Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Hongrois

3 Az expozíció

3 Az expozíció rögzítéséhez nyomja meg az AEL gombot. Megjelenik az (AE rögzítésjel). AEL gomb 4 Az AEL gomb nyomva tartása mellet fókuszáljon a tárgyra, és készítse el a képet. • Ha továbbra is ugyanazzal az expozíciós értékkel fényképez, nyomja meg és tartsa lenyomva az AEL gombot a fényképezés után. A beállítást visszavonja, amikor elengedi a gombot. A fényerő-kompenzáció használata a teljes képre (Expozíciókompenzáció) Az expozíciómód M kivételével az expozíciót a fényképezőgép automatikusan határozza meg (automatikus expozíció). Az automatikusan megállapított expozíciót alapul véve igényei szerint elvégezheti az expozíciókompenzációt az expozíciós csúszka + vagy – irányba történő tetszőleges eltolásával. A teljes kép világosabbá tehető a + irányba való eltolással. A teljes kép sötétebbé válik, ha a csúszkát a – irányba tolja. – irányú módosítás Alapexpozíció + irányú módosítás 100

1 Nyomja meg a gombot. gomb 2 Állítsa be az expozíciót a vezérlőtárcsával. + irányba (túlexponálás): A kép világosabbá válik. – irányba (alulexponálás): A kép sötétebbé válik. Normál expozíció 3 Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát. Fényképezési technikák • Állítsa be a kompenzáció szintjét a rögzített kép ellenőrzésével. • Rekeszelés használatával több képet készíthet, amelyeknél az expozíció értéke a pozitív vagy a negatív irányba tolódik (118. oldal). Megjegyzés • Ez a funkció nem használható, ha az expozíciós üzemmód beállítása AUTO, AUTO+ vagy Motívumprogram. Fénykép készítése a hisztogramot megjelenítő képernyőt figyelve A hisztogram a fényerősség eloszlását jeleníti meg, amely megmutatja, hogy egy bizonyos fényerősséghez hány pixel tartozik a képen. A pixelek száma Sötét Világos A fényképezési funkció használata 101