Views
11 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Français

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Français

Zet het geluid van de

Zet het geluid van de luidspreker op [Mono], [Stereo], [A] of [B]. Opmerking • Als het signaal erg zwak is, wordt het geluid automatisch mono weergegeven. • Selecteer [Mono] als het stereogeluid druk is bij het ontvangen van een NICAM-programma. Het geluid wordt mono weergegeven, maar het drukke geluid vermindert. • De [2-talig]-instelling wordt voor iedere programmapositie onthouden. • U krijgt geen stereogeluid te horen wanneer [Mono] geselecteerd is. Tip • Stel [2-talig] in op [Stereo], [A] of [B] als u andere apparatuur dat met de televisie verbonden is selecteert. Geavanc. instell. Dynamisch bereik: Compenseert de audioverschillen tussen de verschillende kanalen. Opmerking • Het is mogelijk dat het effect niet werkt of dat het varieert afhankelijk van het programma, ongeacht de [Dynamisch bereik]-instelling. Dolby Digital Plus Out: Selecteer [Auto] om de Dolby Digital Plus-stream door te geven aan ARC, als Dolby Digital Plus beschikbaar is via het aangesloten audiosysteem. Zolang de uitgang de Dolby Digital Plus-stream is, blijft Digital Audio Out (optisch)* gedempt. Selecteer [Uit] om de Dolby Digital Plus-stream om te zetten naar Dolby Digital voor zowel ARC (audiosysteem) als Digital Audio Out (optisch)*. HE-AAC Audio niveau: Past het HE- ACC-audioniveau aan. MPEG-audioniveau: Past het MPEGaudioniveau aan. * Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tvmodellen. 20 NL 2-talig Beeldregeling Schermmodus Zie pagina 13 voor meer informatie over schermformaat. Auto formaat Verandert automatisch het [Schermmodus] in overeenstemming met het inputsignaal. 4:3 standaard Stelt het standaard [Schermmodus] in voor een 4:3 inputsignaal. Auto Display omgeving Past het beeld automatisch aan aan het meest geschikte beeldbereik. Beeld bereik Past het beeldbereik aan. Horiz. Verschuiven Past de horizontale positie van het beeld aan. Vertic. Verschuiven Past de verticale positie van het beeld aan. Verticale Grootte Past de verticale grootte aan van het beeld wanneer [Schermmodus] ingesteld staat op [Smart]. PC instellingen Selecteert de scherminstelling van het beeld als er een pc-ingangssignaal wordt ontvangen.

Zender installatie Analoge instellingen Analoge Autom. Program: Programmeert alle beschikbare analoge kanalen. Meestal dient u dit niet uit te voeren omdat alle kanalen reeds geprogrammeerd werden wanneer de televisie voor het eerst geïnstalleerd werd. Met deze optie kunt u deze werkwijze echter opnieuw uitvoeren (bv.: om de televisie te herprogrammeren na een verhuis of om kanalen te zoeken die nieuw worden aangeboden). Handmatig progr.: Druk voordat u [TV systeem]/[Kanaal]/[AFT]/ [Audiofilter]/[Overslaan]/ [Kleurensysteem] selecteert op PROG +/– om het programmanummer van het kanaal te selecteren. U kunt geen programmanummer selecteren dat is ingesteld op [Overslaan]. Programma: Stelt de programmakanalen handmatig in. Signaalniveau: Geeft het signaalniveau weer van het programma dat u nu bekijkt. Programma's sorteren: Wijzigt de volgorde waarin de kanalen zijn opgeslagen op de televisie. Digitaal Set-up Digitale afstemming: Digitale autom. Afstemming Programmeert de beschikbare digitale kanalen. Met deze optie kunt u de televisie te herprogrammeren na een verhuis of om kanalen te zoeken die nieuw worden aangeboden. Auto afstemmings bereik [Normaal]: Zoekt naar beschikbare kanalen in uw regio/land. [Vol]: Zoekt naar beschikbare kanalen, ongeacht de regio/het land. Opmerking • U kunt de [Digitale autom. Afstemming] laten lopen nadat u verhuisd bent, nadat u van service provider veranderd bent of om nieuw aangeboden kanalen te zoeken. Programmalijst bewerken Verwijdert eventuele ongewenste digitale kanalen die op de televisie zijn opgeslagen en verandert de volgorde van de digitale kanalen die op de televisie zijn opgeslagen. Digitale handm. Afstemming Programmeert de digitale kanalen handmatig. Ondertiteling instellen: Ondertiteling instellen Wanneer [Hardhorend] geselecteerd is, worden sommige visuele hulpmiddelen samen weergegeven met de ondertiteling (indien de zenders deze informatie uitzenden). NL Primaire voorkeurstaal Selecteer de voorkeurtaal waarin de ondertiteling wordt weergegeven. Secundaire voorkeurstaal Selecteer de secundaire voorkeurtaal waarin de ondertiteling wordt weergegeven. Audio instellen: Audiotype (Audiobeschrijving) Normaal Geeft een normaal audiotype. Audiobeschrijving Geeft audiobeschrijving (vertelling) over de visuele informatie als de zenders deze informatie uitzenden. Hardhorend Schakelt naar de uitzending voor slechthorenden wanneer [Hardhorend] geselecteerd is. Gesproken ondertiteling Schakelt naar de uitzending voor gesproken ondertiteling, als de televisiezenders dergelijke informatie uitzenden. Primaire voorkeurstaal Selecteer de voorkeurstaal voor een programma. Sommige digitale kanalen zenden verschillende audiotalen uit voor een programma. Secundaire voorkeurstaal Selecteer de secundaire voorkeurtaal voor een programma. Sommige digitale kanalen zenden verschillende audiotalen uit voor een programma. 21 NL