Views
10 months ago

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Sony HDR-AS30VD - HDR-AS30VD Guide pratique Tchèque

Nastavení

Nastavení vyhledávání 1 Stiskněte tlačítko NEXT (Další) nebo PREV (Předchozí) pro zapnutí napájení. Pro vypnutí napájení vyberte [PwOFF] (Vypnutí napájení) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) zobrazte [SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 3 Stisknutím tlačítka NEXT (Další) vyberte položku nastavení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Pro návrat do nabídky [SETUP] (Nastavení) vyberte [BACK] (Zpět) a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Obsah Vyhledávání operace Rejstřík 12 CZ

Popis částí A Indikátor REC (Záznam)/přístup B Tlačítko REC (Záznam) (video/fotografie) Tlačítko ENTER (Potvrzení) (Spuštění funkce nabídky) C Přepínač b REC HOLD (Uzamknutí záznamu) * 1 D (Značka N)* 2 E Zobrazovací panel F Reproduktor G Tlačítko PREV (Předchozí) H Tlačítko NEXT (Další) I Mikrofony J Objektiv K Snímač GPS (pouze HDR-AS30V) L Kryt konektorů M Konektor m (Mikrofon)* 3 N Rozšiřující konektor* 4 O Indikátor CHG (Nabíjení) P Konektor HDMI OUT (HDMI výstup) Q Vícenásobný/Mikro USB konektor* 5 R Kryt akumulátoru/paměťové karty S Slot pro vložení paměťové karty T Páčka pro vysunutí akumulátoru U Slot pro vložení akumulátoru Obsah Vyhledávání operace Nastavení vyhledávání Rejstřík * 1 Používá se pro zamezení náhodnému ovládání. Posuňte ve směru b pro uzamknutí tlačítka REC (Záznam). Pro uvolnění posuňte vopačném směru. * 2 Dotkněte se této značky při připojování kamery ke smartphonu vybavenému funkcí NFC. NFC (Near Field Communication) je mezinárodní norma pro technologii bezdrátové komunikace krátkého dosahu. * 3 Když je připojen externí mikrofon (prodávaný samostatně), nelze prostřednictvím vestavěného mikrofonu nahrávat zvuk. * 4 Používáno pro připojení příslušenství. * 5 Podporuje zařízení kompatibilní s mikro USB. 13 CZ