Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

Zoeken op instellingen 1

Zoeken op instellingen 1 Druk op de NEXT- of PREV-toets om het apparaat in te schakelen. Selecteer [PwOFF] en druk op de ENTER-toets om het apparaat uit te schakelen. 2 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3 Druk op de NEXT-toets om het instelitem weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. Om terug te keren naar het menu [SETUP], selecteert u [BACK] en drukt u op de ENTERtoets. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Index 12 NL

Onderdelen en bedieningselementen A REC-/toegangslampje B REC (film/foto)-toets ENTER (menu uitvoeren)-toets C b REC HOLD-schakelaar* 1 D (N-markering)* 2 E Scherm F Luidspreker G PREV-toets H NEXT-toets I Microfoons J Lens K GPS-sensor (alleen HDR-AS30V) L Klepje voor aansluitingen M m (microfoon)-aansluiting* 3 N Uitbreidingsaansluiting* 4 O CHG (opladen)-lampje P HDMI OUT-aansluiting Q Multi/Micro USB-aansluiting* 5 R Klepje voor accu/geheugenkaart S Geheugenkaartsleuf T Accuontgrendelknop U Accusleuf Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Index * 1 Om ongewenste bediening te voorkomen. Schuif de schakelaar naar b om de REC-toets te vergrendelen. Schuif de schakelaar in de omgekeerde richting om het apparaat te ontgrendelen. * 2 Raak deze markering aan om de camera te verbinden met een smartphone die uitgerust is met de NFC-functie. NFC (Near Field Communication) is een internationale standaard die gebruikmaakt van technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik. * 3 Wanneer er een externe microfoon (los verkrijgbaar) aangesloten is, kan er geen audio opgenomen worden met de ingebouwde microfoon. * 4 Voor het aansluiten van accessoires. * 5 Biedt ondersteuning voor apparaten die compatibel zijn met micro-USB. 13 NL