Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Mode d'emploi Serbe

Sadržaj 14 Početak

Sadržaj 14 Početak Prvo pročitajte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saznajte više o kamkorderu ("Handycam" User Guide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Izbor opcija na LCD ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Isporučeni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kako upotrebljavati ovo uputstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Razlike u funkcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Razlike u opremi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Razlike u isporučenom priboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Punjenje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Postavljanje/uklanjanje baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Punjenje baterije preko AC adaptera (modeli sa AC adapterom) . . . . . . . . . 19 Punjenje baterije pomoću računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Priprema kamkordera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Promena medija za snimanje (modeli sa ugrađenom memorijom) . . . . . . . 21 Postavljanje memorijske kartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Snimanje/reprodukcija Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zumiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Reprodukcija snimaka na TV prijemniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Upotreba ugrađenog projektora (modeli sa projektorom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Memorisanje video zapisa i fotografija na računar Reprodukcija snimaka na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Mogućnosti softvera "PlayMemories Home" (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Softver za Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Priprema računara (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Provera sistema računara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Instaliranje softvera "PlayMemories Home" na računar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Otvaranje softvera "PlayMemories Home" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Memorisanje snimaka na spoljni uređaj Kreiranje diska sa standard definition (STD) kvalitetom slike pomoću rekordera . . 34 Memorisanje HD snimaka na spoljni memorijski uređaj (modeli sa mrežnim adapterom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Lično podešavanje kamkordera Ostalo Upotreba menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Liste menija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dijagnostički prikaz i indikatori upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rukovanje kamkorderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Indikatori na ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 15