Toimivat Katot 2007 (pdf) - Kattoliitto

kattoliitto.fi

Toimivat Katot 2007 (pdf) - Kattoliitto

Toimiva katto – tärkein julkisivu

Rakennukset muodostavat huomattavan osan suomalaisesta

kansallisvarallisuudesta. Sen ennenaikaiseen

rappeutumiseen meillä ei yksinkertaisesti ole varaa.

Vain toimivan katon alla voi olla terve rakennus. Oikein

mitoitettu ja hyvin toteutettu katto on yhteisen

kansallisvarallisuutemme ja luonnonvarojemme säästämistä

sekä ammattitaitoisen rakentamisen arvostamista.

Katon elinkaaren pituuteen vaikutetaan kolmessa

vaiheessa: suunnittelussa, katon toteutuksessa ja katon

käytön aikana.

Suunnittelussa katolle asetetaan käyttöikätavoite, joka

vaikuttaa katon rakenteiden ja yksityiskohtien suunnitteluun

sekä katossa käytettäviin materiaalivalintoihin.

Katon toteutusvaiheessa katto rakennetaan suunnitelmien

mukaiseksi käyttäen hyväksi koettua rakennustapaa

ja kattoalalla yleisesti hyväksyttyjä asennusmenetelmiä.

Katon käyttövaiheessa sen kestävyyteen ja toimivuuteen

vaikutetaan oikeilla ja riittävillä huoltotoimenpiteillä

Katon käyttöikätavoite toteutuu vain kun kaikki katon

elinkaaren vaiheet toteutetaan oikealla ja suunnitellulla

tavalla.

Toimivat Katot -julkaisu, joka perustuu kattoalan

ammattilaisten pitkäaikaiseen kokemukseen ja ammattitaitoon,

luo edellytykset näiden vaiheiden oikeaan toteuttamiseen

Eikä tämä koske yksin kattoa. Kaikki muutkin vedeneristykset

on suunniteltava ja toteutettava yllämainittujen

periaatteiden mukaisesti. Vain tällä tavoin varmistamme

sen, että koko rakennuksen suunniteltu käyttöikä toteutuu

halutulla tavalla.

5

Toimivat katot on nyt

kattavampi kuin koskaan

Kattoliitto on tehnyt töitä parempien kattojen puolesta

vuosikymmenien ajan ja tärkeä työkalu tässä on ollut

Toimivat Katot -julkaisu.

Tämä julkaisu on Kattoliitto ry:n jäsenistön yhteinen

näkemys siitä, miten saadaan aikaan hyvä ja toimiva katto

tai muu vedeneristys.

Toimivat Katot on syntynyt sekä kattourakoitsijoiden

että eri materiaalien toimittajien tiedon, kokemuksen ja

ammattitaidon pohjalta.

Liiton toiminnan ja jäsenkunnan kehittymisen myötä

julkaisu on sisällöltään aiempaa laajempi. Se jakautuu

katon muodon mukaan loiviin ja jyrkkiin kattoihin,

joista jälkimmäinen osa käytettävän materiaalin mukaan

kolmeen pääosioon: Bitumikatteet, peltikatot ja tiilikatot.

Loivat katot -osio sisältää myös vedeneristämiseen

liittyviä erilaisia rakenteita rakennuksen eri osissa.

Toimivat katot on tehty työkaluksi

Tämä julkaisu on paitsi kannanotto myös hyödyllinen

työväline jokaiselle, joka tavalla tai toisella on mukana

katon rakentamisessa tai korjaamisessa – niin urakoinnin

ammattilaisille kuin työn tilaajillekin.

Kattoliitto ry:n tavoitteena on tämän julkaisun avulla

kannustaa rakentamisen osapuolia suunnittelemaan,

tekemään, ostamaan ja vaatimaan asetetun käyttöiän

saavuttavia, hyviä, toimivia kattoja ja muita vedeneristyksiä.

Toimivat Katot -julkaisu on luettavissa myös internetissä

(www.kattoliitto.fi )

Kattoliitto ry

More magazines by this user
Similar magazines