Magnum kiuas käyttöohjeet

netrauta.fi

Magnum kiuas käyttöohjeet

Kiukaan asennus- Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja- Sähköasennusta koskevat ohjeet löytyvät tämä asennusohjeenkytkentäkaaviosta sekä kiukaassa olevasta tarrasta.1. Irrota kiukaan yläosan RST -kehikko.2. Poista suojamuovit.3. Aseta kiukaan alaosa valittuun paikkaan siten, että kiukaan jalustassa olevahuolto/asennus luukku jää vapaaseen tilaan päin.4. Avaa kiukaan jalustassa oleva luukku ja yhdistä voimajohto riviliittimeen jasulje luukku. Liite 25. Kytke kaapelin toinen pää sähkörasiaan.(Huom. rasian yläreuna max. 400lattiasta)6. Kokeile vastusten toimivuus laittamalla kiuas päälle. Mikäli kaikki vastukseteivät lämpene tai ilmenee joku muu vika, ota yhteys myyjään tai valmistajaan.7. Asenna kiukaan alaosa pystysuoraan säätöjalkoja käyttäen.8. Lado kiuaskivet kiukaan alaosaan.(Jätä 4-5cm kivittämättä yläreunasta, ettäsaat asennettua kiukaan yläosan paikalleen.) Älä kiilaa vastuksia. Huolehdi ettävastuksen kulkevat pystysuorassa samalla kohdalla mihin ne ovat kiinnitettypohjalevyyn, koko kivityksen ajan.9. Asenna kiukaan yläosan RST-kehikko paikalleen. Liite 1 kuva 310. Lado kivet kiukaan yläosaan huolellisesti siten, että vastuksia ei jää näkyviin.Peitä vastukset kivillä kokonaan. Valitse ulkoreunaan sen muotoisia kiviä jotkaeivät pääse putoamaan pystyprofiilien välistä lauteelle tai lattialle. (HUOM.Vapaana hehkuva vastus voi aiheuttaa syttymisvaaran suojaetäisyyksienulkopuolellakin.) Liite 12


11. Käytä 5-10cm läpimitaltaan olevia kiuaskiviksi tarkoitettuja kiviä esim.oliviinidiabaasi, oliviini tai peridiootti kiviä12. Muiden keraamisten kivien kuin (KERKES) käyttö kielletty. Muut keraamisetkivet voivat aiheuttaa vastusten ennenaikaisen rikkoutumisen.13. Kiuas kivet tulee latoa uudelleen kerran vuodessa, puhdistaa kiukaan kivitilaja vaihtaa rikkoutuneet kivet uusiin. Kivien vaihtoväliksi suositellaan käytöstäriippuen 2 vuotta.14. Kiuaskivet painuvat RST:n lämpölaajenemisen sekä kiven rapautumisenvuoksi käytössä, joten tarkasta ettei vastuksia tule näkyviin. Lisää tarvittaessakiviäSUOJAETÄISYYDET TULENARKOIHINMATERIAALEIHINMinimi etäisyydetKiuas alalauteeseen ylälauteeseen sivulle ylösMagnum 6,6 20 mm 70 mm 70 mm 800 mmMagnum 9,0 20 mm 70 mm 70 mm 800 mmMagnum 10,5 20 mm 70 mm 70 mm 800 mmTEKNISET TIEDOTMagnum 6,6 Magnum 9,0 Magnum 10,5Teho 6,6 KW 9 KW 10,5 KWAlaosan halkaisija 320 mm 320 mm 320 mmYläosan halkaisija 360 mm 360 mm 395 mmAlaosan korkeus 730 mm 730 mm 730 mmKorkeus 1270 mm 1270 mm 1440 mmSaunan koko 5-9 m3 8-15 m3 10-20 m3Saunan min. korkeus 2070 mm 2070 mm 2240 mmSulake 3x10 A 3x16 A 3x16 AKytkentäkaapeli 5x1,5 mm2 5x2,5 mm2 5x2,5 mm2Kivimäärä 75-85kg 75-85kg 100kg3


Kiukaan liittäminen sähköverkkoonSähköasennustyön saa tehdä vain työhön oikeutettu sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaisesti.Kiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi H07RN-F tai vastaavalla kumikaapelilla.Tarkasta vaadittu kaapelikoko alla olevasta taulukosta.Huom. PVC-eristeisen johdon käyttö liitäntäkaapelina kielletty.TaulukkoKiuas TEHO SULAKE SYÖTTÖKAAPELI SAUNAN KOKOMagnum 6,6 6,6 KW 3x10 A 5x1,5 mm2 5-9 m3Magnum 9 9 KW 3x16 A 5x2,5 mm2 8-15 m3Magnum 10,5 10,5 KW 3x16 A 5x2,5 mm2 10-20 m3Termostaatin anturin asennusTermostaatin anturi asennetaan seinälle siten, että etäisyys katosta anturin yläreunaanon 100 mm. Anturi tulee sijoittaa 100-500 mm etäisyydelle kiukaan ulkoreunasta.Lisäksi anturi on sijoitettava vähintään 1000mm päähän suuntaamattomastatuloilmaventtiilistä tai 500 mm päähän poispäin suunnatusta tuloilmaventtiilistä.Liite 4Asenna termostaatin kaapeli paneelin taakse ilmarakoon, jos tämä ei ole mahdollistakäytä asennuslistaa.Ohjauspaneelin asennusOhjauspaneelin voi asentaa saunaan sisälle. Saunassa ohjauspaneeli tulee sijoittaasiten, että etäisyys kiukaasta vähintään 500mm sekä paneeli yläreunaan enintään1000 mm. Kiinnitä ohjauspaneeli mukana tulevilla ruuveilla. Liite 44


OngelmatilanteissaMiksi kiuas ei lämpene?Tarkasta1. Onko virta kytketty?2. Onko säädetty lämpötila korkeampi kuin saunan lämpötila?3. Onko lämpötilanrajoitin lauennut? (Syy selvitettävä ennen seuraavaa käyttöä)4. Ovatko sulakkeet ehjät?5. Onko ohjauspaneelin näytössä joku virhekoodi Liite 3Saunomisohjeet- Lämmitä kiuas ennen käyttöön ottoa, koska uusista kivistä voi irrota hajuja sekäkiukaasta poistuu tällöin suoja-aineet. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.- Suositeltu lämpötila 55-70 astetta.- Kiuas lämpenee löylykuntoon noin 25 – 50 minuuttia, kiukaan ja saunan koostasekä ilmanvaihdosta riippuen.- Käytä löylyvetenä talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä.- Älä heitä kiukaalle vettä jos kiukaan vieressä on ihmisiä, sillä kiukaasta roiskuvavesi ja vesihöyry on polttavan kuumaa.- Liiku saunatiloissa varoen koska lattiat voivat olla liukkaita.TakuuTakuuaika on yksi vuosi alkaen toimituspäivästä. Takuu on voimassa Suomessa.Takuuaikana ilmenneet materiaaleista tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataanveloituksetta. Takuu ei kata ohjeiden vastaisesta asennuksesta ja/tai käytöstä johtuviavikoja.Löylyveden laatuvaatimuksetVeden ominaisuus Vaikutus SuositusHumuspitoinen vesi Väri, maku, saostumat


LIITE 1KivitysohjeKuva 1 Kuva 2 Kuva 3Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6Kuva 1Lado kiuaskivet kiukaan alaosaan. Älä kiilaa vastuksia. Huolehdi että vastuksenkulkevat pysty suorassa samalla kohdalla mihin ne ovat kiinnitetty pohjalevyyn, kokokivityksen ajan.Kuva 2Lopeta kivettäminen noin. 5cm ennen alaosan pintaa ja varmista ettei vastukset otatoisiinsa kiinni.Kuva 3Aseta kiukaan yläosa niin että jäähdytys reiät jäävät yläosan profiilin sisään.Kuva 4Valitse ulkoreunan kiviksi sellaisia kiviä jotka eivät pääse putoamaan profiilienvälistä, kuuma kivi pudotessaan voi aiheuttaa vahinkojaKuva 5Asettele kivet profiileja vasten siten, etteivät vastukset pääse säteilemään lämpöäprofiilien välistä ulospäin, laita kiven tasainen puoli ulkoreunalle niin että vastuksiaei jää näkyviin..Kuva 6Tarkista että vastukset ota toisiinsa kiinni, kivetä kiuas loppuun. Jos vastuksia alkaanäkyä ajan myötä korjaa kivetystä ja lisää tarvittaessa kiviä.Kiinnitä kiuas tarvittaessa seiniin mukana tulevilla tukiraudoilla.6


Liite 2 Kytkentäkaavio7


Liite 3 Ohjauspaneelin käyttöohje8


Liite 4 Termostaatin anturin sekä ohjauspaneelin asennus9


Liite 5 Saunahuoneen ilmanvaihto10


Liite 6 Kiukaan seinäkiinnitys1. Paina kiukaan sisälle tuleva tukirauta uran pohjaan.2. Kiinnitä tukirauta kiukaan päähän.3. Kiinnitä tukirauta seinäkiinnikkeeseen.4. Mittaa oikea etäisyys seinäkiinnikkeen avulla.5. Kiinnitä seinäkiinnike seinään.11

More magazines by this user
Similar magazines