durant la

primera quinzena de setembre amb

motiu de la celebració del dia de

Lleida a l’Expo i l’inici de la campanya

de la tardor.

L’espot té 20 segons de durada i

s’ha projectat als 56 trens AVE diaris

amb origen i/o destinació a Madrid,

Saragossa, Osca, Tarragona i Barcelona.

L’anunci té com a fil conductor

el concepte “Estás muy cerca”,

fent èmfasi en la proximitat de Lleida

respecte a totes les destinacions

per on passa el tren. A l’espot promocional

es poden veure imatges

d’elements patrimonials com la Seu

Vella, la plaça de la Paeria, el castell

de Gardeny, el Museu de Lleida,

equipaments com la Llotja, festes i

gastronomia, com també una referència

a l’obra de Leandre Cristòfol

i al Parc de la Mitjana. Tot lligat amb

el fil conductor d’imatges del tren

d’alta velocitat.

A banda de la projecció de l’anunci,

Turisme de Lleida ha instal·lat un

estand a l’estació Zaragoza-Delicias. Renfe


La Paeria ofereix 720 places repartides

en les 16 escoles bressol de la ciutat

La Paeria ofereix 720 places aquest curs

a les setze escoles bressol municipals,

58 més que el curs anterior. Engany s'ha

posat en marxa el centre d'Aubarés, que

pot acollir fins a 107 nens i nenes.

Amb les 720 places ofertes, Lleida té la

ràtio d'escoles bressol per habitant més

alta i es consolida com la ciutat capdavantera

de tot l’Estat. A més, l'alcalde de

Lleida, Àngel Ros, ha dit que la previsió

de l’Ajuntament de Lleida és arribar a

les 900 places durant aquesta legislatura,

amb la construcció de l’escola bressol

Joan Carles, l’ampliació de la de Balàfia

i la pròxima que es farà al barri de Pardinyes.

També es preveu la possibilitat

d’oferir places d’escoles bressol a Raimat

si s’arriba a obtenir la inscripció d’una

quinzena d’infants.

Nou programa de l’IME

L’Institut Municipal d’Educació (IME)

coordina i impulsa durant el curs 2008-

2009 tres programes educatius municipals

que són “Educació a l'Abast”, adreçat

a alumnes des d'educació infantil fins a

batxillerat i cicles formatius; el projecte

"Auditori i Conservatori Eduquen", que

implicarà més centres escolars, i el novedós

"e3:educació, escola, esplai",

d’activitats extraescolars.

El programa “Educació a l’Abast” inclou

293 activitats educatives que es fan en

horari escolar, com a suport al currículum

educatiu. El programa d’activitats extraescolars

“e3: educació, escola, esplai” neix

amb l’objectiu de potenciar les activitats

extraescolars, garantir la realització

d’activitats extraescolars de qualitat,

Hermínia Sirvent

facilitar la gestió i control de les activitats

per part de les associacions de pares i

mares, i afavorir la conciliació de la vida

laboral i familiar.

educació 15

L’escola bressol d’Aubarés ha obert les portes aquest curs amb capacitat per a 107 infants.

El projecte “Auditori i Conservatori

eduquen” facilita que els nens i les nenes

es formin com a persones i desenvolupin

el gust musical.

El projecte “e3: educació, escola, esplai”, adreçat a

les AMPA, inclou 48 activitats extraescolars dels àmbits

de l’educació en art i cultura visual, teatre i música


16

alcaldia

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el tinent d’alcalde, Josep Presseguer, durant l’acte de signatura del pacte amb els secretaris generals dels sindicats UGT i CCOO.

64 mesures per consolidar la

Lleida solidària i participativa

EEl Pacte Social per a la Ciutadania, instrument que ha de

permetre continuar la col·laboració entre la Paeria i els sindicats

CCOO i UGT, impulsa fins al 2011 un conjunt de 64 mesures

de diferents àmbits (qualitat de vida, salut laboral, accions per

a la igualtat de gènere, medi ambient, mobilitat i participació

institucional) per obtenir un salari diferit i una ciutat socialment

més justa. El pacte vol aconseguir una Lleida més participativa,

més solidària i més justa, on les persones puguin gaudir d’una

bona qualitat de vida i trobin resposta a les seves necessitats.

Entre les actuacions per dur a terme dins del pacte destaquen

una campanya contra la contaminació acústica, adreçada

especialment a evitar la circulació dels vehicles motoritzats de

dues rodes que incompleixin l’ordenança municipal; la creació

de la figura del defensor de les persones jubilades; habitatges

tutelats per a les persones amb malalties mentals, o l’impuls

del Consell de la FP de Lleida.

També cal esmentar el compromís de la Paeria d’oferir sòl per

a habitatges a canvi del compromís dels sindicats signants de

construir-hi pisos de protecció oficial, la millora de les condicions

de prestació del servei de les escoles bressol municipals amb

un nou model organitzatiu, la introducció de paràmetres de

qualitat en l’alimentació a les escoles amb els criteris d’alimen-


Es promociona el transport públic (l’autobús) i l’ús de la bicicleta, dues alternatives al

cotxe menys contaminants i més sostenibles.

tació ecològica o la consolidació

del I Pla Municipal de Polítiques

d’Igualtat de Gènere.

En matèria de medi ambient,

destaquen el descompte del

75%, d’acord amb les ordenances

fiscals, de l’impost de circulació

als cotxes que duguin un

sistema d’eficiència de motor

híbrid o elèctrics; una nova campanya de sensibilització ambiental

per promoure la recollida selectiva difonent el concepte de les

3R (reduir, reutilitzar i reciclar), i un estudi per optimitzar el

consum d’energia elèctrica en les vies públiques.

El Pacte Social per a la Ciutadania dedica un apartat important

a la mobilitat. En aquest sentit, la Paeria elaborarà i implementarà

el Pla de Mobilitat Urbana amb diferents accions en les quals

s’establirà la preferència jeràrquica dels qui van a peu, seguida

dels ciclistes i, en darrer terme, el transport públic.

Seguint aquest principi, la Paeria elaborarà un mapa dels passos

de vianants i hi implementarà millores de seguretat, com ara

El Pacte Social preveu més

carrils bici, transport gratuït

per als escolars, millores de

seguretat per als vianants

i més habitatges protegits

Hermínia Sirvent / Medi Ambient

alcaldia

El pacte combina accions promocionals (a dalt) amb actuacions directes,

com la construució d’Habitatges de Protecció Oficial.

millorar la il·luminació o instal·lar

bandes rugoses reductores, semàfors,

etc.; l’augment de zones

30 i de prioritat invertida (calçada

compatida per a vianants i vehicles

a 20 km/h, sense voreres) a

diversos punts de la ciutat, com

a mínim una per barri.

Quant a la bicicleta, es proposa

l’adequació d’un carril bici al nou pont de Príncep de Viana i a

l’actual pont de la Universitat i la millora de la connexió nordsud

del carril bici a la ciutat. Com a prova pilot, es permetrà

l’accés de la bici a la línia de bus que va al polígon (LP).

L’Ajuntament promourà, amb campanyes divulgatives, l’ús de

la bici per anar a l’escola i instal·larà aparcaments segurs per

a bicicletes a l’interior dels CEIP que ho sol·licitin. També es

col·locaran nous aparcaments per a les bicicletes arreu de la

ciutat prioritzant l’entorn d’edificis públics, escoles, instituts,

universitats i altres punts que ho puguin requerir. En transport

públic, des de setembre s’aplica la gratuïtat de l’autobús per als

escolars fins als 16 anys i es preveu la millora de 20 parades

d’autobús.

17


18

participació ciutadana

pcital

Concurs per al disseny del futur

museu dedicat al planeta Terra

Al principi d’octubre es convocarà un

concurs per al disseny del futur museu

dedicat al planeta Terra, segons van

acordar el director de Medi Ambient i

Ciència de “la Caixa”, Jorge Wagensberg,

i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. Es preveu

que les obres del nou equipament, que

se situarà a l’antiga residència de suboficials

al turó de Gardeny, s’adjudiquin

abans del final d’any i la construcció

comenci el 2009. El museu inclourà el

llegat del científic Joan Oró, i tindrà ele-

L’oficina de l’OMAC es troba situada a l’edifici Pal·las.

L’Oficina Municipal d’Atenció

Ciutadana (OMAC) ha modificat

l’horari d’atenció al públic

des del passat 1 de setembre.

Així, fins al 30 de juny, el personal

de l’oficina atendrà els

ments museístics vinculats al planeta

Terra, el clima, l’aigua i l’agricultura.

El nou Maqcentre

La Fundació Privada Centre d’Innovació

del Sector de la Maquinària Agrícola i

dels Equipaments Industrials, Maqcentre,

va acordar en la seva primera reunió les

tres línies principals d'actuació que són

crear un observatori d'innovació, impulsar

el disseny de productes en l'àmbit de la

robòtica i l'agricultura de precisió.

ciutadans i ciutadanes de manera

ininterrompuda, de 8.30

a 19.00 h, de dilluns a divendres.

D’aquesta manera es

passa de les set hores diàries

d’atenció a les 10.30 hores, i

Hermínia Sirvent

Nou horari

d’atenció al públic

de l’OMAC

també s’obre els divendres a

la tarda.

Els mesos de juliol i agost

l’Oficina Municipal d’Atenció

Ciutadana també serà oberta.

En aquest cas serà de les

8.30 a les 14.00 h. A més

d’incrementar en dos els

mesos amb horari de matí i

tarda (juny i setembre),

s’amplia en una hora, en plena

època estival, l’horari

d’atenció diària.

Wagensberg, de “la Caixa” va visitar el PCiTAL.

Amb la modificació de l’horari,

l’OMAC obrirà les seves portes

un total de 2.442,5 hores/any,

mentre que a l’any

2007 es va atendre el públic

durant 1.503 hores/any.

Per poder fer efectiva aquesta

ampliació horària, s’ha procedit

a la contractació de nou

personal. En concret, el servei

disposa de deu agents més i

duplica el personal d’atenció

directa.


20

cultura

L’ Orquestra Internacional de Praga inaugurarà la nova temporada de concerts.

La temporada de l’Auditori

inclourà trenta concerts i

s’iniciarà el 9 d’octubre amb

l’obra “Lleida: 200 anys de la

Guerra del Francès”, a càrrec

de l’Orquestra Internacional

de Praga, i finalitzarà

el 5 de juny amb l'Orquestra

Simfònica del Vallès. Enguany

s’oferiran nous ser-

veis com ara abonaments

per a entitats empresarials,

un programa social d’assistència

a persones amb

discapacitat, un carnet sènior i

pàrquing gratuït amb l’entrada.

L'oferta musical de l'Auditori

continua fidel als cicles que

s'han anat oferint les darreres

Hermínia Sirvent

La temporada de

l’Auditori tindrà

30 concerts i

nous serveis

temporades, vetllant també

per la música amb accent de

Lleida, amb l’actuació de les

formacions del territori com

la Bellpuig Cobla, el Cor de

Cambra de l'Auditori Municipal

Enric Granados o l'Orquestra

Simfònica Julià Carbonell

de les Terres de Lleida.

En l’apartat internacional destaquen

la participació de

l’orquestra Internacional de

Praga, la BBC National Orchestra

of Wales, i dels intèrprets

com els reconeguts Aldo

Ciccolini, Claudi Arimany o

també Giuliano Belotti.

D´àmbit nacional també hi

haurà la presència d'orquestres

de primera categoria com

l´Orquestra de Cambra del

Liceu, l´Orquestra de Cadaqués,

l´Orquestra Simfònica

del Gran Teatre del Liceu,

l´Orquestra Simfònica del Vallès,

l´Orquestra de Cambra

Terrassa 48 o l´Orquestra Barroca

Catalana, Cor Vivaldi-

Petits cantors de Catalunya.


Quinze

companyies de

Lleida a la Mostra

d’Arts Escèniques

El Teatre de l’Escorxador acull durant l’octubre la 17a Mostra

d’Arts Escèniques, amb la participació de totes les companyies

de teatre i dansa de la ciutat. En total, s’han programat 15

espectacles que inclouen teatre, dansa, teatre musical, circ i

màgia. La mostra comença el dia 3 amb la representació de

l’obra “El Burgués Gentilhombre”, a càrrec de Teatre del Talión,

i continua el dia 4 amb la comèdia “Arte”, d’Amanida Teatre.

El dia 5 el Grup Albéniz de la Casa de Andalucía ens oferirà

la peça de dansa-teatre “Reloj de arena”.

La Gent del Barri representarà el dia 10 l’obra “La carbonera”;

l’Hangar farà el dia 11 “El violinista”; L’Assaig oferirà el dia 12

la peça “Essències en consonància”. El públic podrà gaudir el

dia 17 de teatre musical amb “Kabaret”, de K-Noir, i el dia 18

de la comèdia “Catalans a la romana”, a càrrec del Taller de

Teatre de Llívia. L’Agrupació Teatral Toar ens proposa el dia

cultura 21

‘Kabaret’, de la companyia K-Noir, s’estrenarà el 17 d’octubre a l’Escorxador.

19 l’obra “Auto”; Manda Huevos, “El musical 2!!!” (dia 23), i el

Grup de Dansa Contemporània de la UdL, “Capa d’ozó” (dia

24). Josafat Teatre representarà el dia 25 el clàssic “Terra

baixa”; la Cia Pallassa-lo Somriure Solidari ens oferirà el dia

26 a l’Espai 3 l’espectacle de circ, clown i màgia “Macarrònik

circ”. Finalment, La Dansa Estudi farà “Ballarines” el dia 26 i

Esbós-Dansa UdL representarà “DansaLítica” (dia 30).

K-Noir


noves tecnologies Hermínia Sirvent

Berta, l’assistent

virtual del web

‘paeria.cat’

Els usuaris de paeria.cat tenen més fàcil accedir als continguts

de les pàgines web municipals per mitjà de la Berta, un personatge

virtual que els guia i els dóna suport en la navegació.

L’assistent virtual neix amb l’objectiu de facilitar a les persones

amb menys coneixements d’informàtica l’ús de les tecnologies

d’Internet i, per tant, d’afavorir la realització d’uns 300 tràmits

i gestions municipals a través de la xarxa. És un sistema

innovador a l’Estat en la seva aplicació a la Administració,

que, amb llenguatge escrit natural, condueix l’usuari fins

arribar al tràmit o a la informació que aquest sol·licita.

Actualment, es poden fer prop de 300 tràmits on line.

l’acuditeca

cooperació 23

La V Solidàrium,

dedicada al

medi ambient

El dies 18 i 19 d’octubre es durà a terme a la plaça Sant

Joan el Solidàrium 2008, V Fira d’Entitats Solidàries de Lleida

i la VII Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al

Desenvolupament. La fira, que enguany se centra en el medi

ambient, tracta d’oferir la possibilitat de conèixer la xarxa

solidària de Lleida i les diferents activitats, recursos, materials

didàctics i de sensibilització que les ONGD i entitats tenen

a disposició.

Els visitants podran gaudir de la Mostra al Carrer d’Informació

i Documentació per al Desenvolupament; d’una petita cafeteria

de Comerç Just; de l’exposició sobre els objectius del mil·lenni,

que aquest any versa sobre els objectius vinculats al medi

ambient; l’espai Actuem, on es duran a terme les diferents

obres de teatre, dansa i música, concurs de contes amb les

escoles i xocolatada de comerç just; l’espai de jocs; l’espai

de tallers sobre el medi ambient, i una carpa de ràdio,

coordinada per Ràdio Pardinyes. D’altra banda, també hi

haurà un mercat d’intercanvi amb les escoles i exposicions

simultànies en diferents espais de la ciutat.


24

opinió

JOAQUIM MATEO MERCÈ RIVADULLA MONTSE BERGÉS

LLEIDA

DAVANT

DEL SEGLE XXI

La societat moderna és una societat

urbana fonamentalment perquè la

majoria de la població es concentra

en els nuclis urbans. Aquesta és i

serà una tendència creixent en tot

el segle XXI. Es calcula que el 75%

de la població viurà en ciutats.

No podem oblidar que els processos

econòmics, les polítiques neoliberals

produeixen un tipus d'urbanització

que confon la grandiositat i l'acumulació

de la població en progrés,

poder i prestigi. Alhora crea nuclis

de població socialment discriminats,

territorialment segregats i culturalment

segmentats. Això provoca

l'expulsió de les classes mitjanes a

espais urbans diferents dels habituals,

la “guetització” del quart món

i la seva desintegració social i la

creació de nuclis urbans de poder

on la societat de la informació

s'instaura com un element de poder

i distinció.

Això porta una part de la població

de les ciutats a crear unes zones

de subdesenvolupament urbà per:

– la segregació urbana,

– l'augment molt significactiu del

fracàs escolar,

– l'augment de l'atur i la precarietat

laboral,

– tenir una dependència asistencial,

– i produir marginalitat.

Espero que el PAM present i els

futurs construeixin una ciutat cohesionada,

oberta i solidària, que ens

permetrà desterrar la segregació

urbana i la segregació social.

Viure en un lloc no significa viure

com els altres o viure amb els altres

sinó que estem instal·lats en una

societat de la informació i, per tant,

la identitat es construeix entre allò

local i allò global.

LA POBRESA

DE LES DONES

I ELS INFANTS

Aquests són els col·lectius que, segons

l'Informe de la Inclusió Social a Espanya

2008, elaborat per la Fundació Un

Sol Món de la Caixa de Catalunya,

pateixen les taxes més altes de pobresa

moderada.

Aquest informe, realment colpidor perquè

proporciona la dimensió exacta

de situacions ja conegudes, diu més:

afirma que un 30% de les persones

grans pateixen pobresa moderada, el

que significa que els seus ingressos

se situen al voltant dels 6.300 euros

anuals; que un 26% de les llars amb

menors d'entre 6 i 15 anys són pobres

i que, si visquessin sols, si

s'emancipessin, un 43% dels joves

entre 26 i 35 anys estarien en estat

de pobresa.

DE LA CRISI ACTUAL,

LA NOSTRA CIUTAT

HA DE SORTIR-NE

COHESIONADA

És important remarcar que aquest

informe ha estat fet abans que les

conseqüències de la crisi econòmica

ens afectin de ple. El que fa preveure

que, en els pròxims mesos, aquesta

situació s'agreujarà i requerirà que les

diverses administracions atenguin les

necessitats de les persones que

s'enfronten a situacions de pobresa,

en qualsevol dels seus graus.

A la nostra ciutat, caldrà establir noves

prioritats en les despeses. En els pressupostos

del 2009 s'han d'excloure

les partides per a despeses sumptuàries

o supèrflues, per tal de garantir

que les necessitats bàsiques de les

persones siguin ateses adequadament.

De la crisi actual, la nostra ciutat

ha de sortir-ne cohesionada: sense

fractures socials.

SOLIDÀRIUM

O LA FESTA DE LA

SOLIDARITAT

Aquest mes de novembre Lleida

serà per cinquena vegada l'escenari

de la Fira Solidàrium, una mostra

perquè les entitats no governamentals

i de caire social i humanitari

donin a conèixer el treball transcendental

i vital que duen a terme cada

dia de l'any. Hi ha molts motius per

visitar aquesta fira, però deixeu-me

remarcar-ne un. Solidàrium contribueix

a augmentar la consciència

solidària de Lleida i de la seva gent

per la via de la informació sobre

projectes tangibles. En un moment

com l'actual, en el què la crisi colpeja

les classes més pobres i les que

menys recursos tenen, és important

conèixer la feina que entitats sense

ànim de lucre fan per combatre la

pobresa i ajudar a fer la vida més

suportable. Entitats que ajuden altres

col·lectius d'aquí i de fora es mereixen

tot el respecte i suport per

part de les administracions.

LA FIGURA D'EN

XAVIER ALUJA ESTARÀ

MOLT PRESENT EN

AQUESTA FIRA QUE ELL

VA ENGEGAR

Aprofito també per recordar que Solidàrium

va ser un dels primers projectes

que el company i exregidor

d'Esquerra Xavier Aluja va portar a

terme des de la regidoria de Drets

Civils i Immigració. Quan al 2004

feia la presentació davant dels mitjans

de comunicació, en Xavier va

dir que aquesta fira és la millor manera

de donar forma i posar noms

a aquells i a aquelles que es preocupen

i treballen per ajudar els més

desfavorits. Aquest any, en Xavier

estarà molt present a la fira, perquè

ell també va treballar des d'un òrgan

públic per millorar el dia a dia a

aquells qui més ho necessitaven.


ISMAEL ZAPATER ALEXIS GUALLAR MARTA CAMPS

LA SEU VELLA,

PATRIMONI DE LA

HUMANITAT

La presència imponent de la Seu

Vella representa per als lleidatans/es

el símbol més significatiu i

rellevant de la nostra ciutat. Ara,

amb més de 800 anys de vida, el

lamentable estat en què es troba

l’emblema de la nostra ciutat cobra

rellevància després que un despreniment

de pedra de la façana i del

campanar obligués a tancar l’accés

al monument per la porta dels Bernats

el passat dia 6 d’agost. Els qui

hi pugem amb assiduïtat ja havíem

constatat la degradació del conjunt

arquitectònic.

El passat 25 de juliol el ple de

l’Ajuntament de Lleida va donar

llum verda a la proposta d’aprovació

inicial dels Estatuts del Consorci

del Turó de la Seu Vella, amb

l’objectiu d’unificar esforços a l’hora

de gestionar el conjunt format per

la Seu Vella, la Suda i les muralles

del turó, essent la garantia perquè

Generalitat i Ajuntament de Lleida

inverteixin en la conservació i rehabilitació

de la Seu. Però, més enllà

de tota aquesta declaració

d’intencions, resulta necessària una

actuació urgent sobre l’edifici de

la Seu Vella i no actuacions puntuals,

just quan les pedres comencen

a caure a terra. Els símptomes

de degradació són evidents i les

conseqüències, imprevisibles. Per

aquest motiu és imprescindible que

amb caràcter imperiós es revisi el

Pla Director (1993) per a la restauració

de la Seu Vella, amb la realització

d’un estudi tècnic seriós sobre

l’estat de l’edifici i amb una dotació

pressupostària convenient. S’ha de

demanar a les administracions, especialment

al Departament de Cultura

de la Generalitat, una implicació

decidida en un marc administratiu

coherent amb la situació en

què es troba l’antiga catedral.

LA POCA

PARAULA

DE L’ALCALDE

L'alcalde Àngel Ros, bon mestre

amb el màrqueting, sap quedar bé

com ningú, com ho va demostrar

amb l'arribada dels esportistes

olímpics lleidatans amb Saül Craviotto

al capdavant.

Aquests dies, els mitjans de comunicació

han posat de manifest la

preocupació del nostre campió

olímpic per la deixadesa de les

instal·lacions de la Mitjana on ell

s'entrenava.

Fa només quatre anys, un altre

lleidatà aconseguia dues medalles

olímpiques en ciclisme en pista.

En Sergi Escobar i la resta

d'olímpics d'Atenes també eren

rebuts com es mereixien, amb

l'escalf de la seva ciutat. L'alcalde

Ros, mentre es feia fotografies

amb ells, prometia una millora del

velòdrom, que permetria acollir

entrenaments i competicions oficials.

Avui el velòdrom continua

abandonat i no permet ni els entrenaments

ni la disputa de cap

competició oficial.

De nou, més promeses. Que si

arranjarem les instal·lacions de la

Mitjana, que si els infants podran

entrenar en condicions... Vistos

els antecedents, som molts els qui

temem que són més paraules sense

valor. La gran paradoxa és que

aquest any l'Ajuntament ha demanat

que la ciutat de Lleida sigui

considerada com una de les quatre

ciutats europees de l'esport, mentre

algunes de les principals instal·lacions

esportives que hi ha a

la ciutat presenten un estat deplorable,

com la pista d'atletisme, la

piscina coberta, el velòdrom, el

Parc de la Mitjana, entre tants

d'altres.

INICI

DEL GRAN PARC

SOBRE LES VIES

opinió 25

En els darrers dies d'agost la Paeria

va iniciar una de les obres més

importants per a la ciutat, la del

parc de més de 16.000 m 2 de superfície

sobre la llosa de cobriment

de les vies del tren. Una gran actuació,

com deia, no solament per

la qualitat del projecte i per

l'elevada despesa pública (representarà

una inversió de 9,5 milions

d'euros), sinó bàsicament perquè

permetrà canviar radicalment un

paisatge que durant dècades ha

estat dominat pel pas i els sorolls

dels trens i unir definitivament el

centre de Lleida amb els barris de

Balàfia, Pardinyes i Secà de Sant

Pere.

ABANS

D'UN ANY I MIG

EL NOU ESPAI PÚBLIC

SERÀ UNA REALITAT

És probablement la transformació

urbana més important que viu la

nostra ciutat des de fa anys i que

es completarà amb la prolongació

del cobriment de les vies entre

Comtes d'Urgell i la mateixa estació

a partir del 2009 i amb la construcció

al voltant de les vies de 679

nous habitatges, una nova estació

d'autobusos, edificis emblemàtics,

un centre comercial i nous equipaments.

De moment, les obres del nou parc

s'han iniciat amb els moviments de

terra per prolongar el nou pont de

Prat de la Riba fins al barri de Pardinyes.

En un any i mig el nou espai públic,

amb arbres, plantes, pèrgoles, zones

d'aigua i mobiliari de gran qualitat,

serà una realitat.


1

2

3

4

octubre

dimecres

dijous

divendres

dissabte

CINEMA

Los niños de Morelia. 15.30 h (per a estudiants) i 20.00 h (passi

oficial). Centre Social i Cultural Lleida de l’Obra Social “la Caixa”.

Organitza: Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.

Isältä Pojalle (De pare a fill). 21.30 h. Cafè del Teatre. Organitzen:

IMAC i Associació Res Non Verba.

EXPOSICIONS

Exposició Leandre Cristòfol. De l’aire a l’aire (fins al 5 d’octubre).

Museu d’Art Jaume Morera. Organitzen: Museu d’Art Jaume Morera,

Museo del Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español

i Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

El do de la vida. Al voltant de l’envelliment i la seva

representació artística (fins al 5 d’octubre). Centre d’Art La Panera.

Organitza: IMAC.

La nova cultura de l’aigua (fins al 10 d’octubre). Centre d’Interpretació

de la Mitjana. Organitza: Regidoria de Medi Ambient i Horta.

Perico Pastor (fins al 25 d’octubre). Espai Cavallers 31/33.

Organitza: IMAC.

Escenes de la vida de Jaume I, d’Antoni Borrell (fins a l’11

d’octubre). Sala Montsuar de l’IEI. Organitza: IMAC.

CINEMA

Los niños de Morelia. 10.00 h (passi per a estudiants). Centre

Social i Cultural Lleida de l’Obra Social “la Caixa”. Organitza:

Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració.

Il fare politica. 22.00 h. Fundació “la Caixa”. Organitzen: IMAC i

Associació Res Non Verba.

MÚSICA

Jove Orquestra de l’escola lliure Waldorschule. 20.30 h. Auditori

Municipal Enric Granados. Organitzen: Conservatori i Escola de

Música de Lleida i l’Auditori Enric Granados.

CONFERÈNCIA-COL·LOQUI

L’exili català a Mèxic, a càrrec de José María Murià. 19.00 h.

Sala Alfred Perenya de l’IMAC. Organitza: Regidoria de Drets

Civils, Cooperació i Immigració.

CINEMA

La fille coupée en deux. 19.30 i 22.00 h. Centre Social i Cultural

Lleida de l’Obra Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.

MÚSICA

A lo Fratelo de LaRumbé. 22.30 h. Cafè del Teatre. Organitza:

IMAC.

EXPOSICIÓ

Made in Lleida, de Sergi Herrera i Agustí Bragado (fins al 19

d’octubre). Sala Municipal d’Exposicions de Sant Joan. Organitza:

IMAC.

ACTIVITATS

Visita guiada al Campament de La Canadiense i a la remodelada

exposició “La força de l’aigua. El Dr. Pearson i les obres de

La Canadiense a Lleida” (i els dies 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26). 12.00

h. Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de l’Aigua.

Quinze grups

al “Musiquem

Lleida

Del 3 al 5 d’octubre, els carrers i les

places de la ciutat de Lleida seran

l’escenari del III Festival Internacional

de Música “Musiquem Lleida” amb

la participació de 15 grups.

La coral Shalom, amb el patrocini

d’institucions locals i la Generalitat

de Catalunya, pretén col·laborar a

la sensibilitat i l’enriquiment musical

dels lleidatans i també donar

l’oportunitat a diferents intèrprets de

tenir un escenari per difondre la seva

música.

Els grups que participen al festival

són Duo Urraca-Gallen, Laud’ars, In

Extremis!, Toobass Quartet, Duo

Oberton, Ensemble Archipiélago,

Quintet Verger, Els Groullers, Toni

Subirana, Duo Soprano Piano,

JGQuartet Jazz, Cor Sant Esteve,

Cor Auria, Cor Ariadna i BCN Duo.

Els espais de la ciutat on el públic

podrà gaudir de la música són la

plaça Escorxador, l’Institut d’Estudis

Ilerdens, la plaça Almudí Vell, la

plaça Paeria, la Diputació, la plaça

Magnòlies, els Camps Elisis, el

Castell dels Templers, la Fundació

“la Caixa”, l’Auditori Municipal Enric

Granados i l’església dels Pares

Franciscans.

Lleida té una gran tradició coral i

instrumental, que actualment està

en plena expansió gràcies a la

formació de bons professionals.


Cinema d’arreu

Amb Veu Pròpia

El cicle de cinema “Amb Veu Pròpia”

és dedicat íntegrament a la versió

original i ofereix la possibilitat d’assistir

a projeccions de prestigiosos

realitzadors i, per mitjà dels eixos

narratius dels títols que s’hi presenten,

entrar en idees, cultures i formes de

vida que propicien una interrelació

entre el creador i l’espectador.

Divendres, 3 d’octubre: La fille coupée

en deux (Una chica cortada en dos),

de Claude Chabrol. Idioma: francès.

Divendres, 10 d’octubre: Saturno

contro, de Ferzan Ozpetec. Idioma:

italià.

Divendres, 24 d’octubre: Ahlaam

(somnis). Idioma: àrab.

Divendres, 31 d’octubre: Aleksandra,

d’Alexander Sokurov. Idioma: rus.

Les projeccions tindran lloc a les 19.30

i a les 22.00 h al Centre Social i Cultural

Lleida de l’Obra Social “la Caixa”

(avinguda de Blondel).

D’altra banda, la Fundació “la Caixa”

acollirà el dimecres 15 d’octubre, a les

10.30 h, la projecció de la pel·lícula

alemanya Die höhlle des gelben

hundes (El perro mongol), de

Byambasuren Davaa. El dia 29, a les

10.30 h, serà el torn del film equatorià

Qué tan lejos, de Tania Hermida.

4

9

5

8

10

11

octubre

dissabte

diumenge

dimecres

dijous

divendres

dissabte

12 diumenge

14

dimarts

MÚSICA

Papito de Miguel Bosé. 22.00 h. Barris Nord. Organitza:

IMAC.

Karokiki d’Àlex Ventura Latin Soul Band. 22.30 h. Cafè

del Teatre. Organitza: IMAC.

MÚSICA

Concert per a orgue de Miguel Bernal. 9.00 h. Parròquia

de Sant Llorenç. Organitzen: IMAC i l’Associació Amics de

l’Orgue de les Comarques de Lleida.

CONFERÈNCIA

El museu memorial de l’exili. Un espai per a la història

i la memòria, a càrrec d’Anna Maria Garcia Rovira. 19.00

h. Sala Alfred Perenya de l’IMAC. Organitza: Regidoria de

Drets Civils, Cooperació i Immigració.

CINEMA

Il fare politica. 21.30 h. Cafè del Teatre. Organitzen: IMAC

i Associació Res Non Verba.

MÚSICA

Lleida: 200 anys de la Guerra del Francès, amb l’Orquestra

Internacional de Praga. 21.00 h. Auditori Municipal Enric

Granados. Organitza: IMAC.

CINEMA

Saturno contro. 19.30 i 22.00 h. Centre Social i Cultural

Lleida de l’Obra Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.

ACTIVITATS

Visita guiada al Dipòsit del Pla de l’Aigua. 12.00 h.

Inscripcions al telèfon 973 21 19 92. Organitza: Museu de

l’Aigua.

CULTURA POPULAR

Sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt. 18.30 h.

Plaça Paeria. Organitzen: Secció Sardanista “Ciutat de Lleida

del Centre Cultural Lleidade Dansaires i IMAC.

MÚSICA

En Pere i el Llop, amb el Quintet Pyrene. 19.00 h. Auditori

Municipal Enric Granados. Organitza: Orfeó Lleidatà.

MÚSICA

Concert de música de cambra i dansa amb l’Orquestra

Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. 19.00

h. Auditori Municipal Enric Granados. Organitza: IMAC.

Alfons Enjuanes. 20.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

LITERATURA

Presentació del llibre “Jaume I, l’últim cop que vam veure

al rei”, de Miquel Àngel Bergés, Josep Maria Cazares i Víctor

Ribas. 19.30 h. Bibiloteca Pública. Organitza: IMAC.


14

15

16

octubre

17 divendres

18

dissabte

19 diumenge

22

23

dimarts

dimecres

dijous

dimecres

dijous

EXPOSICIÓ

Jaume I, l’últim cop que vam veure al rei (fins al 8 de novembre).

Biblioteca Pública. Organitza: IMAC.

CINEMA

El perro mongol. 10.30 h. Centre Social i Cultural Lleida de l’Obra

Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.

MÚSICA

Orquestra de l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu. 21.00 h.

Auditori Municipal Enric Granados. Organitza: Orfeó Lleidatà.

EXPOSICIÓ

Més enllà de l’objecte (fins al 16 de novembre). Obres de la

col·lecció MACBA. Museu d’Art Jaume Morera. Organitza: Museu

d’Art Contemporani de Barcelona.

MÚSICA

Música i Esport, a càrrec de la Banda Municipal de Lleida. 20.00

h. Auditori Municipal Enric Granados. Organitza: Banda Municipal

de Lleida.

FIRA

Solidàrium 2008 (i el diumenge 19). Plaça Sant Joan. Organitzen:

Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Immigració; UdL, i

Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

MÚSICA

Offering de Marc Ayza. 20.30 h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

EXPOSICIONS

En qualsevol lloc, enlloc (fins al 4 de gener del 2009). Centre d’Art

La Panera. Organitza: IMAC.

Afinitats electives (fins al 4 de gener del 2009). Centre d’Art La

Panera. Organitza: IMAC.

LITERATURA

Pan Klub: Jack Kerouac. Sessió de grups de lectura al voltant de

la novel·la Els pòtols místics en el marc de la Kosmopolis-Festa

internacional de la Literatura. 17.00 h. Centre d’Art La Panera.

Organitzen: CCCB i Centre d’Art La Panera.

TEATRE

Roger Bernat. Posada en escena de l’obra Domini Públic en el

marc de la Kosmopolis-Festa internacional de la Literatura. 18.30

h. Centre d’Art La Panera. Organitzen: CCCB i Centre d’Art La

Panera.

CONFERÈNCIA

Escriptors pel canvi: 826 National, Dave Eggers. Xerrada en el

marc de la Kosmopolis-Festa internacional de la Literatura. 19.30

h. Centre d’Art La Panera. Organitzen: CCCB i Centre d’Art La

Panera.

POESIA

Mireia Calafell, De poètiques enllà. Versos de Temporada 5. 20.00

h. Cafè del Teatre. Organitza: IMAC.

Activitats del

projecte “Mèxic:

L’exili retrobat”

La Regidoria de Drets Civils,

Cooperació i Immigració organitza

diferents activitats dins del projecte

“Mèxic: L’exili retrobat”.

La sala Jaume Magre acollirà el 2

d’octubre, a les 19.00 h, la

presentació del llibre Batec, historia

de vida de un grupo de maestros,

de Fernando Jiménez de Mier y

Terán. El 3 d’octubre, José María

Murià oferirà a partir de les 19.00 h

a la sala Alfred Perenya la

conferència-col·loqui “L’exili català

a Mèxic”. El dia 8 d’octubre, a les

19.00 h, tindrà lloc a la sala Alfred

Perenya la xerrada-presentació “El

Museu Memorial de l’Exili (MUME).

Un espai per a la història i la

memòria”, a càrrec d’Anna Maria

Garcia, directora científica del

MUME de la Jonquera.

El Centre Social i Cultural de l’Obra

Social de la Fundació “la Caixa”

acollirà la projecció del documental

Los niños de Morelia. Els passis

seran el dia 1 a les 15.30 h (per a

estudiants) i a les 20.00 h (passi

oficial), i el dia 2, a les 10.00 h,

només per a escolars.

D’altra banda, fins al 7 de novembre

el Centre de Cultures i Cooperació

Transfronterera de la Universitat de

Lleida serà la seu de l’exposició

“Los colegios del exilio en México”.

Repassa la història de les escoles

fundades a l’exili, amb fons de la

República espanyola, per acollir

infants dels exiliats republicans.


Concert gratuït

de Gospel en viu

al Barris Nord

Amb el títol de “Gospel en viu”,

la Primera Coral Gospel de

Girona oferirà el diumenge 19

d’octubre, a les 19 h, al Pavelló

Barris Nord un concert gratuït.

Les entrades es poden obtenir

a l’Oficina de Turisme, al Teatre

de l’Escorxador i a l’Auditori.

Mes de 100 veus acompanyades

per l’orquestra en directe

participaran en l’espectacle. La

coral és formada per persones

provinents de diferents

poblacions de les comarques

gironines. Una de les grans

riqueses del conjunt és la

composició diversa dels seus

membres, que mantenen un

vincle gràcies al seu interès i

l’amor per la música Gospel.

La coral, a més d’interpretar

temes clàssics del Gospel

tradicionals i contemporanis,

busca integrar en el seu repertori

un treball d’adaptació cultural

molt important en desenvolupar

molts dels seus temes en el

context i la llengua del país

(català quan les actuacions són

a Catalunya i castellà quan

canten a l’Estat espanyol).

23

octubre

24 divendres

25

26

29

31

dijous

dissabte

diumenge

dimecres

divendres

MÚSICA

Concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional

de Catalunya. 20.00 h. Auditori Municipal Enric Granados.

Organitza: IMAC.

TAULA RODONA

Escriptors pel canvi. La visió del territori a través de l’Anella

Cultural. Xerrada en el marc de la Kosmopolis-Festa

internacional de la Literatura. 20.30 h. Centre d’Art La Panera.

Organitzen: CCCB i Centre d’Art La Panera.

EXPOSICIÓ

XXI Premi Marraco de Ceràmica, Pintura i Escultura (fins

al 9 de novembre). Sala Municipal d’Exposicions de Sant Joan.

Organitzen: IMAC, Centre Penitenciari de Ponent, Centre de

Belles Arts i Associació d’Arts de Ponent.

TAULA RODONA

Periodisme XXI. Retransmissió en directe de la taula rodona

“El nuevo periodismo”, amb Robert Boyton, Amira Hass i Carles

Porta en el marc de la Kosmopolis-Festa internacional de la

Literatura. 17.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitzen:

CCCB i Centre d’Art La Panera.

CINEMA

Ahlaam (somnis). 19.30 i 22.00 h. Centre Social i Cultural

Lleida de l’Obra Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.

TEATRE

Made in Catalunya. Retransmissió en directe de l’espectacle

en el marc de la Kosmopolis-Festa internacional de la Literatura.

21.30 h. Cafè del Teatre de l’Escorxador. Organitzen: CCCB

i Centre d’Art La Panera.

ACTIVITAT

Visita guiada al Museu de l’Automoció Roda Roda. Fins a

Nadal es pot veure la peça del trimestre, el Ford T: 100 anys

de producció en cadena.12.00 h. Inscripcions al telèfon 973

21 19 92. Organitza: Roda Roda.

MÚSICA

El piano com balla. 12.00 h. Auditori Municipal Enric Granados.

Organitza: Orfeó Lleidatà.

ACTIVITAT

Dia de la Seu Vella. Seu Vella. Organitza: Associació d’Amics

de la Seu Vella de Lleida.

CINEMA

Qué tan lejos. 10.30 h. Centre Social i Cultural Lleida de l’Obra

Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.

Cafè curt. 21.30 h. Cafè del Teatre. Organitzen: IMAC i

Associació Res Non Verba.

EXPOSICIÓ

Rodalies II. Jordi Morell: ocupació temporal de l’espai amb

negre com a contenidor (fins al 29 de novembre). Espai

Cavallers 31/33. Organitza: IMAC.

CINEMA

Aleksandra. 19.30 i 22.00 h. Centre Social i Cultural Lleida

de l’Obra Social “la Caixa”. Organitza: IMAC.


30

pacte social per la ciutadania

El pacte que vol

una Lleida amb

més benestar

La Paeria de Lleida i els sindicats de treballadors/res majoritaris

de les Terres de Ponent, la UGT i CCOO, han engegat des

de fa anys el Pacte Social per a la Ciutadania, un document

que aporta diferents iniciatives amb l’objectiu de millorar la

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat de

Lleida i els seus voltants.

El Pacte va dirigit principalment a la classe treballadora, que

no oblidem que som la majoria de la població, però també

a les persones i als col·lectius que tenen unes dificultats més

grans d’integració social.

Des del sindicat UGT de les Terres de Lleida entenem que

la ciutat no avança si no anem tots plegats i es conquereixen

fites i objectius a la vegada, ja que ningú no pot quedar

apartat.

Recentment s’ha subscrit el Pacte que serà vigent fins al

2011, on s’aborden temes com l’ocupació, l’habitatge, la

formació, la conciliació de la vida laboral i personal, la mobilitat

i la protecció del medi ambient, entre d’altres vessants.

El nou Pacte preveu moltes mesures per dur a terme en els

pròxims anys, però des de UGT ens agradaria destacar

algunes tot i que totes són essencials i molt positives per al

nostre territori.

Institut Municipal d’Educació

Carrer Bisbe Torres, 2

25002 Lleida

tel. 973 70 06 18

ime@paeria.cat

UGT

La Paeria, amb el suport directe dels sindicats, engegarà i

reforçarà les polítiques socials adreçades a persones amb

malalties mentals, mitjançant la creació d’habitatges tutelats

i potenciant accions d’inserció social. L’Ajuntament impulsarà

i crearà igualment la figura del defensor de les persones

jubilades com a reforç a l’actual síndic de la Paeria. També

s’impulsarà el Consell de la Formació Professional a Lleida,

per potenciar i prestigiar aquesta disciplina. En promoció

d’habitatge protegit, la Paeria assumeix el compromís d’oferir

sòl als sindicats perquè promoguin la construcció d’habitatges.

I a la vegada ens agradaria ressaltar la creació de 4 noves

escoles bressol a la ciutat, per poder donar una millor atenció

als més petits i així mateix potenciar els professionals que

tenim al territori en aquest sector.

S’afavorirà, com no podia ser d’una altra manera, l’ús del

transport públic en detriment del cotxe privat. També

s’aplicaran mesures per animar a la gent que faci els seus

desplaçaments per la ciutat a peu, amb bicicleta o amb cotxe

compartit, ja que d’aquests elements depèn que tinguem

una ciutat sostenible. Una iniciativa important en aquest

sentit és que a partir d’aquest curs escolar la Paeria ha

engegat un pla pilot de gratuïtat del transport públic en l’etapa

d’escolarització fins als 16 anys. D’aquesta manera, es vol

que els més joves coneguin els avantatges i les comoditats

de fer servir el transport públic.

El Pacte també fixa accions per a la igualtat de gènere, un

tema imprescindible a la societat actual. Així, durant la seva

vigència es posarà en marxa i desenvoluparà el Primer Pla

Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida, en el

qual participarà el consistori i com no podia ser d’una altra

manera les organitzacions sindicals.

Des de UGT de les Terres de Lleida destaquem la gran

predisposició de la Paeria de Lleida i en especial del paer

en cap per tirar endavant la iniciativa del Pacte i per lluitar

juntament amb nosaltres perquè reculli mesures que de ben

segur serviran d’ajuda a molts ciutadans i ciutadanes, precisament

en uns moments delicats i difícils econòmicament

parlant en els quals ens trobem.

Amb el Pacte la ciutat de Lleida anirà fent camí per ser cada

dia més esplèndida amb els seus ciutadans i ciutadanes, i

ben aviat podrem dir que el seu enlairament és una realitat

amb la posada en marxa del anhelat aeroport Lleida-Alguaire,

peça clau que ens mancava per al nostre desenvolupament.

PREMI BATEC A LA RECERCA EDUCATIVA

L'Institut d'Educació "Ramon Barrull" de l'Ajuntament de Lleida convoca la dotzena

edició del Premi BATEC a la Recerca i Innovació Educatives, dotat amb 6.000 euros,

amb la voluntat de contribuir a la renovació pedagògica en tots els nivells educatius.

Podran participar-hi els i les professionals de l'educació, a títol individual o per equips

de treball, de tots els nivells educatius i àmbits de l'educació formal i no formal. Els

treballs presentats (en llengua catalana) hauran de ser una recerca aplicada a l'educació

o bé donar a conèixer els resultats d'experiències educatives innovadores, degudament

fonamentades. Els treballs s'han de lliurar a l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament

de Lleida, al carrer Bisbe Torres 2, de Lleida. El termini es clourà el divendres 31

d'octubre de 2008.

More magazines by this user
Similar magazines