Views
6 months ago

Full informatiu MARÇ 2018

LLIURAMENT D’INFORMES

LLIURAMENT D’INFORMES I NOTES. Dies 16, 19 i 20 DE MARÇ DE 20181988 Cada tutor lliurarà als pares, mares o representants legals dels alumnes els informes (Ed. Infantil i Primària) i butlletins (ESO) corresponents al segon trimestre, d’acord amb el següent calendari: DIES Divendres 16 Dilluns 19 Dimarts 20 P3-P4 P5 CURSOS 2n d’EP 1r d’EP 1r d’ESO 4t d’EP 3t d’EP 4t d’ESO 6è d’EP 5è d’EP 2n d’ESO 3r d’ESO L’horari de lliurament serà de 9 a 13h i de 15 a 18h. En cas de trobar-ho necessari i, d’acord amb el tutor/a, es podrà preparar posteriorment una entrevista amb el professor/a especialista o amb el director/a pedagògica. NOTES DEL PATRONAT En aquesta ocasió, es canviarà el procediment a utilitzar per a la concertació de visites, amb la intenció de facilitar la tasca a les famílies. De manera provisional, i a l’espera de trobar una solució definitiva de cara al curs vinent, es podrà acordar hora de dues maneres diferents: -A través de la pàgina web. A l’apartat d’Escola i família hi haurà un enllaç amb el nom “sol·licitud de visites”, on cada família podrà accedir a un full de càlcul amb la taula d’horaris del curs corresponent al seu fill/s i reservar la franja que més li convingui (cal posar només el nom i les inicials dels cognoms). D’interès: Un cop anotat el nom a la casella corresponent, cal confirmar la modificació, tal i com li demanarà el programa: “Esteu provant d'editar una part d'aquest full de càlcul que no s'ha de modificar per error”. Voleu editar-la igualment? -Mitjançant nota a l’agenda. En cas que el procediment anterior no pugui realitzar-se, o que no hi hagi possibilitat de trobar una franja adequada a les possibilitats familiars, la família podrà comunicar el problema al seu tutor/a a través de l’agenda i es buscarà una solució adient. Des del Patronat, lamentem la quantitat de baixes per malaltia hagudes entre el professorat i l’alumnat que ha patit l’escola durant aquestes setmanes passades. A la vegada, volem agrair l’esforç fet per tothom, així com la tornada a la normalitat. SUBMINISTRAMENT DE VACUNES 2n d’ESO Com en aquests últims darrers anys, l’Àrea Bàsica de Salut de Santa Eugènia de Berga, a la qual pertanyem, d’acord amb el Programa de Salut escolar de la Generalitat de Catalunya, administrarà la vacuna Td-Tètanus/diftèria als alumnes de 2n d’ESO. La data programada és el dia10 de març. Cal retornar al Tutor l’autorització signada pel pare, mare o representant legal, juntament amb el carnet de vacunacions o la targeta sanitària PROVES DE DIAGNOSI A 3r d’Educació Primària Els alumnes de 3r d’Educació Primària de tot Catalunya realitzaran, per quart any, unes proves de caràcter diagnòstic, centrades en les competències bàsiques del currículum, durant les dues primeres setmanes de març. En concret s’avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística (català i castellà) i de la competència matemàtica. Si bé les proves i les pautes per corregir-les són externes, l’aplicació, la correcció i l’anàlisi de resultat són a càrrec de l’equip docent del centre. Per a més informació es pot consultar, al web del departament d’ensenyament, l’espai “Escola i família” i entrar a l’apartat “Avaluació diagnòstica de 3r d’Educació Primària”.

TALLERS DE 4T D’EP I 1R D’ESO Els alumnes de 4t faran el taller “No m’estereotipis, ... jo jugo al que vull”; mentre que els de 1r d’ESO realitzaran un taller de prevenció sobre l’ús de les pantalles IX EDICIÓ CAMPIONAT INTERESCOLAR El divendres 9 de març a les pistes d’atletisme del CA VIC es celebrarà la final de la IX Edició del Campionat Interescolar en el que participen alumnes de primer d’ESO de la nostra escola juntament amb participants d’altres centres de la comarca. ESCOLA DE PRIMAVERA En el cas que alguna família estigui interessada en que els dies no lectius i festius de Març el seu fill estigui atès a l´escola cal que ho comuniqui a la tutora i valorarem si hi ha un nombre mínim d´alumnes per poder realitzar l´escola de Primavera. NATACIÓ Recordem a les famílies que el proper divendres 16 de març serà la última sessió del segon trimestre i es convida a tots aquells pares que hi vulguin assistir. Les sessions que corresponen al tercer trimestre són: ABRIL: 6,13,27 MAIG: 4,11,18,25 JUNY: 1,8,15 ASSEGURANCES ESCOLARS Per coneixement de totes les famílies dels nostres alumnes els informem de les assegurances que el Patronat té establertes al col·legi en relació amb els alumnes i el personal docent i no docent. RESPONSABILITAT CIVIL: Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil de la titularitat del centre i del seu personal davant de qualsevol reclamació pels danys soferts per l’alumnat o que el mateix alumnat pugui causar a tercers, SEMPRE QUE SIGUIN TUTELATS PEL CENTRE . A més, pels alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO s’ha complementat amb una altra assegurança que cobreix dents i ulleres. ACCIDENTS: Tots els alumnes del centre tenen coberta l’assegurança per accidents mitjançant la filiació familiar a la Seguretat Social. En el cas dels alumnes de 3r i 4t d’ESO i del personal del centre es complementa amb unes altres assegurances obligatòries -NUSS-* que el Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i el Conveni d’Ensenyament obliguen a formular. (*) NUSS.- L’alumnat de 3r d’ESO i cursos posteriors està cobert per l’Assegurança Escolar Individual, per la qual cosa ha de comptar amb el NÚMERO DE LA SEGURETAT SOCIAL -NUSS-. Aquest número serveix per a tota la seva vida escolar i laboral. Quotes per alumne i curs Llar d’infants: 5’82€ De P3 a 4t d’ESO: 10,93€ 3r i 4t d’ESO (NUSS): 1’12€ NOTES D’AGRAÏMENT Volem agrair als Sr. Bou i la Sra. Folgarolas (avis d’en Biel i la Núria de P5 i 3r d’EP respectivament), així com a la mare dels nens, que ens vinguessin a ensenyar el procés d’elaboració de la botifarra; a la Sra. Anna Reixach (mare de la Clàudia i la Martina, de 1r i 4t d’EP respectivament) per la seva explicació de l’ofici d’arquitecte a 1r d’EP, ja que fan el projecte de “La casa”; a la Sra. Ivette Aumatell i la seva filla Aissa per explicar-nos als alumnes de 1r i 2n d’EP les vivències del seu viatge a Gàmbia, així com pel resum de la manera de viure, costums, cultura, ... d’aquell país; i, per últim, al Sr. Manel

Llegim i divertim-nos plegats!