Views
2 years ago

Pioneer DV-470-K - User manual - turc

Pioneer DV-470-K - User manual - turc

Başlamadan önce 6 Tu

Başlamadan önce 6 Tu Disk / içerik format çalma uyumluluğu Bu çalar, geniş yelpazedeki disk tipleri (medya) ve formatlarla uyumludur. Çalnabilir disklerin genellikle disk ve / veya disk ambalajnda aşağdaki logolardan biri bulunur. Kaydedilebilir CD ve DVD gibi baz disk tiplerinin de çalnamayan bir formatta olabileceklerini unutmaynz—daha fazla uyumluluk bilgisi için aşağya baknz. Ayrca kaydedilebilir diskler üzerinde bu çalar kullanlarak kayt yaplamayacağn da unutmaynz. DVD-Video DVD-R DVD-RW Ses CD’si Video CD’si CD-R CD-RW Skştrlmş ses uyumluluğu • Uyumlu formatlar: MPEG-1 Ses Katman 3 (MP3), Windows Ortam Sesi (WMA) • Örnekleme oranlar: 32, 44.1 ya da 48kHz • Bit oranlar: Herhangi (128Kbps ya da daha üstü tavsiye edilir) • VBR (değişken bit oranl) MP3 çalma: Hayr • VBR WMA çalma: Hayr • WMA kaypsz kodlama uyumlu: Hayr • DRM (Dijital Haklar Yönetimi) uyumlu: Evet (DRM korumal ses dosyalar, bu çalarda çalnamaz—ayrca 22. sayfadaki Sözlük bölümündeki DRM’ye baknz) • Dosya ad uzantlar: .mp3, .wma (bunlar, çalarn MP3 ve WMA dosyalarn tanmas için kullanlmaldr – diğer dosya tiplerini kullanmaynz) • Dosya yaps: 299 adete kadar klasörler; 648 adete kadar klasörler ve dosyalar birlikte WMA Hakknda Fujicolor CD • Fuji Photo Film Co.Ltd’nin tescilli bir markasdr. • KODAK Resim CD’si ile de uyumludur. Bu çalar, IEC’nin Super VCD standardn desteklemektedir. Video CD standardna oranla daha yüksek bir resim kalitesi sunmaktadr, ayrca iki stereo ses kaydna izin vermektedir. Super VCD, genişekran boyutlarn da desteklemektedir. Super VCD CD-R/RW uyumluluğu • Uyumlu formatlar: CD-Audio, Video CD / Super VCD, ISO 9660 CD-ROM* MP3 içeren, WMA ya da JPEG dosyalar * ISO 9660 Düzey 1 ya da 2 uyumlu. CD fiziki format: Mode1, Mode2 XA Form1. Romeo ve Joliet dosya sistemlerinin her ikisi de bu çalarla uyumludur. • Çok kayt oturumlu çalma: Hayr • Sonlanmamş disk çalma: Hayr DVD-R/RW uyumluluğu • Uyumlu formatlar: DVD-Video, Video Kayt (VR)* * Düzenleme noktalar tam düzenlediği şekilde çalmayabilir; ekran, düzenlenen noktalarda boş duruma geçebilir. • Sonlanmamş çalma: Hayr • DVD-R / RW üzerinde WMA / MP3 / JPEG dosyas çalma: Hayr Kutu üzerinde basl Windows Media ® logosu, bu çalarn Windows Ortam Sesi içeriğini çalabileceğini göstermektedir. WMA; (Windows Ortam Sesi) için bir ksaltma olup Microsoft Corporation tarafndan geliştirilen bir ses skştrma teknolojisini ifade etmektedir. WMA içeriği, Windows Media ® Player (Ortam Çalar) versiyon 7, 7.1, Windows Media ® Player for Windows ® XP, ya da Windows Media ® Player 9 Series. ile kodlanabilir. Microsoft, Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletleri ve / veya diğer ülkelerdeki markalar ya da tescilli markalardr. JPEG dosya uyumluluğu • Uyumlu formatlar: Temel JPEG ve EXIF 2.2* sabit resim dosyalar, 3072 x 2048’lk çözünürlüğe kadar. * Dijital sabit kameralarn kullandğ dosya format • Aşamal JPEG uyumlu: Hayr • Dosya ad uzantlar: .jpg (bunlar, çalarn JPEG dosyalarn tanmas için kullanlmaldr – diğer dosya tiplerini kullanmaynz) • Dosya yaps: 299 adete kadar klasörler; 648 adete kadar klasörler ve dosyalar birlikte PC ’de yaratlmş disk uyumluluğu Bir kişisel bilgisayar kullanarak kaydedilen diskler; diski yaratmak için kullanlan uygulama yazlmnn ayar nedeniyle bu cihazda çalnamayabilir. Bu tip özel durumlarda, daha fazla bilgi için yazlm yaymcs ile görüşünüz. Paket yazma modunda (UDF format) kaydedilmiş diskler bu çalarla uyumlu değildir. Ek uyumluluk bilgisi için DVD-R / RW ve CD-R / RW yazlm disklerinin kutularna baknz.

Bağlantlarn Yaplmas 2. Bölüm Bağlantlarn Yaplmas Kolay bağlantlar Burada tarif edilen kurulum, sizin, sadece alc ile birlikte sağlanan kablolar kullanarak diskleri çalmanza olanak sağlayacak bir basit kurulumdur. Bu kurulumda stereo ses, TV ’nizdeki hoparlörlerden çalnr. Bir SCART AV kablosu kullanarak takma Bir SCART tip AV konektör; bir TV ya da AV alcya bağlanty için sağlanmştr. Video Çkş; genel kompozit, S-Video ve RGB arasnda değiştirilebilir. Ayar şekli için 23 sayfaya baknz. SCART AV konektörü ayn zamanda analog ses çkş da verdiğinden, AUDIO OUT L/R (SES ÇIKIŞ L/R) jaklarna takmanza da gerek yoktur. SCART A/V IN (A/V GİRİŞİ) TV TV DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL Y PB AUDIO OUT L AV CONNECTOR (RGB) - TV/AV Receiver DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL Y PB AUDIO OUT L AV CONNECTOR (RGB) - TV/AV Receiver DV-2750 DV-370 Sar S VIDEO OUT R PR COMPONENT VIDEO OUT Beyaz Krmz Duvar prizine Önemli • Bu çalar, telif hakk koruma teknolojisi içermektedir. Bu çalar, audio / video ya da S-Video kablolar kullanarak, bir VCR üzerinden TV’nize bağlamaynz, çünkü bu çalardan gelen resim TV’nizde düzgün olarak görünmeyecektir. (Ayrca bu çalar, ayn nedenlerden ötürü, baz TV / VCR kombinasyonlar ile de uyumlu olmayabilir; daha fazla bilgi için ilgili üreticiye müracaat ediniz.) • TV’nize yukarda gösterildiği şekilde takarken, Component Out (Komponent Çkş) ayarn (18. sayfadaki Video Çkş ayarlar bölümüne baknz) Progressive (Aşamal) konumuna getirmeyiniz. 1 VIDEO OUT (VİDEO ÇIKIŞ) ve AUDIO OUT L/R (SES ÇIKIŞI L/R) prizlerini, TV’nizin üzerindeki bir takm A/V girişlerine taknz. Krmz ve beyaz prizleri, ses çkşlarna, sar prizi de görüntü çkşna takarken, sağlanan ses / görüntü kablosunu kullannz. Düzgün stereo sesi için sol ve sağ ses çkşlar kendilerine karşlk gelen girişlerle doğru eşlediğinizden emin olunuz. Video bağlants için bir komponent ya da S-Video kablosu kullanmak isterseniz aşağya baknz. • sadece DV-470: Ses bağlants için AUDIO OUT L/R (SES ÇIKIŞI L/R) jaklarndan birini kullanabilirsiniz. Jaklarn her bir çifti ayn çkş verir. 2 Sağlanan AC güç kablosunun bir ucunu AC IN (AC GİRİŞİ) girişine, diğer ucunu da bir duvar prizine taknz. Uyar • Çalarn fişini duvar prizinden çekmeden önce, öncelikle, ya ön paneldeki STANDBY/ON (UYKU MODU/AÇIK) düğmesini, ya da uzaktan kumanday kullanarak uyku moduna geçiriniz, sonra da çalarn ekranndan -OFF- (-KAPALI-) mesajnn kaybolmasn bekleyiniz. • Yukardaki nedenlerden dolay, bu çalarn fişini, üzerinde açk bir güç kaynağ bulunan baz yükselticilere ve AV alclarna takmaynz. DV-2750 DV-370 1 AV CONNECTOR (RGB) (AV KONEKTÖR (RGB)) çkşn TV’niz (ya da AV alcnz) üzerindeki bir SCART AV girişine takmak için bir SCART kablosu (sağlanmyor) kullannz. S-Video çkş kullanarak bağlant yaplmas Eğer TV’nizin (ya da başka bir donatmnzn) bir S- Video (S1) girişi varsa, Daha kaliteli bir görüntü için, standart (kompozit) çkş yerine S-Video çkşn bu çalar üzerinde kullanabilirsiniz. • S-VIDEO OUT’u TV’nizdeki (ya da monitör ya da AV alcsndaki) bir S-Video girişine bağlamak için bir S-Video kablo (verilmemiştir) kullannz. Prize takmadan önce, priz üzerindeki küçük üçgenin altn, fişteki ayn işaretin rengiyle çiziniz. S VIDEO OUT R PR COMPONENT VIDEO OUT DV-2750 DV-370 Komponent video çkşn kullanarak takma Bu çalar TV’nize (ya da diğer cihaznza) takmak için, standart video çkş jak yerine komponent video çkşn kullanabilirsiniz. Bu, mevcut üç video çkş tipinden size en iyi kalitede görüntü verecektir. TV DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL S Y VIDEO OUT PB AUDIO OUT L R PR COMPONENT VIDEO OUT S-VIDEO IN (S-VIDEO GİRİŞİ) 7 Tu