Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Vianmääritys >

Vianmääritys > Bluetooth-tekniikka n142 N Bluetooth-tekniikka Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät löydä tietokonetta? ❑ ❑ ❑ ❑ Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä molemmissa laitteissa. Jos WIRELESS-merkkivalo ei pala, aseta WIRELESS-kytkin ON-asentoon. Bluetooth-toimintoa ei voi käyttää, kun tietokone on virransäästötilassa. Palauta tietokone normaalitilaan ja aseta WIRELESS-kytkin ON-asentoon. Tietokone ja toinen laite saattavat olla liian kaukana toisistaan. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii parhaiten, jos laitteiden välimatka on alle 10 metriä. Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä Bluetooth-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden? ❑ ❑ ❑ Tarkista, että Bluetooth-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden. Katso lisätietoja toisen laitteen oppaasta. Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen Bluetooth-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se ei pysty olemaan yhteydessä tietokoneen kanssa. Jos haluat, että muut Bluetooth-laitteet pystyvät olemaan yhteydessä tietokoneeseesi, noudata seuraavia ohjeita: 1 Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, Bluetooth-laitteet ja valitse sitten Bluetooth-asetukset. 2 Valitse Asetukset-välilehti ja valitse Salli Bluetooth-laitteille tämän tietokoneen havaitseminen -valintaruutu.

Vianmääritys > Bluetooth-tekniikka n143 N Mitä pitäisi tehdä, jos muut Bluetooth-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä tietokoneeseen? ❑ Katso kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä Bluetooth-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden? (sivu 142) esitetyt ehdotukset. ❑ Varmista, että muut laitteet on todennettu. ❑ Tiedonsiirron maksimietäisyys voi olla alle 10 metriä laitteiden välisten esteiden, radioaaltojen laadun ja käyttöjärjestelmän sekä ohjelmiston mukaan. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan. Miksi Bluetooth-yhteys on hidas? ❑ ❑ ❑ ❑ Tiedonsiirtonopeus riippuu laitteiden välisistä esteistä ja välimatkasta sekä radioaaltojen laadusta ja käytetystä käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta. Siirrä tietokone ja Bluetooth-laitteet lähemmäksi toisiaan. Myös muut laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta, jota käyttävät Bluetooth-yhteydessä ja langattomassa lähiverkossa olevat laitteet. Bluetooth-laitteissa käytetty tekniikka minimoi muiden samaa aallonpituutta käyttävien laitteiden aiheuttamat häiriöt. Tämä voi kuitenkin heikentää viestintänopeutta ja supistaa viestintäpeittoa. Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat myös estää tiedonsiirron kokonaan. Etäisyys ja mahdolliset esteet vaikuttavat yhteyden toimivuuteen. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Selvitä, mitä esteitä on tietokoneen ja sen laitteen välillä, johon se on liitetty.