Views
8 months ago

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony TC-WE405 - TC-WE405 Consignes d’utilisation Néerlandais

Basisbediening Maken van

Basisbediening Maken van bandopnamen 2 3 4 DIRECTION D a RELAY DOLBY NR OFF B C AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 7 SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL 2 8 START(DECK B P) 1 9 DECK A DECK B COUNTER RESET PAUSE REC MUTE REC P R r 0 10 0 ) 0 ) PHONES POWER p ª · p ª · § § 5 • Zie blz. 4 voor aanwijzingen betreffende het aansluiten. • Alleen deck B (het rechter cassettedeck) is geschikt voor opnemen. • Zie “Kopiëren van bandopnamen” (blz. 9) voor het kopiëren van een cassette. Opmerking Alle toetsen van deck A funktioneren niet, wanneer deck B in de opname- of opnamepauzefunktie is geschakeld. 1 Schakel 2 Schakel 3 Kies 4 Druk de versterker in en start de weergave van de geluidsbron die u wilt opnemen. het cassettedeck in met de POWER toets, open met de § toets de cassettehouder van deck B en plaats daarin een cassette. de DIRECTION omkeerfunktie. Voor opnemen op: één cassettekant beide kanten* * In alle gevallen stopt het opnemen aan het eind van de achterste cassettekant. op de REC r opnametoets. Met de kant voor opnemen naar u toe gericht. Stelt u in op: a De · indikator licht op, ten teken dat er is ingesteld op opnemen op de voorkant. Als de indikator niet oplicht, drukt u eenmaal op de · toets. Het cassettedeck stelt automatisch het opnamenivo in (zie blz. 8). Stop de weergave van de geluidsbron nadat de AUTO indikator kontinu oplicht. Indien u het opnamenivo zelf wilt instellen, ga dan naar “Handmatig het opnamenivo instellen” op blz. 7. A 6 NL 3-810-312-41(1)

Basisbediening z Beveiligen van bandopnamen tegen per ongeluk wissen Breek het wispreventienokje van de te beveiligen cassettekant(en) uit (zie blz. 11). 5 Druk 6 Start op de PAUSE P toets of de · toets. Het opnemen begint. de weergave van de geluidsbron opnieuw. Voor het: stoppen met opnemen beginnen met opnemen aan de achterkant pauzeren uitnemen van de cassette Drukt u op: p ª tweemaal in stap 5 PAUSE P. Druk nogmaals op deze toets wanneer u het opnemen wilt hervatten. § nadat het opnemen gestopt is z Het Dolby HX PRO* systeem werkt automatisch tijdens opname (Uitsluitend de TC-WE405) Vervorming en ruis in de hoge frekwentierespons worden verminderd voor een hoogwaardige DECK A geluidskwaliteit bij het afspelen met dit deck en POWER tevens bij weergave met andere cassettedecks. DECK B COUNTER RESET 0 ) p ª · § Gebruik de aangegeven schakelaars (regelaars) voor het uitvoeren van de volgende funkties DIRECTION D a RELAY SYNCHRO DUBBING A→B HIGH/NORMAL FADER ARL START(DECK B P) DOLBY NR DOLBY NR OFF B C PAUSE REC MUTE REC P R r 0 ) p ª · § AUTO REC LEVEL 5 4 6 3 2 1 0 10 PHONES 7 8 9 REC LEVEL Basisbediening Opnemen met Dolby ruisonderdrukking Druk de DOLBY NR schakelaar naar B of C alvorens u de opname start. Handmatig het opnamenivo instellen Nadat u in stap 4 op blz. 6 op de REC r toets heeft gedrukt, verdraait u de REC LEVEL regelaar zodat de pieknivometers de aanbevolen waarde voor het gebruikte cassettetype aangeven. Na het instellen moet u de weergave stoppen en naar stap 5 gaan. dB –∞ –30 –20 –10 –4 0 +4 +8 L R Voor type I of II cassettes Voor type IV cassettes * HX Pro headroom extension ontwikkeld door Bang & Olufsen en geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. DOLBY het dubbel D symbool a en HX PRO zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories Licensing Corporation. 7 NL 3-810-312-41(1)