sipoo sibbo pornainen borgnäs - Sibbesborg

sibbesborg.net

sipoo sibbo pornainen borgnäs - Sibbesborg

Aikataulut Tidtabeller

3.6.2013 - 1.6.2014

SIPOO SIBBO

PORNAINEN BORGNÄS


Kansikuva: Maisemakuva, Pornainen

Pärmbild: Landskapsbild, Borgnäs


SIPOO SIBBO

PORNAINEN BORGNÄS

Aikataulut Tidtabeller

3.6.2013 - 1.6.2014

Julkaisijat / Utgivare

Alueen liikenteenharjoittajat / Regionens bussbolag

Sipoon kunta / Sibbo kommun

Pornaisten kunta / Borgnäs kommun

Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia.

Julkaisijat eivät vastaa mahdollisesti virheellisistä ja

muuttuneista aikatauluista.

Ändringar i tidtabellerna är möjliga.

Utgivarna ansvarar inte för eventuella felaktigheter och ändringar

i tidtabellerna.

1


MERKKIEN SELITYKSET

M–S = joka päivä

M = maanantaisin

Ti = tiistaisin

K = keskiviikkoisin

To = torstaisin

P = perjantaisin

L = lauantaisin

S = sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

SS = sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, kahden tai

useamman pyhän sattuessa peräkkäin ajetaan

vain viimeisenä

Koulp 1 = Sipoon peruskoulun koulupäivinä (sivu 4)

Koulp 2 = Pornaisten peruskoulun koulupäivinä (sivu 4)

Koulp 3 = Porvoon peruskoulun koulupäivinä (sivu 4)

Koulp 4 = Järvenpään Keudan koulupäivinä (sivu 4)

Koulp 5 = Mäntsälän peruskoulun koulupäivinä (sivu 4)

+ = vain kouluvuoden aikana

++ = vain koulujen kesäloman aikana

+++ = koulujen lomapäivinä

X = pysähtyy ao. paikkakunnalla

T = tarvittaessa ao. paikkakunnan kautta

= autonvaihto

| - = auto ei käy paikkakunnalla

th = tienhaara

ras = rautatieasema

2


TECKENFÖRKLARINGAR

M–S = varje dag

M = måndagar

Ti = tisdagar

K = onsdagar

To = torsdagar

P = fredagar

L = lördagar

S = söndagar och helgdagar

SS = söndagar och helgdagar; vid flera helgdagar i

följd trafikeras linjen dock endast den sista

helgdagen

Koulp 1 = Sibbo grundskolas skoldagar (sida 4)

Koulp 2 = Borgnäs grundskolas skoldagar (sida 4)

Koulp 3 = Borgå grundskolas skoldagar (sida 4)

Koulp 4 = Keudas (Träskända) skoldagar (sida 4)

Koulp 5 = Mäntsälä grundskolas skoldagar (sida 4)

+ = endast un der skolåret

++ = endast un der skolornas sommarlov

+++ = endast skolornas lovdagar

X = stannar vid behov

T = vid behov via denna ort

= bussbyte

| - = bussen kör inte via orten

vgs = vägskäl

jvgstn = järnvägstation

3


Koulp 1

Sipoon koulupäivät

Sibbo skoldagar

13.8.–16.10.2013

21.10.–20.12.2013

7.1.–14.2.2014

24.2.–31.5.2014

Koulp 2

Pornaisten koulupäivät

Borgnäs skoldagar

12.8.–11.10.2013

21.10.–20.12.2013

7.1.–14.2.2014

24.2.–31.5.2014

Koulp 3

Porvoon koulupäivät

Borgås skoldagar

12.8.–11.10.2013

21.10.–20.12.2013

2.1.–14.2.2014

24.2.–31.5.2014

Koulp 4

Keudan (Järvenpää)

koulupäivät

Keudas (Träskända)

skoldagar

3.8.–11.10.2013

21.10.–20.12.2013

2.1.–14.2.2014

24.2.–30.5.2014

Koulp 5

Mäntsälän koulupäivät

Mäntsäläs skoldagar

13.8.–11.10.2013

21.10.–21.12.2013

2.1.–14.2.2014

24.2.–31.5.2014

4


JUHLAPYHÄT / STÖRRE HELGER

JUHANNUS 2013

Torstai 20.6. Arkivuorot

Juhannusaatto 21.6. L-vuorot klo 13 saakka

Juhannuspäivä 22.6. Ei liikennöidä

Sunnuntai 23.6. S- ja SS -vuorot

JOULULIIKENNE 2013

Jouluaatto 24.12. Lauantaivuorot klo 13 saakka

Joulupäivä 25.12. Ei liikennöidä

Tapaninpäivä 26.12. S- ja SS -vuorot

VUODENVAIHDE 2013–2014

Uudenvuodenaatto 31.12. Arkivuorot

Uudenvuodenpäivä 1.1.2014 S- ja SS -vuorot

PÄÄSIÄINEN 2014

Kiirastorstai 17.4. Arkivuorot

Pitkäperjantai 18.4. S-vuorot

Lauantai 19.4. L-vuorot

l pääsiäispäivä 20.4. S-vuorot

ll pääsiäispäivä 21.4. S- ja SS -vuorot

MIDSOMMAR 2013

Torsdagen 20.6 Vardagsturer

Midsommaraftonen 21.6 Lördagsturer t.o.m kl. 13

Midsommardagen 22.6 Ingen trafik

Söndagen 23.6 S- och SS-turer

JULTRAFIKEN 2013

Julaftonen 24.12 Lördagsturer t.o.m. kl. 13

Juldagen 25.12 Ingen trafik

Annandag jul 26.12 S- och SS-turer

ÅRSSKIFTET 2013–2014

Nyårsaftonen 31.12 Vardagsturer

Nyårsdagen 1.1.2014 S- och SS-turer

PÅSKEN 2014

Skärtorsdagen 17.4 Vardagsturer

Långfredagen 18.4 S-turer

Lördagen 19.4 L-turer

Påskdagen 20.4 S-turer

Annandag påsk 21.4 S- och SS-turer

5


SISÄLLYSLUETTELO

Taulukko

1. Nikkilä–Hel sinki

2. Kerava–Nikkilä–Söderkulla–Itäkeskus–Hel sinki

3. Hel sinki–Nikkilä–Paippinen–Järvenpää

4. Hel sinki–Nikkilä–Pornainen–Mäntsälä

5. Hel sinki–Nikkilä–Hinthaara–Porvoo

6. Porvoo–Nikkilä / Pornainen–Järvenpää

7. Jokimäki / Monninkylä–Pornainen–Järvenpää

8. Porvoo–Pornainen–Halkia–Pihlajamäki

9. Mäntsälä–Järvenpää–Hyrylä–Hel sinki

10. Nikkilä–Pornainen–Hinthaara–Kilpilahti

11. Kilpilahti–Nikkilä–Kerava

12. Nikkilä–Söderkulla–Box

13. Nikkilä–Söderkulla–Kitö

14. Nikkilä–Söderkulla–Eriksnäs–Kalkkiranta

15. Nikkilä–Immersby–Söderkulla–Eriksnäs–Gumbostrand

16. Nikkilä–Box–Kitö

17. Söderkulla–Hel sinki

18. Porvoo–Söderkulla–Hel sinki

19. Hel sinki–Söderkulla–Eriksnäs–Kalkkiranta

20. Hel sinki–Söderkulla–Box–Kitö

21. Porvoo–Kilpilahti–Svartbäck

22. Hel sinki–Bastukärr–Kerava

Linjataksi, sivu 42

LYHENTEET

koulukes. = koulukeskus

linja-autoas. = linja-autoasema

E. Paippinen = Etelä-Paippinen

P. Paippinen = Pohjois-Paippinen

Kuninkaanm. = Kuninkaanmäki

It. Jokipuisto = Itäinen Jokipuisto

6


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tabell

1. Nickby–Helsingfors

2. Kervo–Nickby–Söderkulla–Östra centrum–Helsingfors

3. Helsingfors–Nickby–Paipis–Träskända

4. Helsingfors–Nickby–Borgnäs–Mäntsälä

5. Helsingfors–Nickby–Hindhår–Borgå

6. Borgå–Nickby / Borgnäs–Träskända

7. Jokimäki / Monby–Borgnäs–Träskända

8. Borgå–Borgnäs–Halkia–Pihlajamäki

9. Mäntsälä–Träskända–Hyrylä–Helsingfors

10. Nickby–Borgnäs–Hindhår–Sköldvik

11. Sköldvik–Nickby–Kervo

12. Nickby–Söderkulla–Box

13. Nickby–Söderkulla–Kitö

14. Nickby–Söderkulla–Eriksnäs–Kalkstrand

15. Nickby–Immersby–Söderkulla–Eriksnäs–Gumbostrand

16. Nickby–Box–Kitö

17. Söderkulla–Helsingfors

18. Borgå–Söderkulla–Helsingfors

19. Helsingfors–Söderkulla–Eriksnäs–Kalkstrand

20. Helsingfors–Söderkulla–Box–Kitö

21. Borgå–Sköldvik–Svartbäck

22. Hel singfors–Bastukärr–Kervo

Linjetaxi, sida 43

Kungsb. = Kungsbacka

N. Paipis = Norra Paipis

S. Paipis = Södra Paipis

Östra c = Östra centrum

FÖRKORTNINGAR

7


1

NIKKILÄ–HEL SINKI

NICKBY–HELSINGFORS

Linja / linje 776 763K 763 764V

M–P M–P M–P M–P

Nikkilä / Nickby 05.50 06.00 06.30 06.50

It. Jokip. /Östanåparken 05.45 06.05 06.35 l

Jokivarsi 06.00 l 06.45 07.00

Kuninkaanm. / Kungsb. l 06.20 l l

Hel sinki / Helsingfors 06.30 07.00 07.20 07.35

Linja / linje 776 761K 761 764

M–L M–P M–P M–P

Nikkilä / Nickby 07.00 07.15 07.40 07.50

It. Jokip. /Östanåparken 06.50 07.10 07.35 07.55

Jokivarsi 07.10 l 07.50 08.05

Kuninkaanm. / Kungsb. l 07.30 l l

Hel sinki / Helsingfors 07.45 08.05 08.25 08.45

Linja / linje 761K 776 763 760K

M–P M–P M–L M–P+

Nikkilä / Nickby 08.20 08.40 09.00 09.20

It. Jokip. /Östanåparken 08.15 08.30 09.05 09.25

Jokivarsi l 08.50 09.15 l

Kuninkaanm. / Kungsb. 08.35 l l 09.40

Hel sinki / Helsingfors 09.05 09.20 09.45 10.10

Linja / linje 762 / 765 776 761V

M–P L M–P

Nikkilä / Nickby 10.05 10.00 10.45

It. Jokip. /Östanåparken 10.10 09.55 l

Jokivarsi 10.20 10.10 10.55

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l

Hel sinki / Helsingfors 10.50 10.45 11.25

8


1

NIKKILÄ–HEL SINKI

NICKBY–HELSINGFORS

Linja / linje 763 776 760K 760

M–L M–S M–P L

Nikkilä / Nickby 11.25 12.10 13.00 13.00

It. Jokip. /Östanåparken 11.30 12.00 13.05 13.05

Jokivarsi 11.40 12.20 l 13.15

Kuninkaanm. / Kungsb. l l 13.20 l

Hel sinki / Helsingfors 12.10 12.50 13.50 13.45

Linja / linje 762 764K 763 761K

M–P M–L M–PS M–L

Nikkilä / Nickby 13.25 14.00 14.35 15.15

It. Jokip. /Östanåparken 13.30 14.05 14.40 15.10

Jokivarsi 13.40 l 14.50 l

Kuninkaanm. / Kungsb. l 14.20 l 15.30

Hel sinki / Helsingfors 14.10 14.50 15.20 16.05

Linja / linje 776 776K 776 763

M–L M–P+ S M–L

Nikkilä / Nickby 15.45 16.10 16.10 17.10

It. Jokip. /Östanåparken 15.35 16.00 16.00 17.15

Jokivarsi 15.55 l 16.20 17.25

Kuninkaanm. / Kungsb. l 16.25 l l

Hel sinki / Helsingfors 16.25 16.55 16.50 17.55

Linja / linje 776 763 / 764 776 763

M–L M–PS M–L M–L

Nikkilä / Nickby 18.00 19.00 20.05 21.45

It. Jokip. /Östanåparken 17.50 19.05 20.00 21.50

Jokivarsi 18.10 19.15 20.15 22.00

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l l

Hel sinki / Helsingfors 18.40 19.45 20.45 22.25

Ruuhka-aikana ajoaika voi olla 5 - 15 minuuttia ilmoitettua pidempi /

Un der rusningstid kan körtiden vara 5 - 15 minuter längre än angivet

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

9


1

HEL SINKI–NIKKILÄ

HELSINGFORS–NICKBY

Linja / linje 763K 760 760K 763

M–P M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors 07.05 07.35 08.05 08.35

Kuninkaanm. / Kungsb. 07.30 l 08.30 l

Jokivarsi l 08.00 l 09.00

It. Jokip. /Östanåparken 07.50 08.15 08.50 09.15

Nikkilä / Nickby 07.55 08.20 08.55 09.20

Linja / linje 776K 764 776 763K

M–L M–L M–L M–P

Hel sinki / Helsingfors 09.05 10.05 11.05 11.35

Kuninkaanm. / Kungsb. 09.30 l l 12.00

Jokivarsi l 10.30 11.30 l

It. Jokip. /Östanåparken 09.55 10.45 11.50 12.15

Nikkilä / Nickby 09.50 10.50 11.45 12.20

Linja / linje 760 776 763K

M–L M–S M–P+

Hel sinki / Helsingfors 12.05 13.05 13.25

Kuninkaanm. / Kungsb. l l 13.50

Jokivarsi 12.30 13.30 l

It. Jokip. /Östanåparken 12.45 13.50 14.05

Nikkilä / Nickby 12.50 13.45 14.10

Linja / linje 761 776 763

M–L M–L M–L

Hel sinki / Helsingfors 14.20 15.05 15.25

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l

Jokivarsi 14.45 15.30 15.50

It. Jokip. /Östanåparken 15.05 15.55 16.05

Nikkilä / Nickby 15.00 15.50 16.15

10


1

HEL SINKI–NIKKILÄ

HELSINGFORS–NICKBY

Linja / linje 776 764 776K 760 763 / 764

M–P M–P M–P M–L M–PS

Hel sinki / Helsingfors 15.50 16.05 16.20 16.35 17.05

Kuninkaanm. / Kungsb. l l 16.45 l l

Jokivarsi 16.20 16.35 l 17.00 17.35

It. Jokip. /Östanåparken 16.45 16.45 17.15 17.15 17.45

Nikkilä / Nickby 16.40 16.55 17.10 17.20 17.50

Linja / linje 776 760K 764 776 776

M–L M–P M–L S M–L

Hel sinki / Helsingfors 17.35 18.05 18.35 19.05 19.20

Kuninkaanm. / Kungsb. l 18.30 l l l

Jokivarsi 18.00 l 19.00 19.30 19.45

It. Jokip. /Östanåparken 18.20 18.45 19.15 19.50 20.05

Nikkilä / Nickby 18.15 18.50 19.20 19.45 20.00

Linja / linje 763 763 763 763 760K

S M–P M–L M–L LS 1)

Hel sinki / Helsingfors 20.05 20.20 21.20 22.40 01.20

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l l 01.45

Jokivarsi 20.30 20.45 21.45 23.05 l

It. Jokip. /Östanåparken 20.40 20.55 21.55 23.15 02.00

Nikkilä / Nickby 20.45 21.00 22.00 23.20 02.05

1) = Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä / Natt

mellan fredag - lördag och lördag - söndag

Ruuhka-aikana ajoaika voi olla 5 - 15 minuuttia ilmoitettua pidempi /

Un der rusningstid kan körtiden vara 5 - 15 minuter längre än angivet

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

11


2 KERAVA–NIKKILÄ–SÖDERKULLA–

ITÄKESKUS–HEL SINKI

KERVO–NICKBY–SÖDERKULLA–

ÖSTRA CENTRUM–HELSINGFORS

Kouluvuoden aikana / Un der skolåret

Linja / linje 951 951 959 950B 950B 950 950

M–P M–P Koulp 1 M–P M–P M–P M–P

Kerava ras./Kervo jvgstn - - - 07.25 08.25 09.25 10.25

Talma / Tallmo - - - 07.30 08.30 09.30 10.30

Kuntala, Sockengården 06.20 06.35 07.40Y4 07.50 08.50 09.40 10.40

Söderkulla 06.35 06.50 08.25 - - 09.55 10.55

Söderkulla 06.35 07.05 - - - 10.05 11.05

Itäkeskus/Östra centrum 06.50 07.25 - - - 10.25 11.25

Hel sinki/Helsingfors 07.20 08.00 - - - 10.50 11.50

Linja / linje 950 950M 950M 835K 950M 835

M–P M–P M–P M–P M–P M–P

Kerava ras. / Kervo jvgstn 11.25 12.15 13.15 - 14.15 -

Talma / Tallmo 11.30 12.20Y3 13.20Y3 - 14.20Y3 -

Kuntala, Sockengården 11.40 12.40 13.40 14.15 14.40 15.15

Söderkulla 11.55 12.55 13.55 14.35 14.55 15.35

Söderkulla 12.05 13.05 14.05 14.40 15.05 15.35

Itäkeskus / Östra centrum 12.25 13.25 14.25 15.00 15.25 15.55

Hel sinki / Helsingfors 12.50 13.50 14.50 15.25 15.50 16.20

Linja / linje 950B 951A 950 950 950 950

M–P Koulp 1 M–P M–P M–P M–P

Kerava ras. / Kervo jvgstn 15.15 - 16.50 18.45 20.00 21.15

Talma / Tallmo 15.20 - 16.55 18.50 20.05 21.20

Kuntala, Sockengården 15.35 16.10 17.10 19.05 20.20 21.35

Söderkulla - 16.25 17.25 19.20 20.35 21.50

Söderkulla - 16.35 17.35 - - -

Itäkeskus / Östra centrum - 16.55 17.55 - - -

Hel sinki / Helsingfors - 17.20 18.20 - - -

Y3 = Mårsbackantietä pitkin / längs Mårsbackavägen

Y4 = Lähtee koulukeskuksesta, ajaa Immersbyn kautta / Avgår från

skolcentrumet, kör via Immersby

Reitti: Keravan rautatieasema - Porvoontie - Talmankaari - Martinkyläntie - Nikkiläntie

- Iso Kylätie - Brobölentie - Söderkullantie - Amiraalintie - Uusi Porvoontie

Rutt: Kervo järnvägsstation - Borgåvägen - Tallmobågen - Mårtensbyvägen -

Nickbyvägen - Stora Byvägen - Brobölevägen - Söderkullavägen - Amiralsvägen -

Nya Borgåvägen

Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab

12


2

HEL SINKI–ITÄKESKUS–SÖDERKULLA–

NIKKILÄ–KERAVA

HELSINGFORS–ÖSTRA CENTRUM–

SÖDERKULLA–NICKBY–KERVO

Kouluvuoden aikana / Un der skolåret

Linja / linje 950 835B/950K 950B 835 835K

M–P M–P M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors - - - 07.40 08.45

Itäkeskus / Östra centrum - - - 08.00 09.05

Söderkulla - - - 08.25 09.25

Söderkulla 06.50 07.15 - 08.25 09.25

Kuntala, Sockengården 07.03 07.40 - 08.45 09.45

Kuntala, Sockengården 07.03 07.50Y1 08.30 - -

Talma / Tallmo 07.15 08.05 08.40 - -

Kerava ras. / Kervo jvgstn 07.25 08.25 08.50 - -

Linja / linje 950V 870/950 870/950 870/950 870/950

Koul1 M–P M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors - 09.00 10.00 11.00 12.00

Itäkeskus / Östra centrum - 09.20 10.20 11.20 12.20

Söderkulla - 09.45 10.45 11.45 12.45

Söderkulla - 09.55 10.55 11.55 12.55

Kuntala, Sockengården - 10.10 11.10 12.10 13.10

Linja-autoas. / Busstation 08.55Y1Y3 l l l l

Talma / Tallmo 09.25 10.15 11.15 12.20 13.20

Kerava ras. / Kervo jvgstn - 10.25 11.25 12.30Y2 13.30Y2

Linja / linje 840/950 845/950 953 950 950 950

M–P M–P M–P M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors 13.00 14.00 - - - -

Itäkeskus / Östra centrum 13.20 14.20 - - - -

Söderkulla 13.45 14.45 - - - -

Söderkulla 13.55 14.55 - 18.10 19.25 20.40

Kuntala, Sockengården 14.10 15.10 - 18.25 19.40 20.55

Linja-autoas. / Busstation l l 16.25Y l l l

Talma / Tallmo 14.20 15.20 l 18.35 19.50 21.05

Kerava ras. / Kervo jvgstn 14.30Y2 15.30 16.45Y 18.45 20.00 21.15

Y = Linja 953 Keravan kautta Talmaan / Linje 953 via Kervo till Tallmo

Y1 = Neulasniityn kautta / Via Barrängen

Y2 = Vuoro jatkaa tarvittaessa Neulasniittyyn ja Kotimäentielle / Turen körs

vid behov till Barrängen och Kotimäkivägen

Y3 = Vuoro ajetaan Mårsbackantietä pitkin / Turen körs längs

Mårsbackavägen

Reitti: Uusi Porvoontie - Söderkullantie - Brobölentie - Iso Kylätie - Nikkiläntie -

Martinkyläntie - Satotalmantie – Talmankaari - Martinkyläntie - Porvoontie -

Keravan rautatieasema

Rutt: Nya Borgåvägen - Söderkullavägen - Brobölevägen - Stora Byvägen -

Nickbyvägen - Mårtensbyvägen - Satotalmavägen - Tallmobågen - Mårtensbyvägen

- Borgåvägen - Kervo järnvägsstation

13


2 KERAVA–NIKKILÄ–SÖDERKULLA–

ITÄKESKUS–HEL SINKI

KERVO–NICKBY–SÖDERKULLA–

ÖSTRA CENTRUM–HELSINGFORS

Linja / Linje 950

Kouluvuoden aikana / Un der skolåret

Kerava ras. / Kervo jvgstn

L+

09.45

L+

11.00

L+

12.15

L+

14.15

L+

15.30

L+

16.45

Talma / Tallmo 09.50 11.05 12.20 14.20 15.35 16.50

Kuntala, Sockengården 10.05 11.20 12.35 14.35 15.50 17.05

Söderkulla 10.20 11.35 12.50 14.50 16.05 17.20

L+ L+ L+ L+ L+ L+

Söderkulla 09.10 10.25 11.40 13.40 14.55 16.10

Kuntala, Sockengården 09.25 10.40 11.55 13.55 15.10 16.25

Talma / Tallmo 09.35 10.50 12.05 14.05 15.20 16.35

Kerava ras. / Kervo jvgstn 09.45 11.00 12.15 14.15 15.30 16.45

Reitti: Keravan rautatieasema - Porvoontie - Talmankaari - Martinkyläntie - Nikkiläntie

- Iso Kylätie - Brobölentie - Söderkullantie - Amiraalintie - Uusi Porvoontie

Rutt: Kervo järnvägsstation - Borgåvägen - Tallmobågen - Mårtensbyvägen -

Nickbyvägen - Stora Byvägen - Brobölevägen - Söderkullavägen - Amiralsvägen -

Nya Borgåvägen

Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab

14


2

KERAVA / KERVO–NIKKILÄ / NICKBY–

SÖDERKULLA–HEL SINKI / HELSINGFORS

Koulujen kesäloma-aikana / Un der skolornas sommarlov

Linja / linje 951/840 951/840 950B 950

M–P M–P M–P M–P

Kerava / Kervo - - 09.00 11.00

Talma / Tallmo - - 09.05 11.05

Kuntala, Sockengården 06.20 06.50 09.15 11.15

Söderkulla 06.35 07.05 - 11.25

Itäkeskus / Östra centrum 06.55 07.25 - -

Hel sinki / Helsingfors 07.20 07.55 - -

Linja / linje 950 950B/835 950B/835 950

M–P M–P M–P M–P

Kerava / Kervo 13.00 14.00 15.00 16.50

Talma / Tallmo 13.05 14.05 15.05 16.55

Kuntala, Sockengården 13.15 14.15 15.15 17.10

Söderkulla 13.25 14.40 15.35 17.25

Itäkeskus / Östra centrum - 14.55 15.55 -

Hel sinki / Helsingfors - 15.20 16.15 -

Linja / linje 950 951 835/950B 835/950B

M–P M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors - - 07.40 08.45

Itäkeskus / Östra centrum - - 08.00 09.05

Söderkulla 06.30 07.20 08.25 09.25

Kuntala, Sockengården 06.45 07.35 08.40 09.40

Talma / Tallmo 06.55 - 08.50 09.50

Kerava / Kervo 07.00 - 08.55 09.55

Linja / linje 950 950 950B

M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors - - -

Itäkeskus / Östra centrum - - -

Söderkulla 11.25 13.25 -

Kuntala, Sockengården 11.40 13.40 14.40

Talma / Tallmo 11.50 13.50 14.50

Kerava / Kervo 11.55 13.55 14.55

Reitti: Uusi Porvoontie - Söderkullantie - Brobölentie - Iso Kylätie - Nikkiläntie -

Martinkyläntie - Satotalmantie - Talmankaari - Martinkyläntie - Porvoontie -

Keravan rautatieasema

Rutt: Nya Borgåvägen - Söderkullavägen - Brobölevägen - Stora Byvägen -

Nickbyvägen - Mårtensbyvägen - Satotalmavägen - Tallmobågen - Mårtensbyvägen

- Borgåvägen - Kervo järnvägsstation

Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab

15


3

HEL SINKI–NIKKILÄ–PAIPPINEN–JÄRVENPÄÄ

HELSINGFORS–NICKBY–PAIPIS–TRÄSKÄNDA

Linja / linje 966 776/762B 760 962K 776

M–P+ M–P M–P Koulp 1 Koulp 1

Hel sinki / Helsingfors - 11.05 12.05 - 13.05

It. Jokip. / Östanåparken - l 12.45 13.05 14.05

Nikkilä / Nickby 06.50 12.10 12.50 13.12 14.12

E. Paippinen / S. Paipis Y 12.20 - 13.20 14.20

P. Paippinen / N. Paipis 07.20 12.25 - 13.30 14.30

Rajakulma 07.25 12.30 - 13.35 14.35Z

Järvenpää ras/Träskända jst 07.35 12.40Y1 - - -

Linja / linje 761 962BK 776 962B

M–P Koulp 1 M–P M–P+

Hel sinki / Helsingfors 14.20 - 15.05 -

It. Jokip. / Östanåparken 15.05 15.10 15.55 15.55

Nikkilä / Nickby 15.00 15.17 15.50 16.00

E. Paippinen / S. Paipis - 15.25 - 16.10

P. Paippinen / N. Paipis - 15.30 - 16.15

Rajakulma - 15.35 - 16.20

Järvenpää ras / Träskända jst - 15.45Y1 - 16.30Y1

Linja / linje 962 962L 762B

Koulp 1 Koulp 1 M–P

Järvenpää ras/ Träskända jst 07.10Y1 08.10Y1 09.15Y1

Rajakulma 07.20 08.25 09.25

P. Paippinen / N. Paipis 07.25 08.30 09.30

E. Paippinen / S. Paipis 07.35 08.40 09.35

Nikkilä / Nickby 07.50 08.50 10.05

It. Jokip. / Östanåparken 07.55 09.05 10.10

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l

Hel sinki / Helsingfors 08.45 09.45 10.50

Linja / linje 762 962BT 965MK 962BT

M–P Koulp 1 Koulp 2 Koulp 1

Järvenpää ras/ Träskända jst 12.50Y1 - 14.25Y2 -

Rajakulma 13.00 13.35 14.35 14.45

P. Paippinen / N. Paipis 13.05 13.40 14.40 14.50

E. Paippinen / S. Paipis 13.10 13.45 - 14.55

Nikkilä / Nickby 13.25 13.55 - 15.05

It. Jokip. / Östanåparken 13.30 14.05 - 15.10

Kuninkaanm. / Kungsb. l 14.20 - 15.30

Hel sinki / Helsingfors 14.10 14.50 - 16.05

Y = Pornaisten kautta / Via Borgnäs

Y1 = Ajetaan Järvenpään linja-autoasemalle/-lta / Turen körs till/från

busstationen i Träskända

Y2 = Lähtee ammattikoululta (Wärtsilänkatu) 14.20 / Avgår från yrkesskolan

(Wärtsilänkatu) 14.20

Z = Ajetaan Järvenpäässä reittiä Sipoontie–Puistotie–Pohjoisväylä, ei ajeta

Järvenpään keskustaan / Körs i Träskända rutten Sipoontie–Puistotie–

Pohjoisväylä, inte via centrum

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

16


4

HEL SINKI–NIKKILÄ–PORNAINEN–MÄNTSÄLÄ

HELSINGFORS–NICKBY–BORGNÄS–MÄNTSÄLÄ

Linja / linje 966 765B 763K 763 764 763K

M–P+ M–P+ M–P M–P M–L M–P

Hel sinki / Helsingfors - - 07.05 08.35 10.05 11.35

Kuninkaanm. / Kungsb. - - 07.30 l l 12.00

It. Jokip. / Östanåparken - - 07.50 09.15 10.45 12.15

Nikkilä / Nickby 06.50 07.35 07.55 09.20 10.50 12.20

Jokimäki 07.05 07.45 08.10 09.30 11.05 12.35

Laukkoski l l l l 11.10 l

Pornainen / Borgnäs 07.10 07.50 08.15 09.35 11.15 12.40

Halkia - 08.00 - - 11.25 -

Mäntsälä - 08.25 - - - -

Linja / linje 763K 760/963 763 764 763

M–P+ M–P+ M–L M–P+ M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors 13.25 14.20 15.25 - 16.05 17.05

Kuninkaanm. / Kungsb. 13.50 l l - l l

It. Jokip. / Östanåparken 14.05 15.05 16.05 - 16.45 17.45

Nikkilä / Nickby 14.10 15.10 16.15 - 16.55 17.50

Jokimäki 14.25 15.25 16.25 16.45 17.05 18.00

Laukkoski T 15.35 l 16.40 T T

Pornainen / Borgnäs 14.35 15.30 16.35 16.50 17.15 18.10

Halkia - - - 17.00 17.25 -

Mäntsälä - - - - - -

Linja / linje 764 764 763 763 763 763

S M–L S M–P M–L M–L

Hel sinki / Helsingfors 17.05 18.35 20.05 20.20 21.20 22.40

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l l l l

It. Jokip. / Östanåparken 17.45 19.15 20.40 20.55 21.55 23.15

Nikkilä / Nickby 17.50 19.20 20.45 21.00 22.00 23.20

Jokimäki 18.00 19.30 20.55 21.10 22.10 23.30

Laukkoski T T T T T T

Pornainen / Borgnäs 18.10 19.40 21.00 21.15 22.15 23.35

Halkia 18.20 19.50 - - - -

Mäntsälä - - - - - -

17


4 MÄNTSÄLÄ–PORNAINEN–NIKKILÄ–HELSINKI

MÄNTSÄLÄ–BORGNÄS–NICKBY–HELSINGFORS

Linja / linje 763K 763 764V 764 763

M–P M–P M–P M–P+ M–P++

Mäntsälä - - - - -

Halkia - - 06.15 07.10 -

Pornainen / Borgnäs 05.40 06.10 06.25 07.20 07.20

Laukkoski l l l 07.25 07.25

Jokimäki 05.45 06.15 06.32 07.30 07.30

Nikkilä / Nickby 06.00 06.30 06.50 07.50 07.50

It. Jokip. / Östanåparken 06.05 06.35 l 07.55 07.55

Kuninkaanm. / Kungsb. 06.25 l l l l

Hel sinki / Helsingfors 07.00 07.20 07.35 08.45 08.45

Linja / linje 763 765 763 764K 763

M–L M–P+ M–L M–L M–PS

Mäntsälä - 09.10 - - -

Halkia - 09.25 - 13.20 -

Pornainen / Borgnäs 08.35 09.45 11.05 13.30 14.10

Laukkoski l l l 13.35 14.15

Jokimäki 08.40 09.50 11.10 13.40 14.20

Nikkilä / Nickby 09.00 10.05 11.25 14.00 14.35

It. Jokip. / Östanåparken 09.05 10.10 11.30 14.05 14.40

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l 14.20 l

Hel sinki / Helsingfors 09.45 10.50 12.10 14.50 15.20

Linja / linje 964 776 763 763 764 763

Koulp4 M–L M–L M–P S M–L

Mäntsälä - - - - - -

Halkia - - - - 18.25 -

Pornainen / Borgnäs 15.25 - 16.50 18.40 18.40 21.25

Laukkoski l - l l l l

Jokimäki 15.30 - 16.55 18.45 18.45 21.30

Nikkilä / Nickby 15.45 15.45 17.10 19.00 19.00 21.45

It. Jokip. / Östanåparken 15.50 l 17.15 19.05 19.05 21.50

Kuninkaanm. / Kungsb. - l l l l l

Hel sinki / Helsingfors - 16.25 17.55 19.45 19.45 22.25

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

18


5

HEL SINKI–NIKKILÄ–HINTHAARA–PORVOO

HELSINGFORS–NICKBY–HINDHÅR–BORGÅ

Linja / linje 776B 962 760K/776B 776K 776

M–P Koulp 3 Koulp 3 M–L M–L

Hel sinki / Helsingfors - - 08.05 09.05 11.05

Kuninkaanm. / Kungsb. - - 08.30 09.30 l

Nikkilä / Nickby - - 08.55 09.50 11.45

Nikkilä / Nickby 07.05 07.55 09.10 09.50 11.45

It. Jokip. / Östanåparken 07.10 08.00 09.15 09.55 11.50

Anttila / Andersböle 07.20 08.10 09.25 10.05 12.00

Hinthaara / Hindhår 07.30 08.15 09.30 10.10 12.05

Porvoo / Borgå 07.45 08.30 09.45 10.25 12.20

Linja / linje 776 761/776B 776 776

M–S M–P+ M–L M–P

Hel sinki / Helsingfors 13.05 14.20 15.05 15.50

Kuninkaanm. / Kungsb. l l l l

Nikkilä / Nickby 13.45 15.05 15.50 16.40

Nikkilä / Nickby 13.45 15.05 15.50 16.40

It. Jokip. / Östanåparken 13.50 15.10 15.55 16.45

Anttila / Andersböle 14.00 15.20 16.05 16.55

Hinthaara / Hindhår 14.05 15.25 16.10 17.00

Porvoo / Borgå 14.20 15.40 16.25 17.15

Linja / linje 776K 776 776 776

M–P M–L S M–L

Hel sinki / Helsingfors 16.20 17.35 19.05 19.20

Kuninkaanm. / Kungsb. 16.45 l l l

Nikkilä / Nickby 17.10 18.15 19.45 20.00

Nikkilä / Nickby 17.15 18.15 19.45 20.00

It. Jokip. / Östanåparken 17.20 18.20 19.50 20.05

Anttila / Andersböle 17.25 18.30 20.00 20.15

Hinthaara / Hindhår 17.30 18.35 20.05 20.20

Porvoo / Borgå 17.45 18.50 20.20 20.35

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

19


5

PORVOO–HINTHAARA–NIKKILÄ–HEL SINKI

BORGÅ–HINDHÅR–NICKBY–HELSINGFORS

Linja / linje 776 776 777 776B 776 776B/760K

Y

M–P M–L M–P M–P+ M–P Koulp 1

Porvoo / Borgå 05.20 06.20 06.30 07.00 08.00 08.35

Hinthaara / Hindhår 05.30 06.35 l 07.15 08.15 08.50

Anttila / Andersböle 05.35 06.40 l 07.20 08.20 08.55

It. Jokip. / Östanåparken 05.45 06.50 07.00 07.30 08.30 09.05

Nikkilä / Nickby 05.50 07.00 07.05 07.35 08.40 09.10

Nikkilä / Nickby 05.50 07.00 - 07.40 08.40 09.20

Kuninkaanm. / Kungsb. l l - l l 09.40

Hel sinki / Helsingfors 06.30 07.45 - 08.25 09.20 10.10

Linja / linje 776 776 962K/760K 776B 776

L M–S Koulp 1 M–P M–L

Porvoo / Borgå 09.30 11.30 12.35 14.20 15.05

Hinthaara / Hindhår 09.40 11.45 12.50 14.35 15.20

Anttila / Andersböle 09.45 11.50 12.55 14.40 15.25

It. Jokip. / Östanåparken 09.55 12.00 13.05 14.50 15.35

Nikkilä / Nickby 10.00 12.10 13.00 14.55 15.40

Nikkilä / Nickby 10.00 12.10 13.00 15.15 15.45

Kuninkaanm. / Kungsb. l l 13.20 15.30 l

Hel sinki / Helsingfors 10.45 12.50 13.50 16.05 16.25

Linja / linje 776K 776 776B/763 776 776

M–P+ S M–P M–L M–L

Porvoo / Borgå 15.30 15.30 16.20 17.20 19.30

Hinthaara / Hindhår 15.45 15.45 16.35 17.35 19.45

Anttila / Andersböle 15.50 15.50 16.40 17.40 19.50

It. Jokip. / Östanåparken 16.00 16.00 16.50 17.50 20.00

Nikkilä / Nickby 16.10 16.10 16.55 17.55 20.05

Nikkilä / Nickby 16.10 16.10 17.10 18.00 20.05

Kuninkaanm. / Kungsb. 16.25 l l l l

Hel sinki / Helsingfors 16.55 16.50 17.55 18.40 20.45

Y = Kulloon kautta / Via Kullo

20


6 PORVOO–NIKKILÄ/PORNAINEN–JÄRVENPÄÄ

BORGÅ–NICKBY/BORGNÄS–TRÄSKÄNDA

Linja / linje 966 965M 776/762B 962K

M–P+ Koulp 2 Koulp 2 M–P Koulp1

Porvoo / Borgå - 07.35 - 11.30 12.35

Hinthaara / Hindhår - 07.50 - 11.45 12.50

Anttila / Andersböle - l - 11.50 12.55

It. Jokip. / Östanåparken - l - 12.00 13.05

Kouluk. / Skolcentrumet - l - l 13.10

Nikkilä / Nickby 06.50 l - 12.10 13.12

Laukkoski l 08.00 - l l

Jokimäki 07.05 l - l l

Pornainen / Borgnäs 07.10 08.05 08.25 l l

E. Paippinen / S. Paipis l - l 12.20 13.20

P. Paippinen / N. Paipis 07.20 - 08.35 12.25 13.30

Rajakulma 07.25 - 08.40 12.30 13.35

Järvenpää ras/Träskända jst 07.35 - 08.50 12.40Y -

Linja / linje 962BT 776B 962BK 776 962B

Koulp1 M–P Koulp1 M–P M–P+

Porvoo / Borgå - 14.20 - 15.05 -

Hinthaara / Hindhår - 14.35 - 15.20 -

Anttila / Andersböle - 14.40 - 15.25 -

It. Jokip. / Östanåparken 14.05 14.50 15.10 15.35 15.55

Kouluk. / Skolcentrumet 14.10 l 15.15 15.40 l

Nikkilä / Nickby 14.12 14.55 15.17 - 16.00

Laukkoski l - l - l

Jokimäki l - l - l

Pornainen / Borgnäs l - l - l

E. Paippinen / S. Paipis 14.20 - 15.25 - 16.10

P. Paippinen / N. Paipis 14.30 - 15.30 - 16.15

Rajakulma 14.35Y1 - 15.35 - 16.20

Järvenpää ras/Träskända jst - - 15.45 - 16.30

Y = Vuoro ajetaan linja-autoasemalle / Turen körs till busstationen

Y1 = Vuoro ajetaan Järvenpäässä reittiä Sipoontie–Puistotie–Pohjoisväylä /

I Träskända körs rutten Sipoontie–Puistotie–Pohjoisväylä

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

21


6 JÄRVENPÄÄ–NIKKILÄ–PORVOO

TRÄSKÄNDA–NICKBY–BORGÅ

Linja / linje 962BK 962 776B 962L 776B

Koulp 1 Koulp Koulp 3 Koulp 1 Koulp 3

Järvenpää ras/ Träskända jst 07.10Y 07.10Y - 08.10Y -

Rajakulma 07.20 07.20 - 08.25 -

P. Paippinen / N. Paipis 07.25 07.25 - 08.30 -

E. Paippinen / S. Paipis 07.35 07.35 - 08.40 -

Nikkilä / Nickby 07.50 07.50 - 08.50 -

Nikkilä / Nickby - 07.55 07.55 - 09.10

It. Jokip. / Östanåparken - 08.00 08.00 - 09.15

Anttila / Andersböle - 08.10 08.10 - 09.25

Hinthaara / Hindhår - 08.15 08.15 - 09.30

Porvoo / Borgå - 08.30 08.30 - 09.45

Linja / linje 762B/776K 762/776 762BT 965MK 962BT/776B

M–P M–P Koulp 1 Koulp 2 Koulp 1

Järvenpää ras/Träskända jst 09.15Y 12.50Y - 14.25Y2 -

Rajakulma 09.25 13.00 13.35 14.35 14.45

P. Paippinen / N. Paipis 09.30 13.05 13.40 14.40 14.50

Pornainen / Borgnäs l l l 15.00 l

E. Paippinen / S. Paipis 09.35 13.15 13.45 l 14.55

Nikkilä / Nickby 09.45 13.25 13.55 l 15.05

Nikkilä / Nickby 09.50 13.45 13.55 l 15.05

It. Jokip. / Östanåparken 09.55 13.50 14.00 l 15.10

Anttila / Andersböle 10.05 14.00 - l 15.20

Hinthaara / Hindhår 10.10 14.05 - 15.20 15.25

Porvoo / Borgå 10.25 14.20 - 15.35 15.40

Koulp = Sipoon ja Porvoon yhteisinä koulupäivinä / un der Sibbos och Borgås

gemensamma skoldagar

Y = Vuoro lähtee linja-autoasemalta / Turen avgår från busstationen.

Y2 = Lähtee ammattikoululta (Wärtsilänkatu) 14.20 / Avgår från yrkesskolan

(Wärtsilänkatu) 14.20

22


7 JOKIMÄKI/MONNINKYLÄ–PORNAINEN–

JÄRVENPÄÄ

JOKIMÄKI/MONNBY–BORGNÄS–TRÄSKÄNDA

Linja / linje 965A 966 965

Koulp 1 M–P+ Koulp 1

Jokimäki 06.30 07.05 -

Monninkylä / Monnby l l -

Pornainen / Borgnäs 06.35 07.10 07.45

P. Paippinen / N. Paipis 06.45 07.20 07.55

Järvenpää ras / Träskända jvgstn 07.05 07.35 08.10

Linja / linje 965M 964

Koulp 4 Koulp 4

Jokimäki - -

Monninkylä / Monnby 08.15 15.10

Pornainen / Borgnäs 08.25 15.25

P. Paippinen / N. Paipis 08.35 -

Järvenpää ras / Träskända jvgstn 08.50 -

Linja / linje 965M 965MK

Koulp 4 Koulp 4

Järvenpää ras / Träskända jvgstn 07.35 14.25Y

P. Paippinen / N. Paipis 07.50 14.40

Pornainen / Borgnäs 08.00 14.50

Monninkylä / Monnby 08.15 15.05

Jokimäki - -

Linja / linje 965A 965A

Koulp 1 M–P+

Järvenpää ras/Träskända jvgstn 16.05 17.00

P. Paippinen / N. Paipis 16.20 17.15

Pornainen / Borgnäs 16.30 17.25

Monninkylä / Monnby l l

Jokimäki 16.35 17.30

Y = Lähtee ammattikoululta (Wärtsilänkatu) 14.20 / Avgår från yrkesskolan

(Wärtsilänkatu) 14.20

Pohjolan Liikenne

23


JÄRVENPÄÄ

TRÄSKÄNDA

MÄNTSÄLÄ

PORNAINEN

BORGNÄS

KERAVA

KERVO

PORVOO

BORGÅ

Haarajoki

Tikkaro

Numminen

Pihlajamäki

Halkia

Monninkylä

Monnby

Paippinen

Paipis

Jokimäki

Laukkoski

Hinthaara

Hindhår

Talma

Tallmo

Nikkilä

Nickby

Kulloo

Kullo

Savijärvi

Jokivarsi

Bastukärr

4,9

9

9

8,9

4,8,9

7

4,6-8,10

3,6,7

3,6

11

2

4,6,10

6,8,10

5,6,8

5,6

10

5,18,21

5,11

2,12-16

1,3-5

22


Hindsby

12,16

Gesterby

Kilpilahti

Sköldvik

2,12-16

Söderkulla Box

13,16,20,21

Kuninkaanmäki

Kungsbacka

15

Immersby

10,11,21

1,3-5

VANTAA

VANDA

Svartbäck

13,16,20

14,19

14,15,19

15

Eriksnäs

Gumbostrand

Kalkkiranta

Kalkstrand

Östersundom

Kitö

Itäkeskus

Östra centrum

2,17-20

HELSINKI

HELSINGFORS


8 PORVOO–PORNAINEN–HALKIA–PIHLAJAMÄKI

BORGÅ–BORGNÄS–HALKIA–PIHLAJAMÄKI

Linja / linje

M–P+ Koulp 3 Koulp 2 Koulp 2 M–P+

Porvoo / Borgå 07.00 07.35 - - 13.30

Hinthaara / Hindhår 07.15 07.50 - - 13.45

Laukkoski Y 08.00 - - 13.55

Jokimäki 07.45 l - - 14.00

Pornainen / Borgnäs 07.50 08.05 08.05 13.00 14.05

Halkia 08.00 - 08.15 13.10 14.15

Pihlajamäki - - 08.20 13.15 14.20

Linja / linje

M–P++ Koulp 3 M–P+ M–P++

Porvoo / Borgå 13.30 14.25 16.15 16.20

Hinthaara / Hindhår 13.45 14.40 16.30 16.35

Laukkoski 13.55 14.50 16.40 16.45

Jokimäki 14.00 14.55 16.45 l

Pornainen / Borgnäs 14.05 15.00 16.50 16.55

Halkia - 15.10 17.00 -

Pihlajamäki - 15.15 - -

Linja / linje

Koulp 3 Koulp 2 M–P++

Pihlajamäki - 07.20 -

Halkia 06.45 07.25 -

Pornainen / Borgnäs 06.55 07.45 08.10

Jokimäki 07.00 - 08.15

Laukkoski 07.05 - 08.20

Hinthaara / Hindhår 07.17 - 08.30

Porvoo / Borgå 07.35 - 08.45

Linja / linje

Koulp 2 Koulp 3 Koulp 2 M–P+

Pihlajamäki 08.20 - 13.15 14.40

Halkia 08.30 - 13.20 14.50

Pornainen / Borgnäs 08.50 08.50 13.30 15.00

Jokimäki - 08.55 13.40 15.05

Laukkoski - 09.00 13.35 15.10

Hinthaara / Hindhår - 09.10 - 15.20

Porvoo / Borgå - 09.25 - 15.35

Y = Nikkilän kautta / Via Nickby

Pohjolan Liikenne

26


9 MÄNTSÄLÄ–JÄRVENPÄÄ–HYRYLÄ–HELSINKI

MÄNTSÄLÄ–TRÄSKÄNDA–HYRYLÄ–

HELSINGFORS

Linja / linje

Y +

M–P Koulp 5 M–P M–P M–L

Mäntsälä - - 06.35 07.50 09.30

Numminen 06.15 06.35 06.50 08.05 09.40

Tikkaro l l 06.55 l l

Halkia 06.20 06.40 l 08.10 09.45

Haarajoki 06.352) X X 08.202) X

Järvenpää / Träskända 06.50 07.05 07.15 08.40 10.10

Hyrylä 07.05 - 07.40 09.00 10.30

Hel sinki / Helsingfors 07.55 - 08.35 09.40 11.15

Linja / linje

+ +++

M–P L M–P Koulp5 M–P,S

Mäntsälä 11.30 11.30 14.40 14.40 17.50

Numminen 11.40 11.40 14.50 14.50 18.00

Tikkaro l l l X l

Halkia 11.45 11.45 14.55 l 18.05

Haarajoki X X X X X

Järvenpää / Träskända 12.10 12.10 15.20 15.20 18.30

Hyrylä 12.30 12.30 15.45 15.45 18.50

Hel sinki / Helsingfors 13.10 13.10 16.30 16.30 19.35

Y = Kytötien kautta Järvenpäähän, Järvenpäässä rautatieaseman kautta /

Via Kytötie till Träskända, i Träskända via järnvägsstationen

1) = Nummisiin Onkimaan kautta / Till Numminen via Onkimaa

2) = Haarajoen aseman kautta, jos on menijöitä / Via Haarajoki sta tion, om

passagerare

Vuorot ajetaan Järvenpäästä Mäntsälään päin reittiä: Linja-autoasema, Postikatu,

Pajalantie, Pohjoisväylä, Laurilantie, Peltolantie, Vähänummentie. / Turerna körs

från Träskända till Mäntsälä rutten: busstationen, Postikatu, Pajalantie, Pohjoisväylä,

Laurilantie, Peltolantie, Vähänummentie.

Ventoniemi Oy

27


9 HELSINKI–HYRYLÄ–JÄRVENPÄÄ–MÄNTSÄLÄ

HELSINGFORS–HYRYLÄ–TRÄSKÄNDA–

MÄNTSÄLÄ

Linja / linje

+ +

Koulp 5 M–P M–P M–P L

Hel sinki / Helsingfors - 08.10 09.10 11.20 11.30

Hyrylä - 08.55 09.50 12.00 12.10

Järvenpää / Träskända 07.10 09.10 10.05 12.20 12.25

Haarajoki X X X X X

Halkia 07.30 09.35 l 12.45 12.50

Tikkaro X l 10.25 l l

Numminen 08.00 09.40 10.30 12.50 12.55

Mäntsälä 08.20 09.55 10.45 13.05 13.10

Linja / linje

M–P M–P M–S

Hel sinki / Helsingfors 14.45 16.50 20.05

Hyrylä 15.30 17.30 20.45

Järvenpää / Träskända 16.00 17.50 21.05

Haarajoki 16.10Y X X

Halkia 16.25 18.10 21.20

Tikkaro l l l

Numminen 16.30 18.15 21.25

Mäntsälä 16.45 18.30 21.45

Y = Haarajoen aseman kautta / Via Haarajoki sta tion

28


10 NIKKILÄ–PORNAINEN–HINTHAARA–KILPILAHTI

NICKBY–BORGNÄS–HINDHÅR–SKÖLDVIK

963 Linja / linje

M–P M–P+ M–P

- 15.05 It. Jokip. / Östanåparken -

- 15.10 Nikkilä / Nickby -

06.00 15.30 Pornainen / Borgnäs 16.50

06.05 15.35 Laukkoski 16.45

06.15 15.40 Hinthaara / Hindhår 16.35

06.40 16.05 Kilpilahti / Sköldvik 16.10

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

11 KILPILAHTI–NIKKILÄ–KERAVA

SKÖLDVIK–NICKBY–KERVO

953 Linja / linje 953 953

M–P M–P M–P

16.10 Kilpilahti / Sköldvik 06.40 07.45

16.25 Nikkilä / Nickby 06.20 07.20

16.45 Kerava tori / Kervo torg 06.05 07.05

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

29


12 NIKKILÄ–SÖDERKULLA–BOX

NICKBY–SÖDERKULLA–BOX

Linja / linje 955 957B 957 957

Koulp 1 Koulp 1 Koulp 1 Koulp 1

Kuntala, Sockengården - - 13.15Y1 14.15Y1

Söderkulla - 12.40 13.40Y 14.40Y

Box 08.35 12.50 13.50 14.50

Skogsby 08.40 12.55 13.55 14.55

Nikkilä / Nickby 08.55Y 13.10Y 14.10Y 15.10Y

Linja / linje 957

Koulp 1

Nikkilä / Nickby 08.50Y

Skogsby 09.10

Box 09.15

Söderkulla 09.25

Y = Koulukeskus / Skolcentrumet

Y1 = Hindsbyn kautta / via Hindsby

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

13

NIKKILÄ / NICKBY–SÖDERKULLA–KITÖ

Linja / linje 957B/955S 957B/955S

Koulp 1 Koulp 1

Kuntala / Sockengården - 13.15

Söderkulla 12.40 13.40

Boxby skola 12.50 13.50

Svartbäck 13.00 14.00

Kitö 13.10 14.10

Linja / linje 957B/955S 957S

Koulp 1 Koulp 1

Kuntala / Sockengården 14.15 -

Söderkulla 14.40 15.35

Boxby skola 14.50 15.40

Svartbäck 15.00 15.50

Kitö 15.10 -

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

30


14 NIKKILÄ–SÖDERKULLA–ERIKSNÄS–

KALKKIRANTA

NICKBY–SÖDERKULLA–ERIKSNÄS–

KALKSTRAND

Linja / linje 950M/830V 957/830B 835K/957

M–P+ Koulp 1 M–P

Nikkilä / Nickby 12.40Y 13.15Y 14.15Y

Söderkulla 12.55 13.40 14.40

Söderkulla 12.55 13.40 14.40

Eriksnäs 13.00 l l

Kalkkiranta / Kalkstrand 13.10 13.50 14.50

Linja / linje 835/830V 951A

M–P Koulp 1

Nikkilä / Nickby 15.15Y 16.10Y

Söderkulla 15.35 16.25

Söderkulla 15.35 16.25

Eriksnäs 15.40 16.30

Kalkkiranta / Kalkstrand 15.50 16.40

Linja / linje 830K/835B 959/835 830V/835

M–P Koulp 1 M–P+++

Kalkkiranta / Kalkstrand 06.45 - 08.10

Eriksnäs 06.55 08.15 08.20

Söderkulla 07.05 08.25 08.25

Söderkulla 07.15 08.25 08.25

Nikkilä / Nickby 07.35 08.45Y 08.45Y

Linja / linje 835/957 835K 830B/950

Koulp 1 M–P M–P+

Kalkkiranta / Kalkstrand 08.10 09.10 13.20

Eriksnäs l 09.20 l

Söderkulla 08.25 09.25 13.30

Söderkulla 08.25 09.25 13.55

Nikkilä / Nickby 08.55Y1 09.45Y1 14.10Y

Y = Kuntala / Sockengården

Y1 = Koulukeskus / Skolcentrumet

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

31


15

NIKKILÄ / NICKBY–IMMERSBY–SÖDERKULLA–

ERIKSNÄS–GUMBOSTRAND

Linja / linje 959/957 958L

Nikkilä, koulukesk. / Nickby, skolcentrumet

Koulp 1

07.40

Koulp 1

-

Massbyn th / Massby vgs

Immersby

Eriksnäs

X

08.15

08.45

08.55

l

Gumbostrand

Söderkulla

Nikkilä, koulukesk. / Nickby, skolcentrumet

08.25

08.55

09.15

09.25

-

Linja / linje 958 835K/958L 957

Koulp 1 Koulp 1 Koulp 1

Nikkilä, Kuntala / Nickby, Sockengården 13.15 14.15 -

Söderkulla, koulukeskus / skolcentrumet 13.40 14.40 1) 15.35

Eriksnäs 13.45 14.45 l

Gumbostrand 13.55 14.55 l

Immersby X X 15.55

Söderkulla 14.25 15.25 -

Linja / linje 957

Koulp 1

Söderkulla, ala-aste 09.25

Hindsby 09.35

Nikkilä, koulukesk. / Nickby, skolcentrumet 09.45

1) = Vaihto: Sipoonlahden koulu

Byte vid Sipoonlahden koulu

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

16 NIKKILÄ–BOX–KITÖ / NICKBY–BOX–KITÖ

955 Linja / linje 957K 955

Koulp 1 Koulp 1 Koulp 1

14.10 Nikkilä / Nickby 07.40 08.55

l Söderkulla 07.15 l

14.25 Box 07.05 08.35

14.35 Svartbäck 06.55 08.25

14.45 Kitö 06.45 08.15

Lisätietoa linjataksivuoroista, katso sivu 42

Tilläggsuppgifter om linjetaxi, se sida 43

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

32


17 SÖDERKULLA–HELSINKI

SÖDERKULLA–HELSINGFORS

Söderkullasta / från Söderkulla

Linjat / linjerna 830–870

päivät

dagar

lähtö

avfärd

päivät

dagar

lähtö

avfärd

33

päivät

dagar

lähtö

avfärd

päivät

dagar

lähtö

avfärd

M–P 05.05 M–L 09.35 M–S 15.05 S 19.50

M–P 05.35 M–S 10.05 M–S 15.35 S 20.05

M–S 06.05 M–P 10.20 M–S 16.05 M–LSS 20.35

M–P 06.35 M–L 10.35 L 16.10 M–S 21.35

M–P 07.05 L 10.45 M–P 16.20 PL 1) 00.20

M–S 07.05 M–S 11.05 M–S 16.35 M–S 01.20

M–P 07.20 M–L 11.35 M–S 17.05 PL 1) 03.20

M–L 07.35 M–S 12.05 M–S 17.35

M–P 07.50 M–S 12.35 M–S 18.05

M–S 08.05 M–S 13.05 M–S 18.35

M–L 08.35 M–S 13.35 M–S 19.05

M–S 09.05 M–S 14.05 S 19.20

M–P 09.25 M–S 14.35 M–S 19.35

1) = Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä /

Turen körs un der natten mellan fredag och lördag samt un der natten

mellan lördag och söndag

Söderkullan ajat ovat noin aikoja /

Avgångstiderna från Söderkulla är ungerfärliga tider

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab, Pukkilan Liikenne Oy,

Savonlinja-Yhtiöt


17 HELSINKI–SÖDERKULLA

HELSINGFORS–SÖDERKULLA

Helsingistä / från Helsingfors

Linjat / linjerna 830–870

päivät

dagar

lähtö

avfärd

päivät

dagar

lähtö

avfärd

34

päivät

dagar

lähtö

avfärd

päivät

dagar

lähtö

avfärd

M–P 05.40 M–L 10.30 M–P 16.15 M–L 22.00

M–P 05.55 M–S 11.00 M–S 16.30 SS 22.05

M–P+ 06.20 M–L 11.30 M–P 16.45 M–S 22.45

M–P 06.30 M–S 12.00 M–S 17.00 M–S 23.45

M–P 06.50 M–S 12.30 M–P 17.15 PL 1) 01.15

LS 07.00 M–S 13.00 M–S 17.30 M–S 02.15

M–P 07.30 M–S 13.30 M–P 17.45 PL 1) 04.00

M–P 07.40 M–S 14.00 M–S 18.00

M–S 08.00 M–P 14.15 M–S 18.30

M–P 08.10 M–S 14.30 M–S 19.00

M–L 08.30 M–S 15.00 M–S 19.30

M–P 08.45 M–P 15.15 M–S 20.00

M–S 09.00 M–S 15.30 M–S 20.30

M–L 09.30 M–P 15.45 M–S 21.15

M–S 10.00 M–S 16.00 S 21.30

1) = Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä /

Turen körs un der natten mellan fredag och lördag samt un der natten

mellan lördag och söndag


18 PORVOO–SÖDERKULLA–HELSINKI

BORGÅ–SÖDERKULLA–HELSINGFORS

Linjat / linjerna 840–870

Porvoo / Borgå

M–P

04.45

M–P

05.15

M–S

05.45

M–P

06.15

M–S

06.45

M–P

07.00

Söderkulla X X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 05.50 06.20 06.50 07.25 08.05 08.20

M–L M–P M–S M–L M–S M–L

Porvoo / Borgå 07.15 07.30 07.45 08.15 08.45 09.15

Söderkulla X X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 08.35 08.40 08.55 09.25 09.55 10.25

M–S M–P M–L M–S M–L

Porvoo / Borgå 09.45 10.00 10.15 10.45 11.15

Söderkulla X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 10.50 11.10 11.20 11.50 12.20

M–S M–S M–S M–S M–S

Porvoo / Borgå 11.45 12.15 12.45 13.15 13.45

Söderkulla X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 12.50 13.20 13.50 14.20 14.55

M–S M–S M–S M–S M–S

Porvoo / Borgå 14.15 14.45 15.15 15.45 16.15

Söderkulla X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 15.25 15.55 16.30 16.55 17.25

M–S M–S M–S M–S M–S

Porvoo / Borgå 16.45 17.15 17.45 18.15 18.45

Söderkulla X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 17.55 18.25 18.50 19.20 19.50

S M–S S S M–LSS

Porvoo / Borgå 19.00 19.15 19.30 19.45 20.15

Söderkulla X X X X X

Hel sinki / Helsingfors 20.05 20.20 20.30 20.45 21.20

Y Y

M–S P,L M–S P,L

Porvoo / Borgå 21.15 24.00 01.00 03.00

Söderkulla X X X X

Hel sinki / Helsingfors 22.15 01.00 02.00 04.00

Y = Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä /

Turen körs un der natten mellan fredag och lördag samt un der natten

mellan lördag och söndag

Pohjolan Liikenne, Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab, Pukkilan Liikenne Oy,

Savonlinja-Yhtiöt

35


18 HELSINKI–SÖDERKULLA–PORVOO

HELSINGFORS–SÖDERKULLA–BORGÅ

Linjat / linjerna 840–870

+

M–P M–P M–P M–P LS

Hel sinki / Helsingfors 05.40 06.20 06.30 06.50 07.00

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 06.45 07.30 07.45 07.55 08.00

M–P M–S M–L M–S M–L

Hel sinki / Helsingfors 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 08.40 09.10 09.40 10.05 10.35

M–S M–L M–S M–L M–S

Hel sinki / Helsingfors 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05

M–S M–S M–S M–S M–P

Hel sinki / Helsingfors 12.30 13.00 13.30 14.00 14.15

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 13.35 14.05 14.40 15.05 15.30

M–S M–S M–P M–S M–P

Hel sinki / Helsingfors 14.30 15.00 15.15 15.30 15.45

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 15.40 16.10 16.30 16.40 16.55

36


18 HELSINKI–SÖDERKULLA–PORVOO

HELSINGFORS–SÖDERKULLA–BORGÅ

Linjat / linjerna 840–870

Hel sinki / Helsingfors

M–S

16.00

M–P

16.15

M–S

16.30

M–P

16.45

M–S

17.00

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 17.10 17.30 17.40 17.55 18.10

M–P M–S M–P M–S M–S

Hel sinki / Helsingfors 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 18.25 18.35 18.50 19.05 19.35

M–S M–S M–S S M–S

Hel sinki / Helsingfors 19.00 19.30 20.00 20.15 20.30

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 20.05 20.40 21.05 21.15 21.35

M–S SS M–L SS M–S

Hel sinki / Helsingfors 21.15 21.30 22.00 22.05 22.45

Söderkulla X X X X X

Porvoo / Borgå 22.20 22.30 23.00 23.05 23.45

Y Y

M–S P,L M–S P,L

Hel sinki / Helsingfors 23.45 01.15 02.15 04.00

Söderkulla X X X X

Porvoo / Borgå 00.45 02.15 03.15 05.00

Y = Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä /

Turen körs un der natten mellan fredag och lördag samt un der natten

mellan lördag och söndag

37


19 HELSINKI–SÖDERKULLA–ERIKSNÄS–

KALKKIRANTA

HELSINGFORS–SÖDERKULLA–ERIKSNÄS–

KALKSTRAND

Linja / linje 830 840/830B 870/830V

M–P L M–P

Hel sinki / Helsingfors 08.10 09.30 12.00

Itäkeskus / Östra centrum 08.30 09.50 12.20

Söderkulla 08.50 10.10 12.45

Söderkulla 08.50 10.20 12.55

Eriksnäs l l 13.00

Kalkkiranta / Kalkstrand 09.00 10.30 13.10

Linja / linje 840/951A/830V 840/830V 840/830S

M–P M–P M–P

Hel sinki / Helsingfors 15.30 16.00 16.30

Itäkeskus / Östra centrum 15.50 16.20 16.50

Söderkulla 16.15 16.45 17.15

Söderkulla 16.25 16.55 17.25

Eriksnäs 16.30 17.00 17.30

Kalkkiranta / Kalkstrand 16.40 17.10 17.40

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

38


19 KALKKIRANTA–ERIKSNÄS–SÖDERKULLA–

HELSINKI

KALKSTRAND–ERIKSNÄS–SÖDERKULLA–

HELSINGFORS

Linja / linje 830K 830B 959 830V 830K 830K

M–P Koulp1 Koulp1 M–P+++ M–P L

Kalkkiranta / Kalkstrand 06.45 08.10 - 08.10 09.10 10.30

Eriksnäs 06.55 l 08.15 08.20 09.20 10.40

Söderkulla th / vgs 07.05 08.25 08.25 08.25 09.25 10.45

Itäkeskus / Östra c. 07.30 08.55 08.55 08.55 09.45 11.05

Hel sinki / Helsingfors 07.55 09.20 09.20 09.20 10.10 11.25

Linja / linje 830B 830B 830B 830B 830 830B

M–P M–P M–P S++ L M–P

Kalkkiranta / Kalkstrand 13.20 13.50 14.50 15.55 16.00 16.45

Eriksnäs l l l l l l

Söderkulla th / vgs 13.30 14.00 15.00 16.05 16.10 16.55

Itäkeskus / Östra c. 13.55 14.25 15.25 16.25 16.35 17.25

Hel sinki / Helsingfors 14.20 14.50 15.50 16.50 16.55 17.50

39


20 HELSINKI–SÖDERKULLA–BOX–KITÖ

HELSINGFORS–SÖDERKULLA–BOX–KITÖ

Linja / linje 840/955V 840/955V 840/830S

L++ S++ M–P

Hel sinki/Hfors 08.00 14.00 16.30

Itäkesk./Östra c. 08.20 14.20 16.50

Söderkulla 08.40 14.40 17.15

Söderkulla 08.40 14.40 17.25

Box 08.50 15.00 17.45

Svartbäck 09.00 15.10 17.55

Kitö 09.15 15.20 -

Linja / linje 957K/840 955V/840 955V/840

Koulp 1 L++ S++

Kitö 06.45 09.25 15.20

Svartbäck 06.55 09.35 15.30

Box 07.05 09.45 15.40

Söderkulla 07.15 09.55 16.05

Söderkulla 07.20 10.05 16.05

Itäkesk./Östra c. 07.45 10.25 16.25

Hel sinki/Hfors 08.10 10.50 16.50

21 PORVOO–KILPILAHTI–SVARTBÄCK

BORGÅ–SKÖLDVIK–SVARTBÄCK

M–P M–P M–P

Porvoo / Borgå 09.20 14.15 15.15

Kullo skola 09.40 14.40 15.35

Box l l l

Svartbäck 09.50 14.55 15.55

M–P M–P M–P M–P M–P M–P

Svartbäck 06.55 08.10 09.50 15.00 15.55 18.00

Box l l 10.00 l l l

Kullo 07.05 08.25 10.05 15.20 l 18.20

Porvoo / Borgå 07.30 08.45 10.30 15.40 16.30 18.40

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

40


22 HELSINKI–BASTUKÄRR–KERAVA

Sipoon Bastukärrin työpaikka-aluetta palvelee HSL:n seutulinja 738.

Reitti 738: Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniementori

- Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdenväylä - Sipoontie -

Kulomäentie - Lahdentie - Keravantie - Ratatie - Terästie - Ahjontie -

Sibeliuksentie - Sampolankatu - Asemansilta - Asemantie - Aseman

aukio - Asemantie - Paasikivenkatu - Aleksis Kiven tie - Keskustan

Kehä - Sibeliuksentie - Kalevankatu - Ylikeravantie - Ilmarisentie -

Sepontie - Tuusulantie - Jukolantie

738BK: Mattilanpuisto - Keravan asema - Sorsakorpi - Bastukärr

738K: Bastukärrin kautta reittiä:...- Lahdenväylä - Kehä III - Vanha

Porvoontie - Koivukylänväylä - Lahdentie - Keravantie - Ratatie -...

Lisätietoja: Helsingin seudun liikenne (www.hsl.fi > aikataulut ja reitit)

HEL SINGFORS–BASTUKÄRR–KERVO

Bastukärrs arbetsplatsområde i Sibbo betjänas av HRT:s regionlinje 738.

Rutt 738: Järnvägstorget - Kajsaniemigatan - Broholmsgatan - Hagnäs torg -

Tavastvägen - Gustav Vasas väg - Lahtisleden - Sibbovägen -

Brännbergavägen - Lahtisvägen - Kervovägen - Ratatie - Terästie -

Ahjontie - Sibeliuksentie - Sampolankatu - Asemansilta - Asemantie

- Aseman aukio - Asemantie - Paasikivenkatu - Aleksis Kiven tie -

Keskustan Kehä - Sibeliuksentie - Kalevankatu - Ylikeravantie -

Ilmarisentie - Sepontie - Tuusulantie - Jukolantie

738BK: Mattilanpuisto - Kervo järnvägsstation - Sorsakorpi - Bastukärr

738K: via Bastukärr rutten:...- Lahtisleden - Ring III - Gamla Borgåvägen -

Björkbyleden - Lahtisvägen - Kervovägen - Ratatie -...

Tilläggsuppgifter: Helsingforsregionens trafik (www.hsl.fi > tidtabeller och rutter)

41


LINJATAKSI SIPOOSSA

Linjataksitoiminta on taksipalvelua, eli taksi hakee asiakkaan kotoa. Taksi palaa

samaa reittiä takaisin noin kahden tunnin kuluttua tai sopimuksen mukaan. Matka

on tilattava edeltävänä päivänä tai lähtöpäivän aamuna ennen klo 9.00.

Yksisuuntaisen matkan hinta on 4,30 euroa per henkilö. Maksu maksetaan

suoraan kuljettajalle.

POHJOIS- JA KESKI-SIPOO

Joka viikko torstaisin

Hindsby - Gesterby - Nikkilä - Hindsby - Gesterby

Lähtö Hindsbystä n. klo 9.40, paluu Nikkilästä klo 12.10

Immersby - Nikkilä - Immersby

Lähtö Immersbystä n. klo 10.15, paluu klo 12.30

Puh. 050 325 0743 Nikkilän taksi

Joka viikko torstaisin

Vanikko - Kylänpääntie - Laaksotie - Talma - Martinkylä - Nikkilä

Lähtö n. klo 10.00, paluu klo 12.00

Puh. 09 239 6113 Tarpinen

Joka viikko perjantaisin

Paippinen - Snickarbackantie - Linnanpelto - Nikkilä

Lähtö n. klo 9.30, paluu klo 11.30

Puh. 050 325 0743 Nikkilän taksi

ETELÄ-SIPOO

Parittomina viikkoina tiistaisin

Träskby - Söderkulla - Träskby

Lähtö n. klo 10.00, paluu klo 11.45

Puh. 050 341 1919 Joakim Hellström

Kesällä (5.6.–7.8.2013) joka viikko keskiviikkoisin

Kitö - Söderkulla - Kitö

Lähtö n. klo 10.00, paluu klo 12.00

Puh. 050 341 1919 Joakim Hellström

42


LINJETAXI I SIBBO

Linjetaxiverksamheten är vanlig taxiservice, dvs. taxin avhämtar passagerarna

hemifrån. Taxin åker samma rutt tillbaka efter cirka två timmar eller enligt

överenskommelse. Taxin beställs dagen innan resan eller senast kl. 9.00 samma

morgon. Priset för enkelresa är 4,30 euro per per son och betalas åt chauffören.

NORRA OCH MELLERSTA SIBBO

Alla veckor på torsdag

Hindsby - Gesterby - Nickby - Hindsby - Gesterby

Start från Hindsby ca kl. 9.40, retur från Nickby kl. 12.10

Immersby - Nickby - Immersby

Start från Immersby ca kl. 10.15, retur kl.12.30

Tfn 050 325 0743 Nickby taxi

Alla veckor på torsdag

Vanikko - Byändavägen - Blekdalsvägen - Tallmo - Mårtensby - Nickby

Start ca kl.10.00, retur kl. 12.00

Tfn 09 239 61 13 Tarpinen

Alla veckor på fredag

Paipis - Snickarbackavägen - Borgby - Nickby

Start ca kl. 9.30, retur kl. 11.30

Tfn 050 325 0743 Nickby taxi

SÖDRA SIBBO

Udda veckor på tisdag

Träskby - Söderkulla - Träskby

Start ca kl. 10.00, retur kl. 11.45

Tfn 050 341 1919 Joakim Hellström

Sommartid (5.6–7.8.2013) alla veckor på onsdag

Kitö - Söderkulla - Kitö

Start ca kl. 10.00, retur kl. 12.00

Tfn 050 341 1919 Joakim Hellström

43


HSL-LIPUT

HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput ovat käytössä Sipoon bussiliikenteessä.

HSL:n matkakortti kelpaa Sipoossa, Keravalla, Vantaalla, Helsingissä,

Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Matkakortin käyttäjänä voit

liikkua bussilla, metrolla, lähijunalla, ratikalla ja Suomenlinnan lautalla.

Voit hankkia HSL:n henkilökohtaisen matkakortin HSL:n palvelupisteistä mm.

Nikkilässä, Söderkullassa, Itäkeskuksessa tai Rautatientorilla. Voit ladata

matkakorttisi palvelupisteiden lisäksi mm. R-kioskeissa ja S-marketeissa,

sekä HSL:n automaateissa ja VR:n lipunmyyntipisteissä.

Voit ladata matkakortillesi kausilipun ja/tai arvoa eli rahaa. Kauden pituus voi

olla 14–366 päivää ja sen voimassaolo voi alkaa heti tai 1–60 päivän kuluessa

ostohetkestä. Matkakortille ladattua arvoa kannattaa käyttää yksittäisen

matkan maksamiseen, jos käytät joukkoliikennettä satunnaisemmin.

Arvolippu on kuljettajalta ostettua kertalippua edullisempi vaihtoehto.

Voit ladata kortillesi arvoa 5–400 euroa.

Lisätietoja: Helsingin seudun liikenne HSL (www.hsl.fi)

www.sipoo.fi > palvelut > liikenne

HRT-BILJETTER

HRT:s resekort gäller i Sibbo, Kervo, Vanda, Helsingfors, Esbo, Grankulla

och Kyrkslätt. Med resekortet kan du åka buss, metro, närtåg, spårvagn och

Sveaborgsfärja. Ett personligt HRT-resekort kan du skaffa på HRT:s ser viceställen

i bl.a. Nickby, Söderkulla, Östra centrum eller vid Järnvägstorget. Du

kan ladda ditt resekort förutom på serviceställena, i R-kiosker, S-mar kets

m.m. samt i HRT:s automater och på VR:s biljettförsäljningsställen.

På ditt resekort kan du ladda en periodbiljett och/eller värde, dvs. pengar.

Perioden kan variera mellan 14 och 366 dagar. Perioden kan gälla genast

eller inom 1–60 dagar från inköpsögonblicket. Om du inte åker regelbundet,

lönar det sig att betala för enstaka resor med värde som du laddat in på

kortet. En värdebiljett på kortet är förmånligare än en enkelbiljett som köps av

föraren. Du kan ladda värde till ett belopp mellan 5 och 400 euro på ditt kort.

Tilläggsuppgifter: Helsingforsregionens trafik (www.hsl.fi)

www.sibbo.fi > ser vice > trafik

44


PORNAISTEN LIPPU

Pornaisten lippu on matkakortti, jota voi käyttää Pornaisten ja pääkaupunkiseudun

välisillä bussimatkoilla. Pornaisten, HSL-alueen (pääkaupunkiseudun

sekä Kirkkonummen ja Keravan) asukkaat voivat hankkia Pornaistenlipun.

Lipun voi ostaa ja ladata Helsingin, Nikkilän ja Porvoon linja-autoasemilla.

Pornaistenlipun voi ladata myös busseissa ja R-kioskeissa.

Pornaisten lippu ladataan 44 matkalla. Lataus on voimassa 60 päivää. Liput

ovat 20 % halvempia kuin Matkahuollon vuosikortti. Erikseen voi hankkia

pääkaupunkiseudun matkakortin. Matkakortteja myydään HSL:n myyntipisteissä.

Lisätietoja: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

Helsingin seudun liikenne (www.hsl.fi)

BORGNÄSBILJETTEN

Borgnäsbiljetten är ett re se kort som kan an vän das på buss resor mellan

Borgnäs och hu vuds tads re gio nen. Per soner bo sat ta i Borg näs el ler HRTområdet

(hu vuds tads re gio nen samt Kyrks lätt och Ker vo) kan skaf fa Borgnäsbiljetten.

Bil jet ten kan kö pas och lad das på Hel sing fors, Nick by och Borgå

busstationer. Borg näs bil jet ten kan också laddas i bussarna och R-kioskerna.

Borg näs bil jet ten lad das med 44 re sor. Ladd nin gen är i kraft 60 dagar.

Biljetterna är 20 % bil li ga re än Mat ka huol tos års kort. Skilt kan köpas

huvudstadsregionens re se kort som säljs på HSL:s försäljningsställen.

Tilläggsuppgifter: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

Helsingforsregionens trafik (www.hsl.fi)

45


ITÄ-UUDENMAAN SEUTULIPPU

Itä-Uudenmaan seutulippu tarjoaa rajattoman määrän bussimatkoja 30

päivän aikana seutulippualueella: Sipoo, Askola, Pornainen, Porvoo,

Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä ja Pukkila. 30 päivän lataus maksaa

pornaislaisille 78 euroa ja sipoolaisille 70 euroa.

Seutulipun voi ostaa ja ladata Porvoon, Nikkilän ja Mäntsälän linja-autoasemilla.

Lipun voi ladata myös busseissa ja R-kioskeissa sekä joukkoliikenteen

takseissa. Lipun voi tilata Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan Matkahuollon

asiamiehiltä. Seutulippu kelpaa osamaksuna alueen ulkopuolelle

suuntautuvilla matkoilla.

Lisätietoja: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

www.sipoo.fi > palvelut > liikenne

ÖSTRA NYLANDS REGIONBILJETT

Östra Nylands regionbiljett erbjuder ett obegränsat antal bussresor un der

30 dagar inom regionbiljettområdet Sibbo, Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk,

Lovisa, Mäntsälä, Mörskom och Pukkila. Borgnäsbor betalar 78 euro

och sibbobor 70 euro.

Regionbiljetten kan köpas och laddas på Borgå, Nickby och Mäntsälä

busstationer. Biljetten kan också laddas i bussar och R-kiosker samt i taxin

inom kollektivtrafiken. Biljetten kan beställas via Matkahuoltos ombudsmän i

Mörskom, Borgnäs och Pukkila. Regionbiljetten kan användas som

delbetalning på resor som sträcker sig utanför regionbiljettområdet.

Tilläggsuppgifter: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

www.sibbo.fi > ser vice > trafik

46


KESKI-UUDENMAAN SEUTULIPPU

Keski-Uudenmaan seutulipulla voi tehdä eripituisia bussimatkoja rajattomasti

30 päivän aikana Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten,

Sipoon ja Tuusulan alueella. Lippu on tarkoitettu ko. kuntien asukkaille.

Lipulla voi matkustaa myös Keravalle ja Keravalta.

Lipun hinta on 63 euroa. Ensimmäinen lataus suoritetaan Oy Matkahuolto

Ab:n lipunmyyntipisteessä, seuraavat lataukset voidaan suorittaa myös

busseissa ja R-kioskeissa. Seutulippua voi ostaa Nikkilän, Hyrylän,

Hyvinkään, Järvenpään, Klaukkalan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Rajamäen

Oy Matkahuolto Ab:n lipunmyyntipisteistä. Alueen ulkopuolelta seutulippua

voi ostaa myös Keravan ja Helsingin Kampin toimipisteistä. Lippu ei kelpaa

osamaksuna alueen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla.

Lisätietoja: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

www.sipoo.fi > palvelut > liikenne

MELLERSTA NYLANDS REGIONBILJETT

Med Mellersta Nylands regionbiljett kan man företa ett obegränsat antal

bussresor av olika längd inom regionen Borgnäs, Hyvinge, Mäntsälä,

Nurmijärvi,Sibbo, Träskända och Tusby un der 30 dagar. Biljetten är avsedd

för personer bosatta inom regionen. Med biljetten kan man också resa

till och från Kervo.

Biljettpriset är 63 euro. Kortet skall första gången laddas på ett av Oy

Matkahuolto Ab:s biljettförsäljningsställen, varefter det även kan laddas i

bussarna och R-kioskerna. Regionbiljetten kan köpas på Oy Matkahuolto

Ab:s försäljningsställen i Nickby, Hyrylä, Hyvinge, Klaukkala, Mäntsälä,

Nurmijärvi, Rajamäki och Träskända. Utanför regionbiljettområdet kan

biljetten köpas även på Matkahuolto i Kervo och på Kampen i Helsingfors.

Biljetten duger inte som delbetalning på resor som sträcker sig utanför

området.

Tilläggsuppgifter: Oy Matkahuolto Ab (www.matkahuolto.fi)

www.sibbo.fi > ser vice > trafik

47


Nikkilän yöbussi klo 1.20 Helsingistä!

Yövuoro ajetaan Helsingistä Nikkilään lauantain ja sunnuntain vastaisina öinä.

Yöbussi lähtee Helsingistä klo 1.20. Se saapuu Nikkilään klo 2.05. Pohjolan

Liikenne ajaa yövuoron. Vuorossa on käytössä normaali taksa.

Reitti: Helsingin linja-autoasema, Kamppi–Ooperatalo, Helsinginkatu–Sturenkatu–

Hämeentie–Kustaa Vaasan tie–Viikki, Lahdenväylä–Kuninkaaanmäki–Myyras–

Nikinmäki–Itäinen Jokipuisto–Nikkilän linja-autoasema.

Nickby nattbuss kl. 1.20 från Helsingfors!

Natturen körs från Helsingfors till Nickby un der natten mot lördag och natten mot

söndag. Nattbussen avgår från Helsingfors kl. 1.20. Ankomsttid i Nickby kl. 2.05.

Pohjolan Liikenne kör nattbussen. Nor mal taxa tillämpas.

Rutt: Helsingfors busstation, Kampen–Operahuset, Helsingegatan–

Sturegatan–Tavastvägen–Gustav Vasas väg–Vik, Lahtisleden–Kungsbacka–

Myras–Nissbacka–Östanåparken–Nickby busstation.

Ilta- ja lauantaivuorot Kerava–Nikkilä–Söderkulla -reitillä!

Kouluvuoden aikana kulkee maanantaisin–perjantaisin (ei pyhäpäivinä) kolme

edestakaista iltavuoroa Söderkullasta Nikkilän kautta Keravalle klo 18.10, 19.25 ja

20.40 sekä Keravalta Nikkilän kautta Söderkullaan klo 18.45, 20.00 ja 21.15

(taulukko 2).

Kouluvuoden aikana kulkee lauantaisin kuusi edestakaista vuoroa Söderkullasta

Nikkilän kautta Keravalle klo 9.10, 10.25, 11.40, 13.40, 14.55 ja 16.10 sekä

Keravalta Nikkilän kautta Söderkullaan klo 9.45, 11.00, 12.15, 14.15, 15.30 ja

16.45 (taulukko 2).

Kvälls- och lördagsturer på rutten Kervo–Nickby–

Söderkulla!

Un der skolåret går tre tur- och returkvällsturer måndagar–fredagar (inte helgdagar)

från Söderkulla via Nickby till Kervo kl. 18.10, 19.25 och 20.40 samt från

Kervo via Nickby till Söderkulla kl. 18.45, 20.00 och 21.15 (tabell 2).

Un der skolåret går sex tur- och returturer lördagar från Söderkulla via Nickby till

Kervo kl. 9.10, 10.25, 11.40, 13.40, 14.55 och 16.10 samt från Kervo via Nickby

till Söderkulla kl. 9.45, 11.00, 12.15, 14.15, 15.30 och 16.45 (tabell 2).

48


YHTEYSTIEDOT / KONTAKTUPPGIFTER

Pohjolan Liikenne

Postintaival 3

00240 HELSINKI

puh. / tfn 0307 15

fax 0307 23 760

Puistotie 22

48100 KOTKA

puh. / tfn 0307 35370

fax 0307 35371

www.pohjolanliikenne.fi

Pukkilan Liikenne Oy

Keskustie 8

07560 PUKKILA

puh. / tfn (019) 625 120

fax (019) 625 520

www.pukkilanliikenne.fi

Pornaisten kunta

Kirkkotie 176

07170 PORNAINEN

puh. / tfn (019) 529 4500

www.pornainen.fi

Savonlinja-yhtiöt

Otavankatu 23

50100 MIKKELI / ST MICHEL

puh. / tfn 020 141 5500

fax 020 141 5550

www.savonlinja.fi

Ventoniemi Oy

Verkatehtaankatu 2

05830 HYVINKÄÄ

puh. / tfn (019) 460 000

fax (019) 460 0046

www.ventoniemi.fi

Sipoon kunta / Sibbo kommun

Iso Kylätie 18 / Stora Byvägen 18

04130 SIPOO / SIBBO

puh. / tfn (09) 23 531

www.sipoo.fi / www.sibbo.fi

Porvoon Liikenne Oy - Borgå Trafik Ab

Harabackankatu 14 / Harabackagatan 14

06100 PORVOO / BORGÅ

puh. / tfn (019) 689 3600

fax (019) 543 222

www.porvoonliikenne.fi

www.borgatrafik.fi

HSL / HRT

puh. / tfn (09) 4766 4000

www.hsl.fi, m.hsl.fi

www.reittiopas.fi

Oy Matkahuolto Ab

puh. / tfn 0200 4000

Helsingin linja-autoasema, Kamppi, 020 710 5080

Helsingfors busstation, Kampen, 020 710 5080

Porvoon linja-autoasema, 020 710 5177, 020 710 5179

Borgå busstation, 020 710 5177, 020 710 5179

Nikkilän linja-autoasema, Nickby busstation (09) 2353 6555

www.matkahuolto.fi, m.matkahuolto.fi

More magazines by this user
Similar magazines