Me Rakentajat 1/03 pdf - Rakentaja.fi

rakentaja.fi
  • No tags were found...

Me Rakentajat 1/03 pdf - Rakentaja.fi

Kevät 2003Hinta 5 €Lauri RatiaTurvallisuutta rakentamiseenPia HänninenKun sähköistys ei riitäRisto Wuorio30 vuotta katollaJarkko KallioVain muutaman ajatuksen tähden


Asiantuntijana RTHyvistä materiaaleista hyvin rakennettuKaikki pientalorakentajat tietävät, että rakentaminenon luvanvaraista ja että rakennusvalvontavirastovalvoo rakentamisen kriittisimmät vaiheet. Aivankaikki eivät kuitenkaan tiedä tai noteeraa, että myös RakennusteollisuusRT on kuluttajan asialla valvoessaan rakentamisenkentän pelisääntöjä, joihin kuuluvat laadukkaidenrakennusmateriaalien ja -tuotteiden tuottaminensekä järjestäytyneiden yritysten vastuullinen ja ammattitaitoinentoiminta; hyvistä materiaaleista hyvin rakennettu-sloganin mukaisesti. Kuluttajan etu on myös RT:n työskentelyharmaan talouden torjumiseksi rakentamisessa.Rakennusteollisuus RT ry on talonrakennus- ja erikoisurakoitsijoidensekä rakennustuoteteollisuuden yhteinen etujärjestö, jokaaloitti toimintansa 1.1.2002. RT on keskusjärjestö, jonka kauttaon järjestäytynyt yli 2 000 yritystä, joiden palveluksessa on yli50 000 henkilöä. RT:n puheenjohtaja on Lohja Ruduksen toimitusjohtajaLauri Ratia.Asuntokauppa sovituin pelisäännöinAsuntokaupan osalta RT pyrkii omalta osaltaan siihen, ettäasuntokauppa tehdään selkeiden pelisääntöjen mukaan ja kuluttajanon voitava luottaa ainakin siihen, että RT:n jäsenistöltä hankitussaasunnossa kaikki työt on tehty normien mukaan, rakentamisessaon noudatettu kaikkia säädöksiä ja lakeja ja myös takuutovat voimassa. Tämä on se perusviesti kuluttajan suuntaan, kiteyttääpuheenjohtaja Ratia. Jos sitten mennään konkreettisemmalletasolle, niin toivomme RT:ssä, että kuluttaja saa asuntokauppaansaja oman kohteensa rakentamiseen tai remontointiinesim. RT:n Internet-sivuston kautta tarvitsemiaan perustietoja, mm.RALA-luokituksen täyttävistä yrityksistä. RALA-luokituksella varmistetaan,että yrityksen toiminta on terveellä pohjalla ja asiatovat kunnossa. Ammattitaidon osalta seuranta on entistä tarkempaaja yritysten on vastattava myös näihin laatukriteereihin. RT:npyrkimyksenä on, että on oltava selvästi houkuttelevampaa käyttäälakien, määräysten ja asetusten mukaisesti toimivia yrityksiä.Tavoite on tietysti, että jäsenkunta laajenisi kattamaan myös pienimmätyritykset, jotka eivät ehkä tällä hetkellä jaksa tai ehdi näihinlaatuilmoituksiin keskittyä.yhteiskunnan vaatiman paperisodan. Luulen kyllä, että kun nytollaan siirrytty agraariyhteiskunnasta urbaaniyhteiskuntaan, niinkäden taito on vääjäämättömästi vähentynyt. Ei kerta kaikkiaanosata, eikä toisaalta ole aina mahdollistakaan. Aikanaanhan leukailtiin,että kun mies alkaa rakentaa omaa taloa, on hän firmalle1,5 vuotta täysin hyödytön.Vaativaan remonttiin vastuullinen tekijäUskon, että Tee se itse -ilmiö säilyy osana suomalaisuutta, muttasiirtyy pikku hiljaa enemmän vapaa-ajan rakennuksiin, mökkiympäristöön,jossa se onkin jopa osana vapaa-ajan viettoa. Tokipysyvän asunnon ylläpidon, jopa omakotitalonkin huollon monitekee vielä itse, mutta kun on suurempi remontti kyseessä, käytetäänulkopuolista apua. On tietysti luonnollista, että kun vaihdetaanesim. listoja tai maalataan seiniä, niin työ pyritään teettämäänmahdollisimman edullisesti, mutta mitä suuremmasta javaativammasta remontista on kysymys, sitä tärkeämpää on käyttääehdottomasti vastuullista urakoitsijaa.Tässä on tietysti ristiriita siinä, että korkea verotus tekee työnteettäjälle asian tavattoman kalliiksi, eikä se tietysti ole aina helppoatoisellekaan osapuolelle. – En silti pidä kuutamourakointiahyväksyttävänä – kaverin auttaminen on toinen asia, sanoo Ratiatiukasti. Nyt ovat asiat sikäli selkeämpiä, että kun omaan asuntoonkohdistuvan remontin työnantajakulujen vähennysoikeus astuivoimaan ei järjestäytymättömällä “harmaaporukalla” enää ole aikaisempaahintakilpailuetua.Alalla tehdään nyt hyvää työtä ja rakentaja saa mitä odottaa,vakuuttaa puheenjohtaja Lauri Ratia. RT:n rooli on olla se varsinainenasiantuntija mitä myös kuluttaja voi käyttää onnistuneeseenrakentamiseen tai remontointiin pyrkiessään. Hyvillä materiaaleillaja hyvin rakennettuna.Käden taito väheneeSuomihan on aina ollut omatoimirakentamisen luvattu maa.Kun aikaa myöten määräykset ja asetukset ovat tulleet monimutkaisemmiksija itse rakentaminen monimuotoisemmaksi, niin esimerkiksikosteus- ja homevaurioiden ilmestyessä on huomattu,että pientalorakentajallekin paras vaihtoehto olisi ollut ammattitaitoisenhyvän suunnittelijan ja hyvän urakoitsijan käyttö, painottaaRatia. He pystyvät omalta osaltaan huolehtimaan myös2


SisältöVaadi vastuullisuutta!Suomalaisen asuntorakentamisentila on hyvällä tolalla. Ei kuitenkaan niinhyvällä, ettei aina olisi petrattavaa, vaikkeilaatu (lue laaduttomuus) enää vilisekäänjokaista valmistunutta kohdetta arvioitaessa.Jos se taas johtuu siitä, että laatua rakennetaanja laatuun uskotaan, niin hyväniin. Kuitenkin, laatua ja vastuullisuutta onaina osattava myös vaatia – etu on yhteinen.Kevät 2003Julkaisija:Me Rakentajat yhteistyöryhmäToimitus:Suorakanava OyLuotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PoriPuh. 02-641 2161, fax 02-633 6284Päätoimittaja:Raimo Holopainenraimo.holopainen@suorakanava.fiToimituspäällikkö:Tapio Näslundtapio.naslund@suorakanava.fiToimituskunta:Mirja ForsmanTord HolmlundPaula KasevaJohanna PakkanenMarkku MäenpääAsko MäistiTuula NordbergHeikki PerkiöRaimo HolopainenTaitto ja ulkoasu:Virve Rintasalovirve.rintasalo@suorakanava.fiEija Kannisto-Setäläeija@suorakanava.fiIlmoitusmyynti:Aulis RuotsalainenP. 044-564 0564aulis.ruotsalainen@suorakanava.fiPainopaikka:PunamustaKansikuva:Korkopolitiikka on nyt vastuullista, ottakoonkunnian ken tahtoo. Aravauudistuskinon varmaan ratkaistu lehden ilmestymiseenmennessä. Pääsuunnittelijan vastuunlisääminen minimoi virheitä jo ennenrakennushankkeen aloittamista. Vastuullisuuslisääntyy myös tekemisessä teettämälläremontit ja eri rakennusvaiheurakat ainatarkasti sopien moitteettoman maineenomaavalla yrityksellä tai työporukalla. Näinjää aina jälki tekijästä ja työstä takuu. Eikätule loppujen lopuksi yhtään kalliimmaksi!Rakentaminen on vuonna 2003 oleellisestivilkkaampaa kuin parina aiempanavuotena. Rakennusmateriaalien ja -tuotteidenoikea-aikainen saatavuus kannattaa siisvarmistaa viikkoja, jopa kuukausia aiemmin.On hyvä tehdä huolellisia vertailujaja valintoja, mutta on oltava myös rohkeuttatilata valittu tuote – jos sen joka tapauksessajoutuu myöhemmin hankkimaan.Tarjolla olevat kausi- tai ennakkotilausehdotkannattaa toki hyödyntää, kunhanei juokse pelkästään alennusten perässä.Erityisen tarkkana pitää olla silloin, josmaksaa ennakkoon ison osan tuotteen hinnasta.Vastuullisuus kun ei aina ole molemminpuolista.Kun kuluttaja sitoutuu maksamaantilaamansa tuotteen, on hänenvarmistettava, että myös toimittaja on kyvykästoimittamaan tilauksen – oikea-aikaisestija -laadullisesti. Siis vastuuntuntoisesti.Raimo Holopainenpäätoimittaja4 ”Hengittävän” rakenteen riskit tutkittu6 Kevään kaunein laattamuoti – suomalainen design valloittaa8 Risto Wuorio: 30 vuotta katolla9 Vain muutaman ajatuksen tähden; sisusta yksilöllisesti10 Kellarikerroksella kätevästi lisätilaa pientaloon12 EU:lta uusi direktiivi: Rakennuksille energiatodistus 200613 Miksi omakotirakentamisessa pitäisi olla aikataulu?14 Nyt tiilikatto jokaiseen makuun16 Öljylämmityksen kunnostuksen arviointi alkaa öljysäiliöstä18 Rakennusala muuttuu – uutta tietoa koulutuksella20 Turvallista rakentamista22 Poltettu tiili ja uudet lämmöneristysvaatimukset25 Uusiutuva rakennusmateriaali26 Muutakin kuin lämmintä tunnelmaa – Lappeenrannan Kasino28 Aurinkolämmitys öljylämmityksen lisäenergialähteenä30 Kännykkälogiikkaan perustuva ilmanvaihdon ohjaus31 Uusi ratkaisu ilmanvaihtokanavien eristykseen32 Asumismukavuutta luotettavilla kokonaisratkaisuilla33 Kova talvi koettelee putkistoja34 Kun sähköistys ei riitä36 Terveellistä sisäilmaa hallitusti ja energiataloudellisesti38 Sauna muuttaa muotoaan40 Ilmanvaihtosaneeraus onnistui vanhassakin talossa42 Vesikiertoinen lattialämmitys asuntomessuille oppilastyönä43 On se niin väärin…44 Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn useita menetelmiä46 Piilosana-tehtävä 1/200347 Uusia tuulia50 Me Rakentajat palaute3


LämmöneristysKaunista katseltavaa. Todellisuudessakyse on kuitenkin kalliistalämpövuodosta.”Hengittävän” rakenteenriskit tutkittu – mutta onkoHengittävä” rakenne-mainosteeman kehittivät sellueristeenmyyjät jo 80-luvun alkupuolella.Tähän teemaan liitettiinvahvoja mielikuvia ja verrattain piansamaa konseptia tarjottiin myösRuotsissa. Koska esitetyt rakenteetja toiminta poikkesivat selvästi vakiintuneistarakennustavoista ja rakennusalantutkijoiden ja asiantuntijoidenantamista ohjeista, käynnistettiinvuosien mittaan useita tutkimuksiasekä Suomessa että Ruotsissa.Kosteustekniikkaa on tutkittu viimeisen15 vuoden ajan lukuisissa projekteissaja nyt on joitakin tarkastelujatehty myös mahdollisista rakenteenvaikutuksista sisäilman laatuun.Alkuvaiheessa “hengittävää” rakennettaei osattu erityisemmin perustella. Koskaideaa myytiin lähinnä pienrakentajille,riitti kunhan rakenne “hengitti”. Toisenaargumenttina oli, että höyrynsulkumuoviaei tarvita. Kaikki uudet ja poikkeavat asiatjohtavat tarkempaan tarkasteluun ja tutkimuksiin.Niin tässäkin tapauksessa. Asiantuntijoitaepäilytti rakenteen kosteusriskitja se johtikin hyvin moniin tutkimuksiinsekä Suomessa että Ruotsissa. Riskit ovatrakenteesta jotain etuakaikkein suurimmat kylmänä vuodenaikana,jolloin sisäilmasta suotautuva kosteus mahdollisimman todellisissa olosuhteissa.laitteiston, jolla voitiin testata rakenteitakulkeutuu rakenteen kylmiin osiin tiivistyensiellä sitten vedeksi ja kuuraksi. TutkikaistuTTKK:n tutkimusraportti vuodelta -Viimeisin “hengittävistä” rakenteista julmuksissaverrattiin rakenteita, joissa oli 99. Näillä näkymin viimeinen veronmaksajienpääosin kustantama tutkimus on val-eristeenä mineraalivilla tai sellueriste ja tiivisteenäilmansulkupaperi tai höyrynsulkumuovi.Tutkimukset rahoitettiin pääasiasjänlehdessä julkaistussa haastattelussa hänmistumassa TTKK:ssa. Tutkimuksen vetäsaverovaroin.varoittaa jälleen “hengittävän” rakenteenkosteusriskeistä, kuten kaikki muutkin tutkijat.Kosteusriskit kiistattomatRakennusmääräysten osassa C2 on juuriSuomessa ensimmäisen tutkimuksen julkaisiVTT vuonna -89. Tässä tutkimuksesnantulee olla vähintään 5 kertaa tiiviimpiem. syistä vaadittu, että puuseinän sisäpinsaverrattiin puuseinärakenteita, joissa oli kuin ulkopinnan.eristeenä mineraalivilla ja sellueriste. Molemmissarakenteissa testattiin sekä höyrynsulkumuoviaettä ilmansulkupaperia. sisäilmaan ja miten?Vaikuttaako “hengittävä” rakenneTuloksen oli eristeestä riippumatta pakkaskaudellatuulensuojan sisäpintaan kertyvä “Hengittävä” rakenne kuvataan myyntiargumenteissasiten, että rakenteen sisä-kuura niissä rakenteissa, joissa oli höyrynsuluntilalla ilmansulkupaperi. Samalla todettiin,että kosteus seinään päästyään kul-vapaasti seinärakenteen sisään ja edelleenpinta sallii ilman osakaasujen tunkeutuakeutuu ulkopintaan eikä voi enää palata ulos. Näistä kaasuista on mainittu hiilidioksidija vesihöyry. Ne ovat erittäin hel-sisälle.Vastaavia tutkimuksia tehtiin Ruotsissa posti mitattavia. Lisäksi hiilidioksidi on ilmanosakaasuista parhaiten diffuusionainakin Chalmersin ja Boråsin korkeakouluissa.Suomessa rakenteita on tutkinut avulla siirtyvä kaasu. Tämä kaasujen diffuusinensiirtyminen korkeammasta pitoi-monissa eri projekteissa Teknillinen korkeakoulu.Tutkimusta varten TTKK kehitti suudesta matalampaan pitää täysin paik-Teksti: Pekka Rönkkö Kuvat: Paroc Oy4


Lämmöneristyskansa. Ongelma on siinä, että seinä päästäähelposti tällöin myös vesihöyryn rakenteeseenja seurauksena on aiemmin kerrotutkosteusriskit. Lisäksi ilmiöllä on merkitystävain, mikäli ilmanvaihtoa ei talossaole tai se on erittäin huono. Jos talossa onnormaali ilmanvaihto, eli ilma vaihtuu kerran2 tunnissa, aiheuttaa läpäisevään rakenteeseenmenevä huoneilman kosteus liiallisensisäilman kuivuuden talvella, kutenVTT:n tutkimusprojektina toteutetussaMarjalan Ekotalossa havaittiin. Kokemuksienja tutkimuksien perusteella onkin todettu,että seinän läpi ei ilmaa tai ilmanosakaasuja voida ilman riskejä vaihtaa javiime vuosien tutkimus on keskittynyt huoneilmankosteustasapainoon.Vain sisäverhous voi puskuroida kosteuttaViime vuosina on muutamissa laskelmissaja kokeissa selvitetty rakenteen mahdollistavaikutusta huoneilman kosteustasapainoon.Ensimmäisiä tuloksia julkaisi Chalmersinteknillinen korkeakoulu Ruotsissa.Tämän tutkimuksen mukaan vain ohutkerros sisäverhouksesta voi palauttaa kosteudentakaisin huonetilaan. Esitetyissätuloksissa vuorokausitasolla kosteuden puskurointiinosallistuu sisäverhouksesta vainohut pintakerros: puu 1 mm, betoni 3 mm,kipsilevy 5 mm ja tiili 12 mm. Jos kosteuspääsee lämmöneristeeseen asti, se kulkeutuuhelposti rakenteen läpi ulkopintaansaakka. Suomessa on VTT viime vuosinatutkinut ilmiötä laskelmin ja koehuoneessa.Näissä VTT:n kokeissa on seinän sisäpintapinnoitettu höyrytiiviiksi, jolloin sisäverhousei voi osallistua kosteuden puskurointiin.Kun tätä rakennetta on sittenverrattu “hengittävään” rakenteeseen, jossasisäverhous voi puskuroida kosteutta,ovat tulokset hyvin samankaltaiset kuinRuotsissakin. VTT:n tutkimuksen mukaanilmiöstä voisi olla hyötyä kesällä niissä tapauksissa,jolloin ikkunaa tai ovea ei voiavata. Kenellä sitten lienee ongelmia kesäaikaan,on eri juttu.Ideaalinen seinärakenneTutkimuksista voisikin vetää sellaisenjohtopäätöksen, että parhaiten kosteuttapuskuroi seinä, jossa höyrynsulku on normaalillapaikallaan estäen kosteuden karkaamistaseinään ja sisäverhous voi tällöinpuskuroida kosteutta, mikäli sitä ei olemaalattu, lakattu tai tapetoitu liian tiiviiksi.Rakentajan vakaumusta tulee kuitenkinaina kunnioittaa. Jos joku ei missään tapauksessahalua rakenteeseen muovistahöyrynsulkua, ei sitä pidä väkisin laittaa.Tyytyväisyydellä ja tunteella on oma arvonsaja se voi olla paljon suurempi kuin rakennusteknisestioikein tehty seinä. Markkinoillaon ilmansulkupaperi, joka on tarkoitettumuovia korvaamaan ja täyttäämyös rakennusmääräysten vaatimukset.“Hengittävistä” hyvin toteutetuista rakenteistaei ole tiedossa kovin suuria ongelmia,jos sellaiseksi ei lueta ajoittain liiankuivaksi käyvää sisäilmaa talvella. Rakenteetovat kuivuneet kesäaikaan eikä ongelmiatältä osin toistaiseksi ole tullut tietoon.Pahimmillaan “hengittävyyden” voi ymmärtäätodella väärin, kuten vuosia sittenRovaniemellä. Vuoden asuttu ok-talo jouduttiinpurkamaan sisältä kokonaan, sillärakenteen sisäpinnasta puuttui ilmatiiviydenvarmistava kerros ja sisäilman kosteuspääsi vapaasti kerääntymään paksuksijääksi ja kuuraksi vesikaton alapintaan.Nopeasti lämmennyt sää toikin sitten vedetsisälle sekä rakenteisiin.Jos talon rakenteisiin ei haluta kosteutta parhaitenpuskuroivaa höyrynsulkumuovia, onmarkkinoilla tarjolla myös rakennusmääräyksettäyttävä PAROC Ilmansulkupaperi.5


SisustaminenKevään kaune– suomalainen design valloitPukkila on tehnyt yhteistyösopimuksen kahdentunnetun suomalaisen suunnittelijan kanssa. Maailmallakinmainetta niittäneen Stefan Lindforsin ja finlaysoninkangaskuoseistaan tunnetun Jarkko kallion kanssa.Pukkilan on innoittanut tähän voimakas usko suomalaiseensuunnitteluun ja halu tarjota sisustajalle kotimaassa valmitettuja jasuomalaista designia olevia keraamisia laattoja.Tällä hetkellä kuluttaja joutuu valitsemaan etupäässä Italiassatai Espanjassa valmistettuja ja suunniteltuja tuotteita.SilmuKiiltävä valkoinen197x197 laattaon saanut vahvatja rohkeat silmujakalakuvioinnit.“Mitähän kalalajia?”Sitä voi vaahtokylvyssäpohtia.Taitaa olla ihanStefanin luomauusi kalalaji.Stefan Lindfors – vahvat graafiset ja mustavalkoiset kuviot– Tavoitteeni on selkeä graafinen pinta. Jokaisen suunnittelemanimuodon ja kuvion on oltava lähtökohdiltaan kuin kopiokoneentuloste. Jos ne eivät kestä mustavalkoisina, eivät ne kestä värillisinäkään.Kun juttu on hyvä, se kestää myöhemmin mitä tahansa.Suunnittelemiinsa design-kaakeleihin Stefan on tyytyväinen siksi,että niillä voi tehdä pintoja, jotka kasvavat kuvioidensa ansiostayhdeksi suureksi Verkoksi, Soluksi tai Silmuksi.SoluSolu valmistetaan koossa197x197. Mattavalkoiselle pohjalleon painettu hohtavan valkoisellakuvioita, jotka elävät valojenja varjojen mukaan.Solu-laatta poikkeaa vaaleudellaanja sulokkuudellaan Stefaninmustavalkoisesta linjasta.SiipiStefan Lindfors on uskollinentyylilleen ja kuvioilleen.Korennot ja kalat ovat ominaisiakuvioita hänen suunnittelussaan.Siipi-laatan korentokuvio tarkentaakatseen korennon herkkiinsiipiin.Siipi-laattaa voi yhdistellä Verkko-laatan kanssa tai kuvionayksivärisen laatan kanssa.VerkkoVerkko-laatan juju on, ettäsillä voi kasvattaa pintaa loputtomiin.Tätä ominaisuuttakaakeli -designeissa ei oleennen ollut.Verkko-laatan koko on147x147, ja sitä on saatavanamustavalkoisena ja valkomustana,joita voi myös yhdistelläyksivärisen laatankanssa.Verkkokuvio on tällä hetkellähyvin ajankohtainen niinsisustuksessa kuin vaatteissakin.Teksti: Paula Kaseva Kuvat: Pukkila Oy6


Sisustaminenn laattamuotitaa nyt Pukkilan kaakeleissaViivaNiukkailmeinen jagraafinen Viiva-laattaon kooltaan 200x250.Viivojen punaisen jasinisen sävyt ovat samatkuin Viuhkassakin,ripaus metallinharmaata tekevät tästätyylikkään ja ajattomanseinälaatan.Rohkeat metallilistatyhdistettynä Viivalaattaantekevät sisustuksestanuorekkaan.Viiva-sarjassa on kaikkiklassikon ainekset!Jarkko Kallio – puhtaat, ajattomat ja kestävät kuviot– Suomalaisuus ja suomalainen design merkitsevät minulle puhtautta,ajattomuutta ja kestävyyttä; erityisesti sitä, että tuotteetkestävät aikaa.Ihmiset ja kodit ovat erilaisia, joten heille on suunniteltava erinäköisiätuotteita.On tärkeää, että suunnittelija pystyy asettumaan toisen ihmisenasemaan ja näkemään tuotteet myös kuluttajan silmin. Siksikoen, että suunnittelijana minulla on palvelijan rooli.Jarkko Kallio suunnitteli kolme erityylistä laatta sarjaa; Nuppu-Viiva- ja Viuhka-sarjat. Jarkon laatoissa hehkuu elämänilo ja suuriarvostus kotia ja arjen jokapäiväisiä asioita kohtaan.Nuppu-sarja on kukkamaailma on uusromanttinen ja hitusennostalginen. Viiva- ja Viuhka-sarjat ovat graafisemmat ja niidenväritys on hyvin moderni; reilua punaista ja sinistä yhdistettynämetallin hohtoon ja harmaaseen.ViuhkaViuhka on hyvin elävä ja lennokas.Rytmiä Viuhkaan tuovat raidat, näinkokonaisuudesta tulee reipas ja sporttinen.Viuhkan sinisen ja punaisensävyt ovat juuri ne tämän kevään “oikeat”sävyt.Viuhka-laatan pohjana on kaunis himmeävalkoinen laatta ja se valmistetaankoossa 200x250.NuppuKoti, jossa kaikuvatlasten äänet ja tuoksuupulla, sisustetaanraikkailla Nuppu- laatoilla.Nuppu-aihettasaa hennon sinisenä,pehmeän keltaisenatai vihreänä.Nuppu-sarja on laajaväreineen ja listoineen,joten sillä on lukemattomiayhdistelmämahdollisuuksia.Pukkilan uudet Suomidesign-tuotteet ovat myynnissä:Pukkila Kaakelitorit:Vantaa, puh. 09-4159 2770, Espoo, puh. 09-5840 0431,Turku, puh. 02-412 2750, Tampere, puh. 03-389 9790 jaOulu, puh. 08-882 1802sekä jälleenmyyjät kautta maan.Lisätietoja:Pukkila Oy Ab, puh.(02) 412 2600, Paula Kaseva7


Me Rakentajat30 vuotta katollaeikä tekijä ajatelleet, että näin olisi järkeväätoimia, muistelee Wuorio.Katolla kolme vastuutahoaKun juuri 50 vuottatäyttänyt mies kertoo uransa sisältäneenvuodesta 1973 alkaen katonmarkkinointiin ja rakentamiseen liittyviätehtäviä, joissa on vielä viihtynyterinomaisesti, voitaneen hänenelämänfilosofiansa kiteyttää vaikkaseuraavasti: – Parempi 30 vuottakatolla kuin päivä pihalla!Risto Wuorio aloitti Lemminkäisellä1973 kattourakointiin liittyvissä tarjouslaskenta-ja hankintatehtävissä, joiden kauttaura johti myynti- ja myöhemmin markkinointipäällikönvakanssiin. Vuonna 1992Wuorio siirtyi Partekin ja Lemminkäisenyhdessä perustamaan ja omistamaan Ormaxiin,jossa vuosituhannen vaihteessa omistajuudentultua kansainvälisemmäksi alkoiTukholma olla enimmäkseen “pulpetin paikkana.”Sittemmin markkinointijohtajaksinousseen Wuorion vastuulla oli markkinoinninja tuotekehityksen lisäksi muutamaavainasiakas sekä operatiivinen vastuu Suomenja Baltian toiminnoista. Kun muuttoTukholmaan alkoi olla jo lähes välttämättömyys,ratkesi pulma työpaikan vaihdollaLemminkäinen tarjotessa kattourakoinninjohtajuutta Suomessa. Samalla entinen asiakas-toimittajasuhdekääntyi päälaelleen jamyös eräs ympyrä sulkeutui Wuorion palatessakaton tekemisensä alkujuurille.Kerralla kuntoonKattoalalla on tapahtunut huima kehitys30 vuodessa. Wuoriokin lähtee siitä, ettäkatto tehdään kerralla kuntoon. Tämän takanaon oltava jatkuva koulutus, painotustyön laatuun, turvallisuuteen ja osaamiseen.– Investoinnit suojalaitteisiin ja porrastorneihinvarmistavat työturvallisuuden Lemminkäisentyökohteissa, sanoo Wuorio. Jatkuvaaoppia ja kokemusta saamme katolta, silläLemminkäinen kattaa vuosittain n. 1,2-1,3 miljoonaa kattoneliömetriä, josta puoleton uudis- ja puolet korjausrakentamista.Kukaan ei käy katollaKun talonmiehet poistuivat suomalaisestakiinteistöhuollosta, voidaan kärjistäensanoa, ettei katolla käy enää kukaan, murehtiiWuorio. Huoltoyhtiöissä ei ole kattoalanammattilaisia, katto ei kiinnosta,huolto laiminlyödään. – Katto ja sen toimivuusSuomen olosuhteissa on kuitenkinensiarvoisen tärkeätä ja siksi myös kattorakenteistatulee olla huolto-ohjeet ja huoltokirja,jonka mukaan huollotmyös tehdään. Tai tehdäänhuoltosopimus esim. kattourakoitsijankanssa. – Ei20 vuotta sitten tilaajaToimiva katto lähtee suunnittelijan pöydältä,josta vastuunkantajaksi tulevat katontekijäja myöhemmin sen huollosta vastaava.Lemminkäisen prosessi menee SFS:nlaatujärjestelmä ISO 9001 mukaan. Aina,kun havaitaan virheitä tai puutteita, kulkeetieto prosessiin. Kattoalan maine ei olehyvä ja niinpä kiinnostusta katon tekemiseentulisi nostaa. – Työturvallisuudenmerkitys on korkea, teemme vaarallistatyötä korkealla, vinoilla pinnoilla ja myöstulta käsitellen.Visuaalisuutta vai toimivuutta?Yhteistyö suunnittelijoiden kanssa onparantunut ja niinpä yhä harvemmin tuleeeteen vaikeasti toteutettavia tai toimimattomiakohteita. Suunnittelijan haasteena ontehdä katosta osa julkisivua ja niinpä esim.täysin räystäätön ratkaisu on riskialtis muullejulkisivulle. Pientalorakentajalle Wuorio antaamuutaman vinkin: Katto on tehtävä ammattitaitoisestija materiaaleilla, joista perinteiset,oikeat materiaalit ovat parhaita.Katon tekemisestä on hyviä oppaita ja ohjeita;luota laadukkaisiin kattotarvikkeisiin jaaluskatteisiin. Helpoin ja varmin tapa on antaakaton teko ammattilaiselle. Tekipä katonsitten kuka tahansa, niin tärkeätä onhoitaa tai varmistaa katon huolto 1-2 kertaavuodessa, muistuttaa Wuorio.Risto Wuorio ei ole30 vuoden aikanaehtinyt katolta putoamaan,niinpä vapaa-aikasujuu terveeltämieheltä suksienpäällä ja kesällägolf-kentillä.Teksti ja kuva: Raimo Holopainen8


Me RakentajatVain muutaman ajatuksen tähdenEn sano mitä pientalon rakentamistatai remontointiasuunnittelevan perheen taisinkun pitää kodilleen tarkalleentehdä. Oleellista on,että tekee ratkaisut itselleen,jotta koti, tulevaasunto on oman ja itsensänäköinen. Pääasiahan on,että siinä viihtyy. Lähtökohtanapitäisi olla, ettävoisi uhrata hieman enemmänaikaa suunnitteluunja pohdintaan, poimia jatoteuttaa muutama ajatuslisää viihtyäkseen ja sitenrentoutuakseen hieman enemmän jatunteakseen hieman enemmän mielihyvää.Tässä Jarkko Kallion avaus kysyttäessävinkkejä uutta kotia tai vanhanremontointia suunnitteleville.Jarkko Kallio on Finlaysonin palveluksessaoleva designer, mutta on suunnitellutmyös mm. Pukkilan uuden kaakelimalliston.Hänellä onkin hyvin laaja näkemyskodin kokonaisuuksista ja kodin viihtyvyystekijöistä,joista tässä vain pintapuolinenraapaisu, mutta toivottavasti Jarkon vinkitja ajatukset tavoittavat lukijassa keskeisenasian – luvan olla halutessaan yksilöllinen.Ylitä kynnyksiä, ole utelias!Suomalaisten kiinnostus kotiin ja sisustamiseenon kasvanut viime aikoina. Kaikkieivät kuitenkaan ole sisustamisen, eikä värijamateriaalimaailman ammattilaisia, parhaatratkaisut eivät tule välttämättä edes mieleen.– Lähtemällä ulos, kiertämällä kauppoja,lukemalla sisustuslehtiä,kysymällä ammattilaiselta– olemalla siis hiemanrohkeampi ja uteliaampi– voi löytää nimenomaanitselle sopiviaideoita, kannustaaKallio. Koti onusein pehmeän valkoinen, mutta jos vaikkaeteisen maalaa keltaiseksi, voi se olla juurisopiva piristysruiske. Pieni asia, mutta muutamatällainen pienellä rahalla tehty voi muuttaakotiintulo- ja asumistunnelmaa paljonkin.Pitkä ja pimeä käytävä panee kysymään: Antaakotämä tunnelmaa, onko kiva mennäeteenpäin? Myös kylpyhuoneen kokonaissuunnittelullasaa paljon aikaan; sisustuksentulisi olla kokonaisuus, jossa esim. laatat jatekstiilit yhdistetään värein ja kuvioin.Mieti käytännön elämääPientalon rakentaminen on rankka prosessi.Silti pitäisi olla aikaa katsoa jo valmiiksieteenpäin, tulevaisuuteen. Jokainenyksityiskohta talossa tulee jatkossa eteenkenties joka päivä huonona tai hyvänä ratkaisuna.Miksei siis mieluummin toimivana.9– Ajatellaanpa vaikka ikkunatonta kylpyhuonettaikkunalliseen verrattuna; ikkuna antaavaloa, ilmavuutta ja avattuna raitista ilmaa,sanoo Kallio konkreettisena esimerkkinä.Kylpyhuone onkin Kalliolle kentiestutuin ympäristö, huonetila Pukkilan ja Finlaysonintuotedesignien kautta. – Se on niinkäytännönläheinen; siellä käydään hädälläja peseytymässä, tekemässä itsestäänselvyyksiä.Mutta, entäpä jos miettisit, voisikositä käyttää enemmän hyödyksi, voisiko sielläviettää vaikka pari tuntia päivässä. – Entäpäjos kylpyhuoneessasi olisi vaikkapa yksiylimääräinen istumapenkki, jossa olisi lupaistua, eikä olisi kiirettä muihin tiloihin, kysyyKallio. – Realismia on kuitenkin oltava,ei 30 neliön yksiöön ole järkevää tehdä kahdeksanneliön kylpyhuonetta.Älä tyydy tavanomaisuuteenRakennusalan yritykset tekevät nykyisinpaljon yhteistyötä. Talotehtaiden valmiissamallistoissa on valmiit tilaratkaisutkalustesuunnitteluineen. – Ne ovatkin pääsääntöisestitoiminnallisestikin ihan hyviäperusratkaisuja, toteaa Jarkko Kallio. Siltikuluttajan ei tarvitse tyytyä tavanomaisuuteen,varsinkaan, jos omissa toiveissapyörii jokin uniikki, itselle mielihyvää tuottavaratkaisu. Kokonaisasumisviihtyvyys ja-mukavuus onkin kuin ravintolaillallinen;vaikka seura, ruoka ja musiikkikin olisivatkuinka täydellisiä hyvänsä, niin huono tarjoilijaonnistuu pilaamaan illan.Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Finlayson Oy


Paikallavaletut betonirakenteetovat viime vuosina yleistyneetkorkeatasoisessa asuinkerrostalorakentamisessa.Paikallavalun etujaovat arkkitehtonisesti joustavat ratkaisut,hyvä ääneneristävyys ja rationaalinentuotantotapa. Ei ihme, ettämaailmalla monet kuuluisat arkkitehditovat rakentaneet yksilölliset talonsakokonaan betonista paikalla valaen.Suomessa valmisbetonin osuus on pientaloissajäänyt viime vuosina pienehköksi;sitä on käytetty eniten anturoiden ja maanvaraistenlattioiden valamiseen. Aiemminbetoni oli luonnollinen rakenne kellariker-Lohja Rudus– Suurimmat rakentamisen kustannussäästötsaavutetaan jo suunnitteluvaiheessa.Hyvä arkkitehti osaa niveltää toisiinsa perheentarpeet sekä rakennuspaikan ja ympäristönantamat mahdollisuudet. Rinteeseenrakennettavaan omakotitaloon saadaan kellarikerrokseenpaljon lisäneliöitä. Kellarin rakenteissa,kuten muissakin kantavissa rakenteissa,betoni on voittamaton materiaali.Rakenne on varma ja kestävä. Maanpaineei aiheuta ongelmia betonirakenteelle, toteaatuotepäällikkö Pekka Vuorinen LohjaRudus Oy Ab Valmisbetoni Etelä-Suomesta.Betonista valettu alapohja voi olla kantavatai maanvarainen. Rakennuspaikka määrääpitkälti valittavan perustamistavan, joita onneljää päätyyppiä. Betonitiedon julkaisema– Talon runko on rakennuksen tärkein osa.Runkoa ei voi uusia muodin muuttuessa, painottaatuotepäällikkö Pekka Vuorinen LohjaRudukselta.Betoni on hyvärunkomateriaali pientaloon– kellarikerroksella kätevästi lisätilaaroksiin ja perustuksiin. Betoniset kivijalatovat ikuisia, sen näkee vaikkapa maaseudullaliikkuessaan.Omakotirakentajan betoniopas selvittää perustamistavatsamoin kuin koko rakennushankkeeseenliittyviä käytännön ohjeita.Paikallarakennettuun kivitaloon saadaan paljon hyviä teknisiä ominaisuuksia. Esimerkiksitalotekniikka voidaan sijoittaa rakenteisiin niitä puhkomatta ja ääneneristävyyttä pilaamatta.Asumisviihtyvyyttä – turvallisuuttaMassiivisilla betonirakenteilla on moniaetuja, mm. hyvä ääneneristävyys, jotkavaikuttavat asumisviihtyvyyteen, asumisenterveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä rakennuksenarvon säilymiseen. Betonirakenteillaja oikealla perustusten ja salaojienkiviainesten valinnalla ehkäistään kosteus-ja homevaurioihin liittyvät ongelmat.Esimerkiksi laattaperustusten alle onkehitetty Kapillaarikatkosepeli, joka estääkosteuden nousun rakenteissa ylöspäin.Nykyisin talon rakennusaluetta suunniteltaessalaaditaan aina – tai tulisi laatia –myös pihan kuivatussuunnitelma, kertooLohja Ruduksen Kiviaines-toimialan kehityspäällikköHanna Järvenpää.Raskas betonirakenne varaa hyvin lämpöä,joten se tasaa vuorokauden lämpötilaeroja.Varaavan lattialämmityksen avullaenergian aikatariffien hyväksikäyttö onnistuuhelposti. Huolellisesti tehty betonirakennekestää lähes ikuisesti ja oikein tehdyt kel-Teksti: Mirja Forsman Kuvat: Lohja Rudus Oy Ab:n arkisto10


PerustaminenTähän 240 neliöiseen pientaloon ulkoseinät valettiin betonista. Betonirungon ulkopuolelle kiinnitettiin eristysvillat ja julkisivut muurattiin tiilestä.larirakenteet pysyvät kuivina eivätkä aiheutakosteusvauroita. Haluttaessa betonikellariinon myös helppo rakentaa väestösuoja.Muotit laudasta, vanerista tai valmiinamuottijärjestelminäYleensä muotitus, raudoitus ja valu kannattaaantaa siihen erikoistuneelle urakoitsijalle,joka käy tekemässä sovitun työn sovittunaaikana. Monestakin syystä: he osaavat,aikaa ei mene opetteluun ja heillä onuseimmiten pienrakentamiseen omat, sopivatmuotit. Betonointiin liittyviin kysymyksiinkannattaa hakea vastaukset ennen työhönryhtymistä. Lohja Ruduksen alueellisistapalvelukeskuksista voit kysyä neuvoa mistätahansa betonin valintaan ja valamiseen liittyvästäasiasta. Tietoa löydät myös sivuiltawww.lohjarudus.fi/valmisbetoni.Perinteisesti pientalon anturoiden muotiton tehty laudasta. Työ nopeutuu ja tehostuu,kun perusmuurin ja kellarin muotti rakennetaanvanerista. Harkinnan arvoisiaovatkin vuokrattavat muotit tai sellaisetmuottijärjestelmät, joissa muotti jää rakenteenosaksi.Kellareihin kasettimuotitEhkä paras vaihtoehto kellarin seinienmuottiratkaisuksi on rakennuskonevuokraamoidenkasettimuotit. “Muottijärjestelmätovat kehittyneitä, ne ovat helppoja kootaja käteviä purkaa, mutta yksittäiselle pientalotyömaalleniitä ei yleensä kannata vuokrata,sillä minimivuokra-aika on jopa 30 vuorokautta”,muoteista vastaava tuotelinjapäällikköMirja Pahkala Ramirent Oyj:stä kertoo.Vain valuun tarvittavan ajan työmaallaviipyvä muottijärjestelmä pitää paikat siistinä,sillä jätteen määrä jää pieneksi.Teräksinen liittolaatta, teräspoimulevy,on kätevä vaakamuotti kivitalon välipohjanvalamiseen. Se on kevyt ja helposti miesvoiminasennettava eikä purettavia muottejaole. Muottielementin leveys on noin 80cm ja sillä päästään jopa 10 metrin jänneväliin.Liittolaatta toimii itsessään pääraudoitteena,ainoastaan laatan reunakaistat jaaukkojen reunat täytyy lisäraudoittaa. Laattatuetaan alapinnastaan valun ajaksi noin 1-2 metrin välein. Betonia liittolaatan päällevalettaessa on muistettava, että liittorakennekuivuu vain yhteen suuntaan ja näin ollenbetonin kuivuminen hidastuu. Tästäsyystä liittolaattarakenteeseen suositellaannopeammin kuivuvia NP-betonilaatuja.Älä säästä väärässä paikassaPientalorakentajan kannattaa satsatalaatuun ja keskustella jo alussa suunnittelijansaja vastaavan mestarinsa kanssa materiaalivalinnoista.Lattiavalut jälkihoitoineen kannattaa jättääyleensä ammattilaisille hyvän suoruudenja pienen tasoitustarpeen saavuttamiseksi.Puutteellisesta jälkihoidosta voi aiheutualaatan halkeilua, mikä näkyy lattianpäällysteessä. Myös liian pieni raekokolisää halkeiluriskiä. Yli 60 mm paksuunlaattaan suositellaan 16 mm:n maksimiraekokoa.Haluttaessa lyhentää lattiarakenteenkuivumista kannattaa käyttääNopeammin päällystettävää betonia. Sekuivuu päällystämiskelpoiseksi vähintäänkaksi kertaa nopeammin kuin normaalit betonilaadut.NP-betonilaadun jälkihoito onaloitettava jo valun yhteydessä esimerkiksiruiskutettavaa jälkihoitoainetta käyttäen.Rakennesuunnittelija määrittelee betonilaadunrakennepiirustuksiin. Betoniatilattaessa ilmoitetaan vain piirustuksessamainittu kyseisen rakenteen betonilaatu.Vahvalla betonirakenteella on moniaetuja, jotka vain korostuvat vuosien vieriessä.Betonin siirtomenetelmiä on monia. Betoninpumppaus valukohteeseen voiolla kokonaiskustannuksiltaan edullisinsiirtomenetelmä, jos halutaan säästäätyötä ja nopeuttaa valua. Samoin, josvalettavaan kohteeseen on hankala pääsy.Pumppuautoilla ulotutaan pystysuunnassajopa 42 metriin ja vaakasuunnassa38 metriin. Hihnakuljetinsopii valuihin, joissa auto pääsee noin10 metrin päähän valukohteesta.Kysy lisää asiantuntijoiltammeLohja Rudus Oy AbValmisbetoni ja KiviainesPuh. 020 447 711Alueellisten Palvelukeskustenyhteyshenkilöt myöswww.lohjarudus.fi/Valmisbetoniwww.lohjarudus.fi/KiviainesRakenna & Remontoi kirja, s. 38-41Omakotirakentajan betoniopas:www.lohjarudus.fi/valmisbetoni/betoniopas/index.htm11


LämmöneristysEU:lta uusi direktiivi:Rakennuksille energiatodistus 2006– tarkoitus on vaikuttaa talojen myyntihintoihinkentaohjeet direktiivin toteuttamiseksi. Direktiiviei määrää kulutustasoja, vaan nesäädetään kussakin maassa erikseen. TuleekoSuomessa sitten rakennuksille jo kylmäkoneistatuttu energiamerkki tai annetaankojoku tavoitearvo kulutukselle neliötä kohdenjää nähtäväksi. On helppo arvata, ettäasiasta käydään kovaa vääntöä ministeriössä,sillä esimerkiksi uusien lämmöneristysmääräystentekeminen ja voimaan saattaminenvei reilut viisi vuotta. Nyt ratkaistavatasiat ovat ilmeisesti vieläkin vaikeampia,mutta toisaalta niitä ei voida lykätä, sillädirektiivi antaa selvät aikarajat.Direktiivi työllistääEU:n ministerineuvosto on hyväksynytdirektiivin, jonka tarkoituson parantaa rakennusten energiatehokkuutta.Tavoitteena on, että energiaavähän kuluttavien talojen arvostusja myynti- tai vuokraushinnatnousevat ja näin aktivoidaan rakennuttajiatekemään mahdollisimmanvähän energiaa kuluttavia ja ympäristöönvähän päästöjä aiheuttaviataloja. Direktiivi tulee Suomessa voimaanosittain v. 2006 alussa ja kokonaisuudessaanv. 2009.Koko EU:n alueella kokonaisenergiankulutuksestarakennuskannan osuus on erittäinmerkittävä eli yli 40 %. Tästä suuri osa kuluulämmitykseen ja etenkin Pohjoismaissatämä osuus korostuu. Komission arvioidenmukaan on mahdollista säästää rakennuksienosalta kulutusta n. 22 % vuoteen 2010mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi vaaditaanmonia toimenpiteitä. Lämmöneristysmääräyksiäon EU-maissa kiristetty ja myösSuomessa tulevat uudet määräykset voimaan1.10.2003. Uuden direktiivin avulla pyritäännyt myös markkinavoimat valjastamaan energianja ympäristön säästötalkoisiin. Tavoitteenaon, että talon energiankulutusluokkatulee jossain määrin jatkossa vaikuttamaanmyytävien talojen hintoihin sekä vuokriin.Tämä taas ohjaa rakennuttajia maksimoimaanrakennuksesta saatavan tuoton ja panostamaantalon vähäiseen energiankulutukseen.Direktiivi koskee käytännössä kaikkiaasuinrakennuksia ja suurinta osaa muitakinrakennuksia. Alle neljä kuukautta vuodessakäytettäviä rakennuksia (esim. lomamökit) seei koske.Energiatodistus esitettävä taloa myytäessäRakennusta myytäessä tai vuokrattaessaon esitettävä alle 10 vuotta vanha energiatodistus.Julkisissa rakennuksissa todistus onasetettu näkyvälle paikalle. Todistuksessaesitetään talon energiatehokkuus ja myösvertailuarvoja. Todistukseen tulee liittäämyös suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksikustannustehokkaista toimenpiteistä.EU:n jäsenmailla on kolme vuottaaikaa säätää lait ja asetukset sekä laatia las-12Energiatodistusten laatijoille sekä lämmitys-ja ilmanvaihtolaitteiden tarkastajilledirektiivi asettaa pätevyysvaatimuksia.Tämä edellyttää luonnollisesti näiden uusienammattilaisten koulutusohjelman laatimisensekä kouluttamisen. Koska energiatodistussaa olla enintään 10 vuotta vanha,joudutaan rakennus tarkastamaan jaenergialaskelmat päivittämään vähintään10 vuoden välein. Kun energiatodistuksensaaneiden rakennusten määrä kasvaa jokavuosi, on vastaavasti lisättävä myös alanammattilaisten kapasiteettia.Energialaskelmat tulevat direktiivin voimaantulon jälkeen olemaan ilmeisesti rakennusluvanliitteenä. Suomessa on kehitetty joreilut kaksi vuotta rakennusten energiankulutuslaskentaohjetta,joka ilmeisesti täyttääuuden direktiivin vaatimukset. Laskentaohjesisältää n. 100 sivua ja sen lisäksi tulee vielätalotekniikan osuus. Vuoden 2003 aikanaohjeesta pyritään tekemään tietokoneohjelma,joka helpottaa ja yksinkertaistaa laskentaa.Käsin laskien laskentaohjeen mukaan työon liian aikaa vievä ja kallis.EU luo rakennusalalle siis selvästi lisääuusia työpaikkoja, vaikkakaan ei lisää rakentamista.


Me RakentajatMiksi omakotirakentamisessapitäisi olla aikataulu?Hyvän rakentamisen peruslähtökohtaon suunnittelu: “hyvinsuunniteltu on puoliksi tehty.” Isoissarakennuskohteissa aikataulujen merkityson erittäin suuri mm. kustannustavoitteensaavuttamisessa. Pitkittyvärakennusaika lisää työvoimakustannuksiaja pahimmillaan myöhästymissakkoja.Omaa taloa, kokonaan taiosittain itse rakentavalle aikataulussapysymättömyys aiheuttaa mm. lisääntyviätyövälineiden vuokrakuluja jamahdollisen “nolla-asunnon loukun”eli nykyinen asunto joudutaan luovuttamaanostajalle ennen kuin uuteenpäästään muuttamaan.Aikataulu ei sinänsä estä hankkeen myöhästymistä,mutta se kertoo riittävän ajoissamyöhässä olemisesta ja ennakoi sitenmahdollisista seuraamuksista. Hankkeen aikataululaaditaan tehtävien ja vaiheiden pohjaltaarvioimalla eri vaiheiden työmäärät,kesto, eteneminen ja limittyminen toisiinsa.Hankkeen aikataulun laatiminen, sen toteutumisenseuraaminen ja tarkentaminenhankkeen edetessä on luonteeltaan jatkuvaatoimintaa.Hankkeen kokonaisaikatauluJo hankkeen alussa laadittava kokonaisaikatauluon kertarakentajallekin tärkeä. Senavulla voidaan laatia aikataulut hankinnoilleja rahoitukselle. Kokonaisaikataulu sisältäämyös tiedon pääsuunnittelun ja täydentäviensuunnitelmien laatimisen ajoituksesta.Kokonaisaikataulu alkaa siis jo siitä, kunpäätös rakentamisesta tehdään jatkuenmuuttoon asti. Kokonaisaikataulu toimiimuiden aikataulujen perustana. Hankkeenaikataulu on tarkistettava, kun varsinainenrakennussuunnittelu on käynnistetty. Hankkeentavoitteellinen kokonaisaikataulu onsen vaiheiden ja tehtävien ajoittamisen pohjana.Kokonaisaika pitää määrittää jo hankesuunnitteluvaiheessa.Tavoiteaika voidaanvalita määrätyissä rajoissa. Rinnan kokohankkeen tavoiteajan kanssa on syytä tarkastellaeri vaiheiden tavoiteaikoja.RakennusaikatauluRakennusaikataulu kattaa kaikki rakennusvaiheettöiden aloituksesta lopputarkastukseen.Rakennusaikataulun avulla voidaansopia eri urakoitsijoiden kanssa töiden ajankohdistariittävän ajoissa. Rakennusaikatauluavoidaan tarvittaessa tarkentaa rakentamisvaiheaikatauluilla,esimerkiksi runkotöillevoidaan laatia erillinen aikataulu.Rakentamisvaiheelle laadittavassa aikataulussasovitetaan yhteen eri osapuoltentehtävät:– Pääurakoitsijan aikataulu– muiden urakoiden aikataulut– elementtien valmistuksen aikataulu– rakennuttajan hankinnat ja niiden sovittaminenaikatauluun– konsulttiasiakirjojen toimittaminen (piirustusaikataulu)– rahan kulun aikataulu (kassavirtaohjelma).Hankinta-aikatauluHankinta-aikataulu perustuu pitkälti erituotteiden toimitusaikoihin. Toimitusajatvoivat vaihdella tuotekohtaisesti ja myöskausiluontoisesti paljonkin. Usein kesän jakesälomien jälkeen toimitusajat ovat pidempiäkuin keväällä. Hankinta-aikataulunlaatiminen kannattaakin aloittaa kyselemällätuotteiden toimitusaikoja. Toimituksetajoitetaan työmaan etenemisen mukaansiten, että tarvikkeet ovat ajoissa perillä,mutta eivät toisaalta liian aikaisin. Ylimääräinenvarastointi vie tilaa työmaalla ja tavaroitavoidaan joutua siirtämään paikastatoiseen, jolloin ne saattavat vaurioitua aiheuttaenturhia kustannuksia.RahoitusaikatauluYleisaikataulun perusteella voidaanmyös ajoittaa tarvittavan lainan nostamisenajankohdat. Koko lainaa ei tarvitsenostaa kerralla, vaan lainoituksen tarvevoidaan ajoittaa esimerkiksi hankkeen edetessämuodostuvien suurimpien kustannuserienmukaisesti.Aikataululla ohjataan hankettaAikataulujen käyttö on tärkeä osa rakennushankkeenonnistunutta läpivientiä. Tokimaailman sivu on potkittu pystyyn talojaja aikatauluna on ollut lähinnä jouluksi uuteenkotiin. Näistä valitettavan monet vainovat ylittyneet tai sitten on muutettu keskeneräiseenkotiin, joka sitten ei koskaantulekaan valmiiksi. Aikataulu auttaa pitämäänhankkeen ohjakset käsissä.13Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Virve Rintasalo


VesikattoOrmax, Natur, Ormax Minster,Ormax Granit, Vittinge, Rubin, Nortegl– Lafarge Tekkiniltä tiilikattojokaiseen makuunVarsinkin arkkitehditovat jo pitkään odottaneetLafarge TekkinOy:n sileää laattakattotiiltäOrmax Minsteriä.Sileällä Ormax Minster betonikattotiilellä saa todella näyttäviä kattoratkaisuja.Kaunis, pitkäikäinenja ekologinen tiilikatto on jotenkinosa suomalaista sielunmaisemaa.Viime vuodesta Lafarge Tekkinin kattotiilivalikoimaon kasvanut neljälläuutuudella, joten vaihtoehtoja löytyyentistäkin enemmän.Suomalainen omakotitalo on varsinmonimuotoinen. Meillä arvostetaan niinhillittyä modernismia kuin kansallisromanttistahirsirakentamistakin. – Ormax on ollutniin pidetty betonikattotiili, ettei vaihtoehtojaole osattu ehkä riittävästi pyytääkään.Paraskaan kattotiili ei kuitenkaan voisoveltua yhtä hyvin kaikenlaisiin rakennuksiineikä olla jokaiseen makuun, LafargeTekkin Oy:n myyntijohtaja Anna Kavén-Toppi sanoo.Savikattotiilillä on ollut uskollinen ihailijakuntansaniin omakotirakentajien kuinsuurempia kohteita suunnittelevien arkkitehtienkeskuudessa. Perinteistä savitiiltäpidetään jopa sinä ainoana, alkuperäisenäkattomateriaalina. Savikattotiiliä ei kuitenkaanvalmisteta Suomessa. – Markkinammeovat yksinkertaisesti liian pienet.Onneksi voimme tuoda konsernissammevalmistettuja savikattotiiliä, niin klassikkojakuin teknisesti huippumoderneja, juuripohjoismaisiin oloihin ja makuun kehitettyjäuutuuksia markkinoille. Tänä vuonnamyös savikattotiilivalikoimamme on kasvanut,Anna Kavén-Toppi kertoo.Sileä betonikattotiiliMielenkiintoisin uutuus on sileä betonikattotiiliOrmax Minster. Minster tuli markkinoilleerikoisena, hieman kimaltavan harmaanavärinä. Pinta on elävä ja kaunis.Myöhemmin sitä saa myös sirotepintaise-Teksti: Dakota Lavento14


VesikattoTekkinin kattava kattotiilivalikoima. (kuvakäsittely Pro Image Oy)na. Ensimmäinen Minster-katto löytyy ensikesän Laukaan Asuntomessuilta.Toinen betonikattotiiliuutuus on OrmaxGranit, sirotepintainen, symmetrisesti aaltoilevabetonikattotiili, jossa on elävä, mattapinta. Sen värejä ovat savitiilenpunainen,tupapunainen, musta ja harmaa. OrmaxGranitin sirotepinta on markkinoiden kestävin.Mattapinta vähentää myös lumiesteidentarvetta.Kolmas uutuustiili on voimakkaasti läpivärjätty,lakkapintainen Natur-betonikattotiili.Sen aaltomuoto on symmetrinen. EkologinenNatur on pitkäikäinen, mittatarkkaja helposti asennettava, erityiseksi kattosaneerauksiinsopiva vaihtoehto. Naturkattotiiltäon saatavana pehmeän ja lämpimänsävyisenä punaisena ja grafiittina.Tuttu betonikattotiili Ormax on yhä Suomenostetuin kattotiili. Ormax sopiikin niinuudis- kuin korjausrakentamiseenkin ja onhelppo sekä nopea asentaa. Värivaihtoehtojaon seitsemän ja uutuusvärinä markkinoilletulee keväällä tyylikäs tummanharmaa.Savikattotiiliä joka makuunTuttu ja suosittu savikattotiili Vittinge onse perinteinen savesta tehty yksi- tai kaksiaaltoinenkankitiili. Rubin sen sijaan onlukkiutuva savitiili, jota pidetään näyttävänä,hohdokkaana ja yksilöllisenä. Rubinkattoon vesilukkojen vuoksi erityisen vesitiivis.Rubinin alle tarvitaan vain kevytaluskate.Vuoden alussa Lafarge Tekkin toi markkinoillemyös lukkiutuvan savikattotiiliuutuudennimeltään Nortegl, joka on kehitettynimenomaan pohjoismaiseen makuun.Nortegl-katto on ulkonäöltään viimeistelty,voimakas ja klassinen. Norteglon myös helppo asentaa, sillä senkin alletarvitaan vain kevyt aluskate ja sen limityson vaihteleva, kuten betonikattotiilelläkin.Kattoasennus rautakaupastaLafarge Tekkin Oy:n kattoasennuspalveluon laajentunut nyt koko maahan jasen voi tilata vaivattomasti hyvin varustetuistarakennustarvikeliikkeistä. Kattoasennuksestatai katon vaihdosta vastaa TiilikattomestaritEtelä-Suomi Oy.Katon korjaaja voi pyytää kokonaistarjouksenkaton asentamisesta, kattotiilien jatarvikkeiden määristä suoraan rautakaupasta.Tiilikattomestari tulee tarvittaessatarkastamaan nykyisen katteen kunnon.Muuta rakentajan ei sitten tarvitse tehdäkään.– Ammattitaidolla asennettu kattoon aina turvallisin ratkaisu, tiilikattomestariIlpo Marttila huomauttaa.Kattoasennus on osa Lafarge Tekkinintarjoamaa kattoratkaisua. Se on kehitettytekemään katon hankinnasta mahdollisimmanvaivatonta ja turvallista. Ratkaisuunkuuluu kokonaispalvelu materiaaleineen,tarvikkeineen ja haluttaessa asennuksineenniin uudisrakennukseen kuin remonttikohteeseenkin.Koska jokainen tapaus on erilainen,paketin sisältö räätälöidään ainatapauskohtaisesti.Lisätietoa Kattolinjalta, puh. 08001-67629 tai www.lafarge-tekkin.com15


ljylämmitys on selvinnytÖtaloudellisessa ja teknisessä mittelössäerinomaisesti eri energiavaihtoehtojenvälillä. Hyvältä näyttää eteenpäinkinniin pitkälle kuin energianhintakehitystä voi edes jollakin luotettavuudellaarvioida. Mutta tehokkaastija käyttövarmasti toimiakseenkaikki tekniset laitteet tarvitsevathuoltoa. Öljylämmityskiinteistöjä onSuomessa reilu 300.000 kpl, joistan. 250-260.000 kpl on pientaloja.Koska huomattava osa näistä kiinteistöistäon yli 20 vuotta vanhoja,on lämmityksen peruskunnostustarpeeseenkiinnitettävä huomiota, jottayllätyksiltä vältytään.ÖljylämmitysTeknisen tilan laitteiden kunto on suhteellisenhelposti pääteltävissä, koska neovat näkyvillä ja ikä tiedetään. Sen sijaanöljysäiliö on toinen asia. Sen todellista kuntoaei voida luotettavasti arvioida ilmanerikoistuneen tarkastusliikkeen apua, koskatarkastus edellyttää säiliön tyhjentämistäöljystä ja sisäpintojen huolellista tutkimistamahdollisten syöpymien löytämiseksi.Öljysäiliövarusteissa on myös usein puutteita.Toisaalta oikein asennetun ja säännöllisestitarkastetun ja puhdistetun maanalaisenterässäiliön käyttöikä voi olla jopa50-60 vuotta!Mistä liikkeelle?Kiinteistön omistaja vastaa öljysäiliönkunnosta ja siksi kiinteistön omistajalla onoltava tieto säiliön iästä ja kunnosta. Seselviää tarkastuspöytäkirjasta, jos säiliö onjossain vaiheessa tarkastettu. Öljylämmitystalonhankinnan yhteydessä kannattaa ainavarmistaa öljysäiliön kunto - ts. myyjältätäytyy löytyä öljysäiliön tarkastuspöytäkirjatai sitten öljysäiliö kannattaa tarkistuttaaennen kaupan lukkoon lyömistä. Näinmenetellen kaikki kustannustekijät on mahdollisimmanhyvin tiedossa kaupantekohetkellä.Jos olet epävarma öljysäiliöstäsi ja senvarusteiden tilasta, öljysäiliön tarkastus varmistaaasian.Öljysäiliön tarkastusTärkeillä pohjavesialueilla maanalaisenöljysäiliön tarkastus on pakollista kymme-Öljylämmityksenperuskunnostuksen arviointialkaa öljysäiliöstäÖljysäiliön täytön turvallisuudentakaa kunnossaoleva öljysäiliö ja asianmukaisetturvavarusteet.Turvallisuuden varmistamiseksija ympäristövahinkojenestämiseksiöljy-yhtiöt edellyttävätkiinteistön omistajaltakunnossa olevia täyttölaitteita.Muussa tapauksessaöljyä ei voida toimittaa.Öljyn kuljettajanjättämä vikailmoitus kertoomahdollisista puutteistaja vioista öljysäiliönvarusteissa tai täyttöpaikalla.Teksti: Asko Mäisti Kuvat: Fortum Oil Refining sekä Öljy- ja kaasualan keskusliitto16


Öljylämmitysnen vuoden kuluttua asennuksesta. Sisälläsijaitsevien säiliöiden ja pohjavesialueidenulkopuolella sijaitsevien maanalaisten säiliöidentarkastus ei ole pakollista, muttahyvin suositeltavaa: ne kannattaa tarkastuttaaja puhdistuttaa n. 10 vuoden välein.Myös lasikuituinen maanalainen öljysäiliöon syytä huoltaa, vaikka se ei ruostukaanterässäiliön lailla. Sen mahdollisetvauriot voivat aiheutua muun muassa maanliikkumisesta tai asennusaikaisista virheistä.Tärkeällä pohjavesialueella säiliön tarkastuksensaa tehdä vain luvanvarainen erikoisliike.Tarkastaja määrittelee samallaseuraavan tarkastuksen ajankohdan sekätoimittaa kopion tarkastuspöytäkirjasta paloviranomaiselle.Samalla, kun säiliö tarkastetaan,se kannattaa myös huoltaa. Mm.ylitäytönestimen toiminnan tarkastus onoleellista, koska öljy-yhtiöt eivät täytä sellaisiaöljysäiliöitä, joissa havaitaan puutteitakeskeisissä turvavarusteissa (myös ilmaputkija täyttöliitin kuuluvat niihin). Yksiputkijärjestelmänmahdollistavaa paluukiertolaitteenasennusta suositellaan myös, jolloinpaluuputki öljypolttimelta säiliölle voidaanpoistaa käytöstä ja näin parantaakäyttöturvallisuutta. Säiliön voi tarkistaakoska tahansa, myös silloin, kun säiliössäon öljyä, sillä tarkastuksen ajaksi käyttökelpoinenöljy pumpataan talteen.Tarkastuksen jälkeen säiliölle annetaanluokitus (A, B, C tai D -luokka), jonkamukaan määräytyy tarkastusvälit ja muuttoimenpiteet. Öljyala suosittelee, että B-D-luokan säiliöt vaihdetaan uusiin, mikäli neeivät ole SFS-standardin mukaisia tai niidentukirakenteissa (teräksiset sisäsäiliöt)havaitaan puutteita. Käytännössä tämä tarkoittaateräksisiä öljysäiliöitä, jotka ovatvähintään 25-30 vuotta vanhoja.Öljysäiliön kuntoluokituksestaÖljysäiliöt luokitellaan tarkastuksen perusteellaneljään luokkaan, jotka määrittelevätjatkotoimenpiteet tärkeillä pohjavesialueilla.Pohjavesialueiden ulkopuolellanäitä käytetään suosituksina:– A-luokan metallisäiliö (pienin jäljellä olevalevynpaksuus syvimmän syöpymänkohdalta) yli 3 mm• uusintatarkastus 5 vuoden kuluttua• muovisäiliöille 10 vuoden kuluttuaTarkastuspöytäkirjasta ilmenee säiliön kuntoja suositeltavat jatkotoimenpiteet. Öljysäiliöntarkastus kannattaa teettää myös öljylämmitystalonmyynti- ja hankintavaiheessa,jolloin mahdollisesti säiliön kunnostamisestatai vaihtamisesta koituvat kustannuksettulevat huomioitua kauppahintaa määriteltäessä.– B-luokan metallisäiliö (pienin jäljellä olevalevynpaksuus syvimmän syöpymänkohdalta) alle 3 mm mutta vähintään 1,5mm• uusintatarkastus tai kunnostus 2 vuodenkuluttua– C-luokan säiliö (pienin jäljellä oleva levynpaksuussyvimmän syöpymän kohdalta)alle 1,5 mm• uusintatarkastus tai kunnostus 6 kkkuluttua– D-luokan säiliö (läpisyöpymiä, vuotoja)• poistetaan käytöstä ja varmistetaan ettäympäristöön ei ole päässyt valumaanöljyä. Jos öljyvuotoa on havaittavissa, onotettava yhteys palolaitokseen.Teräksiset sisäsäiliöt on tärkeää tarkistuttaasiinä kuin maanalaiset säiliötkin. Neovat usein paikalla hitsattuja ja niiden tukirakenteetsaattavat olla puutteellisia. Ne onusein valmistettu 3 mm teräslevystä (normaalipaksuus5 mm), jolloin syöpymävaraon erittäin pieni. Syöpymät ovat tavallisestisäiliön pohjalevyssä. Paikalla valetut säiliönsuoja-altaat ovat usein myös puutteellisiaeivätkä välttämättä pysty estämään niihinvaluneen öljyn leviämistä talon rakenteisiin.Mikäli päädytään öljysäiliön vaihdon sijastasäiliön sisäpuoliseen korjaukseen, pitääsäiliön olla vähintään C-luokan säiliö.Turvavarusteiden (ylitäytönestin, täyttö- jailmaputki) kunto pitää varmistaa luotettavasti.Täyttöputkessa on oltava SFS-liitinnippalukittavalla kannella.Sopivat lämmitysöljylaadutÖljysäiliön kunnostuksen tai uusimisenyhteydessä kannattaa samalla varmistaa,että käytössä on oikea lämmitysöljylaatu.Säiliön sijainti (lämpötila) määrittelee pitkältikäytettävän öljyn. Maanalaisen öljysäiliönsijaitessa esim. penkassa voi talvilaadunkäyttö olla hyvin perusteltua, vaikkakesälaatu sopiikin useimmiten maanalaisiinsäiliöihin. Seuraavassa esimerkkinäFortumin myymien lämmitysöljylaatujensopivuus eri käyttötilanteissa:– Tempera 5 (alin säilytyslämpötila -3 °C)on sopiva lämmitysöljy säiliöihin sisätiloissaja useimpiin maanalaisiin öljysäiliöihin.– Tempera 4 (alin säilytyslämpötila -22 °C)sopii öljysäiliöihin kylmässä tilassa, esim.varastossa.– Tempera 3 Green (alin säilytyslämpötila-29 °C) sopii maanpäällisiin öljysäiliöihinja on erityisesti ympäristötietoisenöljylämmittäjän valinta, koska se onmyös lähes rikitön öljylaatu. TemperaGreen sopii erinomaisesti dieselmoottoreidenpolttoaineeksi, syttyy hyvin japalaa puhtaasti (esim. aggregaattikäyttöön).Mistä tilaan öljysäiliön tarkastuksen?Öljysäiliön tarkastuksissa kannattaa käyttääTUKESin hyväksymiä tarkastusliikkeitä.Lisätietoa öljysäiliöistä ja niiden tarkastuksistasaa mm. öljy-yhtiöiltä, internet-sivustoilta(esim. www.kotienergia.com jawww.oljylammitys.fi) ja puhelinluettelonkeltaisilta sivuilta.Helposti ja luotettavasti tilaat öljysäiliöntarkastuksen ja puhdistuksen Fortumin Lämmityskaupastapuh. 010 45 24800 tai sähköpostitse:lammityskauppa@fortum.com.Öljysäiliön tarkastus ja puhdistus maksaanoin 300 euroa riippuen säiliön koosta.17


Paroc kouluttaaRakennusala muuttuu –uutta tietoa koulutuksellaRuusia määräyksiä ja ohjeita tämänakennusalalle tuleevuoden aikana. Uudet palomääräyksetja lokakuussa voimaan tulevatlämmöneristysmääräykset vaikuttavatmonin tavoin rakentamisen ratkaisuihin.Uusia haasteita suunnitteluuntuo myös EU:ssa valmisteillaoleva energialaskennan direktiivisekä uusi EN-standardi, joka luokitteleeäänenabsortoitumisessa käytettävätmateriaalit. Paroc haluaa johtavanaeristeiden valmistajana ja asiantuntijanatiedottaa merkittävimmistämuutoksista ja niiden vaikutuksestajo ennakkoon koko rakentamisenkenttään suunnittelijoista toteuttajiin.Paroc vie uusien määräysten vaikutusviestiäsuomalaisille rakentamisen asiantuntijoilleja ammattilaisille järjestämällä lukuisiailmaisia koulutustilaisuuksia eri puolillaSuomea vielä tämän kevään ja alkukesänaikana.Kattava läpileikkausParocin koulutusohjelma on tarkoitettuennen kaikkea rakennusalan suunnittelijoille,konsulteille, opettajille, rakennuttajilleja tietysti rakentajille. Seminaarimuotoinenohjelma on kiteytetty parin tunnin tietoiskuun,jossa kuitenkin ehditään käydä läpikoko joukko merkittäviä, jo nyt huomioonotettavia asioita:– CE-merkki mineraalivilloille– Energiasäästön tavoitteet ja perustelutSuomessa– Uudet lämmöneristemääräykset ja -ohjeetC3 ja C4– EU:sta tulossa uusia vaatimuksia– EN-standardi panee akustiikkamateriaalitjärjestykseen– Uudet EU:n mukaiset palomääräyksetE1– Uusia tutkimuksia, mm. TEKES:n TerveTalo -ohjelmastaEnsimmäiset koulutustilaisuudet on jopidetty, mm. Oulussa ja Joensuussa, molemmissatäysille saleille.Viestillä hyvä vastaanottoParocin aluepäällikkö Mika Lipsanensuosittelee rakennusväen osallistumista tuleviinseminaareihin. – Ainakin Joensuunkokemusten mukaan Itä-Suomen kunnissaosoitettiin asiaan vahvaa kiinnostusta jaaistittavissa oli myös aitoa tiedonhalua, arvioiLipsanen. – Nyt varsinkin suunnittelijoidenja valvojien tulisi olla herkällä kor-Rakennusmestari Olavi Laakkonen on rakennusliikeyrittäjä,jonka työmailla on jo otettuuudet määräykset ongelmitta huomioon.Jukka Järvelin toimii Joensuun ammattioppilaitoksessaopettajana ja ottaa uuden tiedonvälittömästi opetusohjelmaansa. Järvelininmukaan seminaari päivittää omaa tietoaja osaamisen tasoa. – Seminaariin osallistuminenoli täysin omaehtoista, mutta pidänvälttämättömänä oman tiedon ajan tasallapitämistä, sanoo Järvelin osallistumismotiivikseen.Uudet määräykset kiinnostivat joensuulaisia ja pohjois-karjalaisia rakennusalan ammattilaisiaYliopiston Tilapalvelussa suunnittelijana toimivaTarja Harjula ei joudu suoranaisesti tekemisiinrakentamisen kanssa, mutta toimenkuvaankuuluva vuokralaisten edunvalvontaedellyttää ajantasatiedon hankkimista myösrakentamisen sektorilta.Teksti: Mirja Forsman Kuvat: Lohja Rudus18


Paroc kouluttaaLämmöneristämisellä säästetään tulevaisuudessaja tulevaisuutta, vakuuttaa Mika Lipsanen.valla liikkeellä, sillä tarkoitus on, että keväänja kesän rakentajat siirtyvät alkavissahankkeissaan suoraan uusien normienmukaisiin ratkaisuihin. Tämä helpottaisivalvojien työtä, kun ei ole seurattavanakahta päällekkäistä määräystä. Rajapintaedellyttää myös hyvää yhteistyötä suunnittelijan,rakennuttajan ja rakentajan keskenmm. vastuukysymysten osalta. Saamammeseminaaripalaute osoittaa, että tilaisuuksilleon tarvetta, summaa aluepäällik-Mitä huomioitavaa uudet määräykset tuovatmm. suunnittelun ohjaukseen, pohti rakennuttajannäkökulmasta suunnittelusta toteutukseenhankkeita valvova Petri RonkainenEnocell Oy:stä. – Uusien ohjeiden mukaisetenergiankulutuslaskelmat saattavat aiheuttaajatkossa hämmennystä, elleivät yhteiset pelisäännötole heti selkeitä, aprikoi Ronkainen.kö Lipsanen. Energiatehokkuusdirektiivi onjo hyväksytty EU:ssa ja se tulee voimaanvuoden 2006 alussa. Uusien määräystenmyötä lämmöneristystä tullaan pääosin lisäämään,mutta koko rakennuksen elinkaarenmukaan tulevaisuudessa kuitenkinsäästetään.Äänenvaimennuksessa tarvitaan erilaisia ratkaisujakuin ääneneristyksessä, kertoo KariTeliö.Kevään seminaariohjelma:– 20.2. Tampere– 25.2. Espoo– 27.2. Vantaa– 7.3. Lahti– 11.3. Lappeenranta– 11.3. Mikkeli– 12.3. Kuopio– 13.3. Jyväskylä– 18.3. Turku– 19.3. Pori– 28.3. SeinäjokiToni Kekki tarkastelee rakentamista suunnittelijanperspektiivistä Joensuun Juva Oy:ssä.– Tulin ihan kuuntelemaan uusia tuulia javarmistamaan omaa tietämystasoa ja valmiinaviestittämään uusista asioista myös muilleomassa organisaatiossa. Isommat rakennuttajatovat kyllä jo asian omaksuneet, mm. YHja useimmat grynderit toimivat jo uusienmääräysten mukaan, sanoo Kekki. – Ja rakennusalaaon aina syytetty, ettei omaksuuutta!Pekka Rönkkö – suomalaisen lämmöneristämisen guru – piti asiantuntevalla ja elävällä alustuksellaankuulijakunnan “hereillä”.19


Me Rakentajatoni rakentajaperheMvälttyisi turhilta takaiskuilta ottamallaajoissa avukseen asiantuntevansuunnittelijan ja käyttämällä perussuunnitteluunjonkin verran rahaa.Samalla tulisi perusvalmius siihen,että osattaisiin ainakin kysyä. Jospöydän toisella puolella ei ole asiantuntijaa,ei ole kenen puoleen kääntyä,puhumattakaan, että osaisi esim.itse yhdistellä eri materiaaleja oikein.Lohja Ruduksen toimitusjohtaja LauriRatia on nähnyt suomalaisen rakentamisenhyviä ja huonoja puolia ja on nyt RakennusteollisuusRT:n puheenjohtajananostamassa rakentamisen laatua uuteennousuun ja arvostukseen. Vahdittavana jajohdettavana on 2 000 yritystä. Ketjuntoisessa päässä on kuitenkin usein yksityinenihminen, asunnon ostajana tai rakentajana.Molemmissa tapauksissa RT haluaakuluttajan kokevan turvallisuutta – laadussaja omissa valinnoissaan.Elinkaariasumiseen mittareita– Nyt puhutaan paljon elinkaariosaamisestaja -tehokkuudesta. Se tekee tuloaan,sanoo Ratia. Pientalon omistajan avuksiTurvallista rakentamistaollaan tuottamassa RT:n, Motivan ja Raklinyhteistyöllä, lähinnä Visio 2010 -projektinpuitteissa, riittävän yksinkertaisia indikaattoreita;mittareita, jotka tavalliselle ihmisellevoivat selkeästi kertoa ominaisuuksista,jotka liittyvät ao. rakennuksen elinkaareen.Tämä tarkoittaa esim. pientaloonliittyvää energiatehokkuutta ja tätä kauttamm. lämmittämiseen liittyviä päästöjä.Elintasomme nousun myötä rakennettuunympäristöön kiinnitetään paljonenemmän huomiota kuin aiemmin. – Uskon,että esim. maisematuotteilla on kasvaviamarkkinoita ja ne liittyvät yhtä laillaympäristön huomioon ottamiseen ja senehdoilla toimimiseen. Tiedän, että elinkaarestapuhuminen on hankala asia – se eiaukea helposti. Tarvitaan ensin muutamiahelposti ymmärrettäviä mittareita, joidenavulla saadaan tietoja asumisen pitkäjänteisestäkokonaisturvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista.Joustavuus ja muutosmahdollisuudetlisääntyvät– Tiivis ja matala asuntomuoto, brittiläinenmalli, tekee rakentamistapana tuloaanja se onkin viehättävä tapa rakentaa, kunse tarjoaa tiiviydestään huolimatta tunteenomasta pihasta ja omasta luvasta, visioiRatia. Rakennuskustannuksetkin ovat nykyisinkilpailukykyiset ja silti voi oman “lukaalin”kohdalla itse valita materiaalit jakenties puuttua jopa huonejärjestykseenkinja viimeistelyyn. Tämä on kustannuksiltaanvarmaankin asumismuoto, joka tarjoaayhä useammille mahdollisuuden päästäkiinni enemmän omalta tuntuvaan asumistapaan.Suomessa rakentaminen onvieläkin kerrostalovoittoista. Varsinkin Etelä-Suomessasiihen on vaikuttanut hidaskaavoitusprosessi ja kallis tonttimaa.On myös nähtävissä, että ollaan palaamassaentistä enemmän perinteisiin rakennustapoihin.On taas opittu rakentamaanpaikalla. Sen myötä asunnon ostajalle voidaantarjota enemmän mahdollisuuksiavaikuttaa laajemminkin asunnon toimivuuteenniin suunnittelun aikana kuin kymmenienvuosien kuluttua, kun perheen raken-Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: Lohja Rudus, Pukkila, Raimo Holopainen20


Me RakentajatVantaan Kartanonkoski on puutarhakaupunginosa, jonka kadut ja talot ovat ihmisenmittaisia.ne – lasten kasvaessa ja muuttaessa aikanaan– muuttuu moneenkin otteeseen.– Ihanteellinen tilanne voisi esimerkiksiolla, että vain välipohjat ja betonipilarit ovatpaikallaan ja ostajalle sanotaan: “Tossa onsun nurkkas, mitä haluat?” Ainoa rajoite olisikylpyhuoneen paikka. Näin se ainakin itsellenivisualisoituu, pohdiskelee Ratia. –Tämmöinen joustavuusmahdollisuus aiheuttaatietysti suunnittelulle vaatimuksia,mutta suunta on tänne päin. Myönnän toki,että kaikille ihmisille tällainen ei sovi, ei kaikillaole tahtoa tai mielikuvitusta lähteä suunnittelemaanomaansa, mutta heille arkkitehtivoi tarjota vaihtoehtoja.Kokonaisturvallisuutta on voida luottaasiihen, että rakentaja, joka on asunnontehnyt, on noudattanut hyvää rakennustapaa,työ on teetetty ammattimiehillä niin,että materiaaleihin liittyvät ominaisuudet,mm. kuivuminen, hallitaan. Jos takuuaikanailmenisi jotain, niin rakennuksen tehnytyhtiö on vielä olemassa ja vastaamassavelvoitteistaan. Minulla on käsitys, ettärakennusliikkeet haluavat näin toimia.Nyt osataan ja hallitaanPaikallarakennetussa asuinkerrostalossa hyvä laatu ja pitkäikäisyys perustuvat vanhaan hyväänrakennustapaan -perinteisten kivimateriaalien, betonin ja tiilen, käyttöön sekä selkeisiin, koettuihinrakenneratkaisuihin. Paikallavaletut välipohjat ja muuratut seinät eristävät ääntä hyvin.– Materiaalivalintoihin on kiinnitetty entistäenemmän huomiota ja mm. kylpyhuoneenkosteat tilat on standardisoitu siten,että kun rakentaminen tehdään ohjeidenmukaan, voi olla varma siitä, ettei vesiongelmiatule. Kosteusvaurioista on opittukantapään kautta, vakuuttaa Ratia. Pitääolla hyvin suunniteltu. Jos siitä lipsutaan,niin myöhemmin maksetaan, varsinkin josasunnossa asutaan jopa vuosikymmeniä jaremontteja joudutaan tekemään. Hyvinsuunnitellussa ja rakennetussa talossa kustannuksetmuodostuvat silloin järkeviksi.KustannusturvallisuusSilloin, kun hankitaan valmista asuntoa,tiedetään, mitä se maksaa. Sen sijaanomatoimisesti rakentaen kustannusbudjetitusein ylittyvät 25 %, jopa enemmänkin.– Siksi korostan ammattisuunnittelijoidenapua; hyvät suunnittelijat säästävätpalkkansa. He hallitsevat myös kustannusarvioidentekemisen ja kustannuslaskennanyksityiskohdat ja pystyvät hyvällävarmuudella sanomaan, mitä rakentaminentulee maksamaan, tähdentääRatia.Rahallahan on kaksi osapuolta – pankkilainoittaa kohteen, jonka laadusta se ontietoinen. Rakentajalla on oltava päteväyhteistyökumppani, jonka kanssa hommasujuu. Jos tässä erehdytään ja asuntoa joudutaanrealisoimaan, niin pitää voida ollavarma, että pystyy myymään laatua eikätule lisäongelmia.– Uskon tietäväni, mistä puhun. Meilläon aikanaan ollut hyvä arkkitehti: asunnossammeon vain muutama kantava seinä japaljon muuntomahdollisuuksia, kertoo LauriRatia. Olen aina luottanut suunnittelijoihinja kokemukset ovat pelkästään hyviä.Nyt, kun lapsemme muuttivat pois kotoa,teen neljättä remonttia. Tai oikeastaan teetän,minä vain roudaan romua.21


Rakennusten lämmöneristystäkoskevat rakennusmääräyksettiukentuvat vuoden 2003 lokakuunalusta. Ympäristöministeriöntavoitteena on ollut säästää energiaa25-30 % nykyiseen määräystasoonverrattuna. Vaatimukset kohdentuvateri rakennusosiin seuraavasti;ylä- ja alapohja sekä ikkunatnoin 30 % ja seinät 10 %. Seinienosalta tämä merkitsee nykyisen U-arvon 0,28 W/m K tiukentumista0,25 W/m K:iin.Tyypillinen tekninen ratkaisu seinissäon edellyttänyt 150 mm mineraalivillaa,kun se lokakuun jälkeen edellyttää 170mm:n villakerrosta. Useimmissa tiiliraken-Tiilirakentaminenteissa määräysten kiristyminen ei edellytäedes tätä, vaan vaatimukset täyttyvätjo 150 mm:n eristyspaksuuksilla. Toki onhuomioitava, että jatkuvasti kohoavanenergianhinnan takia kannattaa harkitaastetta parempaa eristetasoa, sillä jo 50mm:n lisäeristämisellä saavutetaan merkittäväenergiansäästö eikä ulkoseinävahvuudenlisääminen yli 250 mm:n yli uudenrakennuslain mukaan vähennä sallittuakerrosalaa.TTKK:ssa suoritettujen tutkimusten 1)mukaan massiivinen tiili-villa-tiili -rakennetoimii teoreettisia laskentatapojakin paremminlämmöneristeenä. Lähinnä passiivisenaurinkoenergian hyödyntämisen ansiostasaatiin monivuotisen projektin mittaustuloksenaem. rakenteen käytännön U-arvoksi0,19 W/m K.Lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan heikompienseinärakenteiden (massiivihirsi,kevytbetoni) osalta uudet määräykset edellyttävätuseimmiten ns. kompensointiperiaatteenkäyttöä eli heikomman ulkoseinäeristyksenvoi korvata lisäämällä jonkinmuun osan eristystasoa tai jopa parantamallailmanvaihdon lämmöntalteenottoa.Nämä kuitenkin luonnollisesti lisäävät rakennuskustannuksia.1)“Rakennuksen lämpöhäviöiden laskentaja siihen liittyvät virhelähteet” (Lindberg-Alakoski-Teikari)Poltettu tiili ja uudetlämmöneristysvaatimuksetTeksti: Heikki Perkiö Kuvat: Tiileri22


TiilirakentaminenTiili pientalossaNäin laskee pientalon sisälämpötila lämmityksenkatketessa -20 °C pakkasella. Molempientalojen lämmöneristyskyky ja ilmanvaihtoovat yhtä suuret.Sisälämpötila vaihtelee erilailla aurinkoisenamaaliskuun päivänä kevytrakenteisessa ja tiilirakenteisessatalossa, vaikka niillä on samailmanvaihto ja lämmöneristyskyky.Aito tiiliseinä on rakenteeltaan yksinkertainentiili-lämmöneriste-tiili. Täystiilitalossalämmöneriste kiertää nurkan katkeamatta.Massiivinen energiarunko varastoi ja luovuttaalämpöä kauan. Se säästää energiaa.Poltettu tiili julkisivussa on arvostettu jakestävä valinta. Poltetun tiilen värivalikoimasisältää useita eri vaihtoehtoja. Valittavinaon puhtaan vaaleat ja kellertävät sävyt,kauniit klassisen punaiset sävyt ja erilaisetkirjavat, tummat ja ruskeat vaihtoehdot.Tiilestä muuratun julkisivun vaihtoehtovalikoimaei kuitenkaan rajoitu yksistääneri värivaihtoehtoihin, vaan erilaisillapinnoilla voidaan myös muokata kokonaisuutta.Tiilerin valikoimaan kuuluu sileä-,harjattu-, leikattu-, “käsinlyöty”-, antiikki-,kuvio- ja lohkopintaiset vaihtoehdot, unohtamattatiilien laajaa kokovalikoimaa.Muuratulle julkisivulle saadaan aikaan eripintamuotoja muuraamalla tiiliä tai tiiliryhmiäsisään tai ulos julkisivupinnasta. Voimakkaimmatmuotoilumahdollisuudet saavutetaanmuototiilillä, joita voidaan käyttää julkisivunelävöittämiseen korostamalla esim. sisäänkäyntejä,ikkunapenkkejä ja -pieliä.Muuratun julkisivun ulkonäköön voidaanvaikuttaa myös erilaisilla limityksillä. Erilaisialimitystapoja on useita. Tyypillisesti käytetään1/2-kiven tai 1/3-kiven juoksulimityksiä.Entisajan henkeä muuraukseen saadaankäyttämällä risti- tai munkkilimitystä.Täystiilitalossa ulkoseinärakenteena onyksinkertaisesti tiili-villa-tiili. Kun lisäksi sekäkantavat että kantamattomat väliseinät –kosteat tilat mukaan lukien – muurataanpoltetusta tiilestä, syntyy kokonaisuus, jossaon terveellistä ja miellyttävää asua. Mas-siiviset rakenteet tasaavat hyvin sekä lämpötilanettä kosteusolosuhteiden muutoksia.Poltettu tiili kuuluu pintamateriaalienpäästöluokituksessa turvallisena luonnonmateriaalinaparhaaseen M1-luokkaan.Sen muita etuja ovat hyvä ääneneristävyysja paloturvallisuus, josta on hyötynä myöspienemmät palovakuutusmaksut.Kosteiden tilojen osalta on tärkeää, ettäseinämateriaali on ehdottoman kosteudenkestävä,elämätön ja lahoamaton. Näidenominaisuuksien lisäksi poltetun tiilen kapillaarinenrakenne toimii kosteissa tiloissaerinomaisesti kuivuen tehokkaasti.Tiileri tuntee tiiletTiileri edustaa suomalaista huippuosaamistapoltetun tiilen valmistuksessa. Tiilerilläon pitkät perinteet poltetun tiilen valmistuksessa.Viime vuonna saavutettiinTiilerin historiassa merkittävä rajapyykki:kunnioitettava 50 vuoden ikä. Tiileritehtaistaon vuosien varrella kehittynyt monipuolinenpoltettuihin tiiliin erikoistunutKevytrakenteinen runko ei varastoi lämpöä.Lämpö karkaa saumoista ja kylmäsilloista.23


Tiilirakentaminenperheyritys, jonka omistus on vakaasti suomalaisellapohjalla.Kaikilla Tiileritehtailla on omat erikoistuotteensa.Laajan tiilivalikoiman mahdollistaamm. eri tehtaiden toisistaan poikkeavatvalmistusmenetelmät:– Tiileri Seppälän erikoisuutena on Suomenainoa kuivapuristuslinja, jolla valmistetuttiilet ovat kuuluja mittatarkkuudestaan– useimmat ovat myös molemminpuolin puhtaaksi muurattavissa– Tiileri Ylivieskan tuotevalikoimaan kuuluuvanhan ajan perinteitä kunnioittava Ruukintiili,joka valmistetaan märkälyöntimenetelmällä.Tällä menetelmällä tiiliä valmistetaanSuomessa vain Ylivieskassa.– Tiileri Keramian erikoisuutena ovat kaoliinisavestavalmistetut vaaleat tiilituotteet,joita Kemiössä on valmistettu – ensimmäisenäSuomessa – jo vuodesta1978.Valtakunnallinen TiileriTiileritehtaiden toimialueena on kokoSuomi. Tehtaita on kolme, myyntikonttoreitaseitsemän ja jälleenmyyjiä ympäri Suomen.Tiileri-tietotaitoon kuuluu laadun jamonipuolisuuden ohella myös toimitusvarmuus.Aito Tiileritiili on varma valinta.Lisätietoja tiilistä ja tiilirakentamisestaTiileri-myynti:Helsinki, puh. 09-878 5432Tampere, puh. 03-368 5883Turku, puh. 02-275 7500Kouvola, puh. 05-886 1125Kuopio, puh. 017-282 4805Oulu, puh. 08-371 995Seinäjoki, puh. 0500-565 906Tiileritehtaat:Tiileri Keramia25730 Mjösund,puh. 02-420 000, fax 02-420 300Tiileri SeppäläKyröntie 504, 21450 Tarvasjoki,puh. 02-484 300, fax 02-484 8919Tiileri YlivieskaLentokentäntie 833, 84880 Ylivieska,puh. 08-427 6000, fax 08-427 139www.tiileri.fi24


Me RakentajatUusiutuvarakennusmateriaaliVesi ja lähinnä sen kiinteämmätolomuodot ovat hankintakustannukseltaanedullisimpia rakennusmateriaaleja,joita on käytettymyös asuntorakentamisessa. Tunnetuintaarkkitehtuuria edustanee iglu,eskimoiden lumilohkareista tehty puolipallonmuotoinenasumus. Lumestaja jäästä on kautta aikain tehty myösmuita, yleensä väliaikaiseksi jääviärakenteita. Kemin lumilinna on eräsviime vuosien tunnetuimmista, jokaon toiminut vaihtelevalla taloudellisellamenestyksellä matkailun vetonaulanaja mm. kymmenien hääparien ainutkertaisenajuhlapaikkana.Lumen ja jään käyttö rakennusmateriaalinaei yleensä ole tarkoituksenmukaistaedullisesta hankintahinnasta huolimatta,sillä useimmilla leveysasteilla vuodenaikojenvaihtelu muuttaa rakenteen olomuotoaniin, ettei sen teknisestä lujuudesta tai olemassaolosta yleensäkään ole takeita. Jäähallienjäätäkin joudutaan teknisin apuvälineinpitämään kylmänä. Grogilasissa sensijaan jää saakin sulaa – jos ehtii. Myösviimeisimmässä James Bond -elokuvassahulppealle jäärakenteiselle linnalle käy lopultahuonosti ulkoisen lämmön vaikutuksesta,mutta ei kerrota sen enempää juonesta,jos joku ei ole vielä elokuvaa nähnyt.Jää taiteessaLumen ja jään helppoa työstettävyyttäon käytetty hyväksi taiteilijoiden innovaatioidenja inspiraatioiden välikappaleena.Näin myös tammikuussa Korkeasaaressapidetyssä kansainvälisten taiteilijoiden jääveistoskisassa,jossa aiheena ei ollut rakentaminen,vaan kenties haastavampi: eläimet/luonto.Kaksipäiväisessä kutsukilpailussaoli mukana 12 joukkuetta kahdeksastaeri maasta. Taiteilijoina mm. kaksi taidekoulunprofessoria Harbinin yliopistostaKiinasta, suomalainen keittiömestari jamuutama jään, puun ja hiekanmuotoilunammattilainen.Taiteilijat viimeistelivät kilpailutöitään käyttäenihan tavanomaisia rakennustyökaluja,kuten sahaa, puukkoa, talttaa, porakonetta,kulmahiomakonetta…25


LämmöneristysMuutakin kuin lämmintä tunnelmaa –Lappeenrannan Kasino saa talvivaipanappeenrannan Kasino elvytetään – jos ei nytLihan keisarinaikuiseen loistoon, niin uuteen kukoistukseenkuitenkin. Perusteellisen remontin myötä rakennuslämpöeristetään ja myös tekniikka nykyaikaistetaan.Kasino valmistunee Vapuksi ja kesällä valmistuu myösrantaterassi, jonka alkuperäisrakenteilla venäläisen taiteilijantekemän piirroksen mukaan Venäjän tsaari AleksanteriIII seurasi 5. elokuuta 1885 soutukilpailuja.Lappeenrannan kylpylä ja Kasino liittyvät kiinteästi kaupunginhistoriaan jo vuodesta 1802, jolloin Lappeen kappalainen C.G.Taulerus löysi maakunnasta ensimmäisen terveysvesilähteen. Sittemminmyös Kaupunginlahdelta löydettiin terveysvesilähteitä jaensimmäinen kylpylä perustettiin Halkosaareen jo 1830-luvulla.Nykyiselle paikalle Kasinon viereen Lappeenrannan kylpylä rakennettiin1870. Puusta, virolaisten kylpylöiden mallin mukaan.Aivan tarkkaa tietoa ei ensimmäisen Kasinon rakentamisesta ole,mutta Kasino ja sen veranta ulkoilmaravintoloineen olivat paalujenvarassa veden päällä.Vilkasta seuraelämääLappeenrantaan saatiin vuonna 1885 junanrata, joka toi kaupunkiinkeisarin lisäksi myös kylpylävieraita, jotka nauttivat hoitojenlisäksi viihteestä ja seuraelämästä. Kasino terasseineen ilmeisestitarjosi tyyssijan viihdepuolelle. 1900-luvun alussa menokuitenkin hiljeni ja sekä kylpylä että Kasino olivat pitkään tyhjillään.Vasta vuonna 1913 rakennettiin uusi, nykyinen Kasino, muttarantaterassi hävisi 90 vuodeksi historiaan. Peruskorjauksella haetaannyt siis nostalgiaa, vanhaa tunnelmaa ja tulevina kesinä saattaaKasinolta kaikua jälleen jopa ooppera-aarioiden sävelet.MiljoonaremonttiKasinon peruskorjauksen ja muutostöiden tilaajana on Lappeenrannankaupunki, joka on vuokrannut Kasinon ravintolan AmicaRavintolat Oy:lle. Rakennustöiden pääurakoitsijana on Luja-TaloOy. Kaikki pinnat menevät sisäkattoa lukuun ottamatta uusiksi,Luja-Talon vastaavalla mestarillaMika Puontilla on Kasinossa15 miehen työmaa.Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen26


LämmöneristysKasinon jyhkeät holvikaaret ja moni-ilmeinensisäkatto säilyvät entisen näköisinä.kertoo vastaava mestari Mika Puonti.Maanvarainen lattia piikattiin auki, perustuksenalta vaihdettiin massat uusiksi ja nytalapohjassa kulkevat kaikki uuden tekniikanvaatimat putkistot ja johdatukset. – Vaikeintaon ollut ullakon vahvistaminen. Siihenon käytetty 12 tonnia terästä, sanooPuonti. Luja-Talon urakan arvo on n. 0,7milj. euroa, joten kokonaiskustannuksetkasvanevat reilusti toiselle miljoonalle.300 m 3 lämpöeristettäKoko rakennus lämpöeristetään, kun seaiemmin on ollut eristämätön. Runkoon onasennettu 125 mm pehmeää eristettä.Kaikkiaan eristevillaa menee n. 300 m 3 ,kun mukaan lasketaan myös putkistoeristeet.Sisäpinnoissa on pyritty säilyttämäänalkuperäisiä rakenteita ja ilmettä. Kauniidenholvikaarten massiiviset rakenteet jamuoto eivät muutu. Ne ja sisäkaton kohtalaisestisäilynyt maalaus antavatkin remonttivaiheessakinkuvan rakennuksen sisäarkkitehtuurista.Keittiö ja sosiaalitilatrakennetaan vastaamaan uuden tilausravintolanvaatimuksia. Rakennuksen kaikki ikkunatuusitaan, julkisivun betonipinnat käsitelläänlämpörappauksella ja puuosatmaalataan. Vesikatto uusitaan, mutta tehdäänperinteisesti konesaumatulla pellillä.Uusi tuote ilmastointiputkien eristämiseenKasinon iv-putkisto lämpöeristetäänParocin kehittämällä ilmastoinnin eristeosatuotteella,mikä toimii kuin herneenpalko:avataan, ujutetaan iv-putken päälle jateipataan kiinni. – Tämä on selvästi nopeampitapa tehdä kanavaeristys verkkoeristeeseenverrattuna , sanoo Parocin tuotekehitysinsinööriTuomo Hjelt. Kasinonperuskorjauksessa käytetään 400 putkistometrineristämiseen 118 m 3 putkistoeristettä.Haarakappale-elementtejä menee30-40 kpl. Putkistokäyrille ei valmista elementtiratkaisuavielä ole.Parocin kotikenttäLappeenrannan Kasino sijaitsee Parocinvahvalla alueella, onhan Lappeenrannassavalmistettu jo 50 vuotta vuorivillaeristeitä.Tehdas on erikoistunut teknisiineristeisiin, joiden tilaajana on mm. laivateollisuus.Tehtaan vuosituotanto on n. 750000 m 3 , henkilöstövahvuus on n. 300.Parocin ja Kasinon tiet kohdannevat jatkossakinerilaisten asiakastilaisuuksienmerkeissä esim. ensi talven pakkasilla. Jamikä kohdatessa, kun Kasinolla on jo peruslämmintunnelma hyvän eristyksen ansiosta.Lähteet: Etelä-Saimaa -lehtiYli miljoonan euron remontti muuttaalämpöeristyksen myötä vuonna 1913 rakennetunLappeenrannan Kasinon käytönympärivuotiseksi.“Vaihtelun vuoksi voipi mennä istumaankylpylaitoksen väljälle laiturille,ihailla suloista luontoa, nauttiavirvokkeita ja kuunnella soittoa,mikä tosin ei ole huonompia, jos eiparempiakaan. Hauska on kylpylaitoksenlaituri ja viihtyvän siellänäyttää jokainen.”Lappeenrannan uutiset 1894.27


ÖljylämmitysAurinkoenergia hyödyntämisperiaate.Koskasaatavissa olevastaaurinkoenergiasta valtaosasaadaan kesäaikaan,on aurinkoenergianluontevin hyödyntämiskohdelämpimänkäyttöveden tuottaminen.SolarMax ® -järjestelmäSolarMax-järjestelmä vastaa keskeisiltäosin edelle esitettyihin haasteisiin. Järjestelmänkeskeisen komponentin, kattilavaraajanidea perustuu Fortumin NAPSissa (entinenNesteen aurinko- ja tuulienergiayksikkö)muutama vuosi sitten kehitettyyn malliin,jonka käyttökokemukset on huomioituuudessa öljykattilassa. Käytännön kokemustenperusteella tiedetään, että kattilavaraajatoimii Suomen olosuhteissa suunnitellullatavalla – joko pelkkänä hyvähyötysuhteisenaöljykattilana tai aurinkolämpöä automaattisestihyödyntävänä tehokkaana varaajana.Yhdistetty aurinko- ja öljylämmitysjärjestelmäantaa öljylämmitystä kunnostavalletai uuden talon lämmitysjärjestelmää suunnittelevallemahdollisuuden hyödyntää kiin-Aurinkolämmitys öljylämmityksenlisäenergialähteenäAurinkoenergian saatavuusSuomessa on varsin hyvä vastoinyleistä käsitystä. EsimerkiksiPariisissa aurinkosäteilyä saadaanvain 10% enemmän kuin Helsinginleveysasteella. Aurinkoenergia onkuitenkin talon lämmityksessä ainalisäenergia, vastaavasti kuten puutakinkäytetään usein perusenergialähteenrinnalla. Oleellinen kysymysonkin, miten lisä- ja perusenergialähdevoidaan yhdistää siten, ettäkokonaisuus on mahdollisimman järkeväsekä investointi- että käyttökustannuksiltaan.Lisäenergialähdeei saisi myöskään huonontaa pelkänperusenergian käytön hyötysuhdetta.Öljylämmitystalokanta on Suomessasuhteellisen vanhaa, siksi öljylämmityksenkunnostus on vilkasta. Öljylämmitystalojaon Suomessa noin 260.000 kpl ja tutkimustenmukaan reilu 20.000 taloa vaihtaaomistajaa vuosittain. Tämä osaltaan lisääkiinnostusta myös lämmitysjärjestelmienkunnostukseen. Öljykattila suositellaanvaihdettavaksi 25-30 vuoden välein ja öljypoltin10-15 vuoden välein. Mikäli aurinkoenergianhyödyntäminen otetaan taiaiotaan ottaa käyttöön öljylämmityksen yhteydessä,vaikuttaatämä ratkaisevastikattilan valintaperusteisiin.Aurinkoliitäntämahdollisuudellavarustetunöljylämmitysjärjestelmänolisimahduttava mielelläännykyiseen tilaan,entisen kattilanpaikalle. Se ei saisiolla kohtuuttomankallis verrattuna normaaliinöljylämmitykseen.Lisäksi senpitäisi mahdollistaaaurinkoenergianhyödyntäminenmyös myöhemminilman, että järjestelmänhyötysuhde pelkästäänöljylämmityskäytössähuononee.SolarMax ® -aurinkolämpöjärjestelmä, joka muodostuu modernistaöljykattilasta ja siihen suunnitellusta aurinkolämpöjärjestelmästä.Teksti: Asko Mäisti Kuvat: Davor Spoljaric28


Öljylämmitysnostavalla ja helpolla tavalla ehtymätöntäja ilmaista luonnonvaraa, aurinkolämpöä,öljylämmityksen lisänä.Kokonaisuus muodostuu modernistaöljykattilasta ja siihen suunnitellusta aurinkolämpöjärjestelmästä.Aurinkolämpöähyödynnetään täysin automaattisesti aina,kun sitä on saatavilla. Loppu energiantarvetuotetaan hinnaltaan erittäin kilpailukykyisenöljylämmityksen avulla. Aurinkolämmöllävoidaan säästää kustannuksia jo helmi-maaliskuustaalkaen aina pitkälle syksyynsaakka. Erityisesti kesäkuukausinaaurinkolämmöstä saadaan käytännöllisestikatsoen kaikki lämpimän käyttövedentuottamiseen tarvittava energia.MitoituksestaAurinkolämpöjärjestelmä mitoitetaan tuottamaannoin puolet vuotuisesta veden lämmittämiseenkuluvasta energiasta. Aurinkoenergianosuus (aktiivisella aurinkoenergiallatuotettuna) on siten koko talon lämmitys-SolarMax-kattilavaraaja.energiankulutuksesta noin 10-15 %. Aurinko-osuudenkasvattaminen tästä edellyttäähuomattavaa varaajakapasiteetin lisäystä,joka ei normaalisti ole kannattavaa.KattilavaraajaSolarMax -kattilavaraajassa on valmiinakaikki tärkeät komponentit ja liitännät aurinkolämmöntuotantoa varten sekä lisäksiasennusta ja käyttöä helpottavia parannuksia.Kattilavaraajassa on poikkeuksellisensuuri 305 litran vesitila, josta pelkässä öljylämmityksessälämpenee noin 200 litraa.Kattilan tulipesä on käännetty siten, että öljypoltinsijaitsee kattilan yläosassa ja savukaasutlähtevät alaspäin. Näin varmistetaankattilan vesitilassa aurinkolämmön hyvän toiminnanedellyttämä lämpötilakerrostuma,kuuma vesi ylhäällä ja kylmä vesi alhaalla.Aurinkolämmön keräinpiirin kytkemistä vartenkattilan kylmään alaosaan on sijoitettuaurinkolämmönsiirrin. Erillistä hankinta- jaasennuskustannuksia lisäävää ja tilaa vievääerillistä aurinkolämpövaraajaa ei tarvita.KattilavaraajatekniikkaaPieni tilantarve, ei enempää lattiapintaalaakuin normaalilla öljykattilalla– Voidaan sijoittaa helposti myös vanhanöljykattilan tilalle.– SolarMaxin leveys on vain 596 mm jasyvyys 580 mm, mahtuu hyvin normaaliovista.Toimii öljykäytössä hyvällä hyötysuhteella,koska rakenne varmistaa hyvän lämpötilankerrostuman kattilassa– Aurinkojärjestelmä voidaan liittää myösmyöhemmin (varaus) ja kattilavaraaja toimiisiihen asti tehokkaana normaalinaöljykattilana.Ei tarvita erillistä varaajaa– Säästää asennus-, tila- ja käyttökustannuksia.Valmiit maadoitetut pistorasiat sähkökomponenteillekattilan päällä– Helppo kytkeä esim. säätölaite suoraankattilan pistorasiaan ilman erillisiä sähkötöitä.Digitaalinen öljymäärämittari valmiiksiintegroituna– Ilmoittaa jäljellä olevan öljymäärän jahälytykset (erityisen hyödyllinen maanalaistenöljysäiliöiden yhteydessä).6 kW sähkövastus termostaatteineenvalmiiksi asennettuna– Jos öljy pääsee loppumaan varalämmityskytkeytyy automaattisesti päälle.Teleskooppisavusola (lisävaruste)– Mahdollistaa kattilan liittämisen helpostivanhaan hormiliitäntään.Aurinkolämmön liittäminenKattilavaraajaan on saatavissa valmiitkahden tai kolmen keräimen järjestelmät.Sarjaan kuuluvat keräinten lisäksi kiinnitystarpeettiili- tai profiilipelti-katolle, aurinkomoduuli,keräinpiirin paisunta-astiasekä keräinpiirin lämmönsiirtoneste. Aurinkolämpöjärjestelmälläon helppo hyödyntääkattilavaraajan aurinko-optio. Järjestelmäänmitoitetut aurinkokeräimetkestävät Suomen kovat olosuhteet. Auringonsäteily läpäisee tehokkaasti keräimiävarten suunnitellun erikoisvalmisteisenkarkaistun 4 mm lasin ja imeytyy tehokkaastiselektiivisen absorptiopintaan.Virtauskanavat ovat kuparia. Keräintenrunko on valmistettu säänkestävästä, eloksoidustaalumiinista sekä ruostumattomastateräksestä. Keräinten kiinnityssarjanavulla asennus katolle onnistuu turvallisestija varmasti.Tarvittava asennusala on 2,68 x 2,08m (2 keräintä) tai 3,88 x 2,08 m (3 keräintä).Aurinkomoduuli on valmis kokonaisuus,joka huolehtii aurinkoenergianoptimaalisesta tuotannosta. Ohjaus-yksikönnäytöltä voi helposti tarkkailla laitteistontilaa. Yksikössä on valmiiksi asennettunatarvittavat varo-laitteet, venttiilit sekämittarit ja se on myös valmiiksi eristetty.Kuva 5. SolarMax-aurinkolämpöjärjestelmä.Aurinkolämpöjärjestelmä on saatavillakahden tai kolmen keräimen järjestelmänä.SolarMax aurinkolämmitys on valmiiksisuunniteltu kokonaisuus SolarMaxkattilavaraajaa varten.Yhteystiedot:Fortum Oil RefiningLämmityskauppaPuhelin 010 45 24800Sähköposti:lammityskauppa@fortum.comInternet:www.fortum.fi/lammitysjarjestelmat29


IlmanvaihtoVallox Oy tuo markkinoille uuden sukupolvendigitaalisen Digit SED -ilmanvaihdon ohjauskeskuksen.Uusittu ohjauskeskus yksinkertaistaa ilmanvaihdonkäyttöä, helpottaa asentamista ja tuo ilmanvaihdonohjaukseen myös monia uusia, huoltoa helpottavia ominaisuuksia.näyttö ja helppo ohjattavuus parantaa mahdollisuuksia etäneuvontaan.Digit SED -ohjauskeskuksen lämpötilanäyttö antaa tietoa järjestelmäntoiminnasta ja konekohtaisesta hyötysuhteesta. Laitteenasetusarvot ovat vaivattomasti muutettavissa. Esimerkiksi pakkassäitäajatellen ilmanvaihdon jäätymissuojan raja-arvojen asettaminenon helppoa, jolloin asetusarvot voidaan poikkeuksellisen kui-Vallox Digit SED:kännykkälogiikkaan perustuva ilmanvaihdon ohjausVallox Digit SED -ohjauskeskuksen helppokäyttöisyyden perustanaon yksinkertainen, matkapuhelimista tuttu toimintojen ohjaus jalogiikka. Älykäs ohjauspaneeli on varustettu LCD-näytöllä. Ohjauskeskuksenmuotoiluun on kiinnitetty erityistä huomiota.Valloxin ilmanvaihdon ohjausjärjestelmän perustana on kiinteistöjenuusiin, entistä tiukempiin energiasäästövaatimuksiin vastaavatarpeenmukaisen ilmanvaihdon ajattelu. Ilmanvaihtokonetta ohjataanautomaattisesti sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuttamittaavien elektronisten tunnistimien antaman tiedon avulla sekäasukkaan omien vaatimusten ja tarpeiden perusteella.Digit SED -ohjausjärjestelmä helpottaa ilmanvaihdon suunnittelua.Suunnittelijan valitsemat asetusarvot on helppo valita ja niidenkontrollointi jälkikäteen on yksinkertaista. Arvoja voi myösvaivattomasti muuttaa kohdekohtaisten tarpeiden mukaan. Uutuusvoidaan liittää erillisen muuntimen avulla sekä LON- että EIBpaikallisverkkoympäristöihin.Uusi ohjauskeskus voidaan asentaa normaalina pinta-asennuksena.Laite on varustettu selkeällä vianilmaisintoiminnolla. Selkeävissa tai kosteissa tiloissa säätää kulloiseenkin ympäristöön sopiviksi.Vallox OyLoimaalainen Vallox Oy on Suomen johtava ilmanvaihtolaitteidentoimittaja. Se on uuden sukupolven tuotteissaan keskittynyterityisesti digitaali- ja avoimen väyläteknologian soveltamiseenhajautetuissa ilmanvaihtoratkaisuissa. Vuonna 1987 perustettu yhtiötyöllistää 100 henkeä ja sen vuosiliikevaihto on noin 13 miljoonaaeuroa. Yrityksen tuotannosta suuntautuu vientiin noin 20prosenttia.Lisätietoja:Vallox Oymarkkinointipäällikkö Markku MäenpääPuh. (02) 7636 3228GSM 0400-320 214Teksti: Jukka Aarnio Kuvat: Vallox Oy30


lmanvaihtokanavistonIasentaminen lienee tällä hetkellä vaativinrakentajan itsensä tehtävissäoleva työvaihe. Kun jo yli 90 % pientaloistavarustetaan koneellisella ilmanvaihdolla,on se yli 10 000 kohdettavuosittain ja näiden kanavistoistajopa useita tuhansia kertarakentajantekemänä. Kaikki ei kuitenkaansuju aina ongelmitta, niinpä muutamattalotehtaat ovat ehdottaneetParocille pientalon koko ilmanvaihtojärjestelmäneristämisen kattavaneristystuotteen kehittämistä. Uusituote onkin vuonna 2003 rakentajienkäytössä.Me RakentajatUutta tuoteinnovaatiotatarjotaan ensi kesän rakentajille.Nyt markkinoilletuleva eristeosatuotetoimii, mutta kilpailukykyisyydestäei vielä ole vertailupintaa.nattaakin ottaa huomioon,että täydellisestitoimivan eristysratkaisunedut näkyvät vastakäytön aikana.Huoneilma parempaakuin ulkoilmaHyvin tehty – ja hyvin eristetty– iv-järjestelmä antaamahdollisuudet siihen, että huoneilmaon aina parempaa kuin ulkoilma,kulkeehan ilma suodattimienkautta. – Tämän päivän iv-tekniikkaavoi kuvata laiskan miehen vempaimiksi.Ongelmana on vain tässäkin, että kertara-Uusi ratkaisuilmanvaihtokanavien eristykseenOmatoimirakentaminen kuuluu suomalaiseenperusosaamiseen, ja on toisaaltasuomalaiselle miehelle näytön paikka: “kylläjokainen mies yhden omakotitalon osaarakentaa!” Rakentamisen taito vaan ei ainaole periytynyt isältä pojalle. Nykyisin myösoma päivätyö sitoo entistä enemmän, eikärakentamiseen jää samalla tavalla aikaakuin ennen. Myös osaamisen vaatimustasoon lisääntynyt pientalon teknistymisenmyötä. Aina ei myös jakseta paneutua esimerkiksiuusiin määräyksiin eikä etsiä uusia,rakentamista helpottavia tuotteita.Nopeaa kehitystäTuotepäällikkö Esa Seppänen Parocistaon jatkuvassa yhteydessä mm. talotehtaisiinja iv-järjestelmien toimittajiin. – Alalla on tapahtunutvaltavan nopeaa kehitystä, mm.uudet kanavajärjestelmät edustavat moderninteknisen kehityksen huippua. Myös laitevalmistuksenpanostus tutkimustyöhönosoittaa Seppäsen mielestä ihailtavaa kaukonäköisyyttä.Yhteyden pitäminen on välttämätöntä,jotta kaikki sujuisi rakentajan kannaltasaumattomasti, toteaa Seppänen. Esimerkiksilämmön talteenoton sisältävillä ivjärjestelmillävarustetuissa taloissa osa iv-kanavistakulkee sisä- ja osa ulkotiloissa. Ongelmiatulee, mikäli eristettävän kanavan31käyttöolosuhteita ei osata ottaa oikealla tavallahuomioon, mikä on ilman kosteus kanavassaja sen ympäristössä, jne. Eräät talotehtaathaluavatkin kertarakentajalta tiedonsiitä, vastaako tämä itse ilmastoinnista ja seneristämisestä. Omatoimiratkaisuun päädytäänmelko usein muun muassa siksi, että ivurakoitsijaei mielellään tee eristystyötä taikoska rakennuttaja pitää sitä kalliina. Kan-Esa Seppänenkentaja ei aina osaa käyttää tekniikkaa.Tekniikka palvelee parhaiten silloin, kunsitä osataan oikein käyttää, sanoo Seppänen.Eristämisestä on ohjeita ja malliratkaisuja,mutta ilmeisesti vieläkin tehdäänliikaa “naapurin” ohjeilla. – Ja kukapa kertoisiomalle kohdalle sattuneista murheista?– Vain “hyvät” puolet välittyy.Eri työvaiheiden oikea-aikaisuus tärkeääPientalon huolellinen eristäminen on tärkeäätalon koko energiatalouden kannalta.Yhtä tärkeää on iv-kanavien oikea-aikainenasentaminen ja eristäminen. Seppänen toivootässäkin yhteistyötä. - Kyllä kirvesmiehen,sähkömiehen ja lvi-urakoitsijan onmahduttava yhtä aikaa samalle työmaalleja yhteistyössä pyrittävä rakentamaan hyväja toimiva asunto. – Rintamamiestalojenpainovoimainen ilmanvaihto toimii tänäkinpäivänä ja talot ovat terveitä. Onko tästämitään opittu, heittää Seppänen kaikille.– Eristämisen kokonaisfilosofia toimiikyllä konkreettisella tasolla eli tiedetään,mitä eristetään ja millä eristetään. Muttamiksi eristetään? Esa Seppänen haastaarakentajat paneutumaan asiaan ja muistuttaavielä lopuksi, ettei ilmastointia saa sulkeatalvipakkasilla. – Pidä huolta maksetustaenergiasta ja eristä kanavat!Teksti ja kuvat: Raimo Holopainen


PutkistojärjestelmätAsumismukavuutta ja elämänlaatuaturvallisilla ja luotettavilla kokonaisratkaisuillaUponor on yksi maailmanjohtavista rakentamiseen jakunnallistekniikkaan liittyvien muoviputkijärjestelmienvalmistajista.Uponorin tuotevalikoima käsittääputkijärjestelmiä useisiin käyttökohteisiin:lämmitykseen, kylmän ja lämpimänveden johtamiseen, ilmanvaihtoon,jätevesien viemäröintiin ja käsittelyyn,salaojitukseen ja sadevesiviemäröintiin,kunnallisteknisiin vesijohtoihin,kaasun johtamiseen, kaapeliensuojaamiseen sekä maa- ja kalliolämpö-järjestelmiin.Ohjelmassaon myös laaja valikoima erilaisia järjestelmiäkunnallisteknisten putkistojensaneeraukseen.Viime vuosina Uponor on panostanutvoimakkaasti erityisesti rakentajille kohdistettujenpalvelujen ja tuotejärjestelmienkehittämiseen. Esimerkkejä näistä ovatesim. lämmitys- ja käyttövesiyksikkö, jokatarjoaa keskitetysti laadukkaita kokonais-Teksti: Kuvat: Uponorjärjestelmiä lattialämmitykseen sekä vedenjohtamiseen sekä talon sisällä että ulkopuolella.Toinen voimakkaasti kasvava alue onhaja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjentalousjätevesien hallittu käsittely, johonUponorilta löytyy laaja valikoima valmiitajärjestelmiä.Kuten oheinen kuva kertoo, Uponortuotteidenosuus esimerkiksi pientalorakentamisessaon merkittävä. Kaikilla putkistojärjestelmilläon myös suuri merkitys asumismukavuuden,elämänlaadun ja turvallisuudenkannalta.1.LattialämmitysWirsbo-lattialämmitysjärjestelmät2.KäyttövesiWirsbo-käyttövesijärjestelmä3.Veden ja lämmönsiirtoEristetyt Ecoflex ® -vesi- ja lämpöjohdot4.IlmanvaihtoUponor Vent -ilmanvaihtojärjestelmä5.SisäviemäröintiHTP-sisäviemärijärjestelmä326.Lattiakaivot ja vesilukotUpovieser-lattiakaivojärjestelmät ja vesilukot7.Rakennuksen salaojitus ja sadevesienjohtaminenValmis kokonaisuus Perusvesi-putkistopaketista8.Jätevesien käsittelyUponor Sako -maapuhdistamot jaUpoclean-pienpuhdistamotMuita Uponor-järjestelmäratkaisujakodinrakentajille– Maa- ja kalliolämpöputkistot lämmöntalteenottoon– Unipipe-komposiittiputkisto käyttövesijalämmitysjärjestelmien rakentamiseenpinta-asennuksena.Lisätietoja Uponorin tuotteista osoitteestawww.uponor.fi sekä LVI-liikkeistäja rautakaupoista.


VesijohdotKova talvi koettelee putkistojaTankarat pakkaset ovat koetelleetalven poikkeuksellisenmyös vesijohtoja. Vesi- ja ympäristöhallituksentutkimuksen mukaan 61% putkirikoista johtuu maan liikkumisesta.Tänä vuonna routa on harvinaisensyvällä, jopa kahden metrinsyvyydessä, joten maahan asennetutputket ovat nyt lujilla.Maahan asennetuissa putkissa muovi ontodettu metallia joustavammaksi ja maanliikkeitä paremmin kestäväksi. Routa syntyy,kun maaperässä olevien maa-ainesrakeittenväliin sitoutuu vettä ja tämä jäätyy.Routa laajentaa maaperää ja aiheuttaa siinäliikettä. Myös maaperän eri kerrostenliikkeet saattavat pitkällä aikavälillä kuormittaaputkea. Valurautaputken murtolujuuson muoviputkea herkempi. Muovi elääja mukautuu maan muutoksiin eikä näinollen rikkoudu helposti.Vesijohdossa oleva vesi laajenee jäätyessäänja aiheuttaa helposti metalliputkissavaurioita. Muoviputki on joustavampaaja mukautuu myös veden jäätymiseen. Putketeivät rikkoudu yleensä paukkupakkasella,vaan vasta lämpötilan noustessa.Suuret lämpötilamuutokset ovat putkillerankimpia. Myös ns. kylmäsillat ovat yksisyy maahan asennettujen putkien jäätymiselleja rikkoutumiselle. Kylmäsiltoja aiheuttavatesim. betoniset kaivot, jotka säteilevätkylmää lähellä sijaitseviin putkistoihin.Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuksenmukaan muovikaivot pysyvät betonikaivojahelpommin sulina eivätkä johdakylmää maaperään.Lämpöeristettyjä ja jäätymättömiäUponor Ecoflex on jäätymätön järjestelmätalojen putkistohaaroituksiin. Se oneristetty muoviputkistojärjestelmä kaikkialle,missä siirretään kylmää tai lämmintävettä ja lämpöä. Ecoflex Supra on eristettyvesijohto, jonka pitää sulana itsesäätyvälämpökaapeli. Se on tarkoitettu vesi-Suojakuori ø 90 mmAlumiinifoliolla eristeen pintaan asennettulämpökaapeli 10 W/mEristeen paksuus 15 mmTila 32-40 mm:n vesijohtoputkelle33johdoksi tai viemäriksi sellaisiin kohteisiin,joissa jäätymisen riski on olemassa. Supraamyydään vuosittain Suomessa jo yli100 km.Uusi Ecoflex Mantle,vesijohdon jäätymisen estävä suojaputkiEcoflex Mantle on helppo ja tehokastapa suojata rakennuksen vesijohdot jäätymisenaiheuttamilta ikäviltä yllätyksiltä.Riskialttiisiin kohtiin asennetaan EcoflexMantle -suojaputki, jonka läpi työnnetäänvesijohto. Lämpökaapeli tuo tarvittavanlämpöenergian suojaputken sisään ja eristekerrospitää lämmön suojaputkessa. Vesipysyy sulana kovillakin pakkasilla kaikissajäätymiselle alttiissa kohdissa. Tällaisiakohtia, joissa riittävää lämpöä tai eristystehoaei saavuteta, on yleensä rakennuksenkellari- ja ullakkotiloissa, lattian/seinänläpivienneissä, perustusten läpivienneissäja alituksissa.Ecoflex Mantle on asennusvalmis paketti,joka sopii uusiin ja vanhoihin rakennuksiin.Se on asennettavissa 32-40 mm:n vesijohtoihin.Vakiopituudet ovat 5 ja 10 metriä.Mantle suojaa myös vesimittarin talvirakentamisenaikaiselta jäätymiseltä.Teksti: Kuvat: Uponor Ecoflex


Me RakentajatOnko kotisi sähköistyksentaso riittävä?alossamme on liian vähän pistorasioita.TImuroitaessa täytyy aina jonkun toiseen laitteen johto irrottaa.Sisätilojen valaistus ei ole oikein toimiva, ulkotiloistaja pihasta puhumattakaan. Televisiolle on talossatasan kaksi mahdollista paikkaa. Tietokoneen täytyy ollaolohuoneessa, koska vain siellä on mahdollisuus nettiyhteyteen.Tässä asioita, joita tulee esiin, kun keskustellaankodin sähköistyksen toimivuudesta. Tuntuuko tutulta?useimmiten turvallinen ja perustarpeet täyttävä, mutta siinä ei olevälttämättä huomioitu kaikkia rakentajaperheen arvostamia asumisviihtyvyystekijöitä.Onkin tärkeätä, että rakentajaperhe kertoosähkösuunnittelijalle kaikki ne asiat, jotka “sähköjohdon päässä”liittyvät pyhän ja arkielämän rutiineihin ja harrastuksiin muuttohetkelläja tulevaisuuden toiveina, opastaa markkinoinnin kehittämispäällikköPia Hänninen Enstolta.Kyseenalaista suunnitelmaVähänkään vanhempien talojen sähköistyksessä ei ole osatturiittävästi varautua nykyisiin kodin koneisiin, laitteisiin ja arkipäiväntoimintoihin. Uusimpien talojen sähköistyksessä on kyllä huomioitutämän päivän tarpeet, mutta ei aina olla varauduttu esim.asunnon tilankäyttömuutoksiin. Jo lapsien kasvaminenkin tuo koulunkäynninja harrastusten kautta myös sähköistykseen aivan erilaisiavaatimuksia kuin heidän vanhempiensa elämä ja rutiinit edellyttävät.Kerro sähkösuunnittelijalle toiveesi– Sähköistys on rakentamisessa sellainen osa-alue, johon eikiinnitetä, eikä ehkä osata kiinnittää, riittävää huomiota. Sähkösuunnittelijanja -urakoitsijan ratkaisuihin tyydytään kenties liiankinhelposti. Suunnittelijat hallitsevat kyllä itse suunnittelun ja tuntevatmarkkinoilla olevat tuotteet. Sähkösuunnitelma on varmasti– Sähkösuunnittelijan kanssa käytävä tarvekeskustelu on jo askelhyvään lopputulokseen, sanoo Pia Hänninen. Suunnittelijatovat pääsääntöisesti myös kustannustietoisia ja osaavat pitää rakentajanjalat maassa liian huikeiden ehdotusten osalta. Hyvälläsuunnittelijalla on toisaalta myös rohkeus pitää joistain perusasioistakiinni, vaikka ne eivät rakentajasta tunnukaan välttämättömiltä.Hyvä, tuleviakin tarpeita palveleva sähkösuunnitelma syntyykinosapuolten aktiivisen vuorovaikutuksen pohjalta.– On ihan hyvä, jos rakentaja kyseenalaistaa suunnitelman, muttakuuntelee myös suunnittelijan perustelut, sanoo Hänninen. Erityisentärkeätä on puhua myös kustannuksista ja pyrkiä välttämäänsellaista tilannetta, että joitain johdotuksia tehtäisiin myöhemmin.Varsinkin kun nämä jouduttaisiin ainakin joiltain osin tekemäänpinta-asennuksena. Jälkeen päin tehty pinta-asennus ei ole niinsiisti kuin uppoasennus, koska asennuskaapelikin jää näkyviin japistorasiat ja kytkimet ovat korkeampia kuin uppoasennuksessa.Teksti: Tapio Näslund Kuvat: Jarno Kylmänen ja Ensto Electric Oy34


Me RakentajatSähköistysratkaisuista päätettäessä on hyvä muistaa, että sähköistyksenkustannukset ovat alle 10 % koko talon rakentamiskustannuksista,vaikka taloon tulisi sähkölämmityskin, suhteuttaaHänninen. Näin pienten, mukavuutta tai toimivuutta lisäävien ratkaisujenosuus on suhteellisesti aika merkityksetön.Sähköistyksen huomioiminen remontoinnin yhteydessäPia Hänninen asuu itse vasta 12 vuotta sitten rakennetussakaksikerroksisessa pientalossa, joka sähköistykseltään ei enäävastaa nykykodin ja -asumisen tarpeita. Pistorasioita kaivattaisiinlisää etenkin keittiöön. Yläkerran kaikista huoneista ei löydy antennipistokettatelevisiolle, eikä puhelinpistokkeita internetiä varten.Hän harmittelee myös sitä, ettei pihalle ole suunniteltu käytännössäminkäänlaista sähköistystä. Pistorasiaa ei löydy edes jouluvaloille.Uudisrakentajille hän antaakin ohjeen, että pihan ollessamuutenkin mullin mallin, kannattaa teettää ainakin varauksetpihavalaistukselle, ettei juuri kuntoon saatua pihaa jouduta kaivamaanauki maakaapeleiden takia. Myös ulkoseiniin kannattaisisijoittaa pistorasioita. Pihalla käytetään nykyisin mm. sähkögrillejäja nurmikon viimeistelijöitä. Mahdollisesti myöhemmin rakennettavatmaakellari ja suihkuallaskin tarvitsevat sähköä.Hänninen kertoo kodissaan meneillään olevasta remontista, jonkayhteydessä sähköistys on päätetty nykyaikaistaa mahdollisimmankattavaksi. Myös energiansäästö huomioidaan remontoinnin yhteydessä.Valaistuksessa tullaan käyttämään himmentimiä sekä PIRvalaistusta,jossa vähemmän käytetyissä tiloissa valoa ohjataan liiketunnistimienavulla eli valot syttyvät, kun tilaan mennään, ja sam-muvat, kun tilassa ei ole ketään. Valaisimissa tullaan jatkossa käyttämäänmyös energiansäästölamppuja. Taloon tullaan asentamaanmyös kosteusvahteja varoittamaan mahdollisesti uhkaavista kosteusvaurioista.Kosteusvahdit sijoitetaan mm. keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen.Niillä voidaan kätevästi valvoa vettä käyttäviä laitteita,kuten lämminvesivaraajaa, pesukonetta ja astianpesukonetta ja estäänäin mahdollisten vuotojen aiheuttama vesivahinko.Tutustu tarjontaan ja vaihtoehtoihinPia Hännisen mukaan rakentajan on syytä paneutua huolellaoman kotinsa sähköistyksen suunnitteluun. Perhe on kuitenkinparas asiantuntija omien tarpeidensa ja toiveidensa suhteen. Ensinon kuitenkin hyvä ottaa selvää nykyaikaisen sähköistyksenmahdollisuuksista. Viime vuosina ovat mm. ohjaus- ja turvajärjestelmienkäytöt lisääntyneet. Sähkökalusteet ovat myös osa sisustusta,muistuttaa Hänninen. Esimerkiksi kytkimissä on nykyisinvalkoisen ohella tarjolla useita eri värivaihtoehtoja. Valaisimissaon runsaasti valinnan varaa sekä ulkonäön että toiminnallisuudensuhteen. Itse valaistuskin on osa sisustusta.– Korostan vielä, että uhraamalla sähkösuunnitteluun aikaamiettimällä vaikkapa huonekohtaisesti pistorasioiden, valaistuksen,antennien, puhelinpistokkeiden, tietotekniikan ja harrastustenedellyttämä tarve nyt ja kymmenenkin vuotta eteenpäin,lähtökohdat toimivalle ja viihtyisälle kodille sekä asumiselle ovathyvät.35


IlmanvaihtoUponor Vent -ilmanvaihtokanavilla ja kanavaosilla on ilmanvaihtotuotteidenpuhtausluokituksen M1-luokan hyväksyntä.Terveellistä sisäilmaa hallitustija energiataloudellisestierveelli-Tseen ja viihtyisään asumiseenkuuluu olennaisenaosana hyvä sisäilmasto:puhdas, raikas ja vedotonsisäilma, joka sisältäämahdollisimman vähänepäpuhtauksia ja pölyä.Puhtaan sisäilman tulisikuulua jokaisen kodinrakentajanrakennussuunnitelmiin.Nykyisin taloista tehdään yhätiiviimpiä, joten asuintilojen ilmanvaihdonmerkitys on korostunut.Hyvän ilmanvaihdonrakentaminen ei kuitenkaanole itsestään selvää, eikäsiihen aina paneuduta sillähuolellisuudella, jonka toimivanilmanvaihtoratkaisun rakentaminenvaatii.Kodin ilmanvaihtoratkaisuttulee ottaa huomioon jo rakennuksenvarhaisessa suunnittelu-vaiheessa.Hyvän sisäilmastonrakentamiseen alkaasuunnittelulla, jossa otetaanhuomioon energiataloudellisuus,puhtaan ja terveellisenilman vaatimukset sekäperheen erikoistarpeet, kutenallergiat tai astmat. Suunnittelussaon otettava huomioonmyös muut osa-alueet, kutenrakennus-, sähkö- ja lv-tekniikka.Näiden perusteella laaditaanja hyväksytetään ilmanvaihtosuunnitelmat.Teksti ja kuvat: Dakota Lavento36


IlmanvaihtoKoneellisessa ilmanvaihdossa, johon sisältyypoistoilman lämmön talteenotto, sisätilojenepäpuhdas ilma poistetaan poistoilmakanavienkautta ilmanvaihtokoneelle,joka ottaa sisäilman lämmön talteen.Ilmanvaihtokoneessa suodatettu ja esilämmitettypuhdas ulkoilma johdetaan tuloilmakanavankautta asuintiloihin. Tulo- japoistoilmamäärien tulee olla oikeassa suhteessa,jotta vältytään mm. ikäviltä kosteus-ja homevaurioilta. Hallittu ilmanvaihtoauttaa taloa hengittämään oikein ja seon myös energiataloudellisesti järkevä ratkaisu.Uponor Vent -ilmanvaihtojärjestelmä onvalmiiksi ajateltu kokonaisuusToimiva ilmanvaihtojärjestelmä onhelppo pitää puhtaana, vedoton, hiljainenja energia-taloudellinen. Uponor on kehittänytilmanvaihdon valmiin kokonaispaketin,joka on tarkkaan harkittu ja laadukkaistakomponenteista koottu kokonaisuus.Oleellinen osa Uponor Vent -järjestelmääovat hygieeniset muovikanavat. Neovat tiiviitä, antistaattisia eivätkä kerääpölyä. Kanavien materiaali on testattu, jase täyttää M1-luokan vaatimukset, eli neovat erittäin hygieenisiä eikä niistä irtoahiukkasia tai epäpuhtauksia. Uponor Vent-kanavat on helppo ja nopea asentaa.Uponor Vent -ilmanvaihtojärjestelmäsuunnitellaan jokaiseen pientaloonerikseenPeruspaketti sisältää ilmanvaihtosuunnitelmanja sen hyväksyttämisen viranomaisilla,ilmanvaihtokoneen, muovisen kanaviston,äänenvaimentimet ja huoneistokohtaisetventtiilit.Kattotarvikepaketti sisältää poistoputken,huippuimurin ja kattoläpiviennit sekäeristepaketin, jossa on eristematto ja solumuovieristeraitisilmakanavalle.Lisäksi tarvitaan kosteusanturit sekähaluttaessa myös hiilidioksidianturit.Halutessasi palveluksessasi on valtuutettuasennusliike, jolta saat ammattitaitoisenasennuksen, järjestelmän säädön, käyttökoulutuksenja viranomaisen edellyttämäniv-työnjohtajuuden.Rakentaja voi siis valita eri pakettiratkaisuistahaluamansa tai täydellisen järjestelmätoimituksen,joka kattaa koko pientalonilmanvaihdon tarvekartoituksestasuunnitteluun, asennukseen, eristämiseen,säätämiseen ja käytönopastukseen asti.Lähettämällä rakennuksen pohjapiirroksenUponorille saat tarjouksen valmiista,toimivasta ratkaisusta ja näet kerralla, mitähyvän ilmanvaihdon rakentaminen maksaakokonaisuudessaan.Lisätietoja Uponorin tuotteista osoitteestawww.uponor.fi sekä LVI-liikkeistäja rautakaupoista.37


Me RakentajatSauna muuttaa muotoaanSuomessa on noin 1,6 miljoonaa saunaa. Siis yksikolmea ihmistä kohden. Suomessa on saunottu jo parituhatta vuotta, joskin varhaisimmat dokumentit ovat1200-luvulta. Saunoja on siis ehditty rakentaa ja aikamonta polttaakin, onhan savusauna nykyisen saunammeperusmuoto. Sauna, sen rakenteet ja “tekniikka” ovataikojen saatossa muuttuneet ja aivan viime vuosina kehityson ollut erittäin voimakasta niin saunatilan, kiukaidenkuin itse saunomisohjeiden ja -ympäristön, mm. ilmanvaihdonja valaistuksen osalta.Suomalaiselle sauna on todennäköisesti enemmän sielun kuinruumiin hoitoa. Sauna on sosiaalisen kanssakäymisemme alkuaikojenkaraoke ja hospitaali, nykypäivän terapiaa ja märkä olohuone.Saunassa käydään yksin, kaksin, lasten kanssa, porukalla,aamulla, illalla ja joskus yöllä. Saunat sijaitsevat järven rannalla,edustustiloissa, kellarissa, kylpyhuoneen yhteydessä, entisessä vaatehuoneessatai pientalon pihapiirissä. Saunat voidaan tyypitellä:on mökkisaunaa, edustussaunaa, savusaunaa, yhtiösaunaa, omaasaunaa, huoneistosaunaa tai näiden yhdistelmiä. Vaikka saunojaon paljon, niitä tehdäänkeskimäärin satauutta joka päivä.Sauna asunnonyhteyteenVaikka Suomessaon saunottu siis jo2000 vuotta, on saunavasta 1900-luvullatullut lähemmäksi kotia,asuntoa. Nythänon jo varsin tavanomaista,että jokaisessaomakotitalossa onsauna kylpyhuoneenyhteydessä. Myös pienempiinrivi- ja jopakerrostaloasuntoihintehdään uustuotannossaasuntokohtainensauna. Toki rinnallasaunotaan vielä pitkäänasuntoyhtiön viikoittaisensaunavuoronmukaan, vaikkasaunapäivä olisikinjoku muu kuin perinteinenlauantai. Märkätilojen, myös saunan, osalta on tehty virheellisiärakenne- tai materiaaliratkaisuja, mutta nykyisin taas osataanja erityisen paljon kiinnitetään huomiota mm. saunan valaistukseenja ilmanvaihtoon.Muoto ja materiaalit muuttuvatOikein suunniteltu sauna on muutakin kuin löylyhuone. Kiinnittämällävähän enemmän huomiota tilan suunnitteluun ja varaamallavaikkapa 1-2 m 2 enemmän tilaa, saadaan saunanautintomoninkertaistettua. Saunan rakenteissa käytetään nykyisin muitakinpuulajeja kuin apassia tai haapaa lauteisiin ja kuusta taimäntyä panelointiin. Suurin muutos on tapahtunut lauteiden muotoilussa:kaarevat pinnat ja muodot ovat vallanneet alaa. Ei saunojientarvitse istua rivissä rinnakkain.Saunan sydän ja sielu – kiuas – on modernisoitunutJos ovat isot muutokset koettelemassa saunaa tilana ja rakenteina,niin varsin paljon on tapahtunut myös kiukaiden osalla.Saunat lämpiävätedelleenkin puulla taisähköllä, mutta uudetmateriaalit, mm. vuolukivi,ovat mielenkiintoisinavaihtoehtoinaperinteisille ratkaisuille.Eikä pelkästäänmodernien ulkomuotojensavuoksi,vaan myös erilaisenlöylyhöyryn tuottamisennäkökulmasta.Se, onko kiuas puuvaisähkölämmitteinen,riippuu aikamonesta seikasta:onko puuta ja sille sopivaavarastoa, onkoaikaa “polttaa” puutaja tietysti myös siitä,kumpi tuntuu mukavammalta.Teksti: Raimo Holopainen Kuvat: SunSauna, Puulämpö Oy ja Vuolux Oy38


Me RakentajatValaistusvaihtoehtoja, katosta vaikiukaastaSauna on aina valaistu rajallisesti, vaikkasuomalaiset suhtautuvatkin saunomiseenluonnollisesti, ujostelematta. Tyyppivalaistuhanon ollut saunan seinään, lauteidenalle sijoitettu puinen laatikko, jonkaritiläsäleiden välistä niukka valo on siivilöitynyt.Nykyiset valokuidut mahdollistavatvaikka oman tähtitaivaan rakentamisen.Tai entäpä jos saunan ainoa valolähde olisikinkiuas? Myös valaistuksen osalta kannattaakysyä, mitä markkinat tarjoavat,ettei jälkeenpäin harmita. Silti aina voi tyytyäperinteiseen ratkaisuun.Sauna tarvitsee ilmaa, myös saunomisenjälkeenKun sauna lämpiää, kuluttaa se happea.Selvään perusasiaan tulisi olla myös selvävastaus: mistä korvaava ilma, happi, saadaan.Tältä osin ovat ajatukset hieman heittäneethäränpyllyä. Nykyisin, kun läheskaikki asunnot varustetaan koneellisella ilmastoinnilla,on myös saunatilan ratkaisutosattava hoitaa. Perinteisesti raitisilma ontuotu kiukaan alle, josta “löylyn voima” ontuonut sen saunojan hengitettäväksi. Nykyisinraitisilma voidaan koneellisesti tuodakiukaan yläpuolelle, jossa se sekoittuulähtevään löylyyn.Suunnittele myös saunasiSaunan suunnittelu on jäänyt varmaanmonelta liian vähälle huomiolle. On tyydyttysinänsä toimiviin perusratkaisuihinmiettimättä, että voisiko tämä olla toisin,paremmin. Muutama perusasia kannattaakyseenalaistaa oman saunan osalla, silloinkun se on vielä mahdollista eli kun asuntoon vasta piirustuspöydällä. Käy läpi ainakinseuraavat asiat:– Saunan sijainti, keskellä vai ulkoseinällä• jos ulkoseinällä, ikkunanäkymä• jos keskellä, niin luonnonvalomahdollisuusvaikka toisen tilan läpi– saunan koko ja muoto– saunan puumateriaalit– lauteiden muoto– kiuasvaihtoehdot– saunan valaistus– saunan käyttökerratAito-kiuasVuolux Light– saunan ilmanvaihto ja tuuletus– saunan ovi ja kulkuyhteydet, esim. liikuntavammaisuus– saunan huollettavuus ja siivottavuus (irrotettavatlauteet)– saunan yhteydessä tulisi olla WC, johonvoi pujahtaa vaikka alasti– huomioi myös mahdollisuus ulkonakäymiseen, mieluiten niin, että vilvoittelemassavoi käydä vaikka pukeutumatta.On tietenkin selvää, että jos kyseessä on30 m 2 yksiö, on tyydyttävä toisenlaisiinratkaisuihin kuin 200 m 2 :n asunnossa taitähän väliin asettuvassa kesämökissä. Teesauna kuitenkin ensisijaisesti itsellesi japerheellesi. Pääasia on, että teet, sillä suomalainenilman saunaa on kuin hollantilainenilman kanaaleitaan, saksalainen ilmanoluitaan tai norjalainen ilman uskoaomien hiihtäjien “puhtauteen.”Vasta tai vihtaLöylynheitto kuuluu vanhojen perinteidenmukaan perheen isännälle tai erikoisvieraalle,sillä se oli saunarituaaleihin kuuluvakunniatehtävä. Saunavihta on kuulunutperinteisesti suomalaiseen saunaan. Hikoilemistaedistettiin tuuheista koivunoksistasidotuilla kimpuilla, joita lännessä nimitettiinvihdoiksi ja idässä vastoiksi. Lämmintävettä ei juurikaan käytetty vaan vartalokasteltiin usein kylmällä vedellä tai ihmisetkieriskelivät talvella lumihangessa.– suomalaista kansanperinnettäTaikoja monenmoisiaPolttareita eli polterabend-juhlaa järjestettiinjo esi-isiemmekin aikaan täällä kylmässäPohjolassa. Saunominen kuului jotuolloin hyvinkin tärkeänä riittinä viimeiseenpoikamies- & -tyttöiltaan. Kylpemiselläkaristetaan kateellisten kaunat ja puhdistaudutaanmenneistä. Vihittävien ihoatulee hieroa suolalla ja jauholla tämän varmistamiseksi.Vasta sitten pari on valmisaloittamaan puhtaalta pöydältä. Mikäli polttariseurueensinkut haluavat taata, että seuraavathäät ovat heidän omansa, tulee heidänistuutua morsiamen tai sulhasen istumallepaikalle saunassa tai kaapata tämänkäyttämä saunavihta.– www.jotainsinista.net/Ennen häitä39


antaalainen ArtoVTenhunen perheineen päätti perusparantaavanhan, 1970-luvulta peräisinolevan yksikerroksisen omakotitalonsa.Vanhan modernisointiin kuuluimyös nykyaikaisen lämmöntalteenotollavarustetun tulopoistoilmanvaihdonrakentaminen vanhankoneelliseen poistoon perustuvan ratkaisuntilalle.Arto Tenhusen perheen, johon hänenlisäkseen kuuluvat vaimo Eva ja lapset kymmenvuotiastytär Ina ja viisivuotias poikaJoop. Rakennusurakan teki pokkeukselli-Ilmanvaihtosen mielenkiintoiseksi ylöspäin tapahtuvalisärakentaminen, jossa talo sai kerroksenverran lisää tilaa ja korkeutta. Rakennusteknisestisivulle päin laajentaminen olisitoki ollut yksinkertaisempaa.“Kaipa koko lapsuutensa rintamiestalossaviettänyt kaipasi 1970-lukulaiseen laatikkomaiseenelementtitalopakettiin vähänvaihtelevuutta”, kertoo työkseen SopranoOyj-markkinointiviestintäyhtiötä johtavaArto Tenhunen. Tenhunen tuskin on tilanja talon monimuotoisemman ulkoasun toiveessaanyksin, sillä vastaavanlaisia tyyppitalojarakennettiin Suomeen aikanaannoin 100.000.Luova ratkaisu mahdollisti lisärakentamisenylöspäin“Halusimme lisää tilaa. Itselläni oli tarvetyöhuoneelle ja kasvaneet lapset Joopja Ina kaipasivat omia makuuhuoneitaan.Kattoremontti meillä olisi ollut edessä jokatapauksessa, koska vanha tiilikatto laskivettä läpi milloin mistäkin kohdasta. Lisääntynytlentoliikenne kuuluu sisälle asuntoon,joten myös äänierityksen parantaminenoli paikallaan”, Arto Tenhunen kertoorakennushankkeen taustoista.Lisärakentamisen teki haasteelliseksi se,että rakennuksen kantavat rakenteet oli-Ilmanvaihtosaneerausonnistui vanhassakin talossaUusi tukirakenne mahdollisti Arto Tenhusen 1970-luvun omakotitalon ilmeen täydellisen muuttamisen. Toinen kerros toi tuiki tarpeellistalisätilaa perheen tarpeisiin ja monimuotoisti tasakattotalon ilmeen.Teksti: Jukka Aarnio Kuvat: Vallox Oy40


Ilmanvaihtovat pääosin rakennuksen reunoilla. Ongelmaratkaistiin rakentamalla välipohjaanteräspalkki ja siitä kantavat pilarit alas.Luovalla tavalla saatiin aikaan tukirakenne,jonka varaan pystyi jo rakentamaan lisätilaa.Ratkaisua täydensivät kantavat kattotuolitja uusi arinarakenteinen välipohja.Kannettavaa kuormaa kevensi raskaan tiilikatonvaihtaminen kevyeen tiiltä jäljitteleväänpeltikattoon. Myös katon äänieristystäparannettiin usealla eristävällä kerroksella.Talon räystäslinjaa ei muutettu entisestä,joten talon ilme on ympäristön helppohyväksyä, vaikka korkeutta venähtikinpuolet lisää. Uudet tilat pinnoitettiin ulkoapäinpuulla ja käsiteltiin talon aiemminjulkisivuvärein.Saneerauksen yhteydessä lisätilat rakennettiinkorkeiksi noin 360 senttimetriin,mikä toi taloon aivan uudenlaisen avaranilmeen. Porraskäytävän kohdalla korkeuson peräti kuusi metriä. Yläkerran huoneisiinvalo varmistettiin suurella lasitetullaparvekkeella, neljällä päätyikkunalla sekäkymmenellä pareittain asennetulla äänieristetyllä(42dB) Veluxin kattoikkunalla, jotkatilattiin Saksasta erikoisesti juuri tätäkohdetta varten. Kattoikkunoiden valokehyksetmaksimoivat valoaukon ja sisääntulevanvalon.Sisäilma uuteen aikaanPaitsi lisää tilaa “seitkytlukulaiseen”asuntoon haluttiin myös asumisen laatua.Saunaremontissa vanha sauna sai lasiseinätja näkymän suoraan ulos. Pesuhuoneeseentuotiin toimintatilaa vaihtamalla vanhaovi teräslasiseen liukuoveen. Perinteisetlauteet vaihdettiin uudenlaisiin ja paremmintilan hyödyntäviin. “Ennen saunaoli ahdas kolmelle, nyt se on ahdas viidelle”,Tenhunen lohkaisee. Saunan valaistustehtiin valokuidusta ja lämpöä pistettiintuottamaan hetivalmis kiuas. Pesutilojenmukavuutta lisää myös Pisa-messuilta hankittuporeamme.Merkittävä parannus oli myös vanhankoneelliseen poistoon perustuvan ilmanvaihdonuusiminen nykyaikaiseksi lämmöntalteenotolla varustetuksi tulo-poisto -ilmanvaihdoksi.“Pelkkä koneellinen poisto ei riittänytpitämään sisäilmaa raikkaana. Esimerkiksisaunan tuomaa kosteutta saattoi aiemminmelkein veitsellä leikata”, Arto Tenhunenkertoo.Uuden järjestelmän toimitti Vallox Oy.Valloxin Digit SE -järjestelmässä sisätilojenilman laatua kontrolloidaan automaattisestihiilidioksidi- ja kosteusautomatiikalla.Ilmanvaihtokone ja sen äänenvaimenninyksikköon kuin normaali jääkaappiamuistuttava kodinkone.Vallox Digit -ilmanvaihtojärjestelmä tehostaatai pienentää ilmanvaihdon toimintaa todellisentarpeen mukaan. Näin se toimii mahdollisimmanenergiatehokkaasti.Valloxin Digit SE -ilmanvaihtojärjestelmä korvasivanhan poistoilmanvaihdon. Ilmanvaihdonmyötä veto poistui, huoneilma parani jailmanvaihdon äänihaitat katosivat. Uusi järjestelmäon myös energiatehokas ja säätääilmanvaihdon toimintaa todellisen tarpeenmukaan.Kun ilman hiilidioksidipitoisuus tai kosteustasonousee, tehostaa järjestelmä automaattisestitoimintaansa ja pitää sisäilmanlaadun halutulla tasolla. Kun hiilidioksidi-tai kosteuskuormitus puolestaanlaskee, reagoi ilmanvaihtojärjestelmä siihenkin,joten energiaa kuluu vain todellisentarpeen verran.“Vanhaan meluisaan huippuimuriin verrattunauusi järjestelmä on käytännössätäysin äänetön. Lisäksi ilmanvaihto on nythallittua. Ennen korvausilma tuli sisäänkaikista aukoista aiheuttaen vedon tunteenja jäädyttäen muun muassa ulkoseinienvalokatkaisimet”.Vanhan järjestelmän korvaaminen uudellavaati uuden kanavoinnin. Tenhusillakäytettiin muoviputkea. Sisällä tehtäviätulitöitä ei tarvittu ja helposti asennettavanamateriaalina muovikanavisto saatiinasennettua paikalleen päivässä.“Jotain sentään opin. Viime kesän helteissätulin ajatelleeksi, että Suomenkinleveysasteilla ilmanvaihdon jäähdytys olisiaika mukava olla olemassa. Sitä en asennusliikkeeltäosannut kysyä, eikä kukaansitä minulle tarjonnut”, Tenhunen harmittelee.Kaunis kiitos ilmanvaihdon perusprantamisenonnistumisesta oli isännän vanhanperhetuttavan kommentti yöpymisen jälkeen.“Teillä on todella raikas sisäilma.Olipa oikein hyvä nukkua.”41


Pihatalo Kerttu toteutettiin Kotkan asuntomessuilleopiskelijavoimin. Erillisinä rakennuksinatontille sijoitetut hiukan taitettu päärakennus,saunarakennus ja varasto/autotallimuodostavat sisäänkäynteineen merituuliltasuojaisan pihapiirin.Kotkan asuntomessuillakesällä 2002 esiteltiin kaksi taloa,joiden näytteilleasettajana oli Kotkanammatillinen koulutuskeskus. PihataloKerttu ja Saaristolaistalo SeiskarinSiiri sijaitsevat Lavansaarentiellä,messualueen lounaisnurkassa.Me Rakentajat– Tämä oli pojille ensimmäinen ja oivallinenharjoitustyö. Lämmitys oli nopeaasentaa, mikä oli rakennustyön sujuvuudenkannalta todella hyvä asia. Kaikki oli kerrallakunnossa.Lattialämmitys on tähän mennessä kehitetyistäparas lämmitysmuoto. Se käylattialle kuin lattialle ja säästää myös rakennukseneri materiaaleja matalan käyttölämpötilanansiosta, toteaa Luotonen.Lämmitä millä haluatPihatalo Kerttu lämpiää kaukolämmöllä.Lattialämmitysjärjestelmässä kiertävävesi voidaan kuitenkin lämmittää millä tahansaenergialla ja energialähdettä voidaanmyös haluttaessa muuttaa tulevaisuudessa.Veden lämpötila lattilämmitysputkistossaon yleensä +28 °C - +45 °C riippuen välipohjanja lattian tyypistä. Järjestelmä soveltuuerinomaisesti käytettäväksi lämpöpumppujentai vaikkapa aurinkolämmitteis-Kestävä, happidifuusiosuojattu PEX-putkistoasennetaan ilman liitoksia. Koska happidiffuusiosuojaon putken sisällä, ei ole vaaraasen vaurioitumisesta asennuksen yhteydessä.Kun valitset Wirsbo Geniuksen, tiedät,että suunnittelutyö on mutkatonta. Sinunei tarvitse etukäteen miettiä huonetermostaattientarkkaa sijaintia, ei porausreikienpaikkoja eikä sähköjohtojen vetämistä. SiksiWirsbo Genius on ihanteellinen säätöjärjestelmäesimerkiksi kivi- ja hirsitaloihin.Vesikiertoinen lattialämmitys kahteenKotkan asuntomessutaloon oppilastyönäTalojen arkkitehtisuunnittelusta vastasiKymenlaakson Ammattikorkeakoulun lehtori,arkkitehti Juhani Randén, ja ne ovatKotkan Ammatillisen koulutuskeskuksen 2.asteen talo- ja sähkötekniikan opiskelijoidenrakentamia. Messutalot ovat tulos laajastapaikallisesta yhteistyöstä, jossa olimukana myös paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä.LVI-suunnitelmat taloihin teki KymenLVI-yhdistys. Molemmissa taloissa on Uponorintoimittamat, muoviputkitekniikallatoteutetut käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmät.Pihatalo Kerttu on maanvarainen laattatalo,jossa on koko talossa vesikiertoinenlattialämmitys ja huonekohtaiset termostaatit,joilla jokaisen huoneen lämpötilavoidaan säätää erikseen.Vesikiertoinen lattialämmitys käykaikille lattioilleLattialämmityksen asensivat oppilaat LVIlinjanopettaja Kari Luotosen johdolla.Teksti ja kuvat: Uponor Suomi Oyten akkuvaraajien kanssa. Lämmönlähdevoi luonnollisesti olla myös puu-, öljy- taisähkökattila.Lämpöä sinne minne haluatLattialämmityksen mukavuus korostuu,kun säätötekniikaksi valitaan langaton,huonekohtainen Wirsbo Genius -järjestelmä.Wirsbo Genius -säätöjärjestelmä koostuukahdesta erillisestä osasta: huonetermostaatistaja perusyksiköstä. Perusyksikkövoidaan sijoittaa jakotukin lähelle tai muuhunsopivaan paikkaan. Huonetermostaattiensijoituspaikat ovat vapaasti valittavissa,koska ohjaus tapahtuu langattomasti.Koko rakennusta koskevan peruslämmönlisäksi voit säätää erikseen jokaiselle huoneelleoman lämpötilan. Voit säätää mieleisesilämpötilan jopa juuri siihen huoneenkohtaan, missä yleensä oleskelet. Muutamallanapinpainalluksella voit pudottaalämpötilaa matkalle lähtiessäsi tai esimerkiksiyön ajaksi.42Järjestelmää on helppo muuttaa jälkikäteenja rakentaa lisää.Lähetä pohjakuva – saat suunnitelmanLähetä Uponor Wirsbolle talosi pohjakuva,saat tarvikeluettelon ja lattialämmityssuunnitelman,jossa näkyvät termostaattienja jakotukkien paikat. Kun toimitatsuunnitelmat LVI-liikkeeseen, saat tarkanhinnan tarvikkeille ja asennukselle. Yleensäkannattaa hintaa kysyä samalta asennusliikkeeltä,joka tekee muutkin LVI-työt.Kun asennustyön tekijä on selvillä, saatUponor Wirsbolta tarkat suunnitelmat jalaskelmat. Näin varmistat hyvän lopputuloksen.Voit hankkia tuotteet ja tiedustellahintoja paikallisesta LVI-liikkeestä. Esitteetsaat soittamalla numeroon (03) 88 501.Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseeninfofi@uponor.com.


Me RakentajatOnseniinväärin…Aika moni omakotirakentaja pitää jonkinlaistapäiväkirjaa rakentamisensa vaiheista. Näin tehtiinmyös meidän perheessä. Alussa ainakin tuli muistiinpanojakuin Hotakaiselta kirjaa parhaimmillaan.Talon valmistuttuaon ynnätty eri työvaiheisiin käytettyjä aikojaennakoituihin ja todettu ne usein kaksin-, jopa kolminkertaisiksi.Vaikka meillä ei kovin montaa pura ja kokoa-ilmiötä ollutkaan, muodostui niistä silti joitain hukkahetkiä.Kun muistissa oli vielä kokemuksia naapureidenvirheistä – nähtyjä ja kerrottuja – tulin pohtineeksi, ettäkuinkahan pieleen kaikki itse asiassa voisikaan mennä.Taloa ja huonejärjestystä suunniteltaessa tuli ensimmäisenämieleen, että ainakin väärä vaimo on isossa jaossa osunut kohdalle,mikään kun ei tuntunut istuvan molemmille mieleisenä. Kunsitten käytin työelämässä hyväksi koettua neuvottelutaktiikkaa elisuostuin kaikkiin vastapuolen vaatimuksiin, syntyivät talon raamithetkessä. Tai sitten se oli tunteiden paloa nuoren miehen rinnassa.Ovet kolisevat joskus pohjapiirustuksessa, mutta käytännössäsitä harvoin menee yhtä aikaa makuu-, kylpy- ja vaatehuoneeseen.Näin on arkkitehti päättänyt. Omakohtaisesti en ole nähnyt,mutta totena kerrottuna kylläkin kuullut, että eräs omatoiminenpystyttäjä oli asentanut taloelementit väärin päin ja huomannutsen vasta siinä vaiheessa, kun ovielementti oli käsissä ja kynnystuntui olevan huomattavasti normaalia korkeammalla. Samailmiö havaittiin hetkeä myöhemmin WC:n kohdalla, kun ylös tarkoitettuikkuna työnsi päivänvaloa polvenkorkeudelta kuin TVruutuamerikkalaista draamaa.Naulaa ei kai kukaan ole yrittänyt lyödä kanta edellä, muttaruuviväännintä käytettäessä tuli kipsilevyruuvi pari kertaa kynsillekuin valkoselkätikan nokka sen löydettyä Lapin viimeisen kelon.43Joku tollo kun oli vaihtanut kesken kaiken koneen pyörimissuuntaa.Kerran tosin kipsilevy lipsahti illan hämärinä tunteina väärinpäin ja todennäköisesti ihastuneet ähkäisyt täyttivät huoneen, kunsaumakevennykset hakeutuivat mukavasti runkotolppiin. Kun kaikkisataneljäkymmentäneljä ruuvia olivat paikoillaan ja astuin askeleentaakse päin, valkeni totuus kuin ensilumi Himoksen rinteille.No, homma oli helppo korjata. Olihan levyssä esiporaus uudelleenruuvaustavarten.Naapurin päänsärky oli symmetrisen keittiökaapin istuttaminenseinään ja tietysti lujasti. Ovea asentaessaan saranatappiensojottaessa alaspäin totesi: – On se niin väärin!Päiväkirja kertoo toki valoisistakin puolista. Totesin vasarankerran mäjähtäessä kevyesti sormenpäihin ja myös viimeisen päälletarkkaan mitatun kattopaneelinipun olevan sahauksen jälkeen tasan10 senttiä liian lyhyen, ettei oman toheloinnin noituminenjuuri auttanut. Niinpä onnistuin juttelemaan tyhjille seinille, joskussormet punaisina hehkuen: – No, kuinkas se vasara tuollatavoin hauskasti sinkoilee, naulasta sormeen, naulasta sormeen…Kaiken kaikkiaan rakentaminen on hauskaa ja helppoa. Onkuin anopin kanssa juttelisi lapsienkasvatuksesta. Pitäähän jo rakennusvalvontavirastokinhuolen siitä, ettei taloa voi tehdä vääräänpaikkaan, väärään aikaan eikä varsinkaan kaavamääräyksistäpoiketen. Aloittelijankaan ei kannata pelätä, että kaikki voisimennä väärin, sillä jokaisessa vaiheessa on jo joku tyrinyt aiemmin.Pitää vain paljon lukea tämän tyyppisiä alan kirjoituksia.Kaiken kokeneen rakentajan päiväkirjoja. Vaimoa kannattaa myöskuunnella säännöllisesti kuin kymmenen uutisia. Silti, tai ehkäpäjuuri siksi, voi kaiken – tai ainakin monta asiaa – tehdä ihan oikein.Terveisin sama Lampinen vaan, joka viimeksi laatoitteliTeksti: Raimo Holopainen Kuva: Keijo Aulu


aajaman ulkopuolella asumisessa on monetThyvät puolensa, kuten väljyys, luonto ja oma rauha. Hajaasutusalueellerakentava joutuu kuitenkin huolehtimaanasioista, joiden järjestelyt taajamissa hoidetaan kuntienpuolesta. Yksi esimerkki on jätevesien käsittely. Pian voimaanastuva, entistä tiukempi asetus vaikuttaa myös järjestelmienkorjausta suunnittelevien ratkaisuihin.JätevesijärjestelmätHaja-asutusalueiden jätevesien käsittelyynuseita menetelmiä ja vaihtoehtojaJätevesien käsittelymääräykset tiukkenevatVuoden 2000 maaliskuussa voimaan astunut uusi ympäristönsuojelulakimäärittelee haja-asutukselle yleisen puhdistamisvelvollisuuden.Syksyllä 2001 ympäristöministeriön työryhmä sai valmiiksihaja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tehostamista koskevanehdotuksen. Sen mukaan viemäriin joutuvaa kuormitusta on vähennettäväorgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforinosalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 % laskennalliseenkuormituslukuun verrattuna. Tätä koskeva asetus on tulossa Valtioneuvostonkäsittelyyn ja se astunee voimaan muutaman kuukaudenkuluttua asetuksen hyväksymisestä. Asetus koskee sekä uusiaettä vanhoja rakennuksia. Olemassa olevat järjestelmät on kunnostettavasitä mukaa kun niihin tehdään korjauksia, kuitenkin viimeistäänkymmenen vuoden sisällä. Tulevan asetuksen piirissä on noin360 000 omakotitaloutta ja noin 450 000 mökkitaloutta.Uutta tekniikkaa jätevesien puhdistukseenKunnallistekniikan ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen jätevesienkäsittelyyn käytettävien järjestelmien kehitys on jo vuosia ollut yksiUponorin painopistealueista. Kehitystyön tuloksena Uponorillaon laaja valikoima erilaisiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin soveltuviajäteveden käsittelyjärjestelmiä. Uponor Sako -imeytys ja suodatusjärjestelmienrinnalle on tuotu myös kokonaan uutta moderniapuhdistustekniikkaa. Esimerkkinä tästä on biologis-kemialliseenpuhdistukseen perustuva Upoclean-panospuhdistamo, kertootuotepäällikkö Jaana Suur-Askola Uponor Suomi Oy:stä.Järjestelmän hankinnastaJäteveden puhdistusjärjestelmää valittaessa Suur-Askola kehottaaensiksi selvittämään paikkakuntakohtaiset vaatimukset. Näistäon yleensä olemassa ohjeistus, jonka rakentaja saa käyttöönsärakennuslupahakemuksen yhteydessä. Tietoa sekä järjestelmänTeksti ja kuvat: Dakota Lavento44


Jätevesijärjestelmätvalintaan liittyvää apua on saatavissa kuntien rakennusvalvonta-,ympäristö- ja terveysviranomaisilta. Uponorin järjestelmiä myyvätliikkeet sekä LVI-suunnittelijat ja -urakoitsijat jakavat tarvittavaatuotteisiin, suunnitteluun ja asennukseen liittyvää informaatiota,jota voi kysyä myös suoraan Uponorilta. Ammattimainensuunnittelu ja toteutus sekä tunnetun toimittajan kehittämä ja valmistamatuote ovat varmin tae sille, että jätevedenkäsittelyjärjestelmätoimii asianmukaisesti ja luotettavasti.Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös maaperän laatu, tontinkoko ja selvitys siitä, sijaitseeko tontti pohjavesialueella. Maaperätutkimusonkin yksi ensimmäisiä toimenpiteitä, jonka jälkeenpäästään varsinaiseen suunnitteluun. Uusien rakennusten suunnitelmattarkastaa rakennuslupaviranomainen yhdessä ympäristönsuojeluviranomaisenkanssa.Käsittelyjärjestelmä maaperän ja käytön mukaanUponor Sako -maapuhdistamo– Maapuhdistamo voidaan toteuttaa maaperän koostumuksestariippuen kahdella tavalla, joko imeytys- tai suodatusjärjestelmänä.Mikäli maaperä on hyvin vettä läpäisevää, käytetään imeytysjärjestelmää.Suodatusjärjestelmä on tarkoitettu tiiviiseen,esim. savipohjaiseen maaperään.Uponor Sako -järjestelmästä löytyy useita kokovaihtoehtoja sekäerilaisiin kohteisiin kehitettyjä ratkaisuja. Näitä ovat mm. joko sisäänrakennetuinvirtaussäätimin, erillisellä jakokaivolla toteutetutvaihtoehdot sekä pumppausratkaisu.Upoclean-panospuhdistamo– Biologis-kemiallinen Upoclean on panospuhdistamoperiaatteellatoimiva ratkaisu tontille kuin tontille. Upoclean on tarkoitettuyhden perheen kaikkien jätevesien puhdistukseen. Puhdistettuvesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää maahan pienen imeytyskentänavulla.Uponor Lokajätti -umpisäiliö– Umpisäiliötä käytetään pääasiassa erillisviemäröintijärjestelmissä,joissa wc-jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedetkäsitellään Uponor Sako -maapuhdistamon avulla. Lokajättisoveltuu myös vapaa-ajan asuntojen käyttöön.Uponor Saostuspallo, Saunakaivo ja Mökkipaketti– Uponor Saostuspallo, Saunakaivo ja Mökkipaketti ovat kesäasunnoillesoveltuvia käsittelyjärjestelmiä. Saunakaivo on tarkoitettuvesijohdottomille rantasaunoille, joissa veden käyttö on vähäistä japesuvedet voidaan imeyttää maaperään. Lisänä voidaan käyttääSaunakaivon eteen asennettua Uponor Saostuspalloa. Yhdistelmätehostaa harmaiden vesien käsittelyä ja sen käyttö on suositeltavaaetenkin, jos järjestelmään johdetaan rasvaisia vesiä.Uponor Sako -mökkipaketti sopii kesämökille, joissa ei olepesukonetta ja varustetaso on matala. Järjestelmään voidaan johtaatalous- ja pesuvedet sekä erottelevasta käymälästä virtsa. Järjestelmäänkuuluu kaksiosastoinen, tilavuudeltaan 1 m 3 :n saostussäiliöja 15 metrin imeytys- putkisto.Tarkempia tietoja järjestelmistä ja niihin liittyvistä vaihtoehdoistasaat Uponorilta, lähimmästä rautakaupasta tai LVI-liikkeestäsekä osoitteesta www.uponor.fi.45


RistikkoPiilosanatehtävä1/2003Laatijalla lienee kevättä rinnassa, kun onheittäytynyt ihan runolliseksi. Kaikki annetutpiilosanavihjeet ovat nimittäin riimitettyjä.Helpottaako vai vaikeuttaako se tehtävänratkaisua, jäänee lukijoiden ratkaistavaksi.Joka tapauksessa “runosta” tulisierottaa kysymys ja vihje ja itse asiassa myösratkaisukin.Edellisen Kesä 2002 Me Rakentajien piilosanaristikonratkaisua 1 l a 2 s t 3 o n4 l 5 t 6 k 7r o a l a v i r e8lp u k k i l a t l r9i k v t u t t a v a10t i i l e r i i u v121311d u14e15 t u16a a17s i ab e t o n i l l18m19a n m a20j o i t u so t a n t a a t r21t i r22a a p u t i nl a n t t i t s t23Arvonta suosi seuraavia ristikon oikeinratkaisseita henkilöitä:Koti-OptimiPientalo rakentamisen hallinta:Tauno Kärkkäinen. LeppävesiRakenna & Remontoi kirja:Riika Salminen, TaivassaloLaura Pelkonen, SäkyläAuli Haara, OuluMokille.com kirja:Jani Perkonmäki, KyröskoskiMatti Korkeamäki, TöysäMatti Muhli, KouvolaVaakasuoraanPystysuoraan1. Tuo maatonko lienee? Epäilevät alustavienee.1. Muistan kauniin runon, sen tavuistapunon.8. IRA alat löytää, oikeinpäin kukat pöytään.2. Huomenna Unkari poistetaan, pitkäänSato muistetaan.9. Musta menee Kerimäelle, ehditköskeskemmälle?3. Olotila upea rikki, elämässä jokin klikki?10. Maustettako Espanjalaisittain? Kyllä,napin vielä ottaisin.4. Tammi tai vänrikki, lyhyt rauhantilarikki.11. Ensimmäinen passit saa, intiaanit saunomaan.5. Miehillä piinaa ne kääntää, toisiaanmattoon vääntää.15. Takuukello lyhyesti, kymmenensiä pysyvästi.6. PR-kipu keksitty, pelinäkin käytetty.19. TN-aate sekaisin, sarvet näyttää poutaisin.7. ATK Riitat poistaa, Kit ruokapöydässäloistaa.20. Jarruja, Aku poikki, Tiru häntä edelläloikki.21. Oikein suuren sellaisen, peilissä näetkultaisen.22. Erota kuu tarkemmin, ennen pihviävarmemmin.23. Tee-esine sikin sokin, kasvaa sateesmieliks kokin12. Teet P:ssä, insinööri jatkaa punakuonontalvista matkaa.13. Ensin tuuma lyhennettiin, lopusta värikyhättiin.14. STT-Eila rupsahti, ennen Iltalehteäkupsahti.16. Kirkonkylän Satu vitsikäs, toisinaanjopa piikikäs.17. Oppilaitoksia: KOP, ULA, Utti, kaksiriittää ähä kutti.18. Uni-kuukausi ei mitään, siemenet pilvessäpitää.Palauta ratkaista ristikko (tai jäljennös) maaliskuun loppuun mennessä osoitteella: SuorakanavaOy, Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PORI. Kaikkien vastanneiden keskenarvotaan kolme palkintoa.12 3 4 5 6 7891011 12131415 1617181920212223Nimi_______________________________________________________________________Osoite______________________________________________________________________Arvio 1-6 _____1 = liian helppo, 2 aika helppo....5 aika vaikea, 6 liian vaikea46


Uusia tuuliaKunnostuspaketit öljylämmittäjälle!Fortum on räätälöinyt öljylämmittäjälle kunnostuspaketit,jotka voi tilata kätevästi vaikkapa suoraan internetistäwww.kotienergia.com. Paketeista löytyy esim. öljysäiliönpuhdistus ja tarkastus palvelu, joka antaa varmuudenöljysäiliön kunnosta ja tiedon mahdollisista korjaustarpeista.Uusi messujärjestäjäonnistui hetiAikaisemmat Me Rakentajat -lehdet voit lukea Internetistä:www.suorakanava.fi.Omistusasumisen edistäminen perheidenja yhteiskunnan kannalta perusteltuaOmistusasuntojen hankinnan helpottaminen tukee kotitalouksien säästämistä sekä lisää vuokra-asuntojen kiertoa. Hankintaa helpottaisi valtion täytetakauksen laajentaminenniin, että ensiasunnon ostajat voivat saada takauksennykyistä 85 prosentin lainoitusosuutta suurempaan lainaan. Myösasuntolainojen korkojen verovähennysoikeus on ehdottomastisäilytettävä nykytasolla, vaatii Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtajaTerho Salo.Lisää aiheesta: www.rakennusteollisuusrt.fiHelmikuussa Vantaan Myyrmäki-hallissa pidetyt Rakenna& Remontoi -messut kiinnostivat pääkaupunkiseudunja kehyskuntien pientalorakentajia, remontoijia jaammattilaisia. Messujen kävijäluku oli yli 13 000, joista varsinkinmonella nuorella rakentajaperheellä oli tulevan pientalonsa piirustuksetmukana messutarjousten varalta.Messuilta ja messujen jälkeen saatu palaute osoitti, että paikkaja ajankohta olivat oikeat rakennusalan messujen pitämiselle. Niinpätoisten Rakenna & Remontoi -messujen ajankohdaksi on jovahvistettu 6.-8.2.2004. Ongelmitta sujuneet messut ovat tuoneetmessujärjestäjä Suorakanavalle runsaasti kyselyjä myös muiltapaikkakunnilta.Tiileriltä uusia takkamallejaErkki ErkkeritakkaTiili: Preeria/antiikkilaastiHyllyt/kuviot: PreeriaSauma: PreeriaErikoismalliKulma-LauriTiili: LiekkivaaleaHyllyt/kuviot: LiekkivaaleaSauma: RopisEtukuvio: Kaari, Yläkuvio: Tupla-KaariLisätietoja: www.tiileri.fiPikku-Lassi SuoratakkaTiili: Ruukintiili Kirjava/AntiikkilaastiHyllyt: LiekkivaaleaSauma: HarmaaErikoismalli47


Uusia tuuliaVuoden ympäristökilpailut avattuSeuraavaMe Rakentajat-lehtiMe Rakentajat kevätAineiston viim. jättö vko 19Ilmestyminen vko 22Ilmoitushinnat• Aukeama, A3 5.300 € + alv• 1/1, A4 + ylitykset 2.950 € + alv• 1/21.650 € + alvpysty 102x297, vaaka 210x145 mmIlmoitusvarauksetAulis Ruotsalainenpuh. 044-564 0564MateriaaliOhjelmaversiot mac/pc– Pagemaker, versiot 6.0-6.5– Freehand, versiot 5.5-8.0– Photoshop– Mikrosoft Word• kuvatiedostot CMYK-muodossa, resoluutio300 dpi• diat, valokuvatMateriaalin toimitusSähköpostitse:virve.rintasalo@suorakanava.fiPostitse:Suorakanava Oy, Virve RintasaloLuotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PoriLehden tilaus:www.merakentajat.fi taipuh. 02-641 2161Irtonumero 5 €Vuosikerta (3 nroa) 10 €Rakennusalan taustajärjestöjen jaliittojen muodostama kilpailuorganisaatio on julistanut kiinteistö-ja rakennusalan ympäristökilpailun,joka on kaksiosainen:1) Vuoden ympäristöhanke, palkitaanympäristönäkökulmasta paras1.9.2001-15.8.2003 aikana valmistunutrakennushanke ja siinä ansiokkaasti toimineetosapuolet2) Vuoden ympäristöteko, palkitaanyritys, organisaatio, kunta, yksittäinentoimija tai suurempi yhteenliittymä,joka on toiminnallaan, uudella tuotteel-Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto sekä Rakennusteollisuus RT ovatlähettäneet terveisiä tulevan hallituksentekijöille. Terveisissä viitataan Valtioneuvostonperiaatepäätökseen(30.1.2003) kansallisesta rakennuspoliittisestaohjelmasta, jossa elinkeinoelämä jajulkinen sektori ovat hyvässä yhteistyössäkirjanneet tärkeimpiä tavoitteitaan.Satsaa pihasiviihtyisyyteen –nautit siitä joka päiväTeollisuusbetoni Oy:llä on monipuolinenpihakivivalikoima ja kilpailukykyisethinnat. Pihakivienvärit: betonin harmaa, punainen, punamusta,musta, beige. Tuotevalikoimassaon myös pihalaattoja, reunakiviä ja muurikiviäsekä kevytsoraharkkoja. Teollisuusbetonilaistenkäden jälkeen voi tutustuamm. Kotkan Sapokan vesipuistossa,joka sai Vuoden ympäristörakenne1994 -palkinnon.Tehdas sijaitsee Vehkalahden Neuvottomassa.Tuotevalikoimaan voit tutustuaja pyytää tarjouksen osoitteessawww.teollisuusbetoni.fi. Lisätietoja: TuomoKaaria, puhelin 020 447 6159.Kuvissa luonnonkiveä, Unikiviä, Muurikiviäja Noppakiviä.laan, palvelullaan tai liikeideallaan parhaitenedistänyt kestävää kehitystä1.9.2001-15.8.2003 välisenä aikana.Kilpailut järjestävät Arkkitehtitoimistojenliitto ATL, LVI-Keskusliitto, RakennusteollisuusRT, Suomen Kiinteistöliitto,Suomen toimitila- ja rakennuttajaliittoRAKLI, Suunnittelu- ja konsulttitoimintojenliitto SKOL ja RakennustietosäätiöRTS.Molempiin kilpailuihin voi myös yksittäinenhenkilö, esim. pientalo- tai mökinrakentajaosallistua. Kilpailuohjeet löytyvätmm. sivuilta www.visio2010.org.Kaavoitus rakentamisen pullonkaulanaTerveisten taustan on kaavoituksen jatoteutuksen välisen ajan pituus sekä prosessinraskaus. Tavoitteissa haetaan riittävienresurssien turvaamista ja valitusprosessinnopeuttamista kaavoituksen tehostamiseksi.Terveisistä lisää: www.rakli.fi48


Uusia tuuliaAurinkolämpö vaihtoehdoksi öljylämmittäjälleUusi SolarMax ® kattilavaraaja antaa öljylämmittäjälle mahdollisuuden myös uudistuvan lämmitysenergian, aurinkolämmön käyttöön. SolarMax on sellaisenaan huipputehokasöljykattila, jossa on korkea hyötysuhde. Tämän lisäksikattilassa on valmiina kaikki tärkeät komponentit ja liitännät aurinkolämmöntuotantoa varten. Kun SolarMaxin käyttäjä päättääottaa ilmaisen aurinkolämmön käyttöönsä, hän vain kytkee kattilaanvalmiiksi suunnitellun aurinkolämmön keräinpiirin. Aurinkolämmöllävoidaan säästää kustannuksia jo helmi-maaliskuusta alkaenaina pitkälle syksyyn saakka. Erityisesti kesäkuukausina aurinkolämmöstäsaadaan kaikki lämpimän käyttöveden tuottamiseentarvittava energia täysin ilmaiseksi. Vuositasolla aurinkolämmönosuus kokonaisenergiankulutuksesta on 10-15%.SolarMax kattilavaraajassa on poikkeuksellisen suuri 305 litranvesitila. Kattilan tulipesä on käännetty siten, että öljypoltin sijaitseekattilan yläosassa ja savukaasut lähtevät alaspäin. Näin varmistetaankattilan vesitilassa aurinkolämmön hyvän toiminnanedellyttämä lämpötilakerrostuma, kuuma vesi ylhäällä ja kylmävesi alhaalla. Aurinkolämmön keräinpiirin kytkemistä varten kylmäänalaosaan on sijoitettu aurinkolämmönsiirrin.SolarMaxissa on selkeä käyttöpaneeli, johon on sijoitettu toiminnankannalta tärkeiden mittareiden ja säätimien lisäksi erilaisialaitteen toimintaan liittyviä ilmaisimia. Näistä erittäin hyödyllinenon öljyvahti, jonka numeronäytöltä nähdään säiliössä jäljelläolevan öljyn määrä. SolarMax on helppo asentaa tekniseen tilaan– laitteisto tarvitsee vain pienenlattiatilan ja se voidaankuljettaa jopa 60 cm oviaukoistaasennuspaikalle. Kattilankaikki tärkeät vesi- jasähköliitännät sijaitsevat kattilanpäällä ja lisävarusteenasaatava teleskooppisavusolahelpottaa oleellisesti kattilanasennusta vanhaan hormiaukkoon.SolarMaxin nimellistehoon 17 kW ja kattilaan onasennettu valmiiksi myös 6kW sähkövastus. Hyötysuhdeon 94,0 % ja lämpimän vedentuotto 250 litraa +45-asteistavettä 20 minuutissa.Lisätietoja:Fortum Lämmityskauppapuh. 010 45 24800Thermia Oypuh. 014-426 300Luotettavaa kattoturvaaTalvi lumineen tuli tänä vuonna aikaisin jakiinnitti taas huomion kattojen turvallisuuteen.Erityisesti lumiesteiden tarpeellisuuslienee tullut kaikille katonomistajille selväksi.Kattoturvatuotteita tarvitaan, jotta katolla voitaisiinliikkua turvallisesti. Savupiippu on voitavanuohota, poistoputket tarkistaa tukosten varaltaja katolta on ehkä poistettava roskia tai lunta. Myösantenniasennukset edellyttävät usein katolle kiipeämistä.– Kattoturvatuotteita edellytetään jo viranomaismääräyksissä.Suomen rakentamismääräyskokoelmanosa F2 rakennuksen käyttöturvallisuudestamäärää, että rakennuksen huoltamisen turvallisuuson varmistettava. Yksityiskohtaisemmat ohjeistuksetlöytyvät RT-kortistosta RT 85-10708. Kattoturvatuotteettulisi asentaa aina, kun tehdään jokouutta tai saneerataan vanhaa vesikatetta, TomTapanila Lafarge Tekkin Oy:stä huomauttaa.Lafarge Tekkin Oy:n Ormax-kattoturvatuotteeton kehitetty sekä testattu katon käyttö- ja huoltoturvallisuudenvarmistamiseksi. Kattoturvatuotteitaovat mm. tikasaskelmat, lumiesteputket ja -kiinnikkeet,kattosilta- ja kannakkeet ja seinätikkaat.Lumiesteet estävät katolle kinostunutta lunta putoamaan väärään paikkaan, kutenovesta sisään kulkevan asukkaan niskaan. Lumiesteet kannattaa asentaa paitsi ovienyläpuolelle, myös esimerkiksi autotallin oven ylle, avointen terassien ja leikkipaikkojenylle sekä pelastustikkaiden yläpuolelle.Lisätietoa Kattolinjalta, puh: 08001-67629 tai www.lafarge-tekkin.com49


MR palauteRakentaja, remontoija, ammattilainen ja opiskelija!Tilaa ilmaista informaatiota ja päivitämuuttuneet tietosi ajan tasalle netissäPystyäksemme palvelemaan sinua mahdollisimman hyvin, huolehdi siitä, että tietosiovat ajan tasalla. Tietojen päivityksen tai liittymisen palveluun voit tehdä rekisteröitymälläwww-palveluun osoitteessa www.suorakanava.fi. Samalla voit tilata maksuttomia palvelujatarpeesi mukaan, olitpa rakentaja, remontoija tai ammattilainen. Mikäli sinulla eiole nettiyhteyttä, voit täyttää allaolevan kupongin tiedot.Varmista Me Rakentajat lehden ilmestyminen myös jatkossaMe Rakentajat lehti muuttuu maksulliseksi. Nyt sinulla on mahdollisuus tilata lehdenvuosikerta itsellesi todella edulliseen kestotilaushintaan 10 € (3 nroa/vuosi).Voit myös olla mukana kehittämässä lehteä itsellesi mieluisampaan suuntaa täyttämälläviereisellä sivulla olevan tietolähdetutkimuksen. Palauttamalla tutkimuksen osallistutOras Ventura -suihkusetin arvontaan.50


Rakentajan Suorakanava internet-palveluRakentajan Suorakanava palvelu on rakentajille, remontoijilleja ammattilaisille tarkoitettu täysin veloituksetonpalvelu.Palvelun tarjoaa 50 johtavaa rakennusteollisuuden yritystä.Rakenna & Remontoi verkkolehtiVerkkolehti ilmestyy viikoittain. Lehden aihealueista ilmoitetaanlukijoille sähköpostin välityksellä.RakentajakouluRakentajakoulusta lukija löytää yli 15.000 sivua ohjeitaoman hankkeensa eteenpäin viemiseen. Tämän lisäksirakentajakoulu sisältää videoituja työ- ja asennusohjeita.Kysy niin vastaammeKysy niin vastaamme -palstalla lukijat voivat esittää kysymyksiä,joihin asiantuntijamme vastaavat pääsääntöisestivuorokauden kuluessa.LaskuritRakentajien, remontoijien ja alan ammattilaisten työtähelpottamaan lisätään sivustoille jatkuvasti erilaisia massalaskenta-,urakka- sekä tarvikelaskureita. Käytössä ovatmm. asumistuki-, palkkakustannus-, energiankulutus-,annuiteetti- ja korkotukilaskurit.Palvelut kunnittainPalvelut kunnittain -valikossa on tällä hetkellä yli 10.000rakentamis- ja remontointisektoria palvelevaa yritystä.Kuntien tonttitietoa -palstalla kunnat voivat ilmoittaa vapaanaolevista tonteistaan.Kustannusarviot ja rakennusaikataulutRealistinen kustannusarvio on yksi tärkeimmistä asioistarakentamisen onnellisen loppuunsaattamisen kannalta.Palvelusta voi veloituksetta tilata kustannusarvion tai rakennusaikataulun.TilastotSuorakanava on tehnyt rakennusalan tutkimusta jo yli 10vuoden ajan. Tutkimus on Suomen laajin ja kattaa lähes40 % suomalaisista omakotitalorakentajista.KauppakatuKauppakadulta voit tilata ilmaista lisäinformaatiota, tulostaarakentamiseen liittyviä lomakkeistoja, pyytää tarjouksia,ostaa tuotteita suoraan verkosta.Kauppakadulle sijoitetaan eri yhteistyökumppaneidenverkkokaupat.Tarvitset vain yhden osoitteen...

More magazines by this user
Similar magazines