Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Portugais

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Portugais

• Keď je položka

• Keď je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [On], nie je možné počas nahrávania videozáznamu snímať fotografie stlačením tlačidla PHOTO. Snímanie fotografií počas nahrávania videozáznamu (Duálne snímanie) Keď je položka [Dual Video REC] nastavená na možnosť [Off], môžete počas nahrávania videozáznamu snímať fotografie stlačením tlačidla PHOTO. Poznámky • Fotografie sa nemusia dať zhotovovať v závislosti od nastavenia [ Mode] a [ Frame Rate]. Poznámky Zväčšenie obrazu na presné zaostrenie (Zväčšenie zaostrenia) REC Stlačením tlačidla FOCUS MAGNIFIER (strana 46) môžete zväčšiť obraz v strede LCD displeja a skontrolovať zaostrenie. • Na každej strane zväčšenej časti sa zobrazí ikona . Dotykom na ikonu presuniete obraz v požadovanom smere. • Dotykom na stred zväčšenej časti prepnete mieru zväčšenia takto: Videozáznamy: medzi 2X a 4X Fotografie: medzi 6,3X a 12,6X Poznámky • Aj keď je obraz zobrazený na kamkordéri zväčšený, nahrá sa nezväčšený. Potlačenie hlasu osoby nahrávajúcej videozáznam (My Voice Canceling) Stlačte tlačidlo (My Voice Canceling) (strana 47). Hlas osoby nahrávajúcej videozáznam sa potlačí. SK 16

Snímanie fotografií 1 Otvorte LCD displej a zvoľte položky [MODE] (Photo). • Môžete tiež prepínať medzi režimom (Movie) a (Photo) stlačením tlačidla / (Shooting Mode). 2 Jemným stlačením tlačidla PHOTO upravte zaostrenie a potom tlačidlo úplne stlačte. Páčka transfokátora Nahrávanie/Prehrávanie • Pri správnom nastavení zaostrenia sa na LCD displeji zobrazí indikátor uzamknutia AE/AF. SK 17

 • Page 1 and 2:

  4-534-653-11(1) Zusätzliche Inform

 • Page 3 and 4:

  Netzteil Verwenden Sie das Netzteil

 • Page 5 and 6:

  Weitere Informationen über den Cam

 • Page 7 and 8:

  Aufnahmeformat und verfügbare Aufn

 • Page 9 and 10:

  Laden des Akkus 1 Schalten Sie den

 • Page 11 and 12:

  Verwenden des Camcorders bei Anschl

 • Page 13 and 14:

  Einsetzen einer Speicherkarte 1 Öf

 • Page 15 and 16:

  Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme Aufnah

 • Page 17 and 18:

  Aufnahme von Fotos 1 Klappen Sie de

 • Page 19 and 20:

  Verwenden der manuellen Einstellfun

 • Page 21 and 22:

  Drehen Sie den MANUAL-Regler , um d

 • Page 23 and 24:

  3 Wählen Sie das Bild aus. Rückke

 • Page 25 and 26:

  Ansehen von Bildern auf einem Ferns

 • Page 27 and 28:

  Wiedergabe geschnittener Filme, die

 • Page 29 and 30:

  Anschließen einer externen Mediene

 • Page 31 and 32:

  Verwenden der Wi-Fi-Funktion Instal

 • Page 33 and 34:

  Anschluss ohne NFC 1 2 3 Drücken S

 • Page 35 and 36:

  Wenn der Wireless Access Point übe

 • Page 37 and 38:

  Gesicht Gesichtserkennung Auslös.

 • Page 39 and 40:

  Sonstiges Vorsichtsmaßnahmen Netzt

 • Page 41 and 42:

  Störungsbehebung Wenn an Ihrem Cam

 • Page 43 and 44:

  LCD-Monitor Bild: 8,8 cm (3,5-Typ,

 • Page 45 and 46:

  • Das N-Zeichen ist ein Markenzei

 • Page 47 and 48:

  Taste POWER Taste WHITE BALANCE T

 • Page 49 and 50:

  Index A Akku 9 Android 31 App Store

 • Page 51 and 52:

  DE 51 Sonstiges

 • Page 53 and 54:

  Zelfs als de camcorder is uitgescha

 • Page 55 and 56:

  Meer informatie over de camcorder (

 • Page 57 and 58:

  Opnameformaat en de beschikbare opn

 • Page 59 and 60:

  De accu opladen 1 Schakel uw camcor

 • Page 61 and 62:

  De accu verwijderen Schakel de camc

 • Page 63 and 64:

  Een geheugenkaart plaatsen 1 Open h

 • Page 65 and 66:

  Opnemen/afspelen Opnemen Filmen 1 O

 • Page 67 and 68:

  Fotograferen 1 Open het LCD-scherm

 • Page 69 and 70:

  De handmatige instellingsfuncties g

 • Page 71 and 72:

  De lichtintensiteit (ND-filter) ins

 • Page 73 and 74:

  3 Selecteer het beeld. Terug naar h

 • Page 75 and 76:

  Beelden weergeven op een TV Beelden

 • Page 77 and 78:

  Bijgesneden films afspelen die zijn

 • Page 79 and 80:

  Een extern medium aansluiten Hier w

 • Page 81 and 82:

  Gebruik van de Wi-Fi-functie PlayMe

 • Page 83 and 84:

  2 3 Selecteer het beeld dat u wilt

 • Page 85 and 86:

  4 Begin met het verzenden van beeld

 • Page 87 and 88:

  Gezicht Gezichtsherkenning Lach-slu

 • Page 89 and 90:

  Overige Voorzorgsmaatregelen Netspa

 • Page 91 and 92:

  Draadloos LAN We accepteren geen en

 • Page 93 and 94:

  LCD-scherm Beeld: 8,8 cm (type 3,5,

 • Page 95 and 96:

  • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi

 • Page 97 and 98:

  POWER-knop WHITE BALANCE-knop PRO

 • Page 99 and 100:

  Index A Aanraakscherm 17 Accu 9 Afs

 • Page 101 and 102:

  NL 51 Overige

 • Page 103 and 104:

  Anche se disattivata, la videocamer

 • Page 105 and 106:

  Maggiori informazioni sulla videoca

 • Page 107 and 108:

  Formato di registrazione e modo di

 • Page 109 and 110:

  Carica della batteria 1 Spegnere la

 • Page 111 and 112:

  Per rimuovere la batteria Spegnere

 • Page 113 and 114:

  Inserimento di una scheda di memori

 • Page 115 and 116:

  Registrazione/riproduzione Registra

 • Page 117 and 118:

  Ripresa di foto 1 Aprire il monitor

 • Page 119 and 120:

  Uso delle funzioni di regolazione m

 • Page 121 and 122:

  Regolazione dell’intensità lumin

 • Page 123 and 124:

  3 Selezionare l’immagine. Per tor

 • Page 125 and 126:

  Visualizzazione delle immagini su u

 • Page 127 and 128:

  Riproduzione di filmati tagliati re

 • Page 129 and 130:

  Collegamento a un apparecchio multi

 • Page 131 and 132:

  Uso della funzione Wi-Fi Installazi

 • Page 133 and 134:

  2 3 Selezionare l’immagine che si

 • Page 135 and 136:

  4 Iniziare a inviare le immagini da

 • Page 137 and 138:

  Viso Rilevamento visi Otturatore so

 • Page 139 and 140:

  Altro Precauzioni Alimentatore Non

 • Page 141 and 142:

  Risoluzione dei problemi Qualora si

 • Page 143 and 144:

  Connettori di ingresso/uscita Presa

 • Page 145 and 146:

  • Mac è un marchio registrato di

 • Page 147 and 148:

  Tasto POWER Tasto WHITE BALANCE T

 • Page 149 and 150:

  Indice A Accensione 12 Accessori in

 • Page 151 and 152:

  IT 51 Altro

 • Page 153 and 154:

  estiver ligado à tomada de parede

 • Page 155 and 156:

  Saber mais sobre a câmara de víde

 • Page 157 and 158:

  Formato de gravação e o modo de f

 • Page 159 and 160:

  Carregar a bateria 1 Desligue a câ

 • Page 161 and 162:

  Para retirar a bateria Desligue a c

 • Page 163 and 164:

  Inserir um cartão de memória 1 Ab

 • Page 165 and 166:

  Gravar/Reproduzir Gravar Gravar fil

 • Page 167 and 168:

  Tirar fotografias 1 Abra o monitor

 • Page 169 and 170:

  Utilizar as funcionalidades de regu

 • Page 171 and 172:

  • Para voltar ao modo de regulaç

 • Page 173 and 174:

  3 Selecione a imagem. Para retroced

 • Page 175 and 176:

  Visualizar imagens num televisor Re

 • Page 177 and 178:

  • As imagens serão reproduzidas

 • Page 179 and 180:

  Guardar imagens Utilizar o PlayMemo

 • Page 181 and 182:

  Gravador sem uma tomada USB Fluxo d

 • Page 183 and 184:

  Transferir MP4 filmes e fotografias

 • Page 185 and 186:

  Notas • Dependendo das interferê

 • Page 187 and 188:

  Personalizar a câmara de vídeo Ut

 • Page 189 and 190:

  Definições Gerais Bip Brilho Moni

 • Page 191 and 192:

  câmara de vídeo até a humidade e

 • Page 193 and 194:

  Dispositivo de imagem: Sensor tipo

 • Page 195 and 196:

  Transformador de CA AC-L200D Requis

 • Page 197 and 198:

  Componentes e controlos Os números

 • Page 199 and 200:

  Visor A câmara de vídeo liga-se q

 • Page 201 and 202:

  Reproduzir 22 Resolução de proble

 • Page 203 and 204:

  VAROVÁNÍ Nepožívejte baterii -

 • Page 205 and 206:

  Podrobné informace o videokameře

 • Page 207 and 208:

  Formát záznamu a dostupný režim

 • Page 209 and 210:

  Nabíjení modulu akumulátoru 1 Za

 • Page 211 and 212:

  Vyjmutí modulu akumulátoru Videok

 • Page 213 and 214:

  Vložení paměťové karty 1 Otev

 • Page 215 and 216: Záznam/přehrávání Nahrávání
 • Page 217 and 218: Pořizování fotografií 1 Otevře
 • Page 219 and 220: Použití funkcí manuálního seř
 • Page 221 and 222: Seřízení intenzity světla (filt
 • Page 223 and 224: 3 Vyberte snímek. Návrat na obraz
 • Page 225 and 226: Prohlížení obrazů v televizoru
 • Page 227 and 228: Přehrávání sestříhaných vide
 • Page 229 and 230: Připojení externího zařízení
 • Page 231 and 232: Použití funkce Wi-Fi Instalace Pl
 • Page 233 and 234: 3 Připojte videokameru k chytrému
 • Page 235 and 236: 4 Spusťte odesílání snímků z
 • Page 237 and 238: Obličej Detekce obličejů Snímá
 • Page 239 and 240: Ostatní Preventivní opatření Na
 • Page 241 and 242: Technické údaje Systém Formát s
 • Page 243 and 244: Při nahrávání videokamerou s vy
 • Page 245 and 246: Součásti a ovládací prvky Čís
 • Page 247 and 248: Upevnění řemínku Monitor LCD/d
 • Page 249 and 250: Rejstřík A Adaptérový kabel USB
 • Page 251 and 252: CZ 51 Ostatní
 • Page 253 and 254: VAROVANIE Dávajte pozor, aby nedo
 • Page 255 and 256: Zistite viac o kamkordéri (Príru
 • Page 257 and 258: Formát nahrávania a dostupné re
 • Page 259 and 260: Nabíjanie batérie 1 Kamkordér vy
 • Page 261 and 262: Vybratie batérie Vypnite kamkordé
 • Page 263 and 264: Vloženie pamäťovej karty 1 Otvor
 • Page 265: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
 • Page 269 and 270: Používanie funkcií manuálneho n
 • Page 271 and 272: Úprava intenzity svetla (ND filter
 • Page 273 and 274: 3 Vyberte obrazový záznam. Návra
 • Page 275 and 276: Sledovanie obrazových záznamov na
 • Page 277 and 278: Prehrávanie orezaných videozázna
 • Page 279 and 280: Pripojenie externého mediálneho z
 • Page 281 and 282: Používanie funkcie Wi-Fi Inštalo
 • Page 283 and 284: 1 Pripojenie bez použitia funkcie
 • Page 285 and 286: 4 Spustite odosielanie obrazových
 • Page 287 and 288: Face Face Detection Smile Shutter S
 • Page 289 and 290: Ďalšie Bezpečnostné upozornenia
 • Page 291 and 292: Riešenie problémov Ak pri použí
 • Page 293 and 294: Konektory vstupu a výstupu Konekto
 • Page 295 and 296: • Výrazy HDMI a HDMI High- Defin
 • Page 297 and 298: Nasadenie tienidla objektívu (je s
 • Page 299 and 300: Register A Android 31 App Store 31
 • Page 301 and 302: SK 51 Ďalšie
 • Page 303 and 304: SK 53 Ďalšie
 • Page 305 and 306: SK 55 Ďalšie