Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Néerlandais

Uw camcorder aanpassen

Uw camcorder aanpassen Menu’s gebruiken De camcorder heeft verschillende menu-items, die zijn onderverdeeld in 6 menucategorieën. Opnamefunctie Camera/Microfoon Beeldkwal./Formaat Afspeelfunctie Bewerken/Kopiëren Setup 1 Selecteer . 2 Selecteer een categorie. 3 Selecteer uw gewenste menuitem. Blader omhoog of omlaag door de menuitems 34 NL Opmerkingen Selecteer om de menu-instelling te beëindigen of terug te keren naar het vorige menuscherm. Een menu-item snel vinden De menu’s [Camera/Microfoon] en [Setup] hebben subcategorieën. Selecteer het pictogram van de subcategorie, zodat er op het LCD-scherm een lijst wordt weergegeven met menu’s in de geselecteerde subcategorie. Subcategoriepictogrammen Wanneer u een menu-item niet kunt selecteren Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken. Wanneer u het grijze menu-item selecteert, wordt op uw camcorder de reden weergegeven waarom u het menu-item of de instructie niet kunt selecteren of onder welke voorwaarde u het menu-item kunt instellen.

Menulijsten Opnamefunctie Film............................................... Filmen. Foto.............................................. Fotograferen. Camera/Microfoon Handmatige instell. Witbalans.......................... Stemt de witbalans af op de opnameomgeving. Belichting......................... Past de helderheid van films en foto’s aan. Als u [Handmatig] selecteert, past u de helderheid (belichting) aan met / . Scherpstellen.................. De scherpstelling wordt handmatig aangepast. Als u [Handmatig] selecteert, selecteert u om de scherpstelling voor een onderwerp dichtbij aan te passen en om de scherpstelling voor een onderwerp veraf aan te passen. Low Lux............................. Neemt helder gekleurde beelden op in het schemerduister. Camera-instellingen Scènekeuze...................... Selecteert een geschikte opname-instelling op basis van de scène, zoals nachtbeeld of strand. Fader........................... Laat scènes in- of uitvloeien. Zelfontsp................... Stelt de zelfontspanner in met de camcorder in de foto-opnamestand. Telemacro......................... Stelt scherp op het onderwerp tegen een onscherpe achtergrond. SteadyShot............... Stelt de functie SteadyShot in bij het filmen. SteadyShot* 1 ........... Stelt de functie SteadyShot in bij het fotograferen. Digitale zoom.................. Stelt het maximale zoomniveau van de digitale zoom in. Automat. tegenlicht..... Past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan. Gezicht Gezichtsherkenning..... Neemt automatisch gezichten waar. Lach-sluiter...................... Maakt automatisch een opname wanneer een lach wordt gedetecteerd. Lach-herk. gevoeligh.... Stelt de lachdetectiegevoeligheid in voor de Lachsluiterfunctie. Microfoon Ingeb. zoom microf....... Maakt opnamen met een helder geluid afgestemd op de zoompositie. Windruis reductie.......... Reduceert windgeruis via de ingebouwde microfoon. Microfoon ref. niveau... Stelt het microfoonniveau in voor het opnemen van geluid. Opname-assistentie Mijn Knop......................... Wijst functies toe aan Mijn knoppen. Stramienlijn..................... Geeft rasterlijnen weer als richtlijn, zodat u kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal is. Weergave-instelling...... Stelt in hoe lang pictogrammen of aanduidingen worden weergegeven op het LCD-scherm. Uw camcorder aanpassen Beeldkwal./Formaat Opnamefunctie................ Stelt de filmopnamestand in. Framerate........................... Stelt de framerate voor het maken van filmopnamen in. / / instell....... Stelt de beeldkwaliteit in voor het opnemen van films. 35 NL